• Pinewood

Ändrad status för EU-vargar?

AktuelltPublicerad: 2014-05-06 11:15

Vargen kanske får ändrad skyddsstatus i EU. Varg finns nu i stora delar av Europa. Till exempel Frankrike uppskattas ha cirka 300 vargar som finns i uppåt 25 vargflockar. I östra Frankrike finns stora regioner med fast vargstam.

I Provence äger 80 procent av vargattackerna rum. 

Skyddsjakter genomförs men gränsen har satts vid 24 fällda vargar per år.

Efter åtta månaders utredning har EU-ombudsmannen bifallit den franska politikern Pierre Morel, som föreslår att statusen för varg ändras eftersom det strider mot unionens grundsatser.


Vargen status bör undersökas
Ombudsmannen har kommit fram till att det bör göras en undersökning för att få klarhet om vargens status. Frågan är då om vargens skydd i Bernkonventionen och art- och habitatdirektivet kan ändras.

– Detta är ett banbrytande initiativ som behöver allt stöd det kan få, kommenterar Mats Persson, ordförande för Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik.

Folkaktionen sprider via e-post en brevkampanj för stöd till Pierre Morel. Tanken är att mottagarna ska sätta sitt namn under ett cirkulärbrev till EU-ombudsmannen.


”Inte längre utrotningshotad”
”Jag konstaterar att vargens ökning är stor och till skada på hela det europeiska landområdet, och speciellt i områden för djuruppfödning, där samexistens är omöjlig. Jag önskar att det skydd som vargen åtnjuter genom Bernkonventionen och genom art-och habitatdirektivet kan ändras. Vargen är inte längre ett utrotningshotat djur. Jag önskar att dess skyddsstatus ändras så att vargpopulationen kan förvaltas och förhindras tillträde till områden för boskapsskötsel och till områden där människor bor, och därigenom skydda vargens rätta genuppsättning genom att bevara den på de stora vidderna där den rätteligen hör hemma”, står det i utskicket som görs för att försöka påverka EU-behandlingen av frågan.

Kartläggningen av vargarna i Europa är lite oklar.

Nyligen twittrade EU-kontoret i Stockholm ut en vargkarta över Europa som var inaktuell.

FP, V och MP vill ej ändra
Synen på att ändra art- och habitatdirektivet är olika bland de svenska kandidaterna i det kommande EU-valet. Det visar en enkät som Jakt & Jägare gjort i nummer 5 av pappersupplagan.
Varken Vänsterpartiet eller Miljöpartiets representater vill ändra direktivet, så att Sverige ska kunna genomföra sin beslutade rovdjurspolitik.
Folkpartiets Marit Paulsen säger inget om att direktivet bör ändras, utan bara att det ska följas.

Här är den ”nya” vargkartan över Europa som EU-kontoret i Stockholm har skickat ut. Men varken Danmarks fyra vargar eller Frankrikes vargområden i nordlig riktning är med.

Här är en mer sann bild av hur vargarna expanderat i Frankrike, sammanställd av tidningen Le Monde. De mörka partierna visar var varg finns permanent och de ljusa där vargar gör räder ibland. Vargbesök görs allt närmare Paris.

Danmarks vargkarta från Århus universitet. DNA-tester visar att fyra olika vargar rört sig på Jylland. Röda markeringar visar DNA-prover av vargspillning. Blått är platser där varg fotograferats av viltövervakningskameror.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

17. #15 Hittar du något här?

2014-05-09 23:07

http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/julkaisusarja/5lfvxCO43/MMMjulkaisu2005_11a.pdf

Jag vet inte om det är den som gäller nu, men det ser ut som om det är en uppdatering på gång.

http://riista.fi/sv/forvaltningsplanen-varg-ska-uppdateras-manniskor-vargomraden-med-arbetet/

16. #15 - svenskt mardrömsläge

2014-05-09 23:07

Skillnaden är nog Finlands undantag vilka innebär att varg är ett jaktbart vilt i Finland. Till Sverige skrev EU-kommissionen att, citat: ”...är det fortfarande ytterst tveksamt om Sveriges vargpolitik är förenlig med EU:s miljölagstiftning och framför allt habitatdirektivet, 92/43/EEG.”, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-95_sv.htm. För Sveriges del förefaller all jakt – utom akut skyddsjakt av viss vargindivid – vara förbjudet, eftersom Sverige inte har undantag från habitatdirektivet, 92/43/EEG. Bloggaren, professor em Dag Lindgren, beskriver i sin blogg den svenska situationen, citat: ”Fri tillväxt av varg bortom politisk kontroll eller förklarlig legitimitet är det mardrömsläge Sverige befinner sig i. Ingen har stoppat detta, fast många försökt ….”.
På grund av sina undantag så har Finland en mer ”allmän” skyddsjakt, se http://www.atl.nu/skog/tjuvjakt-p-varg-problem-i-finland.
För svensk del är läget omöjligt, nu är Värmland ”fullt” och exporterar enligt Wabakken 100 vargar till Norge innan sommaren. Enligt svensk lag tillhör hela Sverige utom högfjällen och Gotland vargens naturliga utbredningsområde. Med nuvarande förökningstakt så är hela området i stort besatt inom tio år och svensk lagstiftnings mål om 5000 vargar uppnått. Jag tror det är omöjligt för Norge att hålla emot, inom tio år är även i princip hela Østlandet, Sørlandet och Trøndelag besatt med vargrevir. Ökningen av antal vargindivider har i över trettio år följt en exponentiell kurva där exponenten varierat mellan 1.15 och 1.4, utvecklingen har nu nått kurvans ”branta” del, och det hela går oerhört snabbt, med en ökning om hundratals vargindivider per år, denna ökning övergår sedan till en ökning om tusentals vargindivider per år om inget säger stopp. Men i Sverige finns vare sig politiskt, administrativt eller vetenskapligt någon kunskap om vad som skall till och hur lång tid det tar innan en storskalig decimering av vargstammen kan påbörjas. Det råder föga tvekan om att i Sverige kommer vargen expandera tills den slår i sitt naturliga biologiska tak. Konsekvenserna blir svåra.

15. #14

2014-05-09 15:17

Var for en tid tilbake også innom noe stoff som forklarte at det er delegert ansvaret for forvaltningen ut på lensnivå i Finnland. Der landtbruk jeger og kommuner samarbeider for å finne hvilket nivå av ulv deres områder kan tåle.
Har lett for å finne tilbake til dette matrialet men ikke lykkes. Virker dette kjent for deg?
Dette hadde etter hva jeg kan huske også sine viktige juridiske virkninger ovenfor eu?
Der lokale besluttninger ikke kunne overprøves når demokratiet i besluttningen var komplett. Noe i den stilen mener jeg det var omtalt?
Kjenner du til matrialet og om dette stemmer?

14. #13, finnarna tänker före

2014-05-09 09:27

Finland har undantag för varg i både Bernkonventionen och i EU:s direktiv, enligt konventionen appendix II för hela Finland och för renskötselområdena enligt appendix IV, där varg har flyttats till appendix V, samt undantag från direktiv 92/43/EEC, och möjligen mera.
Varför inte Sverige begärde motsvarande undantag är en tragedi som just har börjat.
Att inte begära undantag från skyddet av varg och ovanpå det välja in Miljöpartiet i riksdagen kan visa sig vara ett fatalt misstag för svensk självförsörjning och svensk landsbygd.

13. 961L

2014-05-07 18:35

Wabakken kan likestilles med Liberg vet du og har som sådan ingen politisk makt heldig vis. ;-)
Men her er ei dame med makt:http://www.nationen.no/naering/sundtoft-regjeringen-forer-tydelig-rovdyrpolitikk/

Vi får bare håpe hun lever opp til hva hun lover? Men det må tiden få vise på samme vis som her i Sverige har vi i Norge hatt folk i denne stillingen som ikke har håndhevet vedtatt politikk.
Om riksdagen og Ek setter krav til NVV vil de ha samme mulighet til å styre forvaltningen etter hva jeg kan forstå?
Spørsmålet er hvorfor de ikke gjør dette? EU har egentelig veldig små muligheter til å overstyre lokalt fattede besluttninger. Hvilket medfører at om det skal bli noe bråk fra den kanten må de kunne bevise at det er et overgrep i forhold til habitatdirektivet. Men med dagens vekst og antall er ulven i våre områder langt fra en truet art. Og dette begynner nok sakte å synke inn i korridorene i Bruzzel. Videre kan vi nok takke både Spania Portogal Grekland Sveits og Frankrike for at dette med kostnadene blir et større og større fokus. Mulig at dette er hva Erlandsson har sett?
Men det som er mest spennende syntes jeg er hva Finnland har klart. Ingen snakker lengre om antallet ulv der i EU. Men endog påstår mange at det er en halvert mengde på de siste fire år?
Har de funnet den rette nøkkelen der mon tro?

12. Om alla ställer upp bakom?

2014-05-07 16:29

Är en ändring mer säker att genomföras och då menar jag att det krävs agerande och samklang från alla förbund och sammanslutningar som värnar om landsbygden. Hur blev anslutningen till att Schweitz vill ha undantag och stöttning i Bernkonventionen och EU direktivet om att sköta rovdjursförvaltningen inom sitt eget land? = noll? Vår "vargkramare" till miljöminister svarade mig i alla fall att det är en omöjlig och för stor fråga att göra något åt, dvs. man stöttar inte ändringen.

11. Per Bergum - jag hoppas du får rätt

2014-05-07 15:48

Per Bergum, ja, jag är pessimistisk. Men jag hoppas verkligen att jag har fel. Det är inte bara det att mycket skall hända innan det blir ändring – det är FÖR mycket som krävs för att ändring kan komma till stånd. Det är även väl känt att ideologi får kosta hur mycket som helst, så kostnaderna är nog ingen begränsning. Østmarkas Venner höll ett möte på Flateby Samfunnshus 2013-10-31 där bland andra Wabakken deltog; http://www.ostmarkasvenner.no/ulven-engasjerer-paa-flateby.5336808-256978.html. Han framförde då att oberoende av vad Norge gör så kommer man att ha varg i landet. Wabakken förespråkade en gemensam vargförvaltning med Sverige. Wabakken vill ha varg över hela Norge, det upprepar han på olika sätt så ofta han kan, till exempel i detta forums tråd ”Politiker vill ha vargreservat” där han säger att ”Bara fram till i sommar kommer det att komma runt 100 vargar över gränsen från Sverige”. Wabakken säger med andra ord att Norge inte kan hindra vargen från att etablera sig, vargzonen ger han med andra ord inte mycket för. Och han lär få som han vill; H och Frp orkar nog inte försvara zonen. Wabakken lockar med att "norska" vargar inte river får - men vem tror på sånt, utom politiker? Initiativet från Pierre Morel är ett positivt tecken, men jag kan inte se att det kan bli till ändring av konventioner, avtal och till ett beslut i EU-kommissionen som blir godkänt av ministerrådet. EU-parlamentet är bara ett pro forma parlament utan makt och kan inte påverka sådana frågor. Så hur positiv jag än försöker vara så kan jag inte se något som kan hindra att varg förökar sig och sprider sig i Skandinavien (möjligen utom Vestlandet) tills biologiska gränser säger stopp. Min prognos är att inom tio år har vargstammen i Sverige nått sin biologiska gräns, och att under samma period har inga politiska beslut fattats som sätter punkt för pågående varggalenskap. I Norge kommer hela Østlandet vara besatt med vargrevir.

10. 961L

2014-05-07 13:16

Nå tror jeg faktisk du er litt for pessimist?
Mye skal nok skje før det virkelig vender til bake slik det var på 60 tallet ja.
Men det koster alt for mange kroner for alle land dette forsøket og derfor vil det settes bremser på.
Når vi da snakker om Norge vil nok sonen og grønne områder ville overleve i lang tid med eller uten EØS. Tror nesten vi kan si at med dagens styre er nok prioriterte beiteområder langt bedre sikkret?
Vil antagelig bli veldig klar linje på at prioriterte områder skal være uten rovvilt? Og forvaltes det etter en slik mal vil tilveksten klart begrenses. Slik det mye omtalte rovviltforliket sier.

9. Per Bergum - ja, ändring kommer, men för sent

2014-05-07 11:22

Du har helt rätt i att inga bönder vill avla djur till vargmat - och inga andra normalt funtade människor heller. Men denna gång använder europeisk fanatism Naturen och Rewilding som förklädnad och vapen, det ser mörkt ut för mänsklighet och förnuft. Tyska, svenska och östeuropeiska bönder kommer tvingas acceptera hur många vargar som helst, och bönderna böjer sig utan att knorra hörbart. I Tyskland är dvärgbandmask redan klassad som yrkessjukdom för lantarbetare, och lär bli det även i Sverige. Bondeuppror mot varg är mer troligt i Frankrike, Spanien och Italien. Men innan dess har varg satts ut både i Storbritannien och på Irland; organisationer som arbetar med saken finns på hög. Varguppror lär självklart uppstå ett och annat - men för sent för svensk del. Enda utvägen för Sverige är att omförhandla EU-fördraget, och efter ny folkomröstning endera lämna EU eller få ett nytt avtal. Men ingetdera är troligt; den lösning vi får är den lösning som pågår: En obegränsad och obehindrad vargexpansion till dess att biologiska gränser sätter stopp. Jag tror inte Norge förmår hålla emot - möjligen kan Vestlandet från Rogaland till Møre bli hyfsat vargfritt, men i övrigt ser det dystert ut, därtill är lo- och björnstammen stadd i kraftig ökning. Skall Vestlandet räddas så förutsätter det att Norge håller sig utanför EU och frånträder EES-avtalet.

8. 961L

2014-05-07 09:09

Det jeg forsøker å si er bare at selv ikke Tyske jordbrukere vil avle husdyr til ulvemat. Og får de nok så kan de visst legge press på forvaltningen også i de områdene av europa. ;-)

7. Vargspridning...

2014-05-07 09:08

Om nu vargen ska spridas runt i Europa så ska väl dom in i England oxå. Där är dom också utrotade sedan "några" år. Rätt ska vara rätt... ;-)

6. #2, Per Bergum - vargtillväxten är god i Tyskland

2014-05-06 17:01

Maktpolitiskt är Tyskland EU - men jag tror inte det kommer att ge oss färre vargar. Snarare tvärtom, är jag rädd för. Ty följer man med i tyska massmedia något, så är den tyska inställningen klar: Tyskarna anser att Skandinavien är vildmark och ett perfekt område för varg och andra stora rovdjur. Ungefär som #5 säger. Tyskland är totalitära lärors hemvist – kommunism, socialism, fascism, nationalsocialism, ekologism. Gemensamt för ideologierna är att staten är stark, Naturen helig och individens värde litet. Ekologismen (ekosofiska rörelsen) är då också mycket stark i Tyskland och är under tillväxt. Varg är ett symboldjur som slår an strängar i det tyska samhället och gör att vargen har en stark ställning hos allmänheten. För närvarande uppges det finnas ca 150 vargar i landet, fördelat på ca 30 revir. Men tyska Rewilding-rörelsen vill ha minst 400 revir, och NABU (Naturschutzbund Deutschland, tysk motsvarighet till SNF) menar att det finns plats för 1500 revir i Tyskland. Nej, jag tror inte vi kan hoppas på Tyskland (Frankrike har inget att säga till om). Partierna som deltar i EU-valet tillhör i parlamentet en viss partigrupp - det innebär att även om ett svenskt parti skulle uppge sig inte vilja ha varg så vill troligen partiets eu-parlamentsgrupp ha varg! Det enda möjliga sättet att påverka är att INTE RÖSTA i EU-valet; ett lågt valdeltagande sänker kommissionens auktoritet och kan bidra till att stävja Bryssels detaljstyrande direktiv. Men det enda som kan göra skillnad är att följa britternas exempel, och låta en folkomröstning avgöra efter att eu-avtalet omförhandlats. Som läget är nu står vi surrade till eu-masten medan vargarna dräper våra hundar.

5. Låter bra, men...

2014-05-06 15:00

...den orörda vildmarken är nog HELA Sverige enligt ett sydeuropeiskt perspektiv. Den matproduktion som sker i dagen vargbälte är ju försumbar jämfört med länder söderut. Men visst är det positivt om vargen åker ut från listan.

4. Brevet till EU

2014-05-06 13:39

Brevet som ska skickas till EU finns på Folkaktionens hemsida. Nu går det att urskilja de som vill ha varg på vår landsbygd och de som tycker att vargen hör hemma i de vidsträckta ödemarker som finns på norra halvklotet.

3. KD vill låta Sverige Bestämma

2014-05-06 13:29

I går när KD:s kandidater till EU presenterade sig sade Adaktusson att det inte är en EU fråga att bestämma om Licensjakt på varg. Han ville syssla med större frågor. Bra!

2. Vi får bare håpe...

2014-05-06 13:17

...at det blir en veldig god tilvekst både i Frankrike og Tyskland.
Da er nok snart endringene på plass i forhold til habitats direktivet?
De som styrer skuta må kjenne presset på egen kropp. Det er faktisk det største minuset med at makten blir langt fra folket. Men klart mye enklere å være politiker med stor avstand til de du bestemmer over.

1. Endast i Sverige...

2014-05-06 11:56

Spännande nog finns vargen i Sverige endast i sina fasta revir. Inga strövargar eller enstaka observationer. Skyddsjakter och alla ersatta vargdödade djur utanför fasta vargrevir finns inte på kartan. Propaganda handlar om vilken bild man visar upp. Här märks det tydligt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons