• Allmogejakt

Bråk om älgmål

AktuelltPublicerad: 2014-06-30 11:49

Länsstyrelsen i Västerbotten kör över ett älgförvaltningsområde när de föreslår antal älgar i avskjutningsmålet. Detta upprör både markägarna och jägarna, rapporterar Lantbruk & Skogsland.

I våras föreslog älgförvaltningsområdet Sydöstra Västerbotten att kommande avskjutningsmål för älg ska vara 3 000 djur.
Förslaget togs fram efter att markägarna och jägarna i förvaltningsgruppen varit oense om målet, varpå markägarna hade utslagsröst, skriver tidningen Lantbruk & Skogsland.
Nu har även länsstyrelsen gått emot förslaget och sätter avskjutningsmålet till 2 500 djur, lika många som året innan.

Känner sig överkörda
Detta upprör både jägare och markägare. Båda grupperna anser att länsstyrelsen inte lyssnat på dem.
Michael Karlsson, markägarrepresentant och ordförande i förvaltningsgruppen, menar att länsstyrelsen inte tycks visa något förtroende för gruppens bedömningar.
– Det här innebär ju att länsstyrelsen anser att det är viktigare att undvika intressekonflikter än att reglera viltstam och betesskador. Men systemet bygger på att det i grunden finns en intressekonflikt mellan markägare och jägare där oenighet ibland uppstår. Markägarna, som tar störst risk, har därför utslagsröst, säger Michael Karlsson till Lantbruk & Skogsland.

"Inte objektiva beräkningar"
Enligt Björn Jonsson, chef på naturvårdsenheten på länsstyrelsen i Västerbotten, har man granskat Sydöstra Västerbottens förslag.
– Det visade sig då att det byggde på markägarnas egna beräkningar, inte på de objektiva beräkningar som finns att tillgå och som alla är överens om att vi ska använda. Men hade förvaltningsgruppen varit enig om förslaget hade vi aldrig gått in och petat i det, säger Björn Jonsson till Lantbruk & Skogsland.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Skogsintressenterna

2014-07-01 12:56

Skulle skogsintressenterna styra hel och hållet skulle det inte finnas vare sig älg eller kronvilt i markerna. och bara gran, gran ,gran...

5. Nya älgförvaltningens flopp

2014-07-01 08:29

Detta är ytterligare ett bevis för att Maria Norrfalks utredning om nya älgjakten har floppat.
Vad har länsstyrelsen med avskjutningsnivåerna att göra?
Så var det väl inte tänkt i riksdagens beslut? Lst skulle i huvudsak fastställa ÄFOs beslut.
I grunden har fastighetsägaren jakträtt och har därmed rätt att beskatta vilt på sin mark. I och med att "den reglerande älgjakten" infördes för mer än femtio år sedan överfördes fastighetsägarens rätt att fritt beskatta "reglerat" vilt till andra som länsstyrelser och olika former av jägaranslutnimgar.
SJF blev länsstyrelsernas högra hand och fick ett oförskämt stort ansvar för beskattningen av vilt. Det gick till och med så långt att SJF fick med riksdagens gillande rätt att bilda vvo:n. Klart det gick snett och går fortfarande snett.
Självklart skall Lantmäteriet fastställa tvångssamfälligheten vvo och styra upp förrättningen från början. SJFs inkompetens i denna viktiga fråga lider vi fortfarande stora men av.
LRF och Skogsägarrörelsen då? Nä, de engagerar sig inte i härledningen och tyvärr i denna fråga styrs av ofta personer med avtryckarfingret i SJF.

Sammanfattningsvis kan sägas att den nya älgförvaltningen kollapsat, vilket lst i Västerbotten bekräftar, kanske styrda av SJF, eftersom SJF i Västerbotten fick på moppe i ÄFO?

LRF o Skogsägarrörelsen då?
Nä, de lägger sig som vanligt platt och saknar go.

4. Bra!

2014-07-01 08:29

Det var bra att LST gick in och tittade på markägarnas beräkningsunderlag. Har själv suttit i samråd tidigare och nästan baxnat när det presenterar sina siffror från Svensk naturförvaltning. Trots flyginventering som visade på 6 älgar/1000 ha så hävdade de att det fanns 11-12 älgar/1000 ha. Resultatet blev en nyttjandegrad på under 70% på årets tilldelning. (LST gick på markägarnas linje). Samråden skulle tjäna på om man tog bort de mest extrema på både markägar och jägar sidan.

3. Härligt!

2014-06-30 15:52

Då kanske vi får se älg. För om älgstammen minskats drastiskt så ska man väl inte skjuta mera djur?

2. Vad ska vi ha...

2014-06-30 15:52

...älgförvaltningsområden till om det i alla fall är Lst som bestämmer i slutändan? Är det vad myndigheterna kallar att decentralisera besluten?

1. Behovet för Vargar?

2014-06-30 14:28

Tar man hänsyn till Vargarna, som ska gödas?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons