• Älgskadefondsföreningen

EU-delegation vill underlätta vargjakt

AktuelltPublicerad: 2015-11-10 09:50

I september hölls ett möte i Prag, där jakt- och viltvårdsdirektörer diskuterade vargfrågan. En EU-delegation vill sänka skyddet för vargen och öppna upp för större möjligheter till jakt, skriver Svensk Jakt.

Bland de punkter som togs upp på mötet i Prag i september var att man vill sänka skyddet för vargen inom EU. Man anser att det finns skäl att ändra klassificeringen i art- och habitatdirektivet från Annex 4 (arten är strikt skyddad) till Annex 5 (arten får förvaltas. Dessutom bör den klassas om i Bernkonventionen från Appendix 2 (arten får ej fångas, dödas eller handlas med) till Appendix 3 (arten är i behov av skydd men får i vissa fall jagas), skriver Svensk Jakt.

Förvaltning av vikt
Man anser också att förvaltning är av vikt i en del av medlemsländerna och att varg kan bete sig på ett negativt sätt på grund av att den inte jagas.
Det bör även göras en noggrann utredning för att utforma en övergripande vargförvaltning.
Punkterna kommer att behandlas av ministerrådet för jordbruk och fiske i Bryssel den 16 november.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Bra att det tas upp

2015-11-10 17:49

Men jag är rädd för att våra svenska myndigheter kommer att tolka ett eventuellt EU beslut på sitt vis nämligen "Vi i Sverige vet bäst". Det har vi sett i andra sammanhang.

1. Sent...

2015-11-10 11:50

...ska syndaren vakna.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons