• Knivar_nu

Moderat-nej till myndigheternas blyförbud

AktuelltPublicerad: 2006-11-11 11:05

– Det finns mer antaganden än fakta att bly i ammunition är farligt för miljön.
Från moderaternas jaktpolitiska talesman blir det tummen ned för utredningsförslaget att på sikt förbjuda all jakt med blyhagel och att hindra allt skytte med blykulor.

Utredningen är ett dråpslag mot hela skytterörelsen, som inte klarar att skaffa miljökulfång för blykulor till alla skjutbanor. Det skulle kosta över en miljard kronor.
– Kemikalieinspektionens och Naturvårdsverkets förslag om inskränkningar av blyammunition bygger mer på antaganden än fakta.
Det säger moderaten Bengt-Anders Johansson. Han är ledamot i riksdagens miljöutskott och i kemikalieinspektionens styrelse.
Uppdraget till utredarna var bland annat att visa den fulla miljöpåverkan av blyhagel, idag och på längre sikt, i relation till övriga spridningskällor av bly.

Oacceptabla luckor i rapporten
– Dessvärre saknas denna grundläggande del i rapporten, vilket är beklagligt. Att föreslå drastiska ändringar utan att ha gjort hemläxan är oacceptabelt, kommenterar Bengt-Anders
Johansson.
Därmed finns ytterligare en klar signal att regeringen är beredd att köra över de två myndigheterna, som utrett konsekvenserna av att införa förbudet mot blyammunition.
Förbudet beslutades under s-regeringens tid, men skulle träda i kraft i sin helhet först 2008.

Riksdagen kan stoppa nya förbud
Nu verkar det finnas goda förutsättningar att förbudet i stora delar aldrig träder i kraft, eftersom det bara är miljöpartiet och vänsterpartiet som inte på någon punkt vill ompröva förbudet.
Troligtvis blir det endast förbud att jaga sjöfågel med blyhagel och att använda blyhagel på skjutbanor, vilket är de delar av förbudet som redan trätt i kraft.
I så fall skulle det även i fortsättningen bli tillåtet att både jaga och utöva skytte med blykulor samt att jaga på fastmark med blyhagel.

Moderaternas Bengt-Anders Johansson vill stoppa fler förbud mot blyammunition och är beredd att köra över både Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Kommentarsfunktionen är borttagen. Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv kort, vi publicerar max 3000 tecken och förbehåller oss rätten att refusera och redigera texterna. Skriv att din text är en insändare. Vi tar inte emot insändare under signatur, lämna därför fullständigt namn och dina kontaktuppgifter. Du kan självklart också dela våra nyheter i andra forum, till exempel på Facebook.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB