• Pinewood

Kampanj mot viltolyckor

AktuelltPublicerad: 2014-09-21 09:12

Viltolyckorna på de svenska vägarna skördar offer både bland människor och djur. För att öka kunskapen och minimera riskerna genomför Nationella Viltolycksrådets en landsomfattande insatsvecka med start måndagenden 22 september.

– Det sker mer än 40 000 viltolyckor i Sverige varje år där både människor och djur skadas. Den vanligaste sammanstötningen sker med rådjur, säger Lars-Erik Nilsson, tillförordnad verksamhetsledare i Nationella viltolycksrådet i ett pressmeddelande.
Insatsveckan ska bidra till att få trafikanterna att bli mer uppmärksamma på att vilda djur hela tiden finns på och utefter våra vägar.

”Bättre samordning behövs”
– Flera åtgärder och bättre samordning behövs för att minska antalet viltolyckor.  En viktig byggsten i detta är kunskap om de vilda djuren och deras beteende, säger Håkan Karlsson, länspolismästare i Norrbottens län och ordförande i rådet.
Insatsveckan, som är landsomfattande, sköts på fältet av de regionala viltolycksråden, där representanter för de 16 samverkande myndigheterna och organisationerna ingår.
Under veckan kommer informationskampanjer att genomföras med utdelning av informationsmaterial i samband med trafikkontroller, vid olika köpcentra och andra stora mötesplatser.

Gör även hastighetskontroller
En del polismyndigheter genomför trafik- och hastighetskontroller på viltolycksdrabbade vägar. De regionala råden har kartlagt de fem mest viltolycksdrabbade vägsträckorna i varje län. Sträckorna finns utlagda på de regionala rådens sidor på www.viltolycka.se.
En speciell insats görs också med information till landets körkortselever.
Viltolycksrådet understryker att om en viltolycka inträffar ska de som är på plats i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter genom att sätta ut en varningstriangel.

Ska alltid rapporteras till polisen
Även om man inte direkt kan konstatera någon skada på djuret så ska olyckan ändå rapporteras till polisen via SOS 112.
Polisen skickar ut en eftersöksjägare från någon av jägarorganisationerna för att spåra djuret och eventuellt avliva det skadade viltet för att förkorta dess lidande.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. kjell g

2014-09-24 17:52

Nog tror jag att du har dålig verklighets begrepp när du nu i detta fall drar alla yrkeschafförer samt eftersök jagare över samma kant! För i så fall vilka tycker du ska sköta eftersöken nästan gratis? Och sen finns det nån yrkeskår som går att skryta med? Förutom politiker där all medial dåligt som bra kan klassas som bra och du nu som tycker att alla yrkesförare har dåligt beteende kan nog fundera procentuellt hur nu vanliga trafikanter kör för man ser bra mycket mer skit bakom ratten där å för att inte tala om cyklisterna i städerna.. med tanke på din klassning så låter det som att du bor och kör i stadstrafik och anser ofta dig själv göra rätt å alla andra fel.. men faktum kvarstår ju mera man är i trafiKen destå mera ser man och när den bilden och bilden ifrån vars eftersöken utförs så har jag säkert fel för du har ju din uppfattning klar.. men Välkommen ut i verkligheten och mera rovdjur i skogen : mera djur i högre rörelse så ökar olyckorna än om stammen minskar. Utan rätt kulfång avlossas ej ett skott tänkte så du vet

5. Du KGH, och även ni andra

2014-09-23 09:16

Är du KGH så dålig bilförare att du inte klarar av att hålla en hyggligt jämn fart utan att sitta och nöstirra på hastighetsmätaren hela tiden, då bör du nog gå över till cykel eller kollektivtrafiken, alternativt färdtjänst. Det är ju faktiskt så att man skall anpassa farten till omständigheterna i trafiken, hastighetsbegränsningen är en max-hastighet, och inte en min-hastighet, och man får inte böter för att man kör saktare än högsta tillåtna hastighet, utom på motorväg förstås, där det finns en nedre gräns Och du ndreas, att vara yrkeschaufför idag, det skall man nog inte skryta med, för maken till trafikanter med dåligt beteende går inte att hitta, och om du beter dig när du avlossar skott i skogen som ni yrkesförare beter er på vägen, då får man hoppas att ingen människa är närmare än ett par mil bort. Och du JOnte, det begriper väl alla att större vilttäthet ger fler olyckor, men min fundering gällde hur olycksstatistiken förändras när vargen etablerar sig i ett tidigare vargtomt område. Samma olycksantal efter som före en etablering, och du har en ökning eftersom antalet vilt går ner. Och sedan så är det inte alls säkert att det är 0 vargar runt Kalmar, de har bara inte presenterat sig än.

4. Okunskap...

2014-09-21 21:51

är nog största problemet, för hur vi än vrider och vänder så blir viltolyckan ett faktum! Som både eftersöksjägare och yrkeschaufför så är ekvationen ganska lätt.
Vägområdet måste ökas så att sikten blir bra och inte som nu otillräcklig. För knepigt nog så har man skog ända in till dikeskanten så spelar varken hastighet eller viltillgången roll för egen är från osynlig till ett språng mitt i vägen och hur ska man kunna skydda sig mot sånt så ska viltolyckorna minskas så måste sikten bättras. Ha kampanjer och sånt men diskussionen måste handla om rätt saker och o dom fallen så kan både skogsägare och entreprenörergå runt på virket som blir till.. och sen måste diskussionen handla om att det är inte älgstammens fel utan föraren har sitt ansvar i det hela oxå

3. Kjell Många olyckor men NOLL varg

2014-09-21 13:48

bland de områden som har flest olyckor är mitt hemområde, dvs Kalmar län och här finns ingen varg,
Min känsla är att många olyckor sker på mindre vägar. Ja det sker ju olyckor på riksvägarna också men trafiken är ju så mkt större - tillåten hastighet har nog inte ändrats på småvägarna. Ofta sker ingen vägkantslåtter och på många ställen är det mkt buskar och högt gräs tätt intill vägen, och det kan vara gott om både backar och kurvor.

2. Hastighetskontroll

2014-09-21 13:47

Säkrare att hålla blicken på hastighetsmätaren än området vägkant in mot skogen. Då slipper man i alla fall åka på fortkörningsböter.
Var även försiktig att använda helljuset, för då är det lättare att upptäcka ev.vilt!

1. intressant

2014-09-21 13:06

Skulle vara intressant att se hur mycket viltolyckorna ökat i förhållande till hastighetsökningen på våra vägar, inte bara den olagliga utan även där man höjt hastighetsgränsen på en väg. Och även om olyckorna ökat på de vägar som går genom vargrevir, och om det där med vägkantsslåtter för att minska olyckorna, i själva verket har gett en ökning, då djuren erbjuds ett fint bete i diken och på vägkanterna. Detta bete blir ju ännu mer attraktivt i ett vargrevir, eftersom de betande djuren har bättre uppsikt över vargarna vid vägarna, än inne i skogen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere