• Allmogejakt

Ingen vargjakt – ingen vargflytt

AktuelltPublicerad: 2010-08-31 11:35

Höga tjänstemän inom Svenska Jägareförbundet signalerar nu att uppgörelsen om vargflytt kan vara i fara. I alla fall om det inte blir någon vargjakt efter valet.
– Jag ser det som naturligt. Vårt åtagande med att förankra vargflytt bygger på vi får jaga vargen. Utan vargjakt faller uppgörelsen, säger förbundets rovdjursexpert Gunnar Glöersen.

De rödgröna avser inte att lämna något besked om hur det blir med vinterns vargjakt om man skulle vinna valet. Det har satt igång funderingar på Svenska Jägareförbundet.
Det är förbundets naturvårdsansvarige, Fredrik Widemo, som först offentliggör tankarna, på sin blogg på förbundets hemsida. I en skrifväxling med en av läsarna skriver Widemo:

”Osannolikt”
”SJF anser att vargstammen delvis skall förvaltas genom jakt. Vi har redan idag fler vargar än SJF:s måltal, även om SJF väl uttalat att vi kan leva med riksdagsbeslutet. Därmed skulle en inplantering av nya vargar utan jakt vara ett aktivt steg längre bort från vårt uppsatta mål. Så länge detta mål finns tror jag att det är osannolikt...”
”Sedan kan man förstås rent generellt fundera över hur klokt det vore att efter att ha förhandlat fram jakt, med en eftergift att acceptera och förankra en utplantering, sedan ställa upp på eftergifterna utan att få jakten. Förhandlingsmässigt lär man vara i underläge framgent.”

Personliga åsikter
För Jakt & Jägare inskärper Widemo att det här hans högst personliga åsikter. Det är inte förbundets inställning han torgför. Fredrik Windemo trycker också på att resonemanget är hypotetiskt, eftersom de rödgröna inte lämnat något besked hur man avser att hantera frågan om vargjakt.
– De kanske vill lösa inavelsfrågan genom att tillåta varg i renbetesland, säger Fredrik Widemo, som dock står fast vid sin ståndpunkt som framkommer i bloggen.
– För mig känns det väldigt osannolikt att vi skulle fortsätta driva ett förankringsarbete för vargflytt, om jakten försvinner. Det skulle personligen förvåna mig om förbundet kommer fram till något annat, kommenterar Widemo.
Förbundsbas Torsten Mörner vill inte kommentera utspelet, utan hänvisar till SJF:s rovdjursexpert, Gunnar Glöersen.

”Inget konstigt resonemang”
– Jag ser inget konstigt i det här resonemanget. Riksdagsbeslutet och regeringen säger att de två sakerna hänger ihop. Förutsättning för flyttning av varg är jakten. Tar man bort det ena, så faller uppgörelsen, säger Gunnar Glöersen.
Frågan har varit uppe för diskussion i Jägareförbundets nationella rovdjursråd. Det fattades inget beslut i ärendet, men Glöersens bedömning är att ledamöterna resonerade som han och Fredrik Widemo.

Inget besked också ett besked
Utan att vilja utveckla saken säger Glöersen att de rödgrönas uteblivna besked om vargjakten också måste ses som ett besked.
– Det är uppenbart ett val som de rödgröna gör, och då får människor ta ställning utefter det, säger Gunnar Glöersen.
Jägarnas Riksförbund, JRF, har i sin tur redan tidigare
deklarerat att de anser att det bör avvaktas med flyttning av varg i fem år.
Jägarnas Riksförbund är helt emot import av varg. 
JRF går inte med på att ”förankra” vargflytt i de berörda områdena och anser att det måste räcka med att informera och förklara regeringens åtgärder mot inaveln i vargstammen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

78. Ståtta?

2010-09-06 09:30

En stätta är lätt att komma underfund med. Haft bhundar som inte vill beträda dem åt ena hållet, men när vi gick tillbaks var den ofarlig. Eftersom KF, alltid jämför med hundar borde vargen vara lika lättlärd? Å Maria blir aldrig miljöminister :-))))

77. Slingerkråkan Kerstin

2010-09-05 21:33

Eftersom du inte motsätter dig min uppskattning har vi alltså begåvats med 2 000 mil stängsel av en styrka som EU anser var farlig för människor. Om inte det påverkar allemansrätten så vet inte jag. Naturligtvis kan du alltid göra en omväg på en kilometer eller mer men risken finns naturligtvis alltid att någon oförsiktig person försöker ta en genväg mellan trådarna. Sen är det naturligtvis ett problem att gör du en trappa använder sig lon med förkärlek av den.
Frågan är. Tycker du det är bra med 2 000 mil elektrifierade stängsel i svensk natur?

76. Hjärnornas kamp! ; D

2010-09-05 21:33

Calle S mot Kerstin F....Har ni telefon?
Lyft luren? Ert "tjatter" blir lite tråkigt i längden...

75. Calle!

2010-09-04 12:16

Vad har stängsling att göra med allemansrätten? Alla svenska tamdjur som kor, hästar, får och grisar måste hållas stängslade med några få undantag. Man kliver knappast enkelt över en gärdesgård eller ett fårnät, så några eltrådar gör knappast stängslet mer svårforcerat. Grindar finns även för de rovdjursavvisande stängslen, och det är sådana tillsammans med stättor man använt för att gå igenom de stängslade hagarna i alla tider.
Taggtrådsstängslen har kanske varit lite enklare att krypa emellan, men hur många skador på tama och vilda djur har inte dessa förorsakat? Dessutom är det inte tillrådligt att gå in i hagar med djur man inte känner till. Bättre då att gå in genom en grind, för är den öppen så finns det troligen inga tamdjur i hagen.

74. Guidade turer

2010-09-04 10:28

Jag erbjuder Guidae turer för er som är intresserade till Utsund i Norra roslagens skärgård. Där får ni prata med staketoraklet på tu man hand.

73. Intressant Kerstin

2010-09-04 10:28

Låt oss anta att 5% av uppförda stängsel gjorts av SRF tillsammans med andra. Det betyder att varg och björn har orsakat att vårt land begåvats med 2 000 mil stängsel med en styrka som EU anser vara farligt för människor. In sträcka som motsvarar avståndet från pol till pol.Hur går det ihop med allemansrätten?

72. kerstin fredin

2010-09-04 10:26

hur ska ni bära er åt när tex skaraborgs enorma åkerarealer skall stängslas?
då blir ju kaffenotan jättedyr för bonnen..
och hjälper ni till med underhåll?

71. Har ingen målsättning?

2010-09-03 18:51

Med anledning av att KF vägrar att berätta så kan man inte dra någon annan slutsats än att KF INTE har någon målsättning, syfte, tanke etcetera med sitt återkommande "pladder". Slutsats; Inget att bry sig om! Tom och innehållslös propaganda.

70. Ja, killer intinct!

2010-09-03 17:15

Vi slår ner stolp med hjälp av s k ”hejare” och gör arbetet helt klart för fårägaren att koppla in elaggregatet. Jordningen (sätta ner jordspett) står i allmänhet fårägaren själv för.

Arbetet kan ta många dagar i anspråk, och då är vi ändå ganska många som deltar. Den enda ”lön” vi får, är att fårägaren håller med kaffe och en lättare lunch. Bilder finns i senaste numret av Våra Rovdjur, men om någon månad kommer jag säkert att få möjlighet att skicka mer färska bevis på hur det kan se ut vid stängslingsarbetena.

Jag har själv inte varit med på den här typen av stängsling ännu, förutom en del föreberedande arbete – men det kommer. Jag är ju knappast obevandrad i stängsling, eftersom jag har haft hästar tidigare, och nog ska jag kunna vara delaktig i alla de arbetsuppgifter som ingår, förutom då möjligen att slå ner stolp, eftersom det krävs viss armstyrka för att lyfta den tunga ”hejaren”.

69. **Hmm**

2010-09-03 16:38

Bara du nu inte blandar ihop viltstängslet , som sätts upp efter vägar.
100 mil delat 25 år , blir 4 mil om året ,
Sakligt inlägg definitivt , men jag måste ställa mig neutralt just nu då jag inte kan kommentera på detta du just gav som svar.
Då mina kunskaper om stängsling ej är så stora,mer än ko stängsel om jag nu får vara lustig.
Du säger sedan 80 talet,det var mer än jag visste.
Men det jag vet är att efter 89 så sattes det upp viltstängsel i massor i hälsingland och då i samband med ombyggnadtioner av vägnätet.
Och för att minska på trafikskadat vilt. Bl.a Älg och rådjur.
Viltstängsel sätts upp ständigt,så jag hoppas du inte nu blandar ihop detta.

68. kerstin fredin

2010-09-03 16:32

hur ser den här hjälpen ut, kerstin?
jag förutsätter att den hjälpen inte kostar bonnen ett öre att ha dit era föreningsmedlemmar, och hugger dom i och slår i stolpar och gör färdigt jobbet även om det så tar några dagar i anspråk?
för i min värld så är nån som kommer med kaffe och dylikt till bonnen att betrakta som hjälp, kan man få se bilder av dessa happenings?
hur många hagar har du stängslat,hektar,arbetsuppgifter och hur många var ni?

67. Calle m fl

2010-09-03 15:04

Rovdjursföreningen började med stängsling redan i mitten av 1980-talet. Sedan dessa har närmare 100 mil stängsel satts upp av föreningens medlemmar, men även med hjälp från medlemmar i bl a SNF. I vissa fall har det gällt komplettering av befintliga stängsel, men i många fall helt nya stängsel inklusive nedslagning av stolp.

De första stängslen finansierades dessutom av WWF, för ekonomiskt bidrag för material började betalas ut av staten först 1989. Detta år bidrog länsstyrelsen med pengar för bl a ett stängsel i Hälsingland, och vid det tillfället deltog även jägare, tillsammans med SRF-medlemar – i arbetet med uppsättning av stängslet.

Jag själv har inte varit engagerad i stängslingen förrän på senare tid och följaktligen så har jag inte själv så mycket uppgifter kring detta. Jag uppmanar därför dom som är intresserade av mer fakta kring detta att t ex kontakta länsstyrelserna i t ex Västra Götaland, Värmland, Dalarna, Stockholm, eller Gävleborg. De kan med all säkerhet verifiera att SRF vid flera tillfällen hjälpt till med stängsling, men även att det finns fårägare som inte ens bryr sig om att söka bidrag.

66. Stängsel Kerstin

2010-09-03 14:39

Eftersom du sitter inne med uppgifterna behöver du egentligen bara ge två siffror från säg senaste 5-årsperioden. Antal km rovdjursstängsel som det beviljats anslag för. Antal km av dessa som SRF hjälpt till med uppsättning. Behövs inte ner till tredje decimalen. En grov uppskattning duger.
Naturligtvis är det av visst intresse att veta hur många km av högspänningsstängsel ni dragit genom landskapet. Stängsel som anses så farliga för människor att EU sänkt tillåten styrka från 50 till 5 joule.

65. Stängsel Kerstin

2010-09-03 12:50

Eftersom du sitter inne med uppgifterna behöver du egentligen bara ge två siffror från säg senaste 5-årsperioden. Antal km rovdjursstängsel som det beviljats anslag för. Antal km av dessa som SRF hjälpt till med uppsättning. Behövs inte ner till tredje decimalen. En grov uppskattning duger.
Naturligtvis är det av visst intresse att veta hur många km av högspänningsstängsel ni dragit genom landskapet. Stängsel som anses så farliga för människor att EU sänkt tillåten styrka från 50 till 5 joule.

64. **Tillägg till Nr.62**

2010-09-03 11:27

Glömde en sak (ber om rsäkt för detta).
**
Hur lång tidsperiod pratar vi då om att detta stängslings arbetet då pågått??
1 år 2 år 10 års period ??
**
Detta är ganska viktigt då för oss att du presenterar så vi får se hur pass ni fortskrider med ert såkallade gedigna arbete och i samband då med den procentuella siffran vilka som har fått och inte,om vi nu ska få en trovärdighet i det hela Kerstin Fredin.

63. "Vill inte skylta offentligt". ; D

2010-09-03 09:27

Man kan ju undra vart all påstådd stängslingsarbete utförs? Men det är väl så här att de engentligen inte sker! Den bistra sanningen för KF. "Dina vänner är inte mina vänner"? Hur var det nu? Vad har du KF för målsättning, syfte, tanke med din propaganda på ett forum för jägare?

62. **K.Fredin**

2010-09-03 09:27

Att ingen vill skylta med att man har stängsel , låter lite udda.
**
Det många här kanske vill veta utav dig
--
Om du kan presentera siffror på hur många som fått R.Stängsel.

Hur många procent har fått och hur många procent behöver som inte har fått???
--
Är det något du kan utveckla för oss Kerstin Fredin ??

Göm dig inte nu bakom en tidningsskrift , var rak i ryggen nu och presentera dessa siffror för oss.

61. Larsson!

2010-09-02 23:43

Jag har sagt det tidigare - kanske inte till dig, men till andra. Ta och kontakta SRF och be att få den sista numret av tidningen så kan du läsa om stängslingarbetet.
Säkerligen så kommer det ytterligare artiklar om detta om några månader, och då lovar jag att återkomma.
Men det är trots allt så att många som får hjälp av oss inte vill skylta med detta offentligt. Man kan undra lite varför.
Som jag tidigar också sagt så går det att kolla med länsstyrelserna i varglänen om vi hjälper till eller inte.
Du för nöja dig med detta svar tills vidare.

60. Kerstin Fredin

2010-09-02 21:55

Räknar du mig som ovän, bara för att du inte kan svara på den enkla frågan om var, när och hos vem du och dina rovdjursälskande vänner satt upp rovdjursstängsel?

59. **Sammanfattning**

2010-09-02 21:55

Sverige är idag ett splittrat samhälle ang. Vargens att vara eller inte vara.Detta återspeglas just i jakt o jägares debattsidor huruvida folket i sverige verkligen tycker o tänker.
Åsikter och ideer haglas ständigt mellan raderna,Och det händer också att dom som jobbar på redaktionen i ”J o J” med jämna mellanrum måste gå in och lugna ned stämningen bland debattörerna,för att det hettar till rätt rejält lite då och då.
Frågan är så pass känslig så när det verkligen hettar till , så kan man se på snudd till personangrepp mellan parterna som debatterar.Detta sker även på politiker nivå,det uppstår nåt sorts form av ett vakum då man kommer just till ”Vargen”.
samtidigt som detta diskutteras så drabbas ”Landsbygden” allt mer av vargen och irritationen mellan Stad och landsbygd växer.
I diskuttionerna nämner man alltifrån”Stängselåtgärder”-”Begränsa vargstammen”-”Ändring av paragraf 28:an”-”Bättre skyddsjakts möjligheter”-” t.o.m ” Att aveckla V-Stammen helt ur den svenska faunan.” och till att vilja ha 2-5000 vargar i sverige ,återinplantering, slopad licensjakt osv.osv. Och ingen tycks komma till en gemensam lösning som alla kan acceptera i just ”VargFrågan”.
Och detta är i dagsläget sveriges största dilemma.Vare sig det är på debattsidor eller på politiker nivå.
Valet 2010 står mellan att vara eller inte vara(i ett begränsat läge) för just vargen. Och där den ena väljarsidan kommer att bli ”besviken” och den andra ”glad” för någon gemensam kompromiss lösning mellan dessa parter finns ej.
Landsbygdsdemokraterna finns naturligtvis,men att tro sig att kunna komma in i denna mandatperiod och påverka är en omöjlighet, men på sikt goda positiva möjligheter.
Skrivet av Stig Michael Somsri. Alias *SMS*.

58. Kerstin Fredin

2010-09-02 21:53

Jag räknar kallt med att jag har flera vänner inom jägarkåren än vad du har. Och det räcker gott för mig. De du räknar till dina vänner räknar jag inte in i min vänkrets, av förklarliga skäl.

57. En enkel lösning enl. staketets moder!

2010-09-02 21:53

Sätt ett rovbdjursavisande stängsel längs med Torne älv. Be snällt befolkningen i vårt grannland Norge att sedan få dra det som gränsstängsel mellan Norge,Finland och Ryssland. Vi har ingen (järnridå längre) Bara ett elstaket. Sen har Kerstin fått sitt staket och v som inte vill ha varg, eller bli överkörda av staten, har fått vårt! Staket på rätt ställe, helst på gränsen mellan Finland och Ryssland!

56. **Kerstin Fredin**

2010-09-02 21:52

..Var vänlig o utveckla det du säger till oss övriga så vi förstår..

**Du skriver**
När det nu dyker upp ännu mer fantasifulla uttalanden om vargen, än som vanligtvis brukar förekomma här, så ser jag en stor risk att denna okunskap ”smittar av sig (Fr.Inl.Nr 29)
Utveckla gärna detta till oss övriga oförstående
Har du hamnat i en desperations-situation eller??

55. **Lars Berqvist inl.nr.43/ Nisse f inl.nr.47**

2010-09-02 21:52

Väl Formulerat

54. **Kerstin Fredin**

2010-09-02 12:52

Ang. 17-1800 talet,så var inte systemet så utvecklat som det är idag att redovisa vargens förehavande, det vi kan läsa av ifrån den tiden, var större attacker , som exempelvis då barnen kring åbo.
.
Alla mindre incidenter var inte tillräckligt tillförlitliga såsom det är i dag, och därav inte redovisades,här finns ett mörkertal ang vargen.
.
Om man släktforskar,kan man då se om personen dött en naturlig död eller bragts om livet av andra eller offer för en varg.
.
Jag har gått ända ned på 1580 talet på min släkt.
.
Jag har en som fallit offer för ett rovdjur i min släkt då runt 1850 talets mitt och då kring gräsmark sockens område i värmland.
Det är rätt jobbigt att tyda microfisher då dom skrivit på gammelsvenskan.
--
Han Bragdes om livet av Djävulens redskap.
.
**Man gick man ur huse** kan det stå.**
--
Detta kan inge annat betyda att vargen var klassat som djävulens redskap från den tiden.
--
Och det säger ju endel huruvida befolkningen stod gentemot vargen ,Attackerade vargen tamboskap samt människor att den ens fanns i närheten så avlägsnades vargen utan konstiga argument.
--
Och kanske också därför attacker ifrån varg aldrig redovisades som det görs idag,P.g.A att man kunde lösa situationen på ett bra sätt ifrån den tiden.
--
Calle Seleborg
Har du lite mera info ifrån denna tid du kan specificera ang.Vargen??

Personligen skall jag luska lite i gamla kopierade dokument jag har.

53. Du är envis Kerstin

2010-09-02 10:59

Naturligtvis hade man problem med vargen förr. Men man fick göra något åt det. Det var aldrig tal om att vänta till det tredje angreppet innan skyddsjakt tilläts i nåder. Som du säger: "då hade man inget val". Idag betyder det inte mycket PÅ KORT SIKT om fäbodbruket packar ihop och slutar. Utöver förlusten av den levande landsbygden. En förändring som sker gradvis men oåterkallerligt.

52. **Jörgen Bergmark**

2010-09-02 10:59

Tackar,nåt kul ska man väl kunna häva ur sig ibland:))
**
Ditt inL.-Nr 44.
När du skriver - då dina teorier om att ändrat beteende skulle vara orsak till dom allt vanligare vargattackerna.
**
Inte riktigt så tänkte jag,men utifrån vargens situation med människans påverkan ,så komme den tids nog ändra sig. (habituering), Vi kan formulera detta oändligt mycke
.
Men jag har valt att använda beteende som ord och inte (habituering),vilket är väl ganska snarlikt,
.
I och med att den ändras sitt levnadssätt på grund av människans påverkan, så kan vi ju tolka detta alltifrån ändrat beteende , men i själva verket så är det (habituering) vi pratar om och på sikt om inget görs.
.
Och det är väl just detta som kanske oroar mig.
.
Jag gillar din kritik,du är saklig o förklarlig i din kritik,
mycket bra framställt.
.
endast en punkt är väl då du säger våldsamt , både ja och nej där ,Vi alla här oavsett sida , så hettar det väl till i bland
.
våldsamt eller heta ordalydelser , sak detsamma.
Nu ska vi inte haka oss på detta.
.
I övrigt väl formulerat.
.
SMS

51. Kerstin (35)

2010-09-02 09:09

Att bevarandesidans organisationer protesterade högljutt när §28 implementerades undgick nog ingen. När sedan §28 reviderades menade man att vargens existens var i fara. Vad hände?
Ytterst få vargar fälldes pga paragrafen. Att man betraktas som en brottsling innan obduktioner,brottsplatsundersökningar,förhör etc är genomfört, är inte bra. Att man sedan med största sannolikhet hamnar i en medial ”storm” gör inte saken bättre. Tveksam till om andra än djurägaren törs tillämpa 28an med dagens utformning/straffskala.
Att varg skall skygga för mänsklig närvaro som gårdar/hagar/bilar/knallar etc ser jag som en grundförutsättning för vargens existens i Sverige. Där kommer den ”förebyggande” jakten in, dvs göra vargen fredlös runt gårdar/hagar/byar samt den såt där hund jagar. Givetvis skulle vargpopulationen minska relativt mycket i områden där vargen redan idag uppvisar ett för människan oönskat beteende, dvs rör sig o runt hagar/gårdar, ”taktik” attackerar drivande hundar etc. Man kan bara spekulera i hur mycket varg som skulle fällas med en ”förebyggande” jakt. Men med dagens §28 som vägledning, tror jag inte mer än den beräknade tilldelningen för licensjakten. Kanske tom mindre, men betydligt effektivare.
Vad gäller bevarandesidans mål för antal varg, är det inte bara ”vanliga” medlemmar som kommunicerat 2000-5000 utan Ordföranden/Partiledare anlitade gen. forskare etc.
Som djur och naturvän är valet enkelt om 0 vargar ställs mot 2000-5000vargar.
Kan samtidigt se en möjlighet till samexistens med 200-500 vargar, men inte under rådande omständigheter vad gäller populationens koncentration och rovdjurspolitik.

50. Debattsyfte

2010-09-02 09:08

Rovdjurspolitiken är som ett skyltfönster som demonstrerar hur vår svenska demokrati håller på att sönderfalla på egoismens och konkurrensens tummelplats.
Jämlikhet, solidaritet, konsensus och omtanke om de svaga verkar ha offrats för karriär, vinnartakter och ”ta för dig”?
Att debattera för att komma fram till en gemensamt acceptabel lösning verkar bortglömt.
Nu gäller tydligen att vinna varje duell – som om det vore en cuptävling där bara vinnarna går vidare.
Varför inte lyssna och försöka förstå istället för att kämpa som i en Robinsontävling, med dess ruttna värderingar och mål.
Varför inte läsa de hyfsat sakliga inläggen som framfördes från drabbades synvinkel i Dalarna vid Skeermötet den 29 maj. Se http://folkaktion.com/ i högerkolumnen inlagt 2010-06-09
Kan Kerstin visa på något hyfsat sakligt sammanställt inlägg med motsvarande synvinklar från vargförespråkarna?

49. **Vargen problemdjur**

2010-09-02 09:07

Vargen är ett problemdjur
I dagsläget så har vi klart tydliga problem med vargen och det är fakta ingen kan undkomma.
Vad kan vi nu göra åt detta?
Jo att rovdjurspolitiken måste förbättras och att politiker måste ta åt sig detta problem på högsta allvar.
Fler politiker tycks också succesivt reflektera på detta bekymmer.
Dock ej den rödgröna röran , för dom tycks ha skygglappar och vänt ryggen emot över detta problem.
Att vargens alltmera närgågnare sätt kan bara ses som en enda stor "Varningssignal".

48. **Kikade lite**

2010-09-02 09:07

Tittade på anförandet soc.dem/Mp/Vp
hade.
jag må säga att Mona sahlin var rätt saklig i sin politiska ställning,Men i övrigt så tyckte jag hon var rätt tam av sig.
Jag reflekterade på en sak i hennes anförande och ställer mig frågandes / vad menade hon??
Ur ett av Mona Sahlins anförande
Om 4 år med oss kommer sverige att vara mera jämlikt och jämställt och mera av möjligheternas land för alla.
Om 4 år så skall alla kunna känna sig säkra på att få vård utifrån vilken situation man befinner sig i.
Maria Wetterstrand,Startar anförandet med att verkligen ta i sitt uttalande så att monitorn höll på att skallra av bordet,hon fullkomligt skrek ut sin politiska åsikt.
(SMS)Jag personligen vet att sverige kommit långt inom klimatfrågan.
Men Maria Weterstrand påstår helt tvärtom,vi ligger långt långt efter vad beträffar klimatfrågan i förhållande till andra länder säger hon i sitt anförande
Peter E. Pratar om att marschen kan börja. Och pratar om arbetslöshet samt skatter.Och poängterar i sitt anförande om den rödgröna plattformen är en bra konstellation.
Peter E. Lider lite grand utav (Bosse Ringholms syndromet) då han vid 3 tillfällen i sitt anförande poängterar att den rödgröna plattformen Har både hjärta o hjärna.
Lars Ohly pratar lugnt o sansat i sitt anförande,pratar om stöd i olika former för olika grupper i samhället.
och om välfärd o trygghet,.
I övrigt så är vänstern sig likt.
Ingen av Partierna nämner någonting över hur rovdjurspoliken skall hanteras.(Tyvärr) Jag anser att den punkten är faktiskt viktig , men tyvärr så utelämnar dom denna punkt ang.rovdjurspolitiken
Åtminstone kunde dom ha nämt någonting om det ,huruvida gemensam dom är i den frågan.

47. Total avsaknad av självinsikt!

2010-09-02 09:05

Kerstin Fredin lever i total avsaknad av självinsikt. Idiotförklarar allt o alla utom sig själv! Fortsätter som en "ilsken iller" med att sprida sin propaganda. "Tar sig för pannan"? Kan jag äntligen få ett svar; Syfte, målsättning, tanke etcetera! Har inte rovdjursföreningen ett eget forum?

46. Calle Seleborg!

2010-09-02 09:05

Tala nu om för mig vad det spelade för roll för fäbodjäntorna och vallpojkarna att vargen var fredlös! DOM hade inte möjlighet att skjuta när vargarna dök upp, utan var tvungna att tillkalla hjälp ifrån byn.
De hade dessutom säkerligen betydligt fler vargar i markerna än vad något fäbodbrukar i dag behöver oroa sig för.
Du får det att låta som att bara för att vargen var fredlös, så behövde inte fäbodfolket oroa sig, eller att vargarna då höll sig borta från tamdjuren – hör du inte själv hur tokigt det låter? Tag du och ta fram lite uppgifter om hur många tamdjur som dödades årligen under 1700-1800 talen så att vi andra får lite perspektiv på hur det var förr jämfört med hur det är idag. Tusentals djur dödades årligen – och ändå fortsatte man med fäbodbrukandet, delvis för att man hade få andra valmöjligheter.
En fäbodjänta från förr skulle säkert önska att de inte hade några vargar som tullade på tamdjursflockarna, men jag törs lova att hon skulle titta storögt och förvånat på oss om hon läste om den hysteri som förekommer idag kring riskerna för människor. Ungefär på samma sätt som en fårbonde i Rumänien, Italien, Polen eller i något annat land där människor levt med varg utan avbrott inte ens skulle förstå frågan om inte vargen var farlig för människor. Svaret ”är svenskarna rädda för räven också” är ingen skröna Calle!

45. Förresten Sms

2010-09-02 09:04

Ditt svar på min kritik var väldigt roligt och bra!

44. Sms

2010-09-02 09:04

Du kanske inte direkt har fel i sak, förutom då dina teorier om att ändrat beteende skulle vara orsak till dom allt vanligare vargattackerna. Det är ju bara så att med en ökande vargstam så ökar attackerna med samma proportion. Däremot tycker jag att du tar i så våldsamt i dina inlägg.
mvh

43. Staketet Fredin

2010-09-02 09:04

Med de rödgrönas dalande siffror så är det många som begripit vad du inte begriper! Det att det fanns så många sossesympatisörer på landet, som lämnar för samarbetet med MP och V hade du tydligen ingen aning om. Det är ju bara du som har rätt i allt och i många fall inngenting annat än ordbajserier och vokabulärsvängningar. Så fint det var i en tidigare tråd att skriva alliance istället för allianser, som det faktiskt heter på svenska! Inte imponerad av fransk staving, då det är ett låneord med svensk motsvarighet. Sen sitter du och dina gelikar och uttalar sig om folks mentala hälsa och anser dem dumma i huvudet om ni ej får medhåll! Men att raljera över om folk är dumma i huvudet eller inte visar på att när argumenten inte räcker till angriper man på det viset!Varför ska man påstå någon är dum i huvudet om åsikter ej delas. Vi har alla rätt till egen åsikt. En del är Sverigedemokrater och andra mijöpartister t.ex. nFrälsnigen i landet är inte att dela SRF:s åsikter för alla!

42. Vargflytt-ingen jakt?

2010-09-02 09:03

Om det kommer till stånd med in eller ut sättning av nya varg individer, så blir de inte utplacerade på ett och samma ställe förmodar jag. De nya individerna som sätts ut kommer att göra att det inte kommer att tillåtas jakt över väldigt stora områden under väldigt lång tid, överhuvudtaget. Och en avskjutning av som Centern gick ut med i valfläsk kampanjen 70 vargar, hur har de tänkt förvalta de? Jo kanske i våra djurparker.

41. Ditt exempel med samer, Kerstin

2010-09-01 19:19

Är totalt galet liksom dina skriverier om att visst överlevde fäbodarna förut.
Vargen var fredlös och fick jagas av vem som helst. Det var till och med straffbart i lag att inte hjälpa till.
Då upprepar jag. Hur mycket problem med varg skulle vi ha om vem som helst fick avliva den när den kom ner bland bebyggelse och djuruppfödning?
Det skulle inte vara något som helst problem. Var och en hade då rätt att lösa dem.
Varför har vi problem idag? Jo en huvudlös rovdjurspolitik.
En rysk forskare så något i stil med: "Hur kunde vi förlora det kalla kriget mot en nation som är så dum att den aktivt återinplanterar varg."

40. Ja man tar sig för pannan….

2010-09-01 19:19

….och suckar uppgivet!

Med vänner som SMS, Nisse F, Larsson med flera, så behöver jägarkåren definitivt inga fler fiender!

Sedan är frågan hur många av dom som själva begriper det.

39. **Kerstin Fredin**

2010-09-01 19:19

Snälla du , jämför du hund med en varg???
--
En hund hör till tam och sällskapsdjur , vilket innebär i sin tur att man kan faktist locka den ,,
--
Men vargen kan du inte göra samma sak med.
--
Ägaren till hunden får ju naturligtvis stå för kostnaderna.
--
Men det skulle ju se rätt roligt ut om ni stod och lockade vargen istället för att skjuta den i en sådan situation.
--
Tänk ett par ggr till innan du jämför hund med varg och nämner p28:an

38. Torbjörn Eriksson

2010-09-01 19:18

Med en dåres envishet går du på med samma mantra, det går inte, vi måste, vi kan inte, måste upp i Eu domstolen etc. Försök med nåt nytt!
Detta har du tjatat om till leda. Vem bryr sig?
Snart är det val och då, om inte förr, lär du väl fatta vad folket vill ha. Och inte är det en rödgrön sörja.

37. **Marcus Inl.Nr 23**

2010-09-01 17:51

Håller med dig då du skriver
--
Nuvarande regering har påbörjat en rovdjurspolitik där åtminstone människan finns med på agendan. Sen finns det givetvis mer att önska av den idag så kompromissade rovdjurspolitiken.
--
Modifierad Alt.kompromissade rovdjurspolitik är samma sak.

Så jag håller med dig och människan finns med på agendan helt rätt i det du säger.
--
Håller även med dig att man skulle kunna önska sig mer av dom ,men detta är i allafall början av någonting.
--
Tack för dessa ord Marcus

36. **Jörgen Bergmark**

2010-09-01 17:51

Det är faktist vargar vi pratar om och inte Antalet stollar här ,
--
Eller har jag missat något tro jörgen??
--
Och för det andra så tycker jag är rätt saklig av mig i mina uttalanden.

35. Marcus!

2010-09-01 17:51

Med vad är då §28 till för? Låter sig inte rovdjuret skrämmas bort, så är det OK att skjuta det när det angriper tamdjur inklusive hundar. Något liknande gäller hundar som angriper tamdjur, men då ska man först försöka fånga in hunden, och det är en annan paragraf man kan åberopa. Till detta kommer dessutom möjligheten att söka skyddsjakt på de vilda rovdjuren.

Vad de flesta annars tycks vara ute efter är att skjuta rovdjuren i rent preventivt syfte – och hur många t ex vargar tror du själv att det skulle bli kvar då?

Sedan tycker jag att du i dagsläget kan betrakta 2000-5000 vargar som minst lika orealistiskt som 0 vargar. Alla dessa varianter på antal vargar i Sverige nämns förvisso av medlemmar i olika organisationer, men vilka organisationer har själva officiellt deklarerat att man arbetar för att Sverige ska ha 0, 2000 eller upp till 5000 vargar?

34. Kerstin Fredin vägrar fortsatt ...

2010-09-01 17:51

att ansluta sig till verkligheten. Envist biter hon sig fast i vargkramar-världen. Om hon så skall stängsla in hela Sverige till förmån för rysk/baltiska importvargar. "Ni har FEL och jag har RÄTT!! Ska man skratta eller gråta åt detta ständigt återkommande "stolleri"? Vi jägare och andra fattar och begriper ju inte bättre och då måste KF tala om för oss hur det ligger till! Hon som vet och kan.... ; D

33. ** Tack Larsson**

2010-09-01 17:51

Bockar o Bugar.
--
och Lillhärdalsbo ,jag hoppas verkligen att vi inte får uppleva denna händelse,Jag kan bara se att riskerna för en sådan incident föreligger om inga åtgärder tas emot vargen.
--
Daltande hit och dit gynnar endast vargen.
--
Och du Kerstin Fredin , du pratar om fantasi,
Om jag inte missminner mig fel,så har jag tidigare nämt i andra trådar,att jag kom med många olika förslag till skillnad från du Kerstin M.FL ,
--
Och sade även att vissa ideer är fantasifulla,men kanske går att spinna vidare på för att gynna båda parter,
--
Fantasi eller inte , så har jag haft ideer åt alla olika håll, Men vad har ni haft hela tiden????
.
Joo endast stängsel ideer
.
För mig känns det att ni inte är öppna för andra övriga förslag oavsett fantasi eller inte.
--
Det tolkar jag som väldigt trångsynt.

32. sms!

2010-09-01 16:19

Bra skrivet i nr 16. Vargen ändrar naturligtvis sitt födosök om viltet/tamdjuren blir färre! Faran i detta inser väll även du Kerstin?

31. britt??

2010-09-01 16:19

snack om att uttala sig du "Den dagen en varg äter upp våra barn så ska jag äta upp mina lagårdsstövlar, jag lovar".
hoppas att den dagen INTE kommer!!!

30. Kerstin har rätt

2010-09-01 16:19

Sms, jag håller faktiskt med Kerstin här, det räcker med vargkramarnas stollar som tex Britt Wennersten och TE i debatten, jägarsidan bör hålla sig till fakta.

29. Tyskterrier!

2010-09-01 16:19

Vargen i Sverige utgör ett större problem på två områden enligt mitt sätt att se. Det ena är möjligheten att hålla frigående tamdjur som t ex på fäbodar, eller som samernas renar. Det andra är jakt med lös hund.

För att jag överhuvudtaget ska ha klarat av att inse detta, och kunna göra dessa uttalanden, så måste jag väl ändå både SETT och FÖRSTÅTT dessa problem – eller? Däremot ger jag inte efter för dom utan försöker hitta olika lösningar för att lösa problemen. Du och andra här klarar uppenbarligen inte av att tänka er mer än en (1).

Denna min inställning är du själv säkert bekant med, för jag har upprepat den till leda här i trådarna.

När det nu dyker upp ännu mer fantasifulla uttalanden om vargen, än som vanligtvis brukar förekomma här, så ser jag en stor risk att denna okunskap ”smittar av sig” även på er andra, och ni blir än mindre tagna på allvar.

Några planer på att flytta ut vargar i det fria, som tidigare fötts upp i fångenskap har då jag aldrig hört talas om. Var har du fått det ifrån?

28. Ingen vargjakt 2010 eller 2011

2010-09-01 16:19

Det ska bli mycket intressant och se vad EU kommer fram till efter den inskickade anmälan. Det måste upp i EU-domstolen. Vi kan inte ha jakt i Sverige på en så liten vargpopulation.
Det går aldrg stt komma från inaveln om vi hela tiden skjuter bort friska vargar. Det får inte gå till som det gjorts i Sverige med vargjakten. Vi ska inte ha vargjakt på flera år.

27. Då tar vi det igen Calle Seleborg!

2010-09-01 16:19

För att vargen överhuvudtaget ska börja intressera sig för våra barn så krävs det alltså att de inte har något annat att livnära sig på – eller hur? Du skriver själv ” Det tar tid för vargen att växla bytesdjur.”

Tala nu om för mig var i Sverige det finns så pass lite vilt att det finns risk för att vargarna ger sig på våra barn!

Tror du i din vildaste fantasi att makthavarna i Sverige skulle tillåta en total utarmning av vargarnas naturliga byten bland de vilda djuren här i Sverige?

Du menar alltså att det är omoraliskt av mig att påpeka alla de kunskapsbrister som SMS har visat i trådarna, och som du dessutom själv kommenterat med liknande ”korrigeringar” vid några enstaka tillfällen?

Är det inte större omoral att låta dessa typer av fantasier och rena gissningar stå oemotsagda?

Till sist; Kan du vara vänlig och specificera vad det är för felaktigheter jag uttalat i inlägg 15!

26. Med Rödgrön Regering i sverige

2010-09-01 16:19

Hot mot landsbygden är ett faktum.
--
Om vargen skall få härja fritt helt ostört.
--
Första barnoffret lär nog inte dröja så länge då.
--
Jag kan ha fel, men misstänker nog att Wennersten får nog förbereda sina stövlar ändå.
--
Ser till mitt förtret att jag skrivit Wetterstrand men det skall vara Wennersten.(En liten rättelse) ber om ursäkt för denna felskrivning.

25. **Kenneth Erikson**

2010-09-01 16:18

Kikade på inslaget. Det visar hur bra vargen kan organisera sig på att få det dom vill ha,i det här fallet då så vart det en Älgkalv och kon fick kämpa allt hon kunde men till ingen nytta.
--
från att vara en till i slutändan 5 st.vargar.
--
Detta inslag visar hur bra vargen är att organisera sig för att få sitt byte.
--
Och deras sätt att organisera sig på så kort tid ,är väldigt oroande.
--
Det var människor i närheten,dom som filmade alltså , och dom tog sig an stora risker att befinna sig i detta område,för hade inte bytesdjur funnits tillgänglig,så hade dessa människor med stor sannolikhet varit i en fruktansvärt riskfylld situation,och med risk att själva bli drabbade av vargen/vargarna.

24. **Kerstin Fredin**

2010-09-01 16:18

Jag håller med Calle Seleborg,då han säger
--
Din inlaga nr 15 Kerstin är därför omoralisk och felaktig.
--
Tack Calle Seleborg.

23. Diskvalificera V.MP,SRF,SNF från rovdjurspolitiken

2010-09-01 16:18

Nuvarande regering har påbörjat en rovdjurspolitik där åtminstone människan finns med på agendan. Sen finns det givetvis mer att önska av den idag så kompromissade rovdjurspolitiken.
Kommer nog aldrig förlåta dessa partier/organisationer som var/(är?) emot det som för alla djurvänner är självklart, dvs rätten att försvara tamdjur vid rovdjursattack. Det är en stor skam att man kan höja upp ett djur till sån nivå att vanliga människor måste begå grova brott. För det finns ingen, absolut ingen riktig djurvän som kan se på när ens djur slits i stycken utan att agera kraftfullt (nämn inte gap,skrik och knallar som åtgärd).
Med denna nattsvarta bakgrund lär man sanera ordentligt i leden innan man visar upp sig bland djurvänner på igen.
Att ens nämna 2000-5000 vargar utan att gjort en konsekvensanalys, eller redovisat denna, är också diskvalificerande.
Man behöver varken vara raketforskare eller ekologi professor för att förstå att beskattningen av viltstammar då endast kan skötas av rovdjuren.

Ärliga avsikter hörde jag någon nämna………

22. Den vilseledande Kerstin

2010-09-01 09:07

Att undanhålla information är en försåtlig lögn. Du nämner att samerna aldrig var rädda för sin barn. Självklart, de fanns ju renar vilket var det byte vargen var präglad på. Det tar tid för vargen att växla bytesdjur. Kallas med ett fint ord för habituering. När en varg visade sig startade samerna i gamla tider en stafettjakt på skidor. En jakt som kunde pågå i flera dygn men praktiskt taget alltid slutade med att vargen dödades.
Du är väl medveten om dessa fakta. Din inlaga nr 15 Kerstin är därför omoralisk och felaktig.

21. SMS i 7.

2010-09-01 09:07

Här är min kortfattade version, som bloggare nr. 11 lite ner på sidan: http://finnstovarn.bloggagratis.se/

20. Det blir mer vargjakt!

2010-09-01 09:07

Förstår att de som enögt fortsätter att sprida sin falska och vinklade varg-propaganda börjar känna sig trängda och tar till brösttoner! ; D Att importvargar skall få härja fritt i Sverige på bekostnad av allt annat det är inte och har aldrig varit rimligt.
Vargar som på intet sätt är utrotningshotade. Så skrik på ni amatörer, det blir mer vargjakt hur högt ni än skriker! Inga vargkramaramtörer skall få bestämma, diktera villkoren. Kommer aldrig att hända! Jakt på varg blir det oavsett vad ni tänker, tycker om jakt och jägare. De amatörer som satt sitt hopp till MP, Mona Sahlin, till er vill jag bara säga LYCKA TILL!!!

19. Kerstin

2010-09-01 09:05

Ditt största problem tror jag faktiskt är att du inte vill/kan inse hur verkligt stort problemet med varg är för de drabbade.
Du har,till din plussida, (jodå en liten ynka sådan finns trots allt) fler ggr nämnt hur mycket du är emot flytt av varg. Jag hoppas innerligt att du och rovdjursföreningen nu med alla till buds stående medel hjälper till att stoppa det elände som Liberg och kompani pratar om för tillfället, att tom föda upp vargar i fångenskap och flytta in. Tiden då Gysingevargen härjade skall alltså återställas...

18. Nu kastar Kerstin Fredin storstenar i...

2010-09-01 09:04

"vargkramaramatörernas glahus"! ; D
"detta få bli det sista svaret jag skickar"? Men Tack så mycket! Äntligen! Hur var det nu med målsättning? Syfte? Mening? Med propagandan? Har inte rovdjursföreningen ett eget forum?
KF slutar adrig att förvåna.... öveträffar allt o alla!

17. **Till Fredin och Wetterstrand och samt era lärljungar**

2010-09-01 09:03

Om jag förstått er rätt..
--
Så vill ni ha 2-5000 vargar i sverige.
--
Stängsel åtgärder.
--
Ingen licensjakt.
--
och helst ingen skyddsjakt för den tycks verka onödig för er.
--
Är det något jag missat??? komplettera isåfall Tack.

16. **Right on Kerstin Fredin***

2010-09-01 09:02

*Nu tog du i så byxorna Sprack*
Härligt att se. Kul att du verkligen kom igång härligt att se kerstin.
--
Ponera att de djur som vargen livnär sig på i ett revir tar slut,
Och att tamboskap stängslas in enligt dina termer,(Låt oss mot förmodan säga att det skulle fungera till 100 procent),vilket innebär ett nytt problem för vargen.
--
Vi måste veta att vargen är ett anpassningsbart djur.
--
Att vargen skyggade för människan en gång i tiden var att vargen förknippade människan med ett vapen.
--
**Låt oss nu spekulera.**
--
1.Vargen upptäcker att den inte skjuts längre.
--
2.Djuren i skogen tagit slut som den livnärt sig på.
--
3.Tamboskap stängslas in 100 procent som ni förespråkar.
--
4.Vargen är ett anpassningsbart djur.
--
Vad händer nu???
--
Risken föreligger på ett sådant sätt att vargen kan få för sig att börja se på människor igen.

Vart finns hotet ifrån människan??
.
vart finns maten i skogen??
.
Vart finns tamboskapen som var tillgänglig en gång??
.
Våra barn kommer att befinna sig i farosonen,för det kommer att bli vargens nästa mål mat på menyn.
**
Ni vill Öka vargstammen fatalt,Ni vill också förbjuda licens jakt,alltså ingen skjutning av varg vare sig här eller där,och ni vill ju ocksä väldigt gärna slopa skyddsjakten.
--
Kan jag se annat än problem i detta??

15. SMS

2010-09-01 00:57

Av alla dom som kommenterar här så tillhör du den absoluta särklassen som verkligen inte vet ett dugg om vad du talar om.
Du borde själv ha märkt av det, för flera gånger har du fått motsägande besked av de kända 0-visionärerna här, eller så har de helt enkelt struntat i att kommentera det du skrivit (dom har väl tröttnat på dina grundlösa gissningar).
”Du vill väl inte att våra barn ska bli vargmat” skriver du. Exakt samma ordalydelse som de mest vargnegativa för flera år sedan har insett visar på total okunskap om djuret varg!
Visst kan vargen döda både barn och vuxna det förnekar jag absolut inte – men hur vanligt är – eller var det? Vem hojtar om begränsning av djur som utgör ett betydligt allvarligare hot emot vissa människor? Ta du och titta på statistik som gäller risk för död eller skada. Du lär hitta betydligt fler tillfällen då våra tamdjur är inblandade än vargen eller andra vilda rovdjur har varit – och då kan vi räkna ihop antalet fall under de senaste 2-300 åren!
Jag tycker du ska läsa lite om vad de gamla samerna säger om varg och björn! Ingen stans kommer du att hitta något om att de var rädda för sin egen, eller sina barns del – däremot var vargen ett stort problem – främst för att de skingrade renhjordarna vilket medföre en massa problem med att samla ihop dom igen. Fråga de gamla samerna om de var rädda för att vargen skulle äta upp deras barn – men då får du också vara beredd på att de skrattar ihjäl sig!
Ditt vimsiga snack om att vargarna har förändrat beteende jämfört med tidigare borde du för längesedan förstå inte uppfattas som trovärdigt av någondera sidan.
Kommer du inte med något nytt annat än att rapa upp dina gamla vanlig klyschor som varken jag själv eller 0-visionärerna har lust att kommentera, så får detta bli det sista svaret jag skickar med anledning av dina totalt ogrundade och okunniga påståenden.

14. Fredin om politiken

2010-09-01 00:56

Rovdjuren ÄR den viktigaste frågan för oss tamdjursägare. De hotar hela vår livsstil. Vi lever i ständig oro. Gårdar lägger ner. I morgon försvinner de starka aggregaten och det lilla skydd som de ändå gav.

13. Vargimport=misstanke om spridande av smitta enl. smittskyddslagen.

2010-09-01 00:56

Då blir dom som importerar misstänkta om smitta upptäcks i nu smittfria Sverige. Stämpling och medhjälp kan bli aktuellt för bl.a SjF, ett antal forskare, NVV, SRF, SNF mfl. Ni får nog hålla tumarna att ingen smitta kommer in från den dagen import av varg genomförs. Vi är nog blåögda alle man o kvinna som går med på detta utan att reagara som fransmännen. Jag läser också nu i Exp. utfrågning av MP.s Wetterstrand att det inte på några villkor blir någon vargjakt om MP kommer i regeringsställning. Vi har nog blandat bort våra kort och landsbygdens framtid med sköna vidder,
råmande kor, gnäggande hästar och det fria friluftslivet. Men det kan, säger en känd redaktör åt mig vid lägerelden i Dalarnas finnskogar i Skröders fotspår, att räddningen kan vara att LD nu får 1,2%, bildar lokala organisationer till nästa val, och kommer till riksdagen 2014.

12. Kerstin och sms.

2010-09-01 00:56

Tack Kerstin för dina kloka ord. Jag håller fullständigt med dej. Dom flesta som skriver här inne har inte en aning om vad det handlar om. Det enda dom kan snacka om är att utrota vargen så den inte äter upp deras barn. Men vilket kvalliciferat skitprat. Och att jaga med löshund är mycket viktigare än naturens mångfald.Att du sms kan uttala dej som du gör är helt otroligt.Den dagen en varg äter upp våra barn så ska jag äta upp mina lagårdsstövlar,jag lovar.

11. Behoven prioriteras Kerstin

2010-09-01 00:56

När man fryser och svälter finns det inget annat som är av intresse än mat och skydd. Behov som är uppfyllda engagerar få. Att få syssla med något som man finner stimulerande och intressant kommer mycket högt upp när basbehoven är tillfredsställda. Jakten är sedan urminnes tider ett basbehov. Det var den som gav mat och varma kläder. Jordbruk med boskapsskötsel gjorde samma sak.
Att så många människor tycker detta är det viktigaste efter mat och skydd är helt naturligt.
Det är inte naturligt att gå på vargsafari och leta spår eller lyssna på vargyl.
Mat och skydd är och kommer alltid att vara prioritet ett. När du svälter mister vargen allt intresse utan betraktas som en tjuv som tar din mat ifrån dig. Dagens rovdjurspolitik är en extrem lyxföreteelse.

10. Kristina

2010-08-31 18:39

Jag har sagt samma sak sedan det blev klart med vargjakt, bojkotta skiten. Låt det bli kaos. Fredin du har rätt, det är verkligen dagen efter för många nu.

9. Kerstin Fredin, förespråkare av stängsel

2010-08-31 18:39

Du vill väl inte att våra barn skall bli vargmat?
Detta kan bli den sannolika effekten av ett stängsel
som du så väl förespråkar..
Jag har tyvärr inte sett någon kommentar ifrån dig ang. detta , eller du kanske inte kan?

8. Oj, oj, oj vilken slutledningsförmåga!

2010-08-31 18:03

Vargflytten har hela tiden varit tveksam för oss som sett lite längre än näsan räcker, och blivit än mer så med Jordbruksverkets förväntade begränsningar. Man kan fråga sig med vilka underlag regeringen från början försökte lura både jägare och andra med sitt vargjaktsutspel!

Ändå gick en stor grupp på detta – grattis! Hur känns det nu ”dagen efter”?

Nu får vi se om samma totalt inkompetenta personer åter igen får makten, eller om de som har ett mer sakligt och ärligare alternativ får möjlighet att bestämma för de närmaste 4 åren. Kanske kan det t o m bli en helt otippad ”alliance”?

Det finns trots allt annat än jakt och rovdjur som är betydligt viktigare för de flesta av Sveriges innevånare oberoende av om de bor i tätort eller på landsbygden. Rösta gärna på det parti som vill ställa upp för enskilda frågor, men tänk då på hur du röstat när annat – som kanske visar sig vara betydligt viktigare i längden – går dig emot.

7. **Kenneth Erikson**

2010-08-31 17:22

Det var miljöpartiet som ville ha stora stammar,och inte socialdemokraterna.
--
Men med miljöpartiets inblandning så vart det helt annat.
--
Socialdemokraternas grund ide var ej stora stammar,så där har du fel.
--
Låt mig då fråga dig ,vilka var det som godkände licensjakten??
för att begränsa vargstammen??

6. Nää, SMS.

2010-08-31 16:16

Socialdemokraternas rovdjurspolitik har aldrig varit bra, eller rätt, det var en galen idé från första stund att fylla landet med på tok för stora stammar av de stora rovdjuren, särskilt vargen. Det är en socialistiskt genomförd idé grundad på några få fanatiska rovdjursförespråkare.

5. vägra jaga varg

2010-08-31 14:30

låt statens tjänstemän sköta avskjutningen så får vi jägare ryggen fri att agera fritt (och vara tuffare). det är ändå bara ett trettiotal personer som får fälla en varg.

4. **Låt mig få påpeka**

2010-08-31 14:30

Inget fel i det ni säger **ST-Se**
och **Calle seleborg**.
--
Större delen av tiden så har socialdemokraterna/miljöpartiet/vänstern regerat
--
och allra längst faktist soc.dem med vänstern.
--
De borgerliga partierna har regerat endast kortare tider, ej sammanhållande till skillnad då emot soc.dem.
--
Vad jag menar är att de borgerliga partierna har aldrig fått etablera sin politik på rätt sätt (Endast stress politik).
--
P.G.A deras korta regeringstid,jag tror att om de borgerliga får lite mera tid på sig så kommer också deras politik fungera betydligt bättre.
--
Rom byggdes inte på en dag.Att ge de borgerliga mera tid för att utveckla sin politik,kan jag bara se som positivt.
--
Att soc.dem en gång tog in MP i sitt gäng är faktist en desperationsåtgärd och inget annat.
--
Att soc.Dem stod för skattehöjningar o div,var en sak,men rovdjurspolitiken fungerade faktist en gång i tiden,men P.G.A Miljöpartiets intrång så har den succesivt med tiden havererat till soc.demokraternas samt vänsterns förtret , och detta P.G.A Miljöpartiets intrång.
--
De borgerligas rovdjurspolitik ,Baseras faktist på Soc.Demokraternas ursprungliga rovdjurspolitik innan Miljöpartiet var där o krånglade till det för soc.Demokraterna.
--
Om de borgerliga vinner så kommer vi att få en sorts modifierad rovdjurspolitik , vilket som egentligen är soc.demokraternas ide ifrån början.
--
Får vi en rödgrön regering,så kommer rovdjurspolitiken att haverera totalt och soc.demokraterna se sin ursprungs ide om rovdjurspolitiken gå i spillror p.g.a MP.
--
Men vinner de borgerliga kommer naturligtvis Soc.demokraterna se sin ursprungside gå i uppfyllelse,men dock ej under social demokratiskt styre.
--
Ja ni kära vänner,,ingen har sagt att det ska vara lätt i livet *Skrattar*

3. Sveket.

2010-08-31 13:26

Jo jag kan tänka mig att det svider i samvetet för tjänstemännen på SJF, om de har något. De har ingått ett, vad de kallar åtagande om ett förankringsarbete för vargflytt, helt över huvudena på sina medlemmar. Som förklarats flera gånger blir resultatet jaktens död för vanligt folk, tack SJF.

Vem tror att den rödgröna rörans företrädare skulle bry sig om att jägarna slutar förankra vargflytten?

Att Torsten Mörner inte vill kommentera visar hur allvarligt de ser på vargfrågan. Svenska Jägarförbundet skjuter sina medlemmar i ryggen (för att låna uttrycket St-SE).

2. Spela politikerna i händerna?

2010-08-31 12:10

Nu är den på mållinjen, bollen som politikerna spelar med. Vi aktörer är lite av desperata, vad är oddsen att rätt beslut fattas. MP.V. S. Katastrof. C. FP. KD. M. En mindre, men fortfarande en katastrof.
Jagar vi varg och spelar deras spel, så ställs det krav på oss, vi är glada för stunden att det skjuts ett par procent av vargarna, men återväxten är större, så vi får en ökning och områden som det inte kommer tillåtas jakt på, och det under ett par år om och när det sätts ut nya vargar. Vi skjuter oss i ryggen, hur spelet slutar spelar ingen roll om det inte blir en skräll i valet, om vi inte tänker till och glömmer hur vi har röstat förr, som vi alltid har gjort.
Jag pratade förra veckan med en känd profil som har kommit till insikt om spelets regler.
– Det är så mänga som inte tänker till, och tänker rösta på SD i ren desperation eller kanske frustration, jag ska påverka dom till rätt val sa han.

1. Det gör det enkelt

2010-08-31 12:10

Eftersom INGEN kan få människorna i en kommun att acceptera inplantering av varg med åtföljande extra skydd är det bara att acceptera.
Vad gäller jakt på varg kommer det att lösa sig automatiskt. Efter ett par års fri tillväxt kommer samtliga politiker att kasta sig över Naturvårdsverket och kräva handling. Så det är lika bra för länsstyrelserna att boka in helikoptrarna.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB