• Allmogejakt

Extrema grundtankar för 3 000 vargar

AktuelltPublicerad: 2012-04-19 17:25

Strategin att få 3 000 vargar i Skandinavien bygger på en mängd extrema grundtankar. Stora rovdjur ska inte jagas av människan då de som art inte är vana att bli jagade och därför kan drabbas av nervösa besvär. Varg är det i praktiken aldrig möjligt att jaga då föräldraparet alltid har ungar omkring sig, antingen nya eller från föregående år. Människan är inte en del av ekologin, utan bör dra sig undan och lämna naturen orörd för att sköta sig själv.

Så kan grundtankarna beskrivas i rapporten ”De stora rovdjurens ekologiska roll en kunskapssammanställning baserad på aktuell forskning”. 
Rapporten har skrivits av zoologen Andrés Ordiz på uppdrag av Svenska rovdjursföreningen.
Presentationen av skriften var huvudnumret vid ett seminarium på Naturhistoriska riksmuseet som Rovdjursföreningen och De 5 stora arrangerade tisdagen den 17 april.
Finansiär av sammanställningen är bland andra Roger Olsson, Rovdjursföreningens ordförande. 

Vill ha 3 000 vargar
Han var moderator när skriften pressenterades och han inledde med att säga att ”Skandinavien behöver minst 3 000 vargar, några hundra hjälper inte.”
I skriften har Andrés Ordiz hämtat referenser från en imponerande mängd undersökningar. Referenslistan omfattar nästan sex tätskrivna sidor.
Det är rapporter från bland annat Serengeti, Yellowstone, Kanada, Ryssland, Sverige, Polen, Eberiska halvön, Sydamerika, Oceanien och Asien, där en rad olika rov- och bytesdjur studerats. Av detta drar sedan författaren slutsatser som på ett förbluffande sätt sammanfaller med Svenska Rovdjursföreningens åsikter.

Föräldradjur får inte skjutas
Bland annat menar Andrés Ordiz att föräldradjur i en vargflock inte ska dödas då det ”kan få stora konsekvenser för valparnas överlevnad och störa den sociala strukturen i flocken, som till och med kan skingras”.
I praktiken innebär resonemanget att all vargjakt blir omöjlig då det är mycket svårt att se skillnad på en vuxen ungvarg och ett av alfadjuren i en flock.

Rovdjuren får nervösa besvär
Ett annat exempel är att människan över huvud taget inte ska jaga stora rovdjur för att rovdjuren då riskerar att drabbas av nervösa besvär vilket beskrivs så här i rapporten:
 ”Topp-predatorer är de mest dominanta medlemmarna i rovdjursgruppen, utan några evolutionärt signifikanta fienden, och således med färre anti-predatoranpassningar än underordnade gruppmedlemmar, som utvecklat predatorförsvar liknande dem hos bytesdjur (Frank och Woodroffe 2001) Därför kan topp-predatorer inte förväntas reagera som arter som är bytesdjur (Gross 2008). Att jaga stora rovdjur minskar en population som redan är liten per se. Samt kan framkalla beteendemässiga reaktioner, som exempelvis förändringar i habitatsanvändningen och störningar i sociala system med potentiella demografiska konsekvenser (till exempel kan jakt främja dödandet av ungar hos stora rovdjur; Swenson m.fl. 1997, Parker m. Fl. 2009). Den sortens negativa effekter kan ha additiv effekt och orsaka destabilisering av populationsdynamiken även när det totala uttaget ur ett demografiskt perspektiv inte anses överdrivet högt (Milner m. Fl. 2007), det vill säga även när det fortfarande anses uthålligt.”

”Människan är en del av sytemet”
Resonemanget att de stora rovdjuren inte är ”vana” vid att bli jagade bygger även på att människan inte är en del av det ekologiska systemet.
– Det är ett synsätt som det verkligen råder delade meningar om inom forskarvärlden. Jag menar att människan är en del av det ekologiska systemet och har sedan tidernas begynnelse jagat både bytesdjur och toppredatorer, säger Håkan Sand, forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som deltog i symposiet.
Ett genomgående tema i Rovdjursföreningens rapport är att människan är någonting ont och skilt från naturen, som är ett statiskt system som tickar på, ungefär som ett urverk. Människan kan få hela verket att halta, eller i värsta fall att stanna.
Den här grundsynen var någonting som Håkan Sand, kraftfullt opponerade emot.
– Är rovdjuren mer naturliga än människan? Jag anser att även människan är en del av ekosystemet, kommenterade han bland annat.

Går inte att jämföra med Yellowstone
I sin genomgång pekade Håkan Sand på de stora skillnaderna mellan svenska förhållanden och den amerikanska nationalparken Yellowstone, där det planterades in varg för drygt 15 år sedan.
– Att göra jämförelser mellan Sverige och Yellowstone är inte relevant. Forskningen från Yellowstone har mycket begränsad användning för svenska förhållanden, kommenterade han.
Bland annat pekade Håkan Sand på att det i Sverige bedrivs ett mycket intensivt skogsbruk som innebär mycket föda till hjortdjuren, vilket inte är fallet i Yellowstone. 
Dessutom är landskapsstrukturen, med stora öppna områden i Yellowstone, helt annorlunda jämfört med de flesta områden i Sverige.

Älgjakten anpassas efter rovdjurstrycket
I Sverige finns även ett högt jakttryck på älgen, vilket saknas i den amerikanska nationalparken.
Håkan Sand berättade vidare att de svenska jägarna i rovdjursområden har anpassat sin älgjakt efter rovdjurstrycket och radikalt minskat avskjutningen. 
– Jakten är kompensatorisk till predationen, som han uttryckte det.
Han berättade vidare att i de av rovdjur hårdast drabbade områdena i nordöstra Dalarna har jakten reducerats så kraftigt att den nästan upphört på grund av det samlade rovdjurstrycket från både varg och björn.
Jonnie Friberg från Holmens Skog visade på sambanden mellan det moderna skogsbruket och rovdjurstillgången. Stora hyggen ger stor tillgång på föda för hjortdjuren, vilket ger stor tillgång på föda för exempelvis vargarna.
Att det är skogsbolagens skördare och skotare som i hög utsträckning styr vargpopulationen var nog för många en nyhet. Det är ett exempel på att mänskliga aktiviteter gynnar de stora rovdjuren.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

23. Fortsätter odla myten...

2012-04-23 20:58

om den svenska vargstammen. Att högljutt protestera var gång man odlar vidare på myten om den "genetiskt hotade" svenska vargstammen blir allt viktigare.
De sista svenska vargarna utrotades på sextiotalet . PUNKT.
de "återuppståndna" hur de nu dök upp har noll och intet värde. Sluta således upp att acceptera att dagens vargar som "svenska".
Sånt trams som i den här rapporten kommer bara att öka så länge vi inte kraftfullt opponerar oss!

22. Fredin och co

2012-04-23 16:05

tydligen är hon ute i ankdammen igen
hon har tydligen inte sett hur förstörda en flock får kan bli efter
ett angrepp.
p.s fredin regeringen höjde anslagen till rovdjursstängsling till 50 kr per meter trots din argumentering att 20 kr var i överkant , tänk att regeringen kan vara så dåligt informerad om
kostnaderna.

21. Nya regler Kerstin Fredin!

2012-04-23 08:39

Fredin har tydligen inte uppmärksammat att rovdjursföreningarnas 40-åriga informationsmonopol har upphört. Kramarna kan inte längre sprida myter om vargen. Jaktojägare.se och vargfakta.se har effektivt lagt fram fakta som visar på fel efter fel i rovdjursföreningarnas propaganda. Det har nu gått så långt att kramarna inte längre kan diskutera fakta om vargen eftersom det inte finns ett enda fakta som talar till vargens fördel. Snopet för Fredin &Co att kramarnas floskler och myter inte får stå oemotsagda som dom är vana vid.

När det gäller polarisering så är det rovdjursföreningarnas fasta grepp om NVV som skapat en ohållbar rovdjurspolitik som i sin tur allt fler grupper inser är omöjlig att genomföra. Det är inte jägarna eller fårägarna, inte hästfolket eller fäbodbrukarna, inte småbrukarna eller samerna som drivit fram en okontrollerad vargexpansion och därmed sammanhängande polarisering.
Allt fler har nu tröttnat på vargeländet och många som förut kunde tänka sig en liten vargstam har nu ändrat sig och säger blankt nej till frilevande varg. Vill bara påminna om omröstningen i Expressen.se där 65000 röstade och 80% sade nej till frilevande varg.

20. Kerstin Fredin slår in öppna dörrar

2012-04-21 18:21

Kerstin Fredin, tills nyligen styrelseledamot i Svenska Rovdjursföreningen, är irriterad över vad jag skrivit om den rapport som Rovdjursföreningen nyligen presenterat.
Därför ägnar hon ett kommentarsinlägg åt att slå in dörrar som redan står vidöppna.
För det första anmärker hon på att jag i artikeln citerade Rovdjursföreningen ordförande när han sa att det behövs 3 000 vargar i Skandinavien.
Men snälla någon, det var ju så han sa. Om han sedan har fått uppgiften från Laikre eller någon annan så blir ju inte påståendet annorlunda för det.
Vidare påpekar Kerstin Fredin beträffande Ordizs rapport att han refererar ”..till vad andra forskare på området säger,..” och ”I princip vid varenda uttalande, så finns det referenser till vem som sagt det.”
Ja, och i min text står det så här: ”I skriften har Andrés Ordiz hämtat referenser från en imponerande mängd undersökningar. Referenslistan omfattar nästan sex tätskrivna sidor.”
Ursäkta mig Kerstin Fredin, men kan det skrivas tydligare?
Dessutom har jag citerat ett långt stycke ur rapporten, inklusive referenser till aktuella forskningsrapporter.
Åter igen, Kerstin Fredin, kan det skrivas tydligare än så?
När det gäller skrivningen i min text om att toppredatorer kan drabbas av nervösa besvär om dom jagas av människa, är det riktigt att det är min tolkning av den mycket snåriga texten i rapporten.
Men för att var och en skulle få möjlighet att göra sin egen tolkning så valde jag som redan nämnts att citera hela stycket ut rapporttexten.
Har Kerstin Fredin någon annan tolkning än min så tar jag gärna del av den.
Annars kan jag förstå att det är besvärande när akademiska stolligheter, väl kamouflerade i en imponerande ordmassa, skalas ner till vad det verkligen står. Men det är en del av det journalistiska arbetet att göra så och det är också förutsättningen för att det ska gå att föra en diskussion där så många människor som möjligt kan delta.
Själv är jag är alldeles för gammal och har varit journalist alldeles för länge för att bli imponerade av akademiskt mambojambo.
Kerstin Fredin avslutar sitt inlägg med att påstå att min text har som enda syfte att polarisera debatten.
En annan tolkning kan vara att när Rovdjursföreningen politik dras fram i ljuset så att var och än kan se den, blir motsättningarna tydligare mellan rovdjursextremismen och en human demokratisk människosyn.

19. #15 Jo, ytterligare polarisering är bra

2012-04-21 18:18

och helt nödvändig vad gäller allt som lands(bygds)förrädarna SRF, pga EU-anmälan av statens vargpolitik, håller på med. Bra att Kerstin Fredin försvarar sin egen ordförande med att han bara upprepar vad andra har sagt. Med lika mycket eftertanke som en bandspelare ungefär eller vad menar du? Så det spelar ingen roll vad man säger om man bara upprepar vad någon annan sagt? Men det är bra Kerstin Fredin, när du försöker försvara BS med hjälp av ologisk argumentation så blir det ju bara så mycket mer uppenbart vad SRF står för. SRF är endast en kanal för BS, eller?
SRF ska ha så mycket kritik som möjligt - ont skall med ont fördrivas!

18. Förening

2012-04-21 16:23

Rovdjuren klarar sig allra bäst utan rovdjursföreningen - dom har överhuvudtaget inte ens hört talas om den! När det blir för mycket individer så tar maten slut men lustiga huset är bara en susning jämfört med dessa fantasifulla fanatiker.

17. Djurvän?!?!?

2012-04-21 16:23

Dina argument håller inte. Som vanligt så drar du till med siffror som inte stämmer. Du pratar om 9 milj. människor som har röstat fram den riksdag vi har....fel, fel, fel,....med dina siffror så skulle vår befolkning vara 15-20 milj. Hade politikerna varit ärliga, och talat om vilka som är för och emot rovdjur, + att strykningar hade fått förekomma på röstsedlarna hade sammansättningen i riksdagen sett annorlunda ut. Ni som hela tiden pratar om att ge nästa generation en fin natur att leva i, varför förstör ni den genom att se till att nästa gen. inte kan vistas där pga. alla rovdjur, för det kommer att ske olyckor med varg när matbristen uppstår. Har bekanta i Chita i Ryssland, när jag pratar med dom, så tror dom att något virus har slagit sig på hjärnan på svenskarna, som vill importera varg.

16. Nånannanismen

2012-04-21 16:23

Djurvän säger att 7 miljoner vill ha varg. Dessa vill alltså bo mitt i ett revir med både ''för''- och nackdelar. För det är väl inte så att det är någon annan som får ta skiten. Jag har pratat med flera politiker från V till M. Ingen vill ha särskilt många vargar och definitivt inte där de bor själva. Man skyller på EU. Alltså någon annan. Det är kraftigt många folkvalda kommunpolitiker som inte vill ha varg. Men från riks vågar man inte visa sig så ''inskränkt''. Vad skulle EU säga?

15. När Roger Olsson nämner…..

2012-04-21 16:22

..... 3000 vargar, så var det enbart en upprepning av det antal som bl a Laikre har talat om för området Norge, Sverige, Finland och de ryska delarna av Karelen!

Det är inte Ordiz som säger att topp-predatorer kan få ”nervösa” besvär, det är Leif Anderssons tolkning och ord.

I rapporten refererar Ordiz till vad andra forskare på området säger, och det borde Lief Andersson förstå om han läst den. I princip vid vartenda uttalande, så finns också en referens till vem som sagt det.

Det här inlägget i debatten har uppenbarligen ett enda syfte, och det är att polarisera debatten än mer, vilket inte är till nytta för någon.

14. # 11 djurvännen.....

2012-04-20 16:45

Den rovdjurspolitik vi ser idag, som du så varmt förespråkar har inte för avsikt genom media upplysa Sveriges befolkning om alla negativa " biverkningar " rovdjur för med sig.
Det måste man genom egen erfarenhet upptäcka, det som kallas att man drabbas.
Om det nu är som du skriver att 2 000 000 Svenskar är drabbade av rovdjur, det har jag bara ett mening för: EN FRUKTANSVÄRD FELAKTIG OCH TOTALT HAVERERAD POLITK.
Med målsättning om 3000 vargar kommer merparten av den resterande befolkningen på något negativt sätt beröras och hamna i de drabbades skara.
För vems skull ska du då framställa dig som en självutnämd landsfader och talesperson för?
Förbli en röst för din förening med 4500 medlemmar och låt alla som inte är berörda och därför inte engagerar sig, få en saklig debatt i sin väntan på att bli drabbade.

13. Argumenten tryter

2012-04-20 16:45

Rovdjursförespråkarna har fått svårt att finna argument för sin sak. Då tar man till ett gammalt känt politikerknep, prata runt frågan med så mycket stolligheter, halvsanningar och rena lögner som möjligt, då förvillar man sin meningsmotståndare.
Vi vargmotståndare har däremot argument mot varg och rovdjurspolitik som är fullständigt självklara och lätta att kontrollera. En allt för stark medicin för vargkramarna.

12. Kvalificerade dumheter...

2012-04-20 13:31

Vargkramarna yrar återigen. Alla problem verkar i deras ögon vara borta om Sverige täcks med vargrevir.
Naiviteten hos vargkramarna når nya höjder.....

11. Filip(?)

2012-04-20 13:29

Du är medveten om att när du pratar om "du och dina" så har vi regering och riksdag (alltså allmänheten) på vår/min sida. Ibland har jag undrat om du och dina jägarkolleger inser att det finns fler människor i detta land än landsbygdsbefolkningen (ni/vi är väl ca 2 miljoner medan resten drygt 7 milj också har rätt att säga något). Jag tycker jag ständigt frågasätter er syn på jakt, viltvård och djuretiska apekter. Så vad menar du? Det har aldrig slagit dig att eftersom flertalet som skriver här står så långt man kan komma från en politik som ger en frisk natur. EN frisk natur har alla delar - rovdjur, bytesdjur och natur. Ni tror att naturen klarar sig utan rovdjur, det om något är en extrem åsikt som inte har grund i någon vetenskaplig studie vad jag vet. Utan rovdjur fallerar näringskedjorna och andra djurarter dör ut. Varför har jägare så svårt att förstå det? och kom nu inte och säg att ni ska ta över rovdjurens roll...det går inte! :)

10. Djurvän (?)

2012-04-20 11:07

Sverige behöver vargar ungefär lika mycket som en fisk behöver cykel. Och varg arten behöver inte Sverige alls.
Hur hade det varit om du hade försökt bemöta kritiken istället för att försöka vara rolig?
Men, du och dina har inga argument som håller, och då måste ni ta till vilka knep som helst för att få eran ekosofiska viljan igenom. Lögner och desinformation är allt ni har kvar.
Även politiker kan vakna!

9. Extrema tankar? Nepp!

2012-04-20 09:52

Eller så har forskarna förstått att det är skillnas på en varg och en fisk. Har ni?

8. Trams

2012-04-20 09:52

Bortsett från allt annat trams i denna rapport....
En toppredator som får nervösa besvär av att jagas? Vad gör en vargpopulation annat än jagar och hotar varandra för att hävda sitt revir? Den som har följt ett vargspår en längre sträcka kan knappast undgå att se hur stressade djuren är för att markera sitt revir. Och avsikten med det är naturligtvis att andra vargar skall bli stressade och förstå att det är livsfarligt att inkräkta.

7. Ordiz har helt rätt.

2012-04-20 09:03

Ordiz säger att topp-predatorn kan få nervösa besvär om den jagas. Det är helt rätt uppfattat. Vi som bor på landsbygden med djur och diverse utomhussysselsättningar börjar bli riktigt nervösa. Vi är inte vana att känna oss jagade. Inte bara av fyrbenta rovdjur, utan även av myndigheter, riksdagen och en del stadsbor. Vi ska offra oss, för att några ska känna sig viktiga i bevarandet av exempelvis vargen. Det känns tragikomiskt när de största vargivrarna, som oftast bor i städerna, talar om hur enkelt det är att leva ihop med rovdjuren. Det blir två riktigt intressanta år inför nästa riksdagsval.
Om det här med nervösa besvär hos vargar stämmer, då finns det kraftigt många nervösa vargar. Det bedrivs ju stenhård jakt på varg i övriga världen. Det kanske bara är den svenska vargen som blir nervös av jakt. Nervositeten beror säkert på den stora inaveln. Det blir spännande att se om det blir vargen eller människan som går bärsärk först.

6. Extremister!

2012-04-20 09:03

Det är tydligt att kramarna får det allt svårare att förklara varför vi ska ha varg. För några år sedan kunde dom hitta på vilka myter som helst utan att bli motsagda. Nu har dom inte ens framstående forskare med sig och kramarna uttryckssätt har blivit allt mer extremt eftersom det inte finns ett enda fakta som talar till vargens fördel. Av detta skäl undviker kramarna att komma in i en konkret, faktabaserad debatt. Då vet dom att dom blir förlorare direkt. Endast känsloyttringar och åsikter återstår.
Tack vare J&J's websida och vargfakta och andra sajter har kramarna förlorat kontrollen över debatten på nätet. Vilket inte minst märktes på omröstningen på Expressen.se. Nu vänder det! Den utomordentligt dåliga utredningen som Liljelund presterat kommer att hjälpa till när dess innehåll blir mera känt.

5. Sånt här skit betalar vi för

2012-04-20 09:02

Pengarna dom betalade den här rapporten med är det vi betalar in för statliga jaktkortet. en sak till det skrivs att man aldrig får skuta föräldradjuren för dom har alltid valpar. vi kan ju skjuta valparna först det är som med all annan jakt. vi skuter inte kon för kalven eller geten för kiddet

4. Det finns knäppskallar överallt.

2012-04-20 09:02

Jag kommer att tänka på vad som just nu utspelar sig i Norge, de blev också tyvärr drabbad av en knäppskalle som fick frispel. Men de finns tydligen lite överallt. De som menar att vargen, eller för all del vilken annan art som helst, har någon roll att spela i något ekologiskt system har inte förstått någonting utan är just knäppskallar.

3. Mycket ska man höra innan öronen trillar av.

2012-04-20 09:02

Vi sitter i denna soppa för att folk i allmänhet lever för långt i från naturen idag.
Ett konstlat samhälle med fyrkantiga fiskar i tätbebyggda samhällen där det är viktigare att ha almanackan full av aktiviteter medans man springer i ekorrhjulet med ett ständigt dåligt samvete för allt man inte hinner eller orkar...
Landet är något man besöker på koutsläpp på våren eller för att plocka svamp på hösten eller åker till någons lantställe ngn vecka om året.
Barn idag kan i de allra flesta fall inte rensa strömming. Strömming som är årets första underbara sommarsmak sista veckorna i maj i min värld.. :-)
De kan överlag mycket lite om skog och djur och vilda djur har de bara sett på Skansen.

Att följa de vilda djuren på sina marker under säsongen. Se getterna gå på våren och spekulera i och hon får tre som förra året eller om det blir två pga den hårda vintern.
Se kiden-nyfödda och vingliga ragla runt på ängen runt gården och följa de under sommaren.
Höra en del av de bli rävmat ( eller varg?) en sen sommarkväll.
Ett skri som vilken stadsbo som helst skulle få hicka av att höra.
Se rävungarna vid lyan.
Följa råbockarnas kamp om getterna framåt sensommaren och sedan kanske få möjlighet att delta i bockjakten.
Hjälpa dessa djur med stödutfodring under vintern och givetvis extra mkt under extra stränga vintrar.
Våren kommer, naturen spricker ut i blom och djurens barnkammare skapar rent magiska upplevelser om man tar sig tid att delta i händelserna och i NATUREN som vi ju är en del av-tro det eller ej...

Som Greider pratar om har vi namn på skogsdungar, ängar och åkermark och bergsknallar-hur ska vi annars hitta och förmedla allt detta underbara..:-)
Att det är samma människor som enligt kramarna är blodtörstiga bastarder och gladeligen mördar alla dessa djur så snart de får tillfälle som håller dikena rena från sly, markerna framkomliga, vägarna i ordning, landskapen öppna med betande djur, affärerna igång året runt så bärisarna har något att handla i de veckorna de kommer ut i spenaten på visit, osv osv det begriper man helt enkelt inte.

Det är samma människor som inte har en susning om allt detta som anser att vi ska ha varg!
Det är även samma människor som kör mitt på vägen på småvägarna för att de är rädda för dikeskanterna. Helst ska det vara enkelriktat åt det håll de själv ska..
Men satan i gatan om vi skulle besluta oss för att de inte alls ska få besluta själva i storstan om de ska ha dubbfritt på Hornsgatan.
Ska de lägga sig i vårt liv ska de väl bjuda tillbaka med samma medicin?

2. Matematik

2012-04-20 09:00

Roger Olsson kan inte vara någon matematisk begåvning. Skulle vi, som han vill, ha "minst 3000 vargar" i Sverige är det hur enkelt som helst att räkna ut att stammarna av älg, ren och rådjur i princip snabbt kommer att utplånas. Den lilla rest av dessa bytesdjur, som då blir kvar kommer inte att kunna föda mer än ett fåtal vargar. Och då är vi tillbaks på ruta ett: Sverige kan inte hålla en frilevande vargstam.

På sätt och vis är det bra att SRF gör sådana här utspel. De visar hur illa genomtänkta deras drömmar om en frilevande vargstam i Sverige är.

Men man frågar sig: Hur korkade uttalanden kan Roger Olsson göra innan trovärdigheten för honom helt försvunnit även hos hans medlemmar?

1. Som man trodde då..

2012-04-20 09:00

SRF går från extrem till extremare, och är finansierad med skattepengar..
Det här landet är sjukt på riktigt..

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons