• Älgskadefondsföreningen

JRF begär allmän älgjakt

AktuelltPublicerad: 2016-09-08 11:27

Jägarnas Riksförbund (JRF) har skickat en begäran i repris till regeringskansliet om allmän jakt på älg på försök i tre år.

Hemställan har skickats till regeringen en gång tidigare, men utan svar. Nu har JRF skickat den igen, där de hemställer att Sveriges riksdag och regering inför en treårig försöksperiod där minst ett län i varje region (norr, mellan och syd) tillåts bedriva allmän älgjakt under en längre tid, förslagsvis Norrbotten, Södermanland och Skåne.
Det innebär att fastighetsägare eller jakträttsinnehavare under tillåten jakttid får förvaltar den lokala älgstammen enligt samma principer som i dag gäller för förvaltning av övrigt vilt som exempelvis rådjur, vildsvin, dovhjort och mufflonfår.
”Jägarnas Riksförbund konstaterar att huvuddelen av landets viltstammar under decennier förvaltats via en allmän jakt där fastighetsägare/jakträttsinnehavare i enlighet med gällande regelverk själva har möjligheten att förebygga och reglera eventuella skogs- och jordbruksskador genom lämpliga och lokalt anpassade åtgärder. En förvaltning som på många håll redan i dag sker genom frivillig samverkan och med facit i handen inte kan sägas ha varit till men för viltet utan snarare tvärt om sett till tillväxt och spridning av flertal viltarter”, skriver förbundet i hemställan.

”Det behövs krafttag”
JRF anser att det behövs krafttag efter att Skogsstyrelsen larmar om ett katastrofläge om att avskjutningen sjunker samtidigt som betesskadorna ökar, där ledamöter i älgförvaltningsgrupper känner sig överkörda och lämnar sina uppdrag. 
”När det gäller den nuvarande byråkratiskt administrativa och allt annat än kostnadseffektiva älgförvaltningen visar det sig vid upprepade tillfällen att enskilda markägare/jakträttsinnehavare blir förfördelade och drabbas av oacceptabla kostnader och näringsskador”, skriver JRF.
”Jägarnas Riksförbund är efter Skogsstyrelsens larmrapport stärkt i den bestämda uppfattningen att även älgen kan och bör förvaltas genom allmän jakt under en biologisk rätt och regionanpassad jakttid. En allmän jakt som i motsats till dagens system har stora ekonomiska, administrativa och framför allt skadeförebyggande fördelar”, skriver JRF.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Liten undran

2016-09-10 18:00

Är det verkligen detta medlemmar i JRF vill??

Även om jag förstått att en av anledningarna till JRF uppkomst var just att alla markägare oavsätt markstorlek skulle få skjuta sig en älg. Men som redan skribenter före skrivit i denna tråd så måste det ju i dagsläget vara väldigt att inte skjuta sönder stammen än mer om nu inte det är just JRF vilja?

Redan idag ser vi en älgstam med otroligt små djur där medellivslängden för tjurar i alla fall är välidgt dålig. Vi har dessutom fler och fler marker som ägs eller arrenderas av människor långt från själva bygden. Många gånger med korta kontrakt, kanske bara år från år. Att dessa då ska ta ett långsiktigt ansvara har i alla fall jag svårt att se. Självklart ska vi alltid sträva efter samsyn och hänsyn till varandra. Men jag tror även det behövs ett regelverk som vi alla kan acceptera.

Jag personligen vill då inte att detta provas i Västerbotten. Visst, vi har älgskador även här men att markägare ska få skjuta bort vandringsälg som alltid kommer längs älvdalarna vintertid känns helt fel. Vi måste väl istället se vilka förutsättningar vi ger älgen vintertid. Finns bete och hur kan vi jägare hjälpa till att skapa foderplatser för älgar. Kanske ska det vara krav från Svea skog och andra stora skogsbolag att arrendatorn ska hjälpa till med fodermat på vintern, kan vara så enkelt att hugga ner lite asp till att köpa in foderbalar. Men idag är det ju bara kortsiktig utarrende till bästa köpare som gäller.

3. Håller med nr 1

2016-09-08 12:47

Ett djur som har så högt ekonomiskt värde bör förvaltas av en något högre instans. Dock är dagens instanser för högt upp och för stora.

2. Allmän jakt

2016-09-08 12:46

Kanske kan funka. Men som det ser ut i dag på många håll i mellersta Sverige vore det bättre om Jägarnas Riksförbund jobba ännu hårdare för en allmän jakt på varg. Det skulle gagna folket ute i de vargtäta länen och sen är jag övertygad om att regleringen av älgstammen skulle få acceptans ute bland jägarna.

1. Ingen älgstam kvar

2016-09-08 11:53

Se bara på hur vissa små marker skjuter rådjur. De skjuts alldeles för mycket i förhållande till areal, är ganska säker på att samma folk kommer skjuta fler älgar oxå...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons