• Allmogejakt

Eftersök i vargrevir ger inte extra ersättning

AktuelltPublicerad: 2011-03-18 14:46

De nya reglerna för ersättning vid trafikeftersök vållar debatt. I jägarkretsar har funnits en uppfattning att det kan betalas ut högre ersättning vid eftersök i vargrevir, där löshund inte kan användas. Istället kan fler förhållsskyttar lejas in.
Men så är det inte, enligt Jordbruksdepartementets och Rikspolisstyrelsens tjänstemän.
– Det är de beslutade schablonbeloppen som utbetalas, oavsett hur många eftersöksjägare som deltar. Undantag kan göras i väldigt speciella fall, säger Lars Sävberger vid Rikspolisstyrelsen.

I kända vargrevir kan det med tanke på hundens säkerhet vara farligt att släppa den vid eftersök. Ett viktigt verktyg går förlorat för eftersöksjägaren. Om exempelvis en älg blir påkörd och går undan för spårande hund och förare, är ett grepp att släppa hunden och hoppas på att den ställer älgen.
Med varg på skogen tvekar många jägare att släppa hunden.

En tolkning i jägarled 
En tolkning av ersättningsreglerna vid eftersök är att man i sådana lägen kan ta in fler jägare som förhållsskyttar. Enligt reglerna får eftersöksjägare som anlitas av polisen på det sättet ersättning per timme, 200 kronor i timmen för rovdjur och andra djurslag som är ”statens vilt” och 100 kronor i timmen för exempelvis älg och hjort.
Den slutsatsen drog Jägareförundet i Dalarna när man i veckan skickade ut ett pressmeddelande med anledning av den föreslagna eftersöksbojkotten.
”Vid de situationer där fler jägare måste engageras finns, enligt gällande föreskrifter, möjligheter till utökad ekonomisk ersättning om rovdjurssituationen så kräver”, skrev Jägareförbundet i Dalarna i pressmeddelandet.
Men det tillbakavisas på jordbruksdepartementet.

”Inget utrymme i föreskrifterna” 
– Jag har talat med de ansvariga tjänstemännen och de säger att det inte finns något utrymme i föreskrifterna för att betala ut mer ersättning än de fastställda schablonbeloppen, säger Anna-Karin Nyman, pressekreterare på jordbruksdepartementet.
Det innebär att eftersök på stora rovdjur ger 1 900 kronor var till de två personer som utgör en patrull, 700 kronor var till två eftersöksjägare som letar vuxet vildsvin eller vildsvin i flock, 700 kronor till en eftersöksjägare på älg samt 400 kronor till en ensam eftersöksjägare på övrigt vilt.
Lars Sävberger, ansvarig för vilteftersök på Rikspolisstyrelsen, drar samma slutsats som tjänstemännen på jordbruksdepartementet:
– Förordningen om ersättning per timme gäller inte trafikeftersök. Där är det ett fast belopp som betalas ut, oavsett hur många jägare som deltar, säger Lars Sävberger.

Inte glasklart 
Men frågan är inte glasklart avhandlad i och med det. Polismyndigheten har nämligen befogenhet att leja in ytterligare jägare om det till exempel handlar om att förkorta djurs lidande. Exempel: En älg observeras svårt skadad och lidandet kan förkortas genom att polisen betalar timtaxa till jägare som avlivar den. Samma sak skulle kunna bli aktuellt vid eftersök på exempelvis en trafikskadad björn, som går undan för spårpatrullen och kanske uppehåller sig nära samhällen.
– Då handlar det om djurets farlighet och då kan polisen anlita så många eftersöksjägare som krävs, säger Lars Sävberger.

”Konstig tolkning”
Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, tycker att det här är en konstig tolkning av bestämmelserna.
– I normalfallet där en älg blir påkörd kallas en jägare och en hundförare in. Sedan gör dessa personer en bedömning vilka chanser som finns att lyckas med eftersöket. Har de möjlighet att komma ikapp älgen? I vargrevir kan det vara svårt när man inte kan släppa hunden, säger Ulf Kallin.
Han menar att polisen i det läget måste kunna kontraktera fler jägare som förhållsskyttar och att de då ska ha ersättning.
– Kontentan av resonemanget, att det bara är ett schablonbelopp som betalas ut, blir att djurs lidande inte är så viktigt, säger Ulf Kallin.

Kött som betalning 
Lars Sävberger håller dock fast vid resonemanget.
– Eftersöksjägarna har naturligtvis möjlighet att ta hjälp av jakträttsinnehavaren och de jägare som vederbörande tar med sig. De får ju djuret som avlivas och det är ersättning, det också, säger Lars Sävberger.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Krävs det mer av jägarna än av andra grupper?

2011-03-21 07:47

Visst kommer några skadade djur att få plågas lite längre vid en total eftersöksbojkott. Men när övriga grupper i samhället strejkar för högre lön inte fanken bryr man sig om att tredje part blir lidande. Endast om strejken är samhällsfarlig kan regeringen ingripa. Föreslår att samma gäller här.
Att försöka göra sken av att man motsätter sig en bojkott av omtanke om djuren är bara ett spel för galleriet.

8. Enkel lösning på problemet

2011-03-19 18:34

BOJKOTTA alla eftersök på trafikvilt. Oavsett vargrevir eller inte.

7. Dum fråga?

2011-03-19 18:34

Men om det är en varg som trafikskadats? Får deltagarna dela på den också som ersättning? :-))

6. Lars Sävberg

2011-03-18 22:58

Det är skrämmande att se ditt utalande och din kunskap som är en ren uppmaning till en brottslig handling,(är icke detta straffbart?)Du säger i reportaget att man kan få betalning i älgkött.
Skall jag som eftersöksjägare behöva skjuta en frisk älg som kan vara fallet under icke jakttid och dela med markägaren,när älgen ej har sådana skador att den ej behöver avlivas. Som eftersöksjägare måste man göra bl.a en bedömning under en längre tid om älgen måste avlivas eller ej detta går ej att göra med hunden i band.
Undrar vem som borde uteslutas ur
denna organisation.

5. verktyg

2011-03-18 22:20

det finns alltid dom som ställer, som ser sina hundar som verktyg

4. Hur ska dom ?????????

2011-03-18 17:52

Kunna få tag på eftersöks jägare samt post skyttar ? När dom inte vill betala för tjänsterna Det är nog väldigt svårt att få folk fast dom betalar bra. Dom som inte tänkt bojkotta. Nu kommer sannolikt även dessa inse att det är nödvändigt med bojkott.

3. Det verkar inte

2011-03-18 17:37

göra nåt om det stryker med nån hund eller att ett skadat vilt får lida extra bara man följer reglementet bokstavligt. Nej, låt polisen ta hand om eftersök på trafikskadat vilt så tar vi hand om ev. jaktrelaterade eftersök. Under pågående jakt finns det för det mesta gott om folk att ställa ut och då kanske man kan klara hunden. §28!

2. Varför hålla på

2011-03-18 17:36

Om inte staten är villig att ersättas de som utför jobbet så är väl frågan om jägare skall göra detta gratis. Hur förhåller det sig när Jordbruksverkets personal skall göra inspektioner på gårdar och vilthägn? Då tas det ut timmersättning som till och med kan göra en VD avundsjuk. Sluta tramsa antingen betalt för jobbet eller skit i att utföra det!

1. Finns det någon klokhet hos JRF och SJF?

2011-03-18 15:38

Då borde man faktiskt gå ut med ett klarläggande och en rekommendation om hur man ska förfara vid eftersök i vargområden. Man borde också klarlägga för hundförarna ersättningsnivån om hunden blir attackerad. Här gäller ju inte schablonbeloppen långt. Önskvärt är naturligtvis att man pratar ihop sig.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons