• Pinewood

Det blir vargjakt i vinter

AktuelltPublicerad: 2010-11-26 15:26

Allt talar för att det blir vargjakt i vinter. Det framkom när jägarorganisationerna och andra intressegrupper träffade miljöministern vid ett informellt möte på fredagen.

Tidigare i dag meddelade Sveriges Radio att Naturvårdsverket planerar för vargjakt i vinter, trots EU-kommissionens pågående granskning.
Vid ett möte med bland annat jägarorganisationerna bekräftade miljöminister Andreas Carlgren att man avser att ta ett beslut om vargjakt i december, helt i enlighet med tidigare planer.
– Ministern ville ha in synpunkter direkt från oss och det var ett mycket öppet och bra möte. Vi tryckte hårt på sekretessfrågorna när det gäller registrering av jägare. Som jag uppfattade det tog ministern det på stort allvar, säger Solveig Larsson, Jägarnas Riksförbunds ordförande.

Paragraf 28
En annan fråga som också togs upp var problemet med polisens agerande när vargar skjuts med hänvisning till paragraf 28. Vid flera tillfällen har vapnen beslagtagits och skytten – som får förutsättas ha utövat sin lagliga rätt att skydda sina djur – blir omedelbart brottsmisstänkt.
– Jag uppfattade att miljöministern hade stor förståelse för våra synpunkter och att han inte ansåg att det som har skett under året var avsikten med de politiska besluten om paragraf 28, säger Solveig Larsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

140. Jag håller med dig Dalle!

2010-12-09 23:16

Jag behöver inte bevisa någonting för jag har inte påstått något!
Det är ni som påstår att vargen är inplanterad och inte bara en gång utan flera gångar som skall bevisa detta! Till stöd för detta tar ni artiklar ur Svensk Jakt, två böcker av Norlen, Vargmannens testamente och Avslöjandet samt den norska filmen om vargens återkomst, artiklar av författare som inget förstått av granskande journalistik. Tittar man närmare på de enskilda uppgifterna så ramlar de ihop som ett korthus!

Seleborg har jag inga problem med! Han försöker leka forskare men förstår inte vad jag skriver.
Dessutom är jag statistiker min gode Seleborg så kom inte med dina kvasivetenskapliga påståenden!

Utvandring från Finland till Skandinavien är inte konstant utan beror på flera faktorer bl.a. hur populationen i Sovjet ser ut! Under perioden efter andra världskriget specielt 1960-65 och 1974-79 var det en märkbar utvandring av varg från Sovjet!
Vilket har nämnts av Pulliainen 1965 och 1983!

139. Det har som vanligt tjälpt över till...

2010-12-06 11:13

Om eller inte vargen är inplanterad.
Nu var det inte alls detta det handlade om, utan om kommande vargjakt.
Det intressanta är dock att rovdjursfobikerna här, helt och hållet bygger sin nollvision på just detta med inplantering.
Det lustiga är också att dom kräver någon slags omvänd bevisbörda i fallet.

Det är tydligen inte dom som skall bevisa något (även om dom verligen behöver det) nej, det är vi som avfärdar tramset som skrönor och vandringssägner som gång på gång uppmanas "BEVISA" och klarställa att vargen INTE är utplanterad.

Så, till den dagen ni har något mer än några mytomaners fantasispäckade berättelser att luta er mot.
För något mer har ni inte!
Den dagen ni inser vem som verligen skall och bör hosta upp riktiga bevis för sina påståenden.
Till den dagen kan ni gott vara tysta, det kan jag nästan garantera att jägarkåren tjänar på.

138. Leif Kihlström och Sveriges ryska bastardvargar

2010-12-06 10:32

I vanlig stil försöker Kihlström att vrida bort debatten från det faktum han vill dölja, nämligen att varg är inplanterad i Sverige och att han är en fanatisk motståndare till all jakt och då inte minst vargjakt. Angående Kihlströms angrepp på Seleborg så har han redan fått svar. Jag skall lägga till några översiktliga funderingar. Leif Kihlström hade invändningar mot att Calle Seleborg använt sig av normalfördelningen i beräkningar av vargars migration. Kihlström kunde själv inte ange någon alternativ sannolikshetsfördelning utan påstod att det inte finns någon fördelning och att beräkningarna därför var ovetenskapliga. I rapporten ”Genetisk förstärkning av den svenska vargstammen ”står det ”För att kompensera för osäkerhet i tillgängliga data används vida distributioner (dvs. inte ett punktestimat utan en sannolikhetsfördelning som representerar alla tänkbara estimat). De numeriska resultaten omvandlades sedan till kvalitativa mått.” Vad betyder detta? Jo, för det första att inblandade forskare saknar den matematiska kompetens som hade behövts för att göra rimligt noggranna beräkningar med hänsyn till geografi, populationsekologi, -dynamik, etologi etc., i stället har man använt sig av ett inköpt dataprogram om vilket man lite förstår och i vilket man stoppat in data om hur stor andel av vargarna i Ryssland mm som är smittade av rabies, dvärgbandmask och 70 andra sjukdomar och parasiter samt tillgängliga data från vargövervakningen i olika länder. Resultaten har inte blivit vad man ville, detta skyller man på att man saknar data (borde man ha i tonvis) och därför vågar man inte visa upp sina beräkningar utan nöjer sig med en gissning mellan tummen och pekfingret av de olika metoderna att plantera in varg i Sverige, eller som man säger ”En strikt kvalitativ bedömning gjordes också, som kontroll av rimligheten i estimaten”. LOL
Benägenheten att flytta från födelseplatsen är en naturlig egenskap och ett rimligt antagande är att denna egenskap är normalfördelad vad gäller distans och kanske även riktning i förhållande till geografiskt möjliga riktningar och avstånd mm. Seleborgs överslagsberäkningar visar därför ett möjligt tillstånd. Nämnda rapport visar å andra sidan endast en förfärande låg kompetens hos landets "bästa" biologer.
Det bästa för landsbygden vore en total bojkott av all vargjakt och av allt eftersök där något av de stora rovdjuren är inblandade. Detta är troligen den snabbaste vägen till en förnuftig rovdjurspolitik. De grova övergrepp på en stor befolkningsgrupp som riksdagen nu tillåter kan inte fortgå länge till.

137. Ursäkta, Kihlström

2010-12-04 15:28

Det finns ganska många klarlagda migreringar av vargar. Faktum är att ju längre vandring det gäller desto färre har gjort en sådan vandring. Att antalet som funktion av vandringslängden kanske inte är en ren normalfördelning har jag inget problem med. Men när du börjar påstå att sannolikheten är densamma för att man hittar 6 vargar som vandrat i en viss tidsrymd som en eller två visar du att du inte begriper ett dugg av sannolikhetskalkyl.
Om så inte vore fallet hade väl inte Projekt varg kommit till slutsatsen att det var omöjligt att spontaninvandring kunde ske från den lilla populationen nere i sydöstra Finland.
Vad gäller migreringsvägar kom ihåg att från ursprungsområdet spred sig vargen längs Klarälven och Glomma söderut och österut längs Dalälven.

136. Hermansson

2010-12-04 09:54

I det här fallet har jag visat att Calle S har fel i sina beräkningar. Det var avsikten.
Med population i det här fallet menas naturligtvis den statistiska populationen som i detta fall är de invandrade vargar, det trodde jag var uppenbart. Du borde förstå att man inte kan räkna på detta sättet om du är insatt i matematiken som du försöker påskina.
Titta själv i boken och tala om ifall beräkningarna är rätt inte. Du behöver bara svara ja eller nej.

135. Leif Kihlström och sannolikheten som försvann

2010-12-03 22:46

Nu verkar Leif Kihlström inte ha vare sig någon definierad population, utvandringsmönster eller sannolikhetsfördelningar.
Det är bara när du blir synad du inte är ute efter att bevisa något.

134. Pelle H!

2010-12-03 22:06

Just den varg du nämner, kan du fråga renskötarna om. De såg den och begärde skyddsjakt vid 3-4 tillfällen när den vandrade söderut utmed fjällområdet. Jag tror ingen av renskötarna nämnde något om bilar eller bussar i samband med att de såg vargen – men vem vet, om vargen bussades hela vägen så släpptes den kanske av lite då och då för att terra renarna och deras skötare.

All information om denna varg kan du få via Skandulv, men litar du inte på dom, så fråga folk inom renskötarkollektivet.

133. Kihlström

2010-12-03 20:25

"får dessa 0-visionärer bestämma kommer jägarkåren att förlora!"
Hur menar du då? att jägarkåren vill ha varg?Detta blir ju kontentan,om vi 0-visionärer får bestämma så blir det ju 0 vargar och då har vi förlorat??
Hänger inte med i resonemanget faktiskt,men det är å andra sidan inte första gången du talar i tungor...

132. Hermansson ohc sannolikhet!

2010-12-03 20:24

Ett kort svar: Det finns inga sannolikhetsfördelningar som kan appliceras på vargens invandring till Värmland! Antalet variabler som påverkar detta är allt för stor! Det borde du veta! Jag skriver inte detta för dig utan förhoppningsvis finns det andra på J o J som förstår mitt resonemang.

Ett exempel; I Finland finns vitsvanshjort men inte i Sverige! Med Seleborgs matematik skulle det vara omöjligt att att se en vitsvanshjort i Sverige, ändå sköts en vitsvanshjort i Norrbotten 2010. Det har stått i J o J.

131. VVV!

2010-12-03 18:44

Norr om Gävle ligger landskapet Hälsingland och där kryllar det av varg! En enögd,tandlös varg från Ryssland bla.Men han gick nog inte hit själv,han fick hjälp.Det är min åsikt!

130. Kihlström påstår men kan inte svara

2010-12-03 17:41

Jag ställde två, konkreta frågor som du bör kunna svara på med hänsyn till vad du skrev i inlägg #125. I stället för att svara kommer du med en massa nonsens, Gezelius påstod aldrig med säkerhet att vargarna var kanadensiska, att komma med en sådan lögn undergräver dina påståenden helt. Frågan om vargarna var från Canada (fullt möjligt med hänsyn till att vargar hade importerats därifrån) eller från Ryssland och om vargarna sköts tämligen omgående eller inte är inte relevant. Att du kritiserar annans beräkningar utan att själv ha en aning om vilka sannolikhetsfördelningar som är tillämpliga är pinsamt för din del. Vad som är viktigt är att Gezelius vittnar om att varg sattes ut i Sverige. Ditt ogillande räcker inte som motbevis. Ägna dig åt att besvara de frågor du skall kunna besvara om du skall ha någon resttrovärdighet, att som du komma med egna lösa påståenden men inte kunna svara på grundläggande frågor visar att du inte vet vad du talar om.

129. Hermansson och sannolikhet!l

2010-12-03 15:42

Vi har debatterat förut och det är fruktlöst det håller jag med om, för du har inte förstått någonting!
Jag är inte ute efter att bevisa någonting, jag är bara intresserad av se hur hållbara argument ni har som berghårt vet att vargarna är inplanterade. Oavsett vad jag tittar på så rasar argumenten nämligen som ett korthus.

Seleborg lanserar i boken Avslöjandet sid 188-189 en sannolikhetsberäkning som är felaktig!

Jag vet inte hur och när vargarna kom till Värmland, var har jag påstått det. Jag bara ifrågasätter era argument.

Själv tillför du ingenting bara nya frågor och lösa kommentarer. Seleborgs matematiska diskussioner är felaktiga. Bl.a. så förutsätter han att sannolikheten för utvandring till Värmland är proportionell mot antalet vargar i ursprungslandet. Han anger sannolikheten 3 par vara 1/400000 vilket är ett felaktigt resonemang som får mig att tro att han inte vet vad han skriver!

Vi har invandrande vargar varje år frän öster. De flesta blir skjutna men några kommer igenom renbältet! Gezelius tror jag inte ett smack på om han inte kan komma med bättre uppgifter och det tycks han inte kunna.
Varför köper du hans uppgifter så lätt, är det för att det råkar passa din ursprungliga uppfattning! För inte så länge sedan försökte su becisa att det var ryska djurpatksvargar som var utsatta nu är det plötsligt Gezelius cargar det är frågan om.

"1972 hämtade vi tio kanadensiska vargar i Nordnorge, säger Eilert Gezelius." Vart tog dessa vargar vägen frågar jag mig? 10 vargar hade säkert upptäckts av renskötarna men 1972-1976 ansåg (undantag 1974) Projekt varg att det fanns endast 1 varg i Skandinavien! Denna sista varg har varit ett paradnummer för konspirationsanhängarna. Nu skall ni plötsligt få oss att tro att det fanns 10 vargar 1972 som ingen utom Gezelius sett. Men det är väl det här resonemanget som kallas logik!

128. Leif Kihlström och osannolikhet

2010-12-02 22:29

Kihlström sluggar vilt åt alla håll i sina fruktlösa men arbetsamma försök att bevisa att vargstammen i Sverige är ättlingar till vargar som gått på egna ben den långa vägen från Ryssland till Värmland. Men tyvärr, Kihlström, du ägnar dig åt meningslösheter, du kan INTE bevisa att varg INTE har planterats ut. Motsatsen är dock bevisad genom vittnet Gezelius, ingen har kunnat vederlägga hans vittnesmål och då hjälper det föga att du inte gillar honom. Sedan påstår du att "den statistiska population som vi skall studera inte är normalfördelad". Detta tarvar undersökas lite, vilken population är det du skall undersöka och vilken egenskap har denna population som inte är normalfördelad eller vad menar du med att populationen inte är normalfördelad? Sedan har du tydligen studerat "vargars utvandring från födelseorten" och kommit fram till att här föreligger heller ingen normalfördelning. Min gymnasielärare kan jag tyvärr inte fråga men jag frågade en professor som jag känner, han undervisar bland annat i stationära stokastiska processer och är rätt duktig på statistik och sannolikhetskalkyl i allmänhet. Han kunde inte hjälpa mig med någon lämplig sannolikhetsfördelning i detta fall. Så nu är det upp till dig, Kihlström, vilken fördelning är det frågan om och hur har du definierat "vargars utvandring från födelseorten" så att du kan tillämpa din sannolikhetsfördelning?

127. Kihlström

2010-12-02 20:13

Hade vissa personer gett f*n i att leka gud, så hade vi inte haft denna mördarmaskin lös i Sverige idag.

126. VVV

2010-12-02 20:13

Du har redan fått ett svar av Leif Kihlström, och att det finns vargrevir även norr om Gävle men inte i renbetesområdena i norra Sverige.

På frågan varför vargar ska planteras in, istället för att själva få vandra in – är en fråga jag själv ställer mig. Du får väl fråga SJF, för själv är jag emot allt vad inplantering heter och förordar just den naturliga invandringen.

125. Seleborg (119)

2010-12-02 20:13

Calle! Sannolikhetslära är inte din starkaste sida.

Om det underliggande materialet, den statistiska population som vi skall studera inte är normalfördelad så kan du inte använda normalfördelningen! Och vargars utvandring från födelseorten är inte normalfördelad.Det kan du kolla med vilken gymnasielärare som helst det behöver du inte söka hos någon Prof. emeritus i Nordamerika!


I Avslöjandet sid 188 skriver du "Stora däggdjur som vandrar gör det normalt längs stora avrinningssystem." Din slutsats att de skulle hamna i Bottniska viken är ju ett skämt! Du kan inte jämställa årsbundna vandringar av klövdjur med vargars vandring från födelseorten.

Calle detta är pseudovetenskap du presenterar! Det är på tiden att någon ifrågasätter alla påståenden som 0-visionärerna presenterar.

124. VVV

2010-12-02 17:39

Det finns vargar norr om Gävle! Men orsaken att det inte finns revir norrut beror på att Regeringen har bestämt att det inte skall finnas vargar i renbeteslandet! Så enkelt är det!
1964 föddes en vargkull vid Ultevis Norrbotten, 1978 föddes en kull vid Vittangi Norrbotten, 1991 föddes en kull i Jämtland! Samtliga dessa förekomster förintades p.g.a. att de fanns i renbeteslandet, Hade man inte undantagit renbeteslandet hade Norrbotten och Jämtland haft en vargstam i dag. Så enkelt är det.

123. Vägra jaga varg utan ersättning!!!

2010-12-02 07:47

Jag håller fullständigt med Dick Broman #38
Vargen är statens vilt. Har dom planterat in skiten, så får dom oxå ta hand om problemen! Varför ställa upp gratis åt dom??

122. KERSTIN

2010-12-01 21:06

Kan du då tala om för oss, som tror på att inplantering har skett, hur det kommer sej att det inte finns ett enda revir norr om Gävle..Och varför ska det planteras in nu om dom ändå kan "vandra hit själva" ?????????????

121. DALLE

2010-12-01 19:50

som svar på din fråga i inlägg No77 sista meningen. Så är svaret från mig JA.

120. Rättelse

2010-12-01 19:49

I 115 skrev jag att det saknar betydelse hur vargarna kom hit. När vi diskuterar deras negativa konsekvenser stämmer det. Men om fakta skulle presenteras som visar att vargarna utplanterats, och forskarna känt till eller förstått det, är det naturligtvis ytterst intressant och viktigt. Jag håller inte för osannolikt att så blir fallet, men det kommer att dröja.
Efter dagens presskonferens om varginplantering känns det riktigt att låta Andreas Carlgren själv hantera vargavskjutningen. Dick Bromans förslag i 38 är annars rättesnöret hur det bör skötas.

119. Leif Kihlström

2010-12-01 18:44

Du har erkänt att du har tillgång till Avslöjandet. Jag har redovisat mina sannolikhetsberäkningar i ett kapitel i den. Motbevisa gärna mina argument. Stoppa gärna in egna värden och se vad du får för resultat.

118. Dalle o Anders

2010-12-01 18:29

Helt rätt får dessa 0-visionärer bestämma kommer jägarkåren att förlora!
PS
Jag är inte för en ohämmad tillväxt av rovdjur! Kanske skulle vi begränsa jägarkåren oxså för att minska konkurensen? Utestäng storstadsjägarna till förmån för landsbygdsjägarna! Storstadsborna tar mer älgar än vad vargarna gör, om man nu är orolig för konkurensen!

117. Leif K

2010-12-01 18:29

Tanken har inte slagit dig att ingen har lust att debattera med bevarandesidan, kan bero på att det här forumet är för oss jägare.

116. Kenneth

2010-12-01 18:29

Ditt argument i inlägg 110 för att hårdnackat hålla fast vid inplanteringsteorierna påminner starkt om hur man en gång i tiden vägrade att tro på att jorden var rund som ett klot istället för platt som en pannkaka.
Oftast krävs det lite mer än bara den egna erfarenheten, för att förstå sådant som ligger bortom ens egen begränsade sfär.
Men visst, var och en måste få bli salig på sin tro. Synd bara att vi andra nu missar en intressant diskussion, men kanske någon annan antar "utmaningen".

115. Tack, och men, Leif Kihlström 113.

2010-12-01 18:28

Jag har ju redan skrivit att det inte spelar någon roll hur de kom hit!

114. Gud hör bön?

2010-12-01 18:28

Om så, vill jag be dig upplysa Kerstin att människan har hållet borta de stora rovdjuren länge, mycket länge, åtminstone i 5 000 år och att det har varit en förutsättning för vårt välstånd som vi har nått idag. Upplys henne också om hur viktigt det är med alla bäckar små, vilt löser inte världssvälten men gör den en gnutta mindre liksom egenodlade grönsaker och rotfrukter. Ingenstans i världen tillåts de största rovdjuren i människans omedelbara närhet, framför det också, och varför!

113. Kenneth Erikson

2010-12-01 15:54

Jag har respekt för att du inte vill ha varg Kenneth. Jag har också respekt för att du inte vill debattera med mig!

Men kanske någon annan vill. Tystnaden på detta forum är märklig!

Du får naturligtvis tro vad du vill om vargarnas upprinnelse men jag tycker det är lite konstigt att du inte vill diskutera detta när du ändå är så engagerad i vargfrågan och uttalar dig om ditt o datt!

112. Calle, vargar och världssvälten

2010-12-01 15:37

Tänk om det vore så enkelt att stoppa världssvälten genom att ta bort ett antal rovdjur.

Calle – det där med att blanda in världssvälten i rovdjursdebatten – är verkligen att undervärdera läsarnas intelligens. Men du kanske har mer kunskap om intelligensen i kretsarna av författare i dessa trådar än vad jag själv har?

Det är ett litet halmstrå du tar till när argumenten tryter och vissa här verkar faktiskt gå på dom.

Var kan man hitta att rovdjuren har någon inverkan på svälten i den länk du gav Calle? Hur tror du själv vårt eget slöseri av t ex bröd påverkar priset på brödsäd? Mängder av bröd sorteras ut från affärerna och slängs eller används till vildsvinsåtlar. Tror du inte svälten skulle bli mindre om människorna hade råd att köpa majsen till att äta, istället för att odlarna säljer den till ett högre pris för tillverkning av etanol till våra bilar, eller som eftertraktat djurfoder till både tama och vilda djur?

Själv tror jag vi i framtiden kommer tvingas äta mindre kött och fisk, och istället för att odla mat till tamdjur på markerna, odla grödor som vi själva kan tillgodogöra oss direkt, istället för via något annat djurs mage.

111. Dalle och Kerstin

2010-12-01 15:33

Dalle. Om vargen har kommit hit på egna fötter så bör den kunna klara sig själv utan miljonbelopp i stöd för riktad avel. För 7-11te gången. Jag anser att det ska finns 0 vargar bland bebyggda trakter och djurhållning. Är du av annan uppfattning? www.fao.org rekommenderas.
Kerstin. Du undviker konsekvent alla frågor och riposterar med en sidofrågo. Du kan börja med att svara på. På vad sätt har vargen gjort livet bättre för djur-näringarna i Sverige?

110. Det blir ingen debatt, Leif Kihlström, 105, utan ett kort svar.

2010-12-01 15:12

Det blir helt enkelt följande. Utan att något revir bildats på sträckan som vargarna påståtts färdats (från gränsen mot Finland och trots god tillgång på mat, ren och älg) dök slutligen vargar upp och bildade revir inom det område som utpekats som lämpligt enligt Projekt varg. Det räcker för mig och borde räcka för samtliga som har förmåga att göra en enkel sannolikhetsbedömning.

Annars är härkomsten utan betydelse, se mitt svar 98 på Dalles fråga. Vi vill inte ha vargen i vår närhet!

109. Calle – angående obesvarade frågor!

2010-12-01 15:12

Det är viss skillnad på de frågor jag ställer till dig, och som du ställer mig!

De frågor jag ställer till dig är orsakade av påståenden du själv gjort och som jag inte kan se stämmer med verkligheten. Men det kan ju finnas fakta som jag själv inte känner till, och därför vill jag ge dig en möjlighet att berätta om det som du stödjer dina påståenden på.

När det gäller den fråga du ställer nu, så har jag aldrig någonsin påstått att vargen på något sätt gör livet bättre för djurnäringen. Hade jag gjort det så hade jag antingen ljugit eller visat mig fullkomligt okunnig om varg, och det är jag inte! Hoppas det är svar tillräckligt för dig.

Var nu vänlig och svara på ALLA de frågor jag har ställt i dessa två trådar: http://www.jaktojagare.se/aktuellt/ostvarg-dodar-renar-i-gallivare
Och här http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=446107&context=67620#c1

Annars tyder jag dina påståenden som helt tagna ur luften och som rena fantasifoster. Nu har du chansen att visa att jag har fel Calle!

108. Det är många som verkar ha väldigt svårt...

2010-12-01 15:12

...att förstå vikten av hur vi uttrycker oss från jägarhåll och hur detta tolkas.
I förlängningen riskerar detta nämligen att bli den samlade bilden av oss.
Allt som skrivits av vargen här av dom värsta rovdjursfobikerna, det kan läsas av alla som är intresserade och har något intresse i vargfrågan... där har ni sanningen.
Det kan lätt läsas så här:
-Att vi hatar rovdjur.

Hade ni bara och enbart framfört och belyst problemen vargen ställer till med för löshundsjakt och boskapsbrukare, hade allt varit frid och fröjd.
Så lång är jag med, jag hänvisar till min inställning till vargjakt och utökad/förenklad §28 som jag flertalet gånger tagit upp här.
Nu är det långt i från så...
I stället låter ni det hagla löjliga överdrifter och fullständigt orealistiska förslag på lösningar.
För realistiska lösningar är vad vi behöver, inte illa dolt hat av en specifik djurart, välkryddat med skrönor, sägner och rena påhitt.

Vi behöver troligen tolerans och acceptans för att överhuvudtaget få forsätta jaga varg, så illa är det!

Världsvälten.
Inplanteringsskrönan.
Hur vargen dödar sitt byte.
Vad den äter och hur mycket.
Att den (som alla andra vilda djur) kan sprida sjukdomar.
Om den "behövs" eller inte.
Och hur farlig den rent fysiskt skulle vara för oss och våra barn, Lägg ner detta trams.
Någon nämde 5 åringsnivå...jag vet inte hur man skall klassa in ovanstående.
Jag vet inte, men inte tar man sig över några ribbor med vuxet och upplyst folk inblandade år 2010, så mycket kan jag säga

107. Långsökt?

2010-12-01 13:26

Ja kanske är Calles resonemang långsökt i dagsläget! Men ta bara en sådan sak som att Ryssland har infört exportstopp på grödor pga missväxt i år!
Med en ökande världsbefolkning så är det inte så svårt att räkna ut att det scenariot kanske inte ligger allt för långt borta när mat blir en bristvara och fler exportstopp införs! Då gäller det att vi kan producera vår egen mat!
Jag tycker att det är ett bra argument i debatten även om vissa kanske inte inser det! Vad den bristen på insikt ligger i kan de bara svara på själva!
Kanske samma brist på insikt som gör att de förespråkar varg trots de problem den förorsakar för de som måste leva med densamma.
Konsekvensanalyser bör göras noggrant och utförligt och inte bara flummas igenom. Då kanske insikten också infinner sig!

106. Dalle och Kerstin

2010-12-01 13:24

Dalle. Om vargen har kommit hit på egna fötter så bör den kunna klara sig själv utan miljonbelopp i stöd för riktad avel. För 7-11te gången. Jag anser att det ska finns 0 vargar bland bebyggda trakter och djurhållning. Är du av annan uppfattning? www.fao.org rekommenderas.
Kerstin. Du undviker konsekvent alla frågor och riposterar med en sidofrågo. Du kan börja med att svara på. På vad sätt har vargen gjort livet bättre för djur-näringarna i Sverige?

105. Kenneth Erikson (90)

2010-12-01 13:11

Indicierna pekar på att Projekt varg lyckades skriver du!
Det vore intressant om du nämnde vilka indicier du avser Kenneth! Läser man de två böckerna Vargmannens testamente och Avslöjandet om vargens återkomst så finns det tjogtals med indicier!
Den debatten ser jag verkligen fram emot!
Jag tar gärna den debatten med dig.

104. Dalle, utvärderingen är klar

2010-12-01 13:10

Fråga fåruppfödare, renägare och fäbodsbrukare vad skyddad frilevande varg innebär. Ska våra marker användas för att producera mat för människor eller rovdjur. Observera att vår största källa för ekologisk mat är viltet, vilket skördas genom husbehovsjakt. När jordens befolkning växer är det osannolikt att vi kan fortsätta snylta på andra länders matproduktion. 50% av vår mat importeras idag medan en tredjedelen av innevånarna på planeten svälter.

103. Kerstin Fredin! Obesvarade frågor!

2010-12-01 13:10

Det är till att kasta storstenar i glashus! Du om någon har en hel del obesvarade frågor på dessa trådar.
Bl.a. en hel del av mina. Din personliga slutsats...."vem kan ta sådant på allvar"? Precis Kerstin. Vem kan ta dig på allvar? Inte jag iaf! ; D

102. Kenneth Eriksson

2010-12-01 13:10

...det är nog inte så lätt att förstå för dom som har svårt redan att addera ett plus ett...
När dom sedan inte får svar på en fråga som till och med en femåring kan svaret på tror dom att man inte vill svara...

101. Ser fortfarande ingen fördel!

2010-12-01 13:10

Måste erkänna att jag fortfarande inte kan inse fördelen med att jaga varg när jag inte kan släppa hundarna på jakt! Hur det än är så där vargen finns där är jakten med löshund förstörd. Så varför ska jag då jaga varg för att bevara den? Knäck den pedagogiska nöten någon!

Det vore en helt annan sak om jag fick ta bort varenda varg där jag jagar, nollvision!
Så för min del så är det ingen vargjakt som gäller, allra helst oavlönat för att hjälpa projekt varg!
Att det sedan skulle göra att jakthatet ökar om jag inte jagar varg har jag ännu svårare att inse. Det dummaste jag läst på länge!

Så vad som på sikt gör det bättre behöver verkligen förklaras utförligt!

Låt vargen vara tills den växt alla över huvudet, den gör så bra reklam för sig så får den bara nå rätt antal så löser det sig av sig självt! Jagar vi inte varg så kommer vi snabbare i mål med det dessutom!

Nollvisionen den enda rätta!
VVV.

100. Jag hänger med

2010-12-01 12:07

Åke jag är helt och hållet med dig nu kör vi.

99. Och Calle, jag har också en massa frågor...

2010-12-01 12:07

...till dig som är obesvarade i andra trådar.
Först vräker du ur dig en massa påståenden, men när man sedan ber dig förklara varför mycket av det du säger inte går att visa i verkligheten – då blir det tyst.
Vem kan ta sådant på allvar?

98. Jag kan svara

2010-12-01 11:04

Oberoende av vargens härkomst är problemen desamma, och visionen förblir alltså opåverkad.
Det är väl inte svårt att förstå, det är i stället självklart.

97. 200 vargar i Sverige?

2010-12-01 10:23

Att det finns långt fler än 200 vargar behöver man inte vara någon mattestjärna för att räkna ut. Det är bara att inse fakta! Ta del av gjorda inventeringar, obs av varg, antal strövargar m.m. "Tänkte inte på det"? Vargarna har ju långa ben, rör sig snabbt över stora ytor. ; D
Ett attans springande av de 200 vargarna över HELA Sveriges avlånga land. Det kunde man inte tro...suck..

96. Tappat i anseende?

2010-12-01 10:07

Vem/vilka har tappat i anseende? En intressant frågeställning. Vem/vilka har tagit ansvar och tar ansvar för den svenska biologiska mångfalden? Är det vargkramar- amtörerna med sin falska och vinklade propaganda där de anser att rysk/baltiska importvargar skall ges företräde. Utan oss jägare så klara sig det svenska samhället inte en enda dag! Hur länge klarar sig det svenska sanhället utan vargkramaramatörer?
Hur länge klarar sig rysk/baltiska vargar utan svenska varg-kramaramatörer och deras falska/vinklade propaganda?

95. Calle

2010-12-01 10:07

Du fortsätter bara malandet om världsvälten, vad i allsin dar har den med 200 vargar i Sverige att göra?
varför har du så svårt att svara på frågan i #77
Om vi nu säger att vargen INTE är inplanterad, skall vi fortfarande ha 0 vision?

94. Bra Dalle

2010-12-01 09:35

Du har helt rätt, sökandet efter enkla svar har skapat en idiotiskt debatt i vargfrågan.
Jag ser bara Seleborgs senaste variant på temat, några hundra vargar ställer antingen-ellerfrågan "Ska våra marker användas för att producera mat för människor eller rovdjur" och fortsätter koppla ihop vår lilla vargstam med världssvälten.
Den typen av förenklingar och brist på nyanser förtjänar knappt ens att bemötas, men nu har debatten blivit så fördärvad av sådana dumheter, så att mer sansade röster har svårt att nå ut.
Tyvärr tror jag det har gått så långt nu, att jägarkåren har tappat i anseende och jag tycker mig märka på andra forum och i media att det rena jaktmotståndet vädrar morgonluft.
Det är allvarligt.
Jag hoppas verkligen att vargjakten blir av och att den sköts på ett bra sätt, för att i någon mån förmedla en annan bild av vad en jägare är för något.

93. Dalle, utvärderingen är klar

2010-12-01 09:00

Fråga fåruppfödare, renägare och fäbodsbrukare vad skyddad frilevande varg innebär. Ska våra marker användas för att producera mat för människor eller rovdjur. Observera att vår största källa för ekologisk mat är viltet, vilket skördas genom husbehovsjakt. När jordens befolkning växer är det osannolikt att vi kan fortsätta snylta på andra länders matproduktion. 50% av vår mat importeras idag medan en tredjedelen av innevånarna på planeten svälter.

92. Utplanterade vargar?

2010-12-01 08:39

Till och från Sverige kan man smuggla lite av varje. Tonvis med knark, bilar,båtar, hundar, lastbilar, entreprenadmaskiner, människor....Men INTE varg! Känns inte det lite märkligt? Ingen har någonsin kunnat avfärdat att det illegalt har utplanterats varg i Sverige! INGEN! Inte ens den svenska regeringen. Tvärtemot. Man har inte velat gå till botten med detta. "Vargen är här för att stanna. Hur den/de har kommit hit är inte längre intressant. Det spelar ingen som helst roll längre om varg är illegalt utplanterade i Sverige eller inte". Hur var det nu igen? Den svenska vargstammen uppstod ifrån 2 vargar som invandrade från xxx ner till xxx...En rena rama Adam och Eva historia.. ; D Nu gäller inte det längre..det formligen kryllade av varg vid den här tidpunkten...både i Norge och Sverige...De vandrade lite kors och tvärs...

91. Det finns inga enkla svar...

2010-12-01 08:14

Den eller dom som tror det lever nog i sin egen lilla fantasivärld, och så verkar tyvärr vara fallet med en del här.
Det finns ENKLA tankar i det hela, jo då!
Och en ENKEL tanke är just nollvisionen.

Det kommer givetvis inte att bli bättre dagen efter för att vi jagar varg, men sådana tankar har bara med ENKEL naivitet att göra.
Men på sikt, på sikt blir det bättre, och det är på sikt vi måste se det.

Vi har jagat varg EN! vinter och här finns då några som redan hävdar hur meningslös denna jakt är.
EN! vinterjakt på varg är allt dom behöver för att komma med sina ENKLA svar, hur man löser vargproblemet.
Deras lösning är nollvision.
Och visst är nollvision den ultimata lösningen på ALLA problem?
Den är ju hur ENKEL som helst, men är den REALISTISK?

Dom hävdar detta trots ingen som helst utvärdering eller tanke framåt.
Andra ENKLA lösningar kommer här som exempel:
-Skicka hem ALLA invandrare så fort dom begått ett brott inom Sveriges gränser.
-Dödsstraff för snatteri och stöld så "löser vi" problemet.
-Utegångsförbud efter midnatt i alla storstäder.
-Eller varför inte utrota all säl som äter upp fisken vi äter.
Enkla svar och enkla lösningar!

Jag tror det är viktigt att vi från jägarhåll visar att vi VILL jaga varg, att denna jakt blir avdramtiserad, och att vår övriga jaktutövning ses som en naturlig del av vårt levnadssätt.
Inte att folk ser den som en egoistisk "köttmarknad" enbart förbehållen oss jägare, att "alla som inte jagar, har INGET med jakten att göra".
Ett hånfullt "HÅLL KÄFTEN OM SÅNT NI INTE BEGRIPER" riktat till 90% av befolkningen, är det så ni vill ha det?

Ja, vi kanske får lov att "frysa arslet av oss" vid vargjakter (och annan rovdjursjakt) utan att få kött att placera i frysboxen.
Vi kanske skall utvärdera och acceptera konsekvenserna av frilevande rovdjur, det blir kontentan av det hela, men i slutändan har vi ändå alla tjänat på det...INGET är enkelt.

90. Indicierna pekar på att Projekt varg lyckades.

2010-12-01 08:13

Fakta eller inte men det blev som alla rovdjursfrälsta önskade, vargen kom dit de ansåg vara rätt plats. Att tro på något som någon (inkl. myndigheter och regeringar) påstår är inte detsamma som sanningen, det är historien full av exempel på. Vet du Kerstin Fredin att det är sant att pessinkivargen själv vandrade ner i landet eller har du valt att tro på myndigheterna? Ja så illa är det, frågan om rovdjuren och hanteringen av dessa har skötts så uselt att jag inte har någon respekt för ansvarig myndighet. Det är också visat genom forskning att det funnits stora brister!

89. Kihlström, beskyll mig inte för något jag har sagt

2010-12-01 08:13

Jag har inte refererat till någon av alla de berättelser som har florerat i hela Nordvärmland om okända bilar med märkta Kolmården. Men du hittar ingen häruppe som tror på spontaninvandringen. Vad jag gjorde var, att baserat på kända långvandringar, göra en sannolikhetskalkyl för chansen att minst tre kanske upp till 10 vargar spontaninvandrade hela vägen från Ryssland ner till det förlovade landet. Dessa beräkningar gav ett entydigt svar. Sannolikheten för en sådan spontaninvandring var försumbar.
Omvänt om jag använde alla påstådda spontaninvandrare som bas borde vi ha haft ett tiotal om året senaste 15-årsperioden.

88. Leif Kihlström

2010-11-30 23:26

Nu spekulerar ju inte jag utan återger endast vad den som då ledde viltforskningen på de 4 stora presenterade under en föreläsning. Däremot finner jag att du spekulerar, ex stövarjägarn minns fel, det var inte 1978, Bertil Haglund hade fel osv. Du kan naturligtvis inte veta vad som sades, däremot vet jag. Med facit i hand vet vi också vilka enorma problem återetableringen skapat. Vems är ansvaret? Jag hävdar att projekt varg genomfördes, där finns övertygande dokumentation för den som är intresserad av att ta reda på sanningen. Att det funnits sporadisk vargförekomst är det knappast nån som förnekar.

87. Kenneth Erikson

2010-11-30 21:55

Till skillnad från Wikileak så finns allt det material som Leif Kihlström hänvisar till tillgängligt för den som vill läsa – dvs aldrig hemlighållits. Men då måste man nog vara beredd att söka efter dokument på annat håll än bland det som finns på nätet. Det fanns ju inte så mycket till Internet under perioden runt 70-80-talet.

Försök du Kenneth att med egna ”fakta” motbevisa de fall Kihlström tar upp och då vargförekomst har kunnat konstateras så får vi se hur långt du kommer.

Fakta kvarstår att de absolut flesta av er som så envist tror på utsättning tenderar att själva ha otroligt dålig kunskap om de dokument som faktiskt finns. Det ni verkar hänga upp era teorier på är istället dokument som INTE finns.

86. Kihlström, beskyll mig inte för något jag har sagt

2010-11-30 20:33

Jag har inte refererat till någon av alla de berättelser som har florerat i hela Nordvärmland om okända bilar med märkta Kolmården. Men du hittar ingen häruppe som tror på spontaninvandringen. Vad jag gjorde var, att baserat på kända långvandringar, göra en sannolikhetskalkyl för chansen att minst tre kanske upp till 10 vargar spontaninvandrade hela vägen från Ryssland ner till det förlovade landet. Dessa beräkningar gav ett entydigt svar. Sannolikheten för en sådan spontaninvandring var försumbar.
Omvänt om jag använde alla påstådda spontaninvandrare som bas borde vi ha haft ett tiotal om året senaste 15-årsperioden.

85. #77 Dalle.

2010-11-30 20:13

Vad vinner vi på att jaga varg, får vi tillbaks jakten med löshund eller hjälper vi bara projekt varg med ideellt arbete?
Vi hjälper bara till med ideellt arbete är det enkla svaret på den frågan!

Varför ska då vi jägare ställa upp oavlönat på vår fritid om vi inte får ett dugg i utbyte?
Det vore väldigt intressant att få ett svar på den frågan i sin tur!

Och signalerna det skickar är att vi inte ställer upp på att få vår fritid förstörd med så dåliga motiv som hitintills presenterats!

Nollvisionen den enda rätta.
VVV.

84. kerstin

2010-11-30 20:13

mest rovdjur i förh till bytesdjuren,björn,varg,räv,järv,lo...vi har inte den glesbygd eller numerär på bytesdjur som krävs för att vargen mfl rovdjur ska äta sej mätta utom synhåll,gammal kunskap som ej behöver ältas ytterligare med hårklyverier från bevarandesidan,att folk lever förträffligt med varg nästan ända in i farstun i spanien etc hör inte hit..vi har ju vår räv som liknelse i den frågan

83. Calle Seleborg (75)

2010-11-30 17:57

Glömde att svara på en fråga som Calle ställde mig!

Calle (75) skriver "1976 fanns det ännu mera utegångsfår i Hedmark fylke. Tror du verkligen att landsbygdsbefolkningen skulle missat lämningarna efter en vargflock?"

Nej det tror jag inte Calle, att de skulle ha missat en hel flock och det gjorde dom inte heller. Man kände till att det fanns enstaka vargar i Hedmark och Hovind hade kontakt med flera jägare och ortsbor. När flocken etablerade sig våren 1976 dröjde det bara till augusti då en lantbrukare vid Nyhusgrända såg vargarna. Det var alltså ortsbor som först uppmärksammade flocken. Då trädde Hovind fram för media och berättade att han följt enstaka vargar i Hedmark under flera år.

Dina försök att få mig att framstå som mindre vetande är bara löjlig. En sådan låg debatteknik undanber jag mig!

82. Leif Kihlström om skrönor

2010-11-30 17:57

Hans förnekande av inplanteringsteorin påminner om det aktuella fallet om relevansen i diplomaters respektfulla beteende som fullständigt slagits i kras av Wikileak.

81. Varför blunda Dalle?

2010-11-30 17:57

Varför skall vi inte ta lärdom av gamla erfarenheter som inträffat med problemdjuret vargen? Ska vi blunda för det och sedan uppleva det våra fäder gjorde en gång till? Varför tror Dalle att dom lokala avdelningarna Jrf i dom värst drabbade vargområdena är mest negativa till vargen? Är det av erfarenheter eller bara av gamla skrönor dom har den inställningen?
- Vargen lägger sig inte ner och dör bara för att älgen, rådjuren m fl minskar i antal? Nej, den ändrar beteende och är mästare på att finna nya bytesdjur! Ingen nämd, ingen glömd! Jag fick för mig att du röstat på C men jag hade visst fel där!

80. vad extrema tankar!

2010-11-30 17:17

Alla här har verkligen extrema tankar här... finns det inte en mellanväg att gå då?
visst vargjakt får förekomma och utan att jägarna blir mordhotade mm.
Men varför ska vargar som troligvis aldrig sett ett får dö pga. det finns vissa "tamare" vargar som har lärt sig att boskap är lättförtjänt mat?
vad skulle du gjort om du är redigt hungrig och har två val.
1. äta den färdiglagade i detta fall hamburgaren.
2. spåra, döda, skinna, laga ett djur?
det är väl klart att en varg som bor för nära boskap väljer något som egentligen inte skulle finnas på jorden om det inte var för människorna (får, kor och vissa andra boskap skulle inte finnas om människan inte fortsatte avla och beskydda dessa).
Ja låt vargjakten fortgå men endast på de vargar som jagar boskap. sitt där vid era/andras boskap och skjut av de vargar som faktiskt är ett hot...
Vargen i sitt friska tillstånd skulle aldrig gå i närheten av människor eller bostad/betesområden.

79. Seleborg och skrönor!

2010-11-30 14:30

Seleborg anklagar andra för skrönor men levererar de flesta själv!

När vargförekomsten i Hedmark 1976 och Nordvärmland 1979 blev känd ställde man sig frågan varifrån dessa vargar kom. Man fann ganska snart tre möjligheter : 1. Vargarna är en rest av en historisk stam 2. Vargarna har vandrat hit österifrån, 3. Vargarna är utsatta.

Var vargarna en rest av en skandinavisk stam som klarat sig undan 1960-talets utrotningskampanj? De sista kända kullarna i Sydskandinavien är från 1921 (Dalarna) och 1933 södra Jämtland. Möjligheten om skandinavisk upprinnelse kunde vid den tiden varken uteslutas/bekräftas men det innebär ju inte att vargarna hela tiden skulle ha funnits just inom detta aktuella område. Efter andra världskriget ökade vargstammen och vargar började åter dyka upp i södra Skandinavien. Flera av dessa vargar dödades under perioden 1946-1965 och vi kan ju inte beskylla Projekt varg för att ha släppt ut dessa vargar Seleborg. Varifrån kom då dessa vargar som dödades i Norge och Sverige, på samma breddgrad som Dalarna, Nordvärmland, Härjedalen och Hedmark? Ja det vet vi idag tre vargar från södra Skandinavien som dödats 1950-1965 har analyserats, två vargar av dessa tre hade finsk/rysk härstamning den andra var av skandinavisk härstamning.

Har vargar kapacitet att komma hit på egna ben? Vi känner ju flera vargar som vandrat denna sträcka. De flesta utvandrare från öst har nog blivit dödade i renbältet men då glömmer man att de flesta ungvargar utvandrar på våren och under sommaren undgår de lätt upptäckt faktum är att alla vargar som dödats i renbältet skett under vintertid. Detta är orsaken till att vargar helt ”plötsligt” dyker upp på hösten i samband med det första snöfallet.

Tanken om utplantering har förekommit ända sedan 1974 (Norrbotten). Men fast det skrivitits två böcker i ämnen, flera polisutredningar, utlysts stora belöningar till den som kan lämna upplysningar har man inte kommit närmare. Däremot finns det tjogtals med skrönor Seleborg som visat sig vara felaktiga.
Utsättning ja möjligheten finns men av vilka och vilka vargar har satts ut? Det är bara skrönor, den ena mer fantastisk än den andra. Nu levererar Seleborg (41)ännu en "Man kan starkt misstänka att dessa påståenden hade för avsikt att dölja en inplantering av varg."

Läser man allt som skrivits om utplantering av varg så liknar upplägget mer och mer det som ges i Konspiration 58 (finns på nätet för den som inte vet vad det är).

78. Stövarjägaren 70 på kurs!

2010-11-30 13:22

Stövarjägaren anklagar mig för spekulationer. Han vill uppenbarligen inte ha någon debatt om det fanns vargar i Skandinavien 1978/79 för nu har han sänkt debatten till om han var på kurs eller inte: "Varifrån fick du att jag var på en kurs 1978?"

Stövarjägarn Jag läste bara dina inlägg;

Här kommer utdrag från dina inlägg

(31) 1978 föreläste B Haglund på Skogshögskolan då fanns inga vargar i Skandinavien.

(37) Jag var på plats var var du?

(56) B Haglund föreläste om de stora rovdjuren i samband med viltekolgikursen!

(70) Flera speklationer av Kihlström

Nu gällde ju din och min ordväxling inte om du var på jurs eller ej utan om det fanns vargar i Skandinavien 1978 eller inte. Till svar får jag att B Haglund sagt att det inte fanns några vargar då och att du tror bergfast på detta.

Dina kommentarer liknar allt mer de som ges av Konspiration 58!

Det står var och en fritt att tro vad han vill men anklagar man andra för att komma med spekulationer bör man åtminstone själv ha torrt på fötterna!

77. Jag säger bara en sak...

2010-11-30 09:49

Lägg ner skitpratet!
Presentera fakta och lämna fablerna i byrålådan.
"Larsson" och några andra rovdjursfobiker här forsätter på den inslagna (och hopplösa) banan, det enda dom förmår.
Vem har sagt att jag är nöjd med dagens rovdjurspolitik?
Är det förbjudet att vara realist här?
Om nu informationen är av betydelse röstade jag på M i senaste valet.
Och så då LD...
Färska siffror som talar för sig själv:
Åke och Lena representerar ett parti som nu desperat uppmanar jägarkåren till uppror MOT VARJAKTEN, och detta gör dom med ett dokumenterat stöd från 0,2 % av befolkningen.
Skall vi strunta i att jaga rovdjur?
Jag bara undrar, om det är den vägen vi jägare skall följa...vad blir då slutresultatet?
Vad ger det för signaler?

Sedan vore det slutligen rätt intressant att någon gång få ett svar av Calle Seleborg, och några andra också för den delen i följande resonemang:
Om vi nu säger att vargen INTE är inplanterad, skall vi fortfarande ha 0 vision?

76. Skicka odjuren till Bryssel

2010-11-30 07:48

Om dessa odjur är så värdefulla för EU , skicka ner dessa gosedjur till Bryssel

75. Kihlstrom, 1996 gick en skröna i graven

2010-11-30 07:47

Till dess hade man från flera håll försökt påstå att det fanns vargar av den gamla stammen som gömt sig i skogarna vid norsk-svenska gränsen. Påståendet dyker faktiskt upp ibland fortfarande.
Sist hörde jag det för några år sedan då Kristian Bernstone upprepade det på ett möte ordnat av länsstyrelsen i Västra Götaland.
När Pessinkivargen tog sig ner kallade Liberg det för ett mirakel.
Då bör det ha varit Guds hand, eller någon annan hand, som i slutet på 70-talet flyttade tre obesläktade vargar från ryska gränsen ända ner till Nyskoga i Värmland.
1976 fanns det ännu mera utegångsfår i Hedmark fylke. Tror du verkligen att landsbygdsbefolkningen skulle missat lämningarna efter en vargflock?

74. Pernilla, när du kommer

2010-11-30 07:47

...ut ur tunneln skall du finna att praktiserad rovdjurspolitik i Sverige inte följer Konventionen om biologisk mångfald, utan missbrukar den och prioriterar en (icke utrotningshotad – men rödlistad) art, varg, framför flera andra verkligt utrotningshotade djur och växter, både vilda och lantraser som är helt beroende av fotsatt skogsbete (fäbodbruk).
Jag hoppas att EU agerar korrekt här och inte är rovdjursindoktrinerade där också?

Som du sade – fast tvärtom:
Det är verkligen beklagligt hur många Svenskar beter sig gällande den biologiska mångfalden när de prioriterar ROVDJUR framför mycket mer hotade arter i betesbiotoperna.

Att låtsas som om det löser sig och ignorera alla rapporter från drabbade är oetiskt och odemokratiskt. Den pseudodebatt rovdjursvurmarna för är en ojuste förträngning av viktiga och sakliga argument och bryter på flera grunder mot konventionen om biologisk mångfald.

73. Gicklas! Mest rovdjur i Europa?

2010-11-30 07:46

Hur räknar du då? Mest rovdjur per land eller per yta? Mest rovdjur per art eller totalt?

När du talar om Europa, är det enbart EU du talar om då?

Vilka arter av rovdjur tänker du på?

Jag kan tänka mig att vi möjligtvis har flest björn och kanske också lo – men varg och järv?

72. Nu skrivs NY varghistoria..vi antar ditt erbjudande Åke S

2010-11-30 07:46

Bryr mig inte längre om vilka vargar som planterats in var och när eller vandrat in härifrån eller därifrån,det är GAMMAL historia. Huka er ni "folkvalda" i riksdagsbänkarna och vargkramare bakom tangentborden för ny skrivs NY VARGHISTORIA. Vi samlas och vägrar vargjakt o eftersök...det finns inget annat att göra. Vi måste stoppa vansinnet med beslutsfattare som först beviljar 49 mkr för att utrota mårdhunden som sprider smitta och i nästa klubbslag beslutar om ??? (okänt belopp)Mkr att öka den andra stora smittspridaren av samma smitta, vargen. Och ingen av de etablerade partierna bryr sig om befolkningen som skall leva och verka i denna miljö. Åke S förslag om enat uppror...enda utvägen nu!

71. gicklas 67

2010-11-30 07:45

8 751 000 000 gick vi "back" med EU-medlemsskapet 2009 för att vara "exakt"...

70. fler spekulationer av Kilhström

2010-11-30 07:45

Varifrån fick du att jag var på en kurs 1978?

69. Kerstin

2010-11-30 07:45

1) Nej jag menar att avsaknaden av
föryngringar i mellan och södra Sverige under så lång tid bevisar
att vargen inte går så långt när bättre marker finns närmare.
2)Det är skillnad på att flytta ur revir,vandra och etablera nytt mot att leta sig tillbaka till sitt gamla revir efter att ha blivit tvångsförflyttad.
3) Pessinkivargen,vilken för övrigt även den valde just Vittangi som sina jaktmarker och därmed riskerade att gå samma väg som tidigare vargar i Vittangi försvann spårlöst när samebyarna protesterade hej vilt för att skyddsjakt inte beviljades.Under ett helt år varken syns eller hörs någonting om Pessinkivargen,samma varg som under en och samma månad
(Dec.2006) dödade ren efter ren
ger inte ens ett enda kadaver efter sig under ett år,utan bara en skithög i Gällivare i Feb. 2007 och en i Dalarna i Aug.samma år?
Sedan "hittas" den helt plötsligt
i Gävleborgs län nov.2008 och har lämnat valpar efter sig...
Pessinkivargen var därmed den första invandrade vargen på 17 år som lyckades få kontakt med mellansveriges vargar och därmed var den "livsviktig" för forskarna...Var den höll till under ett helt år och hur den kom till Galven kan man bara spekulera i,själv är jag dock av den uppfattningen att den,precis som alla andra vargar som tidigare nått mellansverige,fick hjälp på traven.Skithögar i sig kan placeras där man vill ha dom,och detta är det enda bevis som forskarna kan peka på som säger att den varit där dom menar...
Pessinkivargen är ett av de största undren som gått forskarnas väg under hela vargforskningen och mot sådana "tillfälligheter" är jag allergisk...

68. Inavel?

2010-11-30 07:43

Vad talar för att våra vargar skulle lida av inavel. Exempel. På ön Visingsö i Vättern (En mil lång och ca 3 km bred) gick några Rådjur över isen en smälkall vinter för ca 15-20 år sedan. Det är inte ofta Vättern fryser till så någon stor påfyllning från fastlandet förekommer inte. Visingsö saknar räv. Rådjurstammen har ökat till otroligt stor population och det är inga små inavlade individer som springer omkring där inte. Fina trofé bockar, rådjur i storlek med de som finns på fastlandet. Trots att dessa borde vara en mycket inavlad population.

Inavelsargumentet på vilt är om vi ser till detta rent trams.

67. Hedblom...

2010-11-29 17:33

...bör ha i åtanke att Sverige har mest rovdjur av alla länder i europa... att böta bort bekymren har föga effekt dessutom, vi bötar unisont lågt räknat 5 miljarder per år för att få lite klapp på axeln från eu, men bekymren med rovdjuren ökar i takt med kostnaderna och djurens numerär.. ekorrhjul...

66. Var det inte så...

2010-11-29 17:23

att artikeln handlade om vinterns jakt på varg och om polisens agerande när det gäller omhändertagande av vapen i samband med nyttjande av §28? Borde det inte vara det som diskuteras här, eller?

65. Vargkramaramatörerna....

2010-11-29 16:46

1). Det föds normalstora vargkullar i Sverige.
2). En stark tillväxt i vargstammen.
Hittills 13 st säkerställlda föryngringar. Sannolikt minst 9 st till. Inventeringen har bara börjat.
3). Inte vanligt med några fel hos svenska vargar pga inavel.
4). Helt och hållet ett POLITISKT BESLUT att släppa ut "nya" vargar i Sverige.
...vargkramaramatörerna o deras mångfald....gäsp..znark..... ; D

64. Stövarjägaren 56

2010-11-29 15:42

OK du var alltså på en kurs 1978. Men det förändrar inte saken för mig. Om Haglund sagt, det du lägger i hans mun, att det inte fanns vargar i Sverige 1978, så hade han fel.
Vargkullen som föddes 1978 i Vittangi var den första kända kullen sedan Ultevisflocken 1964.
Jag trodde alla som debatterade vargar visste det, men där misstog man sig.
Det var ett jäkla liv på renskötarna 1977-1980. Jag förstår inte varför du inte kan ta åt dig den informationen, kanske tror du att jag har fel, då begår du ett misstag min gode man.Mina uppgifter kan nämligen kontrolleras och det kan inte dina uppgifter.
Det är bara att läsa jakttidningarna från här tiden så ser du att jag har rätt. Det fanns ca 10 vargar i Sverige 1978!

Vintern 1977/78 spårades 7-9 vargar i Sverige. Ett vargpar som registrerats öster om Kiruna (Vittangi) vintern 1977/78
födde en valpkull våren 1978.

Vargavintern 1978/79
5-6 vargar ses av poliser vid en sjö i Vittangi.

På hösten 1979 fanns det fortfarande flera vargar kvar i Norrbotten

63. Dalle!

2010-11-29 15:42

Jag tror du är ganska ensam om att förespråka dagens rovdjurspolitik!

- Varför lägger du inte ner?
- Din politik (C) fungerar inte!
- Regeringsbeslutet taket 210 vargar efterlevs ju inte!
- Varför prioriteras inte en omfattande spårinventering av varg?
- Jag tror inte du förstår konsekvenserna av dagens underskattning av vargstamen!
- Att jaga enstaka vargar hjälper ringa när hela mellansverige snart är nerlusat med vargrevir!

62. UTROTNING av en djurart i modern tid!

2010-11-29 15:42

Det är bara att hoppas att EU, ställer Sverige inför Domstol, att Sverige får DYRA böter och att vargen blir FREDAD!
Svenska regeringen, beträffande Rovdjurspolitiken är en stor skandal internationellt och det kommer att slå tillbaka riktigt hårt, så småningom.
Var man förstår vad Svenska regeringen vill uppnå med detta idioti, i samarbete med SJF, JRF etc.. en försiktig utrotning av vargstammen.
Det är verkligen beklagligt hur många Svenskar beter sig gällande den biologiska mångfalden inkl. ROVDJUR.

61. Man kan inte mer än dö

2010-11-29 15:42

…och det gäller på 2000-talet lika väl som för 500 år sedan. Nuvarande rovdjurspolitik står bakom 3 dödsfall, och ännu fler skadade för livet av björn, i Norden det senaste decenniet och det är inget att ignorera. Vargen tar tamdjur och utarmar viltbestånden på 2000-talet på samma måte som för 500 år sedan. Är det någon som tror att vargen är snällare att ha bland folk idag än förr? Möjligen Dalle då, som gör en sak av att vi passerat ett millenniumskifte. Skiftet skedde på 60-70- talet, till det sämre.

60. Hälge 50

2010-11-29 15:41

Det är riktigt att i Projekt varg står att det sannolikt finns endast en varg i Sverige och Norge vintern 1975/76. Men det måste ju inte vara detsamma som det verkliga antalet!

En varg i Padjelanta
November 1975 upptäckte Sigurd Läntha spår efter ännu en varg ovanför Aktse.
Spå efter varg vid finsk-norska gränsen
Tre vargar mellan Målselv och Narvik
Två vargar I Nord-Tröndelag
Två vargar Hedmark

Det verkliga antalet vargar vintern 1975/76 bör ligga inom spannet 2- 6 individer.

59. GÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSSSSSP!

2010-11-29 15:41

"För att återfå en livskraftig svensk vargstam återstår endast återinplantering av varg". "Ett avelsprogram med varg pågår"!

58. Åhhh! Så du menar Sixten Johansson

2010-11-29 13:59

……att vargen som vandrade från Pessinki i norr, mer till Gävleborg via Dalarna var en varg som forskarna tidigare hade ”bussat” till Finland och som nu försökte ta sig hem?
Den norska märkta tiken – hur vad det med henne då? Hon hade fötts och märkts i Norge – hur kom det sig att hon hittades vid gränsen Finland/Ryssland och där sköts?
Vargarna söker sig knappast hemåt Sixten, men de har uppenbarligen bestämda åsikter var de anser vara ett bra område att föda upp sina valpar i. För att själva få avkomma så MÅSTE ungvargarna flytta hemifrån – så enkelt är det.
Kanske gäller något liknande för vargar som för vandringsälgar. Man har upptäckt stråk som alltid har använts – inte bara under de senaste åren, utan kanske under 1000-tals år.

57. Calle Seleborg (41)

2010-11-29 13:59

Calle jag vet att du är en stor anhängare av konspirationstanken!
Du skriver "Alla var mycket förvånade för det fanns inga lämningar, (kadaver), efter vargslagna djur. Man kan starkt misstänka att dessa påståenden hade för avsikt att dölja en inplantering av varg".
Hur kan du veta att det inte fanns några kadaver. Det är väl möjligt att Hovind 1976 inte hittat något vargdödat kadaver. I JoF nr 5 1977 intervjuvades Hovind där han säger "Den huvudsakliga födan för vargarna är rådjur, rävar och älg.
1978 skriver Svein Myrberget i Norsk Natur "Hovedföden til disse ulvene synes å vaere olike viltarter, sannsynligvis tar de også enkelte sauer og geiter og noen tamrein."
Jag förstår inte heller när du skriver "Detta försök gick i kras när DNA-undersökningarna började."
På vilket sätt ser du denna koppling mellan Trysilflocken 1976 och DNA-tester som började 1996 ??
Ibland verkar fantasin skena iväg!


56. Leif Kihlström spekulerar.

2010-11-29 13:57

Men hallå Kihlström. Jag skriver väl inte tillräckligt tydligt för dig. Bertil Haglund föreläste om de stora rovdjuren i samband med viltekologikursen. Han presenterade samtidigt naturskyddsföreningens projekt varg för oss närvarande. Vad är det du inte förstår? Han var dessutom den person som ledde forsknigsprojekten och nära knuten till naturvårdsverket. Varför säger denna person 1978 att det inte finns varg i skandinavien och att enda vägen att få åter varg var genom inplantering. Min minnesbild är glasklar. Du verkar mest besvärad av att fakta redovisas av mig som var med.

55. Sixten Johansson Suikki (51)

2010-11-29 13:57

Vad menar du med "Man kan undra om inte detta gällde skånevargen." Vore intressant att höra vad det var för särskilt med skånevargen som du undrar över.

54. Det är viktigt att det blir vargjakt...

2010-11-29 13:57

Och det är också viktigt att vi ställer upp!
Dalafolket har lång erfarenhet av uppror mot staten, jo, den erfarenheten skulle jag vilja kalla historia...för det var 500 år sedan.
Skall vi leva i dåtid eller nutid?
Är det bättre att framhålla hur "bra" vi hade det på medeltiden i stället för att försöka leva på 2000 talet?
Skall vi komma någonvart jägarmässigt är det, jag lovar, av högsta vikt hur vi uttrycker oss och framställer våra krav i vargfrågan.
Vi måste, ursäkta uttrycket skita i vad vi vi tycker om vargen som djur i debatten och inrikta oss på fakta.
Vi måste borse från skrönor om utplantering och uppätna barn.
Detta har också med moderna tider att göra.
För vill vi vara med och påverka måste vi också leva och verka i nuet, det är det ända val vi har.

53. Khilström, Fredin m fl

2010-11-29 13:55

Den flock av vargar ni hänvisar till i Vittangi var inte ens känd utav Bjärvall m fl när den fotograferades av en kvinnlig tjänsteman ifrån helikopter. Några spårobservationer hade inkommit under den gångna vintern. Av den flocken så sköts alla utom en enligt Anders Bjärvall, Som då var ansvarig för`"vargprojektet". Sen skulle den enda överlevande av den flocken ha vandrat ner till Värmland där det "så lyckligt" fanns en av motsatt kön!! Fanns obekräftade uppgifter om en varg på norska sidan också. Att i detta avlånga land hitta en partner mitt i området där projekt varg önskade en etablering måste näst intill vara en omöjlighet!! Det finns idag bevisligen tikar som går i flera år utan att nån hane vandrar in. Betänk då att det finns minst 100 hanvargar idag!!1 Sätt det i relation till hur det såg ut i slutet av 70 talet så måste även dom mest fanatiska vargförespråkarna undra hur det gick till! Gör ni inte det så är ni inte trovärdiga.

52. Stövarjägaren (47) minns fel!

2010-11-29 10:29

Stövarjägarn minns nog fel när han nämner att B Haglund på ett möte 1978 i samband med presentationen av Projekt varg påstod att det inte fanns varg i Sverige. Det var 1976 som Projekt varg presenterades och då kände man säkert till en varg i Sarek det står i rapporten på sid. 5 "I Sverige och Norge finns sannolikt endast en varg medan det i Finland finns en svag stam."

51. Hej Kerstin

2010-11-29 10:29

Det är ingen tvekan om att vargar som har brottom klarar sig genom renbeteslandet. Detta speciellt på sommaren när snöskotrar inte går att använda. Varför tror Du att den hade så brottom? Ett känt faktum är att vargar söker sig hemmåt när man försökt plantera ut dessa på annan ort. Om detta kan även läsas i Rapport från Projekt Varg. Det är bland annat därför som man använder hägn och åtel. Man kan undra om inte detta gällde skånevargen. Det är ju så att när vargar ska planteras in så kommer dessa någonstans ifrån.

50. Läs gärna kapitel 3 projekt varg

2010-11-29 10:27

Tryckt juni 1976. Utgiven av Svenska Naturskyddsföreningen. "Under vintern 75-76 fanns sannolikt endast en varg kvar i Sverige och Norge en hane"
Här ni kan ni välja vilken del ni vill läsa.
http://www.rovdyr.org/arkiv/pro_varg/default.html
Samt denna var den som jag refererade till.
http://www.rovdyr.org/arkiv/pro_varg/en.html

49. T-terrier!

2010-11-29 07:59

Om du menar att föryngringar i norra Sverige skulle vara ett bevis för att vargar inte tar sig till Värmland för egen maskin, då är det bara att inse att vissa som kallar sig jägare inte håller sig uppdaterade om det som dom kommer med påståenden om.

OK! Vi kan väl säga att du kanske har rätt, men hur ska vi då förklara den norska märkta vargtik som vandrade upp genom hela Norge, vidare genom norra Finland och senare sköts vid Finsk/Ryska gränsen? Kan det möjligen bero på att man bussade vargarna inte bara västerut, utan tog med sig några öster ut också? Undrar inte du också varför man inte passade på att märka de vargar man körde omkring med så här?

Pessinkivargen (Galvenhanen) måste f ö ha släppts av en 3-4 gånger på sin väg söderut, för att få terra renskötarna lite så att de begärde skyddsjakt. I samband med sådana ansökningar, kunde man hitta avföring och följa vargen hela vägen från Pessinki i Tornedalen, ner utmed fjällkedjan och ner till Dalarna och en tid därefter hittar man den igen som etablerad med en tik i Galven.

48. Jasså minsann stövarjägarn, du visste nu plötsligt!

2010-11-29 07:58

Visste du då möjligen att samerna sökte jakt på betydligt fler än de två som gavs tillstånd för? (Allt står i länsstyrelsens beslut). Visste du att för att finna fler än två vargar i en flock (uppskattningsvis 10 i detta fall) så krävs minst en föryngring. Den föryngringen kan inte ha varit tidigare än våren/försommaren 1978, vilket betyder att ett vargpar hade bildat ett revir SENAST i BÖRJAN av 1978 och måste ha parat sig ett par månader innan valparna föddes i april/maj.

Summa summarum så fanns det alltså vargar i Skandinavien 1978 – vad du nu än hörde sägas enligt ditt inlägg 31.

47. Kerstin Fredin och Leif Kihlström

2010-11-28 20:00

Jag vet att skyddsjakten ägde rum -79. På vilket sätt menar du att det påverkar vad BH sade under en föreläsning på viltekologikursen -78? Jag var där, jag vet vad som sades och det ändrar inte era ifrågasättande på. Vi var för övrigt 40 stycken till som hörde detta. Är det månne besvärande att det finns andra vittnen som fanns med och som vet vad som sades och vad som planerades? Projekt varg presenteras för övrigt på denna föreläsning.

46. Sixten en liten rättelse

2010-11-28 19:06

Bo Toresson föreslog en höjning av grovt jaktbrott från 2 år till 6 års fängelse.

45. En vargjakt för att befästa utplantering!

2010-11-28 18:52

Så alla jägare, dags att ytterligare befästa vargstammens varande. Ser att det verkar finnas 25% jägare som vill ha varg. Men ser också att många nya troll dykt upp. Troligtvis trolltrumman som skallat. Ut och jaga dessa 12-15 som licensen verkar bli. Men ännu bättre stanna hemma och låt staten sköta jobbet. Har ni förresten tänkt på att vi vid tilldelning av ex lodjur och björn alltid har fått en låg tilldelning för att stammen ska sprida sig söderut. Nu behöver väl inte detta argument tas på allvar längre då man kan flytta rovdjur, tom. importera från Finland, Ryssland och även djurparksvargar. Finns inte längre några spärrar kvar för hur denna svenska rovdjurspark ska hanteras. Så lasta vagnarna fulla och plantera ut så att alla i Sverige kan få njuta av våra rovdjur. Tar då inte så lång tid att sprida dessa glädjeämnen till alla.
Det finns ingen trovärdighet kvar längre i denna lekstuga. Att först ta beslut om att vi ska ha en långsiktigt genetisk stark vargstam och i nästa stund beslutar man om att vid norra delen av Sverige inga vargar ska få finnas. Man stänger av den del som en naturlig invandring kan ske. Så år efter år kommer vi att få vänja oss vid dessa artificiella inplanteringar. Det nya namnet på denna rovdjurs lek bör kunna bli svenskt rovdjursmenageri.
Finns det ingen lite pojke som kan skrika men titta han har ju inga kläder på sig. För visst vore det bättre att lägga alla dessa pengar på gamla som ibland tvingas sitta fullskitna i timmar för att det inte finns pengar till personal. Så till er alla som så gärna vill ha varg, en dag blir Du också gammal och får också Du uppleva denna förnedring med att inte få hjälp, hjälp då Du så väl skulle behöva den.
Så testa gärna med att nästa gång era barn kommer en helg, skit i full er, sitt så 1 timme och en kvart innan ni går och tvättar er. Testa gärna fler gånger för att riktigt känna er för. För detta är den verklighet våra gamla i dag får uppleva.
Så till er alla en riktigt god skithelg på er.

44. Stövarjägarn!

2010-11-28 18:50

Om du har något som helst intresse av att få kunskap om sanningen kring detta, så tycker jag att du ska kontakta länsstyrelsen i Norrbotten och be att få kopia av beviljad skyddsjakt på två vargar som meddelades Talma och Saarivuoma samebyar 1979-02-26 (Mattias Tuuri respektive Johannes Labba). Diarienumren är 11.362-122-79 och 11.362-394-79. Annars kan du skicka din mailadress till mig (du hittar den på Rovdjursföreningens hemsida), så kan jag skicka dig en kopia av bifallet.

Här kan du bl läsa att: ”Talma sameby uppger i sin ansökan, att det finns två grupper om åtta respektive fem vargar samt därutöver enstaka vargar inom samebyns område. Saarivuoma sameby uppger i sin ansökan, att det under senaste tiden observerats upp till tio vargar inom samebyns vinterbetesmarker, Genom de viltinventeringar som utförts av statens naturvårdsverk framgår, att två grupper om sex respektive två vargar under vintern uppehållit sig inom Talma och Saarivuoma samebyars område.”

Att du själv var på plats och hörde Bertil Haglund uttala att det inte fanns några vargar i Skandinavien 1978, har väldigt liten bäring när samerna själva kunde visa på motsatsen – eller menar du att samerna kom in med en ansökan för vargar som inte fanns? (Spår och vargdödade renar dokumenterade av länsstyrelsen).

Sedan är det lite underligt att du först litar på en forskare medan du tvivlar på andra. Är det bara beroende av om det forskaren säger också passar in i dina egna teorier som du klarar av att ta till dig informationen? Lite dumt, för då är det lätt att bli ordentligt grundlurad, det är du nämligen inte ensam om att ha blivit.

Kan nämna att jag tidigare skickat kopia till en annan person som brukar debattera i dessa trådar, och som du kan se i diskussionerna här, (se nr 68, 70 m fl) http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=407534&context=67620 så blev han vad man kan kalla ”förvånad”. Det verkar finnas många som bygger sina teorier enbart på fabler, som har väldigt lite – om något - med sanningen att göra.

43. Har anmäld mig...

2010-11-28 18:49

för vargjakt 2011.....fast BOJKOTT blir det !!!
Nu er det nog med Lek !!
Låt Stat,förbund,o vargkramare sköta det........

42. Leif Kihlsröm

2010-11-28 18:49

Det enda Vittangivargarna bevisar är att varg inte tar sig för egen maskin hela vägen från Finland till Värmland för att föröka sig,det finns precis lika bra marker mycket närmare...som exempelvis just Vittangi...
Och det var just på grund av att dessa vargar som etablerade sig själv alltid blev borttagna innan de kunde bilda en fast stam som det beslutades att Projekt varg
med insättning av varg längre söderut,utom räckhåll för samerna,
sjösattes.Att varg skulle sättas ut i Värmland berodde helt enkelt på att vargen inte vandrade så långt in i Sverige innan de bildade revir...
Helt plötsligt,som på beställning,ändrade de dock beteende och vandrade mycket längre än de någonsin gjort under alla år man haft dom under uppsikt...Inte nog med det,dom
valde precis samma område som forskarna utsett.Hallelulja!!
Numer menar forskarna att detta bara var ett sammanträffande och att det var forskarnas skicklighet
att räkna ut bästa biotopen för dom som var avgörande...
Alla vi som lyssnat på dessa forskare i trettiotalet år förstår dock att om allt berott bara på den skicklighet och kunnande forskarna ståtar med angående vargen så hade vi varken haft vargproblem eller vargar i Sverige i dag,för då hade det bara blivit kattskit av alltihop...

41. Kihlström

2010-11-28 18:48

Per-Egil Hovind kom med dessa påståenden på ett seminarium på Skogsforsk i Elverum. Alla var mycket förvånade för det fanns inga lämningar, (kadaver), efter vargslagna djur. Man kan starkt misstänka att dessa påståenden hade för avsikt att dölja en inplantering av varg, alternativt teorin om överlevande oförmärkta vargar bland alla skogsarbetare. Detta försök gick i kras när DNA-undersökningarna började.

40. Leif Kilström

2010-11-28 18:47

Jag har läst historien som Du skriver om. Jag vet också vilka som satt i Styrningsgruppen för projekt varg. En del var väldigt aktiva i Svenska Jägareförbundet. Jag vet också om den förklaring Du beskriver. Det är så man försöker tillrättalägga sanningen. Ett populärt ord är att kalla allt som motsäger detta för skrönor. Jag tycker att de personer som svarat för lögnerna om vargarnas hitkomst borde skämmas. Orsaken till den upprörda stämningen kring vargarna går till stor del att finna i dessa lögner. Hade man från början hållt sig till sanningen så hade troligen vargproblemet varit mindre i dag. Jag vill bara referera till en man från Söderköping, hanns fru och son som var på ett möte i Finnspång där folk från ett stort jägarförbund redogjorde för hur man undet 80-talet medverkat till inplantering av fem vargar i Värmland. Jag har pratat såväl med mannen i fråga som med hanns fru. Jag betvivlar inte sanningshalten. Jag är övertygad om att Projekt Varg nu är fullbordat och att detta har huvudsakligen skett med mänsklig hand precis som skrevs i Rapport från projekt varg. Du kanske kan svara på frågan om Svenska Jägareförbundet fortfarande skänker några miljoner av jägarnas pengar per år till vargprojektet. Det är väl också sant att Bo Toresson före detta förbundsordförande för Svenska Jägareförbundet godkände förslaget att höja straffsatsen för grovt jaktbrott från två till fyra års fängelse.

39. stövarjägarns bluff

2010-11-28 18:46

Då hade Haglund fel eller så minns du fel vad han sa!
Tidigt på vintern 1977/78 renskötarna spår efter tre djur i Jokkmokksfjällen. Den 15 juli 1978 fotograferades en varg i norra Västerbotten. Vintern 1978-79 fanns en flock på 8 djur vid Vittangi. Lyan påträffades i februari.Den 14 mars 1979 sköts med tillsånd en av dessa vargar.
Vittangiflocken 1978 känner alla till som har följt utvecklingen. Det är bara att gå tillbaka till källorna Hermansson eller så presenterar du var Haglund skriftlige påstått detta!

38. Vägra jaga varg utan ersättning!

2010-11-28 18:45

I den situation som råder måste alla jägare tillsammans på alla möjliga sätt hjälpas åt med att skapa en opinion för att rädda jakten.
Vi måste ta ställning, visa civilkurage och säga nej till frilevande varg i Sverige och stå upp och argumentera för detta för att vinna opinion för en ny rovdjurspolitik.

Vad varje jägare bör fråga sig då är vad ska vi göra, hur ska vi kunna vinna opinion för vår sak?
Om vi löser alla problem åt staten med problemvargar, ställer upp och jagar åt staten när det behövs för att lösa Statens problem med vargarna. Och hjälper staten med tillfällig licensjakt för att tillföra nya gener och göra den Svenska vargstammen livskraftig och värdefull.
Kan vi då vinna opinionen?

Nej! Jägare som ställer upp på detta är lurad in i stugan för att bli uppäten.
Vargen är statens vilt låt staten ta ansvaret för förvaltningen.
Låt staten registrera sina egna tjänstemän på Länsstyrelserna som vargjägare och se till att staten själv får lösa skyddsjakterna och skjuta bort problemvargarna.
Då får staten ta konsekvenserna fullt ut för att de allierade sig med miljörörelsen.
Det kommer att bli intressant när staten måste börja med att argumentera för att jaga varg.
Men det smartaste sättet att säga nej på och tala om för Staten att nu får Ni ta fulla ansvaret för rovdjurspolitiken, är att begära ersättning vid all jakt på varg, tycker jag.
Då arbetar jägarna åt Staten och Staten kommer då också att få ta alla de negativa konsekvenserna som en vargjakt innebär. Låt miljörörelsen kriga med staten!

Kräv därför avtalsenlig lön med traktamente och reseersättning och fri jaktutrustning eller ett konsultarvode om 500kr per timme.
Ställ också krav på en statlig jaktledare som blir av med bössorna och som får sitta av fängelsestraffet om det begås något misstag under vargjakten.

Våga vägra varg men vägra också att jaga varg åt staten, utan ersättning!

37. Leif Kilström

2010-11-28 14:17

Mitt påstående att Bertil Haglund sade att det inte fanns varg i skandinavien är riktigt. Jag var på plats, var fanns du?

36. Stövarjägaren 31

2010-11-28 10:26

Ditt påstående att Bertil Haglund 1978 skulle ha sagt att det inte finns några vargar i Skandinavien är fel!!! Möjligen har du fel årtal.
Vintern 1977/1978 upptäcktes flera vargar i Norrbotten och den första kullen sedan fridlysningen skedde 1978 vid Vittangi. Dessa vargar "försvann" under de närmas följande åren.
Det finns en bok från Skogshögskolan Faunavård av I Ahlen sid 137 citat "Hösten 1976 kom överaskande uppgifter från Norge om en grupp på minst 4-5 vargar i Trysilområdet. Denna grupp kan vara förklaringen till de ganska många rapporter om vargobservationer som under flera års tid kommit från Härjedalen, sästra Dalarna och norra Värmland" slut citat.
På ett nordiskt rovdjursmöte i Röros hösten 1976 informerade P. Hovind att han under flera år spårat varg i Hedmark. Med på detta möte var bl.a. Bertil Haglund.
Om de här vargarna kan du läsa i varenda jakttidning från åren 1976 -1980.

35. max 100

2010-11-28 10:26

det racker gott med max 100

34. Bojkott

2010-11-27 22:19

Nu får det vara slutjagat åt staten nu hoppas jag att alla bojkottar vargjakten och väntar några år tills det blir skottpengar å vi får betalt för att hånas och spottas på.

33. Kerstin Fredin

2010-11-27 22:19

Åke Aronsson och Håkan Sand känner vi till. Det som finns i dokumentet är rykten och hörsägen eller rena falsarier för att passa in i den bild vargprojektet vill ge allmänheten. Åke var anställd som viltspårare (kanske inte under aktuell tid) och borde rimligen ha informerat Bertil Haglund om sina "fynd". Vi har hört den sagan förut. Den berättas alltid av bevarandesidan, aldrig av ansvariga för forskningsprojekten (Haglund, Ahlén)

32. Stövarjägarn! Uppenbarligen har Bertil Haglund missat en del…..

2010-11-27 21:05

…..om det du påstår är sant!

http://www.wwf.se/source.php/1116611/wwf-1076717-1.pdf

Till detta kommer att två samebyar av länsstyrelsen i Norrbotten fick skyddsjakt godkänd 1979. Kontakta länsstyrelsen så kan du få kopia på godkännande. Där finns även angivet att samebyarna menar att det fanns runt 10 djur i området vid den här tidpunkten.

31. Leif Kilström

2010-11-27 19:33

Intressant uppgifter, det konstiga med dina uppgifter är att ingen forskare kände till dom. 1978 föreläste professor Bertil Haglund på skogshögskolan och då fanns ingen varg i skandinavien. Men du vet väl bättre än den som ledde dåtidens viltforskning?

30. Bojkotta - jag har tänkt färdigt - hänger Ni med?

2010-11-27 19:33

Landsbygdsministern delgav till kallade intressegrepper om hotet från vildsvinen; beräknas växa till det dubbla på tre år, oroande under rådande förhållanden, oacceptabla skador, tvångslagstifta avskjutning på ministerns initiativ( det sista nära ministerstyre). Mycket viktig och behjärtansvärd initiativ, MEN kära Eskil han har HOPPAT ÖVER den minst lika svåra situatuin som människor lever under där vargar växer till det dubbla nästan lika fort, äter hundar, dödar tamdjur, äter sönder viltpropulationer, gör djurägare till brottlingar, jagar ridfickor, urholkar allemansrätten, koppeltvång på alla hundar, hotar människor mm.
Jag föreslår att vi startar en riksomfattande bojkott med upprop och manifestation i Stockholm under ledning av FNR om inte nedanstående förslag hörsammas av regeringen och/eller berörda stadsråd;
a. Landsbyndsminister kallar till möte intressgrupper om den svåra situationen med växande rovdjursstammar, framförallt varg,
med förslag på konkreta åtgärder inför framtiden. b. Beslut om vargjakt under 2011 på minst 50-70 vargar. c. Ny och tydligare djurskyddslag som ger full rätt att skydda tamdjur mot vilda djur. d. Full redovisning av totala kostnaden för Sveriges rovdjursförvaltning för samhället.
Hänger NI med, nu eller egna ideer, eller ska vi fortsätta att debattera 15 år till?

29. Leif i 27.

2010-11-27 19:32

Men slutligen hamnade alla inom området som Projekt varg utpekat som lämpligt!

28. Till 21-25 m.fl.

2010-11-27 15:24

Ni kan inte ha uttryckt det bättre låt staten ta sitt ansvar själv nu.Våga vägra vargjakt.Det är bästa manifestationen.

27. Sixten Johansson och Projekt varg!

2010-11-27 15:24

Projekt varg har stötts och blötts allt sedan 1983. Men vargen kom inte först till Värmland och Dalarna som påstås av de som vill se en koppling till Projekt varg. I mitten av 1970-talet skedde invandring från Finland. Det ledde bl.a. till en föryngring 1978 i Vittangi. Även i norra Norge förekom varg vid den här tiden. Några djur tog sig uppenbarligen på barmark söderut för i Norska Hedmark spårades varg ett par år före Projekt varg. 1976 spårades en kull i Hedmark och först 1979 spårades varg "officiellt" i Värmland!

26. Åvstå gärna.

2010-11-27 15:24

Bra om vissa avstår vargjakt chansen för övriga att skjuta ökar då.Har ni missat hur effektivt det går till när samerna får skyddsjaga?

25. Kräv avtalsenlig lön eller konsultarvode

2010-11-27 11:53

Kräv avtalsenlig lön med traktamente och resersättning och fri jaktutrustning eller konsultarvode om 500kr per timme.
Kräv också en statlig jaktledare som blir av med bössorna och som får sitta av fängelsestraffet om det begås något misstag under jakten.
Vargen är statens vilt låt staten ta ansvaret för förvaltningen.
Våga vägra varg men vägra också att jaga varg åt staten, utan ersättning!

24. 60-70

2010-11-27 10:47

vargar i avskjutning årligen uttalar sig Liberg i tidningen Svensk Jakt i början av 2010.
Eftersom Liberg är regeringens,NV expert tillsammans med SJF Glöersen och Lövbom så borde det ju vara dessa tre herrar som ska ta ansvaret för hela vargjakten.
Låt dom visstidsanställa ett antal vargskyttar.Det kostar! Det måste ju gå bra att ta lönen och kostnadsersättningarna till vargjägarna från regeringens avsatta vargforskaranslag. Vargen är ju som det heter statens villebråd och då må ju staten betala ut marknadsmässiga ersättningar för att reglera vargstammen ned till uppsatt antal vargar.
Ställ inte upp gratis på vargjakten!

23. Projekt varg är fullbordat

2010-11-27 10:47

Läs "Rapport från Projekt Varg". Vargarna är där man beslutade att vargarna ska vara. Genom att behålla vargjakten med troligen samma antal vargar att jaga kommande år som detta så har politikerna desarmerat vargproblemet. Man kan fråga sig om det inte är så att staten har tagit in alldeles för mycket i skatt när man har råd att syssla med denna lekstuga för att tillfredsställa vargkramarna. Det är ju som bekant så att det inte den egna plånboken behöver betala vill man gärna ha. Här skulle det logiskt vara så att vargälskarna stod för notan och inte skattebetalarna och jägarna. För det är väl fortfarande på det viset att Svenska Jägareförbundet bidrar till vargetableringen med några miljoner per år av dess medlemmars pengar?

22. Accepterat!

2010-11-27 09:54

Ställer man upp på förvaltningsjakt av varg då ställer man upp på att vi ska ha varg i Sverige! Så enkelt är det. Vägra jaga vargen i vinter, det finns ingen anledning att som jägare lägga ner en massa tid och dessutom oavlönat för att hjälpa till med bevarandet av varg.
Vi jägare är de enda som förlorar på vargjakten! För hur det än är så är jakten totalhavererad oavsett om man plockar bort en eller två vargar i ett revir! Reviret finns kvar där i alla fall!
Varje varg som blev skjuten i vintras kostade jägarna ca 2.500.000 sek! Vad blev resultatet? Blev det bättre jakt i vargrevirena, minskade antalet attacker på hundar???
Den dagen då vi får skjuta samtliga vargar i Sverige är den dagen då det lönar sig att ställa upp på vargjakt före det så ställer man bara upp och jobbar gratis åt projekt varg!

21. Du tänkte inte helt korrekt

2010-11-27 09:51

Om vi bojkottar vargjakt och eftersök i vargområden är det inte civil olydnad. Inte förrän vi blir inkallade till statlig kristjänst och ålagda att jaga varg. Vi avstår bara från något som är frivilligt att utföra. När däremot någon försöker sabotera jakten som utförs av statliga tjänstemän är det civil olydnad eller tom brott.
I övrigt håller jag helt med dig.Det finns ingen anledning att frysa häcken av sig och sedan bara få skit, trakasserier och hot som tack. Finns det någon som är så sugen på att jaga varg föreslår jag en resa till Ryssland. Där blir man lycklig för varje varg som fälls.

20. LK, hur mycket är du villig att betala?

2010-11-27 09:50

Om du och andra konsumenter är villiga att betala dubbla priser för ett lammkött som kanske smakar illa pga stress och dåligt bete så är det inga problem.
Sen är det så, vilket de flesta inte tycks veta, att det finns inte tillräckligt stort sammanhängande betesområde nära bostaden. Djuren flyttas mellan olika beten vilka då får chans att återhämta sig. Det behövs alltså inte ett stängsel utan ett antal. Att man sedan inte längre får ha en tillräckligt hög effekt på stängslet gör det inte bättre.
Vargjakt hjälper endast Naturvårdsverket att permanenta situationen i vargbältet. Man har ju gått ifrån att vargen ska återta sina gamla områden, dvs sprida sig söderut. Men som Liberg klokt nog har förstått. Då drabbas alltför många. Så man nöjer sig med att offra befolkningen i nuvarande vargbälte. Att det faktiskt är människor som lever där och som mår oerhört illa överser man med för den "goda" sakens skull.

19. Statlig angelägenhet?

2010-11-26 23:48

Vem och varför och när?
Skjut en varg och bli mordhotad?
Delta i jakten och anses som lagbrytare?
Delta och bli registrerad?
Kosta vad det ............
För att regeringen i Sverige anser att vi ska ha varg i vårt land, kosta vad det kosta vill. Men bara där vargarna inte skapar problem, så att det får så stora tidnings rubriker. Vargen ska räddas för att den är utrotningshotad i Sverige, kosta vad det kosta vill, räknar man i hop kilopriset på vargpälsen som man som jägare kan få som skytt så är det nog astronomiska summor. Kosta vad det kosta vill. Nej låt beslutsfattarna sköta om jakten själva med helikoptrar och pejlhalsband, så får det kosta vad det kosta vill. och vi slipper vargdebatter i media och hot från förespråkare för varg. kosta vad det kosta vill, det har satts ett tak på hur många det ska finnas, det är då beslutsfattarnas sak att få siffrorna att stämma. Och vi jägare står utan päls men med ryggen fri. Kosta vad ..............
Nej civil olydnad, det är statens problem, och det är inte vi som ska bära lien, och få f_n för det.

18. Bollen har börjat rulla!

2010-11-26 23:47

Nu återstår att se om denna rovdjurspolitik efterlevs! De ansvariga (Regeringen, NVV, LST) låter jäviga forskare gissa sig till hur stor Sveriges vargstam verkligen är! Med dessa siffror skall licensjaktens kvot bestämmas! Skall denna rovdjurspolitik bli trovärdig måste en omfattande spårinventering prioriteras vid lämpligt väderförhållande och det snarast möjligt! Min teori om detta är att ingen från forskarhåll och bevarandesidan vill inventera! Följderna av en spårinventering skulle kunna medföra en licensjakt på ca 50% av dagens vargstam! Konsekvenserna har drabbat landsbygden länge nog nu i form av bl a vargdödade sällskapsdjur! Nu måste bollen rulla färdigt, dvs spårningen av varg måste prioriteras, annars finns absolut noll trovärdighet kvar för denna rovdjurspolitik!

17. LK, hur mycket är du villig att betala?

2010-11-26 23:46

Om du och andra konsumenter är villiga att betala dubbla priser för ett lammkött som kanske smakar illa pga stress och dåligt bete så är det inga problem.
Sen är det så, vilket de flesta inte tycks veta, att det finns inte tillräckligt stort sammanhängande betesområde nära bostaden. Djuren flyttas mellan olika beten vilka då får chans att återhämta sig. Det behövs alltså inte ett stängsel utan ett antal. Att man sedan inte längre får ha en tillräckligt hög effekt på stängslet gör det inte bättre.
Vargjakt hjälper endast Naturvårdsverket att permanenta situationen i vargbältet. Man har ju gått ifrån att vargen ska återta sina gamla områden, dvs sprida sig söderut. Men som Liberg klokt nog har förstått. Då drabbas alltför många. Så man nöjer sig med att offra befolkningen i nuvarande vargbälte. Att det faktiskt är människor som lever där och som mår oerhört illa överser man med för den "goda" sakens skull.

16. Inventering

2010-11-26 21:38

Finns det inga ideer om att göra en inventering nu du snön kommit? Kanske något som JRF och SJF kan börja planera. Det är ju antalet som är a och o gällande vargjakten.

15. jakt för att skydda vad?

2010-11-26 21:15

Varför jaga varg inne i de djupaste skogar för att skydda sitt boskap? borde man inte ta de vargarna som befinner sig nära boskap? för vilket hot mot boskap gör en varg som aldrig ens har sett t ex ett får?

Och vill de som har boskap skydda sina djur kanske man ska tänka på att ha lite bättre inhängnader? för vad skyddar inte ens djur bättre än en 1,5 meters gunnebo- eller viltstängsel runt dem!
nu tänker kanske vissa, varför ska vi betala detta? för att skydda sina djur som man bryr sig om tycker jag är en bra idé!!!
istället för att betala för att skjuta vargar kanske de borde ge ut bidrag till de som faktiskt vill skydda sina djur och inte bara skjuta varg för att det är "kul".. resten får skylla sig själva om de får boskap uppätna av vargen eller annat djur!

14. Rätt metod Åke S!!!

2010-11-26 20:18

"då utlyser jag ett riksomfattande uppror och manifestation i Stockholm, vi bojkottar, vargjakt, eftersök och viltsvinsjakt".
Håller med - som i så många andra sammanhang så måste värjan visas för att myndigheten ska förstå. Har de förstått konsekvenserna? Ska piketgrupperna sköta detta framgent:)?

13. Vad är förbundets inställning?

2010-11-26 20:17

Ska vi fortsätta vara lakejer åt Naturvårdsverket och tillfälligt frysa vargbeståndet så att det sedan kan ta ny fart med 16-miljardsatsningen på nya vargar.
Så länge vi spelar med kommer snaran att successivt dras åt till dess husbehovsjakten med löshund är definitivt strypt.
Dalafolket har lång erfarenhet av hur man sätter stopp för maktdespoter i Stockholm. Hoppas de visar vägen den här gången också. Men de behöver vårt aktiva stöd.

12. Självklart måste NV planera för vargjakt!

2010-11-26 20:17

Det tillhör ju deras uppdrag.

Om de sedan blir någon, är beroende av hur många vargar vi har, så rubriken på detta inlägg är klart missvisande! INGEN VET om det blir vargjakt eller inte – det är sanningen i denna stund!

Kan man inte visa på tillräckligt antal föryngringar, så lär licensen inte bli fler än 0 vargar. Resten tilldelas för ren kontrollerad skyddsjakt på dokumenterat besvärliga individer – vilket enligt min mening borde vara det enda sättet som vargstammen hölls nere på tills vidare.

11. Sorken

2010-11-26 20:16

Kan bara hålla med 5 o 6...

10. Som vanligt

2010-11-26 20:16

Extremisterna grymtar som vanligt, antagligen inget att oroa sig för.
Alla andra kan glädjas åt att inte jaktmotståndarna vunnit slaget om vargen ännu iallafall.

9. Sorken

2010-11-26 18:57

Kan bara hålla med 5 o 6...

8. Nej du!

2010-11-26 18:57

Jag tänker inte jaga varg och ställa upp på det här miljon experimentet, aldrig i livet. Tillräckligt mycket är förstört för att jag också ska få mitt namn uthängt för att jag har skjutit bort ohyra. Inför samma regler för råttgift så får vi se vad det blir för reaktion.

7. Undrar,

2010-11-26 18:57

hur många det är som vill ställa upp på denna lekstuga? Skjut 2 å plantera ut 3 nya valpar a 800000.- !!

6. vägra jaga varg

2010-11-26 18:23

Låt statsanställda jägare ta hand om vargjakten. Vem vill ställa upp för att sedan hånas och trakasseras av vargsvansen. Förra årets vargskyttar blev hotade till livet efter att Länsstyrelserna lämnat ut deras namn.

5. Ingen bojkott, 50-70 jaktbara vargar, annars bojkott och uppror.

2010-11-26 18:22

Men miljöministern håller inne med detaljer som oroar, kanske han har Lidbergs 15 vargar i sin påse, för att bejaka bevararna. Kära folk i konungariket Sverige, får vi inte samma svar som tvingad viltsvin, 50-70 vargar, möte med landsbygdsministern om den svåra situationen för tamdjuren, ny djurskyddlag och redovisning om totala kostnaden för rovdjursförvaltningen, då utlyser jag ett riksomfattande uppror och manifestation i Stockholm, vi bojkottar, vargjakt, eftersök och viltsvinsjakt, om inte vargarna också skall jagas 50-70 st. Vi måste sluta oss samman i en riksförening och visa kraft och till valet 2014 i ett parti som lyssnar på oss. Annars vinner åter bevarandesidan med god marginal. Vi måste visa lite av fransmännens djävlar annama, och finnarnas berkele följd av svensk sisu.

4. Miljöpartiet

2010-11-26 17:16

Jag undrar hur foglig de "rödgrönas" tilltänkta miljöminister (Maria Wetterstrand) hade varit i dessa frågor. Oj vilken tur att borgarna har makten!

3. När tilldelningen blir 75 vargar...

2010-11-26 17:09

...då kan vi går ut och hjälpa staten, inte före, 1000 kr till varje skytt som nedlägger varg då. en spottstyver i sammanhanget då en vargvalp kostar skattebetalarna 800 000... ha is i magen.

2. Om man...

2010-11-26 16:52

ställer upp på vargjakten blir man statsanställd då,jagar man på timma eller blir det månadslön vem är kontaktman för facket man vill ju inte hamnar mellan stolarna, Avtalsenlig lön likt den som riksdagsmännen får ut är väl inte för mycket att begära,kanske omräkning av pensionen också vore en idé, samt mat resor och ev boende ingår, eller hur.

1. Självklart!

2010-11-26 16:51

Det finns ett riksdagsbeslut som en stor majoritet står bakom.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB