• Älgskadefondsföreningen

Inget besked om vargjakt i vinter

AktuelltPublicerad: 2012-08-24 19:01

Sårbarhetsanalysen visar att det räcker med 100 vargar, för att risken för utdöende ska vara mindre än 10 procent.

Efter vårens valpningar har landet med största sannolikhet över 400 vargar.

Ändå kan regeringen inte säga om det blir någon vargjakt i vinter.


Hör webbradio med miljöminister Lena Eks stabschef, Mattias Johansson här.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

19. I Svenljunga och Östermalma finns acceptansen

2012-08-28 08:16

Torbjörn E, de enda jägare som jag känner till, som vill ha 100-tals vargar, de jagar i Östermalma och i Svenljungatrakten. Där finns det också vildsvin.
Så var snäll och ordna så att staten flyttar djurrättsaktivisternas djurparksbastarder dit acceptansen för byrackorna finns och där hundkorsningarna kan lösa vildsvinsproblemen.

18. Torbjörn E.

2012-08-27 16:58

Använd den makt du tror dig ha till att påverka NVV så de flyttar vargarna till de marker du anser har för många svin. I Värmland vill vi inte ha varg. Kanske de passar bättre på Närkesslätten och i Sörmland.

17. mindre vetande

2012-08-27 13:30

man undrar om vi styrs av av sinnesförvirrade individer eller annan bokstavskombination. att nvv innehåller en del konstiga individer vet vi redan men att riksdagen är full av dem är att beklaga.tydligen så kan vi ana vart alla individer som kom ut ur div instituioner hamnade kanske är nvv deras nya hem. Att inte ta vargfrågan på allvar är fegt och luktar mygel lång väg därför upprepar jag att kräva av riksdagsmännen/kvinnorna att de skriftligen undertecknar sveriges naturs dödsdom (dvärgbandmask m.m).
Så att kommande generationer kan se vem som förstörde sveriges natur.

16. Ingen vargjakt.

2012-08-27 08:07

Vi ska inte ha någon vargjakt i vinter dom är för få. Det finns annat ni kan jaga t.ex vildsvin, en stam som håller på att skena iväg i alldeles för stort antal. Om några år finns det mer vildsvin än älg. Det bir bättre när vargarna blir tillräckligt många då sköter dom om vildsvinen så dom blir färre.

15. Vi har passerat tusen vargar i sommar och det är nu fullt i mellansverige

2012-08-27 08:07

Jag har räknat på den nordiska vargstammen. Jag har använt mig av följande beräkningsgrunder.

Att det finns i genomsnitt 10 vargar per vargrevir.
Att det föds i genomsnitt 5 valpar om året per vargrevir.
Att vargstammen ökar med 4 vargar per vargrevir, med 40% per år när ingen jakt tillåts.

I Norden fanns det vintern 2010/2011 60 av myndigheterna kända vargrevir enligt nedan:

Sverige hade 58 kända vargrevir. 580 vargar.
Dalarna 17 revir.
Gävleborg 6 revir.
Stockholm 1 revir.
Värmland 20 revir.
Västmaland 5 revir
Västergötland 3 revir.
Örebro 6 revir.

Norge hade 2 kända vargrevir. 20 vargar.

Vintern 2011/2012 har Norden 84 vargrevir och 840 vargar.

Vintern 2012/2013 har Norden 117 vargrevir och 1 176 vargar.

Vintern 2013/2014 har Norden 164 vargrevir och 1 646 vargar.

Vintern 2014/2015 har Norden 230 vargrevir och 2 304 vargar.

År 2015 om tre år har vi alltså passerat 2 000 vargar i Norden med nuvarande rovdjurspolitik.

Med 2 000 vargar kommer upp mot 3 000 får att dödas och 300 hundar att attackeras, om man inte redan har slutat med löshundsjakten.
– För älgjakten kan man glömma, då kommer vargen att äta upp åtminstone 50 000 älgar varje år, säger Olof Liberg.
Forskare i andra länder säger att det går att räkna ut vargstammen om man tar antal revir gånger 10. Det finns nybildade revir som inte får valpar men det finns också äldre revir som innehåller både senaste årskullen och fjolårsvalpar och andra ungvargar som springer och vinglar omkring. Vilket ger ett genomsnitt på 10 vargar per vargrevir.
Antal vargrevir gånger tio är ett bra sätt som har visat sig hålla i övriga världen och vad jag förhåller mig till när jag beräknar vargstammen i Sverige, tills motsatsen bevisats.
Den Svenska officiella beräkningen om ca 300 vargar ger jag inte mycket för.
Med den Svenska modellen så räknar man bara av myndigheter säkerställda och konstaterade vargar och vargföryngringar!

- I dag finns det cirka 300 vargar i Sverige, varav de allra flesta håller till i Mellansverige. Antalet vargar verkar enligt preliminära inventeringsresultat vara ungefär samma som förra året. Det kan handla om en tillfällig platå i vargstammens tillväxt.

- Växer stammen ytterligare så börjar det bli trångt. Om några år finns det inte plats för fler revir i Dalarna, Värmland och Västmanland. På sin höjd får det plats mellan 50-100 vargar till.

– Sedan är det definitivt fullt. Då börjar det spilla över åt Norge, åt renskötselområdet och åt Sydsverige. Ingen av dem vill ha vargarna, säger Olof Liberg, Grimsö forskningsstation, till TT.

Är det någon som påstår att Svenska myndigheter kan ha konstaterat och räknat alla vargar som lever i Sverige och Norge? Att de Svenska myndigheterna känner till och har räknat varje enskild vargindivid?
Den som påstår att detta är möjligt bör nog förklara HUR den 100% räkningen i så fall går till! Omöjligt anser jag.
Fakta behövs. Men om vi sprider myndigheternas vargfakta så är vi bara möjliggörare åt Miljörörelsen och Staten.
Om vi i stället gräver fram egen fakta då blir vi ifrågasatt som person och måste hela tiden försvara våra uppgifter, det var vad jag räknar med när det gäller vargantalet i min beräkning.
Kom i håg älgstammens tillväxt på 80 talet, björnstammens tillväxt på 20 talet, kanadagåsens tillväxt på 90 talet och vad de svenska myndigheterna sa vid dessa tillfällen.
Samma sak upprepar sig om och om igen. Nu gäller det vargstammens tillväxt och storlek.

14. Lasse!

2012-08-25 22:24

Ta gärna genitik debatten med Dag L. Ser fram emot att läsa den skriftväxlingen...om man utgått från vår vargstam som den ser ut idag, hur kan då genetiken inte vara med i utredningen om mvp??

13. Lasse # 8...

2012-08-25 20:45

"Sakkunniga genetiker" skriver du...det skulle vara Linda Laikre då eller ?
Du har aldrig funderat på varför hon inte kommer in i finrummet vad gäller vargforskningen ?
Om inte, så är det nog dags att du tar dig en rejäl funderare på det.. ;)

12. Tusan också.

2012-08-25 20:45

Jag missade tydligen länken, här är den för Lasse: http://www.vargfakta.se/nyheter/ruona-burman-vid-naturvardsverket-jo-anmald-forvranger-sanningen/

11. Lasse, i 8, måste läsa på.

2012-08-25 19:21

Här kan du börja. Det är förvånansvärt att du inte känner till detta. Då finns skäl att ana att du är ovetande om mycket.

10. #9

2012-08-25 19:21

Kloka ord, instämmer till 100%.

9. Lasse

2012-08-25 15:14

Varför strävar man överhuvudtaget efter att få en gynnsam bevarandestus på den svenska "varg"populationen?

För det första är de svenska "vargarna" ej helt "äkta" vargar. Det finns hundgener i populationen. Och vad är det som är bevarandevärt i en sådan population.

För det andra så är den svenska populationen så hårt inavlad att man måste ha något tusental av dem för att stammen skall kunna överleva på sikt. Hade man i dag i stället haft 50 helt obesläktade individer skulle det räcka för att även en liten population skulle klara sig på sikt.

För det tredje är det omöjligt att på sikt behålla en vargpopulation rasren i bebyggda områden. För eller senare kommer korsningar med hund att uppstå.

För det fjärde är vargen som art inte alls utrotningshotad här på jordklotet. Inte ens den sibiriska skogsvargen , som man försöker få att etablera sig i Sverige, är utrotningshotad.

Däremot är alla försök att hålla inavlade och delvis redan hybridiserade stammar vid liv i bebyggda områden ett allvarligt hot mot den sibiriska skogsvargen. Icke rasrena vargar sprider ju sig också och kan därmed para sig med äkta vargar.

Varför kan inte Naturvårdsverket m fl erkänna att det svenska vargexperimentet är fel tänkt och helt fel planerat ändå från början?

Om man nu absolut skall ha varg i Sverige vore det enda rationella att ta bort varenda individ i den nuvarande svenska populationen och starta om med 50 obesläktade individer. Då skulle det inte behövas så många vargar för att uppnå en gynnsam bevarandestatus.

Men det är klart att då skulle man inte ställa till med lika mycket elände för jägare och landsbygdsbor och det nöjet vill kanske vargkramarna behålla för sig.

8. Siffror

2012-08-25 13:35

Ja om man tagit hänsyn till aktuell nationell och internationell forskning och alla frågor om populationsgenetiken har lyfts. Siffran 100 är totalt meningslös i detta sammanhang eftersom den inte tar hänsyn till genetiken. Det är bara att läsa innantill. Först då det finns en gynnsam bevarandestatus kan ev jakt komma till stånd och det är inte nu. Sakkunniga genetiker talar om minst 1000 vargar.

7. EU tycker en förvaltningsplan kan träda i kraft till vargjakten 2013

2012-08-25 11:41

EU har hört av sig i samband med Lena Eks besök 10 juli
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/543&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
Det framgår att en förvaltningsplan kan träda i kraft i tid för vargjakten 2013, avser svenska regeringen att söla mer än EU anser behövligt?
Definitionen av MVP bör enligt EU granskas, men den kritik som framförts är att MVP = 100 är för hög, inte för låg, så ärendet bör väl inte förhalas pga av det. Däremot nämns inte problemet hur mycket större än MVP gynnsam bevarandestatus bör vara. Naturvårdsverket gör en större affär av det än EU.

6. Demokratisk uppmaning.

2012-08-25 08:11

Det skrivs och pratas mkt om den svenska demokratin inte minst från SJF,- "besluten togs i demokratisk anda" brukar det låta???????

Älgjakten startar den 3 september här i Västerbotten och i sann demokratisk anda ska vi nu naturligtsvis försöka, att hjälpa till med vargobseravtioner i Västerbotten. Därför ALLA älghundsvänner, särskilt ägare till Jämthundar och Laikor, märk era hundar med väl synliga halsband,reflexer etc, så att det snabbt går att skilja på varg och hund.
En större omärkt hund i språng med hängande svans kan lätt tas för en varg även vid obs genom handkikare eller kikarsiktet.
Enl vårvinterns obs är det mkt troligt att vi har vargföryngring i Västerbotten.Därför är det utomordentligt viktigt att vi i Jägarkåren håller oss ajour om den vargstam som håller på att växa fram och etablera sig i Västerboten och Norrbotten.
----------
Samtidigt vill jag passa på att i sann demokrataisk anda uppmana älghundsägarna och medlemmarna i Västerbottens Älghundklubb att stödja förslaget om anslutning till Nordiska gemensamma jaktprovsregler för älghundar. Norge och Finland är redan klara i sina beslut, varför ska Sverige stå utanför -kan man fråga sig?
Var det lobbing eller en komplott när sluten omröstning begärdes och genomfördes när denna så viktiga fråga avgjordes på SÄK årsstämma detta år? Sluten omröstning brukar som regel tillämpas vid personval.


5. hmmmm.

2012-08-25 07:07

Som jag ser det behöver vi 0 vargar.
Vi klarade oss bra med 0 vargar.
Vi kommer klara oss med 0 vargar i framtiden!!!!!!

4. Jag tycker synd om ansvariga.

2012-08-24 22:25

Det är rätt fånigt att lyssna på de som har ansvar och ska ha kunnandet. Stackars de som måste svara på relevanta frågor, och saknar trovärdiga svar.

3. Vaddå risk !

2012-08-24 22:25

Det nämns här då och om RISKEN att vargstammen dör ut.
Det bör skrivas CHANSEN !

2. Svenska modellen

2012-08-24 22:25

Mitt tips är att detta land kommer att ha 1000 vargar innan licensjakt införs. Minns älgexplosionen, sälnumerärens framväxt och skarvens häpnadsväckande ökning. Har idag sett skarvflockar med mer än 1000 individer. Det ska vara överbevisat flera gånger om innan staten får tummen ur. Ligger kanske i folksjälen

1. 280 vargar?

2012-08-24 22:24

Tänk vad mycket endast 280 vargar kan ställa till med. Undrar hur mycket påverkan det kan bli när vargforskarna tror att de är uppe i 400...... Undrar hur många vargobservationer det då kommer vara av oskygga vargar som syns inne i byar, plockar hundar på gårdsplan eller på kopplade promenader.....

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB