• Pinewood

JRF vill ha jakt på 37 lodjur i Dalarna

AktuelltPublicerad: 2008-11-08 13:58

Till förra lojakten i Dalarna beslöt Naturvårdsverket att sju lodjur fick fällas. Länsstyrelsen föreslår att 12 lodjur ska få skjutas i vinter. JRF, Jägarnas Riksförbund, i Dalarna kontrar med att 37 lodjur ska få fällas i den kommande jakten.

Malte Sandström, JRF-bas i Dalarna, hänvisar till forskningsresultat som visar att det finns över 30 familjegrupper med lodjur i länet, men att bytesdjuren endast räcker till att föda cirka 22 familjegrupper.
– Detta innebär att vi har cirka 50 procent fler familjegrupper än födotillgången medger. Detta har medfört att rådjur och hare är i princip utrotade inom stora områden. Det här handlar om en human viltförvaltning, där vi inte vill se lodjur och framför allt lodjursungar som dör av svält, kommenterar Malte Sandström.

Inget hot mot lostammen
30 familjegrupper motsvarar drygt 60 lodjur. Att skjuta bort cirka hälften av lodjuren i Dalarna är inget hot mot lostammen, anser JRF-ordföranden i länet.
– En avskjutning på 37 djur skulle knappast innebära någon minskning av lodjursstammen i länet med hänsyn till den sannolika tillväxten. Vi skulle med denna avskjutning kunna behålla en livskraftig lodjursstam samtidigt som har- och rådjursstammarna bereds möjlighet att återhämta sig.
Ytterligare argument för den utökade lojakten är att den oproportionerligt stora lodjursstammen minskar möjligheterna till rekreation och en meningsfull fritid i form av jakt för
stora delar av befolkningen i Dalarna, anser JRF-distriktet.

Strider mot jaktlagen
– Dessutom gör den allt större lostammen det omöjligt att leva upp till paragraf fyra i jaktlagen, påpekar Malte Sandström. Enligt paragrafen har markägare och jakträttshavare en skyldighet att bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd och att främja en lämplig utveckling av viltstammarna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. De "ensamma som inte räknas"...

2008-11-14 09:45

...CH, ingår i faktor fem... alltså runt 150 lodjur. Stämmer antal familjegrupper vill de alltså skjuta av cirka 25 procent och Naturvårdsverket har som policy att medge i snitt runt 6 procent. Så nästa år stämmer nog 200 bättre.

2. Faktor fem

2008-11-10 13:03

Jag har fått lära mig att räkna med faktor fem vid beräkning av familjegruppernas storlek. Detta ger 150 lodjur i bara familjegrupperna + alla ensamma som inte räknas, så det rätta antalet är nog någonstans mellan 150-200 katter.

1. 60 lodjur

2008-11-10 09:01

Hur räknar man när 30 föryngringar ger att det finns 60 lodjur i Dalarna?
I min matteskola borde det bara vara ca 70-90 bara honor och ungar sedan tillkommer alla andra så totalsumman borde bli... och inte 60 st.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB