• Älgskadefondsföreningen

JRF: Vi vill det bästa för jägarna

AktuelltPublicerad: 2011-11-04 14:14

Fredrik Widemo på Svenska Jägareförbundet påstår under fredagen att Jägarnas Riksförbund vill fördyra älgförvaltningen. Detta efter att Jägarnas Riksförbund valt att JO-anmäla en tjänsteman på naturvårdsverket för jäv. 

– Det är tvärtom, vi önskar få ett billigare och enklare system som enbart är anpassat för älgförvaltningen, kommenterar Jägarnas Riksförbund.

Att jaktlig kompetens skall finns på Naturvårdsverket likväl som på länsstyrelser anser Jägarnas Riksförbund som självklart. Men då måste detta, precis som i alla offentliga positioner, ske opartiskt när man handlägger frågor som rör ett eget intresseområde.
I sitt utspel väljer Fredrik Widemo och Jägareförbundet att kommentera det som att ”Viltdata” skulle vara helt gratis. 

– Det stämmer inte alls, utan man avser att hanteringen av ”Viltdata” skall bli en del av det allmänna uppdraget och på så sätt få ytterligare anslag av jägarnas pengar, kommenterar Jägarnas Riksförbund. 

Ska bekostas av jägarna
Utvecklingen av ”Viltdata”, som inte enbart är anpassat för älgen, skall alltså också bekostas av jägarna, vilket är anmärkningsvärt. JRF ser även en risk i att myndigheterna hamnar i klorna på Jägareförbundet och ”Viltdata”, och därmed kommer vara beroende av en intresseorganisation även ekonomiskt när det gäller utveckling och drift av systemet.
Att det dessutom tillkommer ett tvång att anmäla sin uppgifter till Svenska Jägareförbundet och ”Viltdata” och på nytt bygga upp ett register över en stor del av Sveriges jägare är än mer anmärkningsvärt då man nyligen fått avslag att ha tillgång till uppgifter från jaktkortsregistret.

Det finns alternativ
Det finns goda exempel som Nationella Viltolycksrådets databas ”viltolycka.se” som byggts upp relativt billigt. Ett liknande system för älgförvaltningen kanske skulle vara ett enklare och billigare alternativ. Här skulle det gå att få en neutral ägare också vilket vore önskvärt. Dessutom är fem miljoner kronor avsatta redan nu för det kommande IT-stödet.
– Vad detta egentligen handlar om är att vi vill få det prövat om det föreligger jäv i hanteringen av förstudien till IT-systemet. Vi ser att förstudien inte valt att tydligt granska andra alternativ eller ta hänsyn till flertalet av remissvaren och det är i det de allvarliga ligger, kommenterar JRF. 

Vill att lagar och förordningar följs
– Det är sorgligt att tjänstemännen på Svenska Jägareförbundet allt som oftast anser att våra ageranden är riktade mot SJF när det i detta, som i många andra, fall handlar om att försöka få myndigheter och tjänstemän att följa gällande lagar och förordningar och inte själva eller genom påverkan åsidosätta opartiskheten. Jägarnas Riksförbund hoppas och tror att även Svenska Jägareförbundet vill ha opartiska utredningar även i framtiden, avslutar JRF.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. Svar till Mårdner

2011-11-07 11:45

Det är säkert olika mellan bolagen men Stora m.fl. kräver in obsrapport. Detta krav finns även ino flera ÄSO och VVO.

12. 9:an

2011-11-07 09:15

Kallin har rätt då det gäller rapportskyldighet till länsstyrelserna.
Betr. skogsbolagen så har jag hittills uppfattat att de bara kräver uppgifter om fällda älgar. Är det så, Kallin?

Älgobsen var ett bra grundkoncept, men tyvärr uppfattas det på många håll helt felaktigt, vilket Hans Karlsson 6 har belyst på ett sätt som är en helt vanlig företeelse i varje fall i många av Norrlands Jvkr.
Varför brister det då i älgobserna, ja men självklart är det så att risken att få mindre tilldelning på licenserna är uppenbar om du har lågt antal älgar i älgobsen.
Varför tog man bort licens på kalvar,enkelheten är helt klar naturligtvis för att tillmötesgå skogsbolagen, inte för att vårda älgstammen.

Grundmodellen var mkt bra men så var SJF o petade i anvisningarna, varför har jag inte förstått.
Här i norr hade Jägare o SJF flyginventeringar, vilket gav säkra besked. Vi hade märkning av vinterälgar för att se hur älgvandringarna såg ut.

Hur är det idag i SJF? Jo tjänstemännen sitter på sina bekväma kontorsstolar och vänder blad, i stället för att vara ute kretsarna och informera, om jag går till min egen jaktvårdskrets Lycksele så hade vi en heltidsanställd länsjaktvårdare som var stationerad i Lycksele och hade Lappmarken som sitt arbetsfält, samma gällde för kustlandets kretsar där både Skellefteå o Umeå hade heltidsarbetande länsjaktvårdare som i huvudsak ARBETADE UTE PÅ FÄLTET och därigenom kunde bistå jägarkåren med värdefulla uppgifter, kansliet hade sina anställda som skötte sina uppgifter på ett utmärkt sätt, till stor gagn för oss medlemmar.

Jag ska inte nedvärdera SJF anställda i Västerbotten, men det var BÄTTRE förr. Dessutom hade vi en länsordförande som var intresserad jägare, hundägare och framförallt riksdagsman (C) med stort jaktligt intresse och som hade och kände till den jaktliga biten i regeringens innersta kretsar. Det hade vi i Västerbotten stor glädje och nytta av, inte minst i diskussionerna om fjälljakten.
Viltdata, ja för vem kan man fråga sig, kanske mest för att tillsätta ytterligare kostsamma tjänster hos SJF och som belastar jägarkåren.
Länsstyerlserna får ju sina uppgifter om fällda älgar, är det inte deras skyldighet i naturvårdsenheten att redovisa älgstammens beskaffenhet i länet. Det torde knappast behövas någon ytterligare tjänsteman hos SJF för att släppa kontorsstolen och inhämta dessa uppgifter.
Vart är jägarSverige på väg?

Går vi vidare i Vargeländet eller t o m varghelvetet i vissa län så har jag full förståelse för att medlemmar i SJF lämnar detta förbund.
Informera Er om vad som händer i SJF nationella rovdjursråd. Ja just nu pratas och skrivs om bojkotter hit o dit. Från SJF är detta rena rama spelet för galleriet, de är helt enkelt tvungna att underkasta sig oinsatta politikers beslut för att behålla sitt statliga anslag.

Vad kostar exv SJF nationella rovdjursråd? Någon som vet?

Det är faktiskt så att den mest inbitne SJF medlemmen MÅSTE på allvar fundera över vad SJF är för en medlemsoragnisation!

Personligen funderade jag efter 44 år som medlem i SJF inte så länge när jag såg och fick en mera ingående kännedom om hur SJF har hanterat vargfrågan/vargplågan ända sedan 1970-talet i Dalarna och Värmland mfl och insåg att detta är just vad som kommer att hända i norra Sverige. jag gick helt enkelt över till JRF och jag sympatiserar också fullt ut med Ny Rovdjurspolitik och är även medlem där. Jägare och hundvänder stöd JRF och Ny Rovdjurspolitik, de är i alla fall organistioner för jägarkåren i Sverige.

11. Om...

2011-11-07 09:14

...vi har ett fungerande system. Varför då inte använda det, bara för att SJF utvecklat det?
Alla som har minsta lilla kunskap i vad det kostar att ta fram IT-system försöker använda och utveckal befintliga system så långt det går.
Här handlar det bara om avundsjuka, inte ett dugg om vad som är bra för jägarna.
Vem tror ni får betala kostnaderna, jägarna naturligtvis.

10. #7#

2011-11-06 20:40

JAJJAMÄNSAN!!!

9. Rapporteringsskyldighet.

2011-11-05 16:51

Det enda i dag lagstadgade rapporteringskravet för älg är att fällda älgar skall rapporteras till respektive Länsstyrelse. Älgobsen till SJF är alltså frivillig, även om flera skogsbolag m.fl. ställer krav på obsrapportering. Älgobsen är ett inventeringssystem som ger en tendesbeskrivning av den lokala älgstammen, förutsatt att alla som rapporterar följer regelverket år från år.

8. SkOG i Småland och andra.

2011-11-05 10:12

Vi har det här också, förmodligen mycket mer än vad de flesta tror. Läs följande artikel av Richard Swartz: http://www.dn.se/ledare/signerat/europas-patroner-och-tjanare

7. kan

2011-11-05 10:12

det vara så att SJF mål är att bli en statlig myndighet? För det kan inte vara någon hemlighet att SJF tjänstestab skulle drastigt minska om det statliga stödet togs bort, ett stöd som är en inbetalning av Sveriges skattebetalare.

Vi har Naturvårdsverket, vi har Jordbruksverket båda dessa är statliga myndigheter. Det är klart att SJF vill uppnå en position som myndighet och då kan vi vara övertygade om att utgifterna kommer att öka och ytterligare belasta jägarkårens kostnader.

Tyvärr är det ännu ett stort antal medlemmar i SJF som uppfattar och tror att SJF stadgar är lagen.Ett ex är Jaktvårdskretsarnas stadgar där SJF klart och tydligt kränker enskild rätt.

Det här en mkt allvarlig fråga att diskutera i Jägarkåren. Därför är det synnerligen viktigt att vi hjälps åt öka medlemsantalet i JRF för att bli mer jämspelta med SJF.

Svenska Jägarförbundet, Jägarnas Riksförbund. Nog låter väl Svenska Jägarförbundet snarlikt en myndighet? Vad tycker Ni?
Självklart behöver Jägarkåren en medlemsorganisation som med auktoritet kan sitta vid förhandlingsbordet och bemöta och ställa krav på staten. Tänk om SJF strävan att bli en myndighet skulle bli verklighet, då är jägarkåren prisgivna i att följa ytterligare en myndighets bestämmelser o krav.
Jag är ganska övertygad om att majoriteten i den svenska Jägarkåren tycker att det räcker med antalet myndigheter.

6. Verkar skumt, två stolar igen?

2011-11-05 10:11

Jag vill ställa en fråga till JRF:s redaktion. Vad gäller? Man har ju nu i några år slentrianmässigt, efter att VVO predikat att rapportera till viltdata. Min fråga är finns det en absolut skyldighet att varje jaktlag skall rapportera älgobs samt efter den sista mars rapportera in all avskjutning av vilt från aktuellt jaktlag till viltdata? Jag tycker att värdet av bl. a. älgobsen är mycket tveksam och har ej fått något vettigt svar av de som handhar den på SJF på ex. en ko med kalv passerar 10 av jaktlagets medl. på pass = 1 ko med kalv blir tio ko med kalv.
Jag tycker inte den ger klarare besked om stammen ökar eller minskar än vanligt iaktagande i naturen. Emotser tacksamt ett svar av redaktionen hur den ser på detta och vad som gäller ang. inrapportering.

5. Bra JRF

2011-11-05 00:12

Nu börjar det likna något som många efterfrågat.

4. Följ lagen!!

2011-11-05 00:11

Efter att ha läst artikeln så slås man av hur illa det faktisk är ställt med Sverige idag. Myndigheter SKA följa lagen, och därmed basta.

Varje dag läser jag eller ser på TV:n om hur tjänstemän på alla våra myndigheter rent ut sagt skiter i att följa de lagar vi har. När dom gjort något som är rent åt he..ete och det blir upptäckt och anmält till JO t.ex. så blir det i bästa fall utdömt böter. Böter som en myndighet betalar till en annan. Till vilken nytta då?

Vilken total idioti, vilken totalt meningslös sysselsättning. För nästa dag är samme tjänsteman igång igen i samma banor som förut och som om inget hänt.

Vad dessa tjänstemän än sysslar med så är det helt riskfritt, det är bara en sak som dom verkligen ser upp med och det är att inte passa in i kompisgänget av ryggkliare. Du kliar min rygg idag så kliar jag din i morgon är parollen. Detta är fundamentalt .

Det är väl det som har hänt här med viltdata. En rygg ska klias helt enkelt. Utan att skämmas och utan att ägna detta en tanke så bränner man gladeligen ett antal miljoner av andras pengar enbart för att i framtiden få ett fantastiskt pensionsavtal eller kanske bara några studieresor till exotiska länder godkända. Vem vet?

Men nu sket sig förhoppningsfullt alltihop. Han som anmälde har tyvärr hamnat på en lista över dom som aldrig kommer att få ett statligt jobb men det tillhör ju spelets regler.
Underbart att det finns dom som protesterar mot detta brottsliga sätt att hantera våra pengar.

En uppmaning till er som enbart lever av våra skattemedel. FÖLJ LAGEN!

3. Skärp er f-n!!

2011-11-05 00:11

Som medlem i båda förbunden för att på bästa sätt kunna ta del av åsikter och arbeten för jägarnas bästa kan jag bara konstatera att - oavsett meningsskiljaktigheter i både stort som smått - man måste samarbeta. Ska det vara så j-a svårt att fatta?? "Enade vi stå, söndrade vi falla" - eller hur? Det är ju underbart att tänka på hur våra "motståndare" i kramarleden njuter när jakt- och lantbruksorganisationerna m m käftar internt

2. Typiskt!!

2011-11-05 00:10

Detta är ett utmärkt exempel på varför jag valt att endast tillhöra JRF. Det är helt klart att SJF går i myndigheternas "ersättningskoppel".
F-n också jag som trodde att det fanns hopp om SJF...

1. Oootroligt

2011-11-05 00:10

.....påstående från SJF! Skall man se på det som verkligen är fördyrande med denna nya förordning så är ju ÄNDÅ. ITstödet en droppe i havet. Fällavgifter och registreringsavgifter som raketer i luften. Dom vägrar bara å se sensmoralen och det riktiga i JRFs avsikt, likt tjuriga barn, precis som vanligt. Även vårt ÄSO sköts på det viset och det lämnar vi nu därför till förmån för annat ÄSO. SJF skjuter sig själva i foten.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons