• Pinewood

Dyrare krocka med vildsvin än med älg

AktuelltPublicerad: 2009-01-26 12:03

Vildsvinsolyckorna är klart dyrare än älgolyckorna.
Det visar älskadefondsföreningens genomgång av kostnader för viltolyckor under 2008.

Älgskadefondsföreningen har tillsammans med Länsförsäkring Kronoberg tagit fram Sveriges "viltolycksnota" för 2008. Den visar att en vildsvinskrock i genomsnitt är 27 procent dyrare jämfört med en älgolycka. I snitt kostar vildsvinsolyckan 37 000 kronor, medan en älgolycka kostar omkring 29 000 kronor. Rådjursolyckorna kostar i snitt 17 000 kronor.

Högre tyngdpunkt
– Orsaken till att vildsvin orsakar störst materiella skador, är att vildsvinets tyngdpunkt ligger i höjd med bilens front. Kraften slår således hårdast där bilens dyraste komponenter sitter, säger Fredrik Valgren, motorskadechef på Länsförsäkring Kronoberg.
När det gäller totalkostnaderna för viltolyckor råder det däremot ovänt förhållande: Rådjuren står för den helt dominerande delen av kostnaderna, drygt 526 miljoner av totalt 766 miljoner. På andra plats kommer älgolyckorna, som kostar 148 miljoner och därefter vildsvinen på 91 miljoner.

Vildsvinen på väg om älgen
Frågan är dock om vildsvinen snart hamnar på andra plats och orsakar högre olyckskostnader än älgarna. Älgskadefondsföreningen spår en ökning av viltolyckskostnaderna, särskilt med tanke på den snabbt ökande vildsvinsstammen.
Älskadefondsföreningens statistik gäller enbart materiella kostnader.
– Kostnaderna för sjukvård, rehabilitering och andra olycksrelaterade utgifter överskrider mer än 1 miljard kronor per år enligt Vägverkets beräkningar, säger Andreas Lindfors, informatör på Älgskadefondsföreningen 

Fakta/Viltolyckskostnader
Djurslag, antal olyckor, kostnad per olycka, totalkostnad
Älg, 5 118, 29 000 kr, 148 422 000 kr
Rådjur, 30 982, 17 000 kr, 526 694 000 kr
Vildsvin, 2 462, 37 000 kr, 91 094 000 kr
Länvis statitistik på http://nweb.waymaker.se/bitonline/2009/01/26/20090120BIT20210/wkr0003.pdf

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

16. Och du Suggan ….

2009-02-06 22:56

….jag håller med dig om att vildsvinet är ett fantastiskt vilt, MEN du verkar inte ha mycket kunskap om kombinationen varg/vildsvin.

Vildsvinet utgör kanske inte stapelfödan för vargen längre söderut (baltstaterna och söder över, där vargens meny är betydligt mer varierad än här hos oss), men det är definitivt inte ett djur vargen skyggar för! Det finns dokumenterat med film hur vargar i Spanien t o m dödar en fullvuxen sugga, och i baltstaterna vet jag att vargarna ”plockar” unga grisar när de kan.

Till saken hör att många påstår att vargarna i Spanien är SÅ mycket mindre än de vi har i Sverige, och ändå så fixar de en fullt utvuxen och mycket aggressiv sugga med kultingar.

Det får du gärna ge en förklaring på.

15. Jo då Ronnie, jag misstänkte jag skulle få ett sådant svar….

2009-02-06 22:55

….men säg mig vad det är för likhet med varg när det gäller:

1. fortplantning
2. ersättning för skador
3. beslut om utsättning (att medvetet släppa ut svinen från hägn bör nog kunna betraktas som ren utsättning)

Det finns en hel del skillnader – speciellt för dem som blir drabbade.

14. Ronnie Hermansson

2009-02-03 22:26

Tack!!!
Det du skrev är ju precis så som jag tänkte när man läser gammelmormors inslag..
Stjälv så tycker jag att vilsvinet är ett fantastiskt villt som tycks överleva och frodas trots våra j la vargar...
Vi ska vara rädda om dom och jaga dem på rätt sätt, inte skjuta ledarsuggor och åtla på skogen, stjälv har jag stängslat in mina gärden med en enkel eltråd , billigt och effektivt.
Heder åt grisen, för det är ju nästan det enda djur som ialla fall ställer upp till kamp mot vår stora vargstam!!!!

13. Roslagsmormor

2009-02-03 09:28

Byt ut vildsvin mot varg i din text så förstår du hur många jägare känner!

12. Med felaktiga åtlar...

2009-02-03 00:25

...menar jag sådana som bidrar till att fler grisar överlever, dvs mer mat än som krävs för att hålla vildsvinen ifrån känsliga grödor. Vildsvinen förökar sig också väldigt fort om man jämför med annat klövvilt. De kan bli könsmogna redan under första levnadsåret, men om man räknar på ett exempel där gyltan parar sig vid 1,5 – 2 års ålder, får 8 kulltingar varav hälften är av honkön, så kan en enda sugga och hennes avkomlingar efter 4 år vara uppe i närmare 70-talet suggor + alla galtar. Vilket annat större svenskt vilt djur klarar av detta?

Vildsvinen fanns tidigare i hägn, men släpptes väl ut i tron att de skulle bidra till en intressantare jakt. Jag undrar om man då tänkte på att det också skulle ställa väldigt höga krav på vanliga jägare som inte kan ägna all sin lediga tid, eller ens 25-50% av den, till att jaga.

Nu börjar problemen komma, och man kan ju fundera över vem som ska betala för ett tidigare dåligt fattat beslut. Ett beslut som dessutom INTE har fattats av staten, utan av enskilda personer (att släppa ut grisarna).

F ö har staten inte mer makt än den vi som individer ger den, dvs staten är du, jag, och alla andra som har rösträtt i Sverige.

Själv ställer jag upp på demokratiskt fattade beslut, men när det gäller vildsvinen – så tycker jag allt att det finns grupper som borde ta ett större ansvar än gemene man.

De regler som tyska jägare har (hade?) att rätta sig efter, tycker jag alltså gott kunde gälla här också – därmed inte sagt att vildsvinen ska utrotas som viltlevande – MEN det är ett beslut som kan ligga på jägarna/markägarna själva, så länge de håller andra skadeslösa.

11. Roslagsmormor

2009-02-02 10:03

Falaktiga åtlar är väl inte bra, men vad klagar du över? Du tyckte ju att det skulle skjutas fler vildsvin och då måste det väl ur det perspektivet vara bra att fler tycker det är roligt?

Och visst kan väl livsstil och incitament gå hand i hand? Bara för att man tycker att det är roligt att jaga behöver man inte tycka att det är kul att utrota ett djur eller rent av jaga så mycket att stammen inte blir jaktbar! Sen tillkommer ju annat, man måste ju leva och då måste man jobba fem dagar i veckan och att sedan tillsammans med annat få tid för jakten kan vara svårt nog, att man då skall tvingas jaga så mycket som det skulle kunna bli tal om går kanske inte ihop med jobb och familj hur mycket man än vill. Därför kanske bönderna och/eller staten skulle införa ordentliga skottpengar så att man kan ta tjänstledigt för att ägna sig åt decimering av vildsvin, eftersök eller vad det nu månde vara som staten vill att man skall ägna sig åt!

10. Det var ett intressant förslag Ronnie!

2009-01-30 22:49

Då kanske de som lägger ut åtlar på ett felaktigt sätt, ska vara med och betala dessa skottpengar då? Hur ska vi föresten handskas med de jägare som med liv och lust försöker locka över grisarna på sina jaktmarker, för att sedan upptäcka att grisjakt är spännande, men kräver något de själva inte klarar av.

Visst måste man ha någon slags incitament för att jaga som du säger, men när man läser inläggen i Jakt & Jägare, så är ju jakt en livsstil för de flesta, och då borde väl knappast något annat behövas när det gäller vildgrisarna heller?

I Tyskland hade de i alla fall förr en regel när det gäller vildsvin. Det var att jägarna fick stå för alla skador grisarna förorsakade. Vet inte om ens det incitamentet hjälper numera, för vissa områden där tycks ha enorma problem.

9. Roslagsmormor

2009-01-30 12:04

Om det nu är så att staten vill minska antalet vildsvin och de åtgärder du nämner inte räcker, så får de väl införa ytterligare åtgärder. T.ex. så kanske man kan betala ut skottpengar. Man måste ha någon form av incitament för att jaga, jag går inte ut och jagar saker bara för att någon annan tycker det (då metar jag hellre) utan den som tycker att jag skall jaga mer får väl ge mig incitamentet. Endera får de väl öppna plånboken eller så får de hitta på något annat.

8. Ronnie, visst vill ”staten” att vildvinsstammen hålls i schack, och gärna minskar

2009-01-30 00:54

….varför skulle de annars tillåta jakt i princip året om (med vissa etiska undantag), och nu också vid upplyst åtel för att underlätta för jägarna?

Problemet med grisarna, har nog tyvärr bara börjat. Jakten är besvärlig, och det är nog inte tillräckligt många jägare som vill sitta uppe på nätterna för att skjuta gris. Hundarna som används är i många fall dåligt tränade för jakt på vildsvin, och veterinärerna klagar över alla skador de får ta hand om.

Till Fredde vill jag säga att din tolkning av det jag skrev är fullt förstålig och logisk, men det var inte riktigt så jag menade. Det finns en viss likhet mellan vildsvin och varg – om man tittar längre tillbaka i tiden. Båda utrotades av ”våra förfäder” p g a att de ställde till problem. Nu är båda ”tillåtna” av staten att få leva i Sverige. I dag ogillar en liten del av den svenska befolkningen vargen, och jag skulle tro att det ännu så länge är en lika liten del av befolkningen som ogillar grisarna. Försäkringsbolag OCH staten (dvs vi alla) tar vår beskärda del av kostnaderna, vilket jag själv tycker är OK.

Däremot håller jag med Ronnie om att de som ställer upp på eftersök av trafikskadat vilt, ska få skälig ersättning för detta också, OCH att bönder som får stora kostnader p g a vildsvinens härjningar, ska få ut ersättning på samma sätt som för viltskador av fredat vilt. Frågan är bara vem som ska betala detta.

7. Att förhindra olyckor.

2009-01-30 00:53

Som bilförare är man skyldig framföra sitt fordon på ett säkert sätt med hänsyn taget till förhållanden. Om man överallt där fara föreligger för kollision, med stora vilda djur som älg, björn och vildsvin, begränsar sig till en maximal hastighet om 70 km/t, så blir inga människor dödade i denna typ av trafikolyckor. Detta är ett enkelt, effektivt och billigt sätt att skydda sitt liv, men det kräver att vi som bilförare inser att det är våra handlingar som är avgörande, djuren springer inte på oss och dödar oss. Men många har svårt att ta till sig denna enkla sanning.

6. Roslagsmormor

2009-01-28 13:09

Vi har gått igenom detta förut: Staten kan om den vill minska på viltstammar för att öka trafiksäkerheten, men eftersom staten inte gör det så kan det inte vara något problem med vildsvinen. Således kan de som vill ha vildsvin på markerna ha detta utan att det är något problem för staten ur trafiksäkerhetssynpunkt!

5. Roslagsmormor

2009-01-27 23:41

Farligt resonemang. Ska vi dra detta för varg också? Ska de som vill ha varg betala för minskade arrendeintäckter, stängsel, döda tamdjur etc etc? Men visst är det ett problem att kostnaden för vildsvin skjutit i höjden.

4. Jo du Ronnie Hermansson….

2009-01-27 20:03

…men när det gäller vildsvin så är det nog bara jägare, eller markägare som tar ut dyra jaktarrenden, som vill ha dessa djur på markerna. Så då borde det vara de som vill ha dem som ska betala, inga andra.

3. Problemställning?

2009-01-27 16:16

Anonym:
Är detta ett problem för jägarna eller ett problem för Vägverket? Myndigheterna kan begära ökad avskjutning om de anser det vara ett problem, men eftersom de inte gör det så är det inget problem och det är alltså definitivt inte jägarnas problem. Det problem som jägarna får är vid eftersök. Detta eftersom de ersättningar de får för dessa är alldeles för låga och de bekostas inte av bilisterna som ställer med problemet utan de bekostas av jägarna själva, via viltvårdsmedlen. Detta borde ligga i trafikförsäkringen eller på drivmedelspriserna om man skall se på ansvarsfördelningen!

2. Låg pris på ett människoliv

2009-01-27 07:54

En meningsfull älgjakt är tydligen av större betydelse än 12-15 döda människor årligen.
Hade vargen varit orsak till bara en brökdel av dessa skador så hade det varit total enighet bland jägarne om total utrotning.

1. 766 miljoner

2009-01-26 23:41

Tänk om dessa miljoner kunnat användas till vården i stället.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere