Vildsvin på tredje plats i vargmenyn

I Tyskland har det undersökts vad vargarna äter. 1 000 vargspillningar har analyserats.

Vanligast är att vargen livnär sig på rådjur, vilka har en andel på 55,3 procent , kronhjort är 20,8 procent, vildsvin 17,7 procent. Harar och kaniner står för fem procent.
Lamm, får, getter och kalvar ligger på 0,6 procent. Fisk, fåglar, mink är på 0,2 procent. Resterande andel redovisas inte.

Danska efterforskningar
Det är danska Naturstyrelsen som redogör för de tyska vargarnas tarminnehåll. Det sker i samband med att danskarna använt DNA för att fastställa att en varg verkligen dödat två rådjur i ett skogsområde utanför staden Kolding på Jylland. Det hände i februari och början av mars, men sedan dess har vargen inte synts i området som ligger nära Lilla Bält.

Inga vildsvin i Danmark
Vargen håller dock på att etablera sig i Danmark. Eftersom danska vildsvin inte finns kommer de danska vargars maginnehåll däremot att se något annorlunda ut.