• Pinewood

Länsstyrelsen får bakläxa för B-licensbeslut

AktuelltPublicerad: 2010-10-06 20:10

I både Kalmar och Örebro län har Naturvårdsverket rivit upp länsstyrelsernas beslut att korta ned jakttiderna för B-licensjägarna. Anledningen är att länsstyrelserna saknar skäl för sina beslut.

I Örebro län beslutade länsstyrelsen redan förra året att minska antalet jaktdagar på B-områden från tre till två. I år beslutade länsstyrelsen att begränsa jakttiden ytterligare – till en enda dag. Beslutet överklagades av Jägarnas Riksförbund, som nu får rätt hos Naturvårdsverket.
Enligt lagens förarbeten ska jakttiden i B-områden vara så lång att avskjutningen blir jämförbar med A- och Ä-områden. Och så har det också varit, i både Kalmar och Örebro, men trots det beslutade alltså länsstyrelserna att halvera jakttiderna.
– Det är beklagligt att länsstyrelsen tar beslut på så lösa grunder och att viltförvaltningsdelegationen inte satt sig in i den faktiska situationen, säger Arne Persson, ordförande för JRF-distriktet i Örebro.

Ingen ville korta jakttiden
Arne Persson gick för Örebros del igenom handlingarna som ligger till grund för länsstyrelsebeslutet och konstaterar att av åtta viltförvaltningsområden har sex inte haft någon åsikt i frågan och två områden ville tvärtom ge B-områdena mer jakttid.
Eftersom naturvårdsverkets beslut inte kan överklagas så får nu alltså B-licensjägarna jaga två dagar i höst.

Fyra jaktdagar i Kalmar län
I Kalmar beslutade länsstyrelsen att korta jakttiden från fyra till två dagar i hela länet utom i Borgholms och Mörbylångas jaktvårdskretsar. Förra året fick B-områdena inom det aktuella området jaga två dagar valfritt djur och ytterligare två dagar efter enbart kalv – totalt alltså fyra dagar.
Även här menar Naturvårdsverket att det saknas skäl för begränsningen och slår fast att förra årets jakttider ska fortsätta att gälla.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. hermansson

2010-10-18 15:45

Många kloka ord men inte allt är fakta. Är det väldigt svårt att förstå innebörden av att förvalta gemensamt. Klart att det har betydelse vilka djur som skjuts det förstår kanske till och med du. Bra med samsyn och samarbete. Hur ofta tycker du att en b-licens på 10 ha skall få skjuta älg? Äppelhögar och lägen gör ju att man kan åstakomma rejäl skada på grannens/allas viltstammar. Det spelar väl ingen roll vem som äger marken för det vilda gissar jag. Men jag håller med om att bolagen gärna pressar ner älgarna till en icke jaktbar stam och att önskemålen om varg i sverige också är en katastrof för viltet. Du tror inte att dina 100 000-tals b-licenser skulle innebära en viss överskjutning?? Vildsvinen kräver förvaltning över stora arealer som även kronhjort och annat högvilt. Låtar man egot styra då går det utför snabbt. Jag känner ingen blicens som jagar för att det är ett nöje. 2-3 dagar 6-18 i ett torn kan ju inte jämföras med att släppa hund umgås i slaktboden eller grilla korv efter en lyckad såt, men visst lycka för vissa är att inte behöva dela med sig av kötthögen...

6. Tenniketorparen

2010-10-10 11:09

Jag uttryckte mig oklart, med SJF avsåg jag inte dess medlemmar utan dess ledning. Älgstammens återkomst skedde i huvudsak under tid med generell jakt. Licensjakten har alltid präglats att vara ur fas med älgstammen både i uppgång och nedgång. Tittar man på statistiken år 2006/2007 finner man att ca 3 procent av tjurarna och ca 2 procent av kor och kalvar sköts på B-områden. Fällda älgar var 2.40 för B-områden och 2.39 för Ä-områden per 1000 ha. Med andra ord så fälldes ca 98 procent av älgarna på icke-B-områden. Tror du verkligen att B-områdenas avskjutning om 2-3 procent kan påverka älgstammen på något märkbart sätt? Sedan kan man betrakta det faktum att B-områdena på ett fåtal dagar fäller lika många älgar/yta som Ä-områdena gör på 4-5 månader! Det kan vara dumt att bekämpa B-områdena, många utanför jägarleden kan ju lätt tycka att det är en bättre jakt; varför jaga i bortåt fem månader när man kan fixa saken på två dagar? Skall man bedriva avel så måste man ha FULLSTÄNDIG kontroll över samtliga han- och hondjur, deras egenskaper och nedärvingsförmåga. Så är nu inte fallet även om SJF gärna blundar för detta, att de inte lyckas med det omöjliga skylls sedan på till exempel B-områden eller till exempel på att jägarna skjuter får många, för få, för stora eller för små tjurar osv, det är ju tråkigt att erkänna att den långvariga propagandan inte har givit oss Alaska-tjurar eller något överhuvudtaget förutom rovdjur. För nu skall varg användas för att bekämpa älgarna, men även det kommer att sk-ta sig. Att man skall vara ödmjuk och duktigare än en varg är märkliga krav, troligen dina och retoriska men med otydlig mening. Stat, kyrka och bolag äger drygt hälften av marken och ställer ofta dumma krav, resten ägs av enskilda och att dessa skulle slänga ut sig själva är föga troligt. Däremot arbetar starka intressen för att överföra allt större del av marken på storägares händer såsom stat, kyrka och bolag vilket driver på landsortens avfolkning. Ett rättvist sätt att jaga älg är att alla, oavsett markstorlek, får jaga älg lika länge, såsom är fallet med övrigt vilt som rådjur, grisar, mm., dock tråkigt för alla oss med älghundar. Markägares samverkan skall vara frivillig och inget som myndigheter skall lägga sig i, staten skall enbart sätta jakttider. Våra motståndare vill gärna få bort kopplingen äganderätt och jakträtt och så split mellan jägare, se bara på hur det har blivit med jakten på stora rovdjur! Ägna därför dina krafter åt att arbeta för att vi i Sverige skall utrota frilevande och mask- och rabiesspridande varg samt reducera lo och järv och andra rovdjur till en bråkdel av dagens stammar. Arbeta också för att all mark i Sverige skall ägas av lokalt boende enskilda människor, svenskar förtjänar en vargfri och levande landsbygd.

5. hermansson

2010-10-09 10:30

Varför tror du att jägare anslutna till sjf inte vill ha stor älgstam? Ev köttjägare lär bli positivt överaskade med en generös tilldelning inom vfo/äso.Innan licensjakten tillkom var våra klövviltstammar jävligt glesa.Jag hade fått vänta 100 år på min b-licens för att få skjuta en älg.Markägarna har nog en del att säga till om när det gäller deras mark.Som jägare får du nog vara lite mer ödmjuk om du skall kunna räkna med att få jaga i framtiden.Visa att du kan reglera älgstammen bättre än vargen, annars blir du utbytt.Antalet älgar som fälls inom b områden skall spegla avskjutningen i A och Ä områden vilket framgår av artikeln.Alltså påverkar även b områdena.

4. Tenniketorparns stora brunstiga B-tjurar

2010-10-08 12:05

Det är en total missuppfattning att man kan "stärka" en älgstam genom att spara kapitala tjurar. Dessutom så är det ringa antal älgar - tjurar eller kor - som skjuts på B-områden så litet att det saknar betydelse för älgstammen ur vilken synvinkel du än lägger på älgstammens utveckling, men Jante är en flitig gäst på alla älgmöten. Skogsbruket och SJF och troféjägare vill ha så få älgar som möjligt, därför vill man ha varg vilket i förlängningen medför att vi får en extremt gles älgstam med ett fåtal mycket stora älgtjurar. Andra vill ha många älgar och många skottchanser och åter andra vill ha mycket kött osv. Ur någon av dessa kategoriers synvinkel är älgstammen alltid "sönderskjuten"! Finns det då något skäl till att komma överens om ett gemensamt och av alla accepterat "kvalitetsmått" på älgstammen? Nej, knappast, det lär heller inte vara möjligt, så diskussionen om en "sönderskjuten" älgstam lär fortgå, de olika grupperingarna bildar disjunkta mängder. Låt troféjägaren jaga sina troféer och köttjägaren sitt kött osv., ingetdera kan sägas vara fel. Det finns inte något nationellt intresse av hur många älgar det finns och hur stora älgarna är. Stat, bolag och kyrka skall absolut inte lägga sig i hur många älgar vi skall ha, det skall de människor bestämma som lever och bor i landsbygden.

3. B-licens

2010-10-07 22:57

Ja bara tråkigt när Äsot försöker spara älgar och B licenserna skjuter kapitala tjurar som är tänkta att stärka stammen för alla!!! Kanske bör b-licenserna införlivas i Äsot för att bli mer förvaltande!Det går att lösa.Ansvaret väger tungt hos alla jägare!Naturvårdsverket har dålig koll.

2. med tanke

2010-10-07 13:32

på att tusen älgar inte skjöts i örebro län förra året så behöver man dra ner antalet älgar betydligt. B-områdena skjuter inte många, det är på andra områden som länsstyrelsen bör se sig omkring.

1. surt!

2010-10-07 07:58

va håller naturvårdsverket på med? Förbjud B-licenser!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons