• Allmogejakt

”Jurister ska inte avgöra vargpolitiken”

AktuelltPublicerad: 2013-02-28 09:15

Solveig Larsson, ordförande i Jägarnas Riksförbund, och Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist i Svenska Samers Riksförbund, har tillsammans skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet.

”Vi är starkt kritiska till hur frågan om framtidens rovdjursförvaltning nu drivs. Att skapa en norm för förvaltningen genom domstolsprocesser kan inte vara rätt väg. Det vi nu ser framför oss är en förvaltning där företrädare för olika intressen skall driva sin sak i domstol så långt som möjligt, där möjligheterna till snabba beslut för att minska skadorna för den part som drabbas är obefintliga”, inleder Solveig Larsson och Jenny Wik Karlsson sin debattartikel som publicerades på Svenska Dagbladets nätupplaga sent i går kväll.

Läs hela artikeln här.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

32. Djurvän.

2013-03-06 08:46

Ponera att du och andra i "bevarandegrupperna" skulle lyckas med det ni tydligen eftersträvar, att få stopp på "den hatade jakten" och med era ögon sett det meningslösa mördandet. Då vore katastrofen ett faktum för era skyddslingar vargarna, dessa skulle gå en plågsam och kvalfylld svältdöd tillmötes. Alla slaktrester skulle försvinna och det handlar om tonvis med rovdjurföda, vargarna skulle kulminera på sikt och bytesdjuren utrotas. Detta händer när väl dessa vargar har lärt sig att jaga, vilket de inte kan nu annat än tamdjur. Då får vi se vem som blir bytet, för mat ska dom väl ha? Det tar väl en tid men tid det har du väl gott om antar jag? Sunt förnuft hos dej är det sämre med, det är konstaterat!

31. Taktikändring

2013-03-02 15:23

Å ena sidan blir man arg och lite "kränkt" av de attacker som djurvän m fl fabricerar.Å andra sidan förbannar man sig själv för att man går i fällan varje gång.För jag misstänker att syftet med de hånfulla och nergörande inläggen är att dels få oss naturmänniskor att tappa modet,bringa oss ur fattning genom att ödsla tid på att bemöta påhopp och att få oss att framstå som ett gäng marodörer som skadar och utgör fara för vår omgivning.Som en del av en noga planerad oppinionsbildning utgör just misskreditering och förminskning av oss naturvärnare ett verktyg för att nå målet:En natur där människan inte längre ingår.Det är dags att genomskåda detta och ägna tiden till att ena landsbygdens intressen ist för att fördumma oss själva genom att bedriva ett sandlådekrig ingen kan vinna.Genom att negligera den typen av inlägg går ju lixom luften ur.Därmed inte sagt att seriösa inlägg från "andra sidan" är välkomna.Tiden kommer då gemene man inser att de sanna miljöhjältarna bor och verkar på landsbygden,där jakt och bonderi är en självklar del i naturbrukandet.Håll fanan högt.

30. # 2

2013-03-01 21:37

Du pratar som du har förstånd till!!
Dessutom gör du dig skyldig till hets mot folkgrupp, mot samerna. Men även mot jägare och landsbygdsbor.
Hets mot folkgrupp är åtalbart enligt paragraf 8 i brottsbalken.
Egentligen är det totalt meningslöst att argumentera mot dig eftersom du helt saknar empati för människor och djur.

29. Djurvän

2013-03-01 21:37

Det som utmärker urbana naturflummare, trottoarbiologer och "naturvänner", är deras totala brist på kunskap om skogen, naturen och folket som bor där. Man vet inte ett dugg vad en liggmila eller en besparingsskog är för något. Eller att 25:7 är Karls Karins skifte. Man har ett urbant ekosofiskt synsätt, där-om man överhuvudtaget erkänner att det bor folk uti "naturen"-tycker att dom utgör en fara för "naturen". Där deras jakt, näringar, boskapsskötsel blir till ett hot mot "naturen".Inte att deras sätt att leva har bevarat mycket större naturvärden än vad den urbana fjollan och hennes livsstil har gjort. Hur mycket "natur" har de urbana kontorsråttorna, affärsmännen och "naturvännerna" bevarat? Hur mycket har dom tagit av sin standard, sin egen portmonnä?
De urbana biologerna har skapat ett fikonspråk där valpning heter "föryngring" o.s.v. Deras kunskaper om skogen är som hämtade ur nån Disney-naturfilm från 60-talet. Älgoxen med de största hornen blir "häradsbetäckare"-Rovdjuren är "sjuksköterskor" och tar hand om sjuka, äldre och "mindervärdiga" djur, med mindervärdiga gener.
Ni från tätorterna tar parti för "naturen", mot oss som till skillnad från er har bevarat "natur".
Ni anklagar våran jakt, våra näringar, vårt skogsbruk, vår rennäring, vårt fäbodbruk-vad har era näringer bevarat? Hur mycket av eran egen jordbruksmark har "skyddats"? Snacka om "demokrati"

28. Djurvän?

2013-03-01 18:05

Hur kan man kalla sig djurvän när man rangordnar vissa djur som viktigare än andra? Som förespråkar att vissa djur ska plågas ihjäl av andra i sina ögon viktigare djur? Det är ju tydligt att epitetet djurvän inte ens gäller för det "viktiga" djuret vargen. För vid en högre vargtäthet ökar konkurrensen mellan vargarna och de får allt svårare att leva och blir stressade. Det händer även allt oftare att vargar dödar andra vargar. Är det så en djurvän vill det ska vara?
Nyttan med att återinsätta topppredatorer för andra djur och växter är väldigt svårförutsagt och bevisen för denna nytta är vaga. http://www.floridalupine.org/publications/PDF/Mech-2012-Is-Science-in-Danger-of-Sanctifying-the-Wolf.pdf

27. R-Hamilton

2013-03-01 16:12

Drar du inte alla över en kam nu? Det är många i Sverige som vill ha varg, en majoritet faktiskt, vilket ni jägare gärna blundar för. Skulle alla vara ute och syssla med det som du beskyller alla som vill ha mångfald för skulle du och dina kolleger få lägga ner jakten för gott, ellerhur? Skogen skulle vimla av folk. Att vi då anser att ni på era ta-jägarexamen-på-en-helg-kunskaper inte klarar att hantera hela naturen är inte konstigt alls. Jag tycker absolut att ni ska fortsätta "viltvårda" era klövdjur (vi ser ju hur bra det går), harar osv, men rovdjur och andra viktiga arter ska hanteras av de med riktig kunskap, som inte sätter sina egna intessen före arters bevarande och som förstår alla arters viktighet i ett ekosystem. Ni verkar ju strunta i om naturen är i balans eller inte. Plockar man bort toppredatorer blir det konsekvenser för resten av djuren och växterna. Det är väldokumenterat och vetenskapligt förankrat. Att kalla sig viltvårdare och sedan avfärda detta blir lite knasigt! Ellerhur? Att jägare får för sig att de har mer kunskap än både biologer, forskare och naturmänniskor tillsammans, bara för att ni är ute och dödar djur på helgerna, går inte logiskt ihop. Håller dock med om att ni är bra på att döda, vilket däremot inte automatiskt betyder att det alltid görs etiskt. Sedan är dina kommentarer om att vi värnare skulle bränna ner älgtorn osv bara löjlig. Du glömde också nämna den omfattande tjuvjakt som din sk profession står för? Ska vi jämföra hyssen som de omoraliska i båda leden sysslar med, så tror jag nog att alla typer av tjuvjakt anses vara betydligt vidrigare än ett nedsågat älgtorn.

26. Djurvän har bara glömt en sak

2013-03-01 16:11

Mitt i den här soppan som det strids om,
Vi kan kalla den för ekologskt samspel.
Så har djurvän tagit bort folket
Å enligt min sett att se på det så blir det en ekologisk ekvation som inte går ihop om ett tal fattas, ni förstår va :)

25. Hoppsan Solveig

2013-03-01 13:44

Nu har du skrivit under ett dokument som går stick i stäv med dina befogenheter igen. JRF med dig i spetsen måste inse att det är den juridiska vägen som gäller och anpassa dig efter det. Det hade varit klädsamt om du hade haft förmågan att läsa av hur samhället fungerar och anpassa strategin efter det. Svara med samma mynt. Sätt igång och överklaga flyttningar valputsättningar och allt vad det heter i enighet med ditt uppdrag.

24. Djurvän!

2013-03-01 09:32

Den dagen som du gör valet av varg före dina egna barn överlevnad. Då lyfter jag på hatten och ser dig som en riktig djurvän! Med som ditt synsätt med ingen förståelse för drabbade idag av vargen. Så får vi bara hoppas att du själv blir negativt personligt drabbar av och som andra bara kommer att rycka på axlarna för när du lever med det lidandet och ingen förstår, utan bara hånar dig med att det skall väll du inte bry dig om utan du får väll ändar dig och rätta dig in i andras led och som inte bryr sig om ditt lidande! Visst låter det hemskt? Men så beter du dig själv nu!

23. Djurvän?

2013-03-01 08:45

Vi befinner oss nu i en situation där en högljudd minoritet ytterligare vill underminera försörjningsgraden av livsmedel i landet Sverige.Det är för mig en gåta hur man så engagerat strävar efter att montera ned tillgången av inhemsk producerad föda till förmån för import och därmed förkasta de miljövinster man så ivrigt förfäktar i andra sammanhang. Kan man med samma manöver tvåla till "jägare,bönder och samer" med epitet som miljömarodörer så saknar man sannerligen insikter om sambanden i naturen.
Det mest tragiska är nog ändå att den,hos vissa,rådande uppfattningen att landets djurhållare ägnar sig åt någon absurd hobby ger vid handen att de insiktslösa saknar förmåga att inse vad deras egen överlevnad beror av,nämligen just landets matproducenter.Att förkasta dessa som en grupp mindre vetande som borde förpassas till närmsta förort för att inte "inkräkta på naturen" ger oroväckande indikationer på att självbevarelsedriften hos delar av befolkningen har raderats.
Att förlita sig på att importerat hästkött ska trygga vårt framtida behov av livsmedel är ett naivt och kontraproduktivt synsätt om man utger sig för att vara miljökämpe med outsinliga naturkunskaper.Lobba istället för att stimulera produktion av vilt och naturbeteskött och anpassa roviltets antal och geografiska hemvist till där så är acceptabelt.Det kan ibland vara klokt att fundera över verkningarna innan man låter ideologin ersätta förnuftet.

22. Djurvän har åter

2013-03-01 08:44

bevisat sin okunskap genom att totalt sågat bönder, samer, fårägare, jägare övriga tamboskapshållare. Han anser att jurister har större kunskap om naturen med all dess växtrika flora och djurrikedom. Dessa två ting är nu på väg att försvinna och skapa en total obalans i naturen massor av kulturella växter kommer att försvinna för inte är det väl så att vargen betar alla fäbovallar, näh han tar vad skogens djurrikedom har att erbjuda tills det inte finns något kvar. Jadu djurvän du har mycket att lära du synd att inte dina förfäder som troligen inte var natur människor och som därför inte kunde lärt dig både det ena och det andra hur naturen fungerar, det värsta är att du underskattar alla dessa människor som under årtionden verkat för att bibehålla dessa rikedomar som naturen har att erbjuda som en liten epilog kan jag ju bara säga "att du verkar ju inte riktigt torr bakom öronen" så om du torkar dom ordentligt kanske du kan lyssna till människor som har tusenfallt mer erfarenhet än du har och du ett litet råd undvik att kommentera sånt som du inte förstår dig på!

21. @ nr14: 1/10 är kvar på vår mark var går gränsen?

2013-03-01 08:44

Belägg och belägg, man kan inte ta hem mat ur skogen längre, räcker inte det. Hare och rå är helt enkelt för få för att man ska kunna jaga på ett ansvarsfullt sätt.

20. Kan

2013-03-01 08:42

du "Djurvän" #2 ge ett exempel på vad för ekosystem du menar har raserats under alla de åre som Sverige var befriat från vargeländet eller är ditt resonemang bara tomt väder som vanligt?

19. # 2 Det är skillnad på rovdjur och rovdjur.

2013-03-01 08:42

Det talas ideligen om att jägare är rovdjurshatare.Jag känner minst 100 jägare och skulle de bli tillfrågade om vi ska ha rovdjur så skulle minst 100 svara ja. Om de fick frågan om vi ska ha varg skulle minst 100 svara nej. För något år sedan var det en som sa ja till varg. Det är en jägare från en svensk huvudstad som jagar och nöter ändan på hightechbyxorna fem dagar om året. Nu har älgtilldelningen sjunkit drastiskt och det blir inte jakt värd namnet, nu får man banda med duktiga löshundschampions och se det som en fin skogspromenad och nu har även han mded hightechbyxorna ändrat uppfattning. Tidigare förekom det inte att någon jägare var sjuk under älgjakten, nu håller de på att få sämre hälsa och bli sjuka och jaktlaget krymper varje år.

18. Skillnaden är...

2013-03-01 08:41

...att jägarna accepterade riksdagsbeslutet om 210 vargar. Det gjorde inte sådana som t ex "Djurvän".
För oss traditionella gäller riksdagsbeslut eftersom vi har representativ demokrati i Sverige.
Den så kallade naturvården hänvisar till en nätmobb som man påstår står för demokratin, det funkar på icke folkvalda kommissionärer från länder med kort demokratisk historia.

17. #9 Adaptiv = Anpassad

2013-03-01 08:41

Och det kanske innebär 0 varg beroende på vem som anpassar.

16. Rätt så rätt djurvän

2013-02-28 15:51

Absolut rovdjuren ska vara hos er i städerna, visst är det en fin demokrati när ni i Stockholm o Bryssel talar om hur vi i Dalarna ska ha det

15. Man är...

2013-02-28 15:51

...stolt för att tillhöra ett förbund som värnar vår svenska urbefolkning. Som gör gemensam sak med ett folk som förtryckts i århundraden, som varit utsatt för diverse fruktansvärda övergrepp. Ekofacisterna (se bl.a. Djurvän) vill utplåna den samiska kulturen, om de möjligen skulle få finnas, så ska de få skoterförbud och endast leva i kåtor, samerna ska inte få del i den välfärd stadsborna slösar varje dag. Ekofacisterna vill utplåna alla urbefolkningar världen över, det måste vara logiken, om de bara vågar att ta till sig den nya tidens teknik eller välfärd. Samerna ska leva och dö med skidorna på fötterna, de ska helst inte ha någon sjukvård eller annan samhälssservice. Då är det inget tal om vem som var här först. Ekofacismen är råare än de flesta ismer som plågat världen genom åren.

Men.....var är jägarförbundet, var är LRF, var är Human Rights Watch, Var är alla de som säger sig värna småfolket eller de som är utsatta???

14. Norrgarde

2013-02-28 15:50

Vad har du för belägg för att klövviltet skulle ha havererat i Uppland?

13. Hoppsan

2013-02-28 15:50

Nu bör, enligt Djurvän, stockholmsjurister sköta jakten, lant/skogsbruk samt rennäringen i Sverige. Jo man tackar...

12. Ännu mer jahapp #2!

2013-02-28 15:49

Som vanligt en massa ordbajsande som nödtorftigt försöker dölja bristande kunskaper om naturen samt ett stort förakt mot samer, bönder och jägare.
Tänk att ett eget tillkortakommande i naturfrågor skall behöva visa sig i ett så patetiskt tunnelseende.
På ren svenska - Du vet inte vad du talar om!

11. Javisst Djurvän

2013-02-28 15:48

Det går hand i hand med att såga ner och elda upp jakttorn, bränna byggnader på skjutbanor, förfölja och på olika sätt trakassera de som har jakt som utkomst eller hobby, spraya ner och trakassera pälshandlare, skära sönder bildäck och elda upp slakteribilar.

10. #2

2013-02-28 15:48

"Fajtas demokratiskt" det låter allt. Behöver jag påminna om alla tillmälen, hot i tal och skrift som djurägare och andra som inte vill ha varg i sin närmiljö utsätts för.
De rent kriminella grupperna APU och PTP inte att förglömma och på SNF:s och WWF:s facebooksidor sprids det rena hot.

9. Jahapp...

2013-02-28 15:47

Osökt undrar man ju efter den artikeln och Solveigs underskrift hur detta med en adaptiv förvaltning nu går ihop med JRF,s
"0 frilevande vargar"....lärde hon sig inget efter förra underskriften??

8. S.K. Djurvän

2013-02-28 15:47

Menar du på fullt allvar att växter och djur skulle ta skada om vi inte t.e.x. har varg i skogarna? Hur förklarar du då att naturen överlevde de nästan hundra år som vi inte haft (våra förfäder var mycket klokare) denna marodör i skogen?
Att beskylla samer, bönder och jägare för att inte ta hänsyn till naturen, säjer ju det mesta om din kompetens. Nej är det nåt som är fara för naturens överlevnad är ni stadsbor och ekofacister som tror ni vet och kan allt från TV-soffan.

7. Djurväns Utopia

2013-02-28 15:47

I media har vi under en tid kunnat läsa om hästkött en del av Djurväns och han/hennes gelikars utopiska drömvärld. Klimatsmart import av matvaror från hela världen. Lägg ner den svenska landsbygden och återskapa barrskogen.

6. Nähäpp!

2013-02-28 15:46

Vad jag förstår när jag följer vargdebatten så är det precis tvärt emot vad du skriver Jahapp. Jägare, markägare, bönder och samer har ingenting att säga till om när det gäller rovdjursförvaltningen längre. Utan människor som bor i städerna och fått en snedvriden bild av vad som rovdjuren ställer till med i naturen och hur folk på landet har mist sin livskvalite och ekonomiska utkomst skall ha all makt att bestämma. Landsbygdens folk verkar helt mist sin rätt att påverka beslutsfattandet, när domstolar och ekofacister saboterar alla försök till att få igång en fungerande förvaltning av vargstammen. Glöm inte vem som äger största delen av Sveriges mark och skogar, som ni vill ta bestämmandet över, jag tror att 99% av dom inte delar din uppfattning.

5. Djurvän vadå!

2013-02-28 15:45

Man kan undra vad du är för sorts djurvän, som bara ser till rovdjuren.
Är det demokrati när rovdjursfanatikerna ska styra och ställa allt som sker i naturen?
Tror nog att dom som lever och verkar i naturen har lite större insikt hur det fungerar i det stora hela, än dom flesta andra sk. djurvänner som blir matade med alla vinklade gulliga tv program.

4. Sanna djurvän

2013-02-28 15:45

Aldrig har den biologiska mångfalden varit så rik som under de perioder som markerna betats ordentligt utan att det uppstår trampskador. Tamdjur och renar gör viktiga insatser där. Viltet förvaltas sedan hundratals år genom inventering och ett vettigt uttag genom jakt. Om vi NU skall återvända till hur landet såg ut för två hundra år sedan måste vi börja med att riva de stora städerna, plocka ner el-ledningar och vägar. Sen kan du sitta där med ditt kalla tangentbord och tro dig veta något om naturen.

3. Till Djurvän

2013-02-28 15:44

Det är just sådana som du som gör att det inte går att föra ett resonemang kring helheten.
SNF och liknande organisationer tar inget som helst ansvar och bidrar inte på något konstruktivt sätt till någonting i rovdjursfrågorna.
Det enda de gör är att obstruera.
Det säger sig självt att den svenska rovdjurspolitiken måste balansera alla inblandade intressen såväl värnare som samer, jägare, bönder, landsbygdsboende m fl.

2. Jahapp

2013-02-28 11:27

Fast inte är det väl rätt att de som vill minimera rovdjuren i Sverige ska ha ensamrätt om att tycka, då det är direkt skadligt för djur och växtliv? Det är inte demokratiskt. Vi är många med kunskapen om naturen och dess samband och kretslopp. Jägare, bönder och renägare har ju visat om och om igen att ni inte tar hänsyn till vad natur och vilda djur behöver för proportioner för att ha ett fungerande ekosystem.
Rovdjuren viktighet i naturen går inte att blunda för och ska vi ha viltvårdare som driver nolltolerans eller så få antal rovdjur att ekosystem bakar ihop, så är svaret enkelt!
Det finns betydligt mer lämpade personer inom forskning, ekologi och naturmänniskor som inte urskiljer djurens nytta för den enskilda människan utan kan se ett större perspektiv och vill ha en frisk natur. Vi befinner oss nu i den situationen att viltvården behöver flyttas över på personer som ser till hela naturens bästa, inte bara det en minoritet ser sig ha rätten att "skörda"....jurister känns betydligt mer lämpade för dessa typer av beslut än någon med jägarexamen.
Ska man få sin röst hörd behöver man ha ett demokratiskt synsätt, där hot om bojkotter, ta lagen i egna händer-beteendet inte hyllas och försöka föra en vuxen diskussion där man inte hotar sig till det man vill ha. Jämför man djurvårdsorganisationer med jägarorgansisationer, ser man ju tydligt vilka som "fajtas" demokratiskt. Kan ni se skillnad på bojkott som leder till stort lidande för djur och människor och kontakta jurister och föra sin åsikt vidare genom demokratiska processer?

1. Riksmedia

2013-02-28 11:22

Rätt forum! Min önskedröm vore om ni som representerar bägge jägarorg samt LRF o samerna kunde föra en gemensam debatt om rovpolitiken. För glöm ej att klövviltet har haverat på flera håll i mellansverige, där lostammen har exploderat tex i Uppland mfl.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons