• Pinewood

Bärplockare sätter jakten på spel

AktuelltPublicerad: 2008-09-04 10:27

Att det finns bärplockare i jaktskogarna är ett stort problem. Ett av jaktlagen som hindras av bärplockarna finns i Jockfallsområdet norr om Överkalix.
– Vi kan nästan inte jaga på grund av säkerhetsfrågan. Kanske måste vi avbryta jakten tills bärtiden är över, säger Göran Johansson till Norrländska Socialdemokraten, NSD.

Innan jakten börjar försöker jaktlaget att kontrollera att ingen bärplockare finns där de ska jaga. Det är dock inte en lätt uppgift. De har satt upp en bock på vägen mot jaktkojan, där det står ”Älgjakt pågår”.
– Men det är inte säkert att de vet innebörden. Egentligen får vi inte jaga om vi inte säkert vet att vi inte utsätter någon för fara. Om en bärplockare finns i området måste vi avbryta jakten, berättar Göran Johansson för NSD.

Uppåt 100 plockare i området
Det finns uppskattningsvis mellan 50 och 100 utländska bärplockare enbart i området kring Jockfall, tror Göran Johansson.
– De är högljudda och det är bra. Vi är positiva till bärplockningen, men det är väldigt svårt att hålla koll. Vi vet inte hur vi ska hantera det här. Det är ett mycket stort problem, säger han till NSD.
Häromdagen passerade en bil med två bärplockare på skogsvägen.
– Det var tur att vi råkade befinna oss vid kojan. Vi följde efter i bil och pratade med dem. Mannen var väldigt tillmötesgående och de vände och körde därifrån, berättar Göran Johansson för NSD.
Att avbryta jakten tills bärtiden är över känns inte som ett lockande alternativ.

”Skogsbolagen borde ta ansvar”
Göran Johansson menar att skogsbruket borde ta sitt ansvar för att få en säkrare jakt.
– Vi betalar stora avgifter till Sveaskog för att få jaga. Det ligger i skogsägarnas intresse att det skjuts älg och man borde informera entreprenörerna, de som tar hit plockarna. Med ortsborna är det inga problem, de hör av sig och då flyttar vi eller de till ett annat område, berättar Göran Johansson för NSD.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. "Allemansrätten" mot äganderätten, borde prövas.

2008-09-12 15:47

Rätten att jaga är antingen en ägd rätt, som följer av markägandet eller en rätt man avtalat med markägaren om, att få disponera mot viss ersättning.
Rätten att plocka bär på annans mark brukar motiveras med "allemansrätten", en sedvanerätt, som när den utövas förutsätts ske utan att störningar sker för boende, markägare eller andra rättsinnehavare.
"Forsränningsmålet" i HD slår fast, att ingen äger rätt att kommersiellt utnyttja annans mark för sin egen vinning utan markägarens uttryckliga medgivande.
Givetvis är det alltid bäst att försöka komma överens med bäruppköparna, som ju ofta bär det yttersta ansvaret för verksamheten, särskilt om de medverkat till att skapa förutsättningar för de utländska bärplockarnas arbete.
Länsstyrelsen anger regelmässigt vikten av hänsynstagande till småviltsjakt, bärplockning och övrigt rörligt friluftsliv, i sina regler för älgjaktens utövning, vilket för älgjägarna givetvis är självklart.
Det vore dock intressant att få prövat i domstol, om bärplockarnas intressen av att plocka bär på annans mark och därmed störa jakträttens utövande under hänvisning till "allemansrätten", går före äganderätten eller den avtalade rätten att jaga på samma mark.
Jag lutar nog åt, att jakträtten är en stark rättighet, som ej får störas under hänvisning till "allemansrätten", särskilt inte i kommersiellt syfte.

2. Ytterligare en aspekt

2008-09-09 08:47

I de utländska bärplockarnas spår hittas kastat skräp i mängder. Glas- och konservburkar, plast och papper.
De bärhandlare som organiserar denna moderna slavdrivning bör informera sina verktyg om vårt lands lagar på området nedskräpning.

1. Fler språk?

2008-09-05 12:24

50-100 utländska jägare. Hmmm... varför inte slänga upp skyltar, förutom de svenska, på de vanligaste förekommande språken i bärplockarsammanhang? Eller samarbeta med bäruppköpare för att där kunna sprida information och få en bra dialog?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB