Vitsvanshjortarna blir fler i Finland trots att jakttrycket ökar. Nu satsar myndigheterna på nya projekt som ska höja avskjutningen.
Foto: Shutterstock Vitsvanshjortarna blir fler i Finland trots att jakttrycket ökar. Nu satsar myndigheterna på nya projekt som ska höja avskjutningen.

Vitsvanshjortarna allt fler i Finland

Under det senaste jaktåret fälldes rekordmånga vitsvanshjortar i Finland. Trots det anser myndigheterna att fler borde skjutas då de orsakar problem i trafiken och för lantbruket.

Senaste säsong fälldes närmare 70 000 vitsvanshjortar i Finland, men 30 procent fler borde skjutas enligt myndigheterna.
Under en rad år har man försökt minska stammen i sydvästra Finland och de höga avskjutningsmålen har i det närmaste uppnåtts.

Fler fälls men stammen växer
Trots ökande bytesmängder har stammen, enligt Naturresursinstitutets färska uppskattning, ökat med 15 procent. Tillväxten är störst i de områden där stammen sen tidigare varit som tätast. Efterhand som stamuppskattningsmetodiken utvecklats har man märkt att tidigare uppskattningar och bytesmålsättningar varit för lågt satta.

Stödpengar utbetalas
Nu vill man få till stånd en situation med betydligt färre vitsvanshjortar i områdena i sydvästra Finland, där det finns flest av dem. För att förverkliga detta bedömer man att det som helhet behövs en tredjedel högre licens- och bytesmängd.
Finlands viltcentral och Finlands jägarförbund erbjuder därför medel som stöd till jägarna och jaktföreningarna. Genom projektet hoppas man kunna utveckla och effektivera byteshanteringen och förbättra stamuppskattningsmetoderna.

Jägarna vill fälla fler
Bland finska jägare är en utökad jakt välkommen. Verksamhetsledaren vid Västra Nylands jaktvårdsförening, Tomas Randström, säger i en kommentar till Svenska Yle att stammen borde minska, inte öka.
– Det är jägarnas uttalade mål att hålla stammen i schack och minska den småningom. Skadorna i trafiken ökar, skadorna de förorsakar jordbrukarna är stora och de äter upp folks trädgårdar, säger Tomas Randström.