• Älgskadefondsföreningen

Kraftsamling om vildsvinspesten

AktuelltPublicerad: 2014-03-04 14:38

Staens veterinärmedicinska anstalt (SVA) samlar den ledande europeiska expertisen i Uppsala för att diskutera kring vildsvinens spridning av afrikansk svinpest.

SVA arrangerar tillsammans med Wildlife Disease Association (WDA) och deras motsvarigheter i Europa (EWDA) och Norden (NWDA) en workshop på temat ”afrikansk svinpest hos vildsvin”. Flera experter inom djurhälsa i allmänhet och afrikansk svinpest i synnerhet är inbjudna till arrangemanget.
Totalt deltar cirka 40 personer, utöver de experter som kommer från SVA.
Anledningen till workshopen är att afrikansk svinpest sprider sig i EU, där Ryssland, Litauen och Polen redan drabbats av fall.
Den stora frågan är hur man ska införa de riktlinjer som slagits fast av EU-kommissionen.

Fokus på vildsvinens roll som smittbärare
– Målet är att ge en detaljerad uppdatering av den nuvarande situationen för afrikansk svinpest i Europa och att viltexperter ska bidra med kunskap och erfarenheter av förvaltning och kontroll av vildsvinspopulationer.
Workshoppen fokuserar på vildsvinens roll för spridning av afrikansk svinpest, säger Dolores Gavier-Widén, laborator och chef för avdelningen för patologi och viltsjukdomar vid SVA, i ett pressmeddelande.
– Vi behöver skapa en bättre förståelse för de praktiska svårigheterna med att genomföra kontrollåtgärder. Så att också vi kan vara bättre förberedda för att tidigt upptäcka och bekämpa sjukdomen om den skulle introduceras i Sverige, avslutar hon i pressmeddelandet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Kraftsamling hos Centern?

2014-03-05 09:58

Det blir nog som Hälsing förutspår - inget görs. Jo, regeringen Reinfeldt bejakar säkert att ta svinprover och kolla hur fort pesten sprids - det kostar nästan inget extra. Kan bokföras som arbetsmarknadsåtgärder för SVA. Centern har knappast landsbygdens förtroende när det gäller framtida utveckling. Inför sin resa till bilmässan i Genève säger Lööv: "En sak är säker, i den globala konkurrensen blir de mest innovativa tillverkarna vinnare". Det är möjligt - men i den politiska konkurrensen här hemma blir vinnarna de politiker som har störst förtroende. Och genom att aktivera sig mot lösspringande vargar i våra bygder kan Centern öka sitt förtroendekapital rejält hos sina möjliga väljare. Lööv kan till exempel börja med att skaka fram de infrysta 174 miljonerna och göra ett seriöst försök att utrota dvärgbandmasken, det skadar inte att tiodubbla anslaget. Mer än så är det värt med en dvärgbandmaskfri natur. Det är såklart inget fel med åtgärder mot rabies och svinpest mm., rävskabben bör vi å andra sidan behålla tills dessa att politikerna visar att det är möjligt minska vargstammen genom laglig avlivning.

1. Pest

2014-03-04 17:56

I Sverige görs ju inget ändå. Man konstaterade rävskabb men inget större försök att bli av med den. Man har konstaterat dvärgbandmask inom begränsade områden men inga resurser till att få bort den. I Schweiz satsar man stora pengar på få bort den men i Sverige är man bara intresserad av var den finns. Sen händer ingenting. Omfördela resurser och tänk hundra år framåt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons