• Allmogejakt

”Får passkyttarna försvara hunden mot varg”

AktuelltPublicerad: 2008-09-24 10:56

Hundföraren Olof Melin vill ha svar innan årets älgjakt startar: 
– Får passkyttarna försvara mina hundar om de ser att vargar är på väg att ta dem? 
Olof Melin har gråhund och jämthund och jagar bland annat i Annsjöns jaktvårdsområde i Gagnef i Dalarna. 

Markerna berörs av Songenreviret och nu vill Olof Melin veta vilka säkerhetsåtgärder som kan vidtas för att hans älghundar inte ska bli vargmat.
– När jakten startar vill jag kunna tala om för medlemmarna i jaktlaget vad som gäller. Kan de skjuta en varg som attackerar en hund, eller är det bara jag som får försvara hunden?
Olof Melin har ringt till länsstyrelsen men inte fått något svar. Det har gått tre veckor sedan frågan.

Endast ägare eller vårdare
Ola Wälimaa, jurist vid Svenska Jägareförbundet, är av uppfattningen att det bara är djurets ägare eller vårdare som får försvara ett djur som attackeras av rovdjur med stöd av jaktförordningen.
– I paragraf 28 står det tydligt att rätten till försvar endast gäller ägare eller vårdare. Det betyder att även människor som till exempel lånar en hund för jakt, har rätt att försvara den. Det samma gäller människor som bor i samma hushåll som ägaren, säger Ola Wälimaa.
Han menar att åklagare definitivt kommer att väcka åtal mot en medlem i ett jaktlag som skjuter en varg som attackerar hunden.
– Sedan är det upp till domstolen att avgöra. Det finns inga tidigare fall så man kan inte säga hur domstolen kommer att resonera, kommenterar Ola Wälimaa.

Nödvärnsrätten håller inte
Förutom paragraf 28 skulle en åtalad vargskytt kunna peka på nödvärnsrätten – rätten att förhindra att skada uppstår. Men det tror inte Ola Wälimaa på.
– Då ska vargen värderas i förhållande till hunden och det brukar sällan bli till hundens fördel. Man kan i sammanhanget nämna att anhöriga till den man som häromåret dödades av björn fick 150 000 kronor i skadestånd. Björnen värderas till 100 000 kronor.
 
Hur blir det om hundföraren skriver ett avtal med alla passkyttar – så att de blir delägare i hunden? Kan de då försvara hunden?

– Om en sådan konstruktion skulle hålla vid en rättegång är jag säker på att myndigheterna bara kommer att ta bort den nuvarande skrivningen i paragraf 28. Då slutar det med att ingen människa i Sverige får försvara sina djur mot rovdjursangrepp, svarar Ola Wälimaa.
Olof Melin är besviken och frustrerad över beskedet från Ola Wälimaa.
– Jag hade hoppats att jag kunde tala om för mina jaktkamrater att de kan skydda mina hundar, på precis samma sätt som jag kommer att skydda dem.

Kan avlossa skrämskott
– Jag får helt enkelt berätta ingående hur paragraf 28 ser ut och förklara att det sannolikt leder till åtal om någon skjuter. Men samtidigt finns i alla fall chansen för passkyttarna att skrika och skjuta skrämskott. Det är det man får gå på, säger Olof Melin.
Han är dock osäker på om han överhuvudtaget kommer att släppa sina hundar på årets älgjakt.
– Ett alternativ är att banda, men det kommer att bli mycket tungt på våra kuperade marker. Dessutom är det ett jättearbete att få fram en bra bandhund. Det finns det inte tid till om man dessutom har ett heltidsjobb. Ett annat alternativ är att vi hundförare inte släpper första dagen utan får hjälp av passkyttarna och omkringliggande jaktlag som gör observationer, säger Olof Melin.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

23. R Feynman

2008-11-10 09:05

Du har rätt i en del saker:
1. Självklart skall nödvärnsrätten gälla och man måste få skydda sin (och jaktlagets) hund.
2. Vargjakt bör snarast tillåtas för att i vissa områden reglera stammen och öka vargarnas skygghet gentemot människor.

Det är lite synd att du spårar ur ibland bara. Jag tror att detta gör större skada än nytta för jägarna i stort. Utan att du menar det är du vargkramarnas bästa opinonsbildare.

22. I Sverige gäller inte nödvärn

2008-09-30 15:14

Som ensamt land uppå vår jord gäller inte nödvärnsrätten i Sverige. Varje passkytt som skyddar hundförarens hund genom att skjuta en anfallande varg kommer att dras inför rätta, vilka avtal man gjort inom jaktlaget kommer inte att tillmätas någon positiv betydelse. Alla sådana avtal kommer att ses som försök till att kringgå lagen.
Man måste beakta hur mycket rovdjuren förstör för människor och därför skall inte Sverige vara ledande inom EU när det gäller antal rovdjur per capita, inför en begränsningsregel som säger att antal stora rovdjur i Sverige art för art inte skall överstiga vad som gäller de ledande länderna Tyskland, Frankrike och Storbritannien.
Man bör inte heller i Sverige tillåta större frihet för rovdjuren än vad som gäller i dessa länder. För att inte gå förbi Tyskland räcker det sålunda om vi håller fem vargar inom ett mindre f d militärt skjutfält. Det kanske t o m finns någon lämplig ö söderut.

21. Men mormor...

2008-09-30 11:03

Hon är denna sidans svar på vetenskapen. Som bara säger Vad andra ska göra och lägger sig i vad som sker överallt där hon inte har närhet till! Mor ror, far är rar och mormor hon bara tror att hon vet bäst eftersom ingen annan kan veta mest!

20. Och du vet väl "Feynman" att Tyskland har sina egna...

2008-09-26 14:00

...vargflockar som är lika skyddade som våra. Det är bara Storbritannen som ännu saknar varg, men det verkar finnas planer på att sätta ut några, för att få ordning på den alltför stora stammen av hjort i de norra delarna av landet.

19. Coola ner, Feynman

2008-09-26 13:30

Ingen har väl påstått något annat än att du är i din fulla rätt att framföra dina åsikter? Dom stannar också just vid det, eller man kanske skulle säga strandar? Frankrike och Tyskland är länder ungefär lika stora till ytan som Sverige men med 10 ggr så mycket folk, Stobritannien är mycket mindre, men bara huvudstaden där innehåller mer folk hela vårat land, och skulle dessutom dessa vara dina "förebildsländer" när det gäller ekologisk och miljömässigt "välskötta" samhällen kan jag bara slutligen säga MERCI, DANKE och Thanks...Varför tror du förresten Värmland och Dalarna är "nerlusat" med tyska "naturturister" under sommarhalvåret? Jag kan ge dig svaret om du inte fattar det själv...

18. R Feynman

2008-09-26 11:58

Sen när blev antal rovdjur per capita en måttstock på hur mycket rovdjur ett land ska ha? Varför inte mäte antal vargar per älg eller per gran eller per jägare.....
Du representerar dig själv och ingen annan vad jag kan se av din signatur. Om den sen vill göra dig ledare för "folkförnuft" så får det stå för dig själv men antalet är fortfarande bara ett.

17. I normala länder är det en skyldighet för alla att försvara tamdjur mot rovdjur

2008-09-26 11:19

Nu är det i själva verka ytterligt få länder i världen som har en större vargstam per capita än vad vi har i Sverige. Låt de stora länderna i EU som Tyskland, Frankrike och Storbritannien vara en mall för hur många rovdjur per capita som andra länder inom EU skall behöva tåla.
Det är nämligen Tyskland som inom EU är pådrivande när det gäller art- och habitatdirektivet mm. och de bör ju då även utgöra en mall för hur rovdjuren skall skötas. När en björn upptäcktes i Bayern 2004 tog myndigheterna dit ett jaktlag från Finland för att döda denna enda björn eftersom den ansågs utgöra en fara för allmänheten. Likaså avlivades den sista björnen i Frankrike. Det finns ingen anledning för Sverige att acceptera flera rovdjur per capita än vad Tyskland, Frankrike och Storbritannien gör. Du kan ju även titta på vårt närmaste grannland, Norge, och se hur de hanterar rovdjuren där.
I Sverige står myndigheterna för extremismen, jag representerar det sunda folkförnuft som, angående rovdjuren, har rått i detta land så långt tillbaka som man har kunskap om. Jag är i min fulla demokratiska rätt att framföra min åsikt om att vi i detta land bör återgå till den kloka rovdjurspolitik som våra förfäder tillämpade. Det blir ändå till slut nödvändigt.
Och Dalle, tala inte så högt om vad andra länder accepterar av rovdjur eller inte, dina faktakunskaper verkar tämligen bristfälliga även i detta ämne.

16. Som sagt Feynman...

2008-09-26 09:55

Om du vill tro att Sverige skulle vara det enda land, av fattiga och rika i hela världen som inte klarar en vargstam på c:a 500 djur på de arealer och med den befolkningsmängd vi har så får du väl tro det. Inga politiker som du vill påverka kommer att köpa "kravet" att vi som jagar skall slippa rovdjur pga löshundsjakt...för det är dettta det handlar om Feynman...inte hur farliga dessa djur kan tänkas vara för människor och hästar denn.
Börja med att inse detta faktum. Vad vi kommer att få är jakt på varg, det är jag övertygad om och med denna jakt tror jag många "problem" försvinner.
Acceptera att vi har och kommer att ha rovdjur som en del av faunan i landet...din övertygelse om en förestående utrotning är och förblir nog en utopi för dom flesta andra i jägarkåren, inget vi kan "kräva" eller bör propagera för.

15. Skillnad

2008-09-26 09:54

Varför ombeds vi att döda Harlekinnyckelpiga när vi ser en sådan?

14. Dalle, det är politikerna vi måste påverka.

2008-09-25 17:10

Det är inte myndigheterna vi skall påverka, det är politikerna. När nuvarande regering uppfyllde sitt vallöfte och fick igenom en ändring av §28 så hade man nog inte tänkt sig att passkyttar inte skulle ha rätt att försvara hundförarens hund. Att det har blivit på detta viset beror på att myndigheterna, NV i detta fall, obstruerar mot riksdagsbeslut som de inte gillar.
Man kan bara betrakta det svar som Lasse fått "...eller att ingripa för att den inte ska skadas av rovdjur."
Man får ingripa men detta innebär inte att passkytten får döda vargen. Detta betyder med största säkerhet att om en passkytt dödar en varg som anfaller hundförarens hund så kommer passkytten att åtalas och fällas. Hade NV velat så hade det inte varit något problem att ta med detta självklart förväntade fall i sina föreskrifter. Detta är fanatism, Dalle.
Att som jag med många inte vilja ha frilevande stora rovdjur i Sverige har varit den förhärskande politiken i hundratals år och bara därför att man 2001 fått ny lagstiftning kan man knappast kalla detta en fanatisk ståndpunkt. Jag är dessutom övertygad om att konsekvenserna av att ha frilevande stora rovdjur i ett land som Sverige kommer att visa sig bli så svåra att pendeln kommera att svänga och rovdjuren kommer återigen att utrotas. Dock för sent för mig och många andra.

13. Det är väl myndigheterna...

2008-09-25 16:13

...vi skall påverka, Feynman? Vad hjälper det oss/dig om bara är dina grannar som går på samma linje som dig? Du skriver att det inte lönar sig att visa tolerans mot fanatism. Fanatism var ordet du använde. Hur skulle du själv beteckna dina åsikter? Vill du bli tagen på allvar kan du börja med att ha realistiska mål.

12. Dalle, fanatismen är aldrig tolerant

2008-09-25 13:58

Av din inlaga framgår det att du tror att myndighetspersoner läser mina inlagor som de inte tolererar och därför går in för att straffa alla jägare på olika sätt. Det verkar som om du omedvetet insett sanningen i vad jag skrev "Genom maktens ensidiga krav på tolerans så förlorar begreppet tolerans sin mening och reduceras till ett politiskt maktmedel,..".
Dalle, det lönar sig inte att visa tolerans i förhållande till fanatism, i vårt fall är det ekologismen men det finns många andra exempel, "Peace for our time" av Chamberlain är kanske det mest välkända och förödande.

11. Älgjakt – inte vargjakt

2008-09-25 09:45

Den eller de som tänkt sig att, i samband med älgjakt, minska ner på vargstammen och hänvisa till §28, eller göra på det gamla sättet, ska nog passa sig. Samhället har ögonen på jägarna.
Det är en sak att vara macho i skogen bland kollegor och en annan att vara det i en rättssal. Det gäller nog även "hårdingar" som exempelvis Feynman.

10. Har mailat

2008-09-25 09:45

Skickade mail till jordbruksdepartementet förra året angående den här frågan och fick detta till svar...

Tack för ditt brev där du frågar du som medlem av ett jaktlag får ingripa om en hund i jaktlaget attackeras av ett rovdjur - även om du inte är ägare till hunden. Jag ber om ursäkt för att du har fått vänta på svar, men departementet fick under hösten så många brev att vi haft svårt att hinna svara inom rimlig tid.

Handläggare på departementet anser att begreppet "vårdare" ska tolkas i vid mening. Hunden jagar på egen hand utan direkt kontakt med ägaren eller annan i jaktlaget. Även om hundägaren inte direkt sagt åt kamraterna i jaktlaget att "vårda" hans hund bör de anses vara vårdare i den meningen att de försöker skydda den hund jaktlaget använder från att drabbas av skador. Det må sedan gälla att hindra hunden från att springa ut på en väg och bli överkörd eller att ingripa för att den inte ska skadas av rovdjur.

För ytterligare information om hur bestämmelserna ska tolkas rekommenderar jag att du vänder dig till Naturvårdsverket som är ansvarig myndighet i frågan.

Naturvårdsverket
106 48 Stockholm
Tel: 08-698 10 00
Webb: www.naturvardsverket.se

Med vänlig hälsning

Johanna Dahlin
Informationsstaben
Jordbruksdepartementet

9. Man kan inte förvänta sig rovdjurstolerans...

2008-09-25 09:45

Feynman... Detta gäller några procent. Att du inte accepterar/tolererar rovdjur överhuvudtaget är din högst personliga åsikt som du flitigt delar med dig av här... och varsågod.
En helt annan sak är till vilken hjälp denna är för jägare i allmänhet, för visst jagar du och vill fortsätta med denna hobby/livsstil även fortsättningsvis? Tror du vi svenskar som jagar har någon realistisk chans att komma vidare i rovdjursförvaltningsdebatten med dessa åsikter? Att bara klaga på hur det är utan att framföra konstruktiva förslag lär inte leda någonstans.
Utrotningslinjen du förespråkar köper ingen Feynman. Allra minst de myndigheter gallan hamnar på i dina inlägg.

8. Dalle har inte förstått vad jag skrivit

2008-09-24 15:45

Man må alltid vara kritiskt till dem som vill dominera minoriteter och tvinga dem till att acceptera den rådande majoritetens åsikter. Det är klart att i Sverige har det under det långa socialistiska maktinnehavet härskat en rigid åsiktstyranneri där var och en som inte delar majoritetens uppfattning utsätts för repressalier som starkt påminner om den intolerans som socialisterna anklagar sina motståndare för. Detta åsiktsförtryck är särskilt påtagligt när det gäller miljö- och klimatpolitik. Rovdjurspolitiken är en del av miljöpolitiken och det finns idag inget parti eller tidning som släpper fram åsikten att vi inte skall ha frilevande stora rovdjur i Sverige. Ingen politiker vågar i dag påtala det orimliga i CO2-hypotesen utan lagstiftar om dyra pålagor som om det vore ett bevisat faktum och inte en svag hypotes.
Detta problem tar författaren Hallgrim Berg upp i sin bok ”Amerikabrevet” där han myntar begreppet ”envägstolerans”. Forskare, däribland Michel Foucault har studerat hur denna envägstolerans kommer till uttryck i det offentliga maktspråket. Genom maktens ensidiga krav på tolerans så förlorar begreppet tolerans sin mening och reduceras till ett politiskt maktmedel, den svenska rovdjurspolitiken är ett tydligt men beklämmande exempel på detta. Fransmannen Voltaire var noga med att verklig demokrati kräver tolerans åt båda hållen.
Det var av denna anlednings som jag skrev att rovdjurspolitiken är odemokratisk och att myndigheterna därför inte kan förvänta sig någon rovdjurstolerans.
Men detta har Dalle inte förstått.

7. Rune

2008-09-24 14:15

Lagstiftning är ingen exakt vetenskap, det finns ännu inga prejudikat. Ola Wälima berättar bara om sin bedömning, han kan ju heller inte veta hur en domstol dömer i ett sådant fall. Sedan har ju han som jurist förmodligen en större kunskap om hur doomstolar resonerar än vad du och jag har. Konstigt vore det annars.
Jag önskar er lycka till med avtalskonstruktionen och hoppas att Ola W har fel om ni, vilket Gud förbjude, skulle hamna i domstol.

6. Delägare

2008-09-24 14:14

Kan man inte tänka sig att alla i jaktlaget betalar ägaren
tex. 1000 kr var, då är alla delägare och får försvara hunden?
Att två personer står som registrerad ägare är inte ovanligt. En väl meriterad älghund har ett högt försäkringsvärde, kanske 40.000 kr. Registrera hunden på samtliga i jaktlaget och skriv kvitto på erhållen betalning. Det den första ägaren kan få problem med är väl vem som egentligen har rätt till hunden.
Vore intressant att höra en jurist kommentera detta.
Ett avtal som tidigare nämnts tror jag inte håller. Samtliga som deltar i jakten måste vara registrerade ägare och alla papper i ordning. Krångligt och byråkratiskt, vore bättre och ekonomskt försvarbart att hägna in dessa vargar än att hägna in alla tamdjur.

5. Det är väldigt skrämmande...

2008-09-24 13:15

...att Naturvårdsverket inte kan komma med klara regler vad som gäller. Det är ju bara att ta ett antal uppdiktade fall som juristerna får avgöra.
Då slipper nån dömas för att dom skall få ett rättsfall. Eller är det bara jägare som har bondförnuft?

4. Ingen demokrati?

2008-09-24 13:13

Menar du att en minoritet av svenska folket betämt att vi skall ha stora frilevande rovdjur i landet, Feynman? Svaret på frågan om passskyttar får eller inte får försvara sin hund vid rovdjursangrepp är nog: Alla gör som dom vill ändå, de eventuella fall som uppstår får väl provas från fall till fall.
Jagade jag exempelvis älg med löshund och hunden hade en varg i hasorna 50 meter ifrån mig tryckte jag nog av och tog eventuella konsekvenser av detta, men det får naturligvis stå för mig själv.
Sen vet jag att det finns folk som tolkar detta annorlunda, för vissa räcker det nog att en varg blir synlig under jaktutövning för att höger pekfinger skall komma med i spelet. Som sagt en "samvetsfråga" och i sådana bör alla "riktiga " jägare ha förstånd nog att göra rätt bedömning, eller?

3. Rovdjur?

2008-09-24 13:12

Givetvis ska vi ha rovdjur i Sverige, men man ska få försvara hundar och tamdjur om det behövs oavsett vem som äger typ hunden annars blir det bara skjut å gräv som gäller.
Myndigheterna vill ha rovdjuren man vill inte stå för problemen dom medför. Tyvärr så kommer hela diskussionen lite snett i tidningarna för vi jägare blir utpekade som blodtörstande odjur.

2. Avtal!

2008-09-24 13:11

Ett flertal jaktlag använser ett avtal undertecknat före jakten att samtliga jaktdeltagare har andel i jakthundarna under gemensamhetsjakt.
Varför får inte jaktlagen använda sådana konstruktioner enligt Ola Wälimaa?
Varför skulle behovet att skydda tamdjur mot rovdjursangrepp urholkas?
Många ansåg att förändringen av § 28 till att gälla även utanför hägn och att även gälla hundar skulle ge en dödsstöt mot landets rovdjur. Färre stora rovdjur än beräknat har dödats med stöd av § 28.
Hur vet Wälimaa att § 28 tas bort om avtalet skulle hålla vid en domstolsgranskning och hur vet han att ingen kommer att få försvara sina djur mot rovdjursangrepp?

1. Tolerera inte frilevande stora rovdjur

2008-09-24 11:43

Alla de omotiverade och märkliga regler som gör att var och en som av någon anledning dödar ett stort rovdjur riskar åtal, fängelse och förlust av sin vapen har endast ett syfte: så få som möjligt skall våga döda ett rovdjur.
Just nu är det en borgerlig riksdagsmajoritet och myndigheterna har fått backa en smula i sitt främjande av de stora rovdjuren. Men myndigheterna stretar emot på alla sätt de kan och väntar på att riksdagsmajoriteten skall återgå till den rödgröna röran där ekologistmaffian har makten.
Alla som vill ha Sverige som det var innan rovdjuren släpptes lösa måste inse att myndigheterna kräver rovdjurstolerans av folk men själva tolererar myndigheterna inga som har någon avvikande åsikt i rovdjursfrågan. Detta är ingen demokrati.
Den enda inställningen som på sikt kan ge resultat är att vi inte tolererar stora rovdjur. Den enda möjliga kompromissen är att alla stora rovdjur skall vara i hägn.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere