• Allmogejakt

Hjälp för hundar som skadas var varg

AktuelltPublicerad: 2012-10-14 20:41

Nu finns en räddningsfond för de människor som får hunden skadad av varg och inte inte kan betala veterinärräkningen. Föreningen Naturskyddet Sverige har instiftat Stellafonden efter fallet med gråhunden Stella som sargades svårt av en varg i Ljungaverk.

– I dagsläget finns 12 442 kronor i fonden, säger Sven-Erik Bertell, vice ordförande i Naturskyddet Sverige.

Vargen högg attackerade när Andreas, sambon och Stella var i skogen för att plocka hjortron. Stella flydde för sitt liv och vargen högg henne upprepade gånger över korsryggen. Stella var inte försäkrad och de 10 000 kronor som samhället bidrog med täckte inte alls veterinärkostnaderna.

Ett upprop och en insamling drogs igång av på facebook av vänner till Andreas. Det strömmade in pengar från människor som ville hjälpa till. Bland annat skänkte hälsingskonstnären My Hansson en tavla som auktioneras ut och inbringade 3 000 kronor.


Veterinärräkningen
Allt som allt kostade hennes vård 24 185 kronor och det kunde Andreas betala tack vare insamlingen.

– De pengar som blev över kan jag inte stoppa i egen ficka – det vore förskingring i mina ögon. Därför går pengarna, 10 842 kronor, till den fond som föreningen Naturskyddet Sverige startat, berättar Andreas Lindgren.

Föreningen Naturskyddet har startats för att slå vakt om löshundsjakten och fäbodbruket och de utrotningshotade lantraser som hålls vid liv där. På längre sikt är målet att få representation i viltvårdsdelegationerna, som motvikt till Svenska Rovdjursföreningen.


Alternativ till avlivning
– Stellafonden ska vara till för de stackare som får hunden angripen av varg och inte har den försäkrad. Det ska vara en chans när alternativet är avlivning, säger Sven-Erik Bertell, vice ordförande.

Inom ramen för föreningen kommer en styrelse att bildas speciellt för fonden. Där kommer tre ledmöter från Naturskyddet Sverige att finnas. Förhoppningen är också att hitta en utomstående förtroendevald som tar en av styrelseposterna.


Pengar strömmade in
När insamlingen till Stella pågick på facebook strömmade det också in pengar till Stellafonden. Totalt 9 600 kronor. Av dem fick Andras 8 000 kronor till veterinärräkningar. När Andreas summerat bidragen och räkningarna återstod 10 842 kronor som nu går till Stellafonden. Med de 1 600 kronor som fanns i fondens kassa blir det sammanlagt 12 442 kronor i fonden.
Stella är i dag försäkrad och jagar igen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

19. OK, stövarjägare

2012-10-18 21:21

Tack för svar. Då känner jag mig aningen lugnad. Dock tycker jag det satt långt inne med förklaringen och att det du senast skrev borde framgå av er hemsida. Dessutom vore det intressant att veta vilka ni är, styrelse m m. Som du vet är t ex föreningen Djurskyddet Sverige kapat av SRF och det har funnits andra sajter som sagt sig verka i vargfrågor men som egentligen bara har jobbat med sitt postgiro.

18. Lantis

2012-10-18 08:55

All jakt ska bedrivas med stor hänsyn och utan att orsaka vilt onödigt lidande. Svensk jaktlagstiftning har alltid utgått från den ståndpunkten. Arter som inte har gynnsam bevarandestatus, alltså rödlistade eller hotade, ska visas särskild hänsyn. Jag anar att din fråga avser jakt på varg och då kan jag lugna dig med att vi anser att världens mest spridda rovdjur har gynnsam bevarandestatus. Det är vår inställning i den delen. Sen kan man fundera över vilka arter som ska anses inte ha gynnsam bevarandestatus. Vi har inte många såna arter i Sverige och ingen av dessa arter utgör ett direkt hot mot de verksamheter vi vill värna.

17. # 16

2012-10-17 18:52

Min fråga är kan du nu äntligen förklara innebörden av den sjätte att-satsen som jag nu citerar en tredje gång: "att då jakt på rovdjur skall bedrivas verka för att nödvändig hänsyn tas till RESPEKTIVE ARTS BEVARANDESTATUS, ungars beroende av föräldradjur samt till arters sociala struktur".
Särskilt intresserad är jag av de tre ord som skrivs med stora bokstäver.
Du behöver inte berätta mer om de övriga delarna, dem förstår jag.

16. Lantis

2012-10-17 13:38

Naturskyddet Sverige är en ideell förening, tillkommen för att möta den allt aggresivare betraktarsidan..
I ditt första inlägg påstår du i rubriken "De är rovdjursvänner" vilket jag tolkar som ett direkt misstänkliggörande av föreningens syften. Vidare skriver du som avslutning "Ännu en kapad organisation som går i vargvännernas spår? Fast litet mer diskret."
Mer tydligt än så kan det knappast uttryckas att du försöker smutskasta en förening som arbetar för drabbade människor.
Naturskyddet bildade för några månader sen. Vi har startat Stellafonden, Team 28 och hittils har vi bedrivit verksamhet i hagar under många nätter, åkt bil 100-tals mil utan en krona i ersättning. Vi har ryckt ut mitt i natten i regn och rusk när pågående rovdjursangrepp rapporterats. Vidare har vi samlat in pengar för att hjälpa vid två angrepp på hundar.
Alla som deltagit har gjort detta frivilligt och utan ersättningsar.
Synas oss gärna, vi tål att synas.

15. Vaddå förvränga?

2012-10-17 08:35

Så det var där skon klämde stövarjägare. Det är din egen firma och då får man inte ställa några frågor!

Du påstår att jag förvränger men jag citerade ordagrant i min fråga i inlägg # 6. Och här kommer citatet igen "att då jakt på rovdjur skall bedrivas verka för att nödvändig hänsyn tas till RESPEKTIVE ARTS BEVARANDESTATUS, ungars beroende av föräldradjur samt till arters sociala struktur".

Jag har skrivit tre ord som jag är särskilt intresserad av med stora bokstäver. Är det den förvrängningen du syftar på?

Berätta gärna vad det är som avses, det är litet oklart.

14. 13 Lantis

2012-10-15 23:30

Naturskyddet Sverige har en programförklaring, den finns att studera på Facebook. Vi har nollvision vad avser skador orsakade av rovdjur på jakthundar, tamboskap och övriga hemdjur. Det vi formulerat om jakt avser inte nödvärn utan den jakt som bedrivs under ordinarie jakttid.
Det är trevligt att du intresserar dig för Naturskyddet Sverige men vänligen förvräng inte våra mål och syften.

13. Du stövarjägare

2012-10-15 22:57

Skall jag tolka din kommentar i #10 som att det inte skall bedrivas någon form av jakt på rovdjur förrän "gynnsam bevarandestatus" uppnåtts?

Det är som bekant ett odefinierat begrepp som t ex Länsstyelsen i Dalarna gömmer sig bakom när man inte beviljar jakt på¨närgångna vargar.

Tycker du att ifrågandesättande av detta är att sticka ut hakan så har du inte högt i tak.

12. Bli medlem

2012-10-15 22:39

Och stötta vårt arbete så vi kan hjälpa fler. Nästa gång kan det vara din följeslagare. Medlems avgift 50kr el 150kr familj.

11. Här kan man hjälpa .

2012-10-15 19:12

Stellafonden

Statuter:

Styrelse:
Ida Malmberg Lumsheden
Sven-Erik Bertell Grycksbo
Christer Wördin Bograngen
Andreas Lindgren Fränsta

Bidrag märkta ”Stellafonden” kan skickas till:
Bg 875-3410
Iban: SE128000825780930430145

Swift: SWEDSESS

10. 8 Lantis

2012-10-15 18:33

All jakt ska bedrivas med hänsyn till viltet. Stick gärna ut hakan och driv en annan linje så får vi se hur framgångsrik du blir.
Jaktetik är något varje seriös jägare iakttar, oavsett det handlar om harjakt eller avlivning av vargar.

9. Rätt tänkt och bättre sent än aldrig.

2012-10-15 18:02

Vilket Plus Giro och Bank Gigo nr. kan man sätta in pengarna på till Stella fonden ?
Man kan undra om beslutsfattarna i Sve. Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen, kommer att betala till Stellafonden ?

8. Dom är rovdjursvänner, ju

2012-10-15 18:01

Enligt hemsidan finns ett antal verkligt lovvärda bevarandemål för biotoper och gamla lantraser med mera.
Däremot undrar man vad sjätte att-satsen innebär: "att då jakt på rovdjur skall bedrivas verka för att nödvändig hänsyn tas till RESPEKTIVE ARTS BEVARANDESTATUS, ungars beroende av föräldradjur samt till arters sociala struktur".
Ännu en kapad organisation som går i vargvännernas spår? Fast litet mer diskret.

7. Mycket bra initiativ

2012-10-15 11:12

Men det borde staten instifta som förorsakat eländet och ofattbara lidanden för våra tamdjur, inte minst familjemedlemmarna hundarna. Det finns en annan man med empati som för många år startade en fond, Hagmarksfrid, Knut Kjellin i Mariefred, för människor som råkar illa ut när man försvarar sina djur enligt Djurskyddlagen.

6. Naturskyddet

2012-10-15 10:22

www.naturskyddetsverige.se

Hemsidan är under uppbyggnad men det går att hitta kontaktuppgifter där.

5. Kan man fortsätta sätta in pengar?

2012-10-15 08:08

....känns väldigt angeläget att stötta såna hundägare i den mån man kan, var sätter man in pengar för att fylla på fonden ytterligare?

4. Var kan man sätta in ett bidrag?

2012-10-15 08:07

Om man inte har Facebook var kan sätta in ett bidrag?

3. Plocka bort vargen......

2012-10-14 21:53

så slipper vi samla pengar.

2. Jo...

2012-10-14 21:03

Om det finns någe vett i vargkramarorganisationerna så kommer nog pengarna att strömma in från det hållet.
Men det var just OM!

1. samla in pengar

2012-10-14 21:02

sedan skickar vi räkningar till naturvårdsverket

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons