• Älgskadefondsföreningen

Eget ÄSO motarbetas

AktuelltPublicerad: 2013-05-02 09:38

Lycksele jaktvårdskrets, Västerbottens län, vill bilda ett eget älgskötselområde (ÄSO) för att kunna påverka avskjutningen på markerna som ägs av tre skogsbolag.

Flera jägare i trakten är oroliga över att skogsbolagen vill ha en så hög avskjutning som möjligt för att minska betesskador, men som då kan leda till en sönderskjuten älgstam. 
Nu är skogsbolagen och jaktvårdskretsen inte ense i frågan.
– Vi har gjort ett försök att bilda ett eget ÄSO där vi kan påverka avskjutningen, men vi blir motarbetade av skogsbolagen, säger kretsens kassör Ulf E Nilsson till Folkbladet.
Skogsbolagen planerar att på sikt registrera sina marker till älgskötselområden. I dag finns det fyra älgskötselområden i länets mellersta förvaltningsområden. Lycksele jaktvårdskrets vill kunna påverka, och därmed bilda ett eget.

Rekommenderar att avvakta
Knappt hälften av de jaktlag som ingår i jaktvårdskretsen har registrerat sig till de tre av fyra älgskötselområden som skogsbolagen rekommenderar. Flera av de som ännu inte registrerat sig är osäkra på hur de ska göra, men jaktvårdskretsen rekommenderar dem att avvakta.
– Vi säger att de ska sitta lugnt i båten tills vi har en klarare blick av hur det här kan lösas. Att den här konflikten bara skulle röra ett par jägare låter otroligt, bara i styrelsen är vi tio personer. Sedan rör det sig om hundra lag som fortfarande inte gått med i ÄSO, säger Ulf E Nilsson till Folkbladet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. lättförtjänta pengar?

2013-05-04 15:56

Jo du John, du talar i nattmössan igen.
På mina dryga 100 ha har jag en årlig intäkt på ca 1200 kr för jakten, ca 700 av det är fällavgifter o resten upplåtelseavgift.
Förra året fick jag markbereda och plantera om 3 ha ungskog som älgen hade totalförstört. Det kostade 5300 kr i markberedning och 6500 kr i plantor, sammanlagt 11 800 kr. Det är alltså ca 10 års intäkter för jakten som gick åt för att betala det. Därtill gjorde jag jobbet med plantering själv vilket skulle kostat ytterligare några tusenlappar om jag lejt bort detta och dessutom har jag ju tappat 9 års tillväxt då jag nu har ett hygga som är 10 år gammalt men med bara 1 år gammal skog på.
Lägg till all annan skada jag har av älgen men där det trots allt lever några plantor så jag inte måste göra om, både kvalitets och tillväxtförluster!
Med en halverad älgstam skulle jag fortfarande få in ca 500 för upplåtelsen men bara 350 i fällavgifter, tro mig när jag säger att det är ett helt ok alternativ för mig.
När det gälgäller beskattningen så kan vi ju börja med att titta på allt det kött som säljs i Lycksele och som ger många jaktlag fina oskoskattade pengar, enl uppgift så köper den lolokala vilthandlaren ca 1000 älgar per år av jaktlagen runt omkring.
Det är väl justjust därför många vill ha kvar en sån hög älgstam då den faktiskt bidrar rejält till jaktlagens kassor.
Rent konkret John, om älgstammen skulle vara hälften så stor som idag så står den ju knappast på utrotningens kant i Lycksele.
Skulle det verkligen vara en katastrof för dig eller andra jägare om vi hade en årlig avskjutning på hälften av dagens?

9. Enkelt!

2013-05-04 10:32

Visst är det enkelt om man läser på. Tyvärr är de flesta analfabeter, även bolagsfolk, när det gäller jaktjuridik. Till och med SJF satsar på fel häst i ett antal domar och inte tycks ta rättning.
Enligt dom, upprepar jag, kan ingen annan än fastighetsägare bilda ÄSO. Kretsen är endast en lokalavdelning av SJF och är inte fastighetsägare. Kretsen kan aldrig bilda ÄSO. Försöker man så gör länsstyrelsen tjänstefel och beslutet skall alltid överklagas. ÄSO är inte kretsens beslutsområde! Kretsen skall inte och har absolut ingen juridisk rätt att besluta i eller administrera ÄSO. Det skall fastighetsägarna göra tillsammans. Jag upprepar. För att bilda ÄSO måste fastighetsägaren själv lämna sitt samtycke. Någon nyttjanderättshavare (jägare) i något jaktlag eller vvo saknar juridisk rätt att lämna samtycke. Kära Lyckselebor, glöm bort detta med att bilda ÄSO. Kretsen har ingen rätt till detta. I stället borde fastighetsägarna själva ta tag i bildandet och driva frågan, samla fastighetsägarna, bilda ÄSO och driva verksamheten i egen regi.

Kretsen då? Den fortsätter som vanligt och engagerar sig i frågor utom älgtilldelningen. Inflytande på älgstammen får kretsen i älgförvaltningsområdet, där jägareförbunden är organiserade.
Det är bara att inse spelreglerna, som egentligen inte är annorlunda nu än tidigare.

8. svar till skogsbonde

2013-05-04 10:31

Eftersom du väljer att vara s a s anonym så finns det egentligen ingen anledning att diskutera med dig. Jag bygger mina åsikter på den verklighet vi har upplevt med att bygga upp en livskraftig älgstam från i princip några få älgar inom kommunen för 50 -år sedan. Du har din åsikt, jag har min. Och i det långa loppet eller rättare sagt inom en snar framtid har vi svaret och facit av bildandet av ÄSO.
När VVO;a är utslagna och älgstammen nedskjuten till en spillra, då kan vara dags till eftertanke.
Då du skogsbonde då har dina lättförtjänta pengar,på arrenden och fällavgifter minskad betänkligt.
----------
En undran utanför ÄSO debatten.
Ibland har jag undrat hur skatteverket kan se mellan fingrarna på de intäkter som bevisligen jakten och arrenden ger, utan att de i många fall inte beskattas.

7. kolla kommentarerna

2013-05-03 17:11

Läser man vad folk har skrivit för kommentarer i lokalblaskan så blir bilden av konflikten en annan.

http://www.folkbladet.nu/367382/osamja-kring-nya-algjakten#post-comments

6. John Mårdner

2013-05-03 15:22

Nu är det väl knappast frågan om vem som äger kretsen, det är ju en förening och inget man äger. Det är väl ägandet till marken som är av intresse för att veta vem som ska bilda ÄSO.
Hur kan man hävda att lycksele jaktvårdskrets varit duktiga på älgförvaltning när man har haft den värsta betesskadenivån i hela västerbotten och dessutom en nivå som får anses mycket hög på de flesta platser i norra sverige?
Det man ev varit duktiga på är att föda upp älg, men att balansera dem mot foder mm har man ju misslyckats med å det grövsta.
Vinstdrivande företag, må vara mindre privata skogsägare eller stora aktiebolag, förväntas väl sätta sin egen ekonomi före tredje parts (jägarnas) fritidsintresse, självklart inte till vilket pris som helst men på det stora hela så måste ekonomin få väga tyngre än en hobby som utomstående bedriver på företagarens marker.
Du blandar ju ihop begreppen så hejdlöst så man undrar om du överhuvudtaget vet vad du pratar om?
Oavsett vad det finns eller inte finns för ÄSO så kan kretsen finnas kvar och vara indelad i sina zoner, så funkar det ju på många andra ställen och lycksele är inget undantag (inte särskilt unikt att kretsen är uppdelad i mindre delar beroende på älgtillgång och naturliga förutsättningar).
Vad har SJF stadgar för VVO med detta att göra?
Hur tänker du när du menar att kretsen ska betjäna alla intressen och alla jägare oavsett organisation? Jaktvårdskretsen är till 100 % en lokalavdelning av Svenska jägareförbundet som i sin tur är en intresseorganisation för sina medlemmar. Vad förväntas de betjäna andra med och vad skulle kretsen ha för nytta av det?
Om kretsen är lite smart så ser man till att förlika sig med att man inte har samma inflytande på älgförvaltningen från styrelsens sida längre utan att det inflytande som jägarna nu har är flyttat ut till de lokal jägarna som sitter i styrelser för ÄSO och som går på ÄSO samråd och årsmöten. Kretsen borde se till att utbilda dessa jägare i förvaltningsfrågor och hålla dessa jägare informerade om vad andra jägare tycker och vad som händer på andra ställen. Sen borde kretsen lägga sin energi på t ex eftersök, hundar, skytte, ungdomar, småvilt mm. Kretsstyrelsernas småpåvar som kännt sig viktiga när de fått sitta i samråd för att göra tilldelningsförslag till länsstyrelsen måste inse att denna tid är förbi vare sig man vill eller inte.
Den nya älgförvaltningen kom till just för att den gamla inte fungerat alls i avseende att hålla en lagom stor älgstam, det enda den lyckades med var att hålla en så stor älgstam som möjligt och detta accepterade inte staten som faktiskt är beroende av ett ekonomiskt fungerande skogsbruk även de.
Lycksele är nog snarare ett utomordentligt bra exempel på just hur den gamla förvaltningen misslyckats, fast sitter man på den sidan som fått mindre inflytande så förstår jag att man är bitter.

5. till 4 Enkelt

2013-05-03 14:50

Du har helt rätt då det gäller ägandeskapet av kretsen vilket jag framfört i många skriftväxlingar.
Men samtidigt måste vi inse att fastighetsägarna kan vara medlemmar i både JRF och SJF samtidigt som bolagen också varit medlemmar i kretsen. Således har det s a s varit ett delat ägarskap i kretsen.
Till saken hör att det var i första hand Skogsbolagen, Kronan/Domänverket och SJF i Västerbotten som tog initiativet till att Lycksele Jaktvårdskrets bildades. Förvaltarna,jägmästarna och privata intressen stöttade kretsen på bästa sätt och slutprodukten blev en välskött Jaktvårdskrets. Lycksele Jaktvårdskrets är unik på så sätt att vi tidigt bildade 10 zoner. Vi insåg att förutsättningarna att vårda en älgstam var mkt olika i kommunen. Biotoper, älgvandringar, skogsbruk,mm var inte identiska i hela kommunen. Vi lyckades alldeles förträffligt med den zonindelning som skapades.Zonerna har därvidlag, var för sig, varit suveräna i besluten om hur den zonens älgstam ska förvaltas.
Tiderna förändras och det kommer in aktörer som enbart ser pengar och dollartecken för ögonen, nya unga förvaltare som vill skapa sig ett namn tar ingen hänsyn till viltvård och en bra och kraftig älgstam. Man vill skapa sig ett namn, och självfallet kommer de att skapa sig ett namn som många minns med mindre glädje.
I sanningens namn ska det också sägas att kretsens företrädare har nog försökt på många sätt att få till ett samarbete med skogsbolagen och Sveaskogs företrädare, men det lyckades inte.
Vad kan vara orsaken?
Vinstintresset har jag nämnt, men så kommer vi till vad har SJF stadgar för VVO haft för inverkan.
Jo självfallet kan vi nog skylla på SJF diktatoriskt skrivna stadgar som en hel del småpåvar i VVO;a utnyttjat, vilket har återverkat på Bolagens o Sveaskogs samarbetsovilja. Nu är vi där vi är och det är bara att hoppas att alla aktörer inser att samarbete och en återgång till en jaktvårdskrets med 10 zoner är bästa lösningen. Lycksele Jaktvårdskrets är ett begrepp i Lapplands inland, med ett fullgott kansli som kan utvecklas till att betjäna Bolagen, Sveaskog, Privata markägare, Jägarkåren oavsett Jägarorganisations tillhörighet. I en liten kommun som Lycksele måste alla samarbeta.
Jag hoppas debachlet med vinterjakten i Örträsk är en engångsföretéelse.

4. Enkelt!

2013-05-03 09:05

I Jaktlagen står klart och tydligt att jakträtten tillhör fastigheten. Jaktkretsen äger ingen mark. Anslutna medlemmar i kretsen kan äga fastigheter, som just den fastighetsägaren har jakträtt på, inte kretsen.
För att bilda ÄSO fodras fastighetsägarens samtycke enligt dom. Därav följer att endast fastighetsägare kan bilda ÄSO. Rent teoretiskt kan ett ÄSO bildas av enbart fastighetsägare, eftersom ändamålet är att reglera älgstammen. Då först kan vi få en balans mellan älg och föda. Så har också skett på vissa ställen i landet.
Många bildade ÄSO är inte korrekta och borde synas av fastighetsägarna.

3. allvarligt?

2013-05-02 17:13

Kretsen vill alltså skapa ett äso för att kunna styra avskjutningen på skogsbolagens marker? Och de går ut öppet och säger detta samt att man vill göra det för att kunna hålla en lägre avskjutning än vad bolagen vill?
Hur kan man sen vara förvånad över att man inte får sin vilja igenom?
Har kretsen gjort tydligt att man vill ha mer älgar än vad markägarna vill så borde kretsen också förstå att man inte får vara med och bestämma. Varför skulle bolagen låta nån styra som helt öppet i tidningen säger att man vill göra tvärt emot vad bolagen själva vill?

2. #1

2013-05-02 16:31

Jag stämmer inte alls in i din beskrivning av verkligheten. Viltvården har misslyckats när betestrycket är som i Örträsk. Det är en fullkomligt ohållbar situation som måste förändras. Att jägarkåren även i det fallet söker driva en David mot Goliat-retorik mot skogsbolagen, trots att det handlar om privata markägare, undergräver trovärdigheten ytterligare.

1. ÄSO

2013-05-02 13:30

i Lycksele kommun har utan tvekan upprört jägarkårens känslor i allmänhet och i synnerhet Holmen Skogs chefs beteende och agerande.
Det vi tydligt kan se är att VVO,a i kommunen hotas av att slås sönder.
Lycksele Jaktvårdskrets bildades för flera årtionden sedan och omfattar hela kommunen. Vi delade upp kretsen i tio zoner med naturliga gränser och biotop. Denna typ av förvaltning har fungerat alldeles utomordentligt bra och är vittomkänd för en viltvård i absolut toppklass. Denna förvaltning är nu skogsbolagen på väg att rasera/förstöra.
Bolagens största argument är skogsskador orsakade av älg. Skogskador orskade av älg går tillnärmelsevis inte att jämföra med de skador de själva åsamkar på ungskog,mark, miljö och natur.
Var finns den sk miljörörelsen i denna fråga.
Alltså är skogsskador orsakade av älg ett led i att dominera hela älgskötselfrågan.
Lite märkligt kan man nog tycka det är,när Sveaskog inlåter sig i ett system som definitivt inte är bra för den älgstam vi har här i norr. Sveaskog glömmer tydlingen bort att det är Sveriges befolkning som äger Sveaskog och att Sveaskog dessutom har sitt största skogsinnehav i Väster/Norrbotten.
Jag är fullt medveten om att bolagen och Sveaskog vill bedriva jakten som en vinstgivande rörelse.
Men detta ÄSO-system med dominanta förvaltare kommer att binda ris åt sin egen röv.
Lite märkligt kan det också tyckas att SJF stod med mössan/hatten i hand och tackade och tog emot.
JRF försökte i alla fall få till en uppskjutning ett år för att skapa ett bättre underlag till beslutet om ÄSO o ÄFO. Men Nix, det passade inte nuvarande regering.
Vi får hoppas att beslutsfattarna river upp ett fullständigt ohållbart system.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere