• Allmogejakt

Fällregler skickas till EU

AktuelltPublicerad: 2013-05-30 14:17

Naturvårdsverket arbetar med att fram föreskrifter för fångstredskap som är säkra för både djur och människor. Deras förslag skickas nu som notifiering till EU.

En notifiering innebär att ett meddelar andra länder när de avser att införa nya tekniska föreskrifter. De hamnar hos EU-kommissionen och sedan får de och andra EU-länder en möjlighet att reagera på de nya föreskrifterna.
Att jaga med fångstredskap är ett bra sätt att jaga på när dess funktion inte utsätter djur för onödigt lidande. De får heller inte utgöra fara för människor eller fånga andra arter än de som är meningen.
– Naturvårdsverket har tagit hänsyn till synpunkter från remissinstanserna. Exempel på det är att vi har tagit bort kravet på larm. Vi har också tagit bort tidsbegränsningen för godkännande av fångstredskap och ändrat så att man testar minst tre redskap istället för fem, säger Lars Plahn, handläggare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Åsikter om kostnad för tester
I dag får den som konstruerar ett fångstredskap själv betala för tester. Detta har flera remissinstanser haft synppunkter på. Naturvårdsverket anser däremot att det är rimligt att konstruktören står för den kostnaden eftersom det ofta handlar om en kommersiell verksamhet.
– Ett tips till konstruktörerna är att skicka flera fångstredskap och testa flera arter samtidigt. Det är mer kostnadseffektivt. Eftersom vi tagit bort tidsbegränsningen för godkännande av fångstredskap behöver tillverkaren inte ansöka om ny prövning, avslutar Lars Plahn i pressmeddelandet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. No 5

2013-05-31 17:10

Nä, EU är den lagstiftande myndigheten och medlemsländerna måste följa de olika direktiven, se t ex djurskyddsdirektivet med olika artiklar, bara att söka på nätet. Medlemsländerna, däribland Sverige skall införliva dessa direktiv i svensk lagstiftning. Domstolarna skall döma med hänsyn tIll direktiven, vilket det är si och så med.
Naturvårdsverket och Jordbruksverket är bångstyriga och vill helst köra sitt eget race.

5. Måste man?

2013-05-31 09:57

Var står det att NVV måste lämna sina förslag till EU? Någon som har en länk eller annan källhänvisnig?

4. En bransch till i graven

2013-05-31 09:56

I framtiden kommer fällorna från EU-länder med "effektivare" myndigheter än Sveriges - vad tror ni ett godkännande kommer att kosta i tex Rumänien? NVV visar verkligen igen att de bör få matchstraff vad gäller allt som har med jakt att göra. Och hur var det nu igen vid EU-omröstningen - "den svenska jakten påverkas inte..." Blir nog för regeringen att börja fundera på hur man skall hantera bristen på ryggrad mot den icke-demokratiskt valda överheten i Bryssel. Annars kommer det enda EU-fientliga partiet att bli påtagligt större vid nästa val.

3. Fällfångst...

2013-05-31 09:56

...är vårt äldsta jaktsätt. Många äldre har börjat sin jägarkarriär med att ta bort mink o.dyl.
En enda fråga bara; - Vad finns för förekommen anledning till att ifrågasätta mänsklig säkerhet ifråga om fällfångst. Åtminstone har jag aldrig hört talas om att nån människa ska ha blivit skadad p.g.a. fällor som är tillåtna idag.

2. Då var det klart

2013-05-30 17:43

Därmed går en urgammal fångstkultur i det här landet i graven. Undrar vad som kommer härnäst, grytjakt med hund, jakt med drivande hund eller kanske jakt med ställande hund av djur som blir andfådda. I förlängningen önskar sig nog NVV utreda jakten allmänt som företeelse.

1. Va nu då...

2013-05-30 17:05

har Naturvårdsverket börjat inse att det är eu:s lagstiftning som gäller? Det är nog så ändå och då får svenska myndigheter tvinga anpassa sig mot eu. Svenska särregler kommer att försvinna.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB