• Älgskadefondsföreningen

Arrendatorer vill tvinga fram samverkan om vildsvinen

AktuelltPublicerad: 2009-11-20 03:13

I en debattartikel kräver Sveriges jordbruksarrendatorers riksförbund, SJA, nolltolerans för vildsvinsskador och att staten är ansvarig för att problemet åtgärdas.

Artikelförfattarna, förbundsordförande Lennart Johansson och verksamhetsledare Lars Jakobsson, skriver i lantbrukstidningen ATL att vildsvinsproblemet inte går att lösa med frivillig samverkan. De hävdar att intressena (jordbruket och jakten) är allt för motstående och att staten därför måste ta sitt ansvar – eftersom staten 1988 beslutade att tillåta vildsvin i begränsad omfattning.
Artikelförfattarna hävdar också att skadorna som vildsvinen orsakar mycket väl kan ersättas inom ramen för viltskadeersättning. Skyddsjakt och andra förebyggande åtgärder fungerar uppenbart dåligt och skadorna drabbar ofta tredje person. De menar att regeln som säger att viltskadeersättning bara betalas ut för vilt som inte får jagas väger lätt.

Inför vildsvinsskötselområden
Johansson och Jakobsson hävdar också att ett liknande system som föreslås i det nya älgförvaltningsförslaget kan tillämpas på vildsvinsförvaltningen. (Älgförvaltningsförslaget innebär bland annat att vuxna älgar bara får skjutas i större älgskötselområden.) Dessutom bör skadeersättningar villkoras med att markägarna är anslutna till ett vildsvinsskötselområde. Det skulle kunna locka markägare till samverkan kring vildsvinsstammen, menar de.
– Lyckas man inte återstår bara att uppmana de som önskar hålla vildsvin att bygga permanenta hägn. Övriga vildsvin förslår vi samlas in i tillfälliga hägn för avlivning, skriver Lennart Johansson och Lars Jakobsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

16. Vilken tok?

2009-11-24 21:36

Visst är det galet med ett inlägg från någon som inte vet OM markägaren förväntade sig få ett högt jakttryck på svinen el ej.Det låter föga trovärdigt att du haft kontakt med någon markägare om du inte ens vet vad som gällde vid ett ev. arrende. Kanske var det markägarens tanke att om priset var högt skulle en arrendator hålla ett högt jakttryck för att få valuta för sina arrendepengar?

15. Snåla markägare, vilket tok!!

2009-11-23 16:53

Måste säga att jag tycker att detta är helt galet!!

Var så sent som i förra veckan i kontakt med en markägare här i Östergötland som skulle arrendera ut 200 hektar. Han ville ha 300-350 kr hektaret. Om sedan markägaren förväntar sig att jag ska skjuta bort hans svin för den slanten så är ju det helt sjukt. Då vill man ju vårda svinstammen i området istället och hålla den på en rimlig nivå så man får något för sina pengar. Böndernas egenintresse i detta måste ifrågasättas. Det är inte rimligt att betala dyra arrenden och samtidigt få bassning för att man inte utrotar vildsvinet.

14. Du har rätt RMM

2009-11-23 04:39

Och allra sämst är det när viltvårdsområde bildats, för då bestämmer varken markägare eller arredator utan den marklösa maffian, Läs Jägareförbundets "normalstadgar"! Trots att det är olagligt kan man ha tex en röst på 100 hektar. På detta sätt har man tagit ifrån markägaren alla rättigheter. Att plantera in diverse ohyra på andras mark tycks också vara tillåtet.

13. Sanningen

2009-11-20 14:37

er jo att vildsvinen inte længere kan styres i Sverige, der finns for mycket,och det samma kommer at handa met vargen(er handt!). På vildsvin finns jakt, bra sådan, på vargen finns ingon jakt til nu, endast skyddsjakt om det bevilgas.I sødra Sverige finns mycket samverkan om vildsvinjakt over många ha, met bra resultat.Met vildsvinet er Riksdagen kommet for sent, men dom har stadig møjligheten at ændre på status met vargen.Vildsvinet er kommet til Sverige for at stanna, met vargen er det en totalt annan situation.Vargen har jo vinger, det behøvs vildsvinet inte.Tillige er vildsvinet er bra kilde til mat.Vargvennor pråtar jo hela tiden om av djuragere/hundagare får ersattning/erstatning, och det samma met markagare for vildskador, så hur er problemet met vildsvinn? Ja stammen er for stor på visse stellar, det løses gennom jakt och samverkan, men hur kan finns samverkan om jakt på varg? Specielt inte fra NVV,LST och vargkramare.Alt for manga uppgiftar mørknes.

12. Svar till C s f.

2009-11-20 14:36

Verkar inte som du har pratat med så många svindrabbade lantbrukare men det tycks du dela med ett flertal debattörer.Vi har ett helvete med svinen och trots hårt jakttryck ställer de tidvis till med stora problem,tack vare mycket bokollon för tillfället är de lugna nu men blir tyvärr ett ännu större problem när dessa tagit slut.Orsaken till problemet är att vissa jägare har ohämmad utfodring på sina marker och ger fan i om svinen förstör för andra.

11. Anonym 12:20….

2009-11-20 13:38

…..jag tror nog inte riktigt på den förklaringen – men visst skulle det vara möjligt ;-)

10. Förklaringen är...

2009-11-20 13:04

...att det finns folk som medvetet släpper ut grisar, för att sedan när grisarna blir för många (dvs. nu), träda fram som "räddare". Ädelmodet går dock inte djupare än att de kräver gratis jakt.
Läs kommentarerna i denna tråd och begrunda...

9. Är det inte en enda här som har fattat...

2009-11-20 11:52

...att de som här är drabbade INTE ÄGER marken. De arrenderar den av andra och har ingen som helst möjlighet att påverka jakten och ta in fler jägare!
Har MARKÄGAREN – inte arrendatorn – arrenderat ut jakten till andra, och på längre tid, så kan inte heller markägaren plocka in nya jägare för att jaga vildsvin, det kan bara de som arrenderat jakten göra – dvs jägarna själva!
Blanda inte ihop sakerna här!
Säkert finns det snåla bönder, lika väl som det finns snåla jägare och andra – men när det gäller människor som arrenderar mark för att bruka den så spelar det ingen roll om de är snåla eller inte – de har nämligen ingen annan möjlighet att påverka än att vädja till markägaren!

8. Giriga bönder

2009-11-20 11:33

Bönder och markägare gnäller om vildsvinsskador, men vill du komma och jaga ska dom ha betalt så in i helvete. Håll truten, eller släpp in jägare.

7. Dummaste

2009-11-20 10:43

Det där var nog fanimig det dummaste jag läst på länge!
Hägna in grisarna för avlivning.. vilken värld lever ni i?

Vildsvinen är ett stort problem med en enkel lösning. Jakt i fälten, det är det enda sättet som funkar, och det funkar bra. Jag vet, jag sitter MÅNGA dagar i vete/havre fälten varje sommar. Skjut ett par grisar så håller dom sig borta ett tag.

Det enda jag vill hägna in för avlivning är varg-äcklen!

6. Tänk om

2009-11-20 10:43

dom kunde engagera sig i varg problematiken.

5. Vildsvin-varg problemet.

2009-11-20 10:43

Dito för vargen tack! Dom som vill ha varg får se till att den är i hägn. Resten samlas in för avlivning!
Nollvisionen det enda rätta!

4. Jösses!

2009-11-20 10:43

Vilken planet bor dessa båda herrar på?
Att bönderna har sådana "problem" med svinen har dom bäddat för alldeles själv.
Man kan ju bara konstatera att snålheten bedrar visheten när det gäller svin och bönder.

3. Nolltolerans

2009-11-20 10:42

kan ju krävas även för skador orsakade av varg. Här kan också hävdas att intressen står för motstånd.....

2. Bör även gälla vargen

2009-11-20 10:42

Dessa regler eller lagar bör i första hand gälla avlivningen av vargen. Grisen är inga större problem om den bara jagas som den bör. Dessa bönder som inte vill ha grisen kan släppa in nya eller marklösa jägare för en decimering av sin stam, GRATIS !!
De skulle få så mycket hjälp av jägarna runt omkring sig, de anar inte vidden av det hela. Idag får de skördebidrag eller jordbruksstöd, OCH ändå gnäller de att grisen är så hemsk. Det är lite gnidet i min smak.

1. Statens ansvar

2009-11-20 10:42

Viltvårdarna gnäller mycket om vargen och anklagar staten för att ha planterat in dessa.
Hur det är med den saken struntar jag men staten tar ansvar genom att betala ut ersättning vid rovdjursskador.
När det gäller vildsvinen, så kan man knappast beskylla staten för att ha planterat ut dessa och därmed bör statens ansvar för grisarna vara ytterst begränsad.
Vildsvinen har rymt från hägn samt planterats ut illegalt av mindre nogräknade viltvårdare och då är väl statens ansvar lika med noll.
Grisarna ställer till stora problem då de rotar upp gräsmator, dödar hundar samt anfaller människor.
Man kan bara fråga sig hur inkonsekvent det kan bli.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere