• Allmogejakt

13 vargar vandrade till renbetesland

AktuelltPublicerad: 2009-12-30 15:43

• Den genetiskt värdefulla Galvenhannens sändare har tystnat.
• 13 vargvalpar födda i södra Skandinavien har vandrat upp i renbetesland i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
Det framkommer i årets sista rapport från det Skandinaviska vargforskningsprojektet, Skandulv.

Koordinator Olof Liberg skriver:
”Den varg som sköts lagligt i norska Rendalen 6 december var inte omärkt utan M-09-11, en av de tre hanvalpar vi radiomärkte i Ockelbo 29 januari 09. Hans sändare tystnade redan 13 mars, men nu fick vi alltså reda på vart han tagit vägen. Broder nummer två från Ockelbo, M-09-13, som märktes vid samma tillfälle, och vars sändare tystnade 17 mars, fick vi ett livstecken från nyligen genom en spillning som insamlats 24 september vid Boden i Norrbotten. Den tredje brodern, M-09-12, har ju fortfarande en fungerande sändare och har slagit sig ned norr Finspång i norra Östergötland. Enligt senaste rapporter har han ännu inte fått någon partner.”

13 vargar i renbetesland

I södra Härjedalen finns nu vargpar. Tiken M-09-09, som kommer från Fulufjällsreviret, slog sig ihop med en hanne för några veckor sedan.
Nu visar det sig också att vargarna själva inte förstår att de inte får vara i renbetesland. 13 valpar födda i södra Skandinavien har vandrat norrut. Det står klart eftersom några av dem är GPS-märkta. Dessutom har prover samlats in och DNA-analyserats. Tre av dessa vandrare har gått till Norrbotten, två i Västerbotten och åtta stycken i Jämtland.

Norrmännen söver och flyttar 
Olof Liberg konstaterar också att ingen ny invandrare från Finland-Ryssland upptäckts. Han sitter dessutom på senaste nytt om den vargtik, som ska sövas och flyttas närmare Sverige:
”Snarast efter nyår planerar Direktoratet for Naturforvaltning att söva den utvandrade tikvalpen från Galven som håller till med tyst sändare väst Glåma, och flytta henne österut, längre in i norska vargzonen.”

Galvenhannes sändare tyst 
Slutligen Galvenreviret. I september slutade tikens sändare att skicka GPS-positioner. Efter den 18 december har forskarna heller ingen kontakt med hannens sändrare.
Det mesta av kommande års märkningar av varg kommer att genomföras först efter licensjakten, förutom i Galvenreviret som är fredat vid jakten. Där sätts jobbet igång snarast.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

41. Nils Andersson

2010-01-03 19:14

Jag tycker att jägare/markägare i glesbygden i jämförelse med t.ex.Stockholmare, Skåningar o.dyl. har bevarat stora naturvärden.Flåbusarna bor nog i lägenheter,gods eller fina villaområden där inga som helst skadedjur tillåts.

40. Vargjaktspektalet

2010-01-03 13:19

Respekten för jägarnas intresse för naturvåd har hos många minsat till noll.Tyvärr finns det ett antal flåbusar som hörs och syns i jägarnas organisationer dessutom lobbyister i den höre skolan.Det tynande centepartiets ministrar lät sig påverkas i hopp om nåra röstsedlar med C på .Landets vargar och övriga naturhänsyn betalar

39. Observer

2010-01-02 03:44

måste helt ha missat att markägare också enligt svensk lagstiftning är skyldiga att bedriva viltvård för viltets bästa eller att i samband med att jakten arrenderas ut även överföra
viltvården på arrendatorn.
Vore nu alla djur att betrakta som allas egendom som observer tror,varför är då inte alla lagstadgade att bedriva viltvård utan bara markägare...
Denna viltvård som markägare/jaktarrendatorer enligt svensk lag måste utföra till stora summor pengar och oavlönat arbete tillintetsgörs numer med denna förbannade rovdjurshysteri till noll och intet.
Lokungens fråga är därmed mycket berättigad,även med lagens rätt måste det absolut bästa viltvårdsarbetet som går att utföra för allt vilt,förutom då vargen,vara att helt enkelt vägra varg på sina marker och hålla alla andra rovdjur i så små stammar som möjligt...
Väldigt tillspetsat kunde man säga att tillåter man varg på sina marker så uppfyller man inte lagens bokstav om att bedriva en bra viltvård för huvudparten av allt vilt...

38. Lokungen och lagen

2010-01-01 21:40

Det finns en missuppfattning att markägarna äger viltet i våra skogar och därför kan råda över detta fullt ut. Så är inte fallet utan markägarens rätt gäller rätten att jaga och rätten till det fällda viltet. Det avspeglas i jaktlagstiftningen på det sättet att allt vilt är fredat och jakt på olika viltarter är ett undantag från fredningen. Lika ledes så kan Naturvårdsverket överlåta jakträtten när det gäller skyddsjakt på stora rovdjur till exempelvis samer på privat mark utan att markägaren kan göra något åt detta. Så tanken om markägarens möjlighet att vägra delta i en eventuell inplantering kräver nog att hela vår jaktlagstiftning görs om vilket knappast är troligt. Sen så kommer aldrig det stora markägarna (läs skogsbolagen) att ta en strid för detta vilket innebär att frågan blir högst retorisk. Frågan kvarstår också om Lokungen med flera tycker det är bättre med att vi ingen jakt har på varg och en begränsning av vargstammens storlek (som nu beslutats)mot att det flyttas/inplanteras några vargar för att klara kraven på gynsambevarnade status.Läs gärna Dan Törnström debatt inlägg om omflyttning vilken på ett bra sätt beskriver problematiken. Man ska också komma ihåg att varje år lämnar minst 40 ungvargar sina flockar och "omflyttas" inom landet utan att någon kan påverka detta. Det gäller med andra ord att väga nackdelar och verklighet mot varandra. I morgon börjar jakten.

37. Är det någon som...

2010-01-01 18:00

...vet vilka rättigheter markägare har att vägra inplantering av varg på sin mark? På vår mark ska det inte planteras in några vargar. Markägarens rätt över sin egen mark är bland de mest fundamentala rättigheterna i EU rätten, så jag blir inte förvånad om det rättsligt går att vägra. Om någon vet så upplys oss här medan tid finns att agera.

36. vilddjur

2010-01-01 03:52

Vems kalsonger har Vargen på huvudet? Gott Nytt År önskas alla.

35. Landssorg.

2010-01-01 03:52

Det måste nog utlysas detta efter någon liten groda hit eller dit rörande antalet, sånt här får verkligen inte hända i landet, men att förljuga och bortförklara vargens verklig härjningar det är helt okej. Inventeraren har för det första ett intressant namn, för en sådan perfektionist skulle aldrig nedlåta sig att skriva under synonym och är troligtvis anställd på något statligt verk som petimeter, heja stå på dig.

34. Åke Edlund

2010-01-01 03:51

Vad vi har lärt oss är att verkligheten inte finns hos kramarna och politikerna.
De läser sina sagoböcker.
Sverige är ingen demokrati när vi måste leva med dessa odjur inpå husknutarna. Tur är väl att skithus finns inomhus numera.i

33. Visst

2009-12-31 15:56

...men misstron saknar ju inte grund, det måste väl till och med du tillstå, inventeraren? Har du möjligen inte råkat ut för länsstyrelsens "gubbar"? Eller är du kanske en "så´n" själv?

32. Är nöjd med detta, Moilanen

2009-12-31 15:19

Det hedrar Moilanen att han reviderar sin artikel. Det som är så viktigt är att de som förmedlar inventerings- och forskningsresulutat i artikelform gör det så korrekt som möjligt. Har man sen åsikter om resultaten så kan man givetvis skriva en debattartikel eller gör en kritisk interju med den som förmedlat eller sammanställt resultaten. Det är också bra att man från Jakt & Jägare klart deklarerat att forskningen och Olof Liberg inte är det som beslutar över rovdjurspolitiken utan det gör i första hand våra politiker och i förlängningen det tjänstemän som är satta att förvalta besluten. Vi jägare har ingen anledning att gå i polimik med forskarna på Grimsö och de inventerings och forskningsresultat man leverar. Däremot kan de förbättras med ett ökat samarbete mellan forskning, myndigheter och jägare. Givetvis ska utrymme finnas för kritisk granskning och krav på reviderade metoder men det är inte samma sak som att välja konfliktvägen. Samma krav om seriositet ska vi givetvis ställa på de som förespråkar stora rovdjurstammar och övrig massmedia. Att som många gör på denna sida sprida misstro mot all forskning och inventeringsverksamhet leder ingen vart.

31. Utropa nya renbetesland

2009-12-31 13:40

Kan det vara lösningen att utropa området för renbetesland, hur många renar behöver man.Ingen varg i renbeteslandet har man ju hört.

30. När man läser

2009-12-31 13:01

ett inlägg av Åke Edlunds kaliber blir man stum. Av beundran! Så sakligt, riktigt och välgrundat. Tack. Få se nu hur vi kan ena oss och komma till skott med en tydligare information till allmänheten. En så enkel sak som vargobs.se's existens känner ganska få till utanför (kanske också i?) jägarkåren.

29. Öppen debatt

2009-12-31 12:18

Tycker i likhet med J-E Mårdner att Jakt och Jägare är en av få inrättningar, som i dag har en helt fri debatt ang rovdjurspolitiken. Alla (även rovdjurskramare) kan i f a nätupplagan fritt framföra sina åsikter.

I princip alla andra medier begränsar medvetet möjligheten att framföra kritik av nuvarande rovdjurspolitik. Hur det har blivit så kan man fundera över.

Det är visserligen vanligt att vissa ideer under vissa tider är "politiskt korrekta" (och populistiska), men det kan inte förklara allt. Att journalister m fl ofta jagar i flock (mediadrev) efter nya livsstilar, kan inte heller vara hela orsaken.

Jag tror att orsaken till att det blivit som det blivit mest beror på att kritikerna av rovdjurspolitiken arbetar för osystematiskt och utan konkreta mål. Samarbetet mellan olika grupper är dåligt (exempel: tjafset mellan Jägarförbundet och "Riksjägarna").

Titta på hur Svenska Rovdjursföreningen organiserar sig. 3 500 medlemmar har särskilda grupper, som hela tiden bearbetar politiker och media med sina argument. De har till och med särskilda interna kurser i argumentationsteknik (Dessa kurser sponsras för övrigt av Naturvårdsverket!) Föreningen finansierar halva sin verksamhet med bidrag, som utdelats av kompisarna på Naturvårdsverket. SRF samordnar sina aktioner med SNF och WWF, när det är lämpligt. SRF har vidare arbetat till sig en helt oproportionell stor representation i de grupper och institutioner, som beslutar i rovdjursfrågorna.

Jägarkåren består ca 300 000 medlemmar, d v s denna grupp är 100 ggr större än SRF. Tillsammans med övriga grupper, som påverkas (drabbas) av nuvarande rovdjurspolitik blir det åtminstone 500 000 svenskar, vars åsikter politikerna borde ta större hänsyn till.

Hur har denna grupp lyckats marknadsföra sina åsikter hos den stora grupp (ca 8 milj svenskar), som inte är insatt i ämnet eller drabbad av överstora rovdjursstammar?

Det är bara att konstatera att vi, som drabbas, totalt misslyckats med vår information om de negativa konsekvenserna med överstora rovdjursstammar till den stora massan.

Vad kan vi lära av det?

28. Inventerare

2009-12-31 11:21

flyttar fokus från det verkliga problemet till petitesser om ordval. Det som skrämmer är att pengarullningen fortsätter helt ohämmat.Annan seriös forskning kan bara stå på sidan och betrakta hur den så kallade vargforskningen har en aldrig sinande ström av pengar att rulla sig i. Enligt miljövårds direktören i Gävleborg kostar det 250 000 kr./varg att sätta halsband på dom. Om jag inte missminner mig märktes 22 st. i fjol varav 14 st. tystnade inom kort efter märkning och nu ytterligare ett par stycken på mindre än ett år.Med tanke på nedanstående debatt om petitesser och räkneexempel är det väl bäst att Inventeraren summerar i hop kostnaden och med samma intensitet redogör för kostnaden av detta misslyckade spektakel. i övrigt finns det bara ett forum i Sverige som kan kalla sig opartiskt där alla får komma till tals och det är Jakt och Jägare. Därmed sagt att dess reportrar är de bästa och hederligaste i branschen

27. Är det inte märkligt?

2009-12-31 11:21

1975-85 sprang ett tiotal vargar rakt igenom renbeteslanden utan att stanna på sin väg från finsk-ryska gränsen till Hedmark-Torsby kommuner. Idag vandrar vargarna tillbaka upp i renbeteslanden. Och nu ger de sig tillkänna.

26. kör på moilanen.

2009-12-31 11:20

du har mitt fulla förtoende. till skillnad mot fega kramare som inte ens törs skriva under sina inlägg med sitt rigtiga namn.

25. Fel av mig, Inventerare

2009-12-31 09:53

Efter att ha läst igenom Libergs rapport och min egen artikel igen, medger jag att Inventerare har hittat fel. Jag räknade slarvigt och slutsumman blev 15 istället för korrekta 13. Det är rättat nu.
Inventerare har också rätt i att de vandrande vargarna kan vara någon helt annanstans just nu. Även det är ändrat i texten.
Om Inventerare hade påpekat det kortfattat, hade vi sluppit växla så många ord.

24. Bra Moilanen!

2009-12-31 09:22

Du och övriga på JoJ gör ett kanonjobb genom att vara den ledande jaktsidan på nätet. Jag är inne varje dag och tittar. Det är en frisk fläkt med en tidning som ej är tyglad(hoppas jag).
Jag hörde att svt:s ett med naturen hade klippt bort alla negativa åsikter om vargen i ett reportage för några år sedan. Om det är så det fungerar med statlig inblandning i media så anser jag att jaktkortspengarna ska gå direkt till jägarorganisationerna och inte till skumma jaktfientliga projekt eller politisk styrning.

23. Konstigt

2009-12-31 09:21

inventeraren borde väl vara ute och inventera nu...? Så att rätt blir rätt den 2 januari!

22. Är det inte märkligt?

2009-12-31 09:21

1975-85 sprang ett tiotal vargar rakt igenom renbeteslanden utan att stanna på sin väg från finsk-ryska gränsen till Hedmark-Torsby kommuner. Idag vandrar vargarna tillbaka upp i renbeteslanden. Och nu ger de sig tillkänna.

21. Heja Moilanen...

2009-12-31 01:30

... du är mer trovärdig ensam än alla forskare och kramare tillsammans. Du håller dig ju bara till sanningen, till skillnad mot kramarsidan.

20. Intressant

2009-12-31 01:28

figur inventeraren verkar vara..Vore kul att träffa honom personligen. Nåväl, om det nu är så, att det befinner sig 13 vargar i dessa län och dessa vargar snart befinner sig på renbetesmark, då blir det ett jäkla skjutande för länstyrelserna. Enligt riksdagsbeslut ska de inte finnas där. Lek med tanken att mupparna får som de vill och antalet vargar i landet mångdubblas. Dags att köpa aktier i en helikopterfirma tycks det. Det kanske i framtiden måste tas bort bortåt 30-50 vargar årligen i renbetesland. Hur mycket sattyg hinner de ställa till med för samerna innan LST hinner få bort dem? Nä, samerna kan nog liksom fäbodbruket snart ta ner skylten och ge upp. Saliga äro de saktmodiga ty de skola bestitta (om inte jorden så åtminstone) Sverige. Landet där de som drabbas inte har någon talan. Blir någon förvånad om det uppstår anarki snart?

19. Inventeraren ???

2009-12-31 01:28

Om det endast är 3 av dom 13 som är kvar i renbetesland eller 20 st spelar ingen roll. Det är ändå för många !

Du beter dej som en ilsken lämmel som tjattrar och hoppar omkring. Men ingen bryr sej för ingen vet vad den vill.

Ta ett djupt andetag, lägg upp fötterna högt och slappna av !!!!

18. Befinner sig var ordet Moilanen

2009-12-31 01:27

Vad innebär orden BEFINNER SIG för Mikael Moilanen. För undertecknad så innebär det att just i NUTID så finns något eller någon vid en viss plats eller geografiskt område. Så frågan kvarstår har 13 individer senaste halvåret vandrat in i renskötselområdet eller BEFINNER SIG 13 (15 enligt Moilanens sätt att summera) vargar i renskötselområdet, varav fyra i Västerbotten och tre i Norbotten. Allt enligt Olle Lidbergs nyhetsbrev enligt Moilanen. Eller vad står där egentligen och vad är Moilanens tolkning.
Att man sen Jakt & Jägare har en redaktionell kommentar runt att någon är personligt engagaerad på en debattsida är än mer anmärkningsvärt. Eller menar Moilanen att hans engagemang i vargfrågan inte är personligt. Vem skriver han då för? JRF som organisation eller...
Och vilken utgångspunkt har andra som skriver här runt hur man ser på vargfrågan och diskusionen runt denna. Det tycks som de flesta kommentarer här är rätt så personliga.

Redaktionell kommentar
Forskarens namn är Liberg.
Eftersom nyhetsbrevet finns att läsa här i sitt originalskick torde själva sakfrågan vara klar. Var och en kan alltså bedöma hur trovärdig artikeln är.
Frågan om det är 0, 13 eller 130 vargar – just nu – i renbeteslandet kan nog ingen svara på – just nu. Förhoppningsvis får vi efter vinterns spårningar ett ungefärligt svar på detta.
Moilanen är nyhetsreporter för Jakt och Jägare, men har i likhet med andra medarbetare – och i likhet med vad som förekommer i andra medier, och i andra sammanhang – beretts utrymme för en personlig och tydligt vinjetterad debattartikel i en aktuell fråga. Inte heller det är speciellt konstigt, även om det självklart kan finnas olika åsikter om detta.
Avslutningsvis är det nog exakt så som Inventeraren säger: Nämligen att alla här i detta debattforum har personliga åsikter och kommentarer. Vi är glada att vi kan tillhandahålla ett sådant forum.
Dan Törnström

17. Mikael

2009-12-31 01:03

Det är nog så att det är 2 vargar i västerbotten. De andra 2 har utvandrat till norrbotten. De 4 plus den som redan var där plus de 8 i jämtland blir 13st som står i Libergs rapport.

16. Ja eller nej Moilanen

2009-12-30 21:58

"13 vargvalpar födda i södra Skandinavien har vandrat upp i renbetesland och befinner sig nu i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten."

BEFINNER sig i står det i artiklen,vilket inte det står en rad om i Olle Lidberg nyhetsbrev. Sen så är det ju som Tyskterrier redan påpekat inte ens antalet i artikeln stämmer med länen sammanräknat. Därtill så är två vargar skjutna i Sverige på skyddsjakt och förmodligen en av "norrvandrarna" i Norge. Men svara helt enkelt på min fråga, Moilanen, finns det för närvarande fyra vargar i Västerbotten enligt Olle Lidbergs nyhetsbrev (vilket knappast kan räknas som en rapport) Ja eller nej?

Redaktionell kommentar:

Du verkar personligt engagerad, Inventeraren. Jag återkommer med ett svar, kanske en rättelse, i morgon. Jag fattar fortfarande inte vad du tycker är fel.

Mikael Moilanen, reporter

15. Till inventeraren

2009-12-30 21:51

Vart vill du komma!!??Att det inte finns varg i renbetesland eller....?Moilanen:Bry dej inte.Det finns säkert viktigare info.att lägga ut här.T.ex.att Galvenvargarna kan befinna sig vart som helst nu när sändaren verkar ha lagt av.Bra för oss som bor här att veta.Den uppgiften fick vi ju idag i detta forum.Bra!

14. inventeraren

2009-12-30 21:32

Ring och gapa på Liberg om du tycker det är fel antal vargar, det är ju hans rapport!!!

13. Det är bara

2009-12-30 21:28

dom visar sej,så ska jag nog avmaska dom!För dom är väl fulla av hjärnmask?

12. Hmmm

2009-12-30 21:27

tretton vargar har vandrat norrut...
"Tre av dessa vandrare finns nu i Norrbotten, fyra i Västerbotten och åtta stycken i Jämtland."
Kanske detta Inventeraren hakar upp sig på? 3+4+8 blir femton...inte tretton...

För detta behöver inte Inventeraren klanka ner på Moilanen som är den bästa av journalisterna på denna sida.
Felet ligger nog mer troligt i rapporten
från Liberg som aldrig kunnat räkna rätt...inte rovdjur i alla fall...

11. inventeraren

2009-12-30 21:20

Hur dum får man bli?? Mikael återger en forskares siffror och det avfärdar du med att det är lögn??Det är säkra uppgifter om deras positioner vid ett speciellt tillfälle,Att dom sen vandrar mellan landskapen är väl inget konstigt? Och det finns fler än dom 13 i Norrland. det har varit 3st bara i vår by idag!!! Det verkar inte som att du tror att det finns varg i Norrland? men det gör det var så säker, Bara i vår kommun rör det sig mellan 5-7st sen består norrland av drygt 100 mil till. Nej anklaga inte Mikael för att fara med osanningar

10. Katt och råtta Moilanen

2009-12-30 21:19

Efter som Moilanen inte vill publicera vad Olle Lidberg skrivit så kommer delar av det här:

"Viltskadecenter, länsstyrelserna och SKANDULV har nu med hjälp av radiosändare och DNA-analyser av prover insamlade sommaren och hösten 2009 påvisat inte mindre än 13 vargar som vandrat in i svenska renskötselområdet från vår ynglande population i södra Skandinavien. Tre har gått till Norrbotten (bl.a. Ockelbo-valpen nämnd ovan), 4 har påvisats i Västerbotten (varav två fortsatt till Norrbotten), samt 8 i Jämtlands län. Bland de senare är 2 valpar från invandrarreviret Kynna, samt M09-09.

Vill du Moilanen fortfarande påstå att det är befinner sig fyra (4) vargar i Västerbotten. Påvisats innebär att de finns eller passerats. Några är redan döda, Kolervargen exempelvis. Hur är det med källkritiken eller vad är syftet Moilanen.

Redaktionell kommentar:
Okej, jag lägger ut hela Libergs rapport, efter mitt svar. Vad är felet, Inventeraren? Jag vill rätta till det. Kläm fram det, rakt ut, nu, så rättar jag till det som är fel. ol i slutet betyder Olof Liberg.

Mikael Moilanen

Hej,
I det brev jag skickade ut 22 dec förekom ett par missar.
Den varg som sköts lagligt i norska Rendalen 6 december var inte omärkt utan M-09-11, en av de tre hanvalpar vi radiomärkte i Ockelbo 29 jan -09. Hans sändare tystnade redan 13 mars, men nu fick vi alltså reda på vart han tagit vägen. Broder nr 2 från Ockelbo, M-09-13, som märktes vid samma tillfälle, och vars sändare tystnade 17 mars, fick vi ett livstecken från nyligen genom en spillning som insamlats 24 sept. vid Boden i Norrbotten. Den tredje brodern, M-09-12, har ju fortfarande en fungerande sändare och har slagit sig ned norr Finspång i norra Östergötland. Enligt senaste rapporter har han ännu inte fått någon partner.

Däremot har tikvalpen M-09-09, som utvandrat från Fulufjället till södra Härjedalen sedan några veckor en partner.

Den 21 dec., dagen innan jag skickade ut förra brevet, sköts en omärkt hanvalp på det skyddsjakttillstånd som förelåg i Fulufjället.

Den 25 dec. sköts en omärkt vuxen hanvarg på skyddsjakt av länsstyrelsepersonal från helikopter vid Funäsdalen i Härjedalen.

Viltskadecenter, länsstyrelserna och SKANDULV har nu med hjälp av radiosändare och DNA-analyser av prover insamlade sommaren och hösten 2009 påvisat inte mindre än 13 vargar som vandrat in i svenska renskötselområdet från vår ynglande population i södra Skandinavien. Tre har gått till Norrbotten (bl.a. Ockelbo-valpen nämnd ovan), 4 har påvisats i Västerbotten (varav två fortsatt till Norrbotten), samt 8 i Jämtlands län. Bland de senare är 2 valpar från invandrarreviret Kynna, samt M09-09.

Någon ny invandrare från öst har ännu inte påvisats i vinter.

Den 2 januari startar licensjakten på 27 vargar i Sverige.

Snarast efter nyår planerar Direktoratet for Naturforvaltning att söva den utvandrade tikvalpen från Galven som håller till med tyst sändare väst Glåma, och flytta henne österut, längre in i norska vargzonen.

Märkningarna av varg i Sverige kommer att ske först efter att licensjakten är avklarad, med undantag för Galven där de kan ske tidigare (området runt Galven-reviret är ju undantaget från jakt på grund av den invandrade hanen där). Ansvarig för den märkningen är länsstyrelsen i Gävle, och ambitionen är att märka så många vargar som möjligt i reviret. Alldeles nyligen har även hanens sändare i detta revir tystnat, tikens tystnade ju redan i september.

God fortsättning önskar SKANDULV

ol

Olof Liberg
coordinator SKANDULV
Ph.D., and M.Sc.Vet.Med/DVM
Grimsö Wildlife Research Station
Dept of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences
SE-730 91 Riddarhyttan, SWEDEN
Tel office #46 (0)581 697331
mobile #46 (0)70 39 49 519
home #46 (0)46 14 85 99
9. Befinner sig var det Molilanen

2009-12-30 20:09

Jag citerar Moilanen:

"13 vargvalpar födda i södra Skandinavien har vandrat upp i renbetesland och befinner sig nu i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten."

Var är dom vargarna. Vill du påstå att det är 4 vargar just nu i Västerbotten och 3 i Norrbotten. Läs rapporten eller länka i varje fall till den så att folk kan bilda sig en uppfattning själva. Det är ett minikrav på journalistik.

Redaktionell kommentar:
Om du har hittat något fel, Inventeraren, skriv det rakt ut, så slipper vi den här katt-å-råtta-leken. Någon länk har jag inte, eftersom jag prenumerar på Libergs rapporter per mail.

Mikael Moilanen, reporter

8. Bra Mikael Moilanen

2009-12-30 20:04

-att du skriver om de faktauppgifter du får av bla Liberg mfl. Jakt o Jägare verkar vara det enda jaktmedia som snabbt ger ut information om vargens ökning och etablering. Mkt uppskattat det du skriver.

7. Vargpolitik=

2009-12-30 20:00

Detsamma som ett 1:a aprilskämt i Sverige.

6. Lägg nut till

2009-12-30 19:49

-att Västerbottens Jägareförbunds ordförande skriver i Svensk Jakt nr 1 2010 att SJF målsättning är 2 vargföryngringar i varje län.

5. Moilanens journalistik

2009-12-30 19:44

Det är sällan man möter en journalist som så medvetet vinklar fakta för att ge röst åt sin syn. Mikael Moilanen fyller dock detta kriterie med råge. Läs rapporten en gång till Mikael så kommer du att se att det är säkerställda eller sannolika vargar som rapporterats som avses. Det vill säga att en varg först kan ha uppträtt i Västerbotten och sen i Norrbotten vilket INTE betyder att det är olika vargar i respektive län utan kan vara samma individ. Att bara plussa ihop alla rappoteade vargar och sen påstå att så många finns det inom respektive län just nu är gravt missvisande.
Med Molilanens sätt att räkna är det inte svårt att förstå varför en seriös vargdebatt går över styr.

Redaktionell kommentar:
Jag har berättat vad Olof Liberg rapporterade.
Jag refererar nu, exakt, ur Libergs skrivelse:
"Viltskadecenter, länsstyrelserna och SKANDULV har nu med hjälp av radiosändare och DNA-analyser av prover insamlade sommaren och hösten 2009 påvisat inte mindre än 13 vargar som vandrat in i svenska renskötselområdet..."
Vad är fel? 13 vargar befinner sig i renbetesland, vilket är huvudbudskapet i artikeln.
Hur skulle jag ha skrivit för att tillfredställa Inventeraren?

Mikael Moilanen, reporter

4. JA FY

2009-12-30 17:44

Fan håller med folk går arbetslösa men man öser ut pengar på varg.

3. De tretton

2009-12-30 16:50

Lever farligt de överlever nog inte vintern med den kyla som finns däruppe
kallt krut svider mer.Lycka till.

2. Fy fan

2009-12-30 16:42

vilken jävla lekstuga för skattepengar.

1. Vargar på norrra halvan av Sverige?

2009-12-30 16:35

"Nu visar det sig också att vargarna själva inte förstår att de inte får vara i renbetesland". Stackarna, klarar inte Svenska Rovdjursföreningen att utbilda dem eller vilket är felet? Det är klart att vargarna vill dit. Där finns ju fullkomligt ohämmat stora ytor av vildmark och de som bor i "vargbältet" är ju så dumma mot vargarna.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons