• Allmogejakt

300 älgjägare tar fårdräparen?

AktuelltPublicerad: 2011-10-03 16:42

Naturvårdsverket säger ja till ytterligare skyddsjakt på vargen på Vikbolandet. Nu hoppas jaktledaren Lasse Ståhl får med 300 älgjägare i uppdraget.
– Är vargen bara kvar här lär den inte lyckas hålla sig undan, säger Lasse Ståhl.

Naturvårdsverket fattade snabbt beslut på måndagen om fortsatt skyddsjakt. Men det var inte helgens attack, där uppemot 30 får dödades på en halvö i Slätbaken, som var avgörande, enligt Göte Hamplin vid Naturvårdsverket.
– Den hade ställt till med tillräckligt mycket skada redan tidigare. Det har utfärdats flera skyddsjakter på den, så därför var det naturligt att låta jakten gå vidare, säger Göte Hamplin.
Sammanlagt har sju vargattacker mot fårbesättningar inträffat på Vikbolandet i Östergötland sedan vargen kom in i området.

Både älg- och vargjakt
Skyddsjaktsledare Lasse Ståhl hoppas nu att samtliga älgjägare i området, omkring 300 personer, anmäler sig till vargjakten. Det blir alltså kombinerad älg- och vargjakt.
– Det kommer att vara väldigt mycket jägare och hundar i området. Någon måste nog få syn på vargen om den finns kvar här, säger Lasse Ståhl.
Hur resonerar hundförarna kring att släppa sina hundar när de vet att det finns varg i området?
– De är naturligtvis förtvivlade, men egentligen finns det bara två alternativ: Antingen släpper man hunden eller också slutar man jaga, svarar Lasse Ståhl.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Släppa lös sin hund

2011-10-06 09:31

Släpper man lös sin hund här, kan jag inte se att man håller sin egen hund som en kär familjemedlem eller?

5. Kör på

2011-10-05 16:54

Lasse Stål, du har gått stöd av hela jägarkåren även vi från övre Norrland.

4. Märkligt!!!

2011-10-04 19:42

Med tanke på beslutet enligt nedan så kan man undra över jaktledarens kommentarer!
Jakten får ske på annans jaktområde.
Jaktmetoder och jaktmedel
Den aktuella vargen får sökas med hjälp av motordrivet fordon inom jaktområdet. Det innebär att sökande med hjälp av motorfordon får ske för att fastställa djurets vistelseplats. Undantaget ger inte rätt att jaga från motorfordon eller att använda motorfordon för att förfölja eller genskjuta vargen, för att förhindra vargen att undkomma eller för att avleda dess uppmärksamhet från den som jagar.
Naturvårdsverket erinrar om bestämmelserna i 11 och 14-16 §§ Naturvårds-verkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt (NFS 2002:18) om begränsningar i magasinskapacitet hos halvautomatiska kulvapen samt om kravet på ammunition klass 1 för kulgevär vid jakt efter varg.
Elektronisk bildförstärkare får användas vid skyddsjakten.
Vilka som får utföra jakten
Länsstyrelsen utser jaktledare. Jaktledaren utser efter samråd med Länsstyrelsen de personer som får jaga med stöd av detta beslut.
Jaktledaren ska innan jakten inleds försäkra sig om att samtliga jägare har kunskap om deras skyldigheter och vilka villkor som gäller vid skyddsjakten.
Jakten ska genomföras i samråd med Länsstyrelsen som även på lämpligt sätt ska följa jaktens genomförande.

3. riskera allt

2011-10-03 21:16

Tänk på han som sköt vargen som jagade hunden i jaktlaget,där tog polisen bössorna i beslag,likaså är det nån som blitt anmäld på licensjakten för djurplågeri pga han sköt på långt avstånd.
Frågan är om vi verkligen ska göra statens jobb längre med dom risker det innebär?

2. Låg lön tack vare älgjakten.

2011-10-03 19:27

Bör väl ligga på lägst 500 kr timmen om dessa 300 jägare skall ställa upp. Länsstyrelsen får då kanske bort vargen under älg veckan till en ringa kostnad av ca sex miljoner kronor. Ingen lön ingen hjälp. Stå på er pojkar och flickor visa myndigheterna vad skåpet skall stå. Ni har en gyllene chans nu!!!

1. Lagstadgad lön...

2011-10-03 18:24

...ersättning för vapen kläder bil och lön ink ob milers ska det debiteras Lst/Nvv för alla som är med i avlivningsförsöket ....

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB