Naturvernforbundets protester mot jakt på varg från helikopter är hyckleri, anser Jegernes Intresseorganisasjon med ordförande Rolf Larsen i spetsen.
Foto: Montage Naturvernforbundets protester mot jakt på varg från helikopter är hyckleri, anser Jegernes Intresseorganisasjon med ordförande Rolf Larsen i spetsen.

Visar hur varg skjuts från helikopter

Norska TV 2 visar en film hur jägare jagar varg från helikopter. Filmen får mycket kritik från värnarhåll.

Under de senaste fem åren har 14 vargar och björnar skjutits från helikopter, skriver TV 2.
Naturvernforbundet menar att jakten från luften är oetisk och måste stoppas. Det håller inte Statens naturoppsyn med om och därför har de gett TV 2 tillgång till ett videoklipp där en varg fälls från helikopter i Valdres för ett halvår sedan.
Den vargen hade rivit ihjäl 40 tamrenar och helikopter ansågs vara det mest effektiva sätt att fälla vargen på. Den sköts med pumphagel.

Går fort och är effektivt
Enligt Statens naturoppsyn är jakt från helikopter etiskt försvarbart eftersom den både går fort och är effektiv. Oftast tar det bara runt 10 minuter innan rovdjuret är fällt.
– Det är nödvändigt för att ta bort rovdjur som gjort skada på husdjur och tamren på ett effektivt sätt. Vi använder metoden särskilt i områden som är otillgängliga eller efter att jaktlag på marken inte har lyckats, säger Pål Prestrud, direktör på Statens naturoppsyn, till TV 2.

”En brutal jaktform” 
Naturvernforbundet tycker inte alls om jaktmetoden. 
– Det är ju en väldigt brutal jaktform. Det är mycket buller och allt vilt störs. Dessutom är det våldsamt i förhållande till att detta är arter som man i utgångsläget borde lagt ner mer resurser på att värna om än att ta bort, säger Maren Enmark, generalsekreterare för Naturvernforbundet, till TV 2.

”Hyckleri”
Jegernes Intresseorganisasjon anser att Naturvernforbundets protester mot metoden är hyckleri. Samma metod, att flyga med helikopter, används också när forskare ska ska bedöva och märka rovdjur, och det protesterar inte värnarsidan emot.
”Det är rimligt att anta att upplevelsen för viltet är den samma om det är avlivning eller bedövning det är tal om”, skriver Jegernes Intresseorganisasjon i ett pressmeddelande.

Vill du se filmen? Klicka här!