• Älgskadefondsföreningen

Djurägare kräver svar från Ek

AktuelltPublicerad: 2012-02-01 11:31

En fäbodbrukare och två fårägare skriver till miljöminister Lena Ek i protest mot den växande vargstammen. Skrivelsen innehåller dessutom några frågeställningar som de tre vill ha svar på.

Fäbodbrukaren Land Alice Gustafsson från Leksand och fårägarna Susanne Tollman från Helgbo och Ingela Portström från Rexbo har skrivit till miljöminister Lena Ek. De tre protesterar mot att vargstammen blir allt större.

Hittills har Land Alice Gustafsson inte drabbats av angrepp, men fäboden ligger mellan tre revir och hon är orolig inför framtiden. Hos Susanne Tollman revs 17 får i höstas och Ingela Portström har mött varg på ridturen.

Skriver om sin oro
I skrivelsen till miljöministern beskriver de tre sin oro. Brevet är även skickat till Dalarnas landshövding Maria Norrfalk, Naturvårdsverket och Jordbruksverket.
– Vi hoppas att hon vill svara och vara ärlig i sina svar – vill hon att vi ska fortsätta med vår verksamhet måste förändringar ske. Annars sätter vi plant på våra marker, säger Ingela Portström till Dalarnas Tidningar.

Vill ha svar på sina frågor
I brevet ställer de tre kvinnorna några frågor som de vill ha svar på, bland annat:
• Behöver Sverige ett öppet landskap med betande djur och biologisk mångfald?
• Hur ska vi djurägare kunna arbeta under drägliga förhållanden?
• Hur blir det med Matlandet Sverige om småskalig verksamhet försvinner? 
• Behövs betande djur i Natura 2000-områden?
• Behövs vi?

"Djurägare i hägn på Skansen?"
Susanne Tollman undrar om små djurägare ska sitta i hägn på Skansen för att visas upp för resten av folket, och vargarnas utbredning oroar Land Alice Gustafsson.
– Antalet exploderar och vi frågar oss: var ska det sluta innan någon sätter stopp? Och vad händer med den kunskap som går förlorad om vi gamla fäbodbrukare tvingas sluta, säger Land Alice Gustafsson till Dalarnas Tidningar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Bra jobbat!!!

2012-02-01 22:24

Som någon skrivit nedan, så skall det bli intressant först och främst om Lena Ek svarar och i så fall vad hon svarar....

7. Bra frågor

2012-02-01 15:45

Det är väl så att människor ska inte bo på landsbygden. För dyrt med all kommunikation m.m
Får myndigheterna nog med varg så flyttar vi ju det har deras ekonomer räknat ut.

6. Ärlighet varar längsr

2012-02-01 15:45

Tror inte Lena E svarar ärligt om hon nu svarar, Tror inte heller hon förstår vad det hela handlar om, hon bor ju i 08 område !!

5. BRA !

2012-02-01 15:44

Mycket bra initiativ av "flickorna" att göra denna skrivelse ! Mer sånt! Om inte vi fortsätter att belysa det stora problem vi har på landsbyggden så kommer detta att urarta och vargstammen blir katastrofalt stor! Alla "högre" herrar & damer i regeringen måste förstå att det är ett stort problem med vargstammen! GÖR NÅT ÅT SAKEN !!!

4. Undrar

2012-02-01 15:44

Hur många vi är som inte vill ha varg och hybrider i Sverige? Många drabbade gör seriösa försök att få våra politiker att begripa; men, men.....En stor gemensam protest - hur många skulle vi bli? Betydligt fler än kramarna, skulle jag gissa.

3. Det hjälper inte

2012-02-01 13:25

Nej, de drabbade lär nog ta tag i eländet och protestera på franskt manér, d.v.s. att då & då fylla hökärror med vargens lemlästade offer för att därefter köra ”Lit de parade” på Stockholms gator. Det skulle åtminstone skapa publicitet och dessutom nå LÅNGT utanför detta forum.
Innan man yttrar sig om vargens vara eller inte vara så bör man rannsaka sitt samvete och fundera på om ens åsikter är av ren filosofisk art eller åsikter förankrade i en verklighet som är vardag för många av de som bor och lever på/av landsbygden.
Enligt skriften ”Vargförvaltning i förfall – destruktiv landsbygdspolitik” kan vargfrågan delas upp i tre parter; brukarna, de som är sakägare och lever med vargen, betraktarna, de som inte är sakägare och inte heller lever med varg men som har åsikter om varg och till sist drivarna, de som formar och verkställer rovdjurspolitiken och den mediala bilden av varg.
Därför MÅSTE hela vargfrågan behovsprövas då de mesta vargvärnarna tycks vara de som minst berörs eller drabbas av vargens härjningar. Generellt sett är detta stadsboende naturromantiker som på sin höjd plockar lite bär och svamp på hösten men vet inte mer om djurhållning och viltvård än det de läser och ser i kvällstabloiderna/TV, en medial bild som många gånger speglar en landsbygdsbo/bonde/jägare till dennes nackdel.
Och skänk gärna en tanke till de djur som blir trafikskadade på våra vägar som till dags dato har blivit uppspårade på frivillig basis av jägare för att snabbt kunna avlivas. Eftersök på trafikskadat vilt kommer mest sannolikt att upphöra för det finns inte en vettig jägare som släpper sin hund för att söka upp och markera skadat vilt om det finns varg etablerat i området.
Till sist, den Euroasiatiska vargen är INTE utrotningshotad, det är världens mest spridda rovdjur med uppskattningsvis 100.000 – 200.000 individer. Sveriges vargstam är däremot ett fragment av dessa individer, ett fragment bestående av några hundratal djur/hybrider som isolerats nedanför renbetesgränsen. Konsekvensen är att ett svenskt bidrag till vargens vara eller inte vara bara är en parentes om man med ett sunt förnuft ser till detta i ett större perspektiv. Då inser man också rätt snart att vargprojektet är ett destruktivt politiskt experiment som är dömt att haverera.

2. Maxtak

2012-02-01 13:24

Jag skulle dessutom ha velat ha med frågan "när gick sverige ifrån det av riksdagens beslutade maxtaket på 210 vargar? och om inte varför har vi passerat det?".
Utan direkt frågor kommer vi aldrig att få direkta svar.

1. Mycket bra!

2012-02-01 12:39

Ser fram emot att läsa svaret från Ek. Våga vägra frilevande vargar i Sverige.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere