• Pinewood

Jaktpriserna störtdyker i vargrevir

AktuelltPublicerad: 2011-08-02 14:54

Priset för jaktarrenden i vargbältet har sjunkit rejält under senare år. Skogsägare som Sveaskog, Stora Enso och AB Karl Hedin har tvingas sänka jaktarrendena med upp till 50 procent. I Västerås stift arbetar man med en policy för hur priset i framtiden ska sänkas i de vargutsatta markerna.

– Vi hade tidigare rena arrendeavgifter men vi blev överraskade när vi började förstå hur stor predator vargen egentligen är. Därför har vi lagt om systemet helt och hållet, säger Tommy Sander, ansvarig för jakten på Sveaskogs marker i Mellansverige.
När det stod klart hur mycket vilt vargen egentligen tar gjordes systemet om. Den fasta arrendeavgiften sänktes. Istället infördes en grundavgift plus fällavgift. Priset ligger idag på 20-25 kronor per hektar med en fällavgift på 4 150 kronor för en vuxen älg.
– Det betyder att vi har sänkt från kanske 45 kronor per hektar till 30 kronor inklusive fällavgiften. 


Miljonkostnad för vargarna
Det är en 30 procentig sänkning, kommenterar Tommy Sander.
Han räknar med att Sveaskog har en kostnad på minst en miljon kronor om året på grund av vargen.
I Hasselforsreviret var älgstammen på väg utför ordentligt 2005, men då gick Sveaskog in och stoppade älgjakt helt under två år.
– Vi var då nere i sju älgar per 1000 hektar. Kommer man ner på fem älgar per 1000 hektar kan man räkna med att allt går åt till vargmat. Samtidigt kan man säga att älgen hade tur, för i den vevan kraschade vargreviret på grund av skabb och senare försvann hanen i reviret, berättar Tommy Sander.
Problemen med att inte kunna släppa jakthund i ett revir har han egen erfarenhet av. Tommy Sander förlorade en stövare som vargen tog.

De ”snälla” vargarna försvann
– Aggressiviteten mot hundar varierar mellan olika revir. I det gamla Hasseforsreviret kunde man som regel släppa hundar. Där har vi haft exempel där vargen sprungit med stövaren under drevet utan att röra hunden, berättar Tommy Sander.
– Även när älghund har ståndat älg har vi sett varg som nyfiket smugit med fram för att titta. Men de nya vargarna i Hasselforsreviret är mycket aggressiva mot hundar, tillägger han.
Karl Hedin, med AB Karl Hedin, är en skogsägare som själv jagar men som också arrenderar ut jaktmark.
– I vargreviren har vi sett en kraftig minskning av framför allt rådjursstammen men även älgstammen har sjunkit. I Klotenområdet i Bergslagen har vi minskat antalet jaktdagar på grund av vargen från tidigare åtta dagar ner till två dagar, eftersom det knappast inte finns någon älg att jaga längre, säger Karl Hedin.

Vargeffekt ger ökade betesskador
Han räknar med att vargen slår cirka 120 älgar per år i ett revir som är cirka 60 000 hektar.
– Men också inne i ett revir varierar älgtillgången kraftigt. När valparna föds i maj och några månader framåt koncentreras vargarnas jakt till närområdet. Det leder till att det då blir i det närmaste tomt på älg i området, förklarar Karl Hedin.
Samtidigt menar han det då bli en koncentration av älg i ytterkanterna av reviret, där man då kan få upp till 15 älgar per 1000 hektar.
– Det betyder i sin tur att med den höga koncentrationen av älg i utkanten av reviret ökar betesskadorna där, säger han.
På AB Karl Hedins marker där det finns vargrevir har man sänkt jaktarrendena med mellan 20 och 30 procent.

Tvingats sänka 50 procent
Vid Stora Enso har man sedan snart tio år tillbaka tvingats sänka arrendepriserna med upp till 50 procent på grund av vargförekomsten.
– Vi började sänka priserna när vi kom in i det här med vargproblematiken på markerna i norra Dalarna och Gävleborg. Där var viltstammarna inte så täta, utan vargen fick en påtaglig effekt på vilttillgången, säger Michael Larsson, jaktansvarig vid Stora Enso.
Stora Enso har använt två faktorer för sin prissänkning.
Den första är själva störningen av jakten, exempelvis på så sätt att det inte längre går att jaga med lös hund.
Den andra faktorn som avgör arrendets storlek är själva påverka på vilttillgången på grund av vargpredationen.
När båda dessa faktorer vägs samman kan arrendepriserna reducerats med upp till 50 procent. 

Samma fällavgifter
Däremot ligger fällavgifterna fast som tidigare. 
En vuxen älg kostar 5 250 kronor, en fjolårskalv 3 750 kronor medan en kalv inte kostar något.
Västerås stift har cirka 50 000 hektar skogsmark i Bergslagen och där har man tvingats vidta åtgärder på grund av vargen.
– Vi håller precis på att arbeta fram ett policydokument för hur vi ska sätta arrendepriserna till nästa års jakt, berättar jägmästare Jens Brorsson.

Blir lättare att sänka avskjutningen
Kyrkans marker är väldigt utspridda från Lindesberg upp till Idre men med en koncentration till området mellan Lindesberg och Ludvika.
– Det är viktigt att vi inte har samma avskjutning som tidigare utan att jägarna kan hålla igen så vi ser åt vilket håll det lutar, säger Jens Brorsson.
– Med sänkta arrendepriser är det lättare att föra en diskussion med jägarna om de inte känner sig tvingade att hålla samma avskjutningsnivå som gällt tidigare, tillägger han.
På Västerås stifts marker jagar cirka 100 jaktlag. Därför är det viktigt med fasta regler, så alla förstår varför priset på jakten kommer att variera.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

23. Sveaskog..

2011-09-05 08:22

Jättebra att man inser att rovdjur äter mat! Ännu värre är att representationsjakter lägger nivån på antalet älgar. Trots att tilldelade älgar inte skjuts på många håll så vidtas inga åtgärder! Varken från länsstyrelsen eller Tommy Sander. Kalvar som är mest produktiva är på många håll gratis. Låt oss lägga diskutioner om pengar åt sidan och lägg fokuset på en hållbar förvaltning!

22. Ansvarslös hållning.

2011-08-09 10:36

Cicki, i 21, ignorerar tydligen ekonomin. Den som gör det har inte förstått livets villkor i världen, och särskilt så i dessa tider när det borde stå klart för samtliga. Ekonomin styr allt Cicki!
Du har fel om mig också, jag har ändrat mig många gånger i livet. Jag försöker alltid finna svar på frågorna: När, var, hur, varför och vem betalar? Och det bör alla intresserade och speciellt de som ska fatta besluten göra. I fallet rovdjurspolitiken bedömer jag konsekvenserna och då är valet lätt.

21. 18...

2011-08-09 08:25

Nu kommer det fram var skon verkligen klämmer.
Ekonomisk förlust!!!
Och Kenneth Eriksson kan helt enkelt inte ändra sig!!!

20. Det må vara

2011-08-06 12:33

rent skitsnack från skogsbolagen att de varit tvungna att sänka arrendena på grund av vargen men det är bra att de lyfter frågan i alla fall,för helt klart är de inte dummare än att de ser att det är åt det hållet det barkar...
Möjligen kan denna diskussion få polletten att trilla ned hos våra politiker, att det kostar mer och berör fler negativt än man tror med varg...

19. #17

2011-08-05 16:16

Vi har 5 vargrevir som nyttjar våra marker. Det är länge sen vi hade bara 2! Och vi har också fått höjd arrendeavgift. Bara indexhöjning, men iallafall.

18. Intäktsbortfall 1 MSEK per vargfamilj

2011-08-04 13:18

Ren matematik, 15 kr x 60.000 ha = 900.000 kr, som vi markägare sponsrar varghållningen med per revir bara i bortfall av jaktens värde!
Vem skall ha räkningen?

17. Sänkta arrende avgifter vilket skämt!!!

2011-08-04 13:18

Jagar på arrenderad mark av STORA ENSO och vi har haft varg sedan 1997. Vi har aldrig haft så mycket varg som vi har nu och vi har aldrig betalat så mycket i arrende avgift som vi gör nu.

Våran älg avskjutning är nu nere på mer än hälften av vad vi haft tidigare. Som vi har det nu har vi två vargrevir som knatar över markerna.

Så att STORA skulle ha sänkt arrende priserna låter i mina öron som rena bullshiten.

16. STORA ENSO snackar skit

2011-08-04 08:13

Jag jagar inom Hällefors Jaktskytteklubbs arrendemarker både småvilt och älg. I fjol steg småviltsarrendet med 100% och älgjaktsarrendet ändrades från högvilt till enbart älg. I och med det trodde vi att det arrendet skulle sänkas men icke. Trots våra protester höjdes även det men icke med samma procentsats. (Dom vill nog inte ha någon älg på marken)
För att tjäna mer pengar ändrades även fallavgifterna ifjol. Klubben och enskilda lag försökte att föra en dialog men det var som att prata med sten. Inför årets jakt har arrendepriserna räknats upp med index så någon sänkning har vi ej fått del av. Dock skall nämnas att både Sveaskog och Kyrkan sänkte ifjol så i vårt fall skall ingen skugga falla över dom, men STORA ENSO snackar skit dom vill inte göra något mer än tjäna pengar, viltstammarna skiter dom fullständigt i

15. Men hallå...

2011-08-04 08:13

Vad är detta för skitsnack? I det älgskötselområde jag tillhör, beläget i norra Örebro län, har i år Västerås stift, Sveaskog och Stora höjt arrendepriserna, vilket naturligtvis fått till följd att priset på privata marker följt med. Och stationära vargar saknas då sannerligen inte! Det enda ställe de saknas på är, av någon outgrundelig anledning, i forskarnas redovisningar över stationära vargar.
Möjligheterna att tryggt släppa en hund saknas sedan flera år.
Och eftersom våra vargar tydligen ska fortsätta att tillhöra den ganska stora andelen inofficiella vargar, så gör våra arrendepriser allt annat än störtdyker!
Men egentligen så är jag inte ett dugg imponerad av möjligheterna att få lägre arrendeavgifter, när jag vet vad priset är.
Vad jag vill är att återfå möjligheten att kunna ägna min fritid åt jakt!
Vad hjälper ett lägre arrendepris om det ändå inte går att bedriva meningsfull jakt?
Då kan jag gå ut i skogen utan bössa, vilket i alla fall ännu så länge är gratis i Sverige.

14. 11 o 12

2011-08-04 08:12

så sant som det är sagt, gillar dessa två inlägg...

13. Miljöbrott

2011-08-04 08:12

Rovdjurspolitiken är en katastrof för miljön! Allt klimatsmart /ekologiskt viltkött som äts upp av rovdjuren ,till ingen nytta. Det är ett klart miljöbrott!!

12. I brådskan före åskan och nedkoppling

2011-08-03 16:32

..hetsade jag fram tidigare kommentar i 11 . Därför kom inte denna länk med, http://www.elbranschen.nu/pdf/EL_2_2011.pdf Läs mer på denna förstasida samt inte att förglömma: http://www.landskapsskydd.se/ Denna sistnämnda förening opponerar sig, liksom vi jägare, på en orättfärdig politik som mest drabbar boende på landet och nyttjande av dess resurser. Att observera är att det är samma partis fögderi som även håller på att ödelägga vårt tidigare vackra svenska landskap med orossnurror, som fyller landet med stora rovdjur, som ingen vill ha och som i sin tur sprider allvarliga sjukdomar. Men i den hjärna som övertagits av den nya religionen ekofundamentalism, hjälper inga argument eller konkreta konsekvenser, fanatiker kan helt enkelt inte ändra sig. Men den tiden närmar sig när centern är ett minne blott, med Andreas Carlgren och Eskil Erlandsson vid rodret går det käpprätt in i betongen.

11. Vad förvånar vem?

2011-08-03 14:13

Under flera decennier har några varnat för denna utveckling utan att vinna det minsta gehör från landets regeringar. Det finns ett uttryck som jag anser passar ganska väl här: De är sålda åt djävulen. För så synes det vara att det är motsatsen till pragmatism, vetenskap och mänskliga erfarenheter som styr och bestämmer idag. Det finns vinnare även med rovdjur, industriskogsbruket samt de anställda cirkusartisterna i offentlig sektor och alla som driver på i denna riktning. På ett mycket närliggande område syns det tydligare. Ni har väl hört talas om klimatalarmismen? Här finns annorlunda synpunkter än det politiskt korrekta som till övervägande del passar även frågan om spridningen av stora, farliga och önskade rovdjur, Läs artiklarna på slutet, ”Feta lögner om fett och klimat” och ” Växthuseffekten existerar inte”.

10. jaktpriser dyker och marknadsvärdet på skogen

2011-08-03 12:40

Jag är skogsägare och kan inte längre tiga still. Dessa vargutsättningar innebär ekonomiska förluster för oss skogsägare. Jakt arrenden dyker . Vargen sänker jaktvärdet och därmed marknadsvärdet på skogen. Ska jag söka pengar för värdeminskningen i riksdag eller EU? Gör uppror alla markägare. Detta är skandal, vakna sveriges regering

9. Självklart...

2011-08-03 11:29

...kommer värdet av jakten att sjunka.
Dels det faktum att man inte längre kan jaga med löshund inom många av reviren, dels att det är svårt att jaga av stora ytor utan hund.
I vissa områden finns det inte någon jaktbar stam pga högt rovdjurstryck.
Vem vill då betala?
Titta i följande länk så fattar alla att snart vill ingen betala för jakt i vargland. http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Vargdodade-hundar/
Vem ska sköta eftersök, vem ska se till att älg och vildsvin inte ställer till med för stora skador?

8. Ligger inte Malung i vargbältet

2011-08-03 07:54

Jag har då inte märkt av några sänkta arrenden i Malung. Kanske för att de som förhandlar om priserna köper skog av storskogsägarna för privat bruk?

7. Dags att vakna

2011-08-03 07:54

Frågan är när vi på landsbygden tänker sätta ned foten och måttet är rågat.Så länge vi inte gör det så hjälper det inte hur mycket vi skriker på detta forum om vargen.Svenska jägareförbundets anställda och dess medlemmar sitter i knäet på staten,och hur medlemmarna kan fortsätta och stödja detta förbund som vill ha varg är för mig en gåta.Lämna detta förbund omedelbart ni som inte vill ha varg.En sak är säker ,hoppas eu förbjuder vargjakten i vinter och de får föröka sig i massor.Då kommer de att söka sig in till samhällen och städer och inte bara drabba oss somm bor i glesbygd.Det kommer drabba den breda oppionen.Tänk när stadsborna ska ut med hunden eller när förskolemamman har sina barn på lekplatsen och vargen nyper ett par framför ögonen.Då får vi se vad som händer.

6. 50%

2011-08-03 07:52

Jag jagar på Storas marker mitt i ett vargrevir och nån sänkning av arrendet har jag inte märkt. Så dyr som jakten är nu har den aldrig varit.

5. vadå sänkta priser stora enzo

2011-08-03 07:52

å när börja stora enzo med det . i höstas höjdes mitt arrende från 1600 till 3600 å där finn det varg sista avskjutningen var 11 djur typ hare orre på 4000ha som vi betala 118000kr för det blir ca 11000 per byte okej att det är en hobby men liknar ocker jobbar dessutom i stora sedan 30 år är det konstigt om man säjer upp jakten??

4. Femti-femti.

2011-08-03 07:52

Jag har jakt på Sveaskog och plötsligen sänktes tilldelningen på vuxna älgar med hälften trots en stabil stam. Alla var väldigt förundrade men småningom kröp det fram att det bildats ett vargrevir och rovdjuren skulle dela vår tilldelning.

3. Jo just så!

2011-08-02 18:26

EU bedriver vargkennelverksamhet i våra svenska skogar. Större virkesskördar är bra för EU;s ekonomi. Därför har svenska folkets röst ingen betydelse i sammanhanget. För EU är vi små möss som piper fångade i deras fula EU fälla. Hur skall vi gnaga oss ut?

2. Hej Hedin

2011-08-02 18:26

EU har gott om pengar. Skicka räkningen till Janos Potocnik. De ekonomiska förlusterna på grund av central politisk maktstyrning borde väl ersättas om det finns en rättvisa. Varg hindrar också fri konkurens på lika villkor. Varg är också ett hårt slag mot små skogsägares ekonomi. Hårt slag mot jakthundsuppfödare.

1. Varför?

2011-08-02 16:25

Jo, för att samhället bedriver konstgjord vargodling söder om renskötselområdet.
Och lyssnade man på EU-kommissionären, som besökte Sverige, är det inte aktuellt att öppna renskötselområdet för varg. Kommissionären var helt inne på att valpar och vuxna vargar ska skjutsas land och rike runt i bil. Allt för att bibehålla sveket mot landsbygdsbefolkningen från Mellansverige och söderut.
Och varför? På riktigt. Jo, för att det känns bra i magen med varg, i alla fall om man inte berörs själv.
Man blir tamejfan illamående.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB