• Pinewood

Hur många vargar blir det i Sverige?

AktuelltPublicerad: 2013-09-22 11:07

För cirka två veckor sedan kom regeringens rovdjursproposition och möttes av försiktig opimism även bland organisationer som är kritiska till vargstammens ohämmade tillväxt.
Men vad står det egentligen i propositionen, hur många vargar ska det vara i Sverige?
Jakt & Jägares webbradio har sökt svar. Varken miljöminiter Lena Ek eller landsbygdsminister Eskil Erlandsson har tid att vara med i en intervju och därför svarar moderaternas jaktpolitiske talesperson, Bengt-Anders Johansson.
Men vi börjar med att höra några aktörer i debatten. Frågan är om det framgår av regeringens nya vargpolitik hur många vargar det ska vara.
Vi börjar med Per Wanström, generalsekreterare i Jägarnas Riksförbund.


Hör inslaget här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

28. #27, Kjelle: Vargpolitiken - Alliansens sluttande plan

2013-09-28 13:00

Kjelle – läget är betydligt värre än så; koalition eller inte, det är inte längre möjligt sätta stopp för varglika bastarders explosiva ökning i antal och utbredning. Inte ens om det skulle finnas en politisk vilja både i Stockholm och i Bryssel, så är det längre möjligt. Detta kan vi tacka en rad svenska riksdagar och regeringar för; de har trillat landet ner i denna varggrop genom deras totala oförmåga att förstå innebörden i och konsekvenserna av sina beslut, jämte deras likgiltighet inför landsbygdens rättmätiga och nödvändiga krav på likabehandling – det går det inte att ursäkta eller förklara bort. Gropen började grävas redan 1965, men tog fart med regeringens Göran Persson proposition ”En sammanhållen rovdjurspolitik”. Titeln visar på galghumor, för om något, så inte var det frågan om en sammanhållen politik. Tvärtom var det en oklok, förvirrad och splittrande övergreppspolitik, framlagd som betalning för Miljöpartiets stöd; propositionen innehöll sanslöst galna felaktigheter. Det kom många fler utredningar och propositioner, nämnas bör Alliansens ”En ny rovdjursförvaltning”. I denna var det, namnet till trots, inget nytt, och vad som borde ha stått klart för riksdagen hösten 2009 var att det absolut inte var frågan om någon förvaltning; jakt har nämligen visat sig vara omöjligt att genomföra! I aktuell proposition ”En hållbar rovdjurspolitik” söker Alliansregeringen ge sken av att den har en politik som möjliggör att på lång sikt ha landstäckande stammar av stora rovdjur som varg, lo, björn mm., på ett ”hållbart” sätt, dvs. man påstår sig ha en politik som gör det möjligt för landsbygden att hysa en stor långsiktigt livskraftig vargstam bland får, renar, kor, hästar, hundar och barn! Återstår att se; men troligt är att verkligheten slår även denna proposition mitt i trynet, för inte är det frågan om politik och inte innehåller den något som kan betecknas som hållbart. Tvärtom är det återigen övergrepp och hållbarheten är troligtvis mycket kort. Galghumorn består i alla propositionerna, men vi har att förbereda oss på att ha tusentals bastard- och ryssvargar i våra bygder – och det är tämligen humorlöst. Svenska rikspolitiker överlag hoppas att det kan uppstå ett nytt läge där vargen är spridd och väletablerad och att folket i bygderna då inte bara skall lära sig leva med ett livsfarligt stort rovdjur runt husknuten, utan även tycka om skadedjuret och vilja ha fler. Så fjärran är Stockholm och Bryssel; inget kan och ingen kommer bekämpa skadedjuren, trots att en kommande katastrof är skönjbar för alla som vill se. På ett ytligt plan är skeendet intressant – det kan lära oss hur ett samhälle i vissa lägen inte bara förlorar förmågan att gripa in, utan passivt låter en förutsebar katastrof inträffa. Det finns många nutida och historiska exempel – inom några år är Sverige ytterligare ett: Hur riksdag och regering gav svenska miljörörelsen ryska bastardvargar som verktyg för att våldta, stjäla och ödelägga svenska bygder, deras näringar, friluftsliv och kultur. Efter katastrofen måste ett rättsuppgör mot ansvariga genomföras.

27. 961L

2013-09-27 21:33

Vi har en koalitionsregering!Det är ett stort problem och ingen vill ta ansvar.Sen lämpar man över på Nvv där många V och MP sitter.Det är där problemet är att det sitter alldeles för många vargkramare i maktposition.Och dessa personer ligger bakom alla dessa rovdjursutredningar som inte leder nånstans! Och hänvisar till forskare som är likasinnade.

26. Kjelle - vi behöver se vargen i vitögat

2013-09-27 14:22

Frågan om decimering av vargstammen är en icke existerande fråga. Ingen planerar för hur vargstammen skall minska, och därför kommer den att fortsätta växa, snabbare och snabbare. Jag påstår det saknas politisk vilja/möjligheter att i tid ändra lagar, avtal, konventioner mm. för att hindra en snabb ökning och spridning av bastardvargar och eventuella ryssvargar. Kjelle bör fråga sig varför denna regering, som tillsatt så många rovdjursutredningar, inte har tillsatt en utredning angående vilka förutsättningar som måste vara på plats för att vargstammen skall kunna decimeras kraftigt? Detta är en viktig fråga och borde redan vara avklarad, till skillnad för aktuell proposition ”En hållbar rovdjurspolitik” som ägnar sig åt icke-problemet hur få till en kraftig vargstam över hela landet samt rädda Alliansen från valförlust. Den föreslagna politiken är till råga på allt absolut inte hållbar, troligen inte ens hållbar över valet. Så tyvärr Kjelle, inget talar mot, men allt talar för att vi kommer att få tusentals vargar i detta land.
När jag talar om folkets vrede så talar jag om allmänheten, och inte enbart om vargdrabbade. Mina erfarenheter av och kunskaper om varg är enligt egen bedömning mellan över och mycket över genomsnittet. Detta är också orsaken till varför jag törs ge en prognos om att vi inom icke alltför många år kommer att ha tusentals vargar i detta land.

25. 961L

2013-09-27 11:43

Vad har du för bakgrund och kunskaper om varg?Tror du inte att vargen redan väckt folkets vrede på ganska många ställen?Har du konfronterats med varg och sett vilka mördardjur dom är?Det har jag så kom inte med några motfrågor!!

24. Planera för tusentals, för tusentals blir det

2013-09-27 08:29

Det blir många, många vargar, det vare sig vi strejkar eller inte. Detta därför att INGEN vet hur det skall gå till att i tid ändra svenska/EU-lagar och övriga avtal och konventioner som Sverige anslutit sig till. INGET och INGEN kan eller kommer därför hejda vargstammens tillväxt på ett bra tag. Det blir så många vargar som i stort sett får plats i detta land, efterhand kommer en allt tätare vargstam drabbas av parasiter, smittsamma sjukdomar, näringsbrist mm. och till sist av folkets vrede.

23. #22

2013-09-26 13:09

Douglas, om nog många/alla jägare helt sonika skulle vägra ställa upp är det precis som du säger - vi kommer med all sannolikt få våra arrenden uppsagda.
Jag skrev en annan tråd här att en ordentlig strejk, som skulle vara ordentligt koordinerad, skulle försätta skogsbolagen i en mycket svår sits. Hur skulle dom kortsiktigt lösa avskjutningen, Tyska jaktturister? Och om dom inte förnyar arrendena efter en strejk (på säg 1-2 år) så kommer dom ju inte få några nya arrendatorer förutsatt att vi inom jägarkåren håller ihop (och inte "snor" andras arrenden).
Men det kanske är detta som är ett av grundproblemen i jägarkåren, att vi inte tänker på/bryr oss om andra "kollegor", utan i vår naivitet tror att vargen stannar där den är även när maten är slut. Men det vi vet ju att så inte är fallet, då flyttar den sig dit maten och det nya reviret finns som ex Skåne som vi sett nyligen).
Alternativt så kan vi ju fortsätta som vi gör nu och låta oss hunsas och gå ”sotdöden” till mötes för slutresultatet för många jägare (arrendatorer) är ju att dom kommer sluta betala när det är tomt på vilt i skogen det tar bara lite längre tid...
Eller finns det någon annan ”magisk” lösning som jag inte ser (att någon kommer på ett sätt att få ett flertal vargar utvandra till ex Norge el.dyl)? Kloka ideér mottages!

22. #15 och 20

2013-09-24 15:11

Den som går på älgjaktsstrejk och inte äger sin mark riskerar få skogsbolagen på sig för att man inte gör sitt för att begränsa betesskadorna genom att skjuta bort tillräckligt med älg, vilket innebär att du riskerar ditt arrende. Betesskadorna medför att skogsbolagen är positiva till vargen. Kortsiktigt tänkande, för lite älg ska ju rimligen ge lägre arrendeavgifter till skogsbolagen. Arrendatorer förenen eder! I delar av Mellansverige innebär det samlade rovdjursstrycket av särskilt lo och varg, men också björn, att viltbestånden decimerats mycket kraftigt vilket får effekter ur jaktlig och ekonomisk synpunkt samtidigt som den biologiska mångfalden blir lidande. Knepigt det där med ekologisk balans.

21. Precis, Douglas...

2013-09-24 11:50

..., huvudet på spiken. Varglobbyns ylanden har tystnat, jag undrar varför? Har man förstått att man vunnit vargkriget mot landsbygden och att politikerna abdikerat?
Sedan kan man verkligen ifrågasätta varför brukarorganisationerna är så tysta.
Läser man proppen, regeringens svar på frågor i anslutning därtill samt lyssnar på Moilanens lysande webradioinslag så inser man bara att politikerna är lättade över att ha skuffat över frågan till NV.
Jag hoppas att det från politisk sida, i kulisserna, pågår ett tydligt klarläggande för NV:s GD av att man vill se beslut om att vi ska ha mindre varg än vad vi har nu.
Annars talar erfarenheten emot att det blir någon minskning.

20. Till nr. 15

2013-09-24 11:50

En ev. älgjaktstrejk är inget att hota med inom de områden som redan har mycket varg. Inom vårt älgskötselområde föds ca. 400 älgkalvar varje år. Tre vargflockar som finns inom området tar 300 av dessa älgar och vi jägare skjuter 65 älgar(lika del kalv och vuxna).
Mellanskillnaden på 35 älgar spar vi för att förhoppningsvis kunna höja älgstammen till nästa år.
Vilket givetvis bara är en matematisk önskedröm då vargarna disponerar älgstammen 365 dagar om året. Sorgligt, men sant för många i det så kallade vargbältet.

19. ...men lite verkstad

2013-09-23 15:28

Öppen fråga till jägarförbunden. Hur ser ni på att organisera en jakt och viltvårdsstrejk i något år som protest mot den förda vargcirkusen?

18. Mycket intressant reprotage

2013-09-23 13:50

Ett utmärkt reportage, mycket intressant att lyssna på.

Jag tycker inte det är så förvånande att statsråden är ovilliga att yttra sig för närvarande, man har ju ändå lagt fram proppen alldeles nyss. Det är nu tid för remissrunda, och oppositionens och medias kommentarer och reflektioner. Det är intressant att konstatera att, efter initialt högljutt ylande på rovdjursorganisationerna, det nu är förhållandevis tyst därifrån. Jag är förvånad över att jägar- och lantbrukarorganisationerna inte är mer högljudda och kritiska. Det finns ju en del att ifrågasätta och det är valår. Särskilt förvånad är jag över jägarförbundets avmätta hållning. Värst liv är det i detta forum och det känns välgörande.

Mest intressant hade varit att höra NVs kommentarer beträffande de frågor som kommer att landa på deras bord (hur man framöver ska uppnå trovärdighet vid det årliga fastställandet av rovdjursstammarna samt storleken på avskjutning och dess fördelning över landet) men dels håller NV nog på med att samla ihop trupperna och få dem att gå på led, vilket säkert inte är så lätt, och dels vill man nog numera akta sig för att det framstår som om man lägger sig i lagstiftningsärendet annat än remissvägen.

17. Skall det vara så

2013-09-23 13:49

Svårt att anmäla det svenska samhället för framkallande av allmän fara eller rättigheter eller vad som passar bäst in i sammanganget för att få till en dom i vargfrågan eftersom det händer incidenter i stort sätt varje dag, till vem och vad man anmäler eller till vem, kanske FN eller Europadomstolen för mänskliga rättigheter, finns det inte någon lagklok i sammanhanget? För det som sker idag tillhör inte ett civiliserat samhälle som dessutom styrs av en klick omaga individer helt utan empati.

16. Tydlig?

2013-09-23 09:52

Svensk rovdjurspolitik är lika klar som en dimmig höstmorgon på älgpasset!

15. Strejka kanske?

2013-09-23 09:52

Tycker att ALLA!! jägare skulle ge fan i att jaga överhuvud taget, strejka alltså, ställa in älgjakten mm mm i ett år så skulle vi se hur det ser ut i skogen och på våra vägar = kaos.....

14. betänk

2013-09-23 08:02

INGEN säger var dess 1000 tals vargar ska vara. Stängsla in Dalarna och Värmland och låt oss skjuta bort vargen så kan ni andra gosa med dom. Betänk en flock 140 vargar på ett år, hur många jaktlag går det åt att skjuta den summan? I Dalarna blir det ca 100 lag då vi ofast bara får en till en o en halv.
FY F-N, skamligt att vi inte kan ena oss mot denna lekstuga.

13. hm

2013-09-23 07:14

Ja det var någon som sa. Nu Blir Det Ordning Å Reda

12. Minns ni

2013-09-22 22:13

vad Regeringen lovade oss?
- Taket 210 vargar.
- Licensjakt m.m.
Att sedan skylla på EU. Är man inte karl/kvinna nog att kämpa för det man lovade oss? DÅ är det nog läge att byta ut dessa fega politiker.

11. Politiker går inte att lita på

2013-09-22 22:13

I en annan intervju med BAJ sa han att Regeringen står bakom ett mål på max 180 vargar. ("Inte är fler än 180" uttrycker han det.) Han säger också att han vill "minimera skadorna" (alltså minimera antalet vargar).
Detta låter ju bra och borde ha inneburit att Regeringen vill ha ett FRP (Favourable Reference Population) på så låg nivå som möjligt och därmed s.k. GYBS med ett så lågt antal som möjligt.
Enligt Art- och Habitat direktivet eller IUCN definition skall FRP vara endast "minst lika stort" (men "helst" mycket större) som MVP (Minimum Viable Population). Detta innebär som jag förstår det att Sverige kan sätta FRP till 38 till 100 OM MAN VILL, men det har man alltså INTE gjort. Lena Ek sa att i Sverige var MVP 70 efter man tagit höjd för katastrofscenarier.
Antingen är dessa politiker, som lär ska vara insatta i frågan, inte insatta överhuvudtaget, eller så ljuger de medvetet.
Eftersom det är uppenbart felaktiga påståenden som kommer från dessa beslutsfattare så kommer acceptansen av deras beslut vara mer eller mindre noll. Det går helt enkelt inte att acceptera beslut av någon som medvetet ljuger eller inte är insatt i frågan och tagit beslut på felaktiga grunder.
Sen är det ju patetiskt att höra Bengt-Anders säga att vargen bidrar positivt till den biologiska mångfalden i Sverige. Alla som följt debatten förstår att vargen raserar mångfalden, mer ju större stammen är.

10. Hedra våra förfäder

2013-09-22 20:38

Håller med dig per

9. Alla jägarförbund

2013-09-22 20:38

UPPMANA ALLA JÄGARE ATT STRUNTA I O JAGA VARG. TÄNK OM. Vi även kunde stoppa grisjakten ett år. Snälla jägare visa nu var skåpet ska stå. Lyssnade på Kjell i Svenljunga fattar inte varför han bryr sig. De har ju verkligen visat hur lätt politikerna kan manipulera oss jägare. Bra Dalarna ni står på er

8. " Vidbränt fläsk "

2013-09-22 20:37

Först ett STORT TACK till M. Moilanen för ditt sätt att ställa tydliga och raka frågor.
Men, men,det är med uppgivenhet jag hör den jaktpolitiske talesmannen yttra sig !
Ett gammalt uttryck " hal som en ål" lever han verkligen upp till? Att sedan hylla regionala beslut vet då i vart fall vi i Dalarnas län var dessa landar för våran del !
Levande landsbygd för våran del som bor ute på "bygda", det blir bara i minnena. Tråkigt - tråkigt !

7. Hur

2013-09-22 19:05

svårt kan det vara att sätta en Max siffra ,politiker forskare naturvårdsverk länsstyrelser fortsätter giddret med oss,Är duktigt trött på detta .
Ge oss för f-n klarhet i ärendet så vi vet om det ska regleras på lagligt vis eller på nåt annat sätt!

6. Valfläsk

2013-09-22 19:03

Lita aldrig på en politiker, hur många gånger skall dom vrida och vända på dessa siffror. Hur svårt kan det vara att skriva en 0:a

5. Orkade inte höra allt.

2013-09-22 19:02

Trots Molainens utmärkta utfrågning var det svårt att lyssna på hur det svängs och slingras allt för att slippa tala om verkligheten i svensk rovdjurspolitik. Nu verkar emellertid Svenljungagruppen fått svart på vitt om det omfattande hyckleri vi utsatts för och kan därför dra sina slutsatser.
I intervjuerna tar man björnstammen som exempel, det är alldeles utmärkt, då vet vi vad som väntar den svenska landsbygden, nu upp kraftigt, till 700 kanske över, sedan möjligen ned till 400 ca. Men det är inte det värsta. Eftersom allt förhalas in i minsta detalj tar detta tid och under den tiden hinner många jägare och bönder lägga ned sin verksamhet och man hoppas att nya generationer skall ha bättre acceptans för rovdjuret. Jag hade önskat att jägarna vore mer solidariska och enade och struntat helt i, både skyddsjakter och annat som rör vargen för att skynda på en helt annan förvaltning som då slutligen måste genomföras.

4. De fatter int!!

2013-09-22 19:01

Jämföra varg och björn? Det är väl en jävla skillnad på reproduktionen!Där det inte är nån stor skada på grund av varg så då blir det ingen jakt.Men om man varit tvingad och sluta med löshundsjakt,fåravel m.m. på grund av varg då sker det ju heller inga fler skador!

3. Kappan efter vinden

2013-09-22 19:01

En bra intervju av Mikael igen. Man kan tydligt se att vinden har vänt och politikerna börjar vända på kappan. Invänta opinionen innan beslut tages.
Målsättningen på längre sikt verkar vara att fårbönder och övriga som är drabbade av varg skall tröttna på att ifrågasätta och byta hobby yrke mm sedan kan vargen härga fritt. Den enda lösningen och bäst för vår natur är att sätta den i bur.

2. Vi ska hedra våra förfäder

2013-09-22 18:40

Vi ska ha noll varg ska dom finnas ska dom vara i Stockholm

1.

2013-09-22 18:39

Det gäller att klaga riktigt högt på lokal nivå sen då!?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB