• Älgskadefondsföreningen

Mona Sahlin vill ta bort vargtaket

AktuelltPublicerad: 2010-06-10 11:56

I en intervju i Naturskyddsföreningens medlemstidning, Sveriges Natur, framgår att s-ledaren Mona Sahlin inte gillar vinterns licensjakt på varg och anser att taket på vargstammen ska tas bort.

– Vargjakten fick en absurd Felliniaktig utformning med tusentals jägare som sprang omkring i skogen för att skjuta ett fåtal vargar. Men jag tycker att det är rimligt att man får ha skydds­jakt för att skydda sin boskap eller hantera lokala problem, säger hon till Sveriges Natur.
Mona Sahlin anser inte att begränsningen till maximalt 210 vargar stärker vargens framtid. Hon vill inte ha något tak för vargstammens storlek samt efterlyser en långsiktig vargstrategi.
Tidigare har även socialdemokraterna i sina alternativa budgetförslag, minskat anslagen till biologisk mångfald – i likhet med den sittande regeringen, konstaterar Sveriges Natur. Men i de rödgrönas skuggbudget som presenterades nyligen höjdes anslaget till biologisk mångfald med 500 miljoner kronor.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

90. Dalle

2010-06-19 09:59

Vill du vara vänlig att förklara vad du menar i 89. Du kallar dig jägare, men här tycker du att det är bra att vissa av oss kommer att rösta meningslöst, enligt dig själv. Vad är det för bra med det? Dessutom uttrycker du dig som Torbjörn Eriksson när du menar att dom (de som inte tycker som du?), har en skev uppfattning på naturen. Vad vill du säga med denna din sista mening, vet du bättre än andra? Lär oss!

89. Man kan bara glädjande konstatera...

2010-06-18 15:02

...att dom "värsta" fobikerna här tydligen väljer LD.
Bra, dom väljer LD och är därmed borta från alla realistiska möjligheter att påverka.
Dessa röster kommer som väntat att hamna bland dom andra Kalle Anka-rösterna.
Dom har gjort sitt val, nämligen det att hamna i "marginalerna".
Och dom är inte bara där genom att rösta på LD...utan mycket p.g.a. sin skeva syn på naturen.

88. Trevlig semester, Torbjörn!

2010-06-18 12:59

Jag noterar att du nogsamt undvek att svara på mina frågor om synen på lagar och demokrati. Du svarar på senare ställda frågor.
Jag vet, det är knepigt med MPs demokratisyn och politiker brukar ju inte svara när man saknar argument.
Harebra i alla fall.

87. Till alla

2010-06-18 12:06

Nu börjar jag min semester. Jag får önska alla som skriver på dom här sidorna och ansvariga inom Jägarnas Riksförbund en trevlig semester och sommmar. Ta det lugnt om ni ska ut på vägarna. Nu ska jag ladda batterierna inför valet och höstens arbete i Miljöpartiet och Viltförvaltningsdelegationen. Vi ses och hörs.

86. Torbjörn Eriksson, Mona Sahlin och totalitära sekter

2010-06-18 11:09

Torbjörn Eriksson, det är naivt att tro att du och dina sektmedlemmar har svaret på hur vi skall ”sköta” naturen. Alla gör vi vad vi tror är bäst, däremot är vi många som ser att du och dina sektmedlemmar utgör en stor fara för både människor och övrig natur.
Sekt har inget med storlek att göra och alla sekter är organisationer, vilket INTE innebär att alla organisationer är sekter. I stort sett alla människor har en naturlig egoistisk instinkt att på det sett man tror är bäst värna om sitt eget livsutrymme, det som du kallar djur och natur. Ur denna generella tro så har det vuxit fram många olika sekter, en sådan är den socialistiska sekten ekosofi (som jag här använder även för undersekterna ekologism och djupekologism) som grundar sig på några trossatser, i huvudsak Næss’ åtta levnadsregler. De två undersekterna jag nämnde i förra inlägget, Earth First! och Greenpeace har det gemensamt att de lägger stor vikt vid Næss’ åttonde levnadsregel och anser därför att det är rätt att utöver civil olydnad bryta mot lagar i syfte att försöka införa ekosofi.
Aktionen vid Forsmark visade klart och tydligt för alla som ville se att Miljöpartiet och Wetterstrand är ekosofer som finner den åttonde levnadsregeln som tvingade. Nu har världen nyligen genomlevt de enorma katastrofer som de socialistiska sekterna kommunism och nationalsocialism åstadkommit och det är självklart att vi inte vill se en tredje katastrof orsakad av den socialistiska sekten ekosofi som, precis som sina föregångare, strävar efter världsherravälde.

Kenneth Eriksson, du har fullständigt rätt i att Mona Sahlin borde akta sig noga för att bli intim med ekosofiska miljöpartiet och kommunisterna, båda är antihumana och totalitära sekter och innebär i längden inget annat än ondska, en ondska som miljoner redan erfarit.

85. Till 82.

2010-06-18 01:09

Vad lever du i för värld? Kan du ingenting om verkligheten. Att värna om djur och natur är tydligen ingenting för dig, det märks på dina kommentarer som fördömer dom org. som kämpar mest för dom saker som är bäst för framtiden och dom som kommer efter oss. Tänk inte så kortsiktigt och enkelriktat. Att kalla org. för sekter bevisar bara din okunnighet. Kämpa för den natur vi har och tänk inte på kortsiktiga intressen.

84. Anders Hermansson.

2010-06-18 01:09

Ja det är ju så att vänsterpartiet, med kommunisten Lars Ohly i spetsen, har ett partiprogram som jag kommenterade för något år sedan, om att de ansåg att civil olydnad är försvarbar i miljöfrågor. Därför kallar jag, även om jag inte var först med uttrycket och minns inte vem, miljöpartister för gröna kommunister. Det framgår ju med all önskvärd tydlighet om man läser vad Torbjörn Eriksson skriver, han vet ju vad som är rätt och förvarar brottsliga gärningar. I detta sällskap har Mona Sahlin sökt stöd, inte undra på att opinionssiffrorna är till hennes nackdel.

83. Texten i 81,

2010-06-17 17:23

passar som hand i handske på 78.

82. Torbjörn Eriksson, Maria Wetterstrand och Earth First!

2010-06-17 17:22

Kenneth Eriksson, du har nog rätt i att MS förlitar sig på Wetterstrand, någon borde förtälja MS att det kan vara en för sossarna ogynnsam strategi. Miljöpartiet och dess medlemmar är alldeles för nära lierat med sekter som Greenpeace, Rovdjursföreningen, Earth First!, mm. i vilkas innandömen politiska farligheter finns.
Nämnda ekosofiska sekt, "Earth First!", grundades av bland andra Dave Foreman. Det speciella med denna sekt och Greenpeace är att man anser att det är rätt, även utöver vad som kan kallas civil olydnad, att bryta ett lands lagar i syfte att uppfylla Næss åttonde levnadsregel för ekologister: "De som instämmer i de tidigare angivna punkterna har en skyldighet direkt eller indirekt att delta i försöken att utföra de nödvändiga förändringarna.”
”Nödvändiga förändringar” har sektmedlemmarna således en skyldighet att utföra oberoende av lagar och personliga kostnader, man har att delta i direkta eller indirekta aktioner. Inga medlemmar i dessa organisationer kan därför, oberoende av personliga eller politiska kostnader, fördöma terroristaktionen mot Forsmark kärnkraftverk.
Det finns en C-uppsats av Charlotta Söderberg (Luleå 2003) som heter: "Kan illegala protester på ekocentrisk grund rättfärdigas i liberala demokratier?" där författaren "bevisar" att sådana lagbrott är nödvändiga.

81. Till 79

2010-06-17 15:51

Förtjänar ingen kommentar.

80. Synd, men det går att förstå

2010-06-17 13:56

Mona Sahlin greppar sådant hon tror är bra, nu inför valet, omedveten om hur många glesbygdsröster hon förlorar med sitt okunniga uttalande. Hon blir väl förledd av miljöpartister kan man tro.

79. Torbjörn Eriksson och aktionen mot Forsmark

2010-06-17 12:59

Citat "budskapet är det viktigaste," säger Torbjörn och han gör som Maria Wetterstrand, de tar inte avstånd från terroristaktionen mot Forsmark. Ja, det kan jag hålla med om, det är ett VIKTIGT budskap att Miljöpartiets ledning INTE fördömer aktionen mot kärnkraftverket. Är det verkligen möjligt att sitta i VFD och representera Mp utan att ta avstånd från terroristaktioner mot ett av landets kärnkraftverk? För mig säger detta allt om hederligheten i Mp, alltifrån toppen och ända ned till lilla gräsroten Torbjörn.

78. Till 77

2010-06-17 12:37

Jag tycker inte du ska uttala dig om andra människor när du bara sprider lögner. Jag lider inte av högmod. Men en sån som du som inte kan hålla dig till sanningen eller tar reda på fakta ska inte yttra sig. Jag är inte skribent för SRF, yttreligare en sak du skriver som inte är sann. Du ska inte skiva att jag gör missar, när det är det enda du gör.

77. Torbjörn Eriksson.

2010-06-17 12:01

Här blir du bedömd efter vad du skriver, det räcker. Dina personliga hemligheter får du behålla för dig själv.
Var än du uppträder, om du gör det på samma sätt som på denna webbsida, blir du sedd som en stöddig typ.
Tyvärr tror jag inte du förstår dina missar men det spelar mindre roll, det är du själv som lida för ditt högmod.
Torbjörn Eriksson, en av Svenska Rovdjursföreningens skribenter på J&J webbsida, vilken höjdare. (med ironi)

76. Till 74

2010-06-17 10:45

Den som påstår att jag lider av högmod känner inte mig alls.
Jag kommer inte att uppträda offentligt med Mona och Ohly. Jag kommer att vara med i valstugan i Örebro inför valet. Jag har stått i valstugan i två tidigare val och det är mycket intessant att träffa mycket folk och prata med dom. Du ska inte uttala dig om människor du inte känner alls det blir bara fel. Lär känna folk, gärna träffa dom, sedan kan du uttala dig.

75. Torbjörn

2010-06-17 10:45

Eftersom MP vägrar ta avstånd från olagliga aktioner så drar jag slutsatsen att man inte är demokratiskt sinnade i grunden.
Det var ett bra besked för oss som anser att riksdagen stiftar lagar som ska följas.
Du kanske också tycker det är OK med tjuvjakt på rovdjur om det rubriceras som civil olydnad?
Du får faktiskt förklara varför det är OK att bryta mot vissa lagar och fel att bryta mot andra. Själv tycker jag att intrånget på Forsmark är ett brott likväl som tjuvjakt på varg är ett brott. Det tycker nämligen dom flesta demokrater, men uppenbarligen inte du. Att du kan vara förtroendevald säger en del om dina väljares syn på demokratin.
Miljöpartiet kan inte bestämma vilka lagar som är OK att bryta mot.

74. Sällan hittar man bättre exempel på högmod...

2010-06-17 09:22

...än genom att läsa vad miljöpartisten tillika medlemmen i Svenska Rvdjursföreningen och Green Peece Torbjörn Eriksson skriver, i 68 och 69.
Han övervärderar sin egen betydelse, slå upp tolkningen av ordet om någon är osäker. Högmod är också den direkta motsatsen till ödmjukhet, och visst, det stämmer också på pricken med Torbjörn Erikssons formuleringar och åsikter.
För inte visar han någon förmåga alls att förstå de som blir lidande av rovdjur. T.E. formuleringar platsar faktiskt som exempel i ordböcker för högmod. Vi kan bara önska att Torbjörn Eriksson uppträder mer offentligt och tillsammans med Mona och Ohly, för det gynnar våra ståndpunkter som kritiserar nuvarande rovdjurspolitik.

73. Till 70.

2010-06-17 09:04

Klädsel eller utseenden har ingen betydelse, budskapet är det viktigaste, vilket jag vet att majoriteten av det svenska folket förstår mycket väl. Det är synd att du inte förstår att natur och miljö måste försvaras, men naturen kanske inte är ditt område. Vi har mycket bra stämmning på VFD:s möten ändå. Att dom åtalas är dom helt medvetna om.
Jag tror till och med att det finns medel avsatt för att betala böter.
Det är tur att det finns org. som törs protestera mot mycket galenskap
i vårt samhälle. Jag lovar dig att vi kommer aldrig att ge oss.

72. Torbjørn E.

2010-06-17 09:03

Så lett slippar du inte. Jovisst vet jag vad jag pråtar umm. Mycket mer end du!! Er det at ta anvar att være metlem i extremistgrupper met ulalgig terroristlikande actioner???? Det handlar endast om penga, mer penga och mer penga. Jag och andra jagare tar ansvar, vi vet bedst om vor natur. Du har tydeligen visst som MP, SRF och Greenpeace met flera, att dom ingon aning har om naturen, ekosystemet och samexistens med rovdjur. Det er inte att være ødmjuk, detta er att gjalle høgt, och du måsste erinnere at vill ha varg, da følger ansvaret met hela vagen, det har du hellor inte levat upp till,tværtom. Ni missinformerar befolkningen endast for mer penga i kassen.

71. Torbjörn

2010-06-17 01:08

Jag gömmer mig inte heller under pseudonym och jag slutade vara förtroendevald när S lierade sig med er!

70. Torbjörn Eriksson, Miljöpartiet och Greenpeace

2010-06-17 01:08

Citat Torbjörn: "Det är bra att vi kan glädja er med dessa dräkter vilka har en viss innebörd som ni tydligen inte förstår." Här kan man notera att Torbjörn anser sig tillhöra gruppen terrorister, han säger "...vi kan glädja er..." och därtill så har dräkterna en hemlig betydelse som bara terroristerna och Torbjörn känner till, men inte vi andra. Det är bra om Torbjörn i fortsättningen deltar i Viltförvaltningsdelegationens möten uppklädd i Greenpeaces galauniform, "broilern", det passar ju bra så att man även klart ser sambandet mellan Rovdjursföreningen-Miljöpartiet-Greenpeace.
Jag hörde på nyheterna att samtliga terrorister som bröt sig in på Forsmark skulle åtalas. Jag hörde även att Maria Wetterstrand vägrade ta avstånd från Greenpeaces terroristaktion mot Forsmark. Precis som förväntat, från riksdagens talarstol idag passade hon på att håna vinterns vargjakt som var helt laglig till skillnaden från Greenpeace-aktionen i Forsmark. Hur kan det komma sig att 10% av befolkningen stöder ett parti med en partiledare som inte tar avstånd från en terroristaktion mot ett av landets kärnkraftverk?

69. Till 66.

2010-06-17 01:07

Högmod har inget med mig att göra. Ödmjuk inför det ansvar vi har för vår jord det är jag. Det är många som behöver lära och tänka om när man läser många av kommentarerna här.

68. Till 67.

2010-06-17 01:07

Du vet inte vad du pratar om. Det kommer människor som ska leva på den här jorden efter oss men det verkar som att du med flera inte begriper eller är beredda att ta hänsyn för. Det är lätt att skylla på andra och kalla dom för allt möjligt men att ta ansvar för framtiden den duger ni inte till. Det är tur att det finns organisationer som värnar om djur och natur och är beredda att ta ansvar, då menar jag dom org. som du kallar för allt möjligt. Ta ansvar för vår jotd i stället så vi kan lämna över något bra till våra barn och barnbarn. Sluta förolämpa org. som utför något vettigt och hållbart.

67. Torbjørn E.

2010-06-16 19:52

at du er metlem i Greenpeace is no surprise. Dom er inte grøna ,det samma som MP ,endast populister och extremister, det samma som Save the Whales, fy f.n. Så du den gamla "plimsoller" dom var i Kbh. met under klimamøtet? Aldrig skal du kunna finde mer forunenande skib, en skamt, det samma som MP.

66. Högmod går före fall.

2010-06-16 19:52

Passar bra till 65!

65. Till 64

2010-06-16 16:23

Det kallas för nödvärn. Gör man en sådan här sak får man ta konsekvensen av sitt handlande vilket alla som var med känner till. Jag har definitivt inte tappat fattningen. Jag är stolt över att vara förtroendevald och jag går ut öppet med mina åsikter och gömmer mig inte bakom synonymer. Jag står för det jag säger. Jag har varit förtroendevald i 12 år och kommer att fortsätta i minst 4 år till.

64. Torbjörn tappar fattningen

2010-06-16 14:37

Det är oerhört bra att han visar så som "Hm förtroendevald" Vem han verkligen är. Han är för olagligheter gentemot staten!

63. Till Bergqvist och 338:an

2010-06-16 10:27

Det är bra att vi kan glädja er med dessa dräkter vilka har en viss innebörd som ni tydligen inte förstår. Det ska bli intressant att se era reaktioner om det blir brytning av uran i Sverige för det ska vi väl om vi ska ha kärnkraft. Hur kommer ni att reagera den dag då dom ska bryta uran och gräver upp fin odlingsmark och skogsområden och det kommer att drabba landsbygden och jakten på flera områden när det är gruvschakt på vår fina landsbygd.
Det är en ynkedom att läsa era kommentarer där ni jämför varg och kärnkraft. Det har hänt stora olyckor med kärnkraft och det upparbetade moxbränslet, det hoppas jag ni vet vad det används till och det jämför ni med den lilla vargstam vi har. Är ni helt okunniga? Dom är inga clowner som törs ta ansvar. Jag hoppas dom slutar subventionerar kärnkraften så den får bära sina egna kostnader, då har ingen råd att använda den.

62. Kolla bilden

2010-06-16 03:24

http://www.unt.se/sverige/29-anhallna-efter-greenpeaceaktionen-977293.aspx
Undrar om detta är miljöaktivisternas obligatoriska uniform? Visst ser de mer än lovligt löjliga ut? Ändå så gör Torbjörn som många i WM, en tabbe som försvarar dessa clowner. Alla tidnigar har detta på sina nätupplagor. Har tyvärr inte läst papperstidningen denna dag. Aftonbladet nämner inte detta, konstigt? Borde vara viktigare än Victoria och Daniel? Visst är de söta? Undrar vad andra tycker, var det rätt läge?

61. Till Torbjörn...

2010-06-15 16:31

Det är med kärnkraften som med vargen.
Det går bra att så länge man inte själv är drabbad. Ingen vill ju ta hand om kärnkraftsavfallet lika är det med vargen. Det går bra bara den är i "andras" skogar.

60. Du Torbjörn?

2010-06-15 16:31

Var du kanske en av de demonstranter som tog sig i Forsmark då? Jag tänker efter när jag kritiserar Greenpeace och deras raktioner. I debattartikel i dagens Expressen uppmanas MP och dess språkrör för att om de vill vara trovärdiga? Bör de ta avstånd från dylika aktioner som dkedde igår i Forsmark.
Ett olaga intrång på skyddat område. En terroraktion av miljörörelsen: Att sedan inte folk ser vad MP står för att driva politik på änskedrömmar. De har de flesta miljöaktivster i sina led. djurättsaktivister, veganrörelsen m.fl.
Inte konstigt MP är enn sopprörelse! Jag bryr mig inte om MP är tredje största parti! Mig imponerar de inte På!
http://www.expressen.se/debatt/1.2025306/stefan-folster-wetterstrand-fordom-de-grona-terroristerna
Bara att läsa själv, Torbjörn. Jag är inte ensam att tycka.

59. Jag säger då det!

2010-06-15 16:29

Här har jag påpekat i flera kommentarer att Torbjörn Eriksson uttryckt sig oklokt, och visat på varför. Antingen är miljöpartisten Torbjörn Eriksson sällsynt nonchalant eller så handlar det om mental oförmåga. I kommentaren 57 gör han återigen samma misstag, han drar en koppling mellan storleken på partiet och partiets idéer. Återigen använder han sig av ordet bra trots att jag även där velat visa på att det som är bra för T.E. kan vara dåligt för andra. Vilken respekt han visar, så miljöpartist, medlem i SRF och Greenpeace han är! Hur var det RFeynman kallade sådana, fundamentalistiska ekosofer, med bara ett för ögonen? Efter sin avslutsmening i 58 måste jag konstatera att Torbjörn Eriksson tydligen själv saknar just förmågan att lära.

58. Till 56.

2010-06-15 09:00

Varken Greenpeace eller Miljöpartiet är några proffessonella ligister. Greenpeace gör ett otroligt bra jobb.
Vet man lite om kärnkraften förstår man varför dom gör som dom gör. Varenda människor känner till riskerna med kärnkraft. Läs om hur det ser ut i havet utanför Sellafield "England". Avfallet är väl bara att gräva ner så våra barn och barnbarn får ta dom stora risker som det är med förvaringen av avfallet. Kan man lite om kärnkraften förstår man att det är inget vi ska ha. Jag är medlem i Greenpeace och stödjer dom till 100%. Man måste tänka lite längre än näsan räcker. Du har mycket att lära!

57. Till Anton

2010-06-15 09:00

MP är tredje största parti i Sverige. Vi kommer att växa till valet. Var lite nogrannare nästa gång du kritiserar.

56. MP:s anhängae!

2010-06-14 22:41

De visade sitt rätta ansikte i dag med genom att i princip genomföra en kommandoräd mot Forsmarks kärnkraftverk. Bara för att bevisa att kärnkraften är felaktig. De hade hjälp av anhängare från hela världen. Men som sagt, de som hänger på för att få bråka är proffessionella ligister som inte säger nej till att synas i media och få slåss. MP:s samnna ansikte är att de har ligister från hela världen som stöder dem. Desa människor, åtminstone de svenska, är flertalet sympatister till MP. MP? Miljö? Samhällsterrorism, de främjar? Skämtparti.Inget Mp i regeringsställning!

55. Den röd-gröna utförsbacken är påbörjad!

2010-06-14 22:41

Härliga nyheter när SIFO igår visade att den röd-gröna sörjan återigen är i minoritet! MP är riksdagens minsta parti och sannolikt kommer de återigen att vara ett pytteparti i riksdagen efter valet i september.

Ju mer publicitet som den rödgröna oppositionen får i media, desto färre röster får de av folket! Har vi någonsin sett något liknande i svensk politik?

När det blir partiledarutfrågning framåt september kommer Mona och Co att enbart satsa på populistiska utspel och i övrigt nyttja så lite av sin tid som möjligt.

Det enda som kan hota en borgerlig
seger är om KD och/eller C inte klarar 4 %-spärren.

MP får lite fri draghjälp av oljekatastrofen i Mexikanska golfen. Hur dumt det än är, så kommer ordet miljökatastrof i Rapport att ge idealisterna utan sakkunskap i MP några gratisröster av folk som inte orkar tänka själva. Det kommer ändå inte att räcka långt!

54. Landsbygdsdemokraterna?

2010-06-14 08:43

Hur såg senaste SIFO ut?
"Övriga partier" 2,1%.
Hur många tiondelar tror du ni får Åke?
Rösta på Moderaterna, det är det bästa vi jägare kan göra, då får vi åtminstånde möjligheten att påverka. Siffrorna visar med all tydlighet hur folk uppfattar LD:s krig stad mot landsbygd. Till och med folk ute i skogen Åke!
Det är också skönt att få en siffra på att folks sunda förnuft fortfarande styr.

53. Fel svar Torbjörn Eriksson.

2010-06-14 08:43

Du undviker det jag pekat på och som du antagligen mycket väl förstår. Du har uttryckt dig oklokt, men som den politiker du är försöker du smita undan genom att skriva om invandrarfientlighet. Det var inte det jag har påpekat T.E. Du har dumt nog dragit ett likhetstecken mellan stöd i opinionsundersökningar och bra politik. Å andra sidan, föredrar man demokrati, ska man acceptera valframgångar oberoende av respektive partiprogram. Att
vi tycker olika får man acceptera, men ni avser föra en politik, inte bara på tvärs emot andras åsikter, utan med en politik där stora grupper innevånare blir lidande på flera plan.
Och angående resultatet i Nederländerna Torbjörn, de som röstade
t.ex. på partiet som vill införa bot för bärandet av burka och förbjuda koranen, ska det demokratiska systemet ignoreras eller är holländare dummare än svenskar?
Du formulerar dig och rekommenderar det du själv fördömer:
” Jag tystnar aldrig när det gäller att försvara demokratins spelregler.”
Det gäller tydligen inte valframgångar i Holland, i T.E. värld.
Finns något positivt och rehårigt att vänta från en miljöpartist och en medlem i Svenska Rovdjursföreningen?

52. MP...

2010-06-14 08:42

...är ett mycket dåligt alternativ i alla frågor gällande att styra ett land.

51. Till 49.

2010-06-14 00:24

Jag har min åsikt och du har din, det är så demokrati fungerar. Jag kommer aldrig att acceptera eller samarbeta med ett invandrarfientligt parti. Det är mycket bra med demokrati så alla kan uttrycka sin åsikt utan att råka illa ut. Det ska vi vara rädda om. Jag tystnar aldrig när det gäller att försvara demokratins spelregler. Partier som inte vill ha demokrati, rättvis och solidaritet försöker sticka upp, dom skall bekämpas. Du får finna dig i att andra har andra åsikter än dig. Jag kommer att fortsätta att framhålla Miljöpartiet som ett mycket bra alternativ.

50. röst

2010-06-13 18:17

Inte konstigt de tappar de röda! Nu tappade ni en till!

49. Hur tänker en miljöpartist?

2010-06-13 18:17

Torbjörn Eriksson har skrivit stöddigt på denna sida länge. Han skryter med att han är förtroendevald ska se till att det fattas rätt och bra beslut om rovdjuren. Problem är att det T.E. anser rätt och bra tycker andra är fel och dåligt. T.E. har vidare flera gånger påpekat att miljöpartiet har stort stöd i opinionen och tar detta som ett kvitto på att miljöpartiet, och Torbjörn Erikssons idéer, därför är bra och riktiga.

När jag nu frågar T.E. om det faktum att i Nederländerna fick Geert Wilders Frihetsparti (PVV) ett invandrarfientligt – populistiskt parti enorma valframgångar och blev tredje största parti, nästan lika stort som de två största, och om detta är ett exempel på att deras partiprogram är rätt och bra, då tystnar T.E.

Torbjörn Eriksson, kom ner på jorden gosse, och förstå hur fel du tänkt.
Vi övriga får ställa oss frågan: Tänker miljöpartister som T.E.? Anser de sig veta vad som är rätt och bra och avser driva igenom en politik utan hänsyn till de som tycker annorlunda? Jag är rädd för det!

48. till 43

2010-06-13 18:17

Du tycker inte att MP själva borde lära av era nya kamraters dunkla förflutna inom Vänsterrörelsen?

47. Mona Sahlin och varggolvet

2010-06-13 18:17

I propositionen "En sammanhållen rovdjurspolitik" år 2001 anges att VARGGOLVET OCH BJÖRNGOLVET är 6000 djur. Detta är vad som gäller och är vad som kommer att gälla, på det finns det riksdagsbeslut. Sedan lägger man under färdens gång att ut lite rökridåer här och var, folket måste ju vänjas vid ett fattigt och farligt liv. Men observera att Riksdagen även hösten 2009 i sitt beslut "En ny rovdjursförvaltning" hänvisar till beslutet 2001. Att landsbygden behöver tid att vänja sig, var och är ett allvarligt (men naivt) menat uttalande från Eskilsson/Carlgren, tro inte annat. Inse även att hela Alliansregeringen står bakom. Målet om minst 6000 djur av vardera arten vilar enligt regeringen Göran Persson på vetenskaplig grund och något nytt i den vägen har inte tillkommit. Bollandet med ryssvargar, tillfällig frysning om 210 vargar, 800 vargar, 1000 vargar eller 2000 vargar, handlar endast om vägen och inte om målet, minst 6000 vargar. Björngolvet har troligen uppnåtts, nu kommer björnstammen att få fortsätta växa, ivrigt påhejade av alla ekologister och några glada björnjägare. ”Balans” eftersträvas, för först då har rovdjuren den eftersträvade ”ekologiska” effekten att äta upp alla bytesdjur och begränsa sig själva genom svält. Men ett fullständigt samarbete mellan alla drabbade kommer först när vi alla inser att detta inte bara är ekologisternas ”vision” utan är ett skräckscenario som håller på att förverkligas i allt snabbare takt. Men denna insikt kommer inte i tid hos tillräckligt många och snart har återställarna, ekologisterna, vunnit och allmänheten både på landsbygden och i städerna har förlorat.

46. röst fiske

2010-06-12 22:16

..bland stor stadsrösterna mona sahlin skiter fullständing i landsbygden, hon kommer att göra vad som helst för att bli statsminister. tänkt på detta alla ni som är drabbade av detta vansinne som vargen är för landsbygden.
lägg era röster där den gör nytta alltså inte på dom rödgröna!!!

45. Och Mp!

2010-06-12 22:16

Tobbe e e ei ködde boch kommer aså förbli. Han äe miljöpartist. Hela MP med dess vänsterextremister och Veggiskultur är ett skämt!Ni som inte gillar MP och har facebook, gå in och gå med i gruppen MP är ett skämt!

44. hur som helst

2010-06-12 18:59

Händelse: Sitter vid frukostbordet när min fru ropar ” kom och titta en varg”. Från köksfönstret ser vi ett djur som liknar en “stor schäfer” utanför staketet. Det fortsätter in på granntomten. Jag går ut och på grannens uppfart ser jag ett “mindre djur” än en schäfer men större än en räv. Färgen är svart-grå-gul. Djuret hör mig och “rivstartar” i gruset och försvinner ner mot vägen. Jag går ner till vägen, djuret är helt borta.
Plats: Rotholmsvikens Tomtområde, Herräng Utsund 1:92
Observationstid: 2010-06-11 20:30
Inrapporteringstid: 2010-06-12 01:01
Koordinater: Syd/Nord 6668688, Väst/Öst 1661196
Rapportör: Kurt Nyberg
Nu är de hemma i Kerstins trakter

43. Till 39.

2010-06-12 18:58

I så fall är det tragiskt om männikor aldrig lär sig av historien.
I Sverige kommer dom aldrig att få något att säga till om.

42. Ny vågmästare i riksdagen från landsbygden.

2010-06-12 18:58

Det står nu helt klart att Rödgrön är en ond koalision för landsbygdens överlevnad, när man nu pratar om höjd tak för rovdjur, upptill 2000 vargar. Det fanns så många på 1850-talet när över 300 hästar, 30 000 nötboskap mm dödades av vargar. NEJ GOTT FOLK PÅ
LANDET, ALLIANSEN SEGRAR, MEN VI PÅ LANDET RÖSTAR ALLA PÅ EN EGEN RÖST TILL RIKSDAGEN, LANDSBYGDSDEMOKRATERNA och då har vi enats om landsbygdens framtid tillsammans.

41. Mona Sahlin vill ta bort vargtaket

2010-06-12 01:32

Det är nog därför alla jägare vill ha bort Mona.
Jag uppmanar alla jägare att rösta för våra intressen.

40. Jag har en plan.

2010-06-12 01:31

Kan vi alla framförallt jägare inte skramla ihop pengar så att fler politiker går på bio.

39. Ang. " miljöpopulister "

2010-06-11 16:24

Torbjörn Eriksson, om nu partier med högerkaraktär vinner terräng i bla. Nederländerna, beror det på partiet, eller på de som röstat på det?

38. Borgarna vinner!

2010-06-11 14:28

Det står för mig som fullständigt klart att det inte blir maktskifte i höst. Sedan får enstaka opinionsundersökningar i maj säga vad de vill. Väljarna har noll förtroende för Mona Sahlin som statsminister (med all rätt) och det är därför helt otänkbart att de ska vinna valet.
Miljöpartiet har ingen aning om varken ekonomi och ekologi. De försöker vinna röster på populism à la global uppvärmning.
Senast idag läste jag ett helt vansinnigt debattinlägg ifrån Grön Ungdom i SvD, där de helt felaktigt påstår att skogsavverkning leder till ökade koldioxidutsläpp. Miljöpartiet saknar helhetsperspektivet, framför allt när det kommer till ekonomiska tillämpningar och det blir deras fall. Om inte sanningarna i media hinner före om exempelvis kunskapsluckorna om själva miljön förstås...

MP är ett marginalparti och har så alltid varit. Redan på 90-talet var de stora bland ungdomar i t.ex. skolval, men när dessa ungdomar skaffar sig en utbildning ser de själva hur saker och ting hänger ihop.
Vänstern har i alla tider haft liknande siffror. "Den som inte är röd i ungdomen saknar hjärta och den som inte är blå i ålderdomen saknar hjärna".

Nu har Mona gjort ännu ett populistiskt utspel mot SNF-medlemmarna, utan sakkunskap och vetskap om den egna partilinjen i rovdjursfrågan. Jag är inte alls förvånad, då just populism ju alltid varit hennes grej (ända sedan 1980-talet).
Lyssna gärna på detta utspel om Saab ifrån november 2009: http://www.youtube.com/watch?v=KebhmHJrdkk

37. Till T. Eriksson

2010-06-11 13:58

Vad skulle göra mp-partist lämplig i att handha rovdjurs- och jaktfrågor? Anser du honom neutral i dessa frågor? Nejdu hr Eriksson.. Maken till egoism får man leta efter. Miljöpartiet har blivit ett storstadsparti och det är inte så konstigt då ni svikit landsbygden. Här ute på "vischan" ses ni mer som ett skämt. "Sossarna" kommer att tappa många röster på landsbygden p.g.a. att de slagit sig samman med er. Ofta får man höra: Jag kan ju inte rösta på "sossarna" i år för då stödjer jag ju mp. Märk väl att detta inte gäller enbart inom jägarkretsar. Nejdu.. Fortsätt fiska röster i stan. Sedan kan ni klämma åt landsbygden med hjälp av dessa.

36. Till 35.

2010-06-11 13:05

Ska jag tolka ditt svar som att valframgångar, eller väljaropinionsundersökningar, säger absolut ingenting om ett parti har bra, klokt eller dåligt partiprogram?

35. Till 32.

2010-06-11 10:37

Bevare oss för dessa högerextrema partier. Sådana partier ska motarbetas till 100%.

34. Till 32.

2010-06-11 10:00

Du T.E. känner väl till resultatet av valet i Nederländerna och vilket parti som ökade mest och blev ett av de största partierna.
Anser du att väljarsympatier och valframgångar är liktydigt med bra och klok politik?
Som du formulerat dig här under en längre tid, dikterat i st.f. att lyssna, bör verkligen svara på ovanstående fråga.

33. Avlånga landet

2010-06-11 09:37

Woj-Woj För oss Fjälljägare som drabbats av Eskil Erlandssons och Maud Olofssons svek, ser det ut som att nästa svek kommer att drabba alla boende och jaktutövande i vargområdena. För alla drabbade är höstens val viktigt ur jaktlig synpunkt. Centern har svikit. Miljöpartiet är till för dem med bussförbindelser. Folkpartiet, vem är det. Socialdemokraterna är på väg att svika. Personligen kommer jag rösta på Norge, landet utanför EU som sköter sig själv.

32. Till 15.

2010-06-11 09:01

Hur kan du kalla Miljöpartiet för ett marginalparti som är tredje största partiet i Sverige. I en undersökning som gjorts kommer 18% av ungdomarna som röstar för första gången att rösta på Mp. Jag lovar att vi kommer att överleva. Vi kommer att göra det bästa valet någonsin både på riks och kummunvalet.

31. Till 24.

2010-06-11 09:01

Hej.
Är du inte läskunnig. Miljöpartiet har ökat med 2,5%. Mona tappar men inte MP.

30. Vi får vara glada att sossarna...

2010-06-11 09:01

...har just Mona Sahlin som partiledare. Hade de bytt ut henne i tid mot en politiker med större förtroende hos folket hade de vunnit en jordskredsseger i kommande val.Och med MP som pådrivare hade det fört Sverige rätt i fördärvet...
Alliansen är dock inte mycket bättre med sin syn på det sociala så i valet mellan pest och kolera får man välja Landsbygdsdemokraterna...

29. Glesbygdsfientliga röd-gröna röran

2010-06-11 09:00

Som i så mycket annat så saknar Mona Sahlin kunskap och insikt, liksom sina röd-gröna gelikar.

28. Tappar röster

2010-06-11 00:02

Hur skall ett parti som sossarna med deras rödgröna röra kunna få några röster från jägarhåll. Enkelt att lägga sin röst i år. Så enkelt har det aldrig varit. MODERATERNA så klart....

27. Inget annat än...

2010-06-11 00:02

röstfiskeri och att Sahlin går på de gröna khmerernas linje. Hon kör över sin egna rovdjursexpert inom partiet och tar inte till sig forskarrapporten från Göteborgs universitet som visade att vargjakten sköttes mycket bra. Tjänstemännen på länstyrelserna i de berörda länen var även mycket nöjda med hur jakten bedrivits. Så fakta finnes men det passar inte in i det politiska spelet.
Nej, fy fan säger jag.

26. Personligen undrar...

2010-06-11 00:02

jag sedan länge när S tvingas se sig om efter en ny partiledare. Siffrorna och förtroendet för Sahlin bara sjunker och sjunker, även inom 08-området där hon har sin kärntrupp för ömsesidig beundran. Med tanke på alla hennes tidigare "häftiga" klavertramp och hennes totala brist på empati för landsbygdens folk så anar jag att smärtgränsen för partiet snart är nått. Men även om hon tvingas avgå så
lär det inte gå någon nöd på henne, dom kickas ju uppåt i de där sammanhangen eller också skapas det väl ett nytt departement med lokaler i Stockholms innerstad så att hyran är tillräckligt hög. Det brukar ju gå till så. Vi skulle tjäna många miljarder årligen genom att bara flytta alla departement 1 eller 2 mil utanför centrum. Det vore väl "häftigt".

25. Sorgligt

2010-06-11 00:01

Inte artikeln, men kommentarsfältet till den.

Några hotar med vargkrig, en påstår sig varit tvingad att flytta runt för att slippa "vargplågan".

Jag tycker synd om den tysta majoriteten jägare som mupparna förstör för.

24. Torbjörn Eriksson!

2010-06-11 00:01

Efter Monas senaste utpel, så har de RödGröna tappat ca: 3 % av väljarna.
Du sjunker tillsammans men Mona Sahlin!

23. Verklighet!

2010-06-10 23:17

Blir det på det viset att vargarna ska bli fler kommer nog "Vargkriget" tyvärr att bli verklighet! Miljöpartiet=Landsbyggdsfientliga partiet! Jag är sosse och har alltid varit,men nu tveksam!

22. Helt otroligt

2010-06-10 23:17

Det är så man blir mörkrädd ibland.
Man kan inte ha hunden lös i skogen för alla vargar redan nu, å så vill dom ta bort taket oxå. (det är visserligen redan passerat) Nä, man blir lack... Det ska väll sänkas om nått.

21. Efter valet!

2010-06-10 23:16

Avgår Mona! Vågar någon sätta en slant? Kanske inläggare 9?

20. YES WE CAN!

2010-06-10 23:16

Hallå där ute, jägare i Sverige!
Har ni någon plan för överlevnad om den rödgröna smörjan vinner valet?
Från ledare för jägarna talas det ofta hur goda viltstammar vi har i Sverige.
Jaså, då har ni inte som jag flyttat runt för att slippa rovdjursplågan.
Klockan är fem i tolv och det är allvar - vi måste ha ett alternativ om
kommunister och muppar vinner valet.
Det finns mycket man kan göra inom lagens råmärken-hög tid att diskutera detta! Vi kan om vi vill!

19. Tänk på alla som är här

2010-06-10 23:15

Tänk på att miljöpartietb är ett stort skämt! De har ingen politik som gynnar någon person bosatt på landsbygden. De strävar bara bakåt med sina miljöväxlingar på allt och alla,de tycker stör deras tankegångar om miljön. De har alla som bränner slakteribilar för man ska vara och äta vegetariskt och de har medlemmarna som trakasserar pälshandlare och uppfödare av alla sorters djur. Att smyga omkring i vad som påstås vara en grisuppfödares djurstall och fotografera påstådda misshälligheter, är inget annat än olaga intrång! MP är ett skämt!

18. skamligt

2010-06-10 23:14

Vad har vi regeringar till för, som inte kan lyssna på folket.Det är vi jobbare o jägare, som byggt upp det här landet.Sen att det sitter, en massa armbågsnötare, i Stockholm , som inte vet hur ett lingon ser ut, ska bestämma,Vi som bor på landsbygd o vistas i den, vet hur det fungerar, det är nog dags att vi börjar göra som fransmännen. Demonstrera på riktigt. Sergelstorget med en toblerone i handen

17. Hur ett parti

2010-06-10 18:13

Som har såna "fientliga" människor som Torbjörn Eriksson i sina led, kan vara populära, går inte att förstå. Sen kan man ju fundera om man vill att Sahlin ska leda vårt land, med sin "blunder" i bagaget, jag litar iallafall ej på denna lösning.

16. Valet i höst?

2010-06-10 17:17

Att sossarna kommer att tappa ännu mer väljare är uppenbart! Hur kan en okunnig politiker över huvud taget yttra sig i denna känsliga fråga är för mig en gåta? Hon skulle lyssna mer på "glesbygdsfolket".

15. Inlägg nr 9

2010-06-10 16:17

Ett marginal-parti som miljöpartiet måste för att överleva, och nå någon form av framgång, alliera sig med vad skräp som helst! Att Mona säger som hon gör ang varg beror med stor säkerhet på ställda krav från övriga marginalparti i denna röd-gröna soppa! En soppa av politiker med ett för länge sedan paserat bäst före-datum!

14. MÅSTE VÄL FÖRST?

2010-06-10 16:16

Ta bort sitt tak för att få plats med alla sina toberlone? Tänk noga nu vad kommer att hända om de Röd-Gröna skulle få makten? Dät är väl konstigt att en regerings delekat har bestämt sig, tänk om våra 2 ministrar finge ja just? Ur häcken och komma med lite vettiga förslag i varg frågan, innan det är för sent, med en ny regering får vi räkna med att som vi har det nu kanske ca 5-8 hundra vargar, vad blir det sedan tror ni tusental, så tänk på vad ni röstar på i höst - Lägg detta på minnet. Vem vill göra eftersök med den kvoten av varg i landet?

13. sahlin

2010-06-10 16:14

Oroar mig över orsakerna till rödlistan. Rödlistan är ett resultat av den politik som förs i sverige. Rödlistan skriker ut efterfrågan på betesdjur, skogsbete mm och människor som är villiga att handha ansvara över dessa.Kasta upp rödlistan i ansiktet på politikerna och fråga dem hur de tänkt och varför rödlistan existerar. De har ju bundit sig till miljömålen.

12. Hur det ...

2010-06-10 16:03

..än blir så kommer VARGKRIGET bli sant o sen får dom säga vad dom vill! Planerar fiskesemestern i husvagn runt om i skogarna tror att vi börjar i Gnällbältet Örebro med omnejd o bössorna är med utifall vi hittar på någon skjutbana efter vägen!

11. Synd

2010-06-10 16:02

Det är synd att S och V inte visar mer hänsyn till landsbygens befolkning och fiskar röster hos ''naturvännerna'' för jag vill inte ha 4 år till med borgarna. Bra social politik eller större förståelse för jakt frågor vad är viktigast? För mig är jag rädd att det är social politiken och den allmäna välfärden.. Det är bara att bita i det sura röd/gröna äpplet..

10. Vad annat att vänta...

2010-06-10 15:29

...av en människa som dagarna i ända lever i en rektangulär värld, planlagda ytor för skorna och lodrätta väggar där emellan. Mona Sahlin visar härmed att hon är helt okunnig, och kanske även ointresserad, av glesbygdsbornas livsvillkor. Livligt påhejad blir hon säkert av sina 2 kompanjoner, röda och gröna kommunister, vilka både är ännu värre. Och henne tänker svenska folket rösta fram till statsminister?

9. Till 3 och 4

2010-06-10 15:28

Det kommer att bli ett mycket bra val. Det är bra med en Miljöpartist som handhar jaktfrågor och rovdjursfrågor.
Läs dagstidningarna. Det är bara uppåt för Miljöpartiet. 2,5% uppåt i SCB:s senaste undersökning. Glädjen är stor. Det kommer att gå bra för MP, dom är mycket populära.

8. Mupparna

2010-06-10 15:28

Inte nog med att de kommer att förstöra naturen... om de rödgröna ska styra efter valet så kommer miljömupparna att få oss alla att gå, åka kollektivt samt äta linser. Rösta blått

7. Vargen...

2010-06-10 15:28

...kan ju placeras hos den som vill ha den, inhängnat på tomten och i storstäderna men släpp inte dem lösa så att vi andra måste dras med dem.
Vill jag ha nå't så skaffar jag det, men ingen annan skall behöva lida för det.
Jag tycker också att vi skall börja utreda dem som planterade ut vargen, det var ju ett lagbrott som begicks och de släpptes i smyg.
Kanske svenska folket skall börja plantera in djur som VI tycker borde finnas i den svenska naturen. Dessutom så sprider ju vargen dvärgbandmask, men låt vargkramarna äta dessa bär så får vi andra ta dem där inte vargen varit.
Ni som sitter i storstäderna och köper allt färdigt i affären, tänk på dem som vill vistas i skog och mark, snart så händer det att ett barn blir vargdödat, och det får bara inte ske!! GÖR NÅGOT INNAN!!!!!!

6. Till 4.

2010-06-10 15:27

Man ser med stor tillförsikt på framtiden. Bara glädjande besked.

5. SCB...

2010-06-10 15:27

...om ni inte läst den statistiken (ledaren i SCBs sista mätning innan valet vinner valet) så gör det och rösta klokt...

4. Jag bävar...

2010-06-10 13:49

...inför vad som kommer att hända om det blir en rödgrön regering. Tänk er en miljöpartist som har ansvar för jaktfrågor, för den posten kommer de att ställa anspråk på. Alliansen har ställt till det i andra frågor men det är att välja mellan pest och kolera, jag väljer kolera.

3. Ännu ett...

2010-06-10 13:48

...bevis på att hon inte förstår landsbygdens invånares problem. Hon har sålt ut sitt S till MP för att få sitta som statsminister, men det blir ingen rödgrön röra i höst.

2. Mona Sahlin vill inte ha något vargtak...

2010-06-10 12:56

...å jägarna vill inte ha Mona Sahlin.
Så långt är vi överens!
Rösta på Alliansen!

1. Som man bäddar....

2010-06-10 12:56

Skall bli spännande att se efter valet vilken sanningen blir om den röd-gröna röran vinner. Det tycks som kappan vänder efter vem som frågar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere