• Allmogejakt

Nej igen om björnjakt i Idre

AktuelltPublicerad: 2014-06-12 17:55

Naturvårdsverket delar länsstyrelsen i Dalarnas uppfattning att det inte är befogat med skyddsjakt på fyra björnar vid Idre sameby.

Beslutet som kom igår efter en överklagan från samebyn på länsstyrelsens beslut, viket innebär att renskötarna får fortsätta dras med björnhonan och tre ungar.

”Av uppgifterna i ärendet framgår att några skador orsakade av björn inte har uppstått. Ett beslut om skyddsjakt innan någon skada ännu har inträffat ställer mycket höga krav på förutsättningarna att kunna förutse angrepp från rovdjur”, skriver Naturvårdsverket i beslutet.

”Det bör vara fråga om en stor sannolikhet på angrepp där det i de flesta fall uppstår en allvarlig skada. Naturvårdsverket bedömer att samebyn inte har visat att det finns en så stor sannolikhet för allvarliga skador i detta fall som berättigar till skyddsjakt. Vad samebyn har anfört i övrigt utgör inte heller skäl för skyddsjakt”, tillägger verket.


Kan inte överklagas
Naturvårdsverkets beslut kan inte överklagas.

Idre sameby anförde i sitt överklagande bland annat att de för två dagar sedan observerade de fyra björnarna inne på året runt-markerna i ett område där vajorna och de nyfödda renkalvarna har vårbete efter kalvning.

Samebyn befarar att björnhonan börjar döda renkalvar när renarna kommer ner till detta område. Vajorna söker sig ner i skogslandet cirka 14 dagar efter kalvning för att hitta bättre föda. Björnen orsaker rennäringen stora kostnader i form av merarbete och renförluster. Skyddsjakt kan enligt samebyn tillåtas även om det inte har uppstått faktiska skador.


”Allvarliga konsekvenser”
”Idag innebär rovdjursförekomsten inom vår sameby att vi redan idag i viss mån har svårt att bedriva en ordnad renskötsel. Förlusterna av renar har ökat de senaste åren samt förorsakat ett flertal sekundära skador. Då de här björnarna förväntas stanna kvar i området bedöms konsekvenserna bli mycket allvarliga för samebyn. Skyddsjakten kommer inte att försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos arten”, argumenterade Idre sameby förgäves till verket.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. *3* Dr åke

2014-06-13 23:08

Hur många älgar och rådjur behövs det för att upprätthålla en livskraftig stam. ?... Du verkar ju veta det !

4. #3, Dr. Åke - ekosofer eftersträvar ekologisk "effekt"

2014-06-13 17:14

Ja, Åke har rätt, fast värre. Det spelar ingen som helst roll vad riksdagen beslutar; varg, björn, lo, järv, örn, säl skall föröka sig till deras antal begränsas genom svält, det kallas för full ekologisk effekt. Vi kommer att få se ett antal krumbukter med lite jakt här och där - men i slutändan är det svält som skall reglera rovdjuren. Visst, tusentals svältande vargar och björnar kan bli besvärliga, men endast för djurägare och andra som envisas med att hålla till i busklandet. Normal jakt på stora rovdjur blir det aldrig, när skall LRF och Jägarförbundet inse att de är lurade - gång på gång på gång?
Jo, så småningom blir det en ny utrotningsjakt, men dit är det kanske långt - i vart fall för långt för många.

3. Nej, naturligtvis

2014-06-13 10:45

Björnarna är ungefär dubbelt så många som det behövs för en livskraftig stam. Men att få skjuta björnar som uppehåller sig där renägarna har sina djur, det blir det inte tal om. De beslutande fastställer att det inte är "tillräckliga problem". Samma sak sa man om den så kallade flyttvargen från början. Tror Naturvårdsverkets tjänstemän att folk ska finna sig i den här rovdjursfanatismen? Tror verket att de som ska leva med rovdjuren en dag kommer att acceptera dem? Allvarligt, hur tänker ni som bestämmer sådant här?
Finns det någon på Naturvårdsverket som har "balls" nog att försöka förklara, eller är det enklast att sitta och gömma sig?
Kanske är det så groteskt, att det vi läser på vulgärkramarnas facebooksidor egentligen genomsyrar hela Naturvårdsverkets rovdjursförvaltning.

2. Bra beslut

2014-06-13 10:44

Det är ett bra beslut av Länsstyrelsen. Det finns ingen anledning till skydds jakt på dom här björnarna

1. En början

2014-06-13 10:44

kan man inte införa mer av kan inte överklagas. Med passning till alla kramarorganisationer.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB