• Älgskadefondsföreningen

Lojakten i Västernorrland underkänd

Nu jagas lodjuren i skyddsjakt istället

AktuelltPublicerad: 2016-03-23 11:04

Det var rätt av länsstyrelsen i Jämtland att besluta om jakt på 29 lodjur. Däremot underkänns beslutet om jakt på fyra lodjur i Västernorrland av Naturvårdsverket, som överprövat de båda jaktbesluten efter överklagan från en vargförening.

Ett lodjur hann skjutas i licensjakt i Västernorrland innan Naturvårdsverket beslutade om så kallad inhibition, alltså stopp i jakten.
Överklagan kom från vargföreningen Wolf Wolf Association Sweden.
I Jämtland fick jakten fortsätta och 29 lodjur sköts snabbt. Nu meddelar Naturvårdsverket att jakten i Jämtland var okej.

Underkänner beslutet
"Länsstyrelsen i Västernorrland har däremot inte närmare utvecklat syftet med licensjakten och visat hur licensjakten är ändamålsenlig i förhållande till syftet. De har inte heller visat att upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus inte försvåras genom det beslutade uttaget på fyra loar med hänsyn till miniminivån för länet eller att kriteriet att det ska saknas en annan lämplig lösning är uppfyllt", skriver Naturvårdsverket.

Skyddsjakt på sju lodjur
Länsstyrelsen i Västernorrland får nu lösa problem med lodjur genom skyddsjakter. Just nu pågår skyddsjakt på sju lodjur i länet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Ska man skratta eller gråta?

2016-03-23 14:01

"Fy fy! Inte rätt att skjuta 4 lodjur på licens! Men Självklart få ni skjuta 7 lodjur då det är skyddsjakt!" Känns ungefär som att sjukvården skulle säga "Nä du får inte motionera för att hålla vikten och må bra men du får en gastric bypass om du gå upp allt för mycket i vikt"

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB