• Älgskadefondsföreningen

Grannsamverkan mot jaktbrott

AktuelltPublicerad: 2010-09-02 23:39

I Västerbotten har ett antal jaktlag gått ihop om något som kallas ”Grannsamverkan jaktbrott”. Nu är det nolltolerans som gäller för jaktbrott.

Det har länge funnits misstanker om omfattande tjuvjakt i områdena kring Granträsk, Nordanås, Vargträsk och Flakaträsk. Man har hittat slaktplatser en mängd åtelkameror som ingen vill kännas vid.
– Nu har vi tröttnat. Nolltolerans helt enkelt, säger Elmer Helletun, ordförande i Nordanås viltområdesförening till Västerbottens-Kuriren.
Genom telefonkedjor ska tjuvjägarna avslöjas och polisanmälas. Åtta-nio viltvårdsområden ingår i samarbetet och satsningen kallas Grannsamverkan jaktbrott.
– Vi polisanmäler alla former av jaktbrott, allt från åtelkameror och jakt från bil till jakt på stora rovdjur, säger Elmer Helletun.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Inget nytt under....

2010-09-06 23:59

solen, konstaterat tjuvskytte oavsett art, skulle i mina trakter givetvis omedelbart leda till samverkan mellan jaktlagen, vi har bra och ständig kontakt med varandra, liksom på de flesta håll i Sverige. Det bästa Uffe, vet du vad det är? Jo, tjuvjakt och tjuvskytte är inte så vanligt som du tror, du vet, Åsa-Nisse levde i en annan tid. Ytterst få riktiga jägare riskerar bössor och sitt rykte för att hålla på med sådant. Många kör med det där SGT, med det är till 99,9 % snack och mycket lite verkstad, än så länge. Men på sikt kan det förändras, så fungerar det när människor inte känner sig lyssnade till, det kan bli tragiskt för alla parter.
De som tjuvskjuter älg och annat matnyttigt vilt tror jag är rena brottslingar, de flesta utan både jägarexamen och licenser, det handlar bara om pengar.

8. Tjuvjakt som tjuvjakt Bjärven!

2010-09-06 18:21

Håller med dig om att man kan inte överse med tjuvjakt på den ena arten , men inte på den andra, även om hotade arter är mer sårbara.
Jag hoppas att den nu aktuella grannsamverkan blir lyckosam och sprider sig över landet.
Inte många av de vanliga signaturdebattörerna som intresserar sig för denna upplyftande tråd. Undrar varför...

7. Jag håller med...

2010-09-06 16:11

Uffe och Torbjörn som omväxling...
Självklart måste vi anmäla jaktbrott.
Tyvärr brukar inte myndigheternas intresse räcka till för tjuvjakt på älg eller rådjur utan bara för rovdjur.
Jag tror att intresset för att polisanmäla tjuvjakt på stora rovdjur skulle öka om jaktlagen fick samma uppmärksamhet när man anmälde tjuvjakt på klövvilt.
Om SRF hade en lite bredare syn på tjuvjakt än att bara fokusera på rovdjuren skulle vi säkert kunna samarbeta mot tjuvjakt, våra och rovdjurens bytesdjur är också värdefulla.
Tyvärr är debatten om tjuvjakt helt inriktad på rovdjur vilket för jägarna känns helt fel eftersom tjuvjakten på klövvilt är betydligt större.
Jag vet att lagen ser allvarligare på tjuvjakt av hotade viltarter vilket är helt i sin ordning, men att tjuvjakt på björn ses allvarligare än tjuvjakt på älg är ologiskt då faktiskt skadan för jakträttsinnehavaren är större vid tjuvjakt på älg. Björnen är som bekant inte en hotad art i Sverige.

6. DET ÄR

2010-09-05 21:32

Bra då kan man få tag i dom som förstör jakt torn o snokar vid fällorna jag undrar var dom är medlemmar någonstans?

5. Grannlag

2010-09-05 21:32

Jag jagar i ett grannlag till dessa lag och har inte märkt av eller hört talas om någon tjuvjakt hos oss eller hos andra jaktlag. Så antingen är det ett mycket lokalt fenomen eller rena fantasier. Tjuvjakt ska alltid motarbetas!! Det är en stöld som ska anmälas!

4. Är slaktplatserna anmälda till polisen?

2010-09-04 09:43

Jagar själv på ett av dessa områden och jag har ändå lite svårt att relatera till de problem som beskrivs, i alla fall på området jag jagar på känner jag inte igen problemet. Man funderar ju om slaktplatser som hittats tidigare är anmälda till polisen? De man tidigare hört via ryktesvägen är väl att Nordanås en period haft problem med vägjakt av fågel i samband med att en guidefirman brukade marken för sina gäster.
När det gäller slaktplatser som omtalas så kan man bli fundersam över om dessa är genererade av någon slags liga som åker omkring och skjuter eller om det kan finnas mera lokal anknytning eller om de kanske rent i vissa fall är björnslagna älgar som misstolkats som slaktplatser efter tjuvjakt? Borde väl rimligen finnas polisanmälningar och utredningar på dessa slaktplatser som antagits vara tjuvskjutna?
Åtelkameror förstår jag inte alls riktigt vart i sammanhanget det kommer in i när det gäller tjuvjakt? Hur skulle de i så fall hjälpa tjuvjägare i jakten? Vad jag vet så får man väl bilder på djur från den typen av kameror men mer är det väl inte, skall du sedan jaga så gäller väl samma förfarande än om du vet att djuret finns på skogen? De som inte själva är ljusskygga torde inte ha något att frukta från en kamera som fotar djur i skogen, enda risken jag skulle kunna tänka mig med åtelkameror är att de kan fota hundar som är lösa under fel tidpunkt på året.
Bland berörda områden finns det även dylik utrustning som ägs av viltvårdsområdet, vilket jag inte tycker är någon dum ide. Ett enkelt och säkert sätt att inventera tillexempel älgstammens storlek, sammansättning och förändring och samtidigt få vetskap av övriga viltstammars sammansättning, helt enkelt genererar det kunskap om jaktområdet. Personligen så tror jag inte att detta nätverk kommer att tillföra något att bygga på utan att det är upplöst om något år. Tillexempel funderar jag på hur man har tänkt sig att avgöra vad som är misstänkta bilar på jaktområdet och hur skall man agera runt detta och under vilka årstider? Skall man börja anta att alla är tjuvjägare som inte bor på platsen men befinner sig där och skall man även börja misstänka varandra? Min personliga åsikt är att denna typ av "medborgaregarde" i detta fall har väldigt liten chans att lyckas utmynna i något positivt i den mening man kanske tänkt från början. Det är ett stort ansvar som vilar på de som deltar i ett sådant nätverk, saklighet och eftertänksamhet krävs av alla som ingår i nätverket, hur man får kontroll över detta tycker jag skall vara svårt att komma underfund med? Vi har i sammhället utbildade poliser som kan kontaktas när man som person misstänker eller ser att brottslig verksamhet pågår.
Den risk jag själv tycker mig se med denna typ av nätverk är att det lätt skulle kunna skapa ryktesspridning och även troliga fall av förtal av enskilda personer och därtill inte någon större chans att tjuvjägare åker dit. Om någon kommer på en jägare som bedriver tjuvjakt eller finner en misstänkt slaktplats så är det ju helt i sin ordning att anmäla detta till polisen och låta dem sköta fallet på ett korrekt sätt, de är därför vi har dem och jag tror att det är bästa vägen att gå i det flesta fallen. Jag funderar även vart man inom nätverket tänkt att gränserna skall gå inom denna sammanslutning för bekämpande av jaktbrott med nolltolerans, skall grannen konsekvent anmälas när hans hund driver vilt i juni, skall varje förflyttning i älgjakten granskas under lupp, skall grannpojken som jagar järpe anmälas, skall varje eftersök som görs granskas i riktighet etc.
Listan kan göras lång på vad man skall fundera över när det gäller skapande av ett nätverk för att förhindra jaktbrott på detta sätt och dessutom uttryckligen säga sig ha nolltolerans mot jaktbrott. Jag tror risken att hamna ute på tunnis är överhängande om syftet samtidigt tillvissmån inte är att se om sitt eget hus. Det finns många oskrivna regler mellan jaktlag/jaktmarker som på detta sätt snabbt kan försvinna och istället ersättas av olust och osäkerhet om man uppmanar alla till total nolltolerans, tilliten och öppenheten med sina jaktgrannar kan snabbt försvinna och istället får man misstänksamhet,osämja och tråkigheter. Tolkningarna kan snabbt bli lika många som de anslutna och osämjan lika stor, bara att hämta sin hund på grannens mark kan snabbt komma att bli ett problem som inte existerat tidigare om man inte vet vem som står där med nolltoleransen på fickan, "hur var det nu att bära med sig vapnet in på grannens mark när jag hämtar hunden"?
Tycker ett bättre förslag skulle varit att dessa jaktlag istället öppnat sig mera mot varandra och samordnat ett nätverk för jakt över gränserna på rovdjur som det med framgång tydligen gjorts på andra ställen. Tror att gemenskap i och utanför jakten oavsett vad man jagar kan skapa bättre jakt, sammanhållning och ökade kunskaper på många sätt samt i slutändan även automatiskt mera insyn över vad som händer på det berörda jaktmarkerna.

3. Ljuset kommer från norr

2010-09-03 15:03

Ett jägarinitiativ man blir glad över. Kanske kan jägarorganisationerna "spinna vidare" på detta initiativ. Det är särskilt glädjande för en som är uppvuxen i övre Norrland, att "ljuset" i tjuvjaktmörkret kommer just från norr.

2. Rätt väg!!!!

2010-09-03 14:37

håller med "norrlandsjägarna"!
Det är bara att gå i "ullstrumporna" nr det gäller sådana saker!
Jagar själv i mellansverige,hoppas det blir en startklocka runt detta.
Jag är med villkorslöst på erat initiativ!

1. Heder åt de jaktlagen

2010-09-03 09:26

Mycket bra initiativ av dom jaktlagen.
Dom ska all heder, hoppas fler jaktlag i Sverige följer deras exempel. All olaglig jakt som ett fåtal individer håller med måste stoppas. Ett sådan här bra sak är mycket bra för jägarna och höjer respekten till 100%.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons