• Allmogejakt

”Därför bör björnkvoten ökas”

AktuelltPublicerad: 2011-09-23 16:11

Både politiker och jägare från viltförvaltningsdelegationen i Jämtland begär utökad tilldelning av björn hos landshövding Britt Bohlin.
– Vi har världens tätaste björnstam. Ska vi komma ner till de 450 björnar i länet som det finns beslut om måste vi ta av kapitalet, säger Bengt Bixo som representerar Jägarnas Riksförbund i viltförvaltningsdelegationen (VFD).

I ett brev till landshövding Britt Bohlin begär politikergruppen i Jämtlans läns viltförvaltningsdelegation en ytterligare tilldelning med 30 björnar.
Politikerna skriver bland annat följande i sitt brev till lanshövdingen: ”Årets licenstilldelning av björn fylldes under mindre än halva tiden trots dåligt väder. Detta är en tydlig indikator på att björnstammen är mycket stor. För att kunna leva upp till begreppet ”adaptiv förvaltning” anser vi att det måste ges en extra tilldelning för att mer kunna förverkliga VFD:s förvaltningsmål. Vi ser ingen som helst risk att äventyra björnstammens kvantitet eller kvalitet.” 

Det är en uppfattning som delas av de båda jägareorganisationerna.
– Den senaste björninventeringen i Jämtland gjordes 2006. Då kom man fram till att vi hade 860 unika björnar i länet. Sedan dess har det inte gjorts någon inventering men stammen ligger med säkerhet kring 1 000 björnar.
Ska vi ner mot de 450, som det finns beslut om, måste vi ta av kapitalet och inte bara bromsa ökningen, kommenterar Bengt Bixo.
Björnjakten får pågå fram till den 15 oktober. Det krävs därför ett snabbt beslut från landshövding Britt Bohlin för att björnjakten ska kunna tas upp igen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Jag skrev redan 2009 att Järmtland måste begära 200 björnar.

2011-09-24 22:15

Men ni reagerade inte, Bixo, utan vad blev er begäran, 2009 och 2010? Vi har ca. 3500 björnar i Sverige idag, som SLU räknar på sitt sätt till 3200. Anta att hälften är honor av 3200=1600, hälften av honorna föder ungar = 800, 1,0 unge/år, delar man sedan att dessa föds varannat år = 400 ungar föds varje år. Nordiska björnen är förmodligen mer produktiv än både svartbjörn och grissly. Således hejdar man inte tillväxten i Sverige med 293 björnar skjutan 2011, utan björnstammen ökar x antal %. Där är dilemmat, fast Ni i bl.a Jämtland fick via viltdelegationen äska om tilldelning, utan att ta till ett antal för att stoppa tillväxten. Jag skrev 2009 att bara Jämtland måste skjuta minst 200 björnar för att hejda ökningen. Det krävs pondus och samklang i de olika delegationerna och eftersnack har sällan gett större tilldelning i varken älg eller rovdjur, eller hur? Man måste ta strid, Bixo, med höga vederbörande. Men det är inte helt ditt fel, Bixo, utan det saknas gemenskap, samsyn och strävan åt samma håll, samhörighet saknas tyvärr för oss på landsbygden. Jag tror att man är rädd att bl.a du Bixo skall få för mycket goda klapp på ryggen om du lyckas, jag kallar det för jante efter norrmannen Sandemose.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB