Foto: Mostphotos Nu analyseras vildsvin för att spridningen av giftiga PFAS-ämnen lättare ska kartläggas.

Vildsvin mäter giftiga PFAS-ämnen

Vildsvinen kan hjälpa till att upptäcka om det finns PFAS ute i naturen. Fällda djur undersöks för att kartlägga giftets väg.

Komplex ämnesgrupp

PFAS, eller högfluorerade ämnen, är ett samlingsnamn för en stor och komplex ämnesgrupp på mer än 10 000 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och vissa PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö. Alla PFAS-ämnen är syntetiskt framställda och finns inte naturligt i miljön.

Källa Kemikalieinspektionen

Vildsvinen får i sig giftiga PFAS-ämnen genom att böka i jorden.

Levern undersöks

Forskare vid Helmholtz-Zentrum för miljöforskning i Leipzig har nu kommit på att om det fällda vildsvinets lever analyseras så visar tester om djuret skjutits i ett område med dessa farliga kemiska ämnen, uppger jaktskriften Pirsch.

Inom ses kilometer

Annan forskning visar att vildsvinet oftast rör sig inom radie av cirka sex kilometer. Bland annat har professor Marco Heurich på uppdrag myndigheterna i Bayern studerat hur vildsvinen rör sig, rapporterar de tyska svinuppfödarnas intresseförening, ISN.

Andra studier

Forskningen angående detta är ofta kopplad till studier i spåren på spridningen av afrikansk svinpest. Nu används rönen för att hitta och fasa ut PFAS-ämnen.