• Pinewood

JRF: "Människan måste gå före rovdjuren"

AktuelltPublicerad: 2012-07-05 10:10

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram sårbarhetsanalyser som visar på minsta livskraftiga population av de stora rovdjuren.

Första delrapporten gäller varg. Siffrorna från de svenska forskarna visar på en betydligt lägre siffra än vad den senaste rovdjursutredningen från Lars-Erik Liljelund visade.
– Det är positivt att forskarvärlden ger en klarare bild än tidigare och jag hoppas att våra politiker tar till sig av detta, säger JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson.

"Människor påverkas oavsett antal"
– Problemet är att sätta en siffra då det kommer att finns människor som påverkas oavsett antal. Om det handlar om 5, 10 eller 15 eller fler revir blir ointressant om människors liv i vargområden påverkas så det inte går att förena näringsverksamhet, fritidsverksamhet och privatliv i områden med vargförekomst. Jägarnas Riksförbund håller människors väl och ve före rovdjursförekomst och ”nej till frilevande varg” är vår linje med nuvarande rovdjurspolitik, avslutar Solveig Larsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

47. @37 Miss

2012-07-13 08:18

Kan även tillägga att jordbruket måste återgå till marknadsekonomi. Vilka partiers parlamentariker driver det på ett tydligt sätt i EU, förutom Miljöpartiets då? En väldigt viktig fråga för landsbygden, Sverige och EU som helhet.

46. nr 44 Rickard

2012-07-12 08:20

Tack för ett intressant svar. Vad dom andra partierna står för återstår att se. Söker bara information i några av de frågor som berör mej.

Tror du svenskarna är villiga att betala vad maten kommer att kosta om jordbrukets subvertioner försvinner?
Jordbruket går på knäna och många har tvingats sluta och andra funderar på det, en del nu pga av de skadedjur som inplanteras som medfört onödiga ökade kostnader, förluster av djur, oro och stress mm som inte fanns tidigare.
Kan man kompensera med pengar när värdefulla avelsdjur, kanske av en sällsynt ras dödats av varg? Eller när jakten förvinner och därmed en del av vår svenska kultur som dessutom drar in en del pengar till samhället?
Är det vad miljöpartiet kallar för en positiv förändring?

Sedan tror jag det krävs lite mer än mod och snabba beslut för att förändringar ska ske i en positiv riktning. Visst ska vi värna om miljön, djur och natur därför är det viktigt att se och ta del av verkligheten också, väga för och nackdelar mot varandra. Som i vargfrågan tex som diskuteras på denna hemsida...

45. Vi kanske

2012-07-11 19:45

ska återgå till naturahushållning? Det verkar ju vara målet för vargvurmarna, när dom tjatar om att anpassa sig. All utveckling på landsbygden verkar vara en styggelse och bönderna ska vara museiföremål, som man kan göra naturfilmer av, som man kan titta på genom en dator, på sin balkong i staden

44. @37 Miss

2012-07-11 13:24

Kan även tillägga att den jordbruket måste återgå till marknadsekonomi. Vilka partiers parlamentariker driver det på ett tydligt sätt i EU, förutom Miljöpartiets då? En väldigt viktig fråga för landsbygden, Sverige och EU som helhet.

43. @37 Miss

2012-07-11 13:24

Ja, jag vet vad Miljöpartiet står för. De står för att hela Sverige ska ges förutsättningar till att leva moderna och bekväma liv även i framtiden utan att utarma Jordens resurser. Då behövs styrning mot hållbara enegiresurser som möjliggör transporter, bättre förhållanden för småföretagare, bättre och närmre service i form av skolor, vård och omsorg.

Allt detta kräver omfördelning i form av ekonomiska styrmedel som kan sammanfattas i orden "grön skatteväxling". Det ger ökade kostnader i vissa sektorer till förmån för ökade vinster i andra genom ökad tillväxt av det hållbara slaget. När det testades senast (genomdrivet av Miljöpartiet) var det första gången man såg tillväxt samtidigt som koldioxidutsläppen minskade av den specifika tillväxten. Tillväxten skedde främst i små företag på landsbygden.

Det kräver mod att föra sådan politik eftersom det kräver förändring. De positiva effekterna är dock tydliga och visar sig snabbare än de flesta tror. Det ger hela landet styrka och tillväxt och det gör att vi hävdar oss internationellt och ökar vår export.

Detta är anledningen till att jag är kritisk till hur nuvarande politik förs. Jag blir även förvånad över hur man kan missa denna viktiga fråga så konsekvent när det finns lösningar. Visa mig gärna motsatsen. Vilka partier tar ansvar för framtidens Sverige på ett hållbart sätt?

42. Jag hade...

2012-07-11 13:24

...en kort diskussion med en MP-företrädare på DN som med bestämdhet hävdade att det inte var hållbart ur ekologisk synpunkt att bo på landet och att man skulle lägga ekonomiska sanktioner på landsbygdsboende.
Uppenbarligen trode han att det plastförpackade köttet han köpte på ICA kom från ICAs packcentral i Västerås. Närproducerat, som brukar var MPs grej, förstod han nog inte riktigt vad det var för något.
Men det är ganska uppenbart att MP inte lägger två strån i kors för landsbygden.
Ett lite mer sentida förslag är att ta bort reseavdraget, ett sånt förslag kan man bara ställa om man tror att det finns kollektivtrafik. Men det är klart, jag har också bott i Sthlm och där behöver man ingen bil. MPs inriktning är framför allt balkongbiologerna, inget fel i det, om man erkänner det.

41. Miljøpartiet

2012-07-11 09:28

40#. Huvudet på spiken som vanligt av Kolar'n. Richard bekräftar bara vad alla redan vet, nämligen det faktumet att MP aldrig har varit, inte är och kommer aldrig att bli ett alternativ för de som bor utanför 50-skyltarna.

40. #31, GA

2012-07-10 21:44

Vilket härligt inlägg! och Rickard hackar på, om sitt parti...Vargen och Miljöpartiet är de två största hoten mot landsbygden.

39. Mycket bra av Bonnläpp i 38.

2012-07-10 15:21

Rovdjursforskningen är att betrakta som djurstudier, det den vanliga människan gjort sedan hedenhös. Inget av vikt har presenterats, bortkastade miljoner som du skriver.

Politikerna har överlevt sig själva, de behöver vi lika lite som fästingen och vargen. De lever på andra och hela kåren kan skrotas. Vi behöver endast sammanställande tjänstemän som tack vare dagens teknik lätt får veta människors åsikter i olika frågor. Internet förmedlar folks åsikter lätt och direkt. Om demokrati är målsättningen vill säga.

Rovdjurspolitikens allvarligaste konsekvenser är nog ändå att vi har förlorat all tro och respekt för media, politiker, myndigheter, polisen, riksdag och regering.

38. Politiker

2012-07-09 22:19

Det finns i dagsläget inget politiskt parti som för en landsbygdspolitik värd namnet. Det sorgliga är att politiker har en övertro på att politik kan styra utvecklingen. Detta gäller möjligen i diktaturer. I demokratier är det “marknadskrafter”, d.v.s. verkligheten som styr utvecklingen. Möjligheten att påverka utvecklingen med politiska beslut är marginell särskilt utan stöd hos de berörda. Politikernas och Statens huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla välfärd, utbildning och forskning, lag och ordning samt skydd mot yttre fiender. Politiska direktiv om hur vi medborgare bör leva våra liv och sköta våra företag betackar vi oss för.

När det gäller rovdjurspolitiken har politikerna och Staten misslyckats i alla avseenden. Välfärden har alvarligt försämrats för fler och fler landsbygdsboende i och med en i stort sett ohämmad tillväxt av stora rovdjur. Naturvårdsverket och länsstyrelserna har totalt misslyckats med förvaltningen av stora rovdjur. Därmed är förtroendet hos landsbygdsbefolkning och jägare kört i botten. Förtroendet för polis och rättsväsende har minskat eller saknas genom en lagstiftning som avsevärt försvårar eller hindrar djurägare att skydda sina tamdjur. Även skyddet mot yttre fiender har brustit genom att t. ex vargar från Finland och Ryssland tillåtits passera landets gränser.

Det av svenska staten bekostade experimentet med frilevande stora rovdjur är en katastrof i alla avseenden. Ett forskningsprojekt som år efter år får kosta hundratals miljoner kronor i direkta och indirekta kostnader utan att några nyttiga forskningsresultat produceras är inget annat än en skandal. De enda påtagliga resultaten är ett ökande elände för djurhållare, jägare och landsbygdsboende. Visserligen produceras några spridda forskningsrapporter men de är ofta av så dålig kvalitet att de inte kan publiceras i välrenommerade internationella vetenskapliga tidskrifter. Skulle ett forskningsprojekt drivas på det viset inom t. ex medicin eller naturvetenskap skulle anslaget genast dras tillbaka. Det är svårt att frigöra sig från tanken på vilken alternativ forskning som skulle kunnat genomföras för alla dessa förlorade miljarder. Livsavgörande medicinsk forskning, forskning på förnyelsebara energikällor, utveckling av hållbar livsmedelsproduktion - tanken svindlar.

Staten och politikerna borde ta sitt ansvar och lägga ner detta skandalprojekt och omfördela kostnaderna till nyttig forskning och ökad välfärd. Drabbade landsbygdsbor och jägare har fått nog. Tiden för diskussioner och kompromisser är förbi. Nu gäller det att genomföra nollvisionen - ingen frilevande varg i Sverige och strängt kontrollerade stammar av övriga stora rovdjur!

37. nr 34 Rickard, miljöpartist?

2012-07-09 22:15

Du vet väl vad DITT parti står för!?

Ta chansen och berätta, helt utan förutfattade meningar, kritik, jämförelser och pajkastning mot andra partier!

Men du kanske inte är så insatt...

36. Ja, Kenneth...

2012-07-09 14:32

... det tycks finnas en öppning från JRF när det gäller frilevande varg under förutsättning att det blir en radikal ändring i den nuvarande politiken.
Jag har heller aldrig uppfattat JRFs noll vargar som en absolut siffra, eftersom orden "med nuvarande politik" alltid funnits med, utom i förtydligandet från Johan Boström i den tråd.
Ugglor i mossen eller ej, oavsett vad man tycker om 0 eller 150 vargar så tror jag det är smart av JRF att ha dörren på glänt, annars kommer man att hamna på läktaren. Eftersom alla riksdagspartier är rörande eniga om att vi ska ha frilevande varg så tror jag att en förening som i alla lägen benhårt säger noll vargar kommer att ha noll i inflytande. För närvarande finns inte noll på den politiska kartan och då är det smart att anpassa sig till den verkligheten.
Verkligheten är dock föränderlig och då även politiken. Vem hade kunnat tro att sårbarhetsanalysen skulle komma fram till 100 vargar räcker?

Remissvaret är välskrivet, väl förankrat i de villkor som gäller för dem som bär bördan av rovdjuren.
Särskilt avsnittet med hänvisning BRÅ är mycket väl fomulerat.

35. Klyver jag hår?

2012-07-09 10:50

Jag hade fel, det var ingen miss av Solveig. I min kommentar i 12 skrev jag att jag trodde Solveig gjorde en miss med formuleringen ”under nuvarande förhållanden” (som annars är ett nästan slitet uttryck, en klyscha). Men så verkar det inte vara. I sitt remissvar till regeringen om L-E Liljelunds utredning skriver JRF i inledningen så här:
”Förbundsstyrelsen för Jägarnas Riksförbund såg sig föranledd att i ett pressmeddelande 2012-04-19 uttrycka ett ”Nej till frilevande varg” med hänvisning till sex punkter ur vår mångåriga rovdjurspolicy. Anledningen till ställningstagandet var dels Liljelunds undermåliga utredning men även till stor del att den Svenska rovdjurspolitiken befinner sig i fritt fall utan styrning vilket sätter drabbade människor i en ohållbar situation.”

Remissvaret är annars läsvärt och visar att JRF har tagit sig an uppgiften att skriva remissen med stort ansvar och gjort detta på ett mycket noggrant och seriöst sätt. Mycket bra!

Herrarna Isaksson och Broman anade ugglor i mossen, och det med all rätt.

Remissen finns ännu inte på JRF:s hemsida men här: http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/11/44/34630078.pdf

34. @33 Bonnläpp

2012-07-08 17:08

Vilket parti tycker du har den bästa landsbygdspolitiken? Det vore bra att veta så att jag kan bemöta dig. Det är alltid svårt att bemöta åsikter som endast innehåller kritik mot andra men saknar eller håller inne med egna ideer.

33. Tack GA!

2012-07-08 14:59

Tack GA för ditt inlägg. Det säger precis vad jag tycker om landsbygdens utveckling och våra politiker. Du är beundransvärd som orkar argumentera med dessa världsfrånvända människofientliga fanatiker. Som alla religiösa fanatiker är de övertygade om att religionen skall styra verkligheten. Skulle verkligheten inte överensstämma med ideologin måste verkligheten ändras. De som lever av djurhållning, jord- och skogsbruk måste dessvärre acceptera verkligheten.

32. @31 GA

2012-07-08 10:34

OK, men om du nu skulle ta en titt på de val som finns att göra. Vilket parti i riksdagen anser du har den bästa landsbygdspolitiken?

Självklart är maten för billig och så långt från en marknadsekonomi att hälften vore nog. Mjölk som är en fantastisk naturprodukt kostar lika mcket som en liter mineralvatten. Det är befängt. Om vi tog bort all reglering av matproduktionen skulle man kunna klara både djurskydd och lönsamhet på ett bättre sätt.

Du klagar på skattehöjningar på drivmedel. Hur tycker du vi ska hantera övergången till förnybara energikällor så att landsbygden även i framtiden ska kunna ha fungerande transporter? Ska vi fortsätta hålla för ögonen och låtsas som om oljan mmer fortsätta finnas eller ska vi se till att vara redo när det inte längre är en tillgänglig resurs?

Jag är den förste att skriva under på att Sverige måste ändra inriktning. Idag är det dragkamp mellan kommunerna om medborgare. Alla vill växa och satsar enorma resursere på PR för att locka folk och denna kamp förloras av småkommunerna och urholkar hela Sverige.

Jag tycker du ska ta dig tid att läsa alla partiers partiprogram och se vad de tänker sig för satsningar på landsbygden. Deet kan löna sig.

31. Ja, Rickard,

2012-07-07 23:36

jag ska göra ett försök. Det är inte bara ett försök, det blir väldigt enkelt. Det finns nämligen inget i dagsläget i riksdagen. Möjligen skulle man kunna gradera partierna och kanske hitta något som är aningens bättre för landsbygden än något annat.

Men ser du, både ni och de andra partierna har er målgrupp i städerna, i en förhållandevis bekymmersfri medelklass. En växande medelklass som ägnar sin tid åt TV tittande, datorspelande och en hel del golf, sommarstugan, utöver att de släntrar till jobbet några timmar om dagen. Detta är era väljare.

Man sitter i sina TV fotöljer eller vid datorbordet och är oerhört låttpåverkad. Allt man känner till om landsbygden är ungefär "bonde söker fru". Ingen har längre en farfar eller mormor som är uppväxt på landet och kan berätta. Man är oerhört påverkbar via media. Till detta kommer att över 70 procent av de som gör media bl.a är röd/gröna partikamrater med dig, med en storstadsvinklad verklighetsuppfattning. Visste du Rickard att Sverige är i särklass det land i Europa där utflyttningen till städerna från landsbygden går snabbast, detta fortfarande år 2012. Inom ett fåtal år produceras det vi äter till 75 procent utomlands. Lönsamheten i jordbruk och djurhållning närmar sig katastrof. Mjölkbönderna får lika mycket för mjölken idag som för 20 år sedan. Drivmedel, foder och underhåll har ökat med många hundra procent sedan dess. Lösningen tills nu har varit fler djur och större enheter. Men inte ens det hjälper längre. Då driver bla ditt parti djurskyddslagar som är så långt från verkligheten att man dånar. Då driver ditt parti höjda drivmedelsskatter på bl.a. diesel innan det finns ett alternativ. Käre Rickard, det är "körahuvudetiväggenpolitik"Kontentan blir att bonden inte längre orkar, parasiterna blir för många. Känns det som en hållbar politik?

Maten får produceras långt bort med ännu större utsläpp till följd, ännu sämre djurhållning osv osv. Sanningen Rickard, att andelen landsbygdsfödda politiker är försvinnande i det stora hela, ni ser inte vad som är på väg, oavsett partifärg.

Ser du Rickard, man behöver inte vara Einstein för att fatta att det är allvarligt. Vägarna, vården, samhällsservice i övrigt allt försvinner sakta men säkert. Barnen i storstäderna har ingen aning om varifrån maten kommer. Det är verkligen ingen myt, det är värre än du tror. Avståndet stad landsbygd växer med en rasande fart. Villkoren på landsbygden negligeras och finns inte med på några valafficher.

Jag såg en undersökning gjord på ett urval av 18 till 25 åringar, vad som var deras drömyrke, programmerare, arkitekter, osv diverse skrivbordsjobb och, hör och häpna, djurvårdare, öhhh ja, det får bli djurparker då, något annat lär inte finnas på sikt, i djurfabrikerna i Holland, Tyskland, Brasilien osv, där sköts allt maskinellt. Alla politiker pratar gärna om lokalproducerat, närodlat, småskaligt, men att se till att det blir lönsamt, nej, det kommer inte att hända i nuvarande riksdag.

Nej, Rickard, det finns inget landsbygdsparti i riksdagen, ännu. Kanske det blir så en dag, låt oss hoppas det. För allas vår skull, det kommer en dag, då varenda åkerlapp, varenda betesmark kommer att tas i bruk igen, med den befolkningsexplosion vi står inför kommer det att bli svårt att konkurrera om maten på en global marknad.
Hur ska vi då kunna bevara och utveckla landsbygden, för allas nytta? Ja, du Rickard, du kan börja med att betala vad det kostar att producera maten, visste du att för 70 år sedan gick 60 kr på en hundralapp till maten, idag rör det sig om 10-15 kr. Men du lägger gladeligen en massa på ipads, datorer kläder, golf, etanolbilar osv. Du kan sedan börja lyssna på dem som producerar maten, de vet mer än du tror, de besserwissrar som florerar i diverse media tycker bara saker, de har ingen aning om hur det fungerar praktiskt. Jag och vi här ute kan respektera visioner, men det är realpolitik som får saker att hända. Du kan fortsätta med att omvärdera din rewildingdröm, den kommer att bli mycket kortvarig, sanna mina ord, det kommer inte finnas plats. Vargkäbblet som nu pågår i vårt land är egentligen en ickefråga, förd av människor som har för mycket fritid och som inte berörs av besluten. Ta fram ett alternativt drivmedel Rickard, om du vill höja skatter, eller ska vi ta hästen framför plogen igen, trevligt men det blir dyrt, och ännu mindre producerat. Biologisk mångfald är inte bara rovdjur, biologisk mångfald är så mycket mer, mänsklig mångfald är lika viktigt, eller tycker du att vi alla ska promenera omkring med en Latte i handen i närmsta storstad? På tal om att JRF talar klarspråk beträffande vargen, det kanske vore något att tänka på för MP också? Hur många vargar ska landsbygden tåla?
”Människan måste gå före rovdjuren”, ja, ska det vara så svårt att fatta?

30. @29 GA

2012-07-07 20:12

Du får gärna berätta vilket parti du anser har en bättre landsbygdspolitik och på vilket sätt du tycker den är bättre. Det är väldigt svårt att bemöta dina uttalanden om du inte beskriver vilket alternativ som skulle vara bättre för att nå en långsiktig och hållbar utveckling för en modern landsbygd där småföretag kan frodas, service och transporter utvecklas istället för avvecklas.

29. och du, käre

2012-07-07 19:40

Rickard med ditt landsbygdsdödarparti tillhör då den andra sidan eller? De som tycker att landsbygdsbefolkningen ska ta smällen eller flytta? Det är ju särdeles extrema tankar?

Ja, så kan man ju se saken.

28. Bra med klarspråk

2012-07-07 15:48

Bra att JRF talar klarspråk - noll frilevande vargar är acceptabelt.

Noll är så långt ifrån en livskraftig frilevande vargstamm man kan komma. JRFs ledning är med andra ord en samling exremister som jag antar kommer ha begränsad inverkan på rovdjurspolitikens utformning.

27. Realist :-)

2012-07-07 15:47

Ja, vilken bra ide´!!
Man kanske skulle försöka med tama älgar ihop med fåren, DOM kan verkligen dela ut hårda sparkar. Din tyska familj har kanske ingen aning om att vargar ju äter älgar, ett lama djur eller några stycken är inget för några vargar.
Vargar kommer snart att äta upp lamorna, låter det logiskt och/eller realistiskt?


Lamor är säkert bra att skrämma rävar med, men vargar, näru, inte en chans. Så detta är inget sätt att hantera läget på, men i vargkramarvärlden hoppas man förtvivlat och griper alla halmstrån.

Det enda säkra sättet att hantera läget är att skilja vargen från tamdjuren, och det gör man lättast med att hägna in förrövarna. Det har mänskligheten vetat i tusentals år, att få vargen att hålla sig borta från tamdjuren är lika svårt som att hålla langarna från knarkarna för att ta ett exempel från din hemmiljö, och langarna borde väl låsas in, eller hur?

26. Det var det dummaste, realist

2012-07-07 15:47

Skall vi anpassa hela Sveriges landsbygd och tamdjurshållning helt efter en art? Är det realistiskt? Lamor istället för får i Sverige? Och tror du verkligen att lamor klarar sig från varg? Givetvis klarar de sig bättre än får, men varg har älg som förstaval här för stunden och det är ett tuffare djur som dessutom inte är begränsat av stängsel.

Och hur skall vi göra med våra barn? Skall vi byta ut dem mot något som vargen inte tar? Eller kanske ha vargsäkra dräkter på dem? Realist???

Det finns alltid individer som tror på sin grej, men man skall inte kräva att andra skall leva på samma sätt. Den här tysken du refererar till kan dessutom mycket väl få omvärdera sin ståndpunkt inom kort.

25. Samexistens med tamdjur och varg

2012-07-06 22:21

I Östra Näsberget mellan Dalarna och Värmland mitt i vargreviren finns en tysk familj som har tamdjur. De har bl.a. lamor. Ägaren svarade själv på frågan om han var rädd för vargarna. Han sa att en varg går knappast in i hage med lamadjur. De är mycket vaksamma, snabba och kan utdela hårda sparkar med sina ben. Detta är ett sätt att hantera läget i dag om man vill bedriva tamdjursskötsel i en miljö där det finns rovdjur.
JRF verkar inte vara intresserade av att hitta lösningar utan enbart ta bort vargen.

24. Nollvision är roten till allt gott

2012-07-06 22:20

Nollvision innebär ENDAST positiva saker. Det förstår fler och fler.
Nollvision är inte en extrem hållning, det är en förnuftig hållning.
När nu ekofascisternas diktatoriska fasoner och vilseledande propaganda genomskådas av allt fler människor så kommer allt fler människor också förstå vilka som har rätt i vargfrågan. De kommer att förstå att varg ENDAST ger negativa effekter som drabbar alla i dess omgivning. Inga positiva konsekvenser finns och det kommer att leda till att allt fler kommer att inta den enda sunda inställningen: Noll frilevande vargar i Sverige. Det förstod man redan för hundratals år sedan. Ekofascisterna (MP och V), som helst vill se en landsbygd utan människor och med massor av varg, skarv och blåsmaskar, kan inte tas på allvar. De är och förblir extremistiska pellejönsar som den stora majoriteten av kloka människor i Sverige kommer ta allt större avstånd ifrån.

23. Rätt realist!

2012-07-06 16:10

De som inte inser att realist har rätt är det ingen idé att argumentera med. Märkligt att så många på detta forum inte har förstått vilket rött skynke nollvisionen för varg är och har varit ända från början.
Den bör överges snarast, den är roten till allt ont.

22. Realist, jo man tackar

2012-07-06 12:54

Hur kan nollvision vara en utopi när vi haft det i över 100 år och det gått bra? Och den dag Sverige skjuter bort sina vargar kommer nog Norge gladeligen göra detsamma.

21. Fegt!

2012-07-06 11:25

Det är ofattbart hur JRF kan påstå sig vara emot frilevande varg! Vad tror man sig förlora med att entydigt kräva noll frilevande vargar, oavsett rovdjurspolitikens utformning?
Detta kappvändande inger varken förtroende eller respekt, det visar bara fegheten hos de styrande i JRF.

20. Orealistiskt med varg i bland människor

2012-07-06 11:25

För inte så läge sen var det helt orealistiskt att förbjuda besök av människor i varhägnet på Kolmårdens djurpark. Vargen marknadfördes helt felaktigt som ett gosedjur.
Den falska marknadsföringen ändrade vargen själv på. Tyvärr så måste ett människoliv offras innan ansvariga vargkramare avslöjades.

Det här visar att vad som är realistiskt kan ändras väldigt fort. Det gäller framförallt när det gäller vargar och Projekt vargs falska marknadföring att vargar är ofarliga och kan leva i bland människor, hundar och andra tama djur.

Varg som tar barn i Sverige!
Människor i Sverige börjar insjukna i blåsmasksjukan!
Rabies sprider sig bland människor och djur i Sverige!

När någon av dessa katastrofer inträffar, vilket bara är en tidsfråga, då kommer vi jägare att behöva ta ansvar och städa upp efter en totalt havererad rovdjurspolitik.
Jägarna bör därför se till att ha en politik och förhållningsätt som håller även i framtiden.

Förhållningssättet nej till frilevande varg i bland människor i tätbebyggda Sverige håller och är relistiskt, det kommer vargen själv att visa.

19. Orealistiskt tänkande

2012-07-06 09:53

Varför bara noll frilevande vargar, varför inte fortsätta med krav på noll frilevande björnar eller älgar?
Det är faktiskt så att det är björn och framförallt älg som orsakar att människor dödas i det här landet.
Är JRFs åsikt att allt som är farligt ska utrotas, då är vi inne på en farlig väg där man ställer människan utanför den mångfald av liv som finns i naturen.
Dessutom har alla etablerade partier sagt att vi ska ha livskraftiga stammar av alla våra rovdjur.
En nollvision av frilevande varg är en utopi eller dröm om man så vill.
JRF verkar inte ställa upp på hur man kan samleva med stora rovdjur och ställer sig därför utanför alla åtgärder som alla seriösa aktörer försöker göra.
Ingen kommer att lyssna eller förhandla med JRF med sina extrema åsikter.
Till sist, hur skulle man komma i ett läge att skjuta ut alla vargar i Sverige? Man får inte glömma bort att vi har en gemensam stam med Norge. Om det blir vargtomt i t.ex. Värmland så kommer norska vargar precis som idag att etablera sig i Sverige. Ska vi sätta upp stängsel längs hela gränsen, sätta upp pass skyttar eller hur ska man kunna hålla Sverige vargfritt?
Orealistiskt!!

18. Oroande

2012-07-06 09:52

(13) Wolfson
Ja det är mycket skrämmande att alliansen börjar flörta med avgrundspartiet. Det lär inte minska soffligarna på den högra flanken.

17. Jättebra

2012-07-06 09:52

Härligt att det är någon som tar tag i det här.
Jag gick ur Svensk Jakt när de inte kan påverka, utan bara jamsar med hela tiden.

16. Flummigt uttalande

2012-07-06 09:52

– ”Nej till frilevande varg” är vår linje MED NUVARANDE ROVDJURSPOLITIK, säger Solveig Larsson
Jag blev mycket förvånad när jag läste det här och jag håller med Björn Isaksson om att sådana här uttalanden av Solveig Larsson ger anledning till frågor.
Man får känslan av att JRFs förbundsordförande öppnar dörren för frilevande vargar i Sverige med en annan rovdjurspolitik.
Och att JRFs förbundsorförande personligen inte fullt ut orkar med att säga nej till frilevande varg.
Det här är inte bra. Det ger dubbla budskap. Den här flummigheten om vart JRF står i vargfrågan tjänar ingen jägare på. Frågetecknen bör rätas ut genom att Solveig själv förklarar vad hon menar med det här konstiga uttalandet.

15. Nollvision II

2012-07-06 09:51

Miljöorganisationerna är inte glömda Kolar‘n. Dessa organisationer har ett inbyggt behov av att lägga sig i - särskilt i sådant de inte har med att göra eller som de saknar kompetens för och erfarenhet av. Men var lugn, de flesta sådana initiativ från miljöorganisationer leder till ”självmål”. Det är bara att vänta och låta vargen och andra rovdjur utveckla sig fritt under några år. Examen i olika biologiska ämnen från universitet eller högskola ger inte utan vidare kompetens att sköta flora och fauna från skrivbord och stadsmiljö. Det behövs betydande praktisk erfarenhet för att på ett ansvarsfullt sätt sköta djuruppfödning, jord- och skogsbruk i harmoni med naturen.

14. Tack JRF!

2012-07-05 17:29

Som nybliven medlem (avhoppad från det andra förbundet) vill jag bara säga tack till er ståndpunkt med 0 frilevande vargar.

13. Wolfson i 9.

2012-07-05 16:44

Vårt val måste vara att inte ge något av de stora partierna vår röst. Du har väl sett hur Reinfeldt och moderaterna flörtar med MP. Men alliansen har chansen att ändra politiken före nästa val, annars är de rökta.
Självklart måste människans väl väga tyngst!

12. Ja, Björn Isaksson...

2012-07-05 16:43

...den formuleringen reagerade även jag på men var övertygad om att det var en miss av Solveig. Bra att det är utrett. Mvh KE

11. Bonnläpp#7

2012-07-05 16:43

Du har rätt, men vi får inte glömma att det var våra egna näsblötande miljöorganisationer som låg bakom att det blev "påtryckningar från EU"

10. Joakim: Förhandlingsteknik?

2012-07-05 15:10

Joakim, tack för ditt inlägg!
Det är trevligt att fler börjar inse vad som händer vid ett regeringsbyte. Ni som på denna site klagar på "Reinfelt" - fundera vad som händer vid ett regeringsbyte med MP i regeringen eller som stödparti!

9. Jag funderade på följande, Kenneth Eriksson:

2012-07-05 14:34

Vad betyder ”nej till frilevande varg är vår linje med nuvarande rovdjurspolitik".
Den skrivningen antyder att OM politiken ändras kan den linjen också ändras.
Nu har jag fått tydlig information om dagens beslut av JRF från infoansvarig.

8. Förhandlingstaktik

2012-07-05 14:34

(2)
Det är ren och skär taktik vid förhandling. Man börjar inte med 210 utan med noll, så kanske det hamnar nånstans mellan 200-300.
Om det nu inte blir regeringbyte för då är "Italian way" ända utvägen för jägarkåren (tyvärr) eftersom ekofacisterna (MP)f år veto i denna fråga tillsammans med V.

7. Nollvision

2012-07-05 13:54

Vi genomför i Sverige just nu ett fullskaligt försök med frilevande varg. De preliminära resultaten från försöket d.v.s. den senaste tidens olyckliga konfrontationer mellan varg och tamdjur respektive människa antyder hur experimentet kommer att sluta om några år. Jägarorganisationerna ingick en överenskommelse med staten baserat på att maximalt 210 vargar skulle få finnas i Sverige. Staten har ensidigt ändrat förutsättningarna genom att efter påtryckning från EU låta vargen utveckla sig fritt. Förtroendet för ansvariga myndigheter är kört i botten. JRF har tagit konsekvenserna av detta och konstaterat att Sverige inte kan hysa frilevande varg.

Sverige är inte längre ett naturligt utbredningsområde för varg och har inte varit det på minst 100 år. Det pågående experimentet visar detta tydligt. Om Sverige vore ett naturligt utbredningsområde för varg skulle det då vara nödvändigt att artificiellt tillföra nya individer för att minska inavel? Jägare och landbygdsbor har ingen anledning att stödja det pågående experimentet med frilevande varg i Sverige. Sverige skall inte hysa frilevande varg. Det finns inga positiva effekter av frilevande varg i befolkade områden.

6. #2

2012-07-05 13:53

"Införsel av friska gener"... då måste vi nästan ha ett tak på hur mycket detta får kosta också... eller är det obegränsat, månntro?

5. Förtydligande från JRF

2012-07-05 13:53

Förbundet har inte tidigare accepterat 210 vargar. Förbundets policy om vargen var summan av de regionala målen som utgjorde förbundets nivå på antal vargar. Så det är en missuppfattning av JRF någonsin accepterat 210 vargar. JRF har tidigare aldrig sagt ett antal. Som bekant så har man idag fattat ett beslut om ett antal och den siffran är alltså 0 (Nej till frilevande varg).

4. Men Björn Isaksson?

2012-07-05 13:53

Jag tycker det verkar som om du kommenterar någon annan artikel. JRF, genom ordf. Solveig Larsson, uttrycker det väl tillräckligt tydligt i själva artikeln. Eller hur tänker du?

3. Värmlandsskogen = krigszon

2012-07-05 13:53

Här i Värmland går inte människan före... Barnfamiljer flyttar från osäljbara hus, vargflyktingar eller vad?

2. Hur ställer sig JRF...

2012-07-05 11:09

...till en återgång till 210 vargar, införsel av friska gener och licensjakt på varg. Dvs återgång till riksdagsbeslutet som både JRF och SJF gick med på.
Kvarstår då kravet på noll frilevande vargar?

1. Alla politiska partier

2012-07-05 11:09

BORDE klart och koncist uttala detsamma; att hålla människors väl och ve före rovdjursförekomst - märkligt om det inte var viktigt för våra folkvalda; eller?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB