• Pinewood

Asätare gynnas av varg

AktuelltPublicerad: 2013-10-29 09:46

Forskare vid SLU konstaterar att asätare som korp, duvhök, kungsörn, räv och järv kan gynnas av att det finns allt mer varg. De kadaver vargarna lämnar efter sig ger även föda för asätarna.

Under de senaste tio åren har antalet vargar fyrdubblats i Sverige och Norge. Det innebär förändringar i ekosystemet som påverkar tillvaron för asätande arter, bland annat genom att vargarna lämnar dödade älgar efter sig som även blir mat för asätarna.
Även trafikdödade älgar och rester från jakt påverkar tillgången på mat för asätarna. 

Jämnare tillgång till mat
Forskare vid SLU har jämfört biomassan av vargrivna älgar med skjutna älgar och älgar som dött naturligt eller genom trafikolyckor, både i och utanför vargrevir. I vargrevir lämnar visserligen vargarna kadaver efter sig, men jägare låter dessutom bli att skjuta färre älgar för att kompensera det som vargarna tar. Färre älgar självdör också i reviren. Totalt blir födotillgången för asätarna något mindre i reviren.
– Men vargförekomst innebär att tillgången på kadaver fördelas jämnare över året; den har till och med ökat under den kritiska perio­den under senvintern när många asätande arter har ont om mat, säger Camilla WIkenros i pressmeddelandet.

Äter av vargdödade älgar

Genom kameraövervakning har forskarna kunnat konstatera att räv, korp, nötskrika, mård, duvhök och kungsörn är de vanligaste asätarna vid älgar som dödats av varg och är alltså de asätande arter som gynnas mest av vargförekomst. Även mindre vanligt förekommande arter som järv kan gynnas av vargdödade älgar.
– Asätarna riskerar att vargdödas när de snyltar på vargens byten, men vi såg att när vargarna återbesökte tidigare slagna byten ökade sannolikheten för besök av räv och korp. Dessa arter använder troligtvis vargarna som vägvisare till kadaver, säger Camilla Wikenros i pressmeddelandet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

57. Eller hur, RK

2013-11-04 07:57

Eftersom djuren i skogen inte lever för evigt, och inte heller går upp i rök när de dör, så måste många djur betyda mycket mat för asätarna. Om vargen får förvalta älgstammen (och de andra stammarna också) till den nivå som Rysslands vargar har gjort, alltså ca 5% av vår nuvarande täthet, så kommer rimligtvis maten till asätarna att hamna i det häradet med.

Men initialt blir det mer mat nu när smörgåsbordet är dukat.

56. Med en god viltrikedom

2013-11-03 17:31

så är vargen helt överflödig för asätare. Sådana här rapporter är baserade på biologisk enfald.

55. Calle Seleborg

2013-11-02 20:11

Helt riktigt jag kan tänka mig max 200 vargar i Sverige det har jag skrivit ett antal ggr.Och det är väl där siffran kommer att hamna när allt lugnat ner sig nu skriker bara båda sidor i mun på varann.
Mina kor är jag inte ett dugg bekymrad för( för vi bönder har betydligt större bekymmer än några vargar)
Älgarna lär inte försvinna heller skulle vi sluta jaga älg skulle det bli en katastrof långt mycket större än vad några vargar nånsin skulle kunna ställa till med.

54. Tack för bekräftelsen Kokillen

2013-11-02 09:56

I din kommentar #53 upprepar du att vargen är viktigare än bevarandet av svensk kulturbygd med sin stora biologiska mångfald. Efter att älgen utrotats kommer nog dina kor också att komma i farozonen. Om du nu har några, vilket jag starkt betvivlar.

53. Calle Seleborg..

2013-11-01 23:57

...verkar läsa med nattmössan nerdragen för ögonen var har jag redovisat att jag inte är intresserad av biologisk mångfald??
Däremot har ingen hitills övertygat mig vad som är så himla bra med det så det inte skulle kunna finnas några vargar i Sverige.

52. Djurvän - tack för ett tydligt svar

2013-11-01 09:33

Ja jag måste tacka för ditt tydliga svar. Det visar klart och tydligt var du står i frågan...
"En löjlig diskussion", "dagens rennäring håller på att utrota fjällräven", "att en del djur går åt pga rovdjur får man ta" osv...
Det är helt tydligt för mig att du och jag lever på två lika planeter och har helt olika sätt att se på detta problem.
Men jag är, som sagt, glad över ditt tydliga svar då jag tror det står helt klart för alla här var jag och du står då det gäller detta.
Jag förstår nu till 100% att du är helt likgiltig till de vardagsproblem som djurhållare (ex rennäringen eller fåruppfödare) brottas med. Att dom kämpar med att få ihop ekonomin är deras problem. "Om man vill behålla sin tradition och kultur..."
Det enda jag ser när jag läser ditt svar är en person som saknar empati och verklighetsförankring för människor som kämpar för sitt uppehälle.
Jag tror, uppriktigt sagt, att det inte går att ha en seriös diskussion med dig...

51. #46 Djurvän

2013-11-01 09:33

Anser du att samekulturen bevarar mindre biologisk mångfald än vad jordbruksbygderna söderut bevarar?? Hur mycket rovdjur har ni söderut bevarat ?? Hur många hektar av era egna marker söderut har skyddats eller återställts ?? Om man i min värld jämför tex. stockholmarens eller skåningens sätt att leva med samernas, så finns ingen som helst tvekan om vem som har bevarat stora naturvärden och vem som förstört vår natur och djurliv.

50. Djurvän redovisar åter sin okunskap.

2013-11-01 09:32

Varje gång "Djurvän" skriver något exponerar han sin okunnighet. Ekosofernas tes att alla djur behövs är fel. En djurart kan träda in istället för en anan djurart. Ta och gör en resa t.ex. från Stockholm till Malmö. Stanna på varje mil och dokumentera landskapet och vilket djur som är mest ansvarig för dess utseende. Just nu håller vår lantbruks- och rovdjurspolitik på att utarma vårt artrika kulturlandskap.
Vad gäller samer hade de inga allvarliga problem med rovdjur innan stadsborna la sig i. Dök en varg upp ordnades en skidstaffet till dess vargen var upphunnen och dödad. De utgjorde inget problem, bara en återkommande situation som man enkelt kunde handskas med. Lokalt bestämmande gällde.
Kokillen redovisar att han inte är intresserad av biologisk mångfald. Bra. Då är det klarlagt att detta lögnaktiga mantra nu är på väg att begravas.

49. Men va roligt...

2013-11-01 09:32

Vad kul att NÅGON har nytta av vargen!
Fast om det bara är asätarna som har det, var det inte mycket bevänt med det. Då kan vi gott vara utan vargen.

48. Det finns...

2013-10-31 15:40

... faktiskt något positivt med ”Djurväns” yttrande på detta forum. Dvs, ju mer hon yttrar sig här desto fler övertygar hon om orimligheten att ha frilevande varg på den Skandinaviska halvön. Så jag hoppas hon nöter på med sin googlade provarg-argumentation.

47. # 46 Frågor

2013-10-31 14:54

Vad ska rovdjuren leva av om renarna minskar med 50 %? Minskar antalet renar blir det inte så stort slitage på marken. Det är bra. Men rovdjuren då, dina favoriter, vad ska dom äta? Du ska ju egentligen vara riktigt förtjust i samerna som göder diverse rovdjur.
Varför får inte samerna utnyttja den moderna tekniken? Är det bara tätortsbor som får nyttja tekniken? Om det inte vore tåg och bilar, så skulle ju flera renar överleva. Vi kan väl vara överens om att cykeln gör liten skada. Utan vägar blir det väl mountainbiken, vi får använda. Den kan vi använda med gott samvete. Sen är ju de flesta människor utrustade med två fötter. Det är svårt att få till en bra balans.

46. Anders J

2013-10-31 13:00

Du väljer att gå in på rennäringen och direkt plocka fram alla sk negativa aspekter de "måste" stå ut med. Djur som funnits i Sverige i tusentals år. Skamligt! När dessa sk negativa aspekter består av inhemska rovdjur och att renar går helt oskyddade blir det en löjlig diskussion. Rennäringen disponerar enorma ytor i Sverige och förväntar sig att alla inhemska rovdjur ska decimeras kraftigt eller plockas bort helt. Samtidigt har dagens rennäring utrotat vildrenen och håller på att utrota fjällräven. Är det etiskt och moraliskt försvarsbart. Det börjar bli så många renar att de förstör delar av fjällvärlden! Är det etiskt och moraliskt försvarsbart? Nej, jag tycker inte synd om renägarna eftersom de har kakan och äter den. Att en del djur går åt pga rovdjur får man ta om man släpper ut dem vind för våg. Renar räknas som tamdjur och borde då också skyddas mot rovdjur. Om man som renägare vill behålla sin tradition och kultur (vilket jag är för) bör rennäringen bedrivas som den gjorde förr: Samebyn kan återgå till att börja ta ansvar för sina djur genom att följa sina renar och hålla bestånd som både fjällnaturen och djuren själva klarar av och framförallt leva med naturen, vilket de slutat göra sedan länge. Det är inte kulturellt att bedriva rennäring på bekostnad av mångfalden! Hur många renkalvar svälter ihjäl årligen? Hur många renar lidar av sjukdomar/skador utan att få vård? Hur många blir påkörda av tåg/bil? Hur många renar förstör andras marker? Jag har helt och hållet slutat gynna rennäringen eftersom jag inte kan stödja något som förstör vår natur och djurliv. Om du nu kontrar med att det inte är möjligt att följa sina renar med det antal de har idag, så kan man i så fall inte luta sig mot att man vill utöva sin kultur, eftersom man har frångått den med råge när renhållning bara handlar om vinster. Antingen behåller man sina traditioner och lever efter dem (tummen upp) eller så får man forma sin verksamhet efter dagens normer, med rättigheter och SKYLDIGHETER och tjäna pengar.

45. Visst!

2013-10-31 11:44

Och forskningen visar även att om man släpper ett äpple faller det till marken...
Att asätare gynnas av stora rovdjur är lika känt sedan länge. Men det intressanta vore att utreda hur önskvärt det är med växande stammar av kråkfågel, räv och mårdhund.
Det andra visste vi sedan länge.

44. När ska det sluta.

2013-10-31 09:02

En mångfald av asätare ,som genom ett under kom man fram till detta efter 38-år .Ska bli intressant att följa utvecklingen i denna ding ding värld somliga lever i,nu får man väl mer anslag att följa världens vanligaste rovdjur.

43. Djurvän?

2013-10-31 09:02

Djurvän skriver följande:
"Fjällräven är beroende av gnagarna pga att deras naturliga föda, kadaver från större rovdjur, inte längre finns att tillgå i fjällvärlden. Det är därför de i princip är utrotade eftersom de inte har något annat alternativ än gnagare, som skiftar i antal. Sorgligt men sant! Där är de som stoppar stora rovdjur i fjällvärlden direkt ansvariga och det är bara ett av många exempel på hur andra djur är beroende av våra stora rovdjur."

Detta måste rimligtvis innebära att dom som föder upp och livnär sig på inom rennäringen, d.v.s. Samerna, ska stå för kostnaderna (till stora delar) eller känner du till något som inte vi andra vet, t. ex. att staten kommer ersätta dom fullt ut för rovdjursslagna renar? För så är inte fallet idag! Staten har inte ens råd att ersätta dom som vill sätta upp viltstängsel utan dom drar på sig stora kostnader vilket du väl rimligtvis känner till (om inte så kan du väl göra som du brukar - "Googla" efter informationen).

Så kan du inte bara svara på den frågan/problematiken som så många har tagit upp här och som du (och Kokillen och Torbjörn Eriksson) aldrig besvarar med fakta - Hur ska en djurhållare, ex. en Sameby, hantera situationen med stora inkomstbortfall?
Obs! Jag tycker inte ett politikersvar, likt "Jag tycker naturligtvis att alla borde ersättas fullt ut" som TE skrev för ett tag sedan på denna fråga räknas som ett svar (det är billig retorik som inte är grundat i verkligheten)! För så ser inte verkligheten ut, den har inte sett ut så tidigare och kommer inte se ut så inom en snar framtid!

Funderar på om Djurvän, precis som Torbjörn Eriksson, är politiker? Det är nämligen den typen av människor som inte har några moraliska betänkligheter att ”någon annan” ska betala för kalaset (m.a.o. så är ni empatilösa och det är ingen bra egenskap)!

42. Läs på SRF

2013-10-31 09:01

SRF har själv en liten längre artikel om detta på sin hemsida, där står det bl.a. att födan för asätare minskar i vargtäta områden men att den är mer jämt fördelad över året....

41. #20 Djurvän.

2013-10-31 09:01

Jag tycker fortfarande att SRF gör minst en kalkon av en fjäder.
Hur det gör mig till 0-visonär vet bara du.
Om din kommentar om renägare inte råkar vara skriven i ett ögonblick av obetänksamhet säger den mer om dig än du antagligen är medveten om och om det var min "ironi" som fick dig att reagera så ber jag härmed alla svenska renägare om ursäkt.

40. Calle Seleborg

2013-10-31 09:01

Biologisk mångfald var i topp första halvan av 1900-talet skriver du det är förmodligen sant,men dom allra flesta människorna i Sverige har det förmodligen bra mycket bättre nu år 2013 än vi hade då,så det verkar som vi klarar oss ganska bra med fritt fall.

39. nr26" kokillen"

2013-10-31 09:00

Vildsvin betraktas som skadedjur och de får jagas och avlivas utan käbbel.
Rökarna får sitt gift av svenska staten undrar om inte dom tjänar pengar på eländet.
Vargälskarna vill att andra ska påtvingas deras sneda och snäva åsikter om vargen, vad som är sant väljer man att blunda och tiga ihjäl.
Djurägare och markägare får sina djurbesättningar och livsverk förstörda, djur lemlästade och lider stor ekonomisk skada trots att myndigheterna lovar mycket och står för litet.
Varför ska ryska vargar tillåtas förstöra svensk natur?
Ju fortare dessa skadedjur får jagas och avlivas, ju fortare återhämtar sig svensk landsbygd.

38. Magnus Malmsten #35

2013-10-31 09:00

??????

37. # 36

2013-10-31 09:00

Alla hundar, från papillon till jämthund är konkurrenter till vargen. Det heter ju att de befinner sig i vargens revir, och får därmed se till att hålla sig därifrån, om de vill leva. Säkrast är det om de befinner sig inomhus hos människan. Skulle tro att både rödräv och fjällräv är konkurrenter till vargen. Vargen vill nog inte ha hjälp med städningen. Men flugorna får ett paradis sommartid.
Om svensk riksdag accepterar varg i renbeteslandet, vad är det som säger att samerna stillatigande skänker bort sina ''tamrenar''? De kommer att bli slaktade. Då blir det riktigt jobbigt för de ''fem stora''. Det finns ett ordspråk som säger, att den som gapar över mycket, mister ofta hela stycket. Utan renar inga rovdjur. Det är väl det som är meningen. Staten och EU vill utöka gruvbranschen, då skickar man vargen som förlöpare. Utan renar och samer, är det fritt fram för gruvorna. Vargen minskar drastiskt. Smågnagarna kommer definitivt inte att räcka till.

36. Jan

2013-10-30 17:46

Vissa perioder finns det kadaver av ren och vissa perioder/år mycket gnagare, men det är bara permanenta rovdjursrevir i fjällvärlden som under alla månader kan bidra med kadaver till fjällräven. Det finns tom forsking som visar att fjällräven lider av att rödräv flyttar in i deras områden pga bristen på varg, men även att de svälter under vissa perioder då det inte finns vare sig gnagare eller renkadaver. Googla! Har man lite koll så vet man att störningar i ekosystem alltid kommer med decimering av någon art! Sedan kan man ju välja att lyssna på det eller hitta på egna orsaker. Jag väljer dock att tro på vetenskapliga bevis istället för fördomar som gynnar mina egna behov.

35. #26 Kokillen ...

2013-10-30 17:46

... när skall de som inte vill ha vildsvin erbjuda ersättning till de som förväntas ta bort dom? Man kan även göra som i ryska delen av Karelen. Där får jägare statliga skottpengar på, i detta fall , varg. 600 vargar skall ned till ca 300 stycken, på grund av stora problem. När får vi se statliga skottpengar på vildsvin? Troligen aldrig. Det finns inte ens pengar till så kallade rovdjursavvisande stängsel i detta land ...

34. Calle

2013-10-30 17:45

Så du menar att inget skulle hända med resterande arter om alla asätare och rovdjur togs bort från naturen? Har du verkligen så mycket kunskap i ämnet att du kan säga det? Hur förklarar du i så fall evolutionen i naturen? Det finns alltså inga näringskedjor, vävar eller ekosystem eftersom man kan plocka bort så många arter enligt dig? Du vill gärna påskina din kunskap om natur och djur. Den här gången klev du i klaveret ordentligt!

33. Skilda världar

2013-10-30 16:58

För några år sedan så var jag och en god vän från Bromma på bilresa genom landsbygden i mellansverige. I bilen fanns också hans 13-åriga dotter sittandes i baksätet och betraktade naturen där vi for fram. Efter att ha passerat några hagar med kvigor och mjölkkor så hör jag jäntan fråga; ”Pappa, hur ser man skillnad på mammakossor och pappakossor?” Jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta, men kontentan är att vi inte kan ta för givet att alla som uttrycker sig på detta forum varken kan/vet/eller vill förstå det som finns och sker utanför den lilla bubbla de själva lever i.

32. Du har fel Djurvän.

2013-10-30 16:16

De mindre rovdjuren som räv, styrs av gnagarnas cykler, fjällrävens 4 års-cykler följer helt lämmeln och sorkarnas upp och nedgång. Man skall inte sticka under stol med att jakten en gång i tiden hade stor betydelse för dagens stam av fjällräv, men idag är hotet rödräven och rävskabben som andra här påpekar samt miljögifter, gifterna gäller ju även kungsörn.
Det finns kadaver i fjällen som övriga rovdjur lämnar, man pratar ju om 50.000 renar varje år som rovdjuren tar, räcker inte detta djurvän.
Om man släppte upp vargstammen i norr skulle samerna snart slakta ut sina renar och vad skulle då bli följden för rovdjuren.

31. #23-24, Dieselpower, du har nog rätt....

2013-10-30 16:15

...men är inte PK.
Det är klent med varg och björn i fjällen, och eftersom alla vargkadaver skickas till SVA, så är det inget som tyder på att fler vargar ger mer mat till asätare.
Många "rovdjursforskare" har för länge sedan slutat söka sanningen, de söker i stället stöd för tro och ideologi.
Tyskterrier #21 har ett tänkvärt exempel - och det finns många fler.
Vad gäller fjällräv så är det polarräv, och den har en cirkumpolär utbredning och är inte utrotningshotad. De norsk/svenska fjällrävarna är en från den stora polarrävpopulationen avsnörd randpopulation och kan som sådan lätt öka, minska eller försvinna, beroende på små ändringar i dess livsmiljö. Det finns absolut ingen anledning att med konstgjorda och dyrbara medel hålla en liten population fjällrävar vid liv - minskar populationen till följd av klimatändringar, så är det dessutom en på sikt omöjlig uppgift.
Lägg i stället fjällrävspengarna på samhällsservice i Junsele. Fjällräv (polarräv) är till skillnad från rödräv en långvandrare, den är dessutom nominell huvudvärd för rävens dvärgbandmask. Finns därför inget skäl sörja om denna randpopulation försvinner, för kortare eller längre tid.
Kokillen bör försöka hålla sig till ämnet, att han enligt egen utsago utbrister i okontrollerat fniss i samband med magknip, är inte av intresse i samband med asätares föda. Däremot kan det naturligtvis vara psykosomatiska symptom, men även så, utanför ämnet.

30. Djurvän

2013-10-30 16:14

Hur kommer det sig då att fjällräven minskar samtidigt som stammarna av rovdjur ökar, järven ökar från att ha befunnit sig nära utrotning, vargen finns inte i fjällvärlden, björnen "jobbar bara halva året". Jag tror att fjällrävens är starkt beroende av gnagarna liksom rödräven.

29. till # 28

2013-10-30 16:14

Samerna får ca 50-60000 renar rovdjursrivna varje år ! så någon matbrist lär inte asätare i fjällnära områden lida av.
Men det är du som notorisk rovdjursförespråkare noga med att förtiga. Näringskedjan smågnagare-räv i enorma numerär kommer att sätta igång dvärgbandmask spridningen som en löpeld.
Ja herregud, allt detta är arten varg är upphov till !!!

28. Dieselpower

2013-10-30 13:27

Fjällräven är beroende av gnagarna pga att deras naturliga föda, kadaver från större rovdjur, inte längre finns att tillgå i fjällvärlden. Det är därför de i princip är utrotade eftersom de inte har något annat alternativ än gnagare, som skiftar i antal. Sorgligt men sant! Där är de som stoppar stora rovdjur i fjällvärlden direkt ansvariga och det är bara ett av många exempel på hur andra djur är beroende av våra stora rovdjur.

27. En som inte begriper

2013-10-30 13:27

Vad är det för nytta att föda asätare? Tillför dessa asätare något till vår natur?
Vår biologiska mångfald nådde sin topp under första hälften av 1900-talet när den småskaliga djurhållningen stod på topp. En djurhållning som först aktivt motverkades av riksdagen och sedan nästan omöjliggörs av skyddade stora rovdjur. Vår biologiska mångfald befinner sig i fritt fall.

26. fårbonde i norra värmland

2013-10-30 13:26

Den dagen som dom som vill ha vildsvin börjar betala vad dom kostar då ska jag hålla med dig.Och den dagen när rökarna står för vad sjukvården kostar för dom.
Det blir ett lite konstigt och krångligt system om var och en bara ska betala för vad man vill ha men du kanske har facit på hur det ska gå till?

25. # 20

2013-10-30 13:26

Renägarna behöver inte köra ut mat till fjällräven. Järven bidrar med dödandet. Fjällräven får själv gå till matbordet. Skulle tro att fjällräven gillar lämmeln bäst. Det är allt godare med färsk mat.
Det heter ju att vargen äter upp allt, varför skulle då fjällräven ens försöka ta mat från vargen? Då blir även fjällräven dödad av vargen.

24. Fjällräven

2013-10-30 10:19

äter väl för det mesta gnagare, den missgynnas av det varmare klimatet, vilket gör att rödräven kommer allt längre norrut.
Jag antar att en varg äter både fjällräv och rödräv, jag vet att lodjur tar rödräv.
Fjällräven har klarat sig bra under det sekel som vargen i princip varit utrotad i fjällvärlden, så jag har svårt att förstå varför vargen skulle kunna påverka fjällrävens status till det bättre.

23. Förtydligande

2013-10-30 09:27

Ett exempel:
Vargen tar en älg, äter 50% resten blir över,
Människan skjuter en älg tar 50% resten dumpas i skogen.
Lika mycket mat åt djuren.
Exempel 2.
Vargen tar en älgkalv på våren vikt 30 kg äter 50%.
Människan skjuter en kalv på hösten vikt 120 kg äter 50% resten dumpas.
Eftersom människan skjuter älgen på hösten när den är fullmatad så utnyttjar man resurserna bättre än vargen, på vintern finns det som bekant dåligt med mat för klövdjuren och då bör stammen vara på minimum.

22. En död varg ...

2013-10-30 09:27

... gynnar också asätarna. Men se, det går inte för den skall skickas till analys ...

21. Fantastiskt 2

2013-10-30 09:17

Saxat....se datumet...

2011-11-28
Vilt påverkas mer av människan än av vargen
Skandinaviska älgar är rädda för människan men har ”glömt” hur man försvarar sig mot vargen. Älgjakten har minskat i vargområden, medan lodjur inte konkurrerar alls med vargar. Det är några av slutsatserna i Camilla Wikenros avhandling från SLU. Hon konstaterar också att asätare som räv och korp sedan vargens återkomst inte har fått bättre tillgång på föda, men den är jämnare fördelad över året....

Själv tycker jag nog att hon ändrat sig sedan 20111128...det har alltså tagit två år för henne att lägga orden tillrätta så det ställer hennes kelgrisar i bättre dager....ytterligare ett uttalande som gör att man inte tror annat än att dessa människor säger vad som helst för att rädda sina arbeten runt vargen....

20. Mats Johansson

2013-10-30 09:17

När du ändå håller på och släpar ut trafikdödade älgar i skogen kan du väl släpa upp några på fjället, till fjällrävarna, som är i stort behov av stora rovdjur. Du kanske kan komma överens med renägarna om att göra det varannan dag. På så sätt så ger nollvisionärerna på varg och renägarna lite tillbaka till ett djur som håller på att utrotas pga bristen på stora rovdjur i fjällvärlden.

19. Ingen nyhet!

2013-10-30 09:16

Det är knappast någon nyhet att vargen som rovdjur har en viktig del i naturen, näringsväv/kedja/ekosystem osv. Asätare gynnas av vargen och andra djur gynnas av asätarna. Människan kommer aldrig någonsin kunna göra samma jobb som våra stora rovdjur, även om vissa tycks tro det! Om man bryr sig om svensk natur så är man för varg, eftersom vargen är en del av svensk natur.

18. Jag förstår ej det positiva i att djur som normalt...

2013-10-30 09:16

.... är rovdjur ska övergå till att bli asätare. T.ex. örnens naturliga beteende är väl att själv slå sina byten,även järven är väl ingen naturlig asätare.Inte heller räv ska leva på gammalt infekterat kött. Alla med förstånd förstår väl att när fåglar sitter och skiter på maten sprids dödliga sjukdommar till andra djur .
Nej ! Låt dom jaga sina egna byten för att hålla sig iform och viktigt är också att dom lär sina ungar att jaga !
När vargen har rensat finns ingen mat till dom andra rovarterna .
Jag förstår inte det positiva med vargen !

17. Bara för att...

2013-10-30 09:16

...någonting gynnas behöver det inte va positivt. Ex flatlöss gynnas av könshår eller srf gynnas av okunskapen i storstäderna, alger gynnas av övergödning.
De kunde räkna ut hur många som missgynnas av vargen istället.

16. Parasiter, asätare och kokillen

2013-10-30 09:16

Att vargen gör nytta i fårhagar och inskränker markägarnas rätt att jaga med sina husdjur har vi tyvärr missat 100 procentigt.
Att sen inte förstå varför djurägare och markägare ska stå för kalaset som vargälskarna inte vill betala är också ett av motiven varför man inte ska ha en vargstam av värnarnas storlek.

15. #14

2013-10-30 09:15

Tack för inlägget dagens skratt är alltid nyttigt. Men var snäll och skriv inget mer nu för då får jag magknip.

14. #11, Kokillen och asätare

2013-10-29 16:41

Kokillen verkar inte ha läst #4, gör det! Varg medför större beståndssvängningar och i snitt mindre stammar av betande djur; större variationer med genomsnittligt mindre as är knappast asätare till fördel. Men inte ens det är visat, ty trots årtionden av intensiv forskning på vargens oumbärlighet för asätare, så står forskningen och stampar på samma ställe utan bred konsensus. Inte heller har forskningen om vargens klimatnytta nått några övertygande framgångar. Fortsatt forskning om vargnytta bör kanske inriktas på att hitta en skalbagge som endast lever på vargskit eller dylikt. Dock tycker jag att forskningen om vargnytta inte längre bör gå på skattebetalarnas konto. För så länge inte bred konsensus nås, så länge kommer ständigt nya forskningsprojekt till nya miljonkostnader att genomföras. Varg är ett skadedjur, och ingen har visat att dess bortavaro från svensk fauna i hundra år har haft några negativa följder alls.

13. Självklart, eller hur?

2013-10-29 16:41

Asätarna har klarat sig i hundra år utan vargen! Så stor nytta var det med det.

12. Förslag

2013-10-29 15:41

Offra de djur som dödats i viltolyckor under senvintern. Dra dem tillräckligt långt undan vägen för att inte skapa nya viltolyckor och låt dem ligga. Borde ge minst lika stort bidrad till den biologiska mångfalden som de ytterst få (enligt SRF) älgar som (de ytterst få, enligt SRF) vargarna tar under samma tidsperiod....
Ironi? Ja, lite, men ärligt talat tycker jag SRF (en stor artikel på hemsidan, nu väntar jag bara på insändarna) och en del svensk media gör minst en höna, om inte en hel kalkon, av en fjäder.

11. christer 3

2013-10-29 15:19

Det är inte en självklarhet för alla, det går att läsa i inlägg här i stort sett dagligen med frågan vad vargen gör för nytta men du kanske missat det?

10. Final solution...

2013-10-29 13:55

Mer räv = mer rävskabb = mindre varg...

9. Är det bra eller dåligt?

2013-10-29 13:55

Vem vill ha överstora populationer av asätare? Inte jag, det räcker mer än väl med de vi redan har.

8. Självklart

2013-10-29 13:55

Forskarna kommer fram till saker som är självklara. Har konstaterat för säkert 5 år sedan i vårat område en rejäl ökning av framförallt korp. men mera korp behöver vi inte, korpen är otäck på alla nyfödda lamm, hackar ut ögonen på dem.

7. Dyrt sätt att gynna asätare.

2013-10-29 13:55

De arter som uppräknas är inte på något sätt utrotningshotade i dag, en del är dock listade som så men påverkas inte nämnvärt av det vargen lämnar efter sig. Räv och korp finns dessutom stora mängder av.
Man räknade förr att ett vargrevir omfattade ungefär 100.000 ha, detta har man sedan reviderat så om vi säger 60.000 ha så kan vi lätt se betydelsen. 60.000 ha och vargen tar då 120 älgar per år, huvudsak kalv sägs det, det är alltså 2 kalvar per 1000 ha per år. Nu är det säkert fler vuxna älgar än forskarna tror som stryker med men, vargarna äter ju en hel del av älgen så därför blir det inte så värst många kg kött för asätarna per 1000 ha per år att detta skulle vara något särskilt plus på vargkontot.
Minus kontot är dessvärre alldeles för högt och detta växer för varje år.

6. Självklarhet

2013-10-29 13:54

Det är så kretsloppet fungerar. Alla djur behövs för att det ska fungera i naturen.

5. Varg hjälper asätare klara miljöhotet, också ...

2013-10-29 13:54

"Asätare äter as" är ett populärt forskningsområde, massor av forskare har åtminstone de senaste 80 åren använt bra många tiotals miljoner kronor på att komma fram till olika varianter på denna slutsats. När asätare började kallas asätare vet jag inte, men SLU-forskningen tycks ha missat klimataspektet. Forskare vid Berkeley var snabbare; redan 2005 konstaterade de att vargar hjälper asätare klara "klimathotet", se http://www.plosbiology.org/article/info:doi/10.1371/journal.pbio.0030132.
Att forskningsområdet varg föder asätare är så populärt beror nog på att ekosoferna här tycker sig kunna påvisa att vargen "behövs", ja, och så är det enkel och lönsam forskning. Många fler avhandlingar i ämnet är att vänta. Snart får vi avhandlingar i ämnet "asätare äter as", inte bara i kombination med varg, utan även i kombination med klimat, uthållig, bioenergi, förnybar, koldioxidneutral, ..., bara fantasin sätter gräns.

4. Lite

2013-10-29 13:53

långsökt verkar det som, en älg blir skjuten köttet tas tillvara resten dumpas i skogen och blir mat till andra djur. En älg blir gammal och självdör allt blir mat till räv mfl, vargen tar en älg lämnar en del till räven, alla djur dör någon gång och blir till föda åt andra, det är bara sättet och tidpunkten som skiljer.

3. Bli raketforskare

2013-10-29 13:53

Hur blir man raketforskare. Man sitter bakom ett skrivbord och läser en massa artiklar sedan skriver man ned en kommentar av det man läst. Detta är ju så självklart för dom som är ute i naturen och ser detta. Så alla jägare ni kan nog lägga till en titel till förutom jägare( FORSKARE) och sedan kan man begära betalt av staten för sina inlägg. Då kommer det sådana här dumma komentarer för att glorifiera vargen.

2. Hoppas denna forskning...

2013-10-29 13:53

...är finansierad av srf, för vem betalar en forskare för nåt som även en höna begriper?

1. Fantastiskt.

2013-10-29 10:23

Vilka nyheter som forskarna fått fram. Snart kommer de fram till att det finns djur som äter as. Den ena självklarheten efter den andra forskar man fram. Sverige är fantastiskt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB