• Allmogejakt

”Han har fått argumenten från bevarandesidan”

AktuelltPublicerad: 2012-12-25 13:56

Vargforskare Olof Liberg ger EU-kommissionär Janez Potocnik både rätt och fel om striden kring den svenska vargstammen.

– Han har en poäng i att vargförvaltningsplanen inte är tillräckligt granskad vetenskapligt. Men det verkar inte seriöst att han pekar ut Ryman-Laikre som dem som ska granska planen. Det känns som om Potocnik tar ställning för den ena sidan helt och hållet, säger Olof Liberg.

Det var några dagar före jul som EU:s miljökommissionär Janez Potocnik återigen klev in på arenan för den svenska vargförvaltningen. Nu läxade han upp miljöminister Lena Ek och förklarade att en vargjakt i vinter inte är möjlig om Sverige ska hålla sig till EU:s art- och habitatdirektiv.


Inte förvånad
Dels har Sverige inte visat hur den genetiska förstärkningen av den isolerade vargstammen ska gå till, dels ifrågasätter Potocnik om vargförvaltningsplanen skulle hålla för en vetenskaplig granskning.

Vargforskare Olof Liberg är inte förvånad över Potocniks utspel.

– Han är känd för att ha ganska radikala uppfattningar om bevarandebiologi. Det är bara att beklaga att vi inte fick mer tid för att förankra planen. Men vi kommer att skicka den för granskning till forskare. Eventuellt gör vi en vetenskaplig artikel av den också, möjligtvis som ett gensvar på det Stockholmsgenetikerna Linda Laikre och Nils Ryman skrivit, säger Liberg.


Åsikter hämtade från bevarandesidan
Han tror att Potocnik bygger sin kritik mot den svenska vargförvaltningen på åsikter som hämtats från den svenska bevarandesidan.

– Det här har han fått ifrån bevarandesidan i Sverige. De framhåller alltid Ryman-Laikre – om de inte granskat en sak så är det inte värt någonting. Jag tycker inte Potocnik ska peka ut vem som ska granska det här. Det begriper han sig inte bättre på än vilken lekman som helst, säger Olof Liberg.

Han går så långt att han ifrågasätter om Ryman-Laikre är de mest lämpliga genetikerna för den här granskningen.

– De sitter mitt i soppan och har en bestämd uppfattning om vargförvaltning i Sverige. Det är bättre att få den granskad av utomstående genetiker, säger Olof Liberg.


”Lena Ek sa fel”
Inaveln i den svenska vargstammen har minskat med 19 procent de senaste fem åren.

– Det framförde Lena Ek till Potocnik, men då råkade hon säga fel. Ek sa att minskningen avsåg det senaste året och det framhåller Potocnik som en förringande omständighet. Det tycker jag inte är avgörande. Det intressanta är att inaveln sjunkit så pass mycket och att populatinen är på rätt väg. Men det tillmäter inte Potocnik någon betydelse utan pekar på att inaveln sjunkit tre procent det senaste året, säger Olof Liberg.

 

Hur tror du allt det här påverkar möjligheterna att få okej från markägare och jakträttsinnehavare till utplantering av vargvalpar?

– Det är det som är det tragiska, kommissionären förstår inte den konsekvensen, att det blir mycket svårare att få ut valpar. Det förefaller som om han är angelägen att vi får ut vargvalpar, men han tycks inte begripa att det hänger ihop med det övriga, svarar Olof Liberg.

”Förstår inte hur svårt det är”
Potocniks främsta kritik är att Sverige inte visat att den konstgjorda genetiska förstärkningen av vargstammen verkligen kan lyckas.

– Jag tycker han är lite orättvis där. Det har varit ett hästjobb att hålla liv i den finsryska vargtiken i Junsele. Det tycker jag han kunde ge cred för, men det gör han inte alls. Det beror väl på att han inte förstår hur svårt det är, säger Olof Liberg.
För några veckor sedan avslöjade Jakt & Jägare att forskarna inte tror på planen som gäller för flyttvargen. Liberg och hans forskarkollegor bedömer att noll eller möjligtvis en valp överlever fram till de ska bilda eget revir, om de tas från flyttvargen och planteras ut i andra vargrevir.

Är inte sannolikheten för att djurparksvalpar överlever och går in i reproduktion lika liten?

– Det största problemet är att få acceptans för att sätta ut valparna. Om finskryskan får sex valpar och man får ut allihop i andra vilda revir, så är sannolikheten att någon av dem överlever ganska god. Det största problemet är att få acceptans för utsättning. För dem som väl är ute i något revir, är chansen för att de går in i avel någonstans kring 25 till 50 procent, säger Olof Liberg.

”Dags att samerna börjar bidra...”
Han tycker dock att flyttvargen ska få föda och fostra sina valpar i renskötselområdet i Junsele. Det ger hennes avkommor allra störst chans att överleva, enligt Liberg.

– Jag tycker att det är dags att samerna också börjar bidra lite grann till det här landets problem, säger Olof Liberg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

56. 47 till 55

2012-12-31 14:57

Läs 47 så kanske du begriper hur mycker samerna genom tiderna har ställt upp på våra rovdjur.
Att man på senare år skapat en obalans Rovdjur Näringar Glesbyggdsbor beror inte på Renbetesmarkerna, det fanns en tid när rovdjuren bestod av ett acceptabelt antal. Att myndigheterna Fransen och Bjärvall under 30 år gemensamt skapat ett för stort rovdjurstryck per Ytenhet kommer att stå fullständigt klart i framtiden.

55. Dags att börja bidra.

2012-12-30 19:30

Det där sista som det stod där var väl riktigt vettigt sagt att samerna skall börja bidra lita och inte låta vargarna helt bli mellansveriges stora problem eller vad tycker ni?

54. Janez Potocnik ...

2012-12-30 18:37

... är doktor i ekonomi. Det räcker tydligen för att ha åsikter inom biologi. Det är nog därför han inte begriper bättre än att hänvisa till Laikre & Lyman. Potocnik blev nog inte glad när det kom ut att Mikael Karlsson på Naturskyddsföreningen manipulerat enkätsvaren kring acceptansen av varg på landsbygden.

53. vargvalpar

2012-12-28 21:53

gå ur eu fö fn när liberg äntligen tar sitt förnuft till fånga det lilla som finns kvar kommer någon annan i ställe som ä änn värre.markägare lås alla skogsbilsvägar släpp inte inn en enda mupppp.

52. Favorit i repris srf

2012-12-28 20:57

Nu är det Ek som ska mejlbombas
färdigskrivet brev bara att trycka på skicka.

51. #49

2012-12-28 16:25

Sant, men ta vilket företag som helst och tvinga på dem ett 50% svinn innan försäljning, så får vi se hur det går.
Det är inte så konstigt att UNESCO har synpunkter på hur vi hanterar vår ursprungsbefolkning i rovdjurshänseende.
Dessa 50% i bortfall härrör från björn, lo, järv, björn och örn.
Vargen är än så länge ett marginellt problem för samerna, men dom klarar nog inte att ytterligare ett rovdjur ska kalasa på produktionen.

50. God..

2012-12-28 11:06

Jul Potocnik och gott nytt År! Önskar jag med familj som lever med varg och har ett Helvete på grund av vargen.

49. #41

2012-12-28 11:05

Jo, men det är inte konstigt att man har stort rovdjurstryck när man förfogar över 50% av landet...

48. Maskopi

2012-12-28 11:05

Liberg och Potocnik är i maskopi med varandra. Båda vill ha vargen i vårt land, dom ger bara uttryck för det på lite olika sätt. I mina ögon är det hela redan överspelat, vargen är här och det är upp till var och en att förhålla sig till den. Myndigheter och politiker kommer inte att göra ett smack det är bara en massa snack och bevarandesidan lyckas hela tiden med sina "Bambi"-argument eller vad ska vi kalla det för.
Trist är vad det är men jag har slutat lyssna.

47. Har Liberg förstått?

2012-12-28 11:04

Jag undrar om Liberg nånsin har tänkt över vem eller vilka som till största delen stått för notan när det gäller att utfodra rovdjuren i Sverige. Lon fanns till stor del enbart i norra Sverige för ett antal år sen. Levde till största delen av Samernas förlorade inkomst. En överetablering i den delen av Sverige skapade förutsättningar för utvandring till övriga delar. Järven är fortfarande talrikast innom renbetesområdena i norra Sverige, och lever som lon till stor del av renkött. En överetablering även av den, inom renbetesområdet har utmynnat i en vandring söder o österut i delar av Sverige. Björnen fanns talrikast i Härjedalen och Norra Jämtland Västerbotten och Lappland till den blev fredad och en yterligare överetablering av en rovdjursart drabbade rennäringen. Så nog har Samerna genom alla tider tagit ansvar för att våra Rovdjur inkl. örn har överlevt och kunnat översvämma övriga delar av vårt avlånga Land. Längden på landet är nog de flestas stora problem speciellt våra förtroendevalra riksdagsmän som till störst antal befinner sig söder om mitten.
Att renbetesområdet till stor del även står för ökningen av Norges någorlunda acceptabla rovdjursstammar förringar inte samernas uppoffringar för rovdjuren

46. Jag

2012-12-27 17:36

bara undrar, vem är egentligen denne Potocnik som tillmäts sådan stor betydelse i den Svenska vargpolitiken? Visst är han från Slovenien?
Det förefaller som att slovenen försöker sig på en vargpolitik som inte passar Sverige och då kan man undra om Potocnik är en lämplig företrädare för Sverige i EU.
Jag ser att även Liberg också har börjat ifrågasätta Potocnik.
Kanske det är på sin plats att kolla upp Potocniks kvalifikationer som EU-kommisionär.

45. Komplettering till tidigare inlägget

2012-12-27 17:35

http://skandulv.nina.no/Nyhetsarkivoginfobrev/Artikkel/tabid/2350/articleid/2012/Default.aspx?dnnprintmode=true&mid=2408&SkinSrc=%5BG%5DSkins%2F_default%2FNo+Skin&ContainerSrc=%5BG%5DContainers%2F_default%2FNo+Container

44. Pröva frågan i domstol

2012-12-27 17:35

...alla tror ju att vi kommer att vinna där. Sjf verkar säkra på saken.
Är domstolen lika kompetent som Potocnik(mest mail vinner) och övriga kommissionärer lär vi förlora med 10-0

Bara tanken på att ett medlemsland skulle besluta själva i en så viktig fråga är svindlande. Sen är klart att man skall spendera ett par hundra mille på en sådan rättegång, det finns ju ändå så mycket skattepengar att det räcker till alla(pappersvändare).

43. Kan inte vara sant, jo då!

2012-12-27 11:41

I artikel I-6 i EU:s grundlag står att unionsrätten skall ha företräde framför medlemsstaternas rätt.Det är med detta alltså fullständigt klart att på varje område där EU utövar sina befogenheter så tar EU-lagar och förordningar över svensk rätt, inklusive svensk grundlag. Så vakna upp och se till att det blir en förändring.

42. # 39 Lasse

2012-12-27 11:39

"Undersökning visar dessutom att majoritet av folk i glesbygden/skogslänen inte vill ha licensjakt=utökad skyddsjakt=urvalsjakt på varg."

Vilken undersökning avser du nu? NSF's? Den är redan sågad på grund av urvalsmetod och antalet respondenter.

41. Tyvärr Lasse, du har inte hängt med...

2012-12-27 11:38

Laikre har ertappats med byxorna nere, hennes resultat bygger på en fiktiv vargstam, inte en verklig.
Hon och Ryman borde vara diskvalificerade lång tid framöver.
Deras forskning saknar trovärdighet utom i de mest rovdjursvänliga kretsarna.
Antingen visste dom exakt vad dom gjorde, eller förstod dom inte.
Jag vet inte riktigt viket jag tycker är värst!
Sedan finns det andra rovdjur i renskötselområdet, men du kanske tycker att 50% i produktionsbortfall pga rovdjur inte räcker?
Det är inte konstigt att UNESCO kritiser vår rovdjurspolitik ur ett urbefolkningsperspektiv.
Där håller jag inte riktigt med Liberg, som omväxling, samerna bär en oproportionerligt stor del av rovdjursbördan redan nu.

40. Kan inte vara sant!

2012-12-26 20:49

Kan det som nu händer i Sverige som man säger är en demokrati, EU som också säger sig förespråka demokrati, verkligen år 2012 vara sant? Totalt havererad
rovdjurspolitik, regering som fullständigt struntar i folket som drabbas av övergreppen, ej heller på något sätt försöker att ta tillvara landsbyggdens intressen, ingen styrande lyssnar på de drabbade. Potocnik gör det lätt för sig genom att låta bevarandesidans extremister styra sig. En gammal regel är: kan man inget om det som diskuteras så skall man alltid hålla med de som skriker värst, det är poppulistiskt och då får man vara med, även om man inte kan frågan. Fördumningen i vårt land bara tilltar, kan det bero på inavel? I så fall hjälper det inte med utplantering av invandrade valpar för det har pågått i landet i stora kullar, i många år. Jag skäms över att vara en dum svensk men är helt övertygad om att nästa val blir mycket omtumlande för betongbakarna som inte lyssnade.Vem tar ansvaret för de som kommer att dödas av varg?

39. Fakta

2012-12-26 19:36

Inte konstigt att EU reagerar för det finns ingen förvaltningsplan värd namnet. Det är normalt att man i forskningsvärlden granskar alster och Laikre är erkänd populationsgenetiker. Slutsatserna ska tåla vilket EU betonat nationell och internationell granskning. Undersökning visar dessutom att majoritet av folk i glesbygden/skogslänen inte vill ha licensjakt=utökad skyddsjakt=urvalsjakt på varg. Samerna steriliserar 52% av landets yta mot rovdjur och det är inte rimligt.

38. Bevarandesidan

2012-12-26 19:36

Kanske styr Potocnik!Men med deras argument kommer de inte långt i en domstol.Det är ju skrämmande hur korkad man kan va. Arbetslösheten,vården och skolan går på knäna så visa vanligt folk att vargen är viktigare än människor, så blir vi fler i motståndsrörelsen!

37. Klandervärt agerande av kommissionären

2012-12-26 19:35

Som genetiker tycker jag det allvarliga är att selektiv jakt 2013 och 2014 stoppas, som enligt Liberg reducerar inaveln med 12%. Liberg har försett kommissionären med motiv till ställningstagandet mot jakt, eftersom Liberg påpekade att migration är viktig. Men kommissionären "glömmer" att effekten av migration ökar kraftigt tillsammans med beståndsbegränsande jakt. Med jakt kanske behovet av valptillförsel halveras eller möjligen helt elimineras. Att på detta sätt aktivt förbjuda Sverige att göra ansträngningar för att åtgärda vargens största genetiska problem är KLANDERVÄRT.
Ryman och Laikres dåliga råd är huvudorsaken till att förvaltningsplanen inte bygger på ett vetenskapligt förnuftigt underlag. Naturvårdsverket och Liberg har tagit deras kompetens för given och inte brytt sig om att granska deras beräkningar kritiskt. Jag tycker det är ett förslag som vittnar om KLANDERVÄRT dåligt omdömme att föreslå Laikre och Ryman till granskare efter att de har dragit berättigade tvivelsmål över naturvårdsverkets kompetens.

36. Vi är rökta

2012-12-26 16:01

At tro på ett vargfritt Sverige är lika utopiskt som att vi skulle få kontakt med varelser från en annan planet.
Vår enda chans kan vara ett nytt parti i riksdagen, ett parti för oss på landsbygden som vågar stå upp för nej till frilevande varg och som är beredd att kriga för att Sverige får omförhandla tidigare undertecknade konventioner.

35. #28

2012-12-26 12:46

Se punkt 5
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_sv.htm#case5

Störst chans att lyckas med ovanstående borde vara om typ LRF ( brukare med inkomstbortfall ) anmäler Potocniks förehavande.

34. Hallå Grimsö!

2012-12-26 12:45

När första spårsnön kom tog jag en promenad på 1,7 mil i obanad terräng i skogslandskapet som ligger mellan jordbrukslandskapet och renbeteslandet.Det måste vara här som blåögda vargprojektstartare trodde att skygga vargar skulle smyga och äta sjuka och skadade djur.På den sträckan fanns spår efter tre älgar och på toppen av oländiga Käringberg spår efter ett stort lodjur,det är där i oländig terräng där inga skogsbilvägar dras som lodjuren håller till på inventeringarna och räknas till 0 st.i antal i Sverige.På många ställen körs bara skogsbilvägar vid inventeringar och då är det bättre att helt låta bli och räkna området som oinventerat..I de här skogarna skulle en varg bara hamna av misstag på vintern så det är inte annat än jordbrukslandskapet och renbeteslandet som gäller för vargen här.Om vargen ska ha mat i framtiden får nog även sydsverige mata dem,det har väl varken EU eller FN motsatt sig,men motståndet i söder kanske är för tufft så det kanske är enklast att pina de berörda i vargbältet och norrut.Om någon på Grimsö läser det här kan ni väl ev.rätta mig eller förklara hur det är tänkt för framtiden.Det vore också intressant att få veta vem eller vilka som får bestämma över vilka människor som ska drabbas eller inte av vargen.

33. Det

2012-12-26 12:44

var f-n vad många förespråkar vargjakt, VARFÖR? Ju flera vargar med bra gener vi får, desto djupare blir vår egen grav. Hjälpa staten som en gång var med och planterade ut de första vargarna, varför? Det är ju de som har förstört Mellansverige. Att vi jägare ska hjälpa till att göra vargstammen friskare är ju sjukt, eller är det så att vissa är lite skjutkåta.
Liberg ger jag inte 5 öre för, han är inget annat än en "kappvändare". Potocnik har inte den utbildning som krävs för det jobb han har, och om man synar EU så är det "väl" inte många som har den utbildning som krävs, för jobben de har.

32. Sälja taskan åt räven..

2012-12-26 12:43

man kan lätt säga att Sverige har sålt taskan åt räven. Nu har vi ingen chans att göra nått, i vart fall ser det inte ut så nu.
Man kan kritisera Potocnik men var har vi våra egna politiker. De verkar ju har somnat in fullständigt, de är skiträdda för någonting och vågar inte ha en uppfattning, de säljer ut sverige och låter enskilda tjänstemän i något EU kontor fatta beslut och blanda sig in i interna frågor i vårt land, frågor som direkt på olika sätt påverkar medborgarna i vårt land, OCH våra egna folkvalda är tysta eller niger och bockar djupt.
Det sorgliga är ju att man kan bli minister utan några som helst meriter eller sakkunskaper. Det räcker att man är mjuk och följsam och saknar egen uppfattning, Då är man kvalificerad till höga poster i regeringen eller på EU nivå. Har vi medborgare en gång lagt vår röst så kan vi få vad fan som helst som skall sköta sverige. Vi skall börja med att ransaka oss själva, vad har vi egentligen valt för stolpskott till vår regering, sen skall vi nog sätta på tumskruvarna på våra politiker och se till att de gör det de är valda för, nämligen att sköta om sverige och ta till vara medborgarnas intressen gentemot övriga världen.
Vi som har makten att kunna välja vilka politiker vi vill ha måste vara mer tydliga i våra krav och inte slentrianmässigt välja det parti vi alltid valt. Vi måste vara kräsna och inte alltid köpa grisen i säcken, kräv istället öppna redovisningar var politikerna står i alla sakfrågorna, sen måste pennan fram och redigera valsedeln, stryk bort stolpskotten... de räknas inte. Samma sak måste gälla då vi som medlemar väljer våra förtroendevalda i våra förbund, kretsar och föreningar. Kräv av dem också och välj inte in folk som skall företräda oss bara för att de redan sitter där.... finns en del med mjuka ryggar där också, Tyvärr, men det är ju vårat eget fel, det är vi som utsett vilka som skall föra vår talan i olika frågor, och många av de valda är tyvärr jävligt tysta....
Det börjar vara dags att vi Jägare gör någonting, vi kan inte bara hänga upp oss på någon liten grupp typ Svenljunga och ställa en massa krav på dem. I våra två förbund är vi ca 200000 jägare plus att det säkert finns några tusental jägare till som inte är anslutna men som sympatiserar i stort. Slår vi enat näven i bordet så är det många som kommer att märka det, skogsbolag, markägare, myndigheter och andra medborgare.
Sitter vi bara här och bollar åsikterna mellan varandra händer inte ett skit, sanna mina ord.

31. Finns

2012-12-26 10:35

det något exempel på ett vilt djur som drabbats av inavel och dött ut?

30. Twitter

2012-12-26 10:35

Nu gör vi något konkret och smart:
Vi skriver kloka ord till Potocnik på Twitter. Sök @potocnik. Skriv ex.vis. Sverige behöver inte fler inplanterade vargar. Vi behöver andra med friska gener. Tillåt urvalsjakt nu. Lyssna på fler forskare. "Sweden doesn't need more inplanted wolves. We need maximum 180 individuals with healthy genes. Allow selective hunting now! And please Mr Potocnik listen to more scientists. Would appreciate some input!

Ett tips. Var trevlig mot honom men framför ert budskap. Och be om ett svar. Ovan budskap har jag delat upp i ett par tweet och bett om svar!

Lobbying i jul i på liten men ack så viktig skala. Rovdjursvännerna använde detta direkt när det blev tal om urvalsjakt...

29. Liberg

2012-12-26 10:34

Tänk om vi hade någon som kunde förstå oss på glesbygden och värna om våra fina tillgångar på klövvilt. Hoppas du ser att ditt förtroende är lika stort som vi vill ha varg på landsbygden

28. Till en högre nivå

2012-12-26 10:33

Kan det vara så att slovenen sitter helt i knät på Karlsson och Arnbom. De vill göra Sverige till ett föredöme att peka på inför andra länder som är skeptiska till införande av rovdjur på landsbygden?

Vilken är NÄSTA nivå i EU? När en tjänsteman driver en egen agenda och inte är objektiv måste det väl finns ett sätt att pröva hans insatser.

Vart för man ett sådan ärende? Vem kan göra det?

27. AL inlägg 25!

2012-12-26 10:33

Det tror jag också på – men vad ska vargar göra när de inte hittar andra än nära släktingar?

Sexualdriften är ju en av de absolut starkaste drifterna.

Ju fler vargarna blir, ju större chans att det hitta individer som ligger långt bort i släktskapet :-)

26. Förstår inte heller..

2012-12-26 10:32

hur Potocnik fått den befattning han innehar. Han är filosofie dr i NATIONALEKONOMI!! Ska han sätta sig över genetiker och zoologer och hur kan han bestämma i jakt- och vargfrågor i Europa.

25. Genetik

2012-12-25 23:42

Lyssnade på en erkänd genetiker från hundvärlden. Han hävdade att hundar har inbyggd doft för oönskad stark inavel. Borde väl gälla detsamma för släkten varg.

24. Ek sa fel!!!

2012-12-25 22:35

Inavelsgraden har bara minskat 3% senaste året enligt kommisionären. Det är väl för böveln hans fel, inte Sveriges det är ju han som hotar med storsläggan om vi försöker göra nåt åt problemet.

23. Gävleborgarn #19

2012-12-25 22:34

Skulle vargstammen vi har nu få växa obehindrat till flera tusentals individer då har du nog helt rätt då är förmodligen inte inaveln nåt problem,men nu är väl vad jag förstått inte tanken att vi ska ha en fritt växande vargstam i Sverige?

22. Potocnik ...

2012-12-25 21:36

är enligt sitt CV ekonom. Men "han är känd för att ha ganska radikala uppfattningar om bevarandebiologi".

Man kan undra hur befattningarna tillsätts? Vore det inte berättigat att sätta en balanserad biolog som miljökommissionär?

Hans emailadress: janez.potocnik@ec.europa.eu

Kom ihåg att vara artig när ni kritiserar hans insatser i den svenska vargfrågan. Han är själv artigt arrogant när han förödmjukar Lena Ek

21. Ni är så tröttsamma, MIke

2012-12-25 21:36

Det känns drygt att man ens ska behöva ställa frågan hela tiden, men vad har exakt du försakat på grund av vargen? Du och den absoluta majoriteten av vargvärnare pekar med hela armen hur andra människor ska anpassa sig. Vilken är egentligen orsaken till att de 53 procenten av Sverige ska upplåtas till förmån för vargen, på samernas bekostnad? Räcker det inte med att kvadda halva landet för djurägare och jägare?

20. Samerna.

2012-12-25 21:10

Jo,men frågan man kan ställa sig är väl... Ska 53 % av Sveriges yta upplåtas till renskötsel ? Det är ju knappast tal om att bevara nån uråldrig tradition längre. är väl mer en industriell köttproduktion numera. Med helikoptrar,skotrar,4-hjulingar,crossmotorcyklar,GPS och mobiler... Låt Samerna få arrendera ut jakt och fiske för att få inkomst, Om det sen dyker upp rovdjur på dessa marker kan dom spridas norrut. Tiderna förändras för alla förr eller senare.

19. Genetiska defekter?

2012-12-25 20:57

Alla djurarter och vi människor har reproducerats från ett fåtal individer. Är inte det bevis på att genetikerna har fel, om de hade rätt skulle inget liv existera på jorden.
Allt liv på jorden är ett bevis på att genetiska forskare och Potocnik har fel när de påstår att vargstammen riskerar att dö ut.

Att vargjakt inte kan genomföras på grund av genetikska argument håller inte.
Stunta i EU och genomför en omfattande vargjakt, frågan är hur länge Norge har tålamod med den Svenska undfallenheten mot EU. Även de drabbas av Svenska vargar.

18. Vilken man

2012-12-25 19:31

– Jag tycker att det är dags att samerna också börjar bidra lite grann till det här landets problem, säger Olof Liberg.
Något mer oförskämt har jag inte hört på mången god dag. Dags att samerna ...
Är det någon som har bidragit i rovdjurssammanhang är det väl samerna.

17. Jag vill förmedla vad som kan

2012-12-25 19:04

Hända! jag har precis avslutat ett samtal med min gode vän i Kanada, naturligtvis kom vi in på vargfrågan i Sverige, han kommer nämligen från Värmland och får ju löpande info, så han famlar inte i det blå på någotvis.

Samma experiment har ju som bekant ägt rum i trakterna kring Yellowstone, där man satte ut varg pga dom stora wapitiflockarna för att få ned numerären på dom eftersom att jakt ej får idkas i nationalparkerna, bönderna sa nej för dom ifrågasatte vad som skulle hända vintertid när hjortarna vandrade ner från bergen till jordbrukslandskap!

Forskarna svarade med att vargen följer bytesdjuren tillbaka, för så var sagt, ungefär som vi får höra i Sverige!

Men se det sket vargen i för det fanns ett överflöd av mycket byten som var enklare att ta! dvs kreatur, och idag är problemet så stort så att man i områden runt Peace River är skottpengen 300 dollar och runt dom stora städerna ligger den på 15dollar!.

Men detta har naturligtvis protesterats av miljömupparna men dom har tydligen inte kommit nån vart!

Så varför ska vi stå tillbaka för dom är min undran, förövrigt litar jag lika mycket på Karl Hedin´s kunskaper kontra våra lättköpta överförmyndare i den här vargfrågan!!!

16. Dags att syna Potocnik!

2012-12-25 18:41

Han är ett hot mot vår demokrati. En politiker från en forna öststat som kommit upp sig till den befattning han besitter idag finns det nog en hel del snaskigt att gräva fram! Dags för någon att börja rota i.

15. Var finns argumenten för vargen?

2012-12-25 17:26

De som gillar vargen mest på de här sidorna, menar att vargen har lika stor rätt som någon annan att leva här, den är häftig att se på och den tar sjuka djur (mycket tveksam inför det sista påståendet). Det är det enda ''positiva'' för vargen jag har läst här. Den övriga bevarandesidan måste ha haft några helt otroligt fantastiska argument för vargens utbredning i Sverige. Men det är klart, då behöver det kanske inte vara så många i hans hemland.

14. Snålvargen #12

2012-12-25 17:16

Jag ställde en fråga i inlägg 11,och om du inte har nåt svar på den så förmodar jag att det är bullshit som i alla andra inlägg du skriver!!
Men om du vill spela pajas så är det upp till dig,vargarna lär i alla fall inte bli färre av det.

13. Starta

2012-12-25 17:08

Vargjakten ändå och låt det gå till domstol. EU kan omöjligt ha rätt att besluta i frågan. Vargen är som alla vet inte hotad som art. Det begriper alla utom bevarandesidan som är bortom all hjälp. Deras mål är att all jakt ska förbjudas.

12. Kokillen alias "Gokillen"

2012-12-25 17:08

Jag är egentligen motståndare till att kommentera kommentarer,men du gör ju inget annat så !
Tappa inte fokus,fortsätt att kritisera våra höns....or till experter,sluta inte förän antalet vargar är 0,0000 !

11. Snålvargen #9

2012-12-25 16:59

Vad har du belägg för att älgarna är mer inavlade på grund av vargen??

10. Snålvargen #8

2012-12-25 16:52

Du kan väl maila till Potocnik själv och berätta så får han nåt att läsa på juldagskvällen... varför ska nån annan "göra jobbet" varje gång.

9. Älgarna mer inavlade !

2012-12-25 16:48

I vargbältet sker nu en försämring av älgstammen pga. att dom störs under parningen med mer inavel som följd !

8. Liberg tillhör bevarandefolket !

2012-12-25 16:16

Han vill gärna vara lite i mitten,den gode Liberg ! Verkligheten är den att han tillhör kramarna !
Jag hör aldrig ett uttalande som visar att han har minsta sympati för vargdrabbade människor ! Det är bara snack om genetik och inavel !
Det är inte det stora problemet,och det får aldrig Potocnik reda på !
Har någon berättat för honom vad som hände på Kolmården ? Jag tror inte det !

7. Hur kan Liberg skriva så?

2012-12-25 16:16

...Jag tycker att det är dags att samerna också börjar bidra lite grann till det här landets problem, säger Olof Lierg...Detta är väl helt fel Liberg! Är det inte i själva verket så att det var inte något problem i Sverige innan vargkaramarna och EU gick till "attack" med Potocnik som anförare, mot Sveriges landsbygd och skall till varje pris köra över befolkningen med att ösa in mördarvargar?(Dödsolyckan på Kolmården mörkar de!) Denne man,Potocnik, är ett hot mot glesbygden i vårt fosterland? Om vi lämnar EU (min högsta önskan) så är problemet löst. Lagom med varg och samerna kan leva sitt liv med renar och slippa behöva ta "ansvar" för Potocnik diktaturfasoner.

6. Oerhört tragiskt beslut från Bryssel som fega politiker köper.

2012-12-25 16:09

Och jag tycker att landet borde hjälpa samerna med deras problem och inte låta vargstammen explodera.Även om det inte tillåts föryngringar så kommer samerna att ha ett helvete med den snabbt ökande vargstammen som så många andra berörda i det här landet.Vill så gärna få ett svar från de som bestämmer och från de som vill bestämma:Var i Sverige skall vargarna vara?

5. Angaende sista kommentaren

2012-12-25 16:08

Som om inte renskotseln har nog med problem med rovdjur redan!!!!!!

4. Både rätt och fel av EU

2012-12-25 16:08

säger Lidberg och avslutar med att samerna ska bidra med en vargstam.
Då har man inte kopparna i skåpet i något av lägren som säger sig vara experter.
Ta dessa experter till varglänen och lev tåv veckor där varg finns i renbetesland.Prata med dem om habitatdirektivets olika delar för en rovdjurstam som habitatet tål.
Kanske, jag säger kanske, de börjar förstå habitatdirektivets hela vidd.
Slutligen en eloge tll M M och hela denna nättidnings bevakning av rovdjur i den svenska faunan.
En god fortsättning på julfirandet tillänas läsarna.

3. Så rätt men ändå så fel!

2012-12-25 16:03

Blir mycket ledsen när jag läser att Liberg tycker att även Samerna ska få problemet varg!
Att han inser att det är ett problem är bra, men jag kan inte förstå att han tycker att även samerna ska ha det!
Hur resonerar sådana människor egentligen?
Alla ska ha det lika jävligt, eller? Fördelningspolitik när den är som sämst med andra ord!
Vargen ska inte finnas på någons bakgård!
Nollvisionen den enda rätta!
VVV.

2. Häftig slutkläm

2012-12-25 16:03

" Dags att samerna börjar bidra..." Undrar om Liberg samlat ihop en skingrad renhjord någongång? Återigen; låt vargarna finnas där acceptansen finns, Skåne, Mälardalen, länsstyrelseresidens osv.Det är snabbaste sättet att få förvaltning genom allmän licensjakt, synd bara att nån unge ska behöva sätta livet till innan. Det är också tragiskt att skåda hur man tränger reviren norrut, lindrigast så kanske.

1. Landets problem?

2012-12-25 16:03

Det är inte landet Sverige, som nu har problem med förvaltningen. Det är de, som startade detta hopplösa projekt, som nu har problem med den. Att det är svårt, för att inte säga omöjligt att bevara en gravt invlad och delvis hybridiserad population fri från inavel och hybridisering i bebyggda marker är i längden omöjligt. Det borde de, som startade och nu försöker förvalta den nya rasen, insett redan från början.
Att säga att det är dags för samerna att börja bidra till den den svenska rovdjurspolitiken är direkt oförskämt. Samerna bidrar i dag med halva sin årsproduktion av renar. Skulle inte det räcka?
Det ena desperata och ogenomtänkta argumentet avlöser det andra!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB