• Älgskadefondsföreningen

13 järvkullar avlivade

AktuelltPublicerad: 2014-06-05 11:01

Hittills har norska myndigheter avlivat 13 järvkullar i sina lyor. Fårbönderna tycker att det är för lite, medan Naturskyddsföreningen anser att järvpolitiken är en skam.

Terje Bøe på Miljødirektoratet bekräftar att avlivandet av järvar i lya är en följd av Stortingets rovdjursförlikning. Han utesluter inte att det kan bli fler, om snöförhållandena tillåter.
Enligt målen ska det födas 39 järvkullar per år i Norge. Förra året registrerades 44 nya järvkullar. 
För att hålla nere bestånden har Miljødirektoratet gett tillstånd till att fälla totalt 45 järvar sedan den 15 februari. Av dem är 13 kullar alltså avlivade i så kallade uttag från lyor, där modern och eventuella järvar hämtas ut från lyan och avlivas.

”Beståndet utom kontroll”
Fårbönder är glada över att järvarna blir färre, men tycker att det gott kunde avlivas fler.
– Folk som befinner sig i fjället observerar mycket järv. Troligen finns det sex-sju kullar i kommunen. Det verkar som att hela järvbeståndet är utom kontroll, säger Anne Kari Leiråmo Snefjellå, ordförande i Rana Sau och geit, till NRK.
Anne Kari Leiråmo Snefjellå har själv får i Langvatnet i Nordland, ett område som är hårt ansatt av järv. Under licensjakten gavs tillstånd att skjuta 23 järvar i Nordland, men bara sex fälldes. Nu är Snefjellå orolig över att betesnäringarna i området går en blodig sommar till mötes.
– Försommaren blev blodig. Av 4 902 lamm som släppets på utmarksbetena i Rana kom 779 aldrig tillbaka. Det är en förlust på 15,7 procent. I Laskens betesområde i Dunderlandsdalen och in mot svenska gränsen, där det finns mycket järv, är förlusten 21,59 procent. Det är skyhögt. Mattilsynet räknar fyra procent som en normal förlust, säger Anne Kari Leiråmo Snefjellå till NRK.

”Järvpolitiken är en skam”
Norska Naturskyddsföreningen anser att den norska järvpolitiken är skamlig och menar att Stortingets beståndsmål är alltför lågt för att bevara arten.
– Norsk rovdjursförvaltning blir bara mer om mer ful. Det skjuts mer rovdjur än någonsin, trots att vi faktiskt ska ha mer rovdjur än det som finns idag, säger Arnodd Håpnes på Naturskyddsföreningen till NRK.
Han menar att myndigheterna lägger sig platt för näringsintressen och etablerar extrema jaktmetoder som praxis, trots att majoriteten av norska folket vill ha mer rovdjur. Han reagerar också på att djuren inte längre kan känna sig trygga vintertid.
– I praktiken kan rovdjuren nu skjutas året runt. Ett skräckexempel inträffade i Oppland då nästan 60 meter av lyan blev uppgrävd innan järvhonan grävde sig ut på ett annat ställe för att sedan bli skjuten. Detta skedde till och med inne i Langsua nationalpark i Oppland. Inte ens i nationalparker och naturskyddsområden är rovdjuren trygga, säger Arnodd Håpnes till NRK.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Blind, döv men ej stum

2014-06-05 13:46

Att Arodd Håpnes förvånas och gnäller att det skjuts mer rovdjur än någonsin är knappast något som förvånar någon.
Däremot förvånas man att han inte nämner ett ord om att vi i Skandinavien troligtvis får gå tillbaka till 1700-talet för att finna rovdjursstammar av nuvarande storlek.

1. Det är väl det som är tanken...

2014-06-05 13:12

...att rovdjur INTE ska känna sig trygga för människor någonstans?!
Svenska staten borde se och lära av norrmännen då det gäller beslut och genomförande av rovdjursplaner! Snälla norrmän! Invadera Sverige så vi slipper både EU och tama beslutsfattare! Vi ger oss utan strid! ;-)

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons