• Älgskadefondsföreningen

Moderat-nej till myndigheternas blyförbud

AktuelltPublicerad: 2006-11-11 11:05

– Det finns mer antaganden än fakta att bly i ammunition är farligt för miljön.
Från moderaternas jaktpolitiska talesman blir det tummen ned för utredningsförslaget att på sikt förbjuda all jakt med blyhagel och att hindra allt skytte med blykulor.

Utredningen är ett dråpslag mot hela skytterörelsen, som inte klarar att skaffa miljökulfång för blykulor till alla skjutbanor. Det skulle kosta över en miljard kronor.
– Kemikalieinspektionens och Naturvårdsverkets förslag om inskränkningar av blyammunition bygger mer på antaganden än fakta.
Det säger moderaten Bengt-Anders Johansson. Han är ledamot i riksdagens miljöutskott och i kemikalieinspektionens styrelse.
Uppdraget till utredarna var bland annat att visa den fulla miljöpåverkan av blyhagel, idag och på längre sikt, i relation till övriga spridningskällor av bly.

Oacceptabla luckor i rapporten
– Dessvärre saknas denna grundläggande del i rapporten, vilket är beklagligt. Att föreslå drastiska ändringar utan att ha gjort hemläxan är oacceptabelt, kommenterar Bengt-Anders
Johansson.
Därmed finns ytterligare en klar signal att regeringen är beredd att köra över de två myndigheterna, som utrett konsekvenserna av att införa förbudet mot blyammunition.
Förbudet beslutades under s-regeringens tid, men skulle träda i kraft i sin helhet först 2008.

Riksdagen kan stoppa nya förbud
Nu verkar det finnas goda förutsättningar att förbudet i stora delar aldrig träder i kraft, eftersom det bara är miljöpartiet och vänsterpartiet som inte på någon punkt vill ompröva förbudet.
Troligtvis blir det endast förbud att jaga sjöfågel med blyhagel och att använda blyhagel på skjutbanor, vilket är de delar av förbudet som redan trätt i kraft.
I så fall skulle det även i fortsättningen bli tillåtet att både jaga och utöva skytte med blykulor samt att jaga på fastmark med blyhagel.

Moderaternas Bengt-Anders Johansson vill stoppa fler förbud mot blyammunition och är beredd att köra över både Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Hellre lite bly i rumpan än kvicksilver!

2006-11-13 15:57

Rapporten som NV och KI sammanställt är precis som moderaten säger ofullständig och vissa stycken i rapporten är dessutom motsägelsefull.
Utredarnas förslag saknar också konsekvensutfall i vissa stycken. Jag uppmanar alla som läser detta att skriva ned sina synpunkter på innehållet i konsekvensutredningsrapporten och skicka till regeringskansliet.
Försök se vilka konsekvenser utredarnas synpunkter kan få för den enskilde och för samhället i sin helhet.
Det har jag gjort och funnit flera betänkligheter.
Människan visar dagligen prov på sitt tillkortakommande för det är uppenbart mycket enklare att sila mygg än att svälja elefanter. Det är med andra ord mycket enklare att fokusera på ett problem än att ta ansvar för helheten. Jag är djupt tacksam att en moderat genomskådat underlaget.

2. Utredningen bör hamna i PK!

2006-11-13 13:05

Noteras kan att Naturvårdsverket och, framför allt, Kemikalieinspektionen fortsätter sin oförtrutliga kamp för att försvåra för jägarna och därmed se till att det blir färre jägare på sikt.
Att tillåta bly i jaktkulammunitionen är i sig rätt men att samtidigt föreslå att förbjuda övningsskytte utan kulfång är osedvanligt listigt.
Utan kostnadseffektivt övningsskytte och inskjutning kommer snart skadeskjutningsdebatten att florera – och se, bums så vaknar Djurens rätt och deras tillskyndande legala parter i form av miljöpartiet och vänsterpartiet. ”Jägarna övar inte och skadeskjutningarna ökar”, blir första argumentet.
Det är tur att vi har flera partier som ser risken i utredningsförslagen och ser till att vi får en vettig lagstiftning kring blyammunition.
Kemikalieinspektionen har förbrukat sitt förtroende efter att konsekvent ha fortsatt propagera som om blyet i ammunitionen vore samma sak som blyet i bensin.

1. Blyfrågan

2006-11-12 10:26

Det är tråkigt att vi inte kan återfå rätten att skjuta med blyhagel på jaktskyttetävlingar. Det är som vanligt bara att tacka vår förra regering för allehanda strolleprov. När vi nu har fått en regering som lever i verkligheten och inte i trollkarlens Alibabas värld så kan vi alltid hoppas på att allting blir till det bättre.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons