• Pinewood

Jakt på 27 vargar den 2 januari

AktuelltPublicerad: 2009-12-17 14:05

27 vargar – nio i Värmland och nio i Dalarna – får fällas vid vinterns vargjakt mellan 2 januari och 15 februari. Det blir tillåtet att använda motorfordon för spårning och det blir strikta regler: kontroll av tilldelningen varje timme och besiktning av alla skottplatser.

– Visar det sig att vi fällt för lite eller för mycket så rättar vi till det vid nästa års jakt, konstaterar Susanna Löfgren på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets beslut var i hög grad väntat.
10 670 registrerade vargjägare (vid lunchtid på torsdagen) i de fem vargjaktslänen fick äntligen besked om detaljerna.
Av de 27 vargarna får Värmland och Dalarna en tredjedel vardera, vilket ungefär motsvarar vargstammens utbredning i landet. De tre återstående vargjaktslänen får tre vargar var. Ett rejält tilltaget område runt Galvenreviret i Gävleborg är undantaget, eftersom det finns en rysk invandrarvarg
där.

Galvenvalpar utanför området
– Även avkommorna från Galvenreviret ska skyddas så långt det är möjligt. Den senaste kullen lever kvar i reviret och är således bra skyddad. Förra årets kull har två sändarförsedda ungvargar. De befinner sig utanför jaktområdet. De andra vet vi inte var de är, sade Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten vid torsdagens presskonferens i Stockholm.
Naturvårdverket har satsat extra resurser på DNA-analyser för att hitta de genetiskt värdefulla vargarna. Man hoppas också GPS-märka samtliga årsungar i Galvenreviret under vintern, så att man vet var de är vid nästa års vargjakt.

Vargwebben stängs
Naturvårdsverket vill också att så få sändarförsedda vargar som möjligt fälls. Därför uppmanas länsstyrelserna och Sveriges lantbruksuniversitet att stänga av vargwebben och vargtelefonerna.
Uppmaningen gäller däremot inte de båda sändarförsedda ungvargarna från Galvenreviret. I det fallet vill Naturvårdsverket att jägarna avbryter jakten om någon av dessa genetiskt värdefulla ungvargar kommer in i jaktområdet.

Ingen jakt på helt vargrevir
I Västra Götaland dras en sydlig gräns för vargjakten ungefär längs Göta älv. Länet var det enda som föreslog jakt på ett helt vargrevir, det så kallade Kroppefjällsreviret, men så blir alltså inte fallet eftersom tilldelningen inte räcker.
Tilldelningen bygger på forskarnas bedömningar, som innebär att det bör skjutas mellan 30 och 48 djur för att komma intill det mål på 210 djur och 20 föryngringar som riksdagen fastställt.
Vidare tar verket hänsyn till att det redan skjutits fem vargar under skyddsjakt sedan förra inventeringen, att det finns ett gällande tillstånd för skyddsjakt och ett tiotal skyddsjaktsansökningar, framför allt från renbetesområden. Det måste också finnas utrymme för fler skyddsjakter.

Årets jakt ett experiment
– Det går helt enkelt inte att nå ett exakt mål, något som också forskarna slagit fast i sin rapport. Årets jakt är i hög grad ett experiment. Visar det sig att vi fällt för lite eller för mycket så rättar vi till det vid nästa års jakt, konstaterar Susanna Löfgren.
Jakten startar 2 januari, för att ungvargarna inte ska förlora sina föräldrar för tidigt, och pågår till 15 februari för att inte inkräkta på parningstiden. En speciell regel för vargjakten gör det tillåtet att spåra av oplogade vägar (ingen terrängkörning alltså) med motorfordon.

Alla 27 vargarna ska skjutas
– Lika väl som vi är mycket angelägna att det inte blir överskjutningar så kräver vi också att de tilldelade vargarna skjuts. Eftersom ett vargrevir kan vara 1 000 kvadratkilometer stort är det rimligt att tillåta spårning med motorfordon för att få en effektiv jakt, säger Ola Larsson, handläggare på Naturvårdsverket.
Men det är också den enda lättnaden i de regler som normalt gäller för jakt. I jämförelse med exempelvis lojakten blir vargjakten betydligt striktare. Jaktledaren eller enskilda vargjägare är skyldiga att kontrollera tilldelningen en gång i timmen och anmäla skjuten varg inom en timme.

Skottplatsen undersöks
När en varg skjutits ska inte bara djuret, utan också skottplatsen, besiktigas inom 24 timmar av länsstyrelsens personal. Detta för att kontrollera att jakten gått till enligt reglerna.
Nästa år tar dessutom länsstyrelserna i de fem aktuella vargjaktslänen över besluten om skyddsjakt på varg. I de län som fortfarande inte har en fast reproducerande vargstam behåller Naturvårdsverket beslutsrätten.

Jägarorganisationernas uppdrag
I början av nästa år ska Naturvårdsverket ta itu med nästa stora och kontroversiella del av den nya vargförvaltningen, nämligen frågan om att flytta invandrade vargar från Norrland till vargområdena i Mellansverige.
– Jägarorganisationerna kommer att ha en viktig roll i arbetet med att förankra vargomflyttningarna lokalt, vilket är uttalat både i regeringspropositionen och i det allmänna uppdraget som organisationerna har, konstaterade Susanna Löfgren vid torsdagens presskonferens.

Fakta: Vargjakten 2010

Jakttid: 2 januari-15 februari 2010.

Tilldelning
Dalarnas och Värmlands län (nio djur vardera) Jaktområde: Hela länet.
Gävleborgs län (tre djur) Jaktområde: Hela länet, med undantag för vissa områden i Ljusdals, Ovanåkers och Bollnäs kommuner.
Västra Götalands län (tre djur) Jaktområde: Kommunerna Strömstad, Tanum, Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål,Munkedal, Färgelanda, Mellerud, Uddevalla, Stenungsund och Kungälv. Samt de delar av kommunerna Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg som ligger väster respektive norr om Göta älv.
Örebro län (tre djur, varav ett ska fällas i Hasselforsreviret) Jaktområde: Hela länet.

Krav på jägare: Förutom sedvanliga krav på jaktledare och jakträtt ska jaktledare registrera sig vid jaktkortsregistret. De ska känna till reglerna för vargjakten och de ska kontrollera om jakten är avlyst en gång i timmen. Fälld varg ska anmälas inom en timme. Enskilda vargjägare räknas som jaktledare.

Vapen: Klass 1 (fällor och åtel är inte tillåtet).

Spårning: Får ske med motorfordon, även snöskoter, på befintliga vägar (ej i terrängen).

Telefonnummer
För anmälan av fälld varg / kontroll av återstående tilldelning:
Dalarna: 023-813 84 / 023-810 47
Gävleborg: 026-17 12 50 / 026-17 11 99
Västra Götaland: 031-60 71 99 / 0521-60 57 57
Värmland: 054-19 73 75 / 054-19 71 51
Örebro: 070-54 74 555 / 019-19 30 09

Rekommendation: Jägare ombeds att, om möjligt, undvika att skjuta sändarförsedda vargar.

Skinnet: Jakträttsinnehavaren får behålla skinnet från skjuten varg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

91. Hur många vill NVV egentligen skjuta?

2009-12-25 01:41

Man har släppt fri jakt på varg inom huvuddelen av vargbältet. Ett stort antal jaktlag är beredda att gå ut på morgonen den 2:a. Jag ser ingen möjlighet att bromsa jakten i tid om överskjutning äger rum. Rapporteringsvägar inom lagen och mot länsstyrelsen tar tid. Hur många har länsstyrelsen som kan ta emot samtal eller kommer telefonerna att tuta upptaget?
Min gissning är att ett 50-tal vargar skjuts helt legalt på grund av denna tröghet. Vilket också är under det verkliga behovet.
Erfarenheten från lodjursjakten kan ju inte vara obekant för NVV.

90. Varför?!

2009-12-24 00:18

Varför i h-e skjuta 9vargar i värmland när det ska släppas ut nya med "värdefulla" gener.Då skall dessa ha två föryngringsperioder innan vi får jaga inom dessa revir,och en massa forskare med pejl i släptåg.Nej denna jakt kommer inte att gynna oss som har problem med varg,snarare tvärt om.89. Till Larsson.

2009-12-22 20:06

Vänd dig till respektive myndighet, länstyrelsen eller NVV. Jag känner inte till det du efterfrågar.

88. Till Kenneth Erikson

2009-12-22 20:06

Nu börjar du gå lite för långt när du jämnställer mig med massmördare som Hitler och Stalin. Sådana här kommentarer tycker jag inte JRF ska ta in.

87. Torbjörn Eriksson

2009-12-22 18:05

Om du nu är så noga med fakta kan du väl tala om, för oss som vill veta, hur mycket vargarna kostar per år! Forskning, märkning, rovdjursansvariga på lst, spårare m.m m.m Efter som du tycks känna till det mesta skall väl det inte vara några problem för dig att få fram de siffrorna? Klarar du detta, då och först då är du trovärdig.
Vi väntar på fakta!

86. Ja men så bra Torbjörn Eriksson.

2009-12-22 18:05

Då vet ju alla vad som gäller inom såväl Svenska Rovdjursföreningen som Miljöpartiet. Tydligare har du knappast kunna beskriva att ni struntar i fakta och tydligen lever efter mottot: Låt ändamålet helga medlen! Och var stolt!

Här är flera med som resonerar, -at likadant: Djuren Befrielsefront (DBF) samt Hitler och Stalin.
Grattis inför Julen Torbjörn, nu har du lyckats vara riktigt tydlig.

85. Till Kenneth Erikson

2009-12-22 14:22

Jag är stolt över det jag företräder. Både Parti och Förening går framåt. Vi är noga med fakta, därför går vi framåt.

84. Att uppträda som representant

2009-12-22 13:57

Om inte Torbjörn Eriksson känner större ansvar än han här har förmedlat med att hålla reda på faktauppgifter. (han bryr sig inte om att felaktigt påstå att jägarna har förvaltningsansvaret för vargstammen) får han (och hans "föreningar") stå sitt kast.
Men kom då ihåg vilka han företräder, Svenska Rovdjursföreningen och miljöpartiet. I dessa föreningar är det tydligen inte så noga med fakta, kanske inte annat heller.

83. TORBJÖRN ERIKSSON...!

2009-12-22 13:09

Nu när vi även har fått snö här i V Götaland så kan vi varge dag se spår av vargen och dess härjningar så många försök att ta älg och rådjur. Trots rek från LST så fann NTV att Kroppefjälls reviren och Bredfjällets varg antal inte stämde, trots de täta OBS av varg och antal! Medje för en gångs skull att ett beslut är fattat och inte på vilka lösa grunder som helst utan trots att tilldelningarna var mycket snäva så konstaterar myndigheterna att det måste skjutas bort varg. Och eftersöks ekipage kan vi väl rekvitera från dig som vet och kan det mästa. Du kanske ställer upp själv för du har du ju dubbelkontroll på vad som händer? Du talar om ansvar att sköta vargstammen hur hade ni tänkt att hålla den ner i antal som är rek från regerings och NTV, ni vill väl ha dem som ett husdjur och på gator och torg. Någon gång måste väl även du TORBJÖRN se sanningen i vitögat och konstatera fakta...!

82. Torbjörn Eriksson

2009-12-22 13:09

Vi kallar det inte någonting.
Det är NVV som förvaltar vargstammen som du borde veta Torbjörn det är NVV som tilllåtit jakt.
Det är bara vi jägare som utför den.
Om förvaltningen av allt vilt bestämmdes av jägareorganisationer,
Då skulle du få din mångfalld i naturen Torbjörn inte som är på väg att hända nu.Eftersökshund Torbjörn behöver du inte lägga dig i det har alltid sköts snyggt i från jägarehåll.

81. Till Kenneth och Leif.

2009-12-22 12:29

Ni vill ha vargjakt och sen får ni kalla det vad ni vill. Ni vill ju förvalta alla viltstammar på era villkor. Det är bara att leva upp till det med det stora ansvar det innebär.Tänk på jaktlagstiftningen att eftersökshund skall finnas tillgänglig inom två timmar efter att varg påskjutits. Varje timme ska det kollas upp hur många vargar som är kvar på tilldelningen.

80. Till Seleborg

2009-12-22 12:25

Vargjakt
Naturvårdsverket har tagit beslut om att vargjakt får bedrivas i Örebro län 2010. Beslutet i sin helhet finns att ladda ner. Den som avser att jaga varg bör läsa beslutet.

Här kan du läsa Beslut Vargjakt 2010 (pdf 1094kb)

Villkoren för jakten är bl a (läs beslutet för villkoren i sin helhet);

Var, när och hur många djur får fällas?
Jaktområde: Hela länet
Antal djur: Högst 3 djur får fällas, varav minst 1 djur ska fällas i avgränsat jaktområde inom Hasselforsreviret (Jaktområde Hasselfors Jpeg 1Mb).

Jakttid
Jakt är tillåten från och med 2 januari till och med 15 februari 2010.

Vilka djur får fällas?
Varg får jagas oberoende av kön och ålder.

Anmälan av fälld varg
Jaktledaren ska utan dröjsmål och senast inom en timme från det att vargen fällts eller påskjutits anmäla detta till länsstyrelsen;

Rapportering fälld eller påskjuten varg 070-54 74 555
Information om kvarvarande tilldelning 019-19 30 09

Efter det att varg fällts eller påskjutits får ytterligare jakt efter varg inte bedrivas inom det område jaktledaren ansvarar för, innan jaktledaren fått besked från länsstyrelsen om att tilldelning återstår inom länet eller aktuell del av länet. Även om varg inte fällts eller påskjutits ska jaktledaren under pågående jakt ha kontakt med länsstyrelsen varje timme för besked om tilldelning återstår inom länet eller del av länet.

Anmälan, eftersök och dokumentation av påskjuten varg
Jaktledaren ska omedelbart anmäla en påskjuten varg till länsstyrelsen. Den som påskjutit varg ska fullfölja eftersök till dess varg återfunnits död eller anträffats skadad och avlivas, alternativt till dess allt tyder på att vargen är oskadad.
Jaktledaren ansvarar för att eftersök genomförs. Jaktledaren ska redovisa hur eftersöket genomförts till länsstyrelsens besiktningsman

Avlysning
Jakten ska avlysas då det totala antalet djur fällts eller påskjutits inom län eller berörd del av län eller om jakttiden löpt ut.

Vilka får utföra jakten?
Person som har jakträtt i områden som omfattas av detta beslut har rätt att delta i licensjakt efter varg på det jaktområde han/hon har jakträtt, under förutsättning att jakträtten omfattar jakt efter varg. Jakt får inte bedrivas utan att en ansvarig
jaktledare utsetts på förhand vid varje jakttillfälle. Vid ensamjakt är den ensamme jägaren jaktledare.

Jaktledarens ansvar
Den som jagar varg ska varje timme hålla sig informerad om hur många djur som återstår av tilldelningen i det område där licensjakt efter varg bedrivs. Jaktledaren är ansvarig för att information från myndigheterna kommer fram till jägarna och att information om jaktutfallet kommer fram till myndigheterna.

Krav på registrering av jägare
49 § 2 st jaktförordningen (1987:905) föreskriver att den som avser bedriva licensjakt efter varg ska registrera detta vid jaktkortsregistret. Naturvårdsverket beslutar om undantag från 49 § jaktförordningen genom att endast ansvarig jaktledare behöver anmäla till jaktkortsregistret att licensjakt
ska bedrivas.

Registrering kan ske via Naturvårdsverkets hemsida eller talsvar 0771-18 34 11.

Läs beslutet för fler villkor och fullständiga skrivningar av ovanstående villkor.

79. Gravt fel påstående, Torbjörn Eriksson

2009-12-22 10:17

Jägarna har inte bemyndigats något ansvar för förvaltningen av varg. Hur kan du skriva så galet?

Det som skett är att Naturvårdsverket har tillåtit jakt för att tillfälligt begränsa vargstammens tillväxt, med syfte att få oss att lättare acceptera varg.

Av kommentarer att döma verkar det inte fungera. Hela strategin för att få folket att gilla varg ser ut att misslyckas därför att vargen är mer skadedjur än myndigheterna anat. Nära kontakt med varg, vill inte ha varg. Avlägsna okunniga faller för propagandan.

78. Torbjörn Eriksson

2009-12-22 10:16

"Har man tagit på sig ansvaret att sköta förvaltingen av vargstammen".Vad i h-e Torbjörn det är ju just det vi inte får då skule det inte vara några problem.
Vad är det för dumheter du diskuterar.
Ta och försök kom med något vettigt.

77. 40 miljoner

2009-12-22 00:30

Tycker Torbjörn att jägarna ska punga ut med för att hejda tillväxten av en vargstam de aldrig velat ha. Han anser att alla ska ha två jaktradio, 31 och 155 banden.
Vi har inte bett om den vargstammen och kostnaderna borde alltså vara på tillskyndarna. Ställer SRF upp.
Du svarade inte på hur ofta en jägare måste kolla avskjutningen.

76. eftersök

2009-12-22 00:10

Den som har en särskilt tränad eftersökshund kan jaga!!!

75. Till Seleborg.

2009-12-22 00:10

Det är inget problem med jaktradio. Har man gemensam jakt får man väl skaffa sig jaktradio så man sänder på samma frekvens. Har man tagit på sig ansvaret att sköta förvaltingen av vargstammen är väl det minsta man kan begära att man har kontakt med varann och att jakten sker under full kontroll. Det gäller väl gammal som ung jägare. Det är ett stort ansvar.

74. En fråga och en upplysning till TA

2009-12-21 16:52

Hur ofta ska jägaren på pass efterfråga status på jakten, varje minut, varje kvart, varje timme?
Problemet med jaktradio är att olika jaktlag har olika frekvenser. Vargjakten bedrivs som gemensam jakt mellan olika jaktlag. Behöver jag förklara vad det innebär för en gammal jägare.

73. Torbjörn Eriksson försäger sig

2009-12-21 14:54

"Eventuell överskjutning ska avräknas på utrymmet för skyddsjakt" Skyddsjakt användes när det är fara för människor och djur. Torbjörn anser alltså att sådan inte får ske vid överskjutning. Kan det sägas tydligare att Torbjörn ger tusan i om djur eller människor kommer till skada.
Den heliga vargen kommer alltid först.

72. Till Tyskterrier

2009-12-21 12:45

Jag vet mycket väl vad jaktradio är. Men dom jägare som skriver här och har kontaktproblem tycks inte veta det efter som dom verkar helt hänvisade till mobitelefon. Har dom så dålig utrustning får dom väl åka och använda det fasta tele.nätet. Det är jägarnas skyldighet att hålla reda på hur många vargar som skjuts.

71. Torbjörn

2009-12-21 09:45

är mer ovetande om jakt än jag trodde,hört talas om jaktradio??

70. torbjörn

2009-12-20 17:03

vid jakt på tex älg är det inte rapporteringstvång varje timme.
sen ska polis,länstyrelse och fan och hans moster vallas runt på skottplatsen om jag förstått det rätt.
om nån skjter en varg och ringer in i 59e minuten pga radioskugga eller dylikt,vad är det som säger att nån av dom andra 10499 jägarna inte hinner skjuta en varg?
det här systemet är uppbyggt för att det ska bli överskjutningar!
och sen kanske jaktmotståndare ringer in och överbelastar vargtelefonen (om den nu är offentlig eller bara för jaktledarna att få veta om?)i syfte att få till en överskjutning.
byråkratin är otrolig i detta spektakel,men då är väl du nöjd torbjörn.
du säger att man ska se till det totala,jag ser PROBLEMEN med varg.

69. Kommunikationsproblem

2009-12-20 13:41

Hur gör ni när ni jagar andra djur om ni har så svårt att hålla kontakt med varandra? Kontaktproblemen kan väl inte bara dykt upp nu när det gäller vargjakt. Då kommer ni att få verkliga problem om ni inte blåser av jakten när ni fyllt tilldelningen på varg. Jag anser att det ska vara höga böter om det skjuts för många vargar och sedan ska dom vargar som skjutits för mycket räknas av på nästa års vargjakt och även på skyddsjakten. Man måste se till det totala.

68. BYRÅKRATFUMMEL?!

2009-12-19 19:17

För att underlätta för Naturvårdsverket och de jägare som fortfarande löser jaktkort så föreslår jag följande. Sätt dit två små rutor på inbetalningskortet för jaktkortet med texten: Kryssa i rutan om du inte önskar delta i den kommande vargjakten alternativt Kryssa i rutan om du inte önskar delta i kommande lojakten. Det verkar helkorkat att särskilt behöva ange att man vill delta i jakt när man redan har betalt EXTRA för möjligheten att få jaga legalt.

67. Vem vill stå på pass ?

2009-12-19 19:17

När det är kallaste tiden på året -15 till -30 efter ett snö fall. Med tanke på den passdisciplin som behövs vid vargjakt. Detta låter inget roligt! Tacka vet jag ett riktigt drev eller stånd. vid fint väder. Men det är bara ett minne blott. Tack vare vargen.

66. Jaktförordning

2009-12-19 15:48

Hur många utbildade eftersökshundar, finns det för vargjakt i Sverige? Skall vara på plats inom två timmar enligt jaktförordningen.

65. Vargavinter

2009-12-19 09:53

i dag får man bli hemma från skogen, allt för kallt -26 där jag bor, då bedriver i vart fall inte jag jakt.
Synd om både hund och det vilda.
Svar till Stampe: Skuggan" kvarstår, sedan får ni tro vad ni vill.
Att "länka" via komradio är ingen bra metod, mycket viktig information till våra myndigheter kan ju komma bort på vägen. I övrigt är det ju inte bra med massa onödigt spring i skogen, och därmed lägga för mycket spår som fördärvar för våra "rovdjursexperter" inom länsstyrelsen.
Skottplatsen skall ju "säkras" och skytten "vallas" på platsen!!
Nu finns det minsann resurser i form av personal och pengar.
Vad är väl en bal på slottet....förlåt,klimatmötet i Köpenhamn, mot den stundande Vargjakten i Sverige??
A.K.A.R. Du får ha vilken uppfattning Du vill om mig, kalla mig gärna dum om det känns bra.
Men jakten med löshund är för mig och mina pojkar en stor del av våra liv, och har så varit i generationer, och då förbehåller jag mig rätten att gå till skogen med våra hundar.
Det skall inte Vargen få ändra på.
Hemmavid går inte att släppa, men har som tur en mark mellan Funäsdalen och Tännäs där jag fortfarande "vågar" jaga.
A.K.A.R. önskar dig en God Jul o Gott Nytt År!

64. Denna "jakt"

2009-12-19 09:53

handlar minst av allt om att hålla nivån
på stammen på de fastslagna 210 st utan mer om att minska motståndet av vargflyttningar och inplanteringar.
27 st? varför just 27 när Susanne helt öppet deklarerar att det är omöjligt att hamna rätt? jag hade förstått 30 eller 40,ett jämnt tiotal när man gissar, men varför just 27? varför inte 28 st?? eller 26?
Sedan ,hör och häpna så KRÄVER hon att de 27 vargarna skjuts...hur i helvete kan hon ta de orden i sin mun?

Nej hela denna lekstuga är bara ett stort skämt och ingen på NVV verkar vara uppgiften vuxen att varken räkna fram antalet som skall skjutas eller att lägga upp riktlinjer för hur jakten skall utövas.Skrivbordsprodukter av skrivbordsmänniskor som inget av varken vargstammen eller jakt begriper...
Skralt kan man nog helt visst instämma med en föregående insändarskribent att
NVV i första hand förordar tjuvjakt på varg,så de slipper ta i uppgiften och stå som de ansvariga de egentligen är...

63. Ejnert

2009-12-19 00:58

Du Tog orden ur min mun

62. vargjakten

2009-12-18 15:52

Sluta gnäll nu och skjut de vargar som är tillåtna, det är ett steg framåt i alla fall. Viktigare är att inte rösta på fel partier vid nästa val för då blir det totalstopp snart för allting

61. Gråben

2009-12-18 12:29

Var har småviltsjägaren uppmanat till jaktbrott?

60. Småviltjägaren

2009-12-18 10:32

Uppmaning till jaktbrott. Intressant. Har du fler tips att delge oss?

59. 10500

2009-12-18 10:06

Hur reagerar vargarna på en drevkedja på uppmot 1500 man? Trycker de som harar eller kan man störa de så hårt att de sticker all världens väg?..kanske bort mot ryska gränsen..

58. Om ni ändå ska jaga...

2009-12-18 09:28

...varg och hjälpa myndigheterna att sanera i naturen så se för Guds skull till att ni har inspelade hundskall med er och använd dessa i hopp om att gråbenen lägger ihop ett och ett och anar att hundskall inte längre betyder mat utan att det betyder död för dom själva. På detta vis KANSKE jägarkåren kan få någon nytta av den löjligt låga tilldelningen, själva avskjutningen av 27 individer lär inte betyda ett skvatt för möjligheterna att fortsätta bedriva traditionell svensk löshundsjakt. Fast helst, vänd myndigheterna ryggen till och ställ inte upp och hjälp dem städa upp sina misstag för när hade vi som jägarkollektiv någon nytta av t.ex NVV senast?

57. Förankring

2009-12-18 09:21

Hur fan tror NVV att jägarförbunden ska få någon förankring bland de drabbade vid en utplantering av varg. Fattar de inte att vi INTE vill han NÅGON varg på våra marker. De absolut flesta som vill ha varg verkar ju bo i/omkring storstadsområden så det bästa vore ju att sätta ryssjävlarna så nära tullarna som möjligt, helst innanför! Det är ju där förankringen finns. Blir så jävla förbannad när man läser sånt här kvalificerat skitsnack!!!

56. Undrar om.

2009-12-18 08:53

Dom som anmält sitt intresse för vargjakten tänker om, när dom läser alla insändare från dom som inte tänker göra NNV en tjänst och varför, för hur många av dom som anmält sig har tänkt till innan anmälan gjordes. Själv tillhör jag den gruppen som sedan lång tid tillbaka inte ens ägnat en tanke åt detta gratisarbete och när "övergurun" själv, som jag hoppas snart blir arbetslös, uppmanar jägarkåren med orden "det är viktigt att dom tilldelade blir skjutna", kan budskapet om panik vara tydligare.

God jul på er alla drabbade och likasinnade.

55. Anton och Lena

2009-12-18 08:52

Har ni något tips på byar i Dalarna som inte har mobiltäckning? Jag har aldrig hört om några.
Visst kan det bitvis vara dålig täckning i skogen, men aldrig mera än i några hundra meter.

54. Nu tar vi dom

2009-12-18 00:52

Ja då får vi tillfälle att ta en del av dessa djur som vi inte vill ha på skogen, som är ett hinder för oss hundägare att kunna bedriva löshundsjakt. Jag kommer att efter bästa förmåga ställa upp och vara solidarisk för denna jakt. Förhoppningsvis kommer de att inse att tilldelningen är alldeles för liten. Men det är som vanligt att beslutet var felaktigt och på så vis säger man ifrån sitt ansvar för en sådan här skrivbords produkt från första början av någon 08 typ från Naturvårdsverket som har vart på Skansen å tittat.

53. Svar till säcken: Jakradio

2009-12-18 00:52

Jag har aldrig sett en jägare utan jakradio ni för väl använda dom och mobiler, för att alla kan väl vara skugga, om så vara tycker jag att ni kontatar er leverantör

52. Vargjaktens fordeler

2009-12-18 00:51

Jeg forstår godt frustrasjonen over den lave tildelingen. Jeg jakter selv i område med varg i Sverige og opplever problemet på nært hold. Jeg mener likevel at vi må prøve å gjøre så godt vi kan. Husk at vargen er meget intelligent, og hvis den jaktes på vil den fort lære seg at mennesker er noe den bør holde seg vekk fra. Jakt på varg er ikke enkelt, se bare på hvor vanskelig det er å finne igjen en hund som har bestemt seg for ikke å bli funnet. Så jeg tror fordelen av jakten vil være vesentlig større enn den reduksjon av 27 varger.
Bare se hvor få hunder som blir tatt av varg i Norge. Jeg påstår ikke at det drives jakt på varg i Norge, men mentaliteten er nok litt forskjellig her.
En annen fordel er at hvis de 27 varger blir skutt i løpet av de første dagene i jakten, vil kanskje politikere og forskere forstå at antallet nok er vesentlig større enn 210. Dette var et lite inspill fra Norge som jeg håper Svenske jegere ikke tar ille opp sel om det går litt mot mange inlegg her.

51. Detta är det STÖRSTA SVEKET gentemot ALLA

2009-12-18 00:50

som på någotvis håller tamdjur (hund katt får kor getter m.m) i alla län som hyser varg, nästefter morkullejakten togs bort. Nu om någonsin är det på tiden att vi alla organiserar/sluter upp gement mot detta ihåliga beslut. 10% av den totala stammen är bara vansinne, och hur många % nytt blod ska tillföras ? I det nämner man inget om i beslutet.

50. JAKT?

2009-12-18 00:50

När det nu inte finns längre något att jaga. Vad ska vapen affärerna leva av. Det är slut. De som inte förstår så har många följder fölt med i spåren. Många arbetslösa när vapen affärerna slutar. Tvi Vale för socken diktatur:

49. Tjafs

2009-12-18 00:49

Jädra tjafs om telefoner hit och dit ut och jaga i stället,ja tror inte att 27 vargar kommer att skjutas under den korta tiden så enkelt är det inte!!

48. Älvdalsupproret!

2009-12-18 00:49

Låt oss fortsätta med Älvdalsupprorets goda anda. Påverka era politiker, förklara att de blir arbetslösa efter nästa val om de inte inför Nollvisionen!
Det här antalet vargar som ska skjutas är löjligt!

Jag håller med Mikael Moilanen i det han skriver. Litet vargjakt? Nej tack.

Nollvision den enda rätta!

47. kontroll av avskjutning

2009-12-18 00:49

hur skall man kunna kontrollera hur mnga vargar som skjutits varje timme när man är mitt i jakten ?
Där jag jagar funkar ta me tusen inte mobiltelefonen.
Kan ngn upplyst mönniska svara på detta

46. Hmmmmm

2009-12-18 00:48

Tjabo: Håll dej ifrån vargjakten om detta är tänkbara scenarier. Annars tycker jag som en del andra att det gnälls alldeles fantastiskt mycket! Ni har tjatat om vargjakt sååååååå länge och nu är det ett faktum och då klagar ni!? Ta tillvara denna chans, gör det ni ska, skjut era vargar, skryt lite i lokalpressen, posera med bytet på bild men klaga inte! Vill ni inte så skit i det och sitt hemma och sura men tro inte att allmänheten tycker synd om er!

45. IDIOTER

2009-12-17 21:50

Ska vi jägare finna oss i allt.Stockholmarna ska väl f.f.inte få bestämma över oss markägare. Hur ska dettakunna stoppas?Upp till kamp!!!

44. Svar till Ak.A.R

2009-12-17 21:49

Vilka tänker du då rösta på.Den rödgröna sörjan försöker ju inte ens lura oss jägare med lögnaktiga valfläsk.Dom har ju redan sakt att om dom vinner valet så kommer vargjakten att stoppas och att riva upp paragraf 28. Har du glömt att denna sörja regerade förra mandatperioden.Och vad gjorde dom, jo inget. Då torde du få rösta blankt 2010.

43. GOD JUL! Ni som gillar löshund?

2009-12-17 21:47

Ja det är väl bara att acceptera faktum, men hur blir det med inplanteringen av dom nya vargar, som regeringen har "beslutat" ska inplanteras i den nya "faunan", och flyttning av befintliga varg? Vi kan lika bra låta bli jakten, låt den dåliga genetiska varg "stammen" vi har ta kål på sig själv! Dom som vinner på det här är forskarna och folket på länstyrelserna runt om i Sverige. Dom som jobbar med varg.
Vi ställer in eftersöken på trafikskadat vilt igen, så får personalen på länstyrelsen och polisen lite jobb ändå? Vi jägare är bara spelare på avbytarbänken, som ställer upp på allt och blir blåsta på konfekten i slutändan, hundjakten kommer dö ut och vi får enfalld i stället för mångfalld i naturen. Vilken julklapp alla jägare.
Men god jul! Ändå?

42. Svar till anonym kl. 18:46 17 dec

2009-12-17 21:47

Du säger att: - Det inte kan vara något problem med täckningen på mobilen för vargarna uppehåller ju sig runt knuten och på farstukvisten. Hallå där säger jag !
I glesbygden finns det VÄLDIGT många farstukvistar och husknutar som INTE har täckning. Välkommen till glesbygdens verklighet! Gå och lägg dig istället för att prata om sånt du inte har en aning om.

41. Lekstugenivå på dom som beslutar.

2009-12-17 21:46

Är detta beslutet verkligen förankrat på högre ort än i lekstugan. Hur i hela fridens namn kan dom ge jägarna i hela västra götaland 3 vargar, ett stort hån som vanligt mot oss som tycker om skog och natur oavsett vilken årstid det är. Detta jävla beslut måste gå att protestera mot, vi måste få skjuta flera vargar !!!!! fy faan.

40. 8 57js

2009-12-17 21:46

sluta gnäll nu vi går ut å fyller kvoten nu för fan.kör hårt grabbar så vi får bort några.god jaktlycka

39. SÄCKEN.

2009-12-17 21:46

Du har det bra so fortfarande jagar med löshund:- om du är dummdrisktig eller klok :-vargfrit eller inte , så är jag mycket avundssjuk på dig vi har inte kunnat höra ett edrev på 2 år. Så får man ett besked att innom en ram av ca 30-40 vargar så ska vi tillsammans med ytterligare endast få skjuta 3. Än en gång SUSSANA LÖFBERG avgå med omedelbar verkan...!

38. Anonym 18:46

2009-12-17 19:44

Det finns faktiskt människor som bor i områden utan GSM-nät. Det kanske låter otroligt för dig, men prova gärna att lämna stan så att du kan få dig en ögonöppnare. Sedan finns det även varg i skogen också. Tro det eller ej...

37. UTIFALL ATT

2009-12-17 19:44

1. Jag skjuter en varg enligt alla regler men glömmer sedan att rapportera detta.
2. Jag har skjutit en varg. Jag ringer Länsstyrelsens vargtelefon och kollar avskjutningen. Alla tilldelade vargar är skjutna. Jag tiger om min varg.
3. Jag är ute på rävjakt. En räv dyker upp och jag skjuter den. Det visar sig emellertid att det var en liten varg som jag skjutit.

Får jag ett lägre straff om jag direkt anger mig själv än om jag senare blir ertappad med att ha gjort fel? Finns det någon lagklok som kan klargöra skillnaden?

36. Vargjakten i mobilskugga

2009-12-17 19:32

håller med Anton i hans skrivning.
Där jag jagar är det konstant "skugga".
Skall jag då i egenskap av jaktledare ta mig ur skogen till närmsta "telefonkiosk" för uppdatering? låter sig inte göras.
Här kommer garanterat bli många överskjutningar, och vem skall lastas för det? inte vi Jägare, utan givetvis våra inkompetenta beslutsfattare.
Gott och väl att vi får börja jaga, men tilldelningen är ju rena hånet, den minnesgode kanske kommer ihåg att jag tidigare "gissat" på 20-25 Vargar.
Bara där jag bor (min lilla plats på Jorden) skulle jag utan besvär kunna skjuta nio (9) vargar.
Jägare, jag kan lova er, det kommer att bli ett jävla liv runt i kring denna jakt, och där ligger ansvaret helt och hållet hos våra "kunniga" !
I går sköt min son vår Julhare för våran Finnstövare, kanske den sista?

35. SVENSKA REGERINGEN. SUSSANA LÖFGREN.

2009-12-17 19:08

Ni har för alltid begraft ett ord i eran utsaga och det är svek:- Det ordet kommer att stå er dyrt i valet MISTER Rainfelt varför har du inte hörsammat dina egna svenska medborgare som tills nu röstat på dig:- Nu har du förlorat våranat förtroende för dig. Glömm nästa val sitt hemma , du förlorar i alla fall.

34. Anton

2009-12-17 19:06

Det kan väl inte bli några problem med tele-täckningen? Vargarna uppehåller sig ju enligt er jägare i byarna, runt knuten och på förstukvisten...

33. Johannes

2009-12-17 18:23

Jag menade det jag skrev, när myndigheterna släpper iväg vargen som dom gjort med björnen så kommer det att få hemska konsekvenser för djurhållning i glesbyggd och för löshundsjakt, det kan väl inte vara så svårt att förstå,

32. Gnäll gnäll

2009-12-17 18:22

Att de ska knällas vad nu glada att de blir jakt .....2010 ju första året med vargjakt .....jaga detta år och så får vi se vad som händer i framtiden

31. Julklapp

2009-12-17 18:06

Ska skicka en miniräknare till NVV.

30. Kalle och Bele

2009-12-17 17:51

Jo, jag förstår skillnaden mellan björn och varg. Det var dock bra att ni upprepade den för jag kanske skrev lite väl slarvigt och dåligt i min kommentar och ursäktar mig för det och ska tänka till mer nästa gång...
Men vad menade du Bele med att det kommer bli samma som med björnen ?

29. 27!?

2009-12-17 17:50

ska vargkropparna få poliseskort ut ur markerna, skottplatsundersökning och skickas till vetrinärmedicinsk anstalt för undersökning?
dom eventuella skyttarna som mot förmodan vågar skjuta på varg kan säkert räkna med åtal för, ja precis vad som helst...
jag tror någon på nåt statligt verk har blandat ihop papperna, det är varg som skulle jagas,i nte människa...

28. Jag tror som Jonas

2009-12-17 17:50

Toleransen för myndigheterna har nog nått sitt tak. Tjuvjakten kommer att öka drastiskt.

27. Vad händer?

2009-12-17 17:29

Jo följande: det kommer bedrivas tjuvjakt som aldrig förr utifrån den tilldelning som givits. Det förstår ju vem som helst. Hela situationen är pinsam. Ingen kommer att tolerera detta mer.

26. Johannes

2009-12-17 17:28

Jag tro inte du förstår detta, björnen hade också et s.k. tak en gång i tiden men har från det mer än fördubblats trots jakt, det kommer att bli lika med vargen men med det större problemet att all den kunskap som generationer privat och inom kennel lagt ner på avel av jakthundar snart är utraderat p.g.a. att vargen tar hundar. Så med den ynka avskjutningen så kommer samma sak att hända med vargstammen så nu kanske du förstår vårt problem.

25. Intressant

2009-12-17 17:28

Man får inför den stundande vargavskjutningen till och med nyttja motorfordon för spårning, är det någon som nu tvivlar på att NNV börjar få problem med vargen. Annars skulle detta aldrig tillåtas, att nyttja motorfordon för att söka efter varg. Detta har tidigare varit en omöjlighet att bara nämna detta "heliga djur". Nej nu verkar det helt plötsligt angeläget från NNV att det utdelade antalet blir skjutna. Så detta görs med all säkerhet inte för att vara tillmötesgående gentemot jägarna utan för börja "dämma lite i bäcken", att det sedan satts en så pass kort tid på avskjutningen är att man fortfarande vill behålla ansiktet så att vi ska tro att det finns kontroll på dessa djur från NNV, sida, köp inte detta "valfläsk" utan låt dom våndas när man bjuder på en tilldelng långt under tio procent, botten.

24. Johannes!

2009-12-17 17:06

Du fattar uppenbarligen inte vad som skiljer, och det kan man heller inte begära, du har ingen aning om hur rovdjuren funkar i samband med jakt, vargar dödar hundar, har du inte sett det? Aktivt, söker de upp och dödar hundar. Björnar dödar bara om de blir ansatta. En gång till: Vargen dödar våra hundar, dödar våra får och husdjur. Det vore bra för din egen skull om du nu tog till dig skillnaden, i synnerhet om du vill fortsätta debattera. Jag kan upplysa dig om att protesterna från jägarna angående björnen var en västanfläkt, jämfört med nu vargen, och det blir värre, var så säker. Landsbygdsbefolkning och jägare kommer inte att tystna, tvärtom, protesterna kommer att öka.

23. Solveig Larsson JRF

2009-12-17 17:06

På Din ledarsida den 9/11 förordar Du (förbundet) att 103 vargar ska skjutas bort under kommande jakt!
Idag har vi en tilldelning på 27 vargar! Hur kommer Du och förbundet agera för att upprätthålla förtroendet hos medlemmarna i denna mycket viktiga fråga?

22. Skillnad mellan björn och vargjakt

2009-12-17 17:06

Visst har björnjakten utvecklats mer och mer MEN dom reproducerar sig inte i samma takt heller. Och ställer inte till lika mycket problem för löshundsjägare och fäbodbrukare. Har vi otur nu så har vi snart en vargstam som inte går att kontrollera.

21. Överraskad!

2009-12-17 17:05

NEJ, det är jag inte.
Föryngringen större än avskjutningen.
Inplantering av nya vargar. Mest troligt fler än avskjutningen om man skall se till hur överkörda vi blir på landsbygden. Det hela blir ju en nettoökning istället. Ni som tror på detta, ut och jaga. För min egen del vill jag inte legalisera denna metod att öka vargstammen. Bättre att den får sprida sig mycket mera, så har snart många fler fått se verkligheten av nackdelarna med detta "GOSEDJUR". Så jag ödslar varken tid eller bensin på detta dårskap.

20. Samma som björnen

2009-12-17 16:46

Om det blir samma som björnen så blir ju allt bra. Ni fick ju börja jaga björnen och det var väl lika het debatt då och lika mycket gnäll men nu hör man inte mycket gnäll om björn, det är bara om någon blir skadad (vilket är lika tragiskt varje gång) som man hör det men det gnälls sällan om själva björnen. Så om det stämmer Bele54 så kan alltså vi andra vänta oss betydligt mindre skrik från jägare om ett år eller så ?

19. Som vanligt

2009-12-17 16:40

Återigen blev vi överkörda av ett gäng stadsbor som inte har ett hum om verkligheten, det är för sorligt hur det är möjligt att dessa personer nu totalt åsidosatt fakta om vargbroblemen och deras antal, bara i Värmland-Dalarna kommer det faktiska vargbeståndet efter
vårens föryngringar att öka med kanske
40 vargar! Man kan ju undra vad dom menar med att vi ska ha 210 vargar i landet nej sanna mina ord det kommer att bli samma som med björnen om de får fortsätta denna vansinniga ”rädda den utrotningshotade vargen-hysteri”!

18. En nyfiken fråga...

2009-12-17 16:39

..av en icke jagande. Hur mycket ska det kosta att fälla en varg i fallavgift? Jag vet att björn är dyr men har ingen information vad det ska kosta för varg.
Tacksam för svar.
Följer detta med intresse...

17. Snaiper!

2009-12-17 16:38

Tror du Herr Glöersen skulle avgå? Enl. hans egen utsago är det ju hans förtjänst att vi får skjuta någon varg över huvudtaget. Snacka om självgodhet.

16. Hur?

2009-12-17 16:09

Hur har ni kommit fram till siffran 27 egentligen, är den tagen i luften? Nu vill vi se ett riktigt VRÅL från Jägareförbundet annars kan Gunnar Glöersen och kompani avgå med omedelbar verkan.

15. GSM-nätet

2009-12-17 16:06

"Jaktledaren måste hålla sig à jour med hur många vargar som fällts varje timme". Det låter ju helt galet med den formuleringen. Hur ska det praktiskt fungera, då stora delar av markerna (vargen finns alltså i skogen, den där platsen med höga berg, djupa dalar och långt mellan GSM-masterna) är i "mobilskugga"?

Anledningen till formuleringen är förstås att de inser att antalet tilldelade vargar väldigt snabbt kan avskjutas. Och vi jägare vet varför (nej, det är inte för att vi är för många - en slutsats man drog på NVV när Dalarna sköt 50 % fler lodjur än tilldelningen på första jaktdagen härom vintern).

Då man ändå är så osäker på antalet vargar i skogen kunde man väl tagit risken för en överskjutning för att slippa den otroliga byråkratin med att tvinga jaktledare pendla till telefonsäkra platser varje timme? Ska man kunna bedriva en säker och effektiv jakt är det heller inte bra att jaktledaren tvingas lämna jaktlaget för att kunna kommunicera med LST.

14. Det verkar...

2009-12-17 15:55

..som att dom vill ha tjuvjakt mer än laglig jakt. Tråkigt men sant.....

13. fel forum!

2009-12-17 15:54

bra att alla har åsikter om varg, MEN DETTA ÄR FEL FORUM!!!! 99% av de som läser detta är jägare och vad vi tycker vet vi ju redan! Ut o bomba landets nyhetsredaktioner med inlägg, insändare osv....bara då kan man nå de som ej är jägare och det är dessa människor som måste få reda på vilka problem en för stor vargstam kan ge/ger!!! DETTA ÄR ENDA SÄTTET ATT ÄNDRA OPINIONEN!!!

12. Vad är detta...??!!

2009-12-17 15:28

3 vargar i Gävleborgs län ska skjutas enligt "proffsen".Vilket skämt!Skjut bort hela Skrälldalsreviret.De vargarna har ju inget genetiskt värde.Det är ju Galvenreviret som,om man får tro vad som skrivs,är värda mer än valutareserven.Jag har hela tiden ansett att vargjakten är ett måste men nu börjar jag tveka.Denna jakt verkar ju bara vara ett alibi för att få importera nya "ryssvargar".Nu är det hög tid att sätta tryck på våra lokalpolitiker.Undertecknad ska i allafall börja "bomba"dessa damer och herrar i respektive parti med mail för att få veta deras ståndpunkt i frågan.Då vet man lite mer till kommande kommunalval.Att disskutera i detta forum med olika ansvariga är värdelöst.De svarar ju inte på sakfrågor hur man än försöker.Detta var mitt sista inlägg här.Tänker försöka via kommunalhuset istället.

11. Anonym 15:09

2009-12-17 15:27

Nog ska vi ut och jaga! Men först varför det blir "gnäll"! I Gävleborg får vi inte jaga i Ovanåker, Ljusdal samt Bollnäs Kommuner, det är ju där vargarna finns!!!! Du behöver inte vara inne på denna sida och försvara naturvårdsverket. Nä nu har jag inte tid att "gnälla" det dags att gå att ta sig en "julvarg"!

10. Men

2009-12-17 15:26

Men till dom 27 så får ni lägga till dom vargar det kommer att bli skyddsjakt på. Sluta gnäll så förbannat.

9. OKUNNIGHET?

2009-12-17 15:20

Susanna Löfgren borde avgå med omedelbar verkan. Vad ska vi ha Naturvårdverket till samt LST när de inte lyssnar på vad landsbygdsfolket säger, tillka djurhållare, samt vi då jägare om vi nu får kalla oss detta, för någon jakt i större utsträckning kan vi inte ägna oss åt, när vargen härjar. Det visade sig i opositionen att den regering vi nu har (inte sagt att det blir bättre med en ny) men Ministern borde som jag sagt tidigare tagit både Calgren och Eskilsson i örat, samt gått ut till beslutande organ som Naturvårdsverket att vi måste lysna på de röster och attityder som kommit från de organisationer som är drabbade. MEN nej regeringen flyter bara på tillika med det största förbundet SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET SOM DEKLARERAR OM ATT VI VÄRNAR OM LANDSBYGD OCH VÅRA MEDLEMMAR, var står ni nu. Bara ett hån mot V Götalands regionen som har två stora revir BÅDE Kroppefjäll ( men det ska ju vara ett turistmål med utflykter för att se VARG) samt Bredfjälls området, 3 st vargar innom detta område. Vore jag karl för min hatt så skulle jag i MINISTER CARLGRENS gestalt träda in och korrigera dessa siffror som nu nämnts. Susanna Löfgren avgå omedelbart du är inte vuxen uppgiften att ha lyssnat på folket, ej heller tilltagit de massdödade hundar av just VARG. Bara att säga ve och f---b--ne--l--se över dessa överförmyndare, som inte acepterar vad som håller på att hända, men som sagt de sitter väl i 78 lönegraden...?

8. I en annan värld

2009-12-17 15:18

Vi ska få ta bort 27 st vargar och sen ska det sättas ut östvarg!och det ska födas 20 nya kullar/ år. Var i ligger balansen? Skit i jakten och värna inaveln så löser det sig.

7. Jävlar va förbannad ja blir!

2009-12-17 15:18

Hur i helvete kan naturvårdsverket lägga sig under antalet vargar som forskarna rekomenderar. Om ett beslut är taget på max 210 vargar så ska det inte vara mer än 210. Om resterande vargar ställer till problem (säkerligen) så ska dom individerna bortskjutas. Det är ju helt åt h-vete att naturvårdsverket ska ha minst ett 20 tal reservvargar för skyddsjakt. Måste va straffbart att gå emot ett riksdagsbeslut. 210 vargar ska vara 210, punkt slut.

6. Gnäll

2009-12-17 15:17

Att det alltid ska gnällas. Det spelar tydligen ingen som helst roll vilka beslut som fattas. Får man inte som man vill så lägger man sig ner och sparkar. Ska vi inte vara nöjda att det blir jakt istället? Vissa tycker att 27 vargar är på tok för lite och andra tycker att inga vargar ska skjutas överhuvudtaget. Ut och jaga istället! Man kan inte alltid få precis som man vill.

5. Missförstånd

2009-12-17 15:16

Måste fattas en etta före 27

4. politik

2009-12-17 15:16

Alla som tycker att jakten på varg är fel skall rösta på miljöpartiet,vänstern
De säger NEJ till vargjakt.
p.s det går bra med sossarna oxå

3. BOJKOTTA ALLTIHOP!

2009-12-17 15:16

Upplägget är fel!
Antalet är ett skämt!
Rapporteringen förutsätter "stadsjakt"
(Vi har i alla fall inte telefonmottagning på våra marker.)
Urvalet av djur begränsas på ett sådant sätt att risk för åtal föreligger.
Det känns som ett hån mot hela jägarkåren!!
Beslutet e ju taget. T.om staten anser att det finns för många vargar i landet så låt våra myndigheter ta hand om skiten. Sätt in helekoptrar, polis och NV:s folk tillsammans med våra kära vargkramare.
De får göra det meningslösa skitjobbet.

BOJKOTTA SKITEN Å LÅT STATEN TA HAND OM SINA VARGAR PÅ EGEN HAND!

2. Lekstuga

2009-12-17 15:01

Ett hån mot oss jägare å fäbodbrukare. vi ska alltså ut å skjut 9 vargar i dalarna för att dom ska kunna ta hit fler vargar. vad blir skillnaden. skulle inte vargstammen minskas? nää, skit i jakten,eller varför inte alla jägare åker till sörsjön sen skjut vi 9 st där. men det hjälp ju inte dom i sörsjön det finns ju lika många kvar där ändå. alltså detta är bara en lekstuga för dessa som vill ha varg. för då kan dom ta hit andra vargar som dom ska ha som sin födokrok. nää skit i all jakt på vargarna. detta hjälper inte oss vanliga människor, låt detta få en ände med förskräckelse i stället. så kanske det blir ordning på torpet så småningom.

1. En ryssvarg i pris!

2009-12-17 15:00

Skjut en varg! Förstapriset blir inplantering av en rysk varg! Samt fridlysning i minst tre år i reviret. Tror dom att vi är hur dumma som helst?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB