• Älgskadefondsföreningen

JRF: ”Konsekvenser av rovdjuren saknas”

AktuelltPublicerad: 2012-04-03 17:26

De socioekonomiska konsekvenserna av rovdjuren saknas i princip helt i rovdjursutredningen. Det konstaterar Per Wanström, generalsekreterare för Jägarnas Riksförbund (JRF).
– Det gör att riksdagen inte har nödvändigt beslutsunderlag. JRF kräver att regeringen omgående tar tag i frågan, säger han.

Utredaren har fortsatt att utgå från nationella miniminivåer för rovdjuren.
– Det motsätter vi oss starkt. De nationella målen måste utgöra summan av de regionala toleransnivåerna för de stora rovdjuren. Om den summan inte räcker till för att uppnå gynnsam bevarandestatus så måste detta accepteras, tillägger Per Wanström.
Även de förändringar som föreslås av utredaren inom viltförvaltningsdelegationerna är en stor besvikelse för JRF.

Berörda ska ha direkt inflytande
– Särskilt då regeringen vidarebefordrat vår skrivelse i detta ärende till utredningen. Att prata om utbildning och se över deras roll är inte tillräckligt. Vi kräver att de som är direkt berörda har ett avgörande inflytande över besluten, säger Per Wanström. 
– JRF ser med glädje att utredaren klargör att användandet av paragraf 28 inte är polisiärt ärende, vilket vi vid ett flertal tillfällen framfört till utredningen och departement säger Solveig Larsson, förbundsordförande för JRF.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Någon som vet....

2012-04-06 15:23

Vad har Eu för hållhake på Sverige?
Ta tex andra eu-länder, England, Irland och Danmark, de hade också en gång i tiden frilevande varg som tillhörde deras fauna. Är något krav på återinförande där?
Om inte, på vilka grunder skulle EU då kunna kräva att Sverige inför ett skadedjur som utarmar bl.a svenskt köttproduktion, landsbyggdskultur, viltstammar, inhemsk renskötsel fäbodbruk mm? Nackdelarna har vi tagit del av både i förlust av djur, extrainsatta skolskjutsar och ekonomiska förluster men något positivt har inte ens vargförespråkarna kunnat redovisa...
Ok, har hört det förr, "den svenska kraftigt inavlade vargen" måste räddas... Då är nästa fråga som uppfödare given, får man verkligen avla på defekta individer? Vad säger EU och djurskyddet om det? Hur avgör man om vargen är "svensk" och inte redan av norsk/finsk/ryska gener? Återfinns dessa nämda gener i den sk "svenska" vargen är den väl varken "svensk" eller hotad?
Hoppas på svar. Tack på förhand!

8. Jan, vad föreslår du?

2012-04-05 12:52

Naturvårdsverket har sedan tidernas begynnelse i vargfrågan bara haft ett enda mål för ögonen. Varg, varg och åter varg. Protester från drabbade har ignorerats. Fäbodföreningen skrev en mycket väl dokumenterad remiss om varför fäbodar och varg inte kunde samexistera. Remissen kastades i papperskorgen. Så Jan kom med ett konstruktivt förslag hur eftersök i vargdistrikt ska gå till på en trebent älg. Kom med ett konstruktivt förslag om alternativ när du talar till en myndighet där man anser att människor, och de gröna näringarna, inte har något värde.

7. JRF, håll huvudet kallt

2012-04-05 08:56

Studera utredningen och konsekvenserna, tänk efter före svaret, SOU kan vara dödsstöten för landsbygden om vi inte får stopp i riksdagen och regeringen. Det kanske är tid att anmäla Sverige till EU för utrotning av landsbygdsbefolkningens möjligheter till överlevnad? Går inte djurskyddslagens tolkning för djurskydd före författningar och förordningar? MM.

6. Är det rätt väg?

2012-04-05 08:56

Är det verkligen rätt väg att försöka påverka antalet vargar i landet med att sluta eller bojkotta eftersök på trafikskadat vilt? Tror inte detta. Även om vi avskyr vargen så är det trots allt oskyldiga djur som blir lidande på en bojkott och detta vill ingen av oss medverka till!Eller hur? Låt oss i stället förklara, påverka, hjärntvätta våra folkvalda att de slutar med att endast nicka underdånigt till allt nonsens EU hittar på.Tänk om vi kunde få dom att i första hand tänka på fosterlandet Sverige och sluta med fjäska vid "köttgrytorna" i Bryssel!

5. Man har fått...

2012-04-04 13:16

...precis en sådan utredning som man beställt. Ramarna var klara innan ens Lijelund började sitt "fantastiskt svåra uppdrag".
Meningen var ju redan från början att inga som helst hänsyn skulle tas till de som drabbas och en oberoende konsekvensanalys över hur landsbygden drabbas skulle ju helt söndersmula reultatet av Lijelunds jobb.
Forskare och tjänstemän står över allt annat och det har vi sett vad det betyder. Tänk er själva vilket helvete vi kommer att få framledes när Länstyrelser som ALDRIG tillstyrker en skyddsjakt skall bestämma och de viltvårdsdelegationer som skall vara med, bara får det för att det skall se bra ut och har absolut ingenting att säga till om.
Eftersom vanligt folk ej heller kan räkna så förstår var och en att de antal rovdjur som anges i utredningen kommer att vara minst det dubbla innan man erkänner något.
Tyvärr är ju landsortsbefolkningen i minoritet och därmed politiskt ointressanta,
Nej, fy, säger jag vilket jävla hyckleri.
Man blir så förbannad. Jag hoppas innerligen att alla landsortsbor, jägare , skogsägare, djuruppfödare kunde samlas under en och samma flagg. Då skulle vi bli starka. Hoppet står till att Solveig får sin röst hörd och att JRF växer och blir en riktig maktfaktor, större än slottsherrarna på Ö-M.

4. Rösta även här

2012-04-04 09:49

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=5048243

3. Men hallo Maria

2012-04-04 08:23

Borde inte jag som markägare ge mitt tilstånd om jag kan acceptera varg på mina marker. Aldelles för mkt rovdjur just nu. Våra klövvilt kommer att ta slut och då måste vargen ha mat . Vad händer då. Usch törs inte tänka tanken. Vad ska vi göra. Bojkott är bra men vi får aldrig med alla TRAGISKT för hela Sverige är drabbade om 5 år. RJF kom med ett förslag som vi alla medlemmar kan jobba mot. Tycker det varit ett bra förslag om att skippa jakten på vildsvin ett år, då måste väl våra politiker reagera.
KÄMPA BRÖDER OCH SYSTRAR

2. Minimikrav?

2012-04-04 08:23

Det vore väl ett minimikrav att utredningen uppfyller villkoren i art- och habitatdirektivet. Där stipuleras redan i portalparagrafen att "Eftersom huvudsyftet med detta direktiv är att främja att den biologiska mångfalden bibehålls med beaktande av ekonomiska , sociala, kulturella och regionala behov, bidrar direktivet till det övergripande målet...".
På vilket sätt har utredningen tagit hänsyn till vad som stipuleras i direktivet?

1. Första åtgärden från JRFs förbundsstämma

2012-04-04 08:21

Får man hoppas att det blir beslutet stöd bojkott/strejk.
Det måste sättas en hård press på Regeringen och Riksdagen.
Sen får man hoppas att dom ställer upp på eftersök vaknar poletten måste väl ramla ner någon gång.
SAMT SNARAST SLUTAR MED EFTERSÖK

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons