• Älgskadefondsföreningen

JRF-protest mot nya älgföreskrifter

AktuelltPublicerad: 2011-12-23 15:15

Naturvårdsverkets föreskrifter för den nya älgförvaltningen, som träder i kraft vid årsskiftet, leder till en rad missförhållanden. Det anser Jägarnas Riksförbund (JRF), som i en skrivelse protesterar hos regeringen.

Bland annat vänder sig JRF mot kravet på att en fastlagd areal ska vara grunden för vad som får skjutas.
– Det går inte att slå fast en viss areal som grund för avskjutningen. Det är biotop, fodertillgång, älgtäthet, skadebild eller risk för viltolyckor som måste avgöra avskjutningen. Inte arealen, kommenterar Ulf Kallin, JRF:s riksviltvårdskonsulent.
JRF vänder sig också mot att det i Naturvårdsverkets anvisningar står att ett licensområde kan registreras om området tål en årlig avskjutning av minst en årskalv och därefter kan vuxna djur få skjutas.

Omöjligt fälla kalv i rovdjurstäta områden
Förbundet hävdar att det är direkt felaktigt. Exempelvis i rovdjurstäta områden är det inte är möjligt att fälla en kalv, eftersom det framför allt är årskalvarna som tas av varg och björn.
I områden med mycket rovdjur skulle konsekvensen kunna bli att det över huvud taget inte går att jaga älg på licensområden.
Därför måste det vara möjligt att även få skjuta vuxna djur som första tilldelning, påpekar JRF.
Förbundet vänder sig även mot att licensområden som ansluter sig till älgskötselområden befrias från avgift, medan licensområden som ansluter sig till ett annat licensområde ska betala avgift.

Inte lika inför lagen
Avsikten är att på så sätt stimulera licensområden att ansluta sig till ett älgskötselområde. Men frågan är då om alla är lika inför lagen när jägare behandlas olika.
”Det är oacceptabelt i ett demokratiskt samhälle”, skriver JRF.
Enligt de nya reglerna från Naturvårdsverket ska älg som påskjutits, men efter genomfört eftersök inte hittats, ändå räknas av från tilldelningen. Det är en punkt som JRF också vänder sig emot.
”Det är orimligt att en älg som påskjutits men efter genomfört eftersök konstaterats oskadd ska avräknas tilldelningen”, skriver JRF i brevet till regeringen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Krångelsverige greppar älgjakten.

2011-12-25 15:09

De hycklande JRF börjar få kalla fötter, för nu har en sten satts i rullning som kommer att tillfoga jakt utövare i hela landet sky höga kostnader och avgifter samt en oöverskådlig byråkrati. Förslaget är som framgår av alla tilltänkta ändringar, framstår som ohemult korkat och dåligt genomtänkt och kommer troligen leda till rekordstort avhopp bland en
ålderstigen jägarkår. Men det kanske är syftet?
Ulf Kallin JRF:s Har kommit till den insikten att tilldelning inte ska fortsättningsvis beräknas på areal utan att det är biotopen, födotillgång,älgtäthet,skadebild,
eller risk för viltolyckor som ska avgöra avskjutningen.
Betesinventeringar och biotop undersökningar vem ska betala dessa som måste vara lika noggranna som en skogsbruksplan om den ska fylla sitt syfte.
JRF Som gissning vis fått problem med sin egen medlemskår försöker framställa sig som demokratin banerförare.Likheten inför lagen har aldrig tidigare varit ett honörsord för denna organisation. JRF hela ideologi har gått ut på att små markägare skulle krossas som skadlig ohyra och tyvärr så har detta mål näst intill gått i uppfyllelse. Tvångsanslutningar, begränsningar av antalet dagar MM. En omvändelse under galgen verkar ha kommit tillstånd.
JRF borde i en ny skrivelse till regeringen även begära att likhet inför lagen ska gälla rakt av och att alla markägare behandlades lika. JRF.skriver ”Det är oacceptabelt i ett demokratiskt samhälle”. Lika oacceptabelt är det i ett demokratiskt samhälle som JRF gjort sig skyldig till att undergräva och begränsa äganderätten för små markägare.

2. skjuta vuxna älgar

2011-12-24 10:49

det måste vara bra att skjuta vuxna älgar när vargen gjort rent på alla kalvar då fixar vi skogsstyrelsens och bolagens högsta önskan ett älgfritt sverige.

1. samarbete

2011-12-24 10:49

nu måste ni samarbeta med jägarförbundet så att nvv inte kör över oss här ochså

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere