• Älgskadefondsföreningen

"Räcker med 400 vargar, kanske färre"

Liberg om rapporten forskarna just nu diskuterar

AktuelltPublicerad: 2015-07-16 12:31

Sverige kan klara sig med 400 vargar, kanske färre. Men det kan behöva köras ned en varg var tredje år till den svenska vargzonen, om den naturliga invandringen inte tar fart. Den slutsatsen drar vargforskare Olof Liberg med anledning av en forskningsstudie som just nu pågår kring den svenska vargstammen och vad som är gynnsam bevarandestatus för den.

Studien görs av brittiske genetikern Michael W. Bruford. Han fick uppdraget av Naturvårdsverket 2014, innan den rödgröna regeringen beslöt att vargstammen ska utredas på nytt.
– ​Det här är en av många rapporter vi begär in. Vi lägger ständigt ut forskningsuppdrag i ämnen där vi känner att det behövs fler vetenskapliga studier, säger Maria Hörnell Willebrand, enhetschef vid Analys- & forskningsavdelningen på Naturvårdsverket.

Svårbegripligt
Michael W Brufords rapport diskuteras nu med forskare från hela västvärlden, bland andra Skandulvs förre samordnare Olof Liberg.
Dokumentet är på 77 sidor och så späckat med facktermer och svårbegripligt, att till och med Liberg och hans forskarkollegor påpekar det. Det är svårt för människor som inte är specialinsatta att förstå vad som skrivs.

Känsligt 
Frågan är så känslig att Liberg inte vill låta sig intervjuas i webbradio om saken.
– ​Det blir ett väldigt liv, vad man än säger. Vi jobbar just nu med en rapport om vår syn på saken och då vill jag ha arbetsro, säger Liberg.
Studien syftar till att utreda vilka risker vargstammen löper att råka ut för inavelsskador. Frågan är hur många vargar det behövs.

400 eller färre 
Jakt & Jägare ber Liberg berätta om sina slutsatser så här långt.
– ​Det har kommit in två invandrande vargar sedan 1991, dessutom har två flyttats från renskötselområdet. Det räcker inte utan vi måste få mer fart på införseln av nya vargar.
– Baserat på Brufords slutsatser är jag säker att vi klarar oss med 400 vargar om vi får in en ny varg var tredje år. Det kan till och med räcka med färre vargar i populationen, säger Liberg.

Allelerna en stötesten 
En stötesten i diskussionen är de så kallade unika allelerna. Det är gener som kan bära på exempelvis immunitet mot framtida sjukdomar som i dag inte är kända.
– ​När rävskabben kom slogs 90-95 procent av rävarna ut i vissa områden. De som överlevde bar sannolikt på alleler som gjorde dem immuna. Dessa rävar byggde upp rävstammen på nytt.
Med en större vargstam ökar andelen gener som kan bära på skydd mot framtida sjukdomar.

Nya gener från öst? 
En annan fråga i diskussionen är hurvida den karelska och finska vargstammen har tillräckligt utbyte av gener med vargar längre österut. I dag känner forskarna inte till det.
Om vargarna i Sverige, Norge, Finland och Karelen får tillräckligt med nya gener från vargar östliga vargar, behöver inte populationen vara lika stor som om den är isolerad.

"Måste väga in skadorna"
En del populationsgenetiker som deltar i debatten kring Michael W. Brufords rapport anser att den svensk-norska vargstammen måste uppgå till tusentals vargar.
– ​De gör en mycket sträng tolkning av vilka risker som är acceptabla. Det gör att vi inte har någon användning av deras slutsatser. Även om den exakta numerären på vargstammen inte är en vetenskaplig fråga, måste vi forskare ändå förhålla oss till ämnet.
– ​Vi måste väga riskerna mot de skador det medför att hysa en stor vargstam, säger Olof Liberg.
Han menar att det inte går att se på vargen som andra djurarter som människan räddar tillbaka till områden där de försvunnit.
– ​Det är få djur som ställer till så stor skada som vargen, konstaterar Liberg.

Insatserna kan omprövas
Han försöker lugna människor som är oroade över att inavel kan slå ut den svenska vargstammen.
– ​De ska framhållas att det inte finns någon annan djurart som vi har så bra koll på. Om det skulle visa sig att planen inte fungerar, att det börjar dyka upp missbildningar eller om kullstorlekarna minskar kraftigt, har vi god tid på oss att ompröva insatserna. Vi ser sådana tecken tidigt, säger Olof Liberg.
Naturvårdsverket har betalat Michael W. Bruford 220 000 kronor för rapporten. Naturvårdsverket kommer att redovisa verkets slutsatser senast den 30 september.

Läs det senaste utkastet av rapporten här.


 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

56. Vem får säga?

2015-07-29 08:31

Efraim Erik Nilsson gillar inte vad jag har sagt.
Jag är emot mord! Men måste jag själv ha upplevt att någon blivit mördad eller att ha sett ett mordoffer för att jag skall få lov att säga att jag är motståndare till mord? Har mitt moraliska avståndstagande mindre styrka eller vikt för att jag själv sluppit att erfara det?
Har Efraim Erik Nilsson större rätt att yttra sig än jag, för att han har sett döda får? Har hans argumentation större sanningshalt p.g.a. de förluster hans grannar lidit av?
Jag har aldrig sett någon drunkna på Medelhavet, och jag har inte sett någon bli mördad i Syrien. Men tycker väldigt illa om det i alla fall. Jag har bara läst om det och hört om det på nyheterna. De flesta saker som vi känner till om världen är sådant som vi läst om. Inklusive det som vi läser om på denna webbplats.
Men om det bara är Efraim och de som har personliga upplevelser som får yttra sig, så kommer det att bli ganska tyst.
Jag skall säga att de flesta människor i Sverige känner inte till de problem som många på landsbygden upplever. Och de bryr sig inte heller, utan har nog med sitt. Men många tycker lite vagt att ”det vore väl synd att utrota vargen”. Om det bara är ett fåtal som får yttra sig, Efraim med flera, så lär den allmänna opinionen inte att ändra.
Jag tycker mig uppfatta det Efraim säger som att han förespråkar praktiska erfarenheter och är skeptisk, och ibland tycker jag att han är snarast föraktfull, mot boklig lärdom. Jag uppskattar visserligen folk med praktiska erfarenheter, men om Efraim ogillar teoretiska bokkunskaper så bör han säga det till Bruford och Liberg, de personer som gjort den utredning, om vilket denna artikel handlar.
Men det som jag tror att Efraim egentligen ogillar är att jag föreslagit valpflytt. Jag har visserligen sagt att flytta in en och flytta ut två. Men jag tror att Efraim nog skulle tyckt att det varit ett bra förslag om jag helt enkelt bara sagt att flytta ut en. Nettoeffekten blir densamma. Men jag föreställer mig att han bara inte kan tänka sig att flytta in en varg, oavsett konsekvenserna i övrigt.

55. SVEN

2015-07-27 18:38

skillnaden mellan dig och mig...
Är att jag levt och lever med ohyran och den obefintliga rovdjurspolitiken, medans du bara läser dig till dina teser och utopiska värld.
Och stödjer dig på några namn...
Men med erfarenhet kommer kunskap och med kunskap kommer man långt i debatten, och medans den som läser sig till erfarenhet, bara blir mer beläst...

I mina debattinlägg stödjer jag mig på min erfarenhet och kunskapen som jag fått kring, mina, mina vänners angrepp.
Samt erfarenheten av att jobba mot, med myndigheterna.


Så undra vem som försöker demonisera vem, här egentligen ? ?

Som jag skrivit förut, så kommer §-28 att med all sannolikhet, utnyttjas mer och mer framöver.


54. Det blir ingen vargjakt till vintern

2015-07-27 14:49

Med tanke på Brufords utredning och annat tror jag inte att det blir någon vargjakt till vintern.
Miljöpartiet ligger illa till i opinionen. De blir anklagade av de egna anhängarna för förräderi. De skall ge ett svar på EU:s brev i augusti. Då är de beställda utredningarna, av L Scott Mills och Liberg med flera, ännu inte klara. Därför tror jag att i kompromissens namn att socialdemokraterna accepterar att Miljöpartiet får sig ett köttben tillkastat. Jag tror att regeringen kommer att svara EU att ”i avvaktan på utredningsresultat” kommer licensjakten att ”tillfälligt” stoppas. (Sedan får vi se hur permanent det blir.)
Så länge som det anses att invandringen av vargar är ”liten”, så kommer det att höjas krav om att vargstammen skall öka, ”för att bevara genetisk variation".
Till Efraim Erik Nilsson och andra skall jag säga; det är inte jag som föreslagit att vargar skall flyttas in. Det har Liberg gjort bl.a. i artikeln ovan (”Men det kan behöva köras ned en varg var tredje år till den svenska vargzonen”) och Dag Lindgren, Lajkre och många andra.
Vad jag har föreslagit är att man skall ta bort två stycken, när man sätter dit en. Efraim Erik Nilsson kan ju tänka på det innan han börjar demonisera mig.
Vad gäller de länkar som Efraim lägger upp (i #53) så anser jag att det borde ske omedelbar skyddsjakt efter första angreppet på hela reviret. Jag anser att skyddsjaktsjägarna skall betalas med lön, med samma lön som spårinventerarna har. Detta skulle göra det påtagligt för staten vad vargstammen kostar. Ett argument mot skyddsjakt mot de s.k. Gimmenvargarna är att en av dem är en avkomma till en invandrarvarg. Om det fanns gott om inflyttade vargar så skulle det vara OK med omedelbar skyddsjakt.

53. SVEN

2015-07-27 10:43

Du är ju bara rent patetisk i dina uttalanden.
Här får du exempel på varför din utopi ALDRIG, skulle accepteras av de djurbönder, lantbrukare eller våra intresseorganisationer.
Debatten om antalet, och att återinföra nytt sk. invasivt blod till en ev. hybridart...
Här kommer några exempel..
Där du inte kommenterat eller ens vågat, vad vet jag..
Men varken under de artiklarna eller här, skulle du vinna gehör.

http://www.jaktojagare.se/kategorier/aktuellt/varghybrider-till-hovratten-i-november/

http://www.jaktojagare.se/kategorier/aktuellt/varg-tog-atta-far----trots-boskapshundar/

http://www.jaktojagare.se/kategorier/aktuellt/vargar-hotar-mjolkproduktionen/

http://www.jaktojagare.se/kategorier/aktuellt/demonstration-mot-vargdrabbade-/

http://www.jaktojagare.se/kategorier/webbradio/stor-vargattack-pa-far-i-dalarna/

http://www.jaktojagare.se/kategorier/aktuellt/gimmenvargarna-specialiserade-pa-far/


Så Sven, här har du lite att jobba med, innan tanken på en transport transport ens skulle kunna komma på tal..
Så vad gör du i ditt dagliga liv för att stävja detta?

52. Varför acceptera något som bara är dåligt?

2015-07-26 13:34

Utgången är densamma, bara att lidandet blir så mycket större. Fel är fel och med ett uns av moral och empati så skulle de som sitter i styret för detta land sätta ned foten och säga att det här är galet, vi kan inte behandla våra invånare på detta sätt.

51. Få kan klara sig

2015-07-26 13:33

Jag försökte säga i post #32 att Dag Lindgren givit exempel på när ett fåtal älgar koloniserat en stor ö i Kanada. Jag uppfattade Lindgren som att det är inte omöjligt men mer riskfyllt.

50. det här med inaveln?

2015-07-25 17:11

kom att tänka på finska vitsvanshjort stammen som kommer från fyra djur? hur kan vargen vara så känslig? http://svenska.yle.fi/artikel/2012/09/22/vitsvanshjorten-klarar-sig-overraskande-bra-i-finland

49. det här med inaveln?

2015-07-25 17:11

kom att tänka på finska vitsvanshjort stammen som kommer från fyra djur? hur kan vargen vara så känslig?

48. Hårdingarna vinner debatten

2015-07-24 16:20

Jag skall svara Mats S Johansson #36 om varför det skulle bero på jägarna om valpar planteras ut eller ej.
Jag tror att det är de mest radikala, de mest ortodoxa, de mest hårdföra motståndarna som vinner debatten. Det, menar jag, gäller inte bara vargdebatten, utan ideologiska och religiösa kontroverser. Jag tycker att man kunnat se det i vänster- och högerrörelser. På samma sätt i Israel/Palestina-konflikten och olika religiösa rörelser.
På så vis tror jag att Jägarnas Riksförbund (JRF) kommer att vinna mot Jägareförbundet. JRF kan bara lugnt sitta stilla och säga nej till frilevande varg. Jägarförbundet har en mycket svårare debattsituation med deras acceptans av 150 vargar. De kan alltid anklagas för förräderi. Såvitt jag förstår så minskar Jägarförbundets medlemsantal och JRF ökar. I längden kan inte Jägareförbundet godta det. Jag tror att de kommer att radikaliseras och internt tvingas att acceptera, säg 42 frilevande vargar (det antal som Liberg-Chapron räknade fram som MVP), och övriga – upp till 150 stycken – som djurparksvargar.
Men är detta en bra situation ur JRF:s synpunkt? Deras medlemstal kommer att öka, men eftersom ingen valutsättning sker, och därmed ingen licensjakt, så kommer också antalet vargar att öka. Vill JRF verkligen det?
Eftersom jag menar att det är JRF som är ”hårdingen” i den här debatten, så är det de, och skribenterna här, som bestämmer utgången.
Om JRF, och skribenterna här, kunde förmås sig till att acceptera valputsättning så skulle vargantalet kunna minskas.

47. Några svar

2015-07-20 09:45

Till Efraim Erik Karlsson vill jag säga att jag ber om ursäkt om det uppfattades som oförskämt att jag använde en förkortning för ditt namn. Jag säger Efraim alltså.

Jag har inte påstått att Efraim och andra står vid sidan av lagen. Jag försökte bara säga att det tycks mig som att Efraim och andra, står vid sidan av debatten. Dessutom gillar de inte lagen – som jag uppfattar det.

Efraim sa: ”det var ju en enkel, och tillika genial patentlösning...” Tack för de vänliga orden! Javisst är det en enkel metod. Men den är ju inte speciellt genialisk. Det var ju det riksdagen beslutade, år 2012 tror jag. Dessutom är det ju många som föreslagit en meta-population. Men det är ju betydligt enklare att göra en lastbilstransport runt Bottenhavet än att utplåna rennäringen.

Men Efraim fortsatte: ”tror du verkligen själv på det du skriver? ” Vill du att jag skall svara på den frågan? Ja, jag tror själv på vad jag skriver! Tror Efraim på det?

Efraim: ”Du verkar inte inse läget om vad som händer i raketfart med den invasiva hybridstammen..” Nej det gör jag inte. Berätta för mig!

Efraim: ”Frågan är för dom, inte om det kommer att komma angrepp, utan NÄR det kommer...”
Ja, jag håller med dig. Tyvärr kommer det att komma nya angrepp. Det är väldigt beklagligt. Jag har stor medkänsla för de som drabbats.

Efraim frågade tidigare: ”Tror, valpflytt, Inse, habitats direktivet , Brufords, gener, gybs etc 
Men var någonstans ligger det konstruktiva i detta SVEN ?” Det konstruktiva i det ligger i att jag har et förslag som minskar vargstammen, ökar den genetiska variationen och möjliggör jakt.

Jag diskuterar det som den här artikeln handlar om; som har titeln ”"Räcker med 400 vargar, kanske färre"' vilken i sin tur handlar om Brufords utredning som nu kanske får till konsekvens att vinterns jakt ställs in. Jägarna skulle kunna göra ett konstruktivt bidrag genom att acceptera valpflytt. Annars tror jag inte att det blir nån jakt. Har jag svarat på den frågan nu?

Efraim: ”Varför tror du tex. att den nya vargkommitén inte blev av ?” Om Efraim anser att den här utredningen som Bruford gjort är som en sandlåda, så skall jag säga att jag tror inte att EU-kommissionen uppfattar det så. Det är dom och regeringen som nu kommer att besluta om vinterns jakt.

Efraim: ”Så återigen, vad har du för egenupplevda erfarenheter av din varg, men för mig invasiv odlad hybrid...” Detta spelar tydligen väldigt stor roll för Efraim.

Men, ett argument blir ju inte starkare för att det yttras av någon med fina titlar. Det spelar ju ingen roll om det är en professor eller en smältverksarbetare som säger något, om det sagda i sig är vettigt.

Om jag säger att: ”en närgången varg som springer inne i byarna, bör skjutas, vilket skulle göra att vi då skulle få en mer skygg vargstam.” Blir det påståendet mer sant eller berättigat, om jag själv har fått en massa får dödade?

Om jag säger att jag är mot rabies, tbc och kolera, måste jag själv då vara smittad för att ett sådant påstående skall ha någon vikt?

För att stilla Efraims oro skall jag säga att jag bor i Götaland. Här finns (ännu) inte så mycket varg. Och jag har (ännu) inte blivit biten och jag har inte fått några får dödade. Har Efraim själv blivit biten av varg? Skulle det i så fall, göra det som Efraim säger mer vettigt, eller mindre vettigt, om så var fallet. Jag kan inte inse det.

Men om Efraim tycker att personliga eländesupplevelser höjer ens rang, så tycker jag att Efraim skall sluta läsa vad jag skrivit.

Har jag svarat på Efraims frågor nu?

Jag är inte politiker. Om man ställer upp till allmänt val och kan ändra lagar och skatter för folk, så kan det vara rimligt att begära att de svarar på frågor. Men jag är alltså inte politiker och känner mig inte alls på något sätt skyldig att svara på någons frågor, lika lite som att någon annan är skyldig att svara mig på något sätt.

- - -

Danne skrev att det skulle vara billigast att ta bort vargplågan och bjuda värnarna till Baltikum. Och så skrev han ”Enkelt men tyvärr omöjligt! ” Ja, där håller vi med varandra.

46. Jovisst kan man göra så!

2015-07-20 09:44

961L invänder i #43 mot vad jag föreslog i #42. Han säger: ”En orsak är att det finns redan ett stort antal vargar i Sverige.” Desto lättare att hitta några honor och deras lyor då.

961L: ”En annan orsak är att ingen vet hur en vargpopulation kan "förvaltas” ” Fråga jägarna i vintras! De klarade det utmärkt bra. Titta också gärna på youtube klippet på den norska skyddsjakten i helikopter.

961L: ”En tredje orsak är att ingen vet hur det politiskt och juridiskt skall bli möjligt avliva hundratals, kanske tusentals vargar, ” Om EU-domstolen anser att vargen inte har gynnsam bevarandestatus så kommer det inte att bli någon vargjakt. Om den har Gybs så kan det bli det, likt i vintras. De avlivade 44 då. De kan ta 144 nästa år, och så kan det fortsätta. 961L kan väl inte på allvar mena att det skulle vara omöjligt att avliva dem?

961L: ”Sen finns det flera orsaker. ” Nå, vilka? Så här långt har jag inte något som förhindrar mitt förslag i #42. Jag menar att det förslaget skulle möjliggöra jakt. Visserligen tror jag att vargen det närmaste året fortsätter att öka. Möjligen kommer antalet i Värmland att minska sedan bytesdjuren minskat kraftigt, men jag tror den minskningen mest sker genom ökad dödlighet genom ökade revirstrider. (Jägarna blir nog då anklagade för ökad tjuvjakt.) Kanske kan det beskrivas som att vargstammen i Värmland kraschar. Dock har vargen hela Götaland att kolonisera och kan öka på så vis.

961L: ”...eller än troligare, på grund av att folkets tålamod tryter.” Så du tror alltså att vid en stor vargstam så kommer så kommer politikerna att kunna ta sig samman och besluta om vargjakt? Det är precis vad jag tror också. Har de Gybs så kommer det att beslutas och vargstammen minskas.

961L: ”...I samband med svältkrasch eller liknande reduceras vargpopulationen till noll, eller nära noll,” Det är sällan som en kraschande population minskar så drastiskt, utan snarare kommer åtminstone 10% - 20% att överleva ett svältår. Med 961Ls siffror borde det vara 100 – 200 vargar.

961L: ”...och lär inte få öka igen.” Men om de har minskat så drastiskt, så har de inte Gybs och lär inte få tillstånd till jakt.

961L: ”....kommer staten därefter inleda kampanjer för att utrota dvärgbandmask, rabies etc.” Javisst, och det kan de göra redan nu. Alltså är jakt möjlig.

961L: ”Men inaveln är ett problem för landsbygdsbefolkningen....” Dessutom är den ett problem för EU-kommissionen, Laikre och Naturvårdsverket. Om de tror att inaveln är ett problem så kommer vargen inte att anses ha Gybs och kommer därför inte att få jagas. Mitt förslag #42 försöker lösa det problemet.

961L: ”...eftersom inavelsargumentet används av vargaktivisterna för att hindra alla former av jakt på varg.” Just precis! Och där håller jag med dig. Det var det problemet jag försökte lösa. Till slut kanske vi håller med varandra.

961L: ”...en gordisk knut. En sådan löses som bekant endast genom svärdhugg.” Kanske, kanske inte. Om du syftar på ett utträde ur EU så är det en möjlighet. Men jag tror inte att Sverige går ur EU p.g.a. vargfrågan, och jag tror inte att 961L är Alexander.

45. Förvisso Sven

2015-07-19 21:45

Men det är bäst OCH billigast att ta bort vargplågan helt i Sverige å bjuda ett gäng av de högst gapande värnarna på en resa om året till baltikum. Så kan värnarna förundras av vargarna där och vi få frid i våra sinnen här! Alla vinner!
Enkelt men tyvärr omöjligt! 😧

44. SVEN

2015-07-19 21:45

det var ju en enkel, och tillika genial patentlösning, tror du verkligen själv på det du skriver?
Du verkar inte inse läget om vad som händer i raketfart med den invasiva hybridstammen..

Jag pratade med en vän och kollega häromdagen om deras problem.
Man tog i det området bort ett antal plågoandar, och vips så är det ett nytt par igen...
Frågan är för dom, inte om det kommer att komma angrepp, utan NÄR det kommer...

Bara nu i helgen så är det två angrepp i olika besättningar, du kan ju bara inte ha undgått det...eller är du verkligen så verklighetsfrämmande och förblindad av vad som händer..
Hur är det man säger nu igen...sent ska syndaren vakna, eller, sent ska dom sk. lärda vakna..

Varför tror du tex. att den nya vargkommitén inte blev av ?
Jo, för att brukar organisationerna och intresseorganisationerna tycker att det är färdiglekt i sandlådan nu.

Så återigen, vad har du för egenupplevda erfarenheter av din varg, men för mig invasiv odlad hybrid...

Du är inte mycket för att bemöta konstruktiv kritik..........
Eller sakfrågor, utan att slingra dig med nya idéer

43. Sven #42, så kan man inte göra!

2015-07-19 21:43

Sven har en idé i #42. Av många skäl är det en idé som inte kan, eller kommer att förverkligas. En orsak är att det finns redan ett stort antal vargar i Sverige. En annan orsak är att ingen vet hur en vargpopulation kan "förvaltas". En tredje orsak är att ingen vet hur det politiskt och juridiskt skall bli möjligt avliva hundratals, kanske tusentals vargar, för att komma ned till den av Sven önskade storleken på vargpopulationen. Sen finns det flera orsaker. Men Sven tror tydligen fortfarande att en vargstam om 150(?) vargar skall bli möjligt. Men icke, en liten livskraftig, jaktbar vargstam om si så där 150 vargar kommer aldrig att finnas i detta land - därom är jag övertygad. Min prognos är att politikerna kommer inte förmå sig lösa vargproblemet innan vargstammen kraschar på grund av svält eller något annat, eller än troligare, på grund av att folkets tålamod tryter. I samband med svältkrasch eller liknande reduceras vargpopulationen till noll, eller nära noll, och lär inte få öka igen. I samband med trytande tålamod kan vi förvänta oss att varg kommer att jagas med lokal utrotning som mål. I båda fallen kommer staten därefter inleda kampanjer för att utrota dvärgbandmask, rabies etc. Precis som Hästeva säger så är inavel inget problem för vargstammen. Men inaveln är ett problem för landsbygdsbefolkningen eftersom inavelsargumentet används av vargaktivisterna för att hindra alla former av jakt på varg. Och EU:s odemokratiska, dumt provocerande direktiv, tillsammans med svensk lag och diverse fördrag utgör tillsammans en gordisk knut. En sådan löses som bekant endast genom svärdhugg.

42. Så skulle man kunna göra!

2015-07-19 16:55

Så här skulle man kunna göra: Hämta 10 till 20 par av vargar från Finland, Ryssland och Baltikum. Sätt dem i djurpark och föd upp ungar. Åtminstone några av dessa par borde få ungar samtidigt med de vilda vargarna.

För varje par av de vilda vargarna, placera ut en unge per par och plocka bort två ungar. Detta skulle öka den genetiska variationen och minska antalet vargar i Sverige. Jag säger det sista igen! Detta skulle minska antalet vargar i Sverige!

Placera de bortplockade vilda vargungarna bland djurparksvargarna och flytta dem sedan till Finland och Baltikum. Gör motsvarande uppfödning och utplacering där. Detta skulle skapa den av Laikre och andra hett efterlängtade meta-populationen. Man skulle inte bara hämta gener österifrån utan man skulle också föra tillbaka gener.

Visst blir detta dyrt för skattebetalarna, men betydligt billigare än om vargarna växer utan gräns.

Om det finns tillgång till bred genetisk variation så kan man få snabb biologisk evolution. Om man omedelbart skjuter de vargar som är närgångna, tar hundar eller jagar får, så får man snabb evolution mot mer försiktiga vargar. Men det förutsätter att det finns genetisk variation, med bland annat många gener som ger sådan försiktighet.

Argumentet mot jakt är ständigt att vargen är så inavlad. Skapar man genetisk variation så försvinner det motargumentet. Man skulle kunna ha omedelbar skyddsjakt på hela revir och man skulle kunna reducera vargbeståndet med skyddsjakt.

Det borde väl vara lättare att göra en lastbilstransport per år med vargar från Finland än att utplåna rennäringen, älgjakten och en hel del av jordbruket?

41. #38 - Svens avel av ryska bastardvargar

2015-07-19 11:46

Prof Bruford fick hösten 2013 Naturvårdsverkets uppdrag att för en vargpopulation göra en genetisk sårbarhetsanalys med hjälp av dataprogrammet VORTEX. Programmet räknar ut enkla samband mellan individer i en population. För att studera hur populationen utvecklas under tid så upprepar programmet beräkningarna med valt tidsavstånd, beroende på vilket djur man studerar. I programmet kan man använda sig av (fiktiva) slumptal för att studera effekten av enstaka eller varaktiga ändringar i djurets omgivning (sjukdomsutbrott, klimat etc.), eller till exempel mutationer i djurets arvsmassa, samt andra händelser - dock utan hänsyn till om det är varg eller bastarder. Programmet är bra för att på ett teoretiskt plan studera viltlevande djurbestånd, man kan till exempel studera händelsekedjor (eller virvlar?) som leder till att en art dör ut (sårbarhet). Så långt är allt väl och bra. Sedan kommer vi till problemen; de kan sammanfattas med ”verkligheten” och SISU. Ett grundläggande problem är att de biologer som använder programmet i stort saknar matematisk bildning, samt inte förstår programmets funktion i detalj eller dess begränsningar. För skall programmet användas för lagstiftning som påverkar inte bara människors utkomst, utan också liv, död och fördärv för människor och djur, så måste programmets utdata stämma rimligt överens med den framtida verklighet som forskarna tror sig kunna beräkna. Då kommer vi till begreppet SISU (Skit In Skit Ut), vilket innebär att utdata är inte bättre än indata. Av Brufords rapport (http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6600/978-91-620-6639-0/) framgår väldigt tydligt att indata är mer eller mindre osäkra observationer i gången tid, samt till stor del gissningar; i vilken mån gissningarna är åsikter har jag inte granskat. Därtill kommer att ingen programmerare känner framtiden. I vilket fall som helst innebär detta att Vortex-simuleringarna är helt värdelösa som underlag för åtgärder och lagstiftning vad gäller varg i Sverige. Det är förnedrande för regering, riksdag och Naturvårdsverket att de tycks mena att en datasimulering kan ge svar som håller för lagstiftning avseende framtida vargförvaltning, och är därmed en viktig del av svensk landsbygds framtid. Bruford tycks däremot endast ha gjort vad han fått betalt för att göra.
Sven saknar sakliga argument och använder sig därför av annan argumentation. Det grundproblem som Sven och alla vi andra har att betrakta är att vargstammen växer och breder ut sig utom kontroll, det till stor skada för många människor, till stor skada för vår natur, och en fullständigt orimlig och omoralisk plåga för tama och vilda djur. Mitt intryck är att Sven tror att om staten gör åtgärder enligt Vortex-programmet, för att minska inaveln bland vargarna, så kommer antal vargar begränsas till 150, 210, 370, eller vad det nu är Sven hoppas på. Uppenbart är att Sven tror att det medför att vargarna kommer att ”förvaltas”, dvs. att staten varje år låter skjuta motsvarande tillväxten. Men tyvärr talar inget för att det blir så; inavel har hittills inte märkbart begränsat vargstammens tillväxt, vargstammen kommer därför sannolikt fortsätta växa och breda ut sig tills något händer som sätter punkt för denna vargtid. Detta därför att ”förvaltning” av varg (och vissa andra rovdjur) är omöjligt under nuvarande lagstiftning och fördrag av olika slag.

40. SVEN

2015-07-19 10:44

För det första SVEN så förkortar jag aldrig mitt namn, men Efraim går bra. Så kanske vi kan vara överens på den punkten.

Jag må då skriva att det är inte mycket konstruktivt du kommer med i dina inlägg,
Det ända konstruktiva du kan komma med är att försöka övertala oss här, är att gå med på valpflytt, mer invandring av en invasiv art..

Jag vet inte hur mycket djurhållare, köttproducent, jägare du är...eller ens bor i ett rovdjurstätt område, tagit vara på rovdjursdödade djur, skadade och lemlästade djur, avlivat tillika djur..

Jag är och har gjort det som är skrivit i ovan nämnda stycke.
Även många fler än mig som också upplevt detta, och framförallt får uppleva det i dagsläget..

Och om den invasiva arten, sk. gråvarg " invaderar " Sverige vet jag inte riktigt iom. att dom besitter varken vapenmakt eller logiskt tänkande.
Men denna odling, projekt är dömt att misslyckas..
Det du föreslår med utplantering, valpflyttar, invandring m.m. är och förblir bara en konstgjord andning.

Men i dina inlägg så finns det en röd tråd i vissa av dina meningar som.

Tror, valpflytt, Inse, habitats direktivet , Brufords, gener, gybs etc
Men var någonstans ligger det konstruktiva i detta SVEN ?
Mer än några valpflyttar, utsättning, invandring och så populärt idag flygningar och flyttningar med Wolf Airlines.

Jag står inte som du skriver, vid sidan om varken lagar, ordning eller regler.
Jag utnyttjar dom bara till 100 %, från mina erfarenheter efter närmare 30 årrs erfarenhet av myndigheter, då både för, mot och även med dom.
Och gör så fortfarande..

Så SVEN, skaffa dig erfarenhet, kunskap om hur det fungerar i verkliga livet kring rovdjur kontra djurbesättningar.
Och inte bara sitt och läs, kommentera, hänvisa till hit och dit..
Du tappar all respekt från mig.

Sedan så tala inte om för mig att jag ska gå med på div. flyttar, utsättningar m.m.
Och framförallt, lägg inga ord i min mun..då är du ute på hal is.

Kan personligen hjälpa dig med dina valp/vargflyttar.
Jag flyttar dom från Sveriges jordyta till under jordytan, ända betalningen jag vill ha i gengäld, är lugn och ro för alla Sveriges djurbönder.

39. Sven

2015-07-19 00:03

Du måste förstå att vi är många som vill köra chickenrace med staten om vargarna. Det är en så absurt korkad idé, att Sverige till vilket pris som helst ska skapa en isolerad vargstam i den halva av landet där det bor mest folk.
Mitt förslag är att vi säger blankt nej till konstgjord insättning av vargvalpar, så får samhället se konsekvenserna av att ha vargar i hela den södra ändan av landet.
Saken går liksom inte att diskutera innan dess.
Jag röstar för chickenrace.

38. ”Det räcker med... 400 vargar om vi får in en ny varg var tredje år.”

2015-07-18 23:57

Läs rubriken på ovanstående artikel och Libergs citat där han sa ”om vi får in en ny varg var tredje år.” Hur skall vi få in de vargarna?

Det finns en märklig tendens i den här debatten att dela in folk i motståndare och medhållare. Och om man anser att en person är en motståndare till den egna ståndpunkten, så anses allt vad personen säger som felaktigt. Då skall den personen demoniseras. Märkligt!

Jag har föreslagit att valpflytt skulle kunna vara ett sätt att få in de generna. Om andra debattörer här inte håller med om det, så hur skall det i så fall gå till? Eller argumenterar de i så fall emot Liberg? Jag har inte sett någon i Brufords utredning som sagt att man kan minska den nuvarande vargstammen utan att ha ett inflöde av gener.

Debattören 961L vet nog att Sverige är med i EU, och att 60% av lagstiftningen beslutas i EU. Det är inte bara riksdagen som beslutar. Det verkar gå ganska trögt att ändra saker som art- och habitatdirektivet. Såvitt jag vet så har det varit oförändrat sedan Sverige blev medlem för 20 år sedan. Givetvis tycker jag felaktiga beslut skall ändras. Även om man kan diskutera ett demokratiskt underskott inom EU:s ramverk så tycker inte jag att vi lever i en diktatur. Givetvis tycker jag att en majoritet bör ta hänsyn till en minoritet. Nu tror jag dock att det finns en väldigt stor majoritet som varken vill ha total utrotning (=total avdödning) av varg i Sverige, eller en fri och obegränsad tillväxt. Sen finns det små minoriteter som vill få bort all varg och en annan minoritet som vill ha fri tillväxt.

Jag har inte sagt att 961L kommit med okvädningsord, bara att vi bör försöka undvika de oförskämdheter som är vanliga på facebook.

Det är klart att EEN, Danne och 961L kan ställa sig vid sidan av och säga att de inte gillar lagstiftningen. Under tiden fördubblas vargstammen vart fjärde år. Jag förstår att det är provocerande, med det är ju fakta.

Låt mig också citera från artikeln ovan, skriven av Mikael Moilanen: ”Om vargarna i Sverige, Norge, Finland och Karelen får tillräckligt med nya gener från vargar östliga vargar, behöver inte populationen vara lika stor som om den är isolerad."

Till Mats S Johansson vill jag säga: Det var den borgerliga regeringen och dess riksdagsmajoritet som beslutade om att valpflytt skulle göras. Detta gav grund för den första licensjakten 2010. Därefter har Naturvårdsverket haft regeringens och riksdagens uppdrag att administrera. Bara för att det är Naturvårdsverket som administrerar det, så behöver idén inte vara dålig.

37. Jag bli bara mer förvirrad...

2015-07-18 22:10

...då Torbjörn Eriksson skriver att vindkraft inte ska finnas där jakt pågår men varg är alltså ok på samma ställe där inte vindkraften skulle få vara??? Vargen hör INTE hemma i svenska naturen! Svenska naruren borde ha varit totalt uppochnervänd alla de år som varg INTE fanns men tvärtom fanns t.ex många många fler älgar och rådjur ÄVEN när jägarna tagit sin del. Det fanns även många fler småbrukare med mindre besättningar får/boskap som enkelt hölls på plats med lättvindig stängsling. Att få ut viltkött till butiker samtidigt som vargen kraschar viltstammar på löpande band är som att både försöka äta kakan å ha den kvar. Dvs helt omöjligt. Man få snart va glad om man får sin lilla köttbit själv från skogen för att slippa medverka till att köttfabrikerna växer med dess känslokalla långväga transportrande till en framstressande död.
Självklart hoppas jag ändå att du har en trevlig helg också Torbjörn Eriksson.

36. Sven?

2015-07-18 22:09

Vad har du för underlag för att säga att det är EEN eller ens jägarna som har ansvaret för att inga valpar "planterats in"?

Så här skriver NVV så sent som i december föra året:

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2014/Vargstammen/

Din argumentation är tyvärr till förvillan lik den jag sett från en av NVVs "vargtjänstekvinnor" och du vet vilken respekt den organisationen har upparbetat genom de senaste åren...

35. 29. Torbjörn Eriksson!

2015-07-18 22:05

Håll Dig till ämnet är Du snäll, vad Du tänker välja i framtiden när det gäller parti o vad Du har försökt bidra med när det gäller annat än Vargen o Ditt civilstånd är ointressant här!

34. Kom igen nu.

2015-07-18 22:05

Det är inte inaveln som är problemet. Om det vore så, skulle de revir där alfadjuren är syskon, skjutas bort omgående. Nämn aldrig inavel, förrän den bortskjutningen är gjord. Allt handlar om att jakten och att landsbygden ska bort.

33. Hahahaha TORBJÖRN ERIKSSON, jag gapskrattar åt dig..

2015-07-18 22:00

Så du menar ärligt att du under 50 levnadsår av 63, kämpat för att förgöra och avfolka glesbygden..
Du började tidigt du, med dina miljöprojekt.

Vildsvinen lämnar vi hän, nu var det vargen som artikeln handlade om, håll dig nu till ämnet för en gångskull.

Torbjörn, torvbrytning, utbyggda älvar, vindkraft har vi i snart sagt hela Sverige idag..
Östersjön är förgiftad, övergödning m.m.
Naturen skriver du, skulle se konstig ut utan rovdjur och bytesdjur...
Hur menar du nu egentligen...
Hur såg det ut innan vargen återkopplades till din natur, inte min för jag vill INTE ha en invasiv art på mina marker.
Då var det så mycket lugnare för ALLA djurbönder, man kunde ha sina djur i hagar, fäbobete utan oro.

Jag har en mil till närmaste busshållplats, affär, sjukvårdsinrättning, 25 mil till större sjukhus m.m.
Så jag är i ett trängande behov av att ha bil mao.
Du har alltså på fullaste allvar varit med till nedläggning av det sjukhus, serviceanläggningar m.m. som vi hade på orten, högre drivmedelsskatter m.m.

Också kom där avundsjukan igen...viltköttet...
Torbjörn, du får göra som dom flesta som äter vilt, börja jaga igen då sitt inte hemma och tyck synd om dig själv.

Många frågor som du slingrat dig undan genom åren, så nog kommer du få många frågor här, så se till att ha svar bara..

Och din hälsostatus har jag beklagat en gång.

Men tänkvärt Torbjörn är att det finns fler än du som är sjuk...
Tänk vad pengar dina lekkamrater spenderade på den sk. Junseletiken när det begav sig...Var det inte 12 miljoner kronor hon kostade, pengar som tex. kunde gått till sjukvården, äldrevården, skolan m.m.

Du får också ha en trevlig helg..

32. Vill du ha fortsatt tillväxt?

2015-07-18 16:23

Det är möjligt att Efraim Erik Nilsson (EEN) anser att vargen gör någon slags invasion i Sverige. Det kan jag förstå. Men jag tror att EEN mycket väl vet att vargen inte betraktas som en invasiv art. Jag vet inte vem som fattat beslutet. Om det var riksdag, regering eller Naturvårdsverk. När det gällde vildsvin tror jag att det var riksdagen som beslutade. Inse fakta: vargen betraktas inte som en invasiv art. Den kommer därför att behandlas som en art som hör till den svenska faunan. Om man gillar det eller inte, det är ju en helt annan sak. Sen kan ju EEN kalla den vad han vill.

Inse att det finns inga belägg för att vargen skulle vara en varg/hund hybrid. Den kommer därför inte heller att behandlas som en sådan av myndigheterna. Men EEN kan ju kalla den vad han vill.

När det gäller bäverstammen och dess genetik så vet jag inte alls. EEN kan ju läsa Brufords utredning. Genetiken för bäver är densamma som för varg. Men härstammar den svenska bäverstammen från 80 stycken individer så kan den ju ha en större genetiskt variation än den svenska vargstammen. I vargstammen härstammar 300 (av 400) från tre individer (dvs. de som kom 1981 och 1991). Ytterligare 100 härstammar från de tre och två styck som kom 2008. Sen finns det två stycken – det sk Tivedenparet. (Detta enligt de populationssiffror som officiellt gällde för ca: 2 år sedan.)

Jag vet ju väldigt lite om genetik, men jag tror att Dag Lindgren (professor i genetik) har sagt att det är fullt möjligt att några få individer kan grunda en population och att den kan överleva på lång sikt. Jag tror Lindgren nämnt sex stycken älgar som koloniserat en av de mycket stora öarna i Kanada och nu har en population i storleksordningen 50.000. Så det är inte självklart att en population som är grundad av få individer kommer att gå under. Men riskerna är större, som jag förstår det. Jag föreslår att EEN läser Lindgrens bloggar.

(Inom parentes skulle jag mycket gärna se att professor Dag Lindgren kommenterar Brufords utredning. Detta är en uppmaning till Lindgren!)

Det är möjligt att vargen hotar all djurhållning i Sverige. Jag inser i alla fall att mycket djurhållning är hotade.

Och jag tror också att man kommer att sätta de flesta fåren innanför rovdjursäkra stängsel, och några få att sättas utanför som offerlamm. Och när vargen kommer så skjuter man vargen med stöd av §28. Men om EEN m.fl. hade accepterat valpflytt av några få vargungar, så skulle det inte ha behövts. Då hade licensjakt och skyddsjakt kunnat ske mycket enklare.

31. #26, Sven - boskap eller varg är frågan.

2015-07-18 16:20

Sven vill ha varg – det synes uppenbart. Men varför är det sådan strid om vargen? Jo, vad som är tydligt är att varg, världens värsta rovdjur, har stor negativ inverkan på sin omgivning. För det andra, ytterst få tror på den officiella versionen om att renrasig varg finns spontant i Sverige. Lagarna – som Sven menar är skrivna i sten - tar inte hänsyn till förutsättningarna och vilka krav som måste uppfyllas för att vara demokratiska. Ett demokratiskt tillvägagångssätt vore att innan lagstiftning konstatera att renrasig varg förekommer naturligt i Sverige – gör den det så bör arten tåla för folk acceptabla regler om skyddsjakt och eventuell jakttid. Förekommer inte renrasig varg naturligt i landet, då finns ingen anledning att genom lagstiftning skapa en lokal vargpopulation av oviss härkomst. Mot naturlig förekomst talar vargens moderna historia i landet, från dess uppdykande på 70-80 talen, samt att vargstammen måste skyddas genom extrem lagstiftning och underhållas genom att sätta ut ryska vargar, alternativt svenska djurparksvargar. Sådana åtgärder skall självklart inte vara nödvändiga för en naturligt förekommande art som av egen kraft har möjlighet att finnas kvar, givet de villkor vår tid ger. För att varg förekommer naturligt talar inget, utom en sak; varg har funnits naturligt i landet för länge sedan. Men det har även vildren, myskoxe, jättehjort, isbjörn, mammut, valross och många andra arter som försvunnit i takt med att förutsättningarna ändrats. Varg finns dock i stora bestånd över hela Nordkalotten och hotas överhuvudtaget inte av utrotning. Varg är därtill ett hunddjur av vilka det finns många tiotals miljoner i världen (diff. 0.2 % mtDNA). Även om vissa populationsgenetiker framfört att alla vargar är lika goda vargar, så har det från början varit Naturskyddsföreningens avsikt att i Sverige bevara vad de kallar den "fennoskandinaviska" vargen Canis lupus lupus, eller som Mats Segnestam skriver (Wolf Specialists First Meeting, Paper B.3, sidan 120), citat: ”At the initiative of the Swedish Society for the Conservation of Nature (Svenska Naturskyddsforeningen, SNF) a discussion was taken up concerning the possibilities of saving the last vestiges of the Fennoscandinavian wolf. The objective (för Projekt Varg ?) was to protect the nominate race, Canis lupus lupus.”
Alltså: Först måste myndigheterna visa att Canis lupus lupus är en art som förekommer i landet, och av egen kraft finns i frilevande bestånd, och som med hänsyn till dagens omgivningsvillkor, kan av egen kraft framledes finnas kvar i landet. I så fall kan man lagstifta om jakttider, skyddsjakt och skyddsbestämmelser för arten. Strider detta mot Art- och Habitatdirekivet? Ja, kanske - i så fall behöver det ändras. Men detta överordnat är att självfallet får inte staten, genom odemokratisk lagstiftning och till oacceptabla kostnader, tvinga på folk ett livsfarligt skadedjur. Staten skall inte bedriva avel på djurägares bekostnad av ett vargliknande djur som sannolikt inte är Canis lupus lupus, utan är en blandning av många olika hunddjursraser. Det är fullständigt uppåt väggarna att använda svensk natur som något slags privat zoo, där vargaktivister under lagens skydd, kan som en hobby syssla med bastardavel. Riksdag och regering måste lyssna på människor som drabbas av denna onaturliga vargavel. Tyvärr har riksdagen och regeringen hittills mest lyssnat på fundamentalistiska genetiker och rewildingsfolk – vilka alla har ett stort personligt och ekonomiskt intresse av varg.
Sven bör förtydliga vilka okvädingsord jag använt. Det är ju fullständigt uppenbart att Sven vill att vi utan knot skall underkasta oss en galen lagstiftning. Att inte protestera mot en odemokratisk lagstiftning är ett steg på vägen att acceptera diktatur. Tyvärr Sven, jag finner inget i dina kommentarer som tyder på att du förstått att i en demokrati måste en majoritet ta hänsyn till minoriteter. Det tycker jag är trist.

30. Jag förstår att folk är upprörda!

2015-07-18 14:08

Jag förstår att folk är upprörda! Jag är också upprörd. Jag tycker att det borde bli omedelbar skyddsjakt på hela revir, när vargar springer inne i byar, tar hundar eller tar får eller renar. Det bör vara licensjakt.

Men vad jag tycker varken stärker eller försvagar det jag säger. Det verkar som att en del tycker att det är bara de som har fått 100 får tagna, som har rätt att yttra sig. Det resonemanget förstår jag inte.

Låt oss inte käbbla om vad ordet utrotning egentligen innebär. Jag inser att ”Danne” #27 vill reservera det ordet för total förintelse över hela jorden. Man kanske kan tala om ”total avlivning av varg inom Sverige”. Men jag tycker att det är ett omständligt språkbruk och jag kommer kanske att använda uttrycket ”utrotning i Sverige".

Vargpolitiken står inför ett moment 22. Om valpflytt hade accepterats så hade genetiken snabbt förbättrats och vargen haft Gybs och licensjakt tillåtits. Men eftersom vargmotståndarna är såpass arga så tillåts ingen valpflytt och därmed anses vargen inte ha Gybs, och licensjakt tillåts inte. Ett fastlåst läge! Men Ni, som skriver och läser detta kan låsa upp låset!

29. Till flera här.

2015-07-18 14:06

Beklagar att jag inte sitter vid datorn för jämnan. Jag är i skogen med mina hundar. Jag plockar svamp, jag går ner till sjön och fiskar. Jag vistas oftast i skog och mark.
Vargen tillför inte landsbygden så mycket, men så är det många djur. Men den hör hemma i den svenska naturen. Både rovdjur och bytesdjur ska finnas annars hade vi en mycket konstig natur. Bönderna klagar mycket på vargen, men man har hört på radion att det är vildsvin som förstör för mycket stora summor men om det är det tyst.
Rovdjur lämnar rester efter slagna byten som kommer andra djur till godo.
Vad jag har bidragit med till landsbygden? Jag har kämpat för landsbygden i 50 år.
Jag har varit med och satt stopp för torvbrytning som hade förstört våra fina mossar som betyder mycket för vår fauna och som hade förstört vattendrag och sjöar.Jag hade med mig journalister och åkte runt och visade vad som var på gång. Vindkraft ska vi ha men bara där den inte inkräktar på djurliv, jakt och friluftsliv.Det har jag också varit med och påverkat i rätt riktning på landsbygden. Jag har och försökt påverka så att servicen blir bättre på landsbygden. Hur mycket av viltköttet kommer ut i handeln så alla kan få del av det?
Ställ gärna mer frågor, det verkar som intresset är stort. Jag lovar att svara så fort jag kan och orkar. Jag har cancer för tredje gången och har genomgått sex cellgiftbehandlingar och då mår man inte så bra hela tiden.
Trevlig Helg. .

28. Jaså SVEN, du föreslår fortsatt tillväxt ?

2015-07-18 14:04

Du kan ju inte ha läst och förstått något av det jag skrev, men jag är inte ett dugg förvånad...

Men jag, mfl. kan jag nästan garantera dig, att vi till 100 % motsätter oss all ev. nuvarande och framtida utsättning av en invasiv art i Sverige.
Även där finns det lagar som styr Sven.
Men i statens tjänst är ju allt möjligt, helt klart.

Du skriver så poetiskt om GYBS, och dess inverkan på den invasiva hybridstammen i skandinavien..

En enkel fråga till dig Sven.
Den svenska bäverstammen, som finns i större delen av Sverige idag, härstammar från ca 80 individer som planterades in mellan åren 1921-1939.
Man började med 2 individer, fångade i Norge och utsatta i Bjurälven/Jämtland.

HUR kommer det sig att inte dom lider av inavelsproblem ?

Sedan så heter det " SOCIOEKONOMI " som det inte tas ett dugg hänsyn till.
Varken socioekonomi, psykosociala, psykosocial ekonomi eller annat.

Du svarade på frågan om landsbygden och glesbygden, att du inte vill den ska se ut som den gör, på många håll.

Men VARGEN hotar ALL djurnäring i Sverige, det är ett faktum.
Bara för dig att inse det
..
INSE även att det finns en jaktlag, som innehåller en mycket bra paragraf, nämligen §-28.
En paragraf, som jag är övertygad om, att den kommer att utnyttjas i större utsträckning än vad det görs idag med en skenande invasiv art.

Bara att INSE Sven.

27. Tack Sven!

2015-07-18 11:04

Du svarar i alla fall på frågor till skillnad från vissa andra. Va gäller snacket om utrotning så vet ALLA att bara för att OM vargeländet helt skulle försvinna från Sverige så är det fortfarande INTE INTE INTE utrotning!!! Det betydger bara att vi blir av med ett mycket stort problem som knappt någon som lever med och av naturen ville ha tillbaka från början!
Å NÄÄ! Vi "föredrar" varken valputsättning, tillväxt på vargeländet eller att få våra djur dödade! Varg kan värnarna titta på i djurpark. Om det är så imponerande å häftigt med hur vargarna dödar sina byten så kan ju värnarna titta på när det släpps in olika levande "bytesdjur" till vargarna. Vissa kanske skulle få upp ögonen och bli rätt chockade då dom finge se hur det går till och ser ut när varg tar sig in i exempelvis en fårhage eller tar en älg...

26. Jaså, ni föreslår fortsatt tillväxt?

2015-07-18 09:56

Jaha, Efraim Erik Nilsson (EEN) vill inte ha någon valputsättning och ”100% i jakt på vargen”. Jaha, det innebär ett för litet inflöde av gener och således ingen licensjakt, enligt vad lagen säger så som jag förstår det.

När det gäller vargarna i Norge så är givetvis enskilda individer hotade så snart de rör sig utanför ulvezonen, men stammen som helhet inom ulvezonen är inte hotad, eftersom de har ett ständigt inflöde från Sverige. (Och återigen, den svenska skulle inte heller vara hotad, utan ha Gybs, om den har ett tillräckligt geninflöde österifrån.)

Jo, jag har stor medkänsla med dem som har förlorat hundar, fått sina får tagna, eller med renägare som får 40.000 till 50.000 renar tagna av rovdjur. Men om jag har medkänsla eller ej har det, ändrar ju inte argumentens vikt och det ändrar ju inte lagen.

Enligt lagen bör man ta sociala hänsyn. (Jag minns inte formuleringen.) Visserligen tror jag att vargen hotar en hel del jordbruksverksamhet och många sällsynta örter, men jag tror inte att det argumentet är tillräckligt för att ha lagligt stöd för utrotning av vargen i Sverige. (Och, för att svara på den frågan, jag vill inte att landsbygden skall bli avfolkad.)

Lars i #25 frågar om ”utrotning”. Det handlar om utrotning av vargen i Sverige. Även om det finns 40.000 vargar i Kanada så säger lagen att vargen skall ha gynnsam bevarandestatus i Sverige. Att det finns många vargar utomlands hör inte till saken.

Inse läget! Om ni här kan förmå er att acceptera ett fåtal utplacerade vargar, så blir det mycket lättare att få igenom omfattande licensjakt. Utan valpflytt tror jag inte att det blir någon licensjakt överhuvud taget.

25. Sven

2015-07-18 00:40

Du nämner ordet "utrotning" kan du möjligtvis definiera vad du anser det betyder? Ordet "utrotning" innebär i min o de flestas värld att det finns noll individer kvar. Vargen finns i hundratusentals, försvinner den från Skandinavien är den ändå inte utrotad. Det kan väl ändå inte vara svårt att förstå?

24. Inavel bland vilda djur.

2015-07-17 23:33

Inavel förekommer konstant i naturen. Bland de vilda djuren finns ingen kyrkobokföring. Hur kan vi ha en livskraftig bäverstam som härstammar från ett fåtal djur från NORGE. Inavel innebär att någon eller några av valparna får letala anlag medan andra får goda anlag som bidra till artens utveckling och fortlevnad. De med dåliga anlag ta naturen hand om och påverkar inte artens utveckling. Inom hundaveln förekommer medveten inavel, men kallas för linjeavel, Det är märkligt att ingen genetiker bland forskarna gett sig tillkänna. Vargforskarna vill så klart fortsätta leka och använder inaveln som ett hot mot vargstammen.

23. Till 9

2015-07-17 22:24

Svar i morgon lördag.

22. Torbjörn Eriksson

2015-07-17 18:57

Din kommentar punkt 6. Säger ALLT om Din kunskap och Intiligensnivå!!

21. Vad man kan utläsa...

2015-07-17 18:57

av artikeln är att man borde blivit vargforskare. De verkar ha sitt på det torra så länge det finns en varg i landet. Ändå säger Liberg att det inte finns någon annan djurart som man har så bra koll på. Räcker det inte nu? Han konstaterar också att det knappast finns någon djurart som ställer till med så stor skada som vargen! Räcker det inte nu? Han försöker lugna de som tror att vargen lider av inavelsproblem! Räcker det inte med tjafset nu? Enligt Liberg har det sedan 1991 kommit till fyra vargar utifrån. Var i h...e har de andra minst 600 kommit? Har de inavelsproblem? Räcker det inte nu? Måste landsbygden överges totalt? Såg på TV i går att Löfven blivit dålig under hemresa från Afrika och körd till sjukhus. Insåg då vem som är v. statsminister, det är Romson! Måtte åtminstone Löfven få vara kvar, för med Romson vid ratten går det åt h...e med Sverige! Då är ett nyval den enda räddningen!

20. Lagen finns nu!

2015-07-17 18:56

Jag tycker givetvis att folk skall arbeta för att de lagar som de anser vara felaktiga, skall ändras. Men på kort sikt, på de närmaste fem åren, tror jag inte att art- och habitatdirektivet kommer att ändras. Jag tror inte heller att det kommer att ändras så att det blir tillåtet med utrotning. Jag tror också att det finns en mycket stor majoritet i Sverige som varken vill ha utrotning eller fri tillväxt – men viss licensjakt och en utökad och resolut skyddsjakt när så behövs.

Men tillsvidare gäller lagen. Antingen accepterar man viss valputsättning och får möjlighet till jakt, eller så blir det fri tillväxt. Välj!

Kom ihåg att Dag Lindgrens resonemang, att om man har få vargar så får ett inflöde av gener ett snabbare genomslag, det byggde just på att det skulle finnas ett inflöde.

(Förövrigt 961L, lägg inte ord i munnen på mig och påstå något jag aldrig sagt (jag har inte föreslagit att folket skall ge upp inför statens övergrepp), så kanske vi kan ha en konstruktiv diskussion och inte en facebook-debatt med okvädningsord.)

19. SVEN

2015-07-17 18:55

Vad du gör gällande Norges sk. vargstam som förövrigt i STORT är invandrare (invasiv art) från Sverige, så är den med all sannolikhet mer hotad än den svenska.

Norrmännen har nämligen vargzoner, och allt utanför dom, tas bort, med ALL RÄTT.
Så av det att se det, så är den hotad..
Men vad gör det egentligen, när vi på den skandinaviska halvön, inte har någon egen population av rasen Canis Lupus ( Gråvarg ) utan enbart sk. invandrade gråvargar från forna öst.
Mao. Norrmännen har alltså förstått problematiken kring, med vad en invasiv art betyder för deras landstingspolitik innebär.

Och ditt sk. inflöde av genetik från från Finland, Ryssland, och dom forna baltstaterna..
Samma problematik där....Invasiva i mångt och mycket.

Och att vi inte skulle få vargjakt, eller ens skyddsjakt.
Håller jag som en utopi utifrån vad du skriver..tyvärr.

Dina valputsättningar, tror jag lika mycket på som GUD-allsmäktige.
Mao. inte alls, iom. jag härstammar likt dig från neandertalarna.

Jag håller med 961L i vad han skriver om att " politik är att ändra lagar "

Och personligen så väljer jag, 0 i valputsättning 100 % i jakt på vargen.

Jag vet inte Sven hur mycket varg eller företagande i ett revir du har eller har upplevt...
Men jag fick lägga ner utkomst pga. av din varg.
Är idag statligt avlönad av sådana som dig..

Är det så du vill att Sveriges lands och glesbygd ska se ut i framtiden ???..

18. #17 - politik är att ändra lagar

2015-07-17 14:02

När lagar blir föråldrade eller inte fungerar som avsett eller måste ändras av andra skäl, då ändras lagar och förordningar i alla demokratiska samhällen. Det är vad som kallas politik.
Jag, och många med mig, upplever att svensk och EU:s lagstiftning bland annat vad gäller rovdjur är odemokratisk, människofientlig och tillkommit genom vargaktivisters målmedvetna styrning av politiska beslut, så att landsbygdens förluster blir deras vinster. Jag, och många med mig, vill inte ha en utarmad, bestulen och avfolkad landsbygd. Vi väljer därför att arbeta för att lagar ändras i Sverige och på unionsnivå. Det är vår demokratiska rätt och skyldighet. Det är när folket gör som Sven föreslår - ger upp inför statens övergrepp - som demokratin faller och diktaturer uppstår. Lagar har kort livslängd - Sven bör kolla hur många lagar som ändrats sedan varg planterades in i Sverige.

17. Inse lagen!

2015-07-17 13:12

Inse att lagen finns och att art- och habitatdirektivet kommer att förbli oförändrad de närmaste åren. (Det är inte frågan om man gillar den eller inte, men det är så den ser ut nu.)

Antagligen kommer EU inte att anse att vargen har Gybs såvida inte dess genetiska status är ”säkrad”. För att förbättra genetiken krävs ett inflöde av nya vargar. Jakt kommer inte att tillåtas utan man kommer att kräva att fri tillväxt för att bevara så mycket som möjligt av den genetiska variationen. Alternativt kan man tillåta valputsättning och därmed få möjlighet till jakt.

Läs vad Liberg sa ovan: ”Baserat på Brufords slutsatser är jag säker att vi klarar oss med 400 vargar om vi får in en ny varg var tredje år."

Vargarna i Norge – 30 stycken – är inte på något sätt hotade, så länge de har ett fritt tillflöde från Sverige. Vargarna i Sverige skulle inte heller vara hotade – om de så ens bara var 30 stycken – om de hade fritt tillflöde av gener från Finland, Ryssland och Baltikum.

Välj! Noll i valputsättning och noll i jakt, eller två utsatta valpar per år och beståndsreglerande jakt!

16. 14

2015-07-17 09:54

Ja undra hur det är ställt där igentligen kan man ju i verkligheten fråga sig.men det är väl som man säger dit det bär så bär det,och då finns det det inga vettiga svar.....

15. "Behövs" 10, 100, 210, 300, 400, 500, 750, 1000, 5000 eller 10000?

2015-07-17 09:54

När tio vargflockar planterades in i Yellowstoneområdet 1995-96, i två omgångar om 32 resp. 36 vargar, angavs de ha en nettotillväxt om 5% årligen, och att det skulle ”räcka” med 100 vargar i Idaho, Montana och Wyoming tillsammans. Det var vad politikerna i Washington möjligen trodde, men vargaktivisterna hade en egen agenda – och det var den som kom att förverkligas. För vargarna förökade sig tillsammans med sina parasiter och smittor och spred sig över många delstater, tillväxten låg mellan 20% och 30% för det mesta, och stammen uppskattades 2012 till mellan 3000 och 6000 vargar – och skadorna på näringar och natur blev förödande.
Dr. Boitani och Dr. Zimen (Wolf Specialist Group of the Survival Service Commission, IUCN) angav på en konferens i Stockholm (1973 09 05) att ca. 100 vargar ”räcker”. Och så har det varit, vargaktivisterna har ”sålt in” vargprojekt till politikerna genom att lova att det ”räcker” med 100 vargar. Men som vi har sett så har det inte någon stans stannat vid 100 vargar. Vargaktivisternas agenda är lika överallt; vargar skall få föröka sig och sprida sig så att ”full ekologisk effekt” uppnås i hela vargarnas ”naturliga utbredningsområde” - vargen är en extremt lönsam kassako för aktivisterna. Hur många vargar som ”behövs” har av olika experter uppgetts till bland annat 10, 100, 210, 300, 400, 500, 1000, 5000, …, 10000! En raketingejör som, på frågan om hur mycket bränsle en raket behöver för att nå månen, svarar att det behövs 10, 100, 200, …,10000 ton, skulle få sparken omgående. Vargforskningen är inte seriös, det är ingen vetenskap, det är tro och fanatism.
Jag blir förvånad och bestört när jag läser intervjun med Liberg. Oberoende av om Liberg & Co föreslår 100, 200 eller 400 vargar så vet Liberg att regeringen saknar vilja och förmåga besluta om att många hundratals överflödiga vargar skall avlivas – det kommer inte att ske. Oberoende av Libergs förslag kommer vargstammen fortsätta sin utveckling i ungefär samma takt som hittills. Liberg hoppas nog på den gamla utvägen om att hans förslag är golv, dvs. inga vargar behöver avlivas nu eller i framtiden. Det förefaller som om Liberg tror att lösningen på vargproblemet har en biologisk komponent, men det är fel. Och det fungerar sällan att ursäkta sig med att en endast gör vad regeringen vill.
Sven i #11 tror att vargproblemet är juridisk. Men det är fel; det är lagar och fördrag som måste ändras. Och då är det politik. Vargproblemet är politik, har alltid varit politik, och har endast en politisk lösning. Politikerna tror och hoppas än så länge att vargproblemet kan som andra politiska problem gömmas i utredningar tills det svalnat så mycket att politikerna kan ta i det. Men så blir det inte. Varg är världens värsta rovdjur, och antal vargar växer exponentiellt; antalet vargindivider fördubblas vartannat till vart femte år. I stället för att svalna så blir vargen politiskt glödhet; de politiker lär bränna sig rejält som till sist sitter med problemet på sitt bord.
IUCN/WWF-mötet i Stockholm (Proceedings of the First Working Meeting of Wolf Specialists and of the First International Conference on the Conservation of the Wolf, 1973 09 05) blev i mycket avspark för projekt Varg. I ett anförande uttalade ordföranden Douglas H. Pimlott att i Skandinavien var vargen i praktiken utdöd, det absolut enda sättet att återfå varg var genom att sätta ut vargar uppfödda i fångenskap. Han menade att detta var vanskligt, men han ansåg att att det tyvärr var enda möjligheten när det gällde Norge och Sverige. Han uppmanade dessa länder att utöka sitt avelsprogram för varg med flera varghägn om minst 1000 ha, samt att mata vargarna med levande föda – dvs. renar, får etc. skulle släppas in i varghägnen för att bli uppätna levande.
Det var ingen på konferensen som opponerade sig mot detta bestialiska förslag. Så lågt har vargaktivisterna sjunkit i sin ekosofiska extremism att de tycker det är etiskt att till döds plåga tusentals tamdjur på grymmast tänkbara sätt. Nej, nu det är hög tid för alla politiker att vakna och åter låta förnuft styra landet; slika galenskaper måste få ett slut. Landsbygdens produktiva befolkning måste få sin rätt.

14. Jaha Torbjörn Eriksson är på G igen

2015-07-17 00:29

Precis som lokungen skriver så är det ingen idé att skriva någonting alls i frågoform till Torbjörn Eriksson då dennes enda syfte är att provocera oss så hårt som möjligt, in i det sista, som han själv medgett tidigare. Jag förstår att det måste vara tufft att åka på det ena bakslaget efter det andra men Torbjör Erikssons agerande i debatten och politiken runt landsbygden jakten och rovdjuren förminskar homom allt mer för varje obesvarat inlägg han gjort framförallt efter senaste valet! Inte minst det faktum att han planerar lämna det parti han höjde till skyarna så sent som hösten 2014 och tidigare. Men JAG ska svara direkt till Torbjörn Eriksson i inlägg #6. Hans Jageteg menar i andra ordalag i inlägg #1 att vargen tillfört lika mycket elände som Miljöpartiet och samtliga värnarorganisationer gjort! Att det skulle bli en begränsning av vargar på ca 400 är väl en positiv spillra av vad som finns kvar av demokratin i detta land. I övrigt bevisade just förra valet för mig att demokratin i Sverige tragiskt nog är satt ur spel. Att en polititiker med så fientlig inställning till människor på Sveriges landsbyg som Torbjörn Eriksson har får sitta som nämndeman få mig även att tycka att rättssystemet knakar rejält i fogarna!
Frågan jag ställer rakt ut i luften istället för att direkt fråga Torbjörn Eriksson blir såklart: Vad blir dennes nästa drag för att provocera oss ännu hårdare? Förväntar mig som vanligt inget svar, men undra kan man ju....😧

13. Krav

2015-07-17 00:26

Dax att ställa och hävda stenhårda krav nu. Lieberg har fått leka expert allt är länge på landsbygdens bekostnad!

12. Alla som vill att Torbjörn ska svara

2015-07-16 21:49

Jag har under flera år bett honom ge mig ett enda argument för vargen. En enda god sak vargen för med sig.han kan inte det så det är lönlöst

11. Inse läget!

2015-07-16 20:47

Inse att det är inte frågan om vad som är lämpligt, utan vad som är lagligt!

Inse att Sverige är med i EU och att art- och habitatdirektivet är en del av svensk lagstiftning!

För att jakt skall få förekomma skall arten ha gynnsam bevarandestatus. Ifall det inte finns tillräckligt med inflöde av obesläktade gener, så kan genetisk variation bättre upprätthållas genom att arten ökar.

Men om inflöde av gener tillåts, så kan jakt ske.

Vilket föredrar ni? Ingen utplantering av vargungar och ingen jakt, eller utplantering av en eller två vargungar per år och jakt på 60 vargar per år (den årliga tillväxten)?

10. Torbjörn

2015-07-16 19:03

Vad tillför vargen landsbyggden då???
Mer än att bönder lägger av med djurhållning och marker växer igen..........
svara gärna. ..

9. TORBJÖRN ERIKSSON

2015-07-16 18:12

Vad har du som fd. jägare, slaktare, nämndeman och politiker, medfört och bidragit för något gott till Sveriges landsbygd egentligen ? ? ?

Svara nu ärligt, och bli inte tyst eller göm dig några veckor, din vana trogen.

8. Vänd på steken Torbjörn!

2015-07-16 18:11

Gör tvärtom istället Torbjörn och berätta vad vargen tillför den Svenska Naturen!
Utelämna att vissa människor vill ha den där utan berätta vad den rent biologiskt tillför den svenska naturen.

7. Skillnaden Torbjörn

2015-07-16 17:37

Är att jägarna förser svensk landsbygd med tusentals ton med ekologiskt kött. Hur mycket bidrar vargen med till vår matförsörjning?

6. Till1.

2015-07-16 17:13

Så du menar att vargen är som jägarna, inte tillför något gott.

5. Aldrig förr...

2015-07-16 17:03

har uttrycket "Som man ropar i skogen får man svar." passat bättre.

NVV ställer frågorna så att svaret endera blir som de vill ha det eller blir så pinsamt att svara på så att forskarna, d.v.s de med åtminstone lite av forskarhedern i behåll, väljer att säga att frågan är för svår för att besvara.

Den svenska vargstammen är en del av en population på flera tiotals tusen individer. En population som överlevt i 100-tusentals år och som har stora chanser att överleva t.o.m hela mänskligheten och så diskuterar man som om det är Sverige som ska "rädda" den från undergång.

Varför är det ingen som frågar varför kejsaren är naken? Varför är det ingen som ifrågasätter varför man kallar vargstammen "den Skandinaviska vargstammen" och sätter östgränsen vid Karelen? Lova mig att du frågar Liberg nästa gång, Mikael.

Sitter det kanske ett 1000 kilometer långt elektrifierat RAS med nedersta tråden garanterat inte mer än 20 cm över backen och fri från gräs rakt igenom Ryssland från Narva (ca Östersjön) till Onega (Norra ishavet)?
Om så är fallet, hur mycket ska Putin ha för att sluta röja under det...?
(varning: sista avsnittet innehåller en del ironi.)

4. Jaha.

2015-07-16 15:43

Då är gissningsleken igång igen ! Grattis Sverige ..(EU ?)

3. 400 vargar

2015-07-16 15:42

Vi klarar oss väldigt bra utan en enda varg.

2. Projekt-vargs planer håller på att färdigställas.

2015-07-16 15:42

Snacka om att följa projekt-vargs fotspår, detta är rent vansinne, och ett vansinne som måste stoppas på alla tänkbara lagliga medel.

Detta vansinne kostar skattebetalarna enormt mycket pengar.

1. Räcker med 400???

2015-07-16 15:41

Det räcker Gott med 0 st, Vi är inte i behov av Vargen o den tillför INGET gott i Vår natur Absolut inget!!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB