• Älgskadefondsföreningen

4,8 miljoner till information om rovdjur

AktuelltPublicerad: 2008-05-30 09:43

Naturvårdsverket har delat ut 4,8 miljoner kronor till rovdjursinformation. Flera projekt gäller att förebygga olyckor med björn vid jakt. Att påverka skolbarn att uppskatta rovdjur prioriteras även i år. Stödet går till de två rovdjurscentra i Gävleborgs och Dalarnas län, sju intresseorganisationer och tio länsstyrelser.

– Vi har gett stöd till flera projekt som gäller säkrare jakt i björnområden. Det är viktigt att förebygga olyckor med björn vid jakt och att minska skadskjutningar. Vi gör själva ihop med Svenska Jägareförbundet en extra satsning till jägarna, ”Tänk björn”, för att minska björnolyckorna, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Ansökningar på 11,5 miljoner kronor
Totalt har det kommit in ansökningar på 11,5 miljoner kronor. Naturvårdsverket har valt att prioritera verksamhet i områden där rovdjuren finns eller expanderar. Grundläggande villkor för bidrag är att projekten är förenliga med riksdagens beslut om rovdjurspolitiken, bidrar till att öka acceptansen för rovdjuren och minskar konflikterna.
Största summan går till Rovdjurscentrat De 5 stora i Gävleborgs län, som får 1 165 000 kronor i bidrag till utveckling av besökscentrat och webbplatsen, lärar- och elevutbildning samt fortsätta projektet med jägarutbildning inför björnjakten.

Björnsymposium på Grönklitt
Rovdjurscentrum Grönklitt i Dalarna får 920 000 kronor för ett björnsymposium i höst, studiematerial till Rovdjur i skolan samt skolbesök, tre utställningar: ”Rovdjur – nytta och problem, Varg och hund, Rädsla för rovdjur”, samt att utveckla en utbildning för eftersök vid olyckor med rovdjur.
Tidigare i år fick samernas riksförbund 200 000 kronor för ”Rovdjursförvaltning i samverkan”, ett projekt för ökad dialog och förståelse mellan rovdjursförvaltningen och samebyarna. Övriga som får stöd i år är:
• Naturskyddsföreningen i Dalarna för ”Björnens år”, föreläsningar i skolor om björn, utställning 185 000 kronor.
• Nordanstigs naturskyddsförening, studiebesök för sjätteklassare vid Rovdjurscentret i Järvsö, 40 000 kronor.
• Studiefrämjandet Mitt i samverkan med de två rovdjurscentra ska utöka sin rovdjursinformation från Dalarna-Gävleborg till lokalbefolkning och skolor i Värmland, Närke, Västmanland, Södermanland, Uppland, Östergötland och Dalsland, 450 000 kronor.
• Svenska rovdjursföreningen, temahäften om rovdjur 400 000 kronor.
• Svenska Jägareförbundet Mittnorrland i samverkan med länsstyrelsen i Jämtlands län, information vid möten inför björnjakten, 50 000 kronor.
• Världsnaturfonden WWF och Svenska Naturskyddsföreningen, kurs i juridik om rovdjur för sina ledamöter i regionala rovdjursgrupper 70 000 kronor.
Bidrag till länsstyrelser:
• Dalarna, information vid O-ringen i Sälenfjällen, Skogen i skolan, rovdjurslådor 100 000 kronor.
• Gävleborg, i samverkan med Svenska Jägareförbundet och Rovdjurscentret de 5 Stora, seminarium om jaktens värden samt rovdjursturism, tematräffar inför björnjakten, totalt 180 000 kronor.
• Halland, rovdjur i Halland, presentationsmaterial för informationsmöten med mera, 80 000 kronor.
• Jämtland, för ”Värderingar och rovdjur”, infomöten, skolbesök, rovdjurskunskap i jägarutbildningen, 140 000 kronor.
• Jönköping i samverkan med Södermanland, Västra Götaland, Blekinge, Skåne, Östergötland, Halland och Kronobergs län, skärmutställning och rovdjursinformation för skolbarn, 180 000 kronor.
• Norrbotten, pilotprojekt för Norrbotten ”Förstärkt rovdjurs¬information” i skola, till allmänhet och jägare 100 000 kronor.
• Västerbotten i samverkan med Naturskolan i Umeå och hushållningssällskapet, rovdjurskommunikation, ungdomars attityder och turisters information, 200 000 kronor.
• Västmanland, information i vargrevir, rollspel och föreläsningar för gymnasieskola-högskola, 250 000 kronor.
• Västra Götaland i samverkan med Värmlands län och Svenska Jägareförbundet, älgjakt och rovdjursförvaltning, 220 000 kronor.
• Örebro län rovdjurslådor, 70 000 kronor.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. Filosof?

2008-06-05 13:15

Människan ingår i ekosystemet oberoende av hur vi beter oss och vart. Det har nu pågått länge och förändringarna går allt fortare. Att få människor att sluta bredda sina intressesfärer, och därmed påverka omgivningen (lokala ekologiska system), är antagligen ren utopi. Det finns ingen samsyn om evolutionen är positiv eller negativ. Och det finns ingenting som stöder påståendet i din sista mening, du Filosofen. Tvärtom har vi i Norden kvitto på att påståendet är falskt.
Att vissa individer nu sitter framför datorn och försöker påstå att toppredatorena behövs ser jag som ett resultat av förd rovdjurspropaganda, visst är det tråkigt.

13. Feltänk?

2008-06-05 07:55

Att allt förändras hela tiden är inget feltänk men att använda ordet evolution för det är en ovanligt fri tolkning av innebörden av det ordet.
Evolution, som de flesta menar med det ordet, styrs inte av människan och tidsperspektivet är miljontals år.
Att dinosaurerna dog ut kan möjligen som en konsekvens av evolutionen.
Så när evolutionen fortskridit så långt att den sista vargen försvinner från den här planeten är det kört även för de andra däggdjuren varav människan är ett!

12. Jaktpark är fel uttryck.

2008-06-04 13:23

Du skulle skrivit närproducerad mat eller räntan från naturen. Likadant är uttrycken "ursprunglig och orörd natur som möjligt bevaras" också feltänk. Inget är bestående över tiden, det är elementära kunskaper om vår flora och fauna.

11. Framtiden

2008-06-04 07:55

Tyvärr Kenneth Erikson, med flera, mår inte jag bra av tanken på att Sverige skulle omformas till att bli en enda stor jaktpark.
Däremot mår jag bra av tanken på att så mycket ursprunglig och orörd natur som möjligt bevaras och, inte minst, att det finns plats för den ursprungliga faunan och i den ingår stora rovdjur.

10. Varför inte hålla sig till fakta?

2008-06-03 10:23

Ett känslofyllt men även korrekt skäl att förespråka de stora rovdjuren i landet är argumentet: ”de fanns här tidigare”. Men alla bildade vet också att evolutionen pågår ständigt innebärande att ”allt” förändras kontinuerligt och att därför ingenting är statiskt bestående.
Därför är argumentet eller påståendet: ”det finns ingenting som säger att vi ska ha de stora rovdjuren i framtiden”, precis lika korrekt som det första argumentet. Och ser vi på den ”ekologiska biten” vet vi idag att inget av de stora rovdjuren behövs för andra arter samt, vilket är viktigare, de stora rovdjuren innebär så många nackdelar för både djuren i skogen men framför allt de människor som får dessa i sin närhet. Dessutom, endast den ekonomiska negativa effekten av rovdjur bör vara vägledande för vår hållning i frågan. Det sunda förnuftet, vart har det tagit vägen?

9. Pengar

2008-06-03 08:16

Här finns det tydligen pengar, men när pengar skall fram till vård av gamla då finns det inga möjligheter. En hund skall ju rastas och ha ett omväxlande liv men de gamla som sitter på sitt enskilda rum dag ut och dag in kommer inte utanför dörren. Dom har det allså sämre än tamdjuren. Men att medge att detta är fel det övergår nog våra myndigheters förstånd. Då är det bättre att älska vargen men det blir nog inte så angenämt i längden.

8. Studiematerial

2008-06-02 13:07

Det finns mycket bra studiematerial från Dalarna och andra björntäta län, exempel, en fårhage full med halvt uppätna tackor, utan juver och bröstfett, som en björn gnagt utav tackorna, för att sedan släppa de lösa och levande, det vore något i stället för Bolibompa.

7. Lite mer om propagandan, förslösandet av skattemedel

2008-06-02 13:07

I söndagens DN finns en intervju med Sven Erik Alhem som går i pension och planerar för en ny karriär som konsult och rovdjursvän. Han älskar vargen skriver han och länsstyrelsen i Jämtland har anlitat honom att prata om rovdjur i mitten på augusti i Sveg och Östersund och det är väl propaganda om något. Han är redan ett känt rovdjurskramaransikte, klart positiv till rovdjuren och har även fällt uttrycket ”jag betraktar vargen som en familjemedlem”.
Sven Erik Alhem har jobbat som överåklagare och påstår i artikeln att en åklagare skall vara objektiva!
Det kan man knappast påstå att han lever upp till i frågan om rovdjuren. Snarare byter han fot och agerar försvarsadvokat som, enligt samma artikel, endast ska se till sin huvudmans intresse. I artikeln finns, som vanligt, även en liten faktaruta och under ”Tycker inte om:” står det: ”Folk som inte kan ändra sig, inte medge ett fel”.
Jag undrar stillsamt om Sven Erik Alhem kan leva upp till den devisen, eller om han har tagit sig vatten över huvudet. Han har i alla fall målat in sig i ett hörn.

6. Varför?

2008-06-02 07:47

Vi vet alla vad rovdjuren gör och vi vet också att de kommer närmare bebyggelse än vad de har gjort förr och det har att göra med våran sophantering. Kompost luktar, mat men att förbjuda åteljakt - löjligt. Satsa pengar på utbildning av jägare för säkra skott på björn, lo och varg.

5. Mest anmärkningsvärt...

2008-06-02 07:43

...tycker jag är att det behövs extra information till dessa summor, om djur som av alla som vill ha dom i stora stammar anses helt ofarliga,varför då denna satsning om information? Och varför måste
informationen uppdateras ständigt när våra "experter" är så radikalt säkra på vad de vet? Månne är det återigen så att det vartefter visar sig att de som bor och vistas mitt i eländet ända från början haft rätt. Än en gång.

4. Med skrattet i halsen

2008-06-02 07:42

När jag läser Anonyms kommentar här nedan ler jag faktiskt. Att det finns så vilseförda ynklingar som inte ens kan använda namnet.
Nej, detta med pengar för stt styra åsikterna är alldeles förskräckligt tragiskt och tråkigt och hör inte hemma i en modern demokrati. Skäms alla som låter detta få fortgå.
Och som Calle Seleborg påpekar, inga slantar till den sida som pekar på olägenheterna med politiken och har en motsatt uppfattning, fattigt av regeringen!

3. För lite

2008-05-30 11:28

Med tanke på den okunskap och lögner som sprids av de som vill utota rovdjuren, så borde man lägga en nolla till på siffran för information.

2. Känns inte...

2008-05-30 11:27

...bra! Fick i går inbetalningskort för jaktkortet från Naturvårdsverket som skall använda våra pengar för att motverka jakt samt påverka våra barn. Så håll in betalningen så länge ni kan för att protestera – då dröjer det några månader innan de får pengar.

1. Dialogstödet sakas helt

2008-05-30 10:39

Rovdjursuredningen och BRÅ:s rapport tryckte på behovet av dialog, det vill säga dubbelriktat informationsflöde. Serena Cinque underströk samma sak. Naturvårdsverket visar sitt totala ointresse av att lyssna på de som påverkas vare sig det är barnfamiljer, jägare, djurhållare, ridsport, bärplockare eller bara pensionärer som tycker det är olustig med närgångna rovdjur.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB