• Pinewood

Infekterat gräl om vargen

AktuelltPublicerad: 2013-07-05 23:03

Rovdjursföreningen och vargforskare Olof Liberg har råkat ordentligt i luven på varandra. Konflikten handlar om det utspel Liberg och andra tio andra forskare gjorde för någon vecka sedan. Man deklarerade att det räcker med 270 vargar i Sverige.

Det har fått generalsekreteraren i Rovdjursföreningen, Ann Dahlerus, att skriva till Naturvårdsverket och begära att verket ska bortse från vargforskarnas brev. Dahlerus anser att deras utspel ”inte vilar på gedigen vetenskaplig grund.”


Vill ha forskare med ”annan uppfattning”
Hon efterlyser istället synpunkter från forskare ”med annan uppfattning”.

Vargforskare Olof Liberg bemöter attacken i Jakt & Jägares webbradio.
Han avslöjar också att han ser det som uteslutet med varg i renskötselområdet och att allt bygger på att människan då och då flyttar vargar från Norrland till den svenska vargodlingen.
Vi intervjuar även Ann Dahlerus, men börjar med Olof LIberg.


Hör inslaget här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

55. Sluta ge dom uppmärksamhet!

2013-07-08 14:37

Ge inte dessa dödgrävarorganisationer oförtjänt uppmärksamhet. P g a att mer seriösa organisationer samarbetat vid föreläsningar m.m. har de kunnat ge intryck av att vara insatta i frågorna.
Att t ex i tid och otid nämna titeln "Generalsekreterare" får ju denna lilla pittoreska men ekonomiskt oerhört starka grupp att verka fler än de är i verkligheten.
Sätt ALDRIG en logga ens i samma publikation, bemöt stollerierna med fakta om nödvändigt, annars tystnad!

54. Gynnsam referenspopulation kan sättas till 100 vargar.

2013-07-08 13:26

Vi har skrivit på art och habitatdirektivet som är ett avtal som reglerar hur vi skall sköta våra vilda djurarter och dess livsmiljöer. Men avtalet säger inget om att vi ständigt skall ha kontroll på alla fyratusen rödlistade arters inavelsgrad. Det som finns dock en rekommendation i guidelinen om att det är önskvärt att få in en reproducerande invandrare per generation i en sattelitpopulation som den svenska vargstammen är. Denna rekommendation uppfyller den svenska vargstammen genom de immigranter som har kommit in vilket Liberg också påpekar. Det finns inte några juridiska krav att ha högre genetiska ambitioner så länge vargstammen har en gynnsam reproduktion. Det har den svenska stammen då den har en tillväxt om ca 18% per år.
I den sårbarhetsanlys som Liberg var med och tog fram angavs att MVP värdet skulle sättas till 100 vargar vilket vi anser att de inte har vetenskapligt stöd för. Det borde ha satts till ca 60 om man värderat risk för katastrofer mer normalt utan att överdramatisera. Sedan argumenterar Liberg för att man skall multiplicera med tre för att få nå gynnsam referens population, men detta kan vi inte finna juridiskt stöd för i direktivet. Det står endast att värdet skall var betydligt över MVP värdet.
Då varg är ett skadedjur som kostar extremt mycket att förvalta och som påverkar landsbygdsbefolkningen negativt på många sätt så bör givetvis värdet hållas så lågt som möjligt. Dessutom finns det inte några belägg för att man skall ta höjd för eventuella katastrofer mer än en gång. Vi anser att gynnsam referenspopulation kan och bör sättas vid 100 vargar och att ett förvaltningsmål upprättas där man håller vargstammen mellan 100-180 vargar i Sverige.
Att nu NVV tillsammans med Rovdjursföreningen inte bryr sig om vad det faktiskt står i art och habitatdirektivet utan börjar köra med egna fria tolkningar så finns det stor risk att drabbade människor också känner att man har en principiell rätt att tillämpa fria tolkningar av lagen när det gäller avlivning av varg. Skall lagar och avtal respekteras så bör förvaltande myndighet också respektera vad som faktiskt avtalats som tex att man skall ta hänsyn till drabbade människor och dess näringar.

53. Hellre en köttbit i

2013-07-08 07:02

magen än att ha en inavlad varg i baken. Eller? Den värsta miljökatastrofen står en pinsamt stor majoritet av befolkningen för. En urbaniserad ekofascism.

52. Min röst

2013-07-07 23:03

Min röst till det parti som agerar för 0 varg.Annars blankröst.

51. #45 Enorma köttfarmer

2013-07-07 11:28

"Enorma köttfarmer" är ju just vart vi är på väg till med denna vargodling i Sverige nu.
Ingen som förespråkar den här vargodlingen kan kalla sig djurvän eller naturvän. Ni går omkring som om ni såg världen genom ett cyklop. Slit av cyklopen och försök se helheten.

50. #45

2013-07-06 22:32

Det som vi kommer att förundras över i framtiden är hur vi kunde vara så utbota dumma och medvetet återinföra vargen i den svenska faunan.

49. Några tips till Lena Ek

2013-07-06 22:32

Det får bli slutdaltat nån gång. Släng ut SRF från all inblandning i politiken. http://michaelericson.wordpress.com/2013/07/05/satt-ner-foten-lena-ek/

48. # 45

2013-07-06 20:53

Den som sa't, den va't. Ett bra ordspråk.

47. #44 Krister Persson

2013-07-06 20:53

Enl gängse klassificiering tillhör "gråvargen" och vanliga hundar samma djurart (Canis Lupus). En definition av begreppet "art" är nämligen att djur, som får fertila avkommor, tillhör samma art. Och det kan varg och hund bevisligen. Och sådana avkommor är inte helt ovanliga även väster om Uralbergen. Och därför tillhör de samma art. Med ovanstående definition blir därför Ditt inlägg mer än konstigt.

Vad märkligare är att exempelvis prärievargen och rödvargen av många zoologer räknas som ej tillhörande arten Canis Lupus. Och att de därför är klassade som helt egna arter. Med den definitionen så betraktar man tydligen hunden som mer släkt med vargen än vad coyoten och rödvargen är. Till den historien hör att korsningar mellan gråvarg, prärievarg och rödvarg inte är helt ovanliga heller.

Hur helst. Ditt resonemang om bevarandevärda eller utrotningshotade djurarter blir helt obegripligt, när Du inte håller Dig till gängse definitioner. Man kan ju få för sig att Du tror att det håller på ta slut på hundar väster om Uralbergen.
Skärpning biologiläraren!

46. Varför ser man inte till problemet

2013-07-06 18:20

Srf pratar om sina vargar och hur många det bör vara. Även om man får tycka vad man vill så bör man tänka på sina medmänniskor, som man fått lära sig som liten. Gäller inte detta medlemmarna i dessa fanatiska organisationer.
Visst, om vargen inte ställde till problem så var säkert läget ett annat, men när det så uppenbart påverkar mäniskors verksamheter och rekreation och dess vardag, undrar man vad som driver dessa mäniskor.
Om man inte ser att det är ett uppenbart problem med snart dagliga incidenter och allt merarbete för drabbade så visar man tydligt att man struntar i sina medmänniskor.

En fråga jag vill ställa till TE är "kan man som politiker verkligen sätta sitt egenintresse före sina medmänniskor??
Om man är folkvald så förutsätter det att man ska väga in båda sidor och göra en analys av vad det innebär för drabbade kontra vilken nytta det är för värnare och och rovdjursintresserade och om det står i paritet till varandra.
Vargen är ett djur som ingen ser utan endast konsekvenserna av dess gärningar. Är det verkligen försvarbart att ha en naturens våldtäktsman lös, påhejad av en tapper skara som i grund och botten har en helt annan avsikt med vargens existens?
Jakthatet är så genomskinligt att argumenten till dess existens nye ens går att motivera.

Tacksam om TE kan svara uppriktigt och motivera sina synpunkter

45. Nr 19

2013-07-06 17:50

Det mest pinsamma är väl att de som gör naturvänner till åtlöje är en pinsamt liten minoritet. Dessa människor kommer aldrig komma ifatt de stora organisationerna inom riktig natur- och djurvård. Dessutom är det tack vare bevarandesidan som inte fler arter har utrotas. Vi håller inte på med decimering utan riktig djurvård. Det är inte jägarna som folk kommer se upp till i kommande generationer, utan de som kämpar för att naturen ska få vara så ostörd som möjligt är de som utför något värt att diskutera. Att odla enorma köttfarmer med ett fåtal djurarter i en döende mångfald är sorgligt okunnigt och kortsiktigt! Något kommande generationer kommer att skämmas för.

44. Dag L. Och SLU-forskarna

2013-07-06 14:06

Jag uppfattar det som en brist att det aldrig informeras om VAD som skall bevaras. Svaret är som jag tolkar det -arten, ekosystemet och generna. Det senare låter sig inte göras inom Sveriges gränser. Det är istället inom den megapopulation som avgränsas av Uralbergen (Guidelines) som detta skall göras. Antalet vargar i de övriga länderna påverkar därför det nödvändiga antalet i Skandinavien. Till Liberg - Migrationsområden skall ingå i FRR (Gudence doc.), dvs renskötselområdet bör ingå i referensområdet. Hur mycket varg där skall finnas är en annan fråga

43. Bägge har fel

2013-07-06 14:05

..vi behöver inte en enda varg i sverige.
Tack för mig!

42. Missbruk av DNA

2013-07-06 12:41

Vill passa på att ge Länstyrelsen en känga! Dom vet mycket väl hur många vargar som fötts och vart i dom olika reviren under vintern. Men ändå inväntar man "dna svar" innan man går ut med informationen om föryngringar! Riktiga inventeringar på hur många vargar vi har är det ingen som vet.

41. Liberg, Dahlerius vet inte...

2013-07-06 12:40

...vilka konsekvenser en stor vargstamm inebär. Hon varken begriper eller vill förstå konsekvenserna! SRF vill ha en ohämmad tillväxt,men slippa ansvar! En obegriplig oseriös förening.

40. #39 Mats S Johansson

2013-07-06 09:59

Visst är det en del av något större. 25 juni invigdes utomhusutställning Wild Wonders Europe i Stockholm. Huvudaktörer är Frans Scheper, Vd för Rewilding Europe, Isabella Lövin EU-parlamentariker för Miljöpartiet, Håkan Wirtén Generalsekreterare för WWF Sweden samt en av de största bidragsgivarna till Naturskyddsföreningen, Postkodlotteriet.
Jag kan slå vad om att utställningen inte kommer att visa några bilder på av varg massakrerade tamdjur. Någon som håller emot?
Det är ingen slump att utställningen visas nu i centrala Stockholm just nu!

39. Då får vi se då

2013-07-05 22:56

om svenska politiker redan sålt svensk vildmark och glesbyggd till EU's Rewildingprojekt eller om det bara är ett antal f.d. och nuvarande tjänstemän på NVV som drabbats av storhetsvansinne. (eller som de skulle ha uttryckt det, önskan om att rädda den biologiska mångfalden) Upp till er politiker. De är er vi har valt och respekt kan bara förtjänas, inte köpas.

38. Dag Lindgren - ge dig

2013-07-05 22:56

Inavel är en död fråga - nu finns det endast problem kvar: När börjar vi och hur gör vi för att ta livet av så många vargar att antalet börjar minska så mycket att folk kan leva i fred, och så att vi även kan bekämpa dvärgbandmasken? Använd din tid för att skriva till statsministern och kräv att han genast ser till att de 174 miljonerna används för att döda alla vargar och rävar i närheten av alla fyndplatser.

37. #35 Laikre & Ryman - underlag för 180

2013-07-05 21:50

Naturvårdsverkets 380 vargar byggde på Laikre & Ryman (2009) som nämndes av Liberg och Sand (2012) som respons på Naturvårdsverkets uppdrag att lista metoder att göra en "genetisk sårbarhetsanalys". Men Laikre och Ryman 2009 förkastades före nyår 2012, så Naturvårdsverket har haft ett halvår på sig att komma på något nytt om de velat.
Det står mer i Liberg och Sand 2012 som Naturvårdsverket kunnat ta fasta på. Men det skulle göra det svårare att motivera så många vargar. Idag har förutsättningarna ändrats vid tillämpning av Laikre och Ryman 2009. Om det kom åtta effektiva invandrare på tio år så gav modellen 180, men om det bara kom sju så gav den 380 och Naturvårdsverket tyckte åtta var för optimistiskt. Men i år har det kommit två reproduktiva immigranter (Tiveden) och Liberg och Sand 2012 har räknat ut att med selektiv jakt blir en reproduktiv invandrare >1.5 effektiva invandrare. Så om Naturvårdsverket hållit fast vid Laikre och Ryman (2009) så skulle Naturvårdsverket tvingats acceptera 180 vargar, som Lena Ek föreslog.
Naturvårdsverket hoppas att nytag skall ge fler vargar än 180, förutom prestigeförlusten att en minister räknar bättre än Naturvårdsverkets experter.

36. Det är riktigt .

2013-07-05 21:49

Det är riktigt att att förslaget om 380 vargar byggde på Liberg & kompanis utredning men Laikres & Rymans modell var ett väsentlig del av beslutsunderlagt.
Siffran 380 vilar också i hög grad på denna modell.

35. Laikre & Ryman.

2013-07-05 21:11

Naturvårdsverkets 380 vargar vilade helt på Laikres & Rymans modell, nu är denna förkastad.
Därför har inte naturvårdsverket något annat val än att göra omtag för tidigare utredningar vilar bevisligen på felaktig grund.
Det är på grund av detta som det blir omtag inte på grund av en skrivelse från rovdjursföreningen.

Redaktionell kommentar:
Naturvårdsverkets förslag om 380 vargar byggde på det underlag som Liberg och de övriga SLU-forskarna levererade. Nu har Liberg och hans kollegor omprövat sina utgångspunkter och utgår från att de räcker med 270 vargar i Sverige.

Mikael Moilanen, reporter

34. Torbjörn Eriksson, Ann Dahleus, Olof Liberg

2013-07-05 20:12

Ni är själva vargens värsta fiende, det är bra att ni själva inte har fattat det, och ännu bättre att vi inte ska underskatta denna kraft!
Trevlig helg

33. Javisst, Mats.

2013-07-05 20:12

Hon hänvisade bara till SRFs huvudsponsor i hela intervjun.
Så sambandet blir allt mer tydligt, för att inte säga övertydligt.

32. SRF:s hobby?

2013-07-05 20:12

Hur går det för SRF om Vargen återförs dit den kommer ifrån. Kanske hela SRF flyttar med. "Två flugor i en smäll". Tänka sig, vilken bra idé.

31. #30. DL

2013-07-05 17:59

Det är värre än så. NVV har beställt SRF skrivelse. SRF är inget annat än tjänstemännen på NVV's egen "oppinionsbildningskanal" som de dessutom pumpar in miljoner av kronor i per år. Lyssnar man på intervjun av Ann är det helt uppenbart att hon inte har kommit på formuleringarna själv. Det är inte lätt att försvara något som man inte tror på själv.
Sätter inte politikerna stopp för det som pågår får man anta att det hela är del av något mycket större.... Om inte media hade varit så V/MP-dominerat hade bomben briserad för länge sedan, men korthuset kommer att rasa en dag, var så säker!

30. Snabb reaktion av Naturvårdsverket!

2013-07-05 17:32

Rovdjursföreningen skickar in en skrivelse till Naturvårdsverket 130628. 130701 beslutar sig Naturvårdsverket för att inte ha någon uppfattning om GYBS och ta ett omtag i utredningen om GYBS. Detta kommer att få som konsekvens att inget GYBS fastställts, och att det därför inte blir någon vargjakt 2014, och att det därför blir ytterligare 20% vargar enligt vargvärnarnas önskemål innan vargens tillväxt kanske kan bromsas 2015.
Det fördröjer regeringens proposition och riksdagens behandling ett år (försåvitt statsmakterna inte vill chikanera sig och ånyo fatta "långsiktiga" beslut, som blir inaktuella några månader efter att de tagits. Naturvårdsverket verkar ovanligt snabbt i reaktionerna!
Det är så snabbt så det verkar som förberedande direkta kontakter tagits före brevet, om sambandet nu inte bara är en ren slump förstås.

29. Till T.E.

2013-07-05 17:32

Det är stor skillnad på teori och praktik. I det här fallet är teori den påstådda kunskap om rovdjur som vissa har skaffat sig genom att ”läsa på” – medan praktik är den kunskap vi glesbygdsbor lär oss i vårt dagliga liv vare sig vi vill eller inte!

28. Kalla fötter?

2013-07-05 17:32

Liberg & co är inte dumma - de ser nu varåt det barkar. En ohämmat växande vargpopulation ökar motståndet hos befolkningen, (på landsbygden förstås). Och nu gäller det att svänga kappan efter vinden för att inte hamna i utanförskapet. Detta är ju inte något som rovdjursföreningen o övriga kramargrupper förstår sig på - där gäller det att "belamra" landet med så många vargar som möjligt. Men tänk...om det räcker med 180 st för att att få till en GYBS, då blir det flera hundra som skall avlivas nästa jakt. Inte kul för kramarna....men det kanske kan delas ut vargskinn till de mest bedrövade. Det skulle väl i så fall vara det närmaste en varg de flesta i den gruppen kommit.

27. Torbjörn Eriksson

2013-07-05 17:31

Sanningen kommer närmare för varje dag.Ha en trevlig helg det ska jag.

26. Tomma tunnor skramlar mest

2013-07-05 17:31

Varför för man en dialog om varg med en förening med bara tretusen medlemmar. Här i Dalarnas län är det över hälften av befolkningen som inte vill ha varg överhuvudtaget. Etthundrafemtiotusen personer har en nollvision. Allt prat om antal vargar hit och dit är ointressant om det inte finns acceptans bland människor som berörs. Vi måste få en disskussion lokalt om hur många vargar det skall finnas.

25. #19

2013-07-05 16:35

Större än JRF, men du glömde alla djurägare, för själv är du väl utan husdjur som inte förstår alla djurs och männinskors lidande.

24. Konstigt

2013-07-05 16:34

Nja Torbjörn,dina försök att provocera går ju sådär.
Men vi som vet bättre får oss ett gott skratt när du försöker övertyga oss om vargens förträfflighet.
Trevlig helg Torbjörn och kämpa på i den allt starkare motvinden

23. #19

2013-07-05 15:58

Tyvärr T.E... Dina MP-fantasier biter inte på mig. Du anar inte hur många urbaniserade medmänniskor, bara genom saklig information och fakta, jag har det senaste året omvänt i vargfrågan.
De allra flesta icke-initierade svenskar tror nämligen på all dynga som värnarsidan fyller dem med, en situation som liknas forna Sovjettidningen Pravda's kommunistpropaganda, ett statskontrollerat media som inte var värst sanningsenlig. Men med tiden när vargen nu breder ut sig allt mer, desta lättare blir det att sanera bort samma dynga. Och glöm för all del inte; Där vargen ska trivas måste den finna lokal acceptans av ”buskfolket”.
Trevlig Helg!

22. #19 Torbjörn Eriksson, Varför?

2013-07-05 15:58

Varför? Varför denna inställning till allt levande? Är ni bitter på att ni inte har någon livskvalitet?

21. politikerrädsla

2013-07-05 15:57

Politikerna vill inte ta i frågan och än mindre fatta ett beslut. Detta på grund av att oavsett vad man beslutar så kommer det bli fel i en väljargrupp. Det politikerna vill är att folket på landet tar saken i egna händer precis på samma vis som man gör i övriga EU... Där är det ingen som klandrar en landsfrände ifall han skyddar sig och sin egendom.

20. Skapades detta citat av dessa två grupper tro? ;)

2013-07-05 15:18

"Teori är när man vet något men ingenting fungerar,
praktik är när något fungerar men ingen vet varför,
här är teori och praktik förenade
-INGENTING FUNGERAR OCH INGEN VET VARFÖR...

19. Till 15 och 17.

2013-07-05 14:11

Vi är i minoritet, men vi har mycket att säga till om. Ni ska inte underskatta oss. Garva ni men vi kommer att se till att vargen går segrande ur det här.Vi är inte enda org. som jobbar för vargen. Tillsammans är vi många. Tillsammans är vi större än JRF.

18. Glöm inte

2013-07-05 14:11

Vara sig Olof Liberg eller Ann Dahlereus har något intresse av att bevara en levande landsbygd. Båda sätter vargen före människor och matproduktion. Skillnaden är den att Dahlereus lever i en total drömvärd och inser inte att utan människor på landsbygden som kan överleva där finns det inte heller utrymme för vargar.

17. #9 T.E.

2013-07-05 13:59

Du är ju för rolig; "alla medlemmars stöd". Man garvar sig harmynt!!

16. Tack, Dahlerus!

2013-07-05 13:48

Mycket avslöjande intervju! Att hela tiden hänvisa till sin huvudsponsor är inget svar.
Moilanen behärskar mediet suveränt.

15. Fablernas värld. # 9

2013-07-05 13:48

1 - Hur många är "alla medlemmar" ?
2- Inser du att ni är i minoritet?
3 - Är du för eller emot demokrati?

Tacksam för svar

14. Gräl om varg

2013-07-05 13:48

Vilken kunskap besitter Ann Dahlerus ?
Vilka forskare har hon kontakt med, eller är det övre andevärlden ?

13. De gör det omöjliga

2013-07-05 13:00

Under tiden som man träter om vargen kan överleva eller inte, förökar sig vargen, lyckligt ovetande om att de gör något de inte kan.
Varför kommer jag hela tiden att tänka på Tage Danielssons sannolikhetsteori?
Finns det överhuvudtaget några tecken på att vargen lider minsta skada på den påstådda inaveln?

12. Aldrig har det ...

2013-07-05 12:59

... visat sig så tydligt att Dahlerus inte vill förstå. Vad är det som är så svårt att förstå. Jo, Dahlerus är livrädd för att den politiskt påhittade termen GYBS skall fastställas till ytterligare en påhittad numerär på varg, som understiger SRFs påhittade nivå av densamma. I samma sekund som GYBS fastställs, börjar decimeringen av varg. Det är därför SRF och SNF stör processen. Kan det bli tydligare?

11. Helt rätt #8

2013-07-05 12:59

Det känns precis som du säger, att politiken enas mot dom 180. Däremot så blir problemet att avliva 300st för att komma ned till den nivån. Utan att flytta bort frågan från NVV så blir det inget av med den saken.
Nästa år kan det ha blivit så het fråga att det helt kan avgöra valet. Sossarna kan ju inte sätta sig i regering med MP och V om dom skall diktera rovdjurspolitiken. Det är upplagt för alliansen om det inte är löst innan.

10. Usch

2013-07-05 12:59

Det är 100% omöjligt att ha varg i renbetesområden, fattar man inte ens det... ja då är det riktigt illa

9. Bra Dahlerus.

2013-07-05 12:59

Du har alla medlemmars stöd i SRF.
Vi får aldrig ge upp kampen för våra rovdjur.

8. Självklart!

2013-07-05 11:45

De mest erfarna vargforskarna duger självklart inte eftersom de inte tycker som SRF! För SRF är det viktigt med många vargar, allat annat saknar i deras värld betydelse. Snacka om tunnelseende!
SRF vill att teoretikerna i Stockholm som gör sina beräkningar på vargstammar som bara finns i fantasin ska få sätta värdena. Nu anser väl de flesta normala människor att forskning måste baseras på den rådande verkligheten.
För övrigt räcker det med 38 enligt sårbarhetsanalysen och 100 för att klara katastrofer med 90% dödlighet. Den forskningen är baserad på den verkliga vergstammen och inte på SRF:s fantasier.
Det är jobbigt när verkligheten i form av forskning och politik börjar göra sig påmind och det lutar åt referensvärden på 180-200 när man drömmer om tusentals vargar.
Samtidigt svänger attityderna för varg till attityder mot varg i samma takt som vargstammen breder ut sig.
Förmodligen kommer rovdjurspropositionen i höst att tala om ca 180 vargar. Allt annat vore politiskt självmord av alliansen som i princip verkan eniga med sossarna i frågan.
Problemet blir då som nu att styra NV att följa riksdagens beslut. Alliansen mellan NV och SRF är minst sagt övertydlig.

7. Tack till Liberg och SLU

2013-07-05 11:44

SRF har nog tycket för mycket för lenge. Kan man ta dom seriöst med alt SRF's svammel och påhitt. (?)Et stort tack till Liberg och SLU for deres inisiativ.

6. Så typiskt Ann Dahlerus

2013-07-05 11:44

och Svenska rovdjursföreningen att fara med osanningar och en massa påhopp när deras argument tryter och nu har även Liberg fått sig en känga samtidigt som han upptäckt att Dahlerus och SRF far med osanningar och jobbar utifrån en agenda som omfattar stora mängder varg i vårt Land.
I intervjun är Liberg saklig och visar stor kunskap, däremot visar dahlerus på stora bristande kunskaper och har svårt att svara på frågor det blir ett antal svävande svar från henne. Som sagt, hon har återigen visat sin okunskap.

5. Det är bedrövligt

2013-07-05 11:42

att SRF med sina 3000 medlemmar ska vara med att styra politiken, och dessutom har mage att kalla 300 000 jägare för en minoritet... http://michaelericson.wordpress.com/2013/06/28/srf-svenska-rovdjursfanatikerna/

4. Ingen vän av Liberg

2013-07-05 11:42

Jag är ingen större vän av Liberg men Dahlerus vs Liberg blir naturligtvis inte särskilt rättvist kunskapsmässigt, det skiljer så mycket att det inte ens blir intressant.
Dahlerus kanske är bra på annat, vad vet jag?

3. -Svammel!

2013-07-05 11:02

Ann verkar dåligt påläst och väldigt svammlig, att rovdjursföreningen med 3000 medlemmar får sån makt är för mig obegripligt!

2. ööh vi tycker!

2013-07-05 11:02

Ööh vi tycker, ööh vi tror! Mycket tyckande från Dahlerus! Lyssna Liberg med forskar kollegor, de har bra mycket mer grund att stå på! Jag tycker det finns för mycket varg.

1. Håller på Liberg!

2013-07-05 11:02

Vad man än tycker om vargdebatten så är Olof Lidberg en man vars kunskap man hyser stor respekt för. Kunskap är nyckelordet och inget "svammel" som rovdjurskramarna sysslar med. All heder åt Olof Lidberg.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere