• Allmogejakt

Invandrad varg kan flyttas till Örebro

AktuelltPublicerad: 2011-03-18 17:47

Minst en av de vargar som angripit renar i Tåssåsens sameby kan flyttas ned till Mellansverige. I Naturvårdsverkets pressmeddelande pekas Örebro ut som ett tänkbart mottagarlän och flytten kan ske redan inom en vecka.

Två genetiskt värdefulla vargar har konstaterats nära Tåssåsens sameby. Den ena bedöms vara en avkomma från Kynnareviret i Norge, där ett av föräldradjuren är en finsk-rysk invandrarvarg. Den andra vargen är en helt ny invandrare från den finska sidan. I båda fallet har man fastställt ursprunget med DNA-analys av vargspillning.
Samebyn har redan ansökt om skyddsjakt efter flera angrepp på renar. Nu har ett nytt angrepp skett, men man vet ännu inte vilken av vargarna det är frågan om.
Situationen har medfört att Naturvårdsverket nu vill flytta en varg istället för att avliva den. Vargen ska enligt planerna sövas och flyttas ned till de södra delarna av den svenska vargstammens utbredningsområde. Örebro tycks var ett aktuellt län.

Information i Örebro
– Länsstyrelsen i Örebro län har, precis som andra länsstyrelser, i uppdrag att utse lämpliga områden för utsättning av varg. Det uppdraget arbetar våra handläggare med just nu. Naturvårdsverket har informerat om att man förbereder en eventuell flytt av en genetiskt värdefull varg från Jämtlands län. Jag har informerat länets viltförvaltningsdelegation om detta, säger Rose-Marie Frebran, landshövding i Örebro län, i Naturvårdsverkets pressmeddelande.
Enligt Naturvårdsverket har Jordbruksverket redan gett klartecken för flytt och inriktningen är att släppa ut den på statens mark. I de spillningsprover som analyserats har man inte funnit några spår efter dvärgbandmask, men den flyttade vargen kommer ändå att avmaskas innan den släpps ut.
– Om flytten genomförs kommer den ske inom en vecka, säger Helene Lindahl Vik, handläggare på Naturvårdsverket, i en kommentar i Svensk Jakt.

Säger nej till vargflytt
De distriktsordföranden inom Jägarnas Riksförbund, som Jakt & Jägare når på fredagskvällen, kommenterar planerna på snabb vargflytt med ett rungande nej.
I Örebro har man sagt nej till vargflytt – och det gör distriktet igen.
– Om vi ska ha varg i Sverige ska den vandra in på egen hand. Att flytta dem känns ologiskt. Istället borde vi vänta i fem år, som den ursprungliga överenskommelsen var. Vi tänker inte föreslå något område för utsättning, säger distriktsordföranden i Örebro, Arne Persson.

Inte fler rovdjur
I Dalarna anser man inte att flytt av vargar är nödvändig.
– Vi har hela tiden sagt nej – det är beklagligt att man inte lyssnar. Om de dessutom flyttar varg till Dalarna blir det helt tokigt – man måste ta lite hänsyn till det totala rovdjurstrycket, säger Dalarnas distriktsbas, Malte Sandström.
I Västra Götaland är det Göran Karlsson som är ordförande och han tycker att Naturvårdsverkets agerande är besynnerligt.
– Länsstyrelserna har arbetsgrupper som jobbar just nu med den här frågan. Man kan inte bara köra över gruppens arbete – då kommer de som ingår i gruppen att tappa intresse och fokus. Dessutom vill vi inte ha mer varg här nere, inte en chans, säger Göran Karlsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

54. Enkelt !

2011-03-25 08:51

Om man nu kunde flytta den här vargtiken så fort och smidigt. Varför kan dom nu inte se till att vi får vargen i hela landet. Tex Djurgården 1 revir , revir på Lidingö, Hela Stockholms regionen till dom som vill ha varg !

53. Familjen i Kilsbergreviret

2011-03-24 10:23

Sedan tror jag, av vad jag hört, att vargar gärna "bosätter sig" i "gamla, tomma" revir, dvs där vargar tidigare har varit "bosatt", och Kilsbergsreviret är ett sådant. Sedan kan man ju undra, vart de vargarna tog vägen, som plötsligt spårlöst var borta. Två av valparna virrade runt Gusselby, en av dem skjöts under skyddsjakt. Bör tilläggas, att dessa valpar var inte redo att lämna familjen vid denna tidpunkt. Alltså något hade hänt.

52. Smidigast och dyrast, vilket är bästa alt.?

2011-03-24 10:23

Är inte det här den smidigaste metoden och billigast?!
Vad kostar det inte att hämta en varg/valp? Jo 800000.
I kostnaden ingår sändare, transporter samt veterinär etc..Och eftersom vargen går dit den vill spelar det ingen roll vart man placerar den.
Vargstammen skall stärkas, det är ett beslut på det så varför inte göra det bästa av situationen?

51. Kanon

2011-03-22 10:45

Ta alla vargar från Dalarna och Värmland och flytta dem söderut. Alla storstads bor älskar rovdjur och vill att allt klövvilt ska bort. Sen att de aldrig kommer att åka ut för att titta efter rovdjuren är en annan sak. Nää dessa människor byter skepnad för att få uppmärksamhet. Förr stod dom med Palestina halsdukar, Nej till kärnkraft m.m

50. Tillägg till 46 angående söndagens DN.JOBB 2011-03-20.

2011-03-22 10:45

Det jag hävisade till är 2 artiklar med rubrikerna, ”Lära av djuren ny trend bland chefer” samt ”Vargkurs belyste gruppspel”. Sök på rubrikerna!
Till dessa artiklar fordras kommentarer.

Idén att lära av djuren är befängd. Vad är det vi inte vet om djurens beteende? Vad kan vargen lära oss, kan den förmedla sina kunskaper, muntligen eller i skrift? Ska vi efter ett millennium av kristen religion där vi styrts av kärleksbudskapet överge detta till att uppträda som vårt besvärligaste större skadedjur. Varför inte som apor, lejon, valar, getter eller mygg och fästingar? Att våra politiker låtit sig påverkats av ålar och bufflar är redan konstaterat.

Nej detta är värre än dåligt, det är bevis för att de som uppmuntrar och försvarar liknande verksamheter inte är vid sunda vätskor. Låt mig tydliggöra ytterligare.

Ska vi göra som vargen? Att ta livet av våra konkurrenter, att plåga, pina och äta andra liksom våra egna artfränder och inte hushålla med maten. Ska vi idka terror och våld, ska vi minska människosläktets bestånd och låta våldet, hatet, hänsynslösheten och osäkerheten styra?

Ja, jag kan tänka mig att det är exakt vad de mest utpräglade ekosoferna (ekofacisterna) anser, de ser vårt hot inför framtiden i att vi är för många och inte uppträder som djuren, dvs. utan planering och tanke. Detta är galna världen och åsikter som slagit rot i våra makthavare. Jag kan mycket väl tänka mig att miljöministern bär på dessa åsikter, liksom makthavarna på Naturvårdsverket, men inte törs redovisa eller yttra dem. Allt pekar i alla fall i den riktningen. Banne mig är inte regeringen med Andreas Carlgren i spetsen oss svaret skyldig på dessa frågor. Frågan är särskilt befogad när det saknas skäl att ha varg i kulturlandskap. Och nu begås lagöverträdelser, i.o.m. vargflytten, av ansvarig myndighet. Här råder vilda västern.

49. Det

2011-03-21 21:09

måste vara bättre att flytta denna viktiga varg till södermanslän för då har han byte samt lugn och ro.
Det syns att TB är politiker för han bara lovar och lovar att han inte ska vara på detta forum men han bara återkommer.

48. Det bästa för både

2011-03-21 12:45

acceptansen och renbetesområdet, om man inte avlivar den, bör ju vara att om den ska flyttas, vilket jag är emot, så vöre det väl bäst om den sätts ut så långt syd ost i landet som det går, så får den välja om den ska hitta sig en partner och var. För i vargbältet är det varg så det räcker å dit kommer den kanske en då?
Men min mening om den där individen är att den ska sluta sina dagar där den befinner sig, att den inte ska flyttas alltså, ingen vargflytt före att landets och kommun medborgarna fått rösta om saken!

47. Hur menar du Åsa Nisse?

2011-03-21 12:45

Vad menar du med att man inte skall förvänta sig nån empati från en jägare? Jag är gift med en jägare sen över 30 år och kan nog berätta många sådana tillfällen för dig om jag skulle vilja. Och att dom har en negtiv inställning till mångfald. Är det invandringen du menar? Förklara dig nu.

46. Rena galenskaperna råder i vårt land

2011-03-21 10:25

Här kan ni ta del av ett fantasifullt recept. Ingen skugga ska här falla över deltagarna, men de som anordnar och beslutar om dylika kurser behöver själva en tillnyktring. Har entreprenören fått stöd av statne måntro, för frälsningen av vargen. Man kan också undra om de fick lära sig om djurets beteende emot artfränder från andra revir och hur man tar knäcken på stora byten genom att successivt försvaga dem. Läs här: www.pressdisplay.com/pressdisplay/viewer.aspx?newspaper=dagens...
Detta stod att läsa i söndagens DN.

45. Torbjörns jaktpsykologi.

2011-03-21 08:43

För ca 1 år sedan försökte Torbjörn övertyga läsare om ordet jaktpsykologi i kommentarer i denna tidning. Det enda han kunde till slut krysta fram var en flumbok av Barbro Eklund.
http://www.jaktojagare.se/pl/comments.php?id=416950&context=60321

44. hej

2011-03-21 07:47

sluta å lägg ut en massa pengar på o-hyra tycker ja som många andra jägare släpp ut dem te noll.ottorna vet ja.

43. Anmäl till Diskrimineringsombudsmannen

2011-03-21 07:47

Varför får inte fäbodbrukarna skjuta av alla vargar som tar deras djur när lapparna får det? Dessa överbeskyddade samer får skjuta både varg och järv tydligen. Och får dom inte så gör dom det ändå. Det måste väl ändå vara diskriminering på Riksdagsnivå att göra denna skillnad på folk.

42. jimmy Magnusson

2011-03-21 07:46

Taket på 210 vargar följs ju inte!När inte myndigheter håller avtal. Är du så korkad så du tror att vargmotståndare ska ha acceptans för en vargflytt?

41. De stjälper allt, Tyskterrier.

2011-03-21 07:46

Ett är då säkert. Att rovdjurspolitiken bidrar till politikerförakt har vi påtalat flera gånger tidigare. Men nu ser vi också klart att det finns starka skäl att ifrågasätta myndighetsbeslut också, m.a.o. rovdjursförvaltningen bidrar också till myndighetsförakt.

40. Till Åsa-Nisse och Larsson

2011-03-21 07:46

Jag förväntar mig ingen medkänsla ifrån jägare med tanke på hur dom ser på liv och död. Jag har läst jaktpsykologi så jag vet hur det påverkar en människa när man dödar djur. Till slut försvinner känslan för djur helt. Ett bra exempel är när man utan minsta känsla för den egna hunden "familjemedlemen" utsätter den för vilka risker som helst.

39. #31

2011-03-20 14:36

är det inte så att genom att siffrorna redan gått genom taket så det rungar om det och troligen till vårens föryngringar är det dubbla så finns inte längre någon överenskommelse...eller menar du att det bara är jägarorganisationerna som skall hålla sin del av avtalet oavsett hur ni kramare gör?

38. 36

2011-03-20 13:51

är väl bara att konstatera att de denna gång skiter i samma lag,
som vanligt gör de som andan faller på bara...
förankringen skulle ju också ges tid att genomföras, av detta ser vi heller ingenting...

37. Jimmy lelle

2011-03-20 11:43

Vad jag anser om JRFs och SJFs agerande i vargfrågan kan jag inte skriva för det skulle ögonblickligen censureras.
Men en sak är klar. Alla tryckte på att lokal acceptans var ett grundläggande krav. Och den acceptansen ska vara FÖRE flyttningen. Jag vet inte var du bor Jimmy men jag utgår från att du varit runt i stugorna och talat varmt för att ta emot nya vargar. Berätta gärna om hur du blivit mottagen.
Mitt intresse är främst fäboddrift och annan småskalig djurhållning med jakt ett viktigt biintresse. Sådana näringar kräver frihet från stora rovdjur.

36. Är svensk lagstiftning ett skämt?

2011-03-20 11:42

I januari hade vi ett liknande fall: http://op.se/harjedalen/1.2658717-varg-med-vardefulla-gener-skjuten Då hette det att: ”Enligt gällande lagstiftning är detta dock inte möjligt varför Naturvårdsverket avfärdade förslaget.” Nu låter det helt annorlunda. Vän av ordning frågar, vad har hänt under tiden, finns nytt riksdagsbeslut som nu möjliggör det som var förbjudit i januari, vilket? Eller är det vi ser ett typexempel på svensk maktutövning, olika besked från dag till dag av tjänstemän på svenska myndigheter?

35. Åsa-Nisse

2011-03-20 11:13

Du har helt rätt, nån empati från jägarhåll lär han inte få med den människosyn som han företräder. Som man bäddar får man ligga!

34. Torbjörn Eriksson

2011-03-20 10:00

Jag är ganska ofta in och läser dina kommentarer här i jägarnas egen "Bibel". Du ska inte förvänta dig någon empati från en Jägare..för mer empatilösa människor än dessa får man leta efter.Det konstiga är att deras negativa inställning till mångfald även gäller andra områden än djur.

33. Till 30.

2011-03-19 20:18

Tack för dom orden. Har man haft en svår cancer och aldig blir helt återställd och mina chanser är 50/50 att få tillbaka den här cancerformen som få överlever uppskattar jag ditt stöd. Ha en fortsatt trevlig helg.

32. Till 16.

2011-03-19 20:17

Jag undrar vad du menar med sjukling som du föraktfullt kallar mig. jag har varit svårt sjuk i cancer för två och ett halvt år sedan och följdverkningar som jag aldrig blir frisk ifrån. Enl. läkare är mina chanser att få tillbaka cancern 50/50. Jag känner två som dog strax efter i den cancer jag hade och kan få tillbaka. Jag önskar inte min värsta ovän det jag gått igenom. Jag hoppas att du skäms för ditt uttalande.

31. #17 Calle lelle

2011-03-19 19:45

Calle du har inte besvarat det jag skrev i punkt 17, utan du far ut och agiterar för jordbruk.
Svara istället på sakfrågan, var inte JRF med i förhandlingen om licensjakt på varg på de villkor som anges.
Det vill säga att man skall ha ett tak på 210 vargar och att man skall säkerställa ett inflöde av nya gener bestående av tjugo nya vargar under en femårsperiod.
Svara kort och gott på detta Calle.

30. #16 Rune Werf

2011-03-19 18:34

Välj dina ord Rune men som vanligt slinker era spydigheter igenom.
Att raljera över T.Eriksson som sjukling,finner jag vara lika lågt som när någon för en tid sedan raljerade om ett vådaskott där en skidåkare avled.
De ansvariga för denna tidning brukar tillrättavisa mig för lindrigare saker än det du Rune skrev, men vill ni ha debattnivån på denna låga nivå så behandla då alla lika.
Sjukdom råder ingen över, kan vi vara överens om det?
Men där argumenten tar slut.....

29. samer

2011-03-19 18:33

Jag har en fråga, är samer mer värda än oss andra varför får inte vargen äta ren när det går bra med får och andra tam boskap varför skall vi ha varg och inte dom?

28. Till 8.

2011-03-19 18:33

Bli inte så panikslagna. Och du jag kan inte mata med någon labrador, jag hade en shabrador som blev 13 år och den fick jag åka till veterinären med då den vart obotligt sjuk, den hade aldrig varit sjuk, aldig gått i koppel och lydde jämnt. vi var i skog och mark nästan jämnt. Vi ska ha varg och flytten är helt riktigt och det kan ni inte göra något åt ni så kallade naturmänniskor, vilket jag tror att ni inte är. Mycket bra beslut. Jag och dom hundar jag haft har kunnat vara i skogen utan att ha gevär med oss och njuta av det vackra. Och jag skulle inte vara rädd och gå i skogen med hund även om det finns varg där, det gäller att ha uppsikt över sin hund. Vi är gäster i naturen. Det är mycket trivsammare i skogen om man inte behöver höra hundar som tjuter och skäller och en massa gevärsskott och dom här som är utklädda till marinsoldater.

27. Till Stockholm

2011-03-19 18:32

Skicka den jäkla vargen med expesståg till Stockholm så det bli slut på tjatet från vargälskarna.

26. jimmy Magnusson

2011-03-19 18:32

De mest opålitliga måste väl ialla fall vara NVV och Länstyrelserna! Dom ljuger om nya föryngringar och gör allt för att hålla nere det rätta varg antalet!Mycket beror också på inkompetenta vargspårare! Vilket fall som helst har inte Riksdagens uppdrag på 210 vargar uppfyllts!

25. Billigt att flytta redan befintlig varg

2011-03-19 18:31

Det verkar som att många på denna artikel inte har fattat eller vill förstå att jägarna har en översenskommelse med regeringen om inflyttning av nya vargar.
Alla miljöföreningar var emot detta. Nu när det finns två st vargar redan i landet med nya gener är det ändå billigast att flytta dessa än att försöka få in helt nya vargar från t.ex. Finland.
Miljöministern är i akut behov av att visa EU att man aktivt flyttar in varg, annars faller hela licensjakten.
Taket på 210 vargar är dessutom tillfälligt. Min gissning är att den nya utredningen hamnar mellan 500 och 800 vargar. Ministern har nyligen sagt; inte över tusen vargar.
Biologerna är dessutom överens om att tjugo nya vargar påverkar genetiken bara marginellt och är ingen långvarig lösning på det problemet.

24. vad göra

2011-03-19 18:31

va fan skall medborgarna göra när dom är värd mindre än vargen ?
det är åt helvete med det här landet .när vargen går före foket .slå igen alla golf banor och alla idrotts evenemang så får vi se vad som händer utse länstyrelserna i länen att göra det.

23. #6 och 13

2011-03-19 18:30

och varifrån har ni fått att denna varg tas in? Den finns redan inom landet...varför röra till det för stackarn genom att söva och flytta den, bryr ni er inte om era stackars kramdjur alls?

22. flytt av varg

2011-03-19 12:07

varför inte flytta vargen längre söderut där dom slåss så för vargarna o tycker dom är så gulliga, vi i mitten har våran del av denna varelse, löshundsjakten o utevistelsen av kreatur är obefintlig redan. Varför förvärra här nej flytta dom neranför fjollträsk, där vill dom ha dom eller hade dom sommarstugor där, vilken löjligt utlägg tror dom inte vi har sommarstugor här eller??

21. Stor brist på empati!

2011-03-19 12:07

Än en gång visar myndigheterna (Naturvårdsverket) en cynism mot medborgarna som för tankarna till Nordkorea, gamla Sovietunionen, Libyen m.fl.

20. Vansinne!

2011-03-19 10:53

Då blir det ny dietlista för vargen, får och fölungar. Det är serverat!

19. Lilljansskogen

2011-03-19 10:36

Tycker att Lilljansskogen är en bra plats för ett nytt revir,
Bibloteksgatan kan ju få lite besök då och då, det kan ju vara trevligt för 08:orna att se/möta "utrotningshotade" arter på hemmaplan!!

18. Även Dalarna har fått frågan om bägge vargarna!

2011-03-19 10:36

http://www.dt.se/nyheter/dalarna/article931897.ece?pageNavType=all#comments

17. Vargens produktionskapacitet Jimmy

2011-03-19 10:36

Endast ca 40% av köttet på svenska matbord produceras av svenska djurhållare. Ytterligare 5-10% kommer från jakten.
Hur många måltider har rovdjurspolitiken bidragit med? De bidrag som jordbruket i Sverige liksom i alla länder i Europa får betyder att du betalar ett mindre pris i affären. Kom ihåg att när fosfaten och oljan är slut är det den småskaliga djurhållningen som ska föda oss. Och då kommer vargen att få stryka på foten igen av samma skäl som förr. Ingen kommer att svälta för nöjet att höra vargen yla i natten.
Märkligt nog Jimmy har jag inte hört någon lokalavdelning av SRF säga: "Flytta vargen till oss, vi ska ta hand om den och skydda den från djuruppfödare". Sörmlandsavdelningen tyckte de hade för många fritidsboende för att ha varg.

16. Varför bara en ?

2011-03-19 10:36

Bägge vargarna är genetiskt värdefulla Om man flyttar bägge bildas revir och föryngringar mycket snabbare. Sätt ut dem i närheten av Torbjörn så behöver sjuklingen inte åka så långt för att höra vargyl.

15. Jimmy M.

2011-03-19 10:35

Det är nog många som tycker att jordbruket får alldeles för mycket av bidrag, men man måste komma ihåg att en dag kanske det svenska jordbruket bedöms betydligt viktigare än idag. Det är inte säkert att importen av billiga sojaprodukter, tysk mjölk och kött från hela världen kan pågå i evighet, då är det nog bra att vi har öppna landskap och jordbruk i alla fall.
Vargen däremot bara kostar och skapar elände var den än finns.
Till på köpet skapar den också konflikter mellan de som bor på landet och de som bor i städerna.
Det negativa med varg överväger så enormt, därför är situationen också så som den är.

14. Fullbelagt

2011-03-19 10:35

Vilket slöseri med pengar. Det verkar inte saknas några som helst resurser när det gäller varg , det får kosta vad det vill. Men man kan ju fundera på var dom tänkt släppa ut vargen. Norr om E18 är det i stort sett upptaget av varg , och söder om örebro upptar väl Hasselfors en stor del.

13. #6 PV

2011-03-19 10:35

Du har helt rätt 2009 förhandlade båda jägarorganistionerna med Miljödep. samt NVV om licensjakt på varg och man fick igenom detta i utbyte mot att man tar in nya vargar för att få in nya gener.
Man kom överens om att under en femårsperiod försöka få in 20 nya vargar utifrån, för att kunna hålla vargstammen frisk.
Såväl SJF och JRF var med på detta,men när sedan licensjakten var genomförd, så backade JRF omedelbart från överenskommelsen.
Som vanligt så är en viss del av jägarkåren fullständigt opålitlig.
Men har man nollvision som slutmål så betyder är överenskommelse inget värd.
Jägarna ber om ett finger och rycker åt sig hela armen.

12. Grattis Örebro!

2011-03-19 10:35

Jaha det blev Örebro som troligen drar vinstlotten. Men ni har själv ställt upp på detta, genom att jaga varg. Ni ställer också upp på det trixande med antal vargar vi har, att vi inte har fler än 210. Kort sagt ni stödjer den förda rovdjurspolitiken med allt vad det innebär.
Viltförvaltningsdelegation har meddelats. Men sedan kommer ingen information att ges ut om var utsläppet kommer att ske. Är väl då med tanke på att skapa en större acceptans för den förda rovdjurspolitiken?
Alla ni som stödjer rovdjurscirkusen är ni nöjda med tilldelningen på lodjur? Varg? Björn? Om inte är det inte då dags att ni gör något? Ställ krav på era föreningar att sätta ner foten och tala om att nu får det vara nog. Eller tycker ni att exempelvis JRF:s kohandel har gett oss något vi tycker har varit bra? Att en del medlemmar hoppar av, ja det kommer att ske, men om man är tydlig så kommer många fler att ansluta. Att Tobbe kommer att hota med att inte betala medlemsavgiften det får vi väl leva med, men han har också flera gånger hotat med att sluta skriva på forumet. Men som politiker han är så behöver vi inte ta sådana utfästelser på allvar.
Till distriktsordföranden i Örebro vill jag fråga om 5 år ställer du upp på en flytt av varg? Så det rungande nej gäller inte efter fem år? Nej försök inte att sitta på alla stolar samtidigt utan stå upp, ha lite råg i ryggen, det skulle vi alla vinna på.

11. Hurra, mer skit i fläkten! När ska det ta slut...

2011-03-19 10:34

När skall naturDÖDsverket och skogsDÖDsstyrelsen "SE" till de övriga vilten i Sverige.
Det enda de ser till är hur mycket rovdjuren fläskar på sig.
Det finns inte en biologisk mångfald längre i deras ögon och program, bara biologisk enfald.
När kommer rådjur och älg att ingå i deras arbetsplan?
Nej förfan! Nu ska här finnas rovdjur så lokalbefolkningen storknar och flyttar in till fjollträsk och övriga naturmongisarna, som inte har bott i problemet, så de blir tysta och rättar in sig i ledet.
(ÄNTILIGEN!)
Man blir bara trött på hur de försöker frisera siffrorna och skylla på de anabola- och rohypnolstinna rävarna som inte existerade innan vargarna kom in på de Svenska markerna.
Det som gäller är en unison eftersöksbojkott så att länspolismästarna får lov att öppna sina redan nu ansträngda penningpungar, någonting de är groteskt allergiska över då de måste hålla snygga siffror till sina chefer. (justitiedep. regeringen). Kostnad i toppen = bra!
Polismyndigheternas ekonomi är redan nu ansträngd då de nu har anställt massa nya poliser, så nu skulle en eftersöksbojkott kännas ordentligt i hövdingarnas kassakista.
Diktera priset så det känns...
Alla (SJF OCH JRF) verkar rädda om sina bidrag men jag tror att de snarast bör ta och tänka om för om de inte gör detta så kommer det snart en missnöjesorganisation som kommer att tillse landsbygdens intressen och då kommer de att stå där med byxorna i knävecken och fundera vad som hände.
Våga ta ställning och var inte så förbannat politiskt korrekta...
Ni har i stort sett hela jägarkåren bakom er, bortsett från de rädda ja-sägarna som kommer att hålla med om vad som helst som kommer upp på agendan i klubben, bara klubben säger så, så tycker jag det också.
T.ex. Idag ska vi utrota alla som bor i Säffle, "-Ja vilken bra idé, det gör vi!" 30-talet, eller hur!
Sluta vara mesproppar, ni kan vara era egena morsor nu och ta ansvar för era egna liv, ditt egna fritidsintresse, ditt liv!
Gör skillnad för det kan vi, bara vi kan ena oss.
Vad är det som är så svårt? Säg nej till eftersök!
Våga!
Din morsa kommer att älska dig ändå!
Jag lovar!

10. VARG

2011-03-18 22:19

Ska vi ha varg ska den finnas i hela sverige och inget jävla trams, helst INGEN alls för då är det tyst och alla nöjda.

9. #3 Christer

2011-03-18 22:19

När du ändå är inne på hur våra skattepengar används kan du väl tala om vad fäbodbrukarna har för bidrag, samt hur stort bidraget till rennäringen är.
Det betalas även bidrag via EU till lantbrukare som har åkrar ligger i träda.
Här rinner det mycket pengar mellan fingrarna.
Ska de va, så ska de.

8. Nya affärsmöjligheter

2011-03-18 21:23

Örebro län är perfekt. Släpp gärna ner den nära Torbjörn Eriksson. Han kanske kan mata den med en labrador till att börja med. Vi håller på att bilda bolaget "Wolf safari" med representanter från Värmland, Dalarna och Gästrikland. Lokalradion har den senaste veckorna marknadsfört denna möjlighet och hela vår styrelse ser ett bolag med minst 5.000 anställda. Nu kör vi över fäbobrukare, jägare, kulturen, älg och rådjurs populationen m.m. Men vi behöver inte bry oss, riksdagens beslut om ett tak på 210 vargar verkställs inte, varför ska vi entreprenörer bry oss om något annat än oss själva.
Ds. vi behöver en marknadsförare i bolaget, kan Mikael vara rätt? Vi behöver också en jurist, men där har vi en kandidat från Örebro.

7. christer

2011-03-18 21:10

Kostar? Jämfört med vad. Om man ser på de alternativ med finska vargvalpar och djurparks vargar så lär ju det vara det absolut billigaste vi kan åstadkomma för att säkra nya gener. Om vi inte flyttar den får vi betala för avlivningen plus sen att frakta hit en ny från Finland.

6. Hela tiden sagt nej?

2011-03-18 20:56

Jag minns att ALLA sa ja när det förhandlades om vargjakt eller ej för 1,5 år sedan. Det var först sedan klartecken för vargjakt gavs som ja på några håll förvandlades till nej. Malte kan ju googla på det om minnet är kort.

5. Rättsliga följder!

2011-03-18 20:32

Efterlevs ej rovdjurspolitiken återstår bara att pröva detta i tinget! Förflyttning kan ej bli aktuell för tillfället! Sverige har ett tak på vargstammen 210 individer! 50% av vargarna skall omedelbart avlivas för att taket skall infrias!

4. Klokt beslut

2011-03-18 19:54

Det är uppenbart att JRF inte uppfattat att vargflytt är den enda vägen mot färre vargar på sikt. Självklart borde det ske en bättre förankring, men vem blir gladare om ett eller två år? Kommer JRF att säga ja då? Nej, tyvärr är detta ett nödvändigt ont för att inte förlora kampen helt mot idioter som vill ha tusentals varar. Det är bra att Örebroarna vågar vara framsynta.

3. Kostnad

2011-03-18 19:54

Vad kostar detta, nu måste man börja redovisa detta så allmänheten får reda på var skattepengarna går

2. Hur var det nu sagt?

2011-03-18 19:15

Fordrades inte ett lokalt accepterande inna en inplantering kan ske? var det f.ö. inte Naturvårdsverket själva som formulerade detta? Så, låt oss då avvakta till en lokal acceptans finns. Vi kan också hoppas på att SJF inte lägger fingrarna i blöt och påverker utvecklingen, låt denna förenings medlemmar rösta om saken först.

1. Till Örebro, stannar säkert??

2011-03-18 18:05

Är ju inte som att sätta ut en dovhjort. Den hamnar i Värmland eller Dalarna ändå, detta trams......

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere