• Älgskadefondsföreningen

Allt fler tamdjur tas av varg

AktuelltPublicerad: 2012-03-08 11:31

Antalet skador på tamboskap förorsakade av varg ökade kraftigt under 2011 efter en nedgång under föregående år. Även angreppen på hund ökade under förra året. Sammanlagt dödades, skadades eller saknas 43 hundar efter vargangrepp.

Det framgår av den senaste statistiken från Viltskadecenter som just sammanställts.
De flesta vargangreppen på hund skedde i Dalarna, där fem hundar dog och nio skadades. I Värmland dödades sju hundar och fyra skadades. En hund saknas fortfarande efter att han angripits av varg.
Enligt statistiken skedde en markant nedgång i antalet hundar som angreps av varg under 2010 för att sedan öka kraftigt igen under förra året.

Kortare jaktsäsong
– Förklaringen till att antalet vargdödade hundar minskade under 2010 var vädret, som gjorde att jaktsäsong blev mycket kort. På vissa håll fick man snö redan i oktober och det omöjliggjorde mycket av löshundsjakten, säger Inga Ängsteg, chef för Viltskadecenter.
Hon menar att statistiken inte säger så mycket om vargen benägenhet att angripa hundar då vargförekomsten på många håll gjort att jägarna helt enkelt inte vågat släppa sina hundar.
På andra håll har jägare släppt sina hundar, men först efter att man vidtagit skyddsåtgärder som att spåra av marken för att försöka utröna om det finns varg i området.

Nya varglän drar upp siffrorna
När det gäller antalet dödade får ar det 449 stycken som dödades, skadades eller saknas efter vargangrepp under 2011.
Det var framför allt vargarna i de ”nya” varglänen Östergötland, Kalmar och Kronobergs län som drev upp statistiken. I Östergötland angreps 111 får, i Kalmar 44 och i Kronoberg var det 41 får som dödades, skadades eller som saknas.
De båda vargarna som härjade i fårbesättningarna Östergötland och Småland under förra året avlivades senare efter beslut om skyddsjakt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Djurvän

2012-03-12 15:14

Skulle väl inte påstå att vargen ökar sakta. Den skandinaviska öka ca 10-12 procent per år, men då den inte utsätts för jakt kan den öka betydligt mer per år, närmare 50 procent enligt forskning. Trots att det dör vargar varje år!

De pengarna som krävs för att sätta upp rovdjurstängsel för bönder är stora, trots att man kan få endel i bidrag blir det otroligt stora kostnader som man måste lägga ut själv då bidragen ej täcker utgifterna.
Flera bönder har fått lägga ner sina gårdar pga att kostnaderna blir för höga. Det blir allt svårare att ha någon som helst djurhållning i områden där det finns varg och det är fruktansvärt att vargen ska gå före vår djurhållning och våra lantbruk. Att kunna köpa kött från lokala gårdar är ett privilegium som tyvärr kommer bli svårare ju fler rovdjur Sverige har, då fler lantbrukare kommer lägga ner sin verksamhet. Fler kommer köpa kött från t ex tyskland, danmark. Och jag antar att du känner till hur djurhållningen där är..

4. Inget konstigt alls!

2012-03-12 08:13

Mats! Undrar hur många arter jägare runt om i världen har utrotat? Det skulle vara intressant att få veta!

Äppelbojägaren! Varför skulle vi som värnar om rovdjur förneka ökningen. Den är helt naturlig eftersom rovdjuren sakta ökar i antal och kommer tillbaka som äkta viltvårdare (tar sjuka, gamla och svaga individer, undviker trofejakt). Det går heller inte att förneka att ganska stor del av tamdjur som tas av varg ej hade ett rovdjursstängsel värt namnet! Vi fick inte tillbaka vargen förra året utan vid det här laget borde de flesta ha kunnat få upp skydd! Samma gäller löshundsjakten! Först nu verkar poletten fallit ner och färre jägare släpper sina älsklingar i vargrevir. Du ska se att statistiken vänder när folk skyddar sina djur. Nollvision är däremot en omöjlighet precis som vilttrafikolyckor, människor (jägare+ oskyldiga naturmänniskor) som skjuts ihjäl i skogen eller jakthundar ihjälkörda av bilar.

Fredde! Que????

...och när det gäller eftersök så blir det naturligt för vargen att ta över den. Med det ökade antalet vargar kommer de ta hand om skadade djur....naturlig viltvård värt namnet! Ni ska se att naturen klarar sig alldeles utmärkt utan människans klåfingrighet och ni hjälper nu den på traven med era bojkotter. Tack och bock!

3. Rovdjursslagna djur

2012-03-09 08:21

800 djur rovdjursslagna sägs på radion.År 1829 var antalet över 30000.Rådjuren var nästan utrotade,älg,grävling,bäver likaså.Året efter:1830 bildades svenska Jägarförbundet,Målet var dels att få ner rovdjurens skador,dels att få bort allmogens jakt.Jakt var ju bara ett nöje,ett fritidsintresse för sportjägare.Alla snaror,giller och fällor som allmogen satte upp-förstördes.Rovdjursbekämpningen blev mest att rika överklassherrar köpte björnringar av allmogen,och sköt björn som väcktes ur sina iden.Läs Schröder.
Nu är vi där att dessa överklassherrars jakt ifrågasätts av djurrättsorganisationer och trots lobbande och överlägsna kommentarer,ifrågasätts nöjesjakten-när man jagar bara för nöjets skull, mer och mer.
Varför inte slutligen erkänna allmogejakten-jakt där ortsbefolkning tar till vara på vad deras egna skogar ger-ett ekologiskt,närproducerat kött,där djuren haft ett naturligt liv,långt bort från djurfabrikernas cementgolv-och där människorna tar tillvara på Guds gåvor i sina egna skogar-whats the problem??

2. Köp ett får

2012-03-08 16:37

Stöd svensk närproducerad mat. Detta tror jag ett av de bästa sätten att få färre vargar. Varje liten åkerplätt ska en får eller kreatur. Kanske skulle vara ett krav att få ha en jakthund att man mist köper ett antal får. :-)

1. Kalla fakta!

2012-03-08 15:07

Trots att bevarandesidan försöker negligera eller förneka att antalet rivna tamdjur av olika slag ökar, så visar forskarnas statistik på att det är den verklighet vi på landsbygden dagligen möter och lever i. Törs man ha boskap? Törs man ha hundar? Törs man gå i skogen? Törs man låta barnen leka på gården? Det här är en statistik vi känner igen, men som förskräcker oss.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB