• Allmogejakt

Kron och älg samförvaltas

AktuelltPublicerad: 2015-10-02 10:15

Naturvårdsverket lämnar idag ett förslag till regeringen på hur förvaltningen av kronhjort bör se ut i framtiden. Förslaget är i linje med den strategi för svensk viltförvaltning som presenterades i somras, skriver verket i ett pressmeddelande.

Naturvårdsverket föreslår att kronhjort så långt möjligt förvaltas tillsammans med älg. Utvärderingen som är gjord inom uppdraget visar på brister i den nuvarande förvaltningen. Det saknas till exempel tillräcklig kunskap om antalet hjortar, stammens utbredning samt omfattningen på skador på skog och gröda.
– Det räcker inte med att göra mindre justeringar i nuvarande bestämmelser. Det behövs en mer omfattande förändring. Det finns flera fördelar med att förvalta kronhjort och älg tillsammans. Vårt förslag innebär att samma administrativa system och samma förvaltningsgrupper används, säger Christer Pettersson, handläggare på Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.

”Ökar användandet av kunskaper”
I dagens älgförvaltning utgår man från en rad olika förutsättningar vid alla beslut som rör älgstammen. Exempel är fodertillgång, betesskador och populationer av andra arter. Hanteras kronhjort på motsvarande sätt och inom samma områden som älgen ökar möjligheten att använda den samlande kunskapen om båda arterna vid olika typer av beslut. Detta ligger i linje med flerartsförvaltningen som lyfts fram i viltstrategin.
– Det finns skillnader i biologi och levnadssätt som innebär att vi behöver göra anpassningar för att systemet för älg även ska passa för förvaltning av hjort, men sammantaget går detta att lösa. Fördelarna uppväger nackdelarna, avslutar Christer Pettersson.
Kronhjortförvaltningen kommer, med detta förslag, att bli en tydligare del i den regionaliserade viltförvaltningen, vilket också är något som ingår i Naturvårdsverkets strategi för svensk viltförvaltning.

Vill du läsa utvärderingen? Klicka här!

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Jätteintressant för mupparna...

2015-10-03 09:29

Ytterligare ett steg i socialiseringen av jakten....!
Fastighetsägaren inskränks i sin rätt att jaga och skydda sina marker från viltskador. Samhället beslutar om viltstammarna och fastigheterna/arrendatorerna får stå för kostnaderna utan ersättning. Makten och besluten är i slutänden politiska och fattas närmare MIljöpartiet med Fridolin och Romson och Södermalmsfolket så att landsbygden kan uppfylla drömmen "rewilding Europe" och vargstammen kan öka och få mer mat.
Fällavgifterna ökar dessutom eftersom många i byråkratin vill ha uppdrag och en födkrok. Det är utan tvekan så att Mp har en dominerande ställning i Naturvårdsverket och i länsstyrelserna.
Landsbygden klarar av att hantera hjortdjuren utan politiker!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons